Omoraliskt att föda barn?

SDS
I dagens Sydsvenskan frågar Mats Anderbok om det är moraliskt försvarbart att föda barn, i synnerhet flera barn, när jorden redan är överbefolkad.

”Den stora och växande befolkningen ligger helt eller delvis bakom flera allvarliga miljöproblem såsom hotad biologisk mångfald – inklusive utfiskning av haven – och stigande koldioxidhalt.”

Mats Anderbok tror att en rimlig befolkningssiffra skulle vara en till två miljarder. Undrar vilka fem till sex miljarder han vill bli av med.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Om det är en rimlig slutsats att det är omoraliskt att föda barn är nästa logiska följdfråga ”är det moraliskt att leva?”.
   

 2. Det är definitivt omoraliskt att skuldebelägga de som följer sina naturliga instinkter……. Dvs att föra sina gener vidare.
  Att det finns knäppgökar som sitter och teoretiserar över detta tyder på att de har alldeles för lite att göra!

 3. Rosenhane

  Maggie,
   
   
  Du tycks ha simmat rakt in i ett dårstim de senaste dagarna.
   
  Vilka galningar!

 4. L

  Är det inte så att barnafödandet globalt sett backar medan tillväxten just nu sker genom att många lever längre?

 5. Inge

  Jag läste för länge sen att det optimala för mänskligheten var att vara ca 10 miljarder för att få den mångfald och variation som behövdes. Men det var långt innan Rosenhanes ”dårstim” var påtänkta.

 6. Dan

  Det är fritt fram för Anderbok och övriga med liknande åsikter att avstå från reproduktion.
  Faktum är att det skulle vara en fördel.

 7. hahn

  Är det moraliskt att göra barn?

 8. Dan

  För det mesta inte…:)

 9. Fredrik

  Detta är inget problem, befolkningsproblematiken löstes 1990, sedan 1990 föds det ca 130 miljoner barn per år och det har legat stabilt sedan dess. 2060 kommer befolkningen ha planat ut på 9 miljarder människor. Artikelförfattaren tror att värden ser ut som den gjorde 1950 då kvinnor i ”uländer” födde 6 barn. Så ser inte värden ut i nästan hela värden ligger snittet på ca 2 barn per kvinna.
   
   

 10. Lars C

  Fredrik #9
   
  ”Så ser inte värden ut i nästan hela värden ligger snittet på ca 2 barn per kvinna.”
   
  Intressant! Har du referenser?

 11. robjoh

  Om man är rädd för överbefolkning så är det bara att ta sitt liv. Vi andra kan glatt fortsätta lösa de verkliga problem vi har.

 12. Torsten Wedin

  Fredrik #9:
  ”Så ser inte värden ut i nästan hela värden ligger snittet på ca 2 barn per kvinna.”
  Hu många barn är det per man då? 😉
  Totte

 13. Staffan D.

  Sverige hade 9,07 miljoner invånare år 2010, beräknas ha 9,3 miljoner år 2025, och 9,08 miljoner år 2050.  (Om nu  prognoser så långt framåt har något värde.)
  –  Europa hade 811,5 miljoner år 2010, och beräknas ha 812,4 miljoner år 2025. 
  –  Asien hade 4056 miljoner år 2010, och beräknas ha 4613 miljarder år 2025.  Plus 14%.    (Källa:  World Almanac)
  –  De gudlösa menar att det går åt h-e… Det kan nog hända, men inte som ”gröngölingarna” menar.  Jag minns mitt besök i Thailand 1973 — ”fattiga, fattiga” tyckte svennarna;  själv mötte jag bara glada trevliga människor.  Även uppe i nordväst, och söderut…  Portugal 1974 samma sak — ”fattiga, fattiga” sa’ alla svennar;  själv minns jag flickan som kom hoppande och sjungande nedför en backe;  sån’t såg man aldrig hos oss…

 14. Fredrik

  Jag får mina uppgifter från gapminder och videon med Hans rosling som finns på dn.se idag.
  Torsten: 0 eller 1 beroende på hur man vill räkna 🙂

 15. Kent Forssgren

  Mats Anderbok kanske skulle tänka lite innan han skriver.
   
  Hur många människor kunde jorden i Sverige föda före den industriella revolutionen?
   
  Som en konsekvens av den industriella revolutionen, fick vi i Sverige en revolution till, nämligen jordbruksrevolutionen!
   
  Båda revolutionerna hade en gemensam nämnare, energi.
   
  Med tillgång till energi i forma av drivmedel kunde hästen bytas ut mot en traktor. Den produktionsökning av livsmedel detta betydde kunde sen transporteras till andra konsumenter. Dessa behövde inte själva arbeta inom jordbruket. De kunde i stället arbeta inom industrin och tillverka kylar och frysar. Plötsligt gick det mycket lätt att också lagra livsmedel.
   
  Industrin kunde så utveckla metoder att omvandla och tillvarata energi, t.ex. ur ett vattenfall och skapa elektricitet. Vad elektricitet betyder tror vi att vi vet. Men kanske alla inte tänker på att tillgång till ekonomiskt överkomlig el också fungerar som en katalysator för utbildning och därmed också demokrati.
   
  Tillgången till energi saknas i många u-länder. Detta är den hämmande faktorn. Jorden klarar av att föda många fler människor. Tyvärr framkommer inte detta tillräckligt starkt i den energidebatt som förs i Sverige och i andra västländer. Mycket sorgligt är att den gröna rörelsen i alldeles för liten omfattning ser sambandet mellan billig energi och mänskliga rättigheter för alla på vår jord.
   
  Vill vi vara solidariska med folket i t.ex Afrika så skall vi i Sverige inte använda skattemedel till en elproduktion som är dyrare än alla andra, land och havsbaserad storskalig vindkraft. Underhåll den kärnkraft och vattenkraft vi har så räcker det för oss i Sverige. Sen kan vi låta våra tekniker arbeta vidare med utvecklingen av nya elproduktionsmetoder. Det som har åstadkommits på de senaste 50 åren lovar gott. Vi kommer i en nära framtid att ha småskalig och mindre kostsam elproduktion som kan spridas också i Afrika. Dett kan vi så hjälpa till med som biståndsarbete.
   
  Så kom igen nu gröningar. Ni är ju solidariska med alla människor säger ni!

 16. Staffan D.

  ”Bättre förr”?  Svältorna, stenbundna kalmarker, bestående af låga bergåsar och kala ljunghedar, uppkomna genom sköfling af ännu för 200 år sedan befintliga stora ek- och bokskogar inom Kullings och Gäsene härad i Älfsborgs län, omkring järnvägslinjen Borås–Herrljunga.  (Nordisk Familjebok 1918).   Lär inte ha varit ensamt i sitt slag.  Norrland, t.ex.

 17. Staffan D.

  På samma ö:  Medellivslängd Haiti —  29.6 år för män,  30.3 år för kvinnor.  Dominikanska Republiken —  75 år för män, 79.4 för kvinnor.  
  –  BNP per capita — Haiti  $1.300,  Republica Dominicana  $8.300.  
  –  Marianne Arne, ”Haitiernas religion hotas av pastorer”  Expressen 19 jan 2010.   ”På ytan är landet kristet:  80 procent katolskt, 20 procent protestantiskt. Under ytan är det 100 procent voudoun.
  ”… allt färre tjänare kommer att ställa sin hjärtan och sina kroppar till förfogande för Papa Legba, Ghédé, Erzulie, Barom Samedi och alla deras märkliga vänner. En hel värld kommer att gå förlorad. Och varför är den viktig att bevara? För att den ger Haitis fattiga befolkning hopp, glädje och värdighet.”

 18. Ingemar

  Uppmärksamma det sansade inlägget av Lena Halldenius (filosof från Malmö) under rubriken ”svar”. Klok kvinna!

 19. K.F 15#                                                                                                       Just som du påpekar i Sverige var energirevolutionen avgörande,
  många glömmer detta faktum,spec Miljöpartiet.
  ALI.K.

 20. Ingemar

  Uppmärksamma det sansade inlägget av Lena Halldenius (filosof från Malmö) under rubriken ”svar”. Klok kvinna!

 21. Torsten Wedin

  Man lever inte längre bara för att man avstår från allt trevligt, det bara känns så 😉
  Totte

 22. Staffan Lindström

  Tips… Gör en nätsökning på ”Mats Anderbok”….

 23. Lars

  Det är inte barnafödande som är problemet i Sverige, det behövs fler unga. Den är den äldre generationen som lever längre och konsumerar mer… men det kanske inte går hem i 40-talist träsket?

 24. Fredde

  Om man förutsätter att vi står på vår teknologiska acme så är väl ökande befolkning möjligtvis ett problem. Lyckligtvis så finns det folk som är bra mycket klyftigare än domedagssiarna som kommer på lösningar till våra problem. Sorry, världen kommer inte att gå under, ”vi” kommer att lösa det.
  Detsamma gäller klimatförändringar. Om vi bara för sakens skull går med på att det är koldioxiden som driver klimatet så spelar det ändå ingen roll, för med nya tekniska lösningar så kommer vi ha ett ekonomiskt incitament att inte stå och stampa på samma ställe. Och det utan subventioner.
  Kent #15: Helt rätt, det är mer energikonsumtion vi behöver och vi kommer inte nöja oss med den teknologi vi har för att omvandla energin till elektricitet.

 25. Det här med orsak och verkan är tydligen lite knepigt.
   
  Jordens befolkning växer för att den KAN. Dvs på grund av de teknologiska framsteg (energi t.ex) och den kapitalbildning vi uppnåt (maskiner, verktyg).
   
  Om vi skulle stanna av i utveckling skulle befolkningstillväxten stanna av. När vi förstör kunskap och kapital (som i krig) minskar folkmängden för kapitalet räcker inte till för att föda så många med god standard.
   
  Amerika kunde föda 1 miljon indianer med primitiva jordbruksmetoder. Med maskiner och teknik kan samma land med lätthet idag föda 300 miljoner överviktiga amerikaner. USA skulle utan vidare klara av 10ggr så stor befolkning. Med mer teknik och kapital kommer jorden kunna försörja 100 gånger så många människor som idag, och med ännu renare miljö än vi har idag. Men det kräver att vi kan hålla gröngölingarna borta från spakarna.

 26. Adams

  Allt fler knäppskallar får spaltplats i massmedia, så även den här göken. Helt sjukt!
  Om man nu tycker att det är helt legitimt att låta sådana människor säga sitt så går jag vidare i dennes resonomang. Det är inte barnen som är problemet. Problemet är att vi tar hand om våra sjuka, vi äter regelbundet och motionerar, vaccinerar oss mot de flesta massmördarsjukdomar o s v.
  Många planeträddare har en helt knasig, romantiserad föreställning om att rädda världen genom återgång till medeltid… ni vet liten hydda på landet, närodlade grönsaker, grisar, höns och kumbaya.
  Undrar vad de skulle säga om de eller deras barn behövde vård/mediciner men inget fanns i den nya gröna världen?
  Tar man sitt budskap på allvar så skall man leva (i det här fallet dö) som man predikar. Göra plats för de få utvalda.
  Så kära kamrater från de gröna leden, några frivilliga? Scenen är er.
  Det skulle lösa problemet med global uppvärmning på flera sätt…

 27. Förstår domedagsprofeterna vilken skada de gör? Här påverkar man människor att inte skaffa barn – för att rädda världen. Det är tragiskt och sorgligt.
   
  Som någon skriver planar världens befolkning ut under detta sekel, vad jag hört. Befolkningsexplosionen var väl bara ett av dessa domedagshot som visade sig obefogade. Man extrapolerade tillväxten och bortsåg från alla stabiliserande effekter, som välstånd. Känns det igen?
   
  Jorden är ju ganska glest befolkad, ytmässigt. Se på en demografisk karta över Afrika. Där är ganska glest. Bara Indus-dalen, Kinas östkust och Japans östkust, samt centrala Europa är tätbefolkade. Fattigdom och svält beror inte på överbefolkning utan på krig och politik. Vi var på rätt väg när man hittade på detta hot med koldioxid för att sätta en käpp i hjulet för den tillväxt som kan ta folk ur fattigdomen.
   
  På den humoristiska sidan kan man ju konstatera att man sitter i en rävsax när man väl är född. Man kan inte ta livet av sig – tänk på koldioxiden när man bränns, och tänk på miljögifterna man frisätter. Och att skjuta ut sig i rymden ska vi inte tala om. Är man väl född är det kört 🙂

 28. Fredrik

  Nej, vad vi sett är att ju mer teknik vi får, ju bättre levnadsstandard vi får desto FÄRRE barn föder vi.
  Vist teknik gör att vi kan föda mer människor, men vi kommer inte föda mer människor i framtiden om något så kommer befolkningen börja minska om 100 år då de mest utvecklade regionerna (Sverige, Japan, i USA NY, LA mm) har ett barnafödande på <2 per kvinna. Alla delar av värden kommer komma till vår nivå i framtiden.
  Nu kan ju såklart sociala normer förändras och det åter igen blir vanligare med 3 barn istället för 2 barn som blivit vanligast idag.
  En viktig sak för att åstadkomma detta är att sänka etablerings i arbetslivet åldern från dagen 29 till 22-25. Detta är viktigt att åstadkomma av andra orsaker som att kunna behålla en hög välfärdsnivå.
   
   

 29. Fredrik

  Mitt inlägg var riktat till FredomFeest

 30. ErikL

  Han kanske kan få ett hedersomnämnande från Darwin Awards?
  Från deras sida
  Charles Darwin commemorates those who assist natural selection by removing themselves from the gene pool… Darwin Awards are given to honor those who do their best to ensure that the next generation is smarter–by one. These heroes sacrifice their very lives to give our children a better future…
  http://www.darwinawards.com/
  Han är ju inte direktkvalificerad, men resultatet blir ju detsamma.

 31. http://www.global-warming-and-the-climate.com/
  Vad klimatbluffen handlar om: Världsdiktatur
  av Helga Zepp-LaRouche.
  http://www.larouche.se/artikel/vad-klimatbluffen-handlar-om-varldsdiktatur
  När Sir Maurice Strong skapade klimatpanelen IPCC inom FN, var det inte meningen att den skulle vara en vetenskaplig institution, utan en politisk institution. Han sa vid den tiden att han hoppades att den skulle bilda kärnan i en världsregering. Hela idén med en världsregering
  http://www.larouche.se/artikel/miljororelsens-rasistiska-rotter
  Grönt folkmord
  Rasbiologin fick efter nazismens fall ett nytt ansikte. Britterna (och återigen en del svenskar) började nu skrika om ”befolkningsexplosionen” i tredje världen. Vad de i själva verket menade var att om de nationer i Asien och Afrika – som det brittiska och andra imperier koloniserat och ekonomiskt utplundrat – nu skulle utvecklas, skulle det betyda att dessa folk skulle behöva naturresurserna som finns i deras egna länder. Det skulle beröva britterna och deras allierade kontrollen över världsekonomin. År 1974 blev detta USA:s officiella politik, nedskriven i en då hemlig promemoria NSSM-200, under dåvarande chefen för nationella säkerhetsrådet Henry Kissinger. Denna promemoria argumenterade för att befolkningstillväxten i länderna i den s.k. tredje världen måste stoppas med alla möjliga medel, eftersom den utgjorde ett hot mot USA:s och dess allierades säkerhet. Det betydde att dessa länder skulle berövas modern teknik, och i stället skulle IMF och Världsbanken komma in med åtstramningspolitik, kondomer och ”anpassad” teknologi som skulle se till att dessa nationer hölls kvar i fattigdom. Förbud mot DDT – med hjälp av lögnaktiga, ovetenskapliga miljöskyddsgrunder – har skördat fler liv i Afrika och Asien genom malaria än vad till och med Hitler lyckades med på sin tid i Europa.
  http://www.larouche.se/artikel/miljororelsens-rasistiska-rotter
  Miljörörelsens rasistiska rötter
  av Hussein Askary
  Långt före Nazi-Tyskland fanns det brittiska imperiet. Det har dominerat världen i mer än 200 år. Nästan alla rasistiska, människoföraktande teorier om människans ursprung och hennes förhållande till naturen, och skillnaden mellan ”raser”, har sitt ursprung i det brittiska imperiet. Imperiet är inte England eller folket på de brittiska öarna. Imperiet var från början ett multinationellt anglo-holländskt bolag, Ostindiska kompaniet. Det är en parasitär finans-ekonomisk oligarki som har velat styra och manipulera världen och människorna på planeten genom kontroll över handel, råvaror och framför allt över kunskapen, precis som de mytiska olympiska gudarna gjorde. De har en stark tro på att deras makt, ”överlägsenhet”, har genetiska rötter; och precis som det var med den ”ariska” rasen under nazismen, så är det med den ”anglosaxiska” rasen för de övre klasserna på de brittiska öarna.
  Pro-Genocide British Empire
  http://www.youtube.com/watch?v=jFbPkhCR0PY&feature=related
  Lyndon LaRouche explains start of WW III
  http://www.youtube.com/watch?v=gbuoH1g_jYw
  Alex Jones – The Carbon Tax Deception
  http://www.youtube.com/watch?v=-rHURTDNBaI
   
  http://www.moderna-myter.se/2008/02/det-var-varmare-fr-1000-r-sedan.html
  Det var varmare för 1000 år sedan Kommer ni ihåg hockeyklubban – flaggskeppet i IPCC TAR från 2001. Denna kurva publicerades om och om igen i media men helt plötsligt har den försvunnit. Varför? Jo, Steve McIntyre, som har den kända bloggen Climate Audit, avslöjade kurvan som ett falsarium. Inga ursäkter från IPCC, man tystade ner det hela och tog bort kurvan i AR4 rapporten 2007. Nu har det kommit en ny studie av Dr. Craig Loehle publicerad i Energy and Environment. Varför är denna studie så intressant? Jo, Loehle har gjort om temperaturrekonstruktionerna för jordens medeltemperatur 2000 år tillbaka utan att använda trädringar. Trädringar anser Loehle är behäftade med massa fel och gissa vad Mann som gjorde falska hockeyklubban använde sig av – jo trädringar. Dessutom manipulerades data på ett statistiskt felaktigt sätt. Om vi går direkt till resultaten så konstaterar vi att temperaturen idag är lägre än för 1200 år sedan. Ingen anmärkningsvärt syns i temperaturkurvan nedan. Två mätningar från Norden är inkluderade. Vad Loehle har gjort är att slå samman ett antal studier och normera dem på ett likformigt sätt. Viktigt är att man vid anomalier använder samma referensår.

 32. ThomasJ

  En rejält farlig ’domedagare’ här:
  http://notrickszone.com/2011/03/29/another-german-will-soon-unveil-a-master-plan-for-a-transformation-of-society/
  Rysare…brrr
  Mvh/TJ

 33. Rosenhane

  FreedomFest#24
   
  Enkelt.
   
  Miljörörelsen vilar på tre fundament:
   
  Misantropi, marxism och falsk naturromantik.
   
  Journalister, politiker och nyttiga idioter har svalt betet med hull och hår och det är tyvärr dom som sitter vid spakarna.
   
  Jag tror att det fordras att ett riksdagsparti tog tydlig ställning mot klimatalarmismen; först då kan vi få debatten ovanför ytan och svansarna mellan benen på de politiska redaktionerna både ute i riket och i Stockholm skulle stå som spön i backen.
   
  Frågan är, vilket parti blir först?
   
   

 34. Bertel

  Rosenhane # 31
  Totälitära tankegångar(sk ismer) i en grön förpackning.  🙂 och märk väl, detta för allas(inkluderar dig och mig?) bästa och i dag innefattar detta tom daggmaskarnas välbefinnande och rätt till social samvaro(obs! för kännedom, så har jag inget otalt med daggmaskar). 

 35. Rosenhane

  Bertel#32
   
  Stopp och belägg; där kom du på något väsentligt och totalt uraktlåtet från politikernas sida.
  Det är klart som korvspad att både daggmaskar och minkar och alla andra djuren i Hackebackeskogen ska ha rösträtt också.
  Åtminstone i kommunalvalet…. 😉

 36. Bertel

  Rosenhane # 33
  Eftersom jag bor utanför sk asfaltsdjungel(gammal 70-tlas slogan från södermalms journalister?) och har ca 600 kvm gräsyta, så kommer jag ”äga” dig i sk grönaktivistisk rösträttsperspektiv, dvs du får vara ödmjuk mot utomsocknes individer, för du vet aldrig vart gräsrotsrötternas röster går dvs de kan maska vid voteringen.  🙂

 37. Slabadang

  SVT/WWFs Vetenskapsredaktion 2015.
  Årets första riktiga ”Death our” är nu firat. Enligt IPCCs nya beräkningar krävs det att vi vidtar ännu större minskningar av mänskligheten. I IPCCs senaste rapport tror man att vi kan reducera mänskligheten med 40% innan 2050.
  Det räcker med att vi firar death our fyra gånger per år enligt nya forskarrön för att vi skall nå dit. Svante Axelsson och Anders Wijkman tycker att politikerna skall agera ännu kraftigare. De tycker att fler mänskliga liv skall släckas vid varje tillfälle och han handeln med levnadssrätter skall minskas så att inte så många kan köpa sig rätten att leva. Priset är på tok för lågt menar Johan Rockström.
  Enligt SEI är det oerhört bråttom och han har med egen kakylator beräknar att vi måste ner till sexmiljoner i Sverige redan 2020 för att vara ett föregångsland och att allt är så bråttom bråttom.
  Mänsklighetsreduceringsministern Carlgren meddelar i en kommunikè från regeringen att hela regeringen har köpt fortlevnadsrättigheter för att visa solidaritet med målen för mänsklighetsreduktionen. Efter viss kritik har man ändrat på villkoren för fortlevnadsrätterna så att en del av pengarna går till de efterlevande och inte hela beloppet som var tänkt från början till FNs nya världsregering.
  Efter EU kommissonärerna Connie Hedengard Ramsdorf och SchnellUberalles insåg att det var effektivare att minska mänskligheten än att minska CO2 utsläppen fattade de beslutet och utgav EUdirektiven för reduktionen. Eftersom vi har en enig forskarkär som ser självklara och omedelbara samband mellan populationen och co2 utsläppen så är det varje regerings skyldighet att agera.
  SVT startar därför i veckan nu en ny sajt som handlar om klimatsmarta självmord. WWF erbjuder flera varianter av ekologiska självmord. Du kan välja mellan att bli uppäten av Isbjörn eller Tiger. WWF har erfarenheter redan från den första ”death our” och har nu också startad en miljövänlig begravningsbyrå där du kan välja bli kompost eller bli bidrag till miljösäkrad utfyllnadsmassa.
  Eftersom begreppet mord på vanöligt folk ströks i den svenska lagstiftningen så menar WWF att det inte var så bra vid första death our då för många skjutvapen användes. Krutröken är milkjöpåverkande och WWF kommer därför med i samarbete med SVT SEI och Tällberg Foundation ta fram en ”planethygienisk” längre hållbarhetsplan för att kunna avveckla mänskligheten. Till sin hjälp kommer de ha Rossbycenter som gör modellberäkningar och olika scenarier.
  Redan nu visar forskarna att krut och brand inte är bra verktyg eller metoder  utan rekommenderar istället drunkning fysisk kvävning och som bästa alternativ. Att använda bilgaser i garaget är direkt farligt för klimatet då co2 utsläpp sker.
  Det finns stora osäkerheter om överdosering av sömnmedel då de kan ge klimatskador och miljöföroreningar och bör därför undvikas.Carlgren har blivit kritiserad av socialdemokraterna då fortlevnadsrätterna för barn är så dyra och förhanlingar pågår nu för att sänka kostnaderna för de hushåll som har de lägsta imkomsterna. Fixar man morfar eller mormor så kan det komma att delvis överföras till barnbarn som rabatt.
  Carlgren är vid en intrvju med SVT mycket tydlig med att han inte tänker eller kan göra avsteg från EU direktivet utan alla forlevnadsrätter skall beräknas efter antal förväntade levnadsår. Därför gäller inte någon barnrabatt. De raporter som förkommer om att miffian avrättar fortlevndsberättigade barn för deras höga fortlevnadspremier avfärdar Carlgren som rena myter.
  Landets BBn förklarades av Greenpeace som landets värsta miljöbov och att vafallet kunde vara co2 aktivt upp till i värsta fall 100 år.
  De finns några få högröstade skeptiker som hävdar att IPCC och EU beräkningar och modeller inte stämmer. SVT har därför i samarbete med UI och VoF gjort en undersökning bland de forskare som deltagit i det vetenskapliga arbetet.SVT kan idag presentera resultatet av undersökningen.
  (Ulrika Engström och Jens Ergon tog fram frågorna till undersökningen på uppdrag av Anna Schytt.)
  Vi har en helt enig vetenskap!.97% av forskarna är helt säkra på att mänsklighetsavvecklingen sänker co2 utsläppen och hela 99% vill ha råd till en egen forlevnadsrätt och tycker att den är jättebra att ha.
  SNF WWF Greenpeace Naturvårdsverket Riksdagen SVT och SMHI har alla köpt fortlevnadsrätter till ledningar och nyckelpersoner för att föregå med gott exempel. För varje rätt vi köper måste någon reduceras. Det är ett enkelt system att förstå säger Martina Krûger på WWF.

 38. #15
  Instämmer,när är vi där?
  ALI.K.

 39. #35
  Ska det vara.

 40. Red Hansen

  Bäst du har bössan laddad Slabadang, grönsakerna är inte kända för att uppskatta satir och humor när udden går åt deras håll

 41. Ingemar

  Slabadang #37,
  Genialisk satir, Slabadang! Det värsta är att visionen kanske inte är så långt borta. Det är värre än vi tidigare trott! 🙂

 42. Mervyn Sullivan

  http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?t=0&v=24&l=en
  When you look at the above link, you can see which countries have the highest population growth rates.
  If the world were to start controlling population growth, then clearly the countries with a current population growth rate of >1 are the countries that should be targeted.

 43. Som de gamla hippiena sa på 1960-talet: make love not babies!

 44. Pingback

  […] som möjligt påverkas av mänsklig aktivitet. Fundamentalisterna anser att människan själv borde utrota sig själv för att lämna Moder Jord ifred. Som med alla (primitivt) heliga platser får endast de av gudarna […]

 45. Hans

  Slabadang: Hahaha…. Tack för att du finns! =)

 46. AOH

  Slabadang # 37
  HA – HA – HA
  ….Efter EU kommissonärerna Connie Hedengard Ramsdorf och SchnellUberalles insåg att det var effektivare att minska mänskligheten än att minska CO2 utsläppen fattade de beslutet och utgav EU-direktiven för reduktionen…
  Detta  borde skickas till Eike Klima Jena sâ blir du även känd i Tyskland.
  Hoppas pâ ditt copyright-accept?

 47. ThomasJ

  Slabadang #37: Lysande!  😀
  Lägg in det på SvT-debatten ’UI & klimatförnekarna’… 😉
  (Med hög risk för censur…)
  Mvh/TJ