Befolkningsfrågan

overpopulation-cartoon

I miljödebatten återkommer ofta begreppet befolkningsexplosionen. Professor Hans Rosling har mycket klokt jämställt det begreppet med hets mot folkgrupp. Det är att jämföra barn med bomber. Pratet om att Jorden inte räcker till för alla är början till nyfascism. Som Rosling uttrycker saken, Jordens resurser måste fås att räcka till. Nämn något alternativ? Det innebär att utnyttja jorden effektivare och att använda tillgänglig teknologi inklusive GMO för ökad produktivitet. Säkert kommer även stigande koldioxidhalt att medverka till att klara en högre produktivitet.

Världens befolkning uppgick i juli 2008 till drygt 6,6 miljarder och fortsätter växa med ca 1,16 % per år (enligt ”2008 State of the Future”) Ekonomin växte 2007 med 4,9 % till 66 tusen miljarder dollar (räknat i PPP – köpkraftsparitet), alltså ökade världens inkomst per capita med knappt 4 %. Utvecklingsländernas ekonomier har vuxit med i genomsnitt 7 % årligen under de senaste fem åren. Om denna tillväxttakt fortsätter kommer fattigdomen i världen att halveras mellan 2000 och 2015. Antalet extremt fattiga, dvs. de som lever på mindre än 1 dollar om dagen, har i utvecklingsländerna minskat med 278 miljoner mellan 1990 och 2004, och med otroliga 150 miljoner under de senaste fem åren. Samtidigt har utvecklingsländernas befolkning ökat med 1 miljard! Utvecklingen innebär även att USA inom två decennier förlorar ledartröjan i världsekonomin till Kina.

Säkert kommer jordens befolkning att öka ett gott stycke till trots att vi i princip löst problemet med tillväxten. I väst har fertiliteten tidigare sjunkit och ligger på de flesta håll klart under den nivå (2.1 barn per kvinna) som krävs för att upprätthålla befolkningens storlek. En mängd unga kvinnor i fattigare länder har ännu inte fött sina två barn. När de gjort det mot mitten av 2000-talet kan vi förvänta oss att befolkningen planar ut omkring 9 miljarder individer. Att problemet med den till synes okontrollerade befolkningsökningen verkar lösa sig sammanhänger med den demografiska övergången, dvs det faktum att födelsetalen sjunker när välståndet ökar.

Om världssamfundet skulle driva miljö och klimatfrågorna lika hårt som EU, en rad ecoorganisationer och alarmisterna förordar då kommer världsekonomins utveckling att bromsas. Det innebär att tillväxten i många fattiga länder avstannar och att man faller tillbaka i bidragsberoende (läs drogberoende). Väst lovade ju 100 miljarder US$ i ökat bistånd i Köpenhamn. Med en sådan utveckling är risken stor att befolkningstillväxten återgår till det tidigare kritiska scenariet.

Prioritet nummer ett är att avskaffa fattigdomen och det gör man inte med bidrag. Femtio års misslyckad biståndspolitik talar sitt tydliga språk. Vi måste låta alla länder få ekonomisk tillväxt och det innebär fortsatt och ökande användning av fossil energi. Skulle mot all förmodan detta leda till oacceptabla klimatförändringar finns det geotekniska metoder som kan användas för att mildra en sådan klimatförändring. Metoder som kommer att kosta betydligt mindre är de klimatåtgärder som nu diskuteras.

Den enda hållbara strategin är att avskaffa fattigdomen genom fortsatt ekonomisk utveckling i hela världen. Därmed skapas förutsättningar för att få med alla människor och alla länder på en långsiktigt hållbar utveckling. Nämn en enda alternativ strategi?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bengt A

  Tråkigt med så mycket nyliberalt svammel på The Climate Scam som väl i första hand handlar om klimatförändringar? Befolkningsökning är definitivt ett problem, speciellt i Afrika söder om Sahara där jag bott. Här har antalet människor som lever i fattigdom ökat de senaste decennierna och en orsak är att födelsetalen i många regioner är höga. Att jämställa en diskussion om detta med ”nyfacism” är oinitierat och smaklöst.

 2. Bengt A: Nyliberalt svammel som inte har att göra med klimatförändring? Nu är det väl ändå du som inte är initierad. Det har framförts åsikter om att varje ny människa innebär en extra påfrestning för jorden i och med ett ständigt ökande koldioxidavtryck. I Storbritannien hade man som förslag att begränsa antal barn per familj till två.

  Befolkningsfrågan är intimt kopplad till klimatfrågan och jag tippar på att många av dem som i linje med Ehrlich förespråkade befolkningskontroll tacksamt tog emot nyheten om koldioxidhotet som en möjlighet att föra fram sina teser.

  Antalet människor som lever i fattigdom må ha ökat, men andelen minskar stadigt, vilket visar att vi trots allt är på rätt väg.

 3. Björn

  Det är inte västvärldens människor som ökar obegränsat, men vårt okontrollerade bistånd till U-världen bidrar till en okontrollerad befolkningsökning i den övriga världen. Detta om något är väl ett gigantiskt problem. Det är väl meningen att bistånden skall leda till materiell- och social utveckling i mottagarländerna och inte en ohämmad befolkningsutveckling. Våra bistånd skall om de skall ha något syfte, leda till någonting positivt och inte tvärtom, till en destruktiv och meningslös utveckling i mottagarländerna. Är det något positivt med en ohämmad befolkningsutveckling för någon? Det är som jag ser det inte frågan om jordens resurser räcker till, utan det handlar om inhumanitet och elände som följer i spåren av en oplanerad befolkningsökning. En destruktiv världsutveckling är ett hot mot den spillra av människor som vi i västvärlden utgör. Betänk detta!  
   
   

 4. Bengt A – Hur var det nu söder om Sahara (där du hade bott)?

  Var det antalet människor som var problemet där eller var det fattigdomen, dvs brist på effektiv användning och allokering av resurser? Brist på fungerande samhällsinistitutioner som är nödvändiga för att inte leva i ett ur-hand-i-mun liv?

  Personligen tycker jag attityden ’andra människor är för många’ är helt igenom omänsklig. Men jag har stött på en hel del som på fullt allvar menar sig vara extra medömkande pga av den önskan …

 5. Lars C

  maggie!
  Det där med att befolkningstillväxten planar ut vid ökat välstånd gäller i vår kulturella sfär. Kineserna anser tydligen inte att det är tillräckligt eftersom de har infört en metod för aktiv barnbegränsning. Hur det kommer att fungera i andra delar av världen kan vi bara ana. En sak är i alla fall säker. Västerländska liberala värderingar är inte allmängiltiga i världen i stort. Det finns kulturer, regioner, länder som har inbyggda traditionella, politiska och religiösa spärrar mot alla former av utveckling. Vi får inte tro att vårt västerländska samhälle är ett efterlängtat alternativ hos dem som anser att 1200 talet var civilisationens höjdpunkt.
   
  Jag hoppas att det finns bra lösningar men jag misstänker att det inte gäller alla.
   
  Vi måste nog tyvärr finna oss i att det inte finns bra lösningar på alla problem, att det finns länder som själva måste skaka av sig sina korrupta makthavare och gräva ner sina vapen för att återplantera sina skövlade skogar och därmed återskapa ett klimat som lämpar sig för människor. Först när de kommit dit hän så kan vi ge det bistånd som krävs för ökad tillväxt och då främst genom överföring av kunskap och handel. All hjälp dessförinnan går till kulor och krut samt diverse bankkonton.
   
  Helt allmänt, att försörja 9 miljarder människor kräver en annan jordresursanvändning än i dag, självklart måste köttproduktionen minska och den vegetariska delen både öka och styras mot optimala modifierade grödor. Men jag är inte helt säker på att det kommer att räcka till i alla fall. Vi får inte glömma vad Aleklett skriver om att hälften av all olja används till att sätta mat på borden. Om hans kurvor för oljeproduktionen är riktiga och dina siffror för befolkningstillväxt är likaså. Tja, då har jag svårt att få kurvorna att komma överens. Glöm för all del inte vad de sinande fiskbestånden betyder. Varje kilo fisk som fiskas genom tiden kräver mer och mer olja.
   
  Jag är rädd att ett antal krig kommer att utkämpas innan allt faller på plats. Och vem vet, kanske löser allt av sig själv.
   
  Hur som helst, vi har en lång resa framför oss mot Utopia, den går inte att överblicka, allt kan hända men allt är också möjligt.
  Trots allt så finns det som du skriver många positiva tecken.
  Låt oss klamra oss fast vid dessa och utveckla och sprida dem i den mån det går. Vi måste ju i alla fall försöka, men vi får inte bli förvånade om det inte fungerar.
   

 6. Challenging Climate är en intressant sida om man vill veta hur diskussionen kan gå i Indien. Bland mycket annat hittar man där flera färska artiklar om just befolkningsfrågan.

 7. Björn #3

  Appropå svammel…
  ”Det är inte västvärldens människor som ökar obegränsat, men vårt okontrollerade bistånd till U-världen bidrar till en okontrollerad befolkningsökning i den övriga världen.”

  Jag tycker att alla som har egna små teorier om befolkningstillväxt och välstånd ska lyssna till Hans Rosling.

 8. JR

  Ja du Maggie! här fanns det mycket att läsa på din blogg.
  Men jag får nog säga att Lars C #5 , har en väldigt nykter syn på sakernas tillstånd. Mycket trovärdiga synpunkter, tycker jag.
   Inget av dessa problem löser sig själv, så länge girighet och religiös fanatism existerar. Det är bara att se hur gästarbetare behandlas i det svinrika Saudi. Indien verkar dock gå i rätt riktning, vad jag förstår.

 9. JR: Naturligtvis är fattigdomen inget problem som löser sig självt, men jag kan ändå inte hålla med Lars C (#5) om att vi t.ex. måste minska köttproduktionen och satsa på vegetabilier. I dagens värld skulle det möjligen kunna vara sant. Men det jag stör mig på att så många människor tycks förutsätta status quo även i framtiden.

  Det är därför Ehrlich trodde att halva jordens befolkning skulle svälta ihjäl. Han förutsåg inte att den gröna revolutionen skulle göra det möjligt att försörja många fler utan att öka andelen jordbruksmark.

  På samma sätt är vi i dag blinda för vilka tekniker och möjligheter som kan öppna sig om 50 eller 100 år.

  Sen kan man ju förstås diskutera om människor i vissa länder äter för mycket kött. En titt på amerikanens middagstallrik kan göra vem som helst svag i knäna.

  PS Det är Lars B som har skrivit artikeln, inte jag. 😉

 10. Björn

  Uffeb [7]; Kom inte med hänvisningar utan uttryck vad du själv anser i sakfrågan!

 11. Tege Tornvall

  Precis som förr i nutida välfärdsländer är det i dagens u- och utvecklingsländer ett slags pensionsförsäkring att ha många barn – även om många dör före vuxen ålder. Med stigande välstånd följer bättre hälso- och sjukvård, minskad barnadödlighet och med tiden riktiga pensioner – om inget stör ländernas utveckling .
  Eftersom folk fortsätter med många barn ett tag, ökar först befolkningen kraftigt med fler som når vuxen ålder men planar sedan ut när folk får det materiellt bättre och skaffar färre barn.
  I ett sådant perspektiv kan världens befolkning runt 2050 väntas plana ut runt 9 miljarder från dagens drygt 6,8. Hot mot detta är främst politisk oro, brist på energi, mat och vatten – och fortsatt fattigdom. Mat finns, men många har inte råd med den.
  Tyvärr har rådande globala finanskris åtminstone tillfälligt hejdat den positiva utveckling Lars Bern beskriver. Även i u-länder gäller det att få fart på finansiering och företagande, t. ex. genom mikrolån till kvinnor.

 12. L

  Att befolkningen ökat snabbt beror givetvis på att det föds många barn, men en stor del beror också på att vi lever längre. Det i sig gör att vi blir fler, upp till fyra generationer i livet samtidigt tar mer plats än två.
   
  Så vi ska inte bara peka finger, alla har bidragit till ökningen och med tiden kommer den att plana ut, kanske på 9 miljarder.

 13. Lars C:
    Nej, det har visat sig att befolkningstillväxten planar ut i såvitt jag vet alla kulturella sfärer. T ex har den börjat plana ut kraftigt i Egypten. Kineserna inledde sin ettbarnspolitik när man var i den fattiga delen av utvecklingscykeln. Nu funderar man på att överge den – man behöver den inte längre. (Och det har dessutom visat sig att med selektiv abort har man skapat ett mansöverskott. 24 miljoner kineser kommer aldrig att hitta en hustru.)

  ”Det finns kulturer, regioner, länder som har inbyggda traditionella, politiska och religiösa spärrar mot alla former av utveckling. ”
    Tycker jag låter som ren rasism. Det finns *ideologier* (inte minst religiösa sådana) som försöker motverka utveckling, men människor är människor och kan mycket väl fås att överge den ena eller andra ideologin. (Och ofta drivs dessa ideologier bara av en liten topp i klicken, och hänger sålunda ganska löst. Jfr Iran just nu. Jfr det avkristnade Sverige nu med för 100 år sedan. Jfr hur en halv miljard i Östeuropa slapp ut från kommunismens bojor på bara några få år.)

  Allmänt:
    Utmärkt artikel!
    Naturligtvis anknyter befolkningsfrågan till klimat- och miljöfrågor. Det hävdas ju från miljörörelsen att ”befolkningen exploderar” och sålunda kommer jordens ”resurser ta slut”. Så är det inte riktigt.
    De senaste prognoserna säger mycket riktigt att världens befolkning kommer att toppa kring 9 miljarder runt 2050, och då det är bara drygt 2 miljarder mer kan vi mycket väl klara det – och med ökad tillväxt! Den gröna jordbruksrevolutionen ökar mattillgången mycket snabbare än befolkningen ökar. Och resurser tar inte ”slut” – de omsätts bara. Miljön blir stadigt bättre (Jfr Lomborg) och intressant nog bättre ju *rikare* man blir.
    Afrika söder om Sahara har andra problem. Det handlar om misslyckad politik, inbördeskrig, galna eller halvgalna diktatorer, sjukdomar (AIDS, Malaria som började växa igen då DDT förbjöds av ”miljöskäl”, m m), vattenbrist, felande socialistiska experiment, o dyl.
    Traditionell s k u-hjälp har inte gjort mycket. Det tenderar att gynna korruption och fördärva lokal ekonomisk infrastruktur. Det bästa t ex EU kunde göra vore att avskaffa jordbrukstullarna (och skit i franska bönder!) och andra ekonomiska hinder.
    Den gröna jordbruksrevolutionen har enorm potential att fortsätta. Väldigt mycket mark odlas fortfarande med ineffektiva metoder. Ekonomisk tillväxt tenderar att få de fattigaste att växa snabbast, då de har störst komparativa fördelar, men för det behövs ökad världshandel, mer globalisering, öppnare gränser (terroristtramset många fastnat för är ett hot mot detta), mer energi (klimattafset är ett hot mot detta), och liknande.

  –Ahrvid

 14. Ahrvid: #13 Hear, hear!

 15. Lars Pewe

  Jag håller med Lars Bern när han säger att pratet om att jorden inte räcker till för alla är början på nyfascism. Däremot är GMO-grödor absolut inte lösningen på några problem, utan tvärtom skapar dem problem. Förutom hälsoriskerna, och utarmningen av den biologiska mångfalden kommer GMO-grödorna att försätta all världens bönder i en beroendesituation gentemot storföretag som t ex Monsanto och Bayer. Det här skulle vara en återkomst för feodalsamhället, fast värre, för när GMO-grödorna har kontaminerat omgivande grödor går det inte att vrida klockan tillbaka.

 16. Tege Tornvall

  Vägen bort från svält och nöd heter tillväxt, inte som rovdrift utan genom att effektivare utnyttja de resurser vi har, att få ut mer av mindre. Detta är just vad fordonsindustrins Lean-tänkande går ut på: mer värde med mindre svinn.
  Det tillämpas redan allt mer inom annan industri, är på gång inom sjukvård och offentlig förvaltning och kan och bör tillämpas i all mänsklig verksamhet, det egna köket inkluderat.
  Enligt alla relativa mått blir industriella processer, jord- och skogsbruk, uppvärmning av fastigheter, transporter etc. fortlöpande allt mer effektiva. Knapphet driver effektivitet.
  Vad gäller bränslen finns och utvinns redan kolhaltiga bränslen även från nivåer i jordskorpan utan fossila rester. Kjell Aleklett har fortlöpande fått skjuta sin oil peak framåt. Enligt Peter Odell, Marian Radetzki, Vladimir Kutcherov och andra räcker kol, gas och olja mycket längre än Aleklett hävdar. Med fortlöpande effektivare processer kommer de att räcka än längre.
  För många länder utan vatten- och/eller kärnkraft är kol den främsta energikällan. I moderna motorer och centrala värmeverk kan processer och avgaser renas allt effektivare.  Livsgasen koldioxid behöver däremot varken renas eller grävas ned.

 17. DJ

  Lars B:
  ”Antalet extremt fattiga, dvs. de som lever på mindre än 1 dollar om dagen, har i utvecklingsländerna minskat med 278 miljoner mellan 1990 och 2004, och med otroliga 150 miljoner under de senaste fem åren.”

  Var har du hämtat dessa uppgifter? Enligt FAO har i alla fall svälten ökat till över en miljard hungrande från mitten av 90-talet till idag.

  http://www.faonorden.se/start.asp?sida=11539

 18. Slabadang!

  Bra Maggie och flera!

  Det är den bakomliggande synen på människan som styr klimat/miljö rörelsen.De är misantroper och miljörelsens fachism är en extrem variant som ser människan som en pestråtta.Därav dessa otäcka argument om kontroll av födslotal.et kan för misantroperna låta legitimt.Men alla som klarar av att tänka längre än näsan räcker ser de vidriga regler som i så fall måste användas.Tvångsaborter? barnamord? Rik får skaffa fler än fattig?
  Själva kärnan i fascism är att människan skall underordna sig en större nytta och denna nytta är så viktig att fri och rättigheter blir underordnade.
  I grunden handlar det om makt,kontroll i kombination med ett genuint människoförakt.Det religösa inslaget i denna miljöfascism syns i ”botgöringen” genom späkning böner och underkastelse till de miljötalibanska teserna i form av ett fattigare och mindre fritt liv.
  Paralellerna är glasklara och i deras betraktese av mänskligheten ser de bara tecken på hot och problem.De glömmer och gömmer de stora framsteg vi faktiskt gör och framförallt vår förmåga att hantera och lösa problem.De söker bekräftelse på sina teser och plockar endast upp de tecken som bekräftar dem. 
  Så vad gäller människans framtid och vår förmåga att hantera och sköta vår planet,är mänsklighetens glas halvfullt eller halv tomt? 
  Roslin kanske är vår främste filantrop.Det är dags att uppmärksamma och lyfta fram alla problem vi löst hittils utan någon världsdiktatur.
  Kommer någon ihåg hur det var att stå på en bussstation en vindstilla vintermorgon när bussarnas dieslar orenade stod på tomgång?
  Är det någon av er som fiskade i mälaren bland flytande kondomer i den brungröna vällingen? Kommer ni ihåg hur det såg ut i Rhurområdet? Hur mycket skit släppte bilismen ut innan katalysatorns införande? Hur många kungs och Havsörnar fanns det på sjuttiotalet? Lodjur? Vargar? Orenade eller dåligt renade fabriksutsläpp?
  Vi är faktiskt suveräna på att hitta lösningar och vår teknik i kombination med välstånd är dess gödsel.Roslin beskriver tydligt de enkla sambanden.Jag tror att vi är betydligt sämre på att lösa problem som inte existerar.En tro på mänskligheten är att våga tro på framtiden.Skall den bli trovärdig så är det viktigt att fortsatt lita på den och inte försöka stoppa den.
  Nu firar den misantropiska miljöfascistiska rörelsen sin peak.Likt pestråttans har de till och med förklarat den luft som passerat våra lungor som giftig.Det går nog inte att sjunka djupare i sitt förakt av mänskligheten.
  Vi klimatkritiker som finns på denna sida tror jag skall känna efter och fundera på om det inte är nog filantropin som är det som förenar oss.
  Jag tror i alla fall på människan och framtiden.Misantropins hysteriska springschasar är mina fiender.Vad händer med våra barn och ungdomar när de dygnet runt matas med katastrofscenarier om framtiden.
  När de tror att Isbjörnarna skall dö ut och att de antingen kommer att drunkna eller stekas ihjäl?
  MÅ FAN TA DESSA KLIMATFACHISTER!!

 19. Per

  Priset på fossila bränslen kommer sannolikt att fortsätta öka i takt med ökad efterfrågan och minskande utbud vilket skapar ekonomiska  incitament för att utveckla nya energikällor. Vi kunde ju tydligt se vad senaste pristoppen på $147 i juli 2008 medförde. Kraftigt förhöjt medvetande bland befolkningen om dyrbar och ändlig olja, samtidigt som det kommit mängder av nya energitekniker de senaste 30 åren.
  Vi vet att etanol fungerar utmärkt som ersättning för bensin och Brasilen har ersatt halva sin bensinkonsumtion med etanol.
  Det var det höga oljepriset ökade transport och gödsel kostnader som medförde ökade matpriser. Det var inte på grund av att Brasilen odlade socker rör eller USA med sitt berg av subventionerad majs som ingen ville köpa som orsakade några höjda matpriser.
  Fördelen med att göra ex etanol på stärkelsen i majs är att restprodukten (cellulosa) är ett bättre djurfoder än råmajsen som innehåller stärkelse som korna inte kan bryta ner. Så vi kan odla på samma åkerarealer som idag och få både etanol, djurfoder, kött, mjölk och biogas (koskit), det är ju genialt bra.
  Sedan är etanol en enkel och beprövad teknik som kan göra etanol på i stort sett allt biologisk material. Fördelen med etanol är också att den är billig $0.18-.0.23 per liter (sockerrör) och omgående kan hällas i tanken på existerande bilpark.
  Sedan har vi ju kärnkraft för elproduktion.
  Det här är inga problem för oss att lösa, marknadspriset på fossila bränslen kommer automatiskt att styra över till billigare energikällor. En fördubbling av oljepriset är 100 gånger effektivare förändringskraft än alla politiker  i hela världen som diskuterat klimat sedan 1992 och landat i att lösningen på världens energi- och matförsörjning är skatt på CO2 vilket inte löser någonting.
  Have no fear, Per is here, 🙂
   

 20. DJ

  Slabadang!:
  ”Är det någon av er som fiskade i mälaren bland flytande kondomer i den brungröna vällingen? Kommer ni ihåg hur det såg ut i Rhurområdet? Hur mycket skit släppte bilismen ut innan katalysatorns införande? Hur många kungs och Havsörnar fanns det på sjuttiotalet? Lodjur? Vargar? Orenade eller dåligt renade fabriksutsläpp?”

  Tror du inte att miljörörelsens och naturintresserade människors arbete är en starkt bidragande orsak till att man faktiskt gjort något åt dessa saker?

 21. Slabadang!

  No fear???
  Vilken härlig apoll! Du hittade ett utmärkt namn på en kommande antialarmistisk filantropisk motståndsrörelse!
  Filantropi är en svag motsats till misantropi.Filantropi begreppet nåste utökas eller ersättas med ett starkare.Som inte bara omfattar vår godhet och generositet utan som också omfattar vår fantastiska förmåga. Vi är intelligenta nytto djur och inte skadedjur.

 22. Slabadang!

  ”Apell” skall det naturligtvis stå!
  No fear vi are all here!

 23. Lars C

  Ahrvid!
  ”Tycker jag låter som ren rasism.”
  Nämnde jag ordet ”Ras”?
  Att kritisera en kultur eller religion är inte rasism. Den benämningen är nog den mest missbrukade inom de politiskt korrektas kretsar.
  Man får inte kritisera nånting alls utan att få en rasiststämpel i pannan. Skärpning tack.

 24. snöret

  För dig som hellre tänker själv:

  … och därför då måste vi minska köttproduktionen och öka och effektivisera användandet av våra åkermarker, helst mha GMO …

  Toktanten Marit Paulssen kunde inte ha sagt det bättre själv,
  eller företaget Monsanto för den delen. Det finns fler som brukar komma med liknande lösningar: veganer, och inte minst klimatalarmister.

  Varför skall våra grödor genmanipuleras?
  Vilka vill det? Varför?
  Skall vi i Sverige vara bäst i klassen och genmanipulera 80% av allt som går att genmanipulera inom våra gränser? Eller skall experimentet ske i Afrika?

  Varför skall köttproduktionen minskas? Vilka vill det? Varför?
  Var skall den minskas? Sverige, Afrika?

 25. Slabadang!

  DJ!
  Jag tror att det var VERKLIGA konkreta problem och därför löste vi dem.
  Miljörörelsen lever med en elitisktisk syn på sig själv.Känner du någon som INTE värnar miljön??
  En paralell tankevurpa existerar bland journalister och politiker om att kritiker av invandringspolitiken skulle vara rasister!
  Känner du någon rasist? Nä trodde väl det.De existerar knappt i så fall lika liten utsträckning som de som skiter i miljön.En fantasiuppfattning om hur vi är och hur vi tänker.Svenska folket är vare sig miljöfientliga eller rasister.Men tror man det så kan man ju legitimera vad som helst ”för den goda sakens skull”.
  miljörörelsen är till sin karaktär alldeles för alarmistisk och oseriös.
  Den tappar sin legitimitet för varja dag som går.

 26. DJ

  Slabadang!

  Jag känner de som värnar om miljön betydligt mer än andra, och ja, jag har träffat folk som struntar fullständigt i miljöfrågor. Mycket av de förbättringar som skett i miljön t ex ett miljövänligare skogsbruk, mindre giftutsläpp och liknande, har drivits fram med hjälp av ideellt arbetande eldsjälar. De kan vara en nagel i ögat på industrin som kanske bara vill använda det billigaste alternativen, de påtalar missförhållanden, påverkar politiker och driver opinion. Utan dessa personer skulle det hända betydligt mindre på miljöområdet. I diktaturer är det tydligt att miljörörelser är obekväma då sådana ofta motarbetas eller förbjuds.

 27. Slabadang!

  Jag tycker att du skall ta dina argument med Lars Bern!

  Du riskerar att få justera dina fördomar om ”industrin”.I industrin jobbar inte en speciell sorts hänsynslösa individer.
  Alla försöker planera sin verksamhet för att den ska vara så miljövänlig det går.
  Du har inte koll på hur planeringen och besluten fattas inom näringlivet idag.Miljörörelsen sysslar i allt större utsträckning med överkurs i krav för att legitimera sin existens.nu verkar de blivit så sysslolösa så de måste konstruera hot som inte finns eller alternativt överdriva till absurdum.
  Ruhrområdes historiken och erfarenheterna därifrån ligger till grund för industrins planering allt sedan den tiden.
  Det är helt enkelt inte okey att skita ner längre tvärtom.
  Men jag menar att det ärTYDLIGA  KONEKVENSERNA som skapar utvecklingen och medvetenheten. vad är poängen med att slänga miljrder på ett icke existerande eller kapitalt överdrivet miljöhot. man behöver inte vara aktivist för att besitta ett sunt ansvarstagande. Det verkar tvärtom vara en motsättning!

 28. Lars C

  Tege!
  ”Kjell Aleklett har fortlöpande fått skjuta sin oil peak framåt.”
   
  Har han? Jag har inte läst samtliga inlägg på hans blogg men jag har för mig att vi passerade PO sommaren 2008. Det återstår att se.
  Vad som gäller de andra oljetillgångarna så finns det frågetecken:
  Går de att få fram till rätt pris, i tillräcklig mängd, i rätt tid nu när de lättåtkommliga fälten sinar i snabb takt? Svaret på den frågan kan mycket väl bli troligen inte. Då blir det en situation där tillgången sätter priset och då löser problemet sig själv. Konjunkturen viker tills det finns konkuranskraftiga alternativ framme. Men det är ju bra att det finns olika åsikter annars hade ju ingen brytt sig.

 29. DJ

  Jag har ingalunda påstått att det jobbar en speciell sorts hänsynslösa individer inom industrin. Det är din tolkning. Inte heller består miljörörelsen av en grupp fascister.

 30. DJ

  #28 riktat till Slabadang.

 31. Måns B

  Hmm verkar som om det blev problem när jag postade denna först ber om ursäkt om den dyker upp två gånger

  Det finns flera poänger i din artikel Maggie, och flera (Tore, Arhvid och Lars C) har redan berört de problem och frågestecken jag hade kring den. Men en av kärnpunkterna att lösa är livsmedelsfrågan.  Nu i januari kommer Food Inc filmen att få premiär, vilket belyser ett av problemen, se artikeln i Sydsvenskan nedan.
  http://sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/film/article618719/Filmen-som-avslojar-maten.html
  Även om vi kan producera mer mat på våra marker så är det inte särskilt mycket värt om närings- och energivärdet succesivt sjunker i produktionshöjande syfte.  Det är också ett problem som framför allt drabbar den fattigare delen av befolningen, eftersom välavlönade, ofta högutbildade människor i högre omfattning är mer aktiva i sitt födoval. 

  Lars Pewe är också inne på något som är oerhört viktigt inte bara av de skäl som han lyfter fram utan också att när de stora utsädesproducenterna kommer in med sina grödor så slår man också ut de tidigare regionalt anpassade sorterna. Dessa har både höga näringsvärden och hög tillväxt där de används. Monsanto bedriver sedan några år en otroligt aggresiv kampanj i mellersta och norra USA och södra Kanada mot enskilda brukare som inte anslutit sig till deras utsädesprogram och har nästan fullt juridiskt stöd i amerikansk lagstiftning.

  När man är inne på begreppet fertilitet så kan det ju vara intressant att se kopplingen mellan nedsatt sådan och exponeringen av bekämpningsmedel och andra kemikalier.  Här finns en bra sammanställning över ’endochrine disruptions’ vilket ungefär blir hormonella störningar orsakde av kemikalier på wikipedia.

  http://www.spock.com/Theo-Colborn/websites/frame?h=ef8a90fc74&title=Wikipedia&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTheo_Colborn

  Effekten på exempelvis groddjur är uppmärksammad ända sedan Rachel Carsons silent spring kom ut men lyfts igen, även om det inte är oemotsagt av exempelvis Syngenta (som tillverkar bekämpningsmedel).

  http://www.pan-uk.org/Projects/RCML/From%20silent%20spring%20to%20silent%20night.pdf

  Märk väl att det är inget miljölarm eller liknande som jag försöker lyfta fram här, men väl ett problem,  för det anser jag att det är,  som kommer att öka vesäntligt när exempelvis Afrikanska länder får möjlighet till samma jordbruksmetoder som vi har.  Problemen med DDT och PCB försvinner inte bara för att vi inte ser några korstiktiga effekter på människan (men jag håller med om att exempelvis malaribekämpning är ett ämne där man måste väga för- och nackdelar mot varandra)

  http://www.pan-uk.org/Projects/RCML/From%20silent%20spring%20to%20silent%20night.pdf

  Ahrvid är inne på att vi borde slopa jordbrukstullarna, vilket är helt korrekt, men det borde kombineras med en slopning av alla subventioner av jordbruk i sådana fall (och som förespråkas av exempelvis skånska bönder).  Majs och soja säljs fortfarande i princip under produktionspriset på världsmarknaden i dag och CAP, EU’s gemensamma jordbrukspolitk, är alltjämt det största minusposten i EUs budget.

  Så visst kan vi föda 9 miljarder människor,  men det kräver nog långsiktigt att vi ser över kvaliten på den mat vi producerar och även på metoderna….annars kommer jag miljöalarmisterna (inklusive jag) att hoppa upp på barikaderna även i denna frågan.

  Jag har inte ens brytt mig om att göra kopplingen till fossila bränslen i det här inlägget eftersom ni alla ändå inser att kopplingen finns och har en klar bild själva över effekterna.
   
   

 32. Lars C:
    ””Tycker jag låter som ren rasism.”
  Nämnde jag ordet ”Ras”? Att kritisera en kultur eller religion är inte rasism. Den benämningen är nog den mest missbrukade inom de politiskt korrektas kretsar.”
    Nej, men du nämnde ”kultursfärer”, regioner, länder, och det på ett sätt som förde fram att det fanns ”kultursfärer”, regioner och länder som hade inneboende, fasta egenskaper som gör dem oförmögna till förändring. (Och i ett visst land dominerar en viss typ av befolkning, eller hur?)
    Det är en felaktig och fördomsfull beskrivning. Om vi betraktar t ex historien, ser vi att det du kallar ”kultursfärer” inte alls står för särskilt djupt liggande egenskaper. De är inte särskilt fasta och den omöjlighet för förändringar du hävdar finns inte.
    Sverige hade under 1800-talet en struktur mycket lik de fattigaste av dagens u-länder: många barn, kort medellivslängd, stor utvandring, fattigdom i allmänhet. Se vad som hänt på bara 100 år (eller egentligen ännu kortare tid!).
    Det är dessutom så att det du utropar till ”kulturellt” cementerat (det kan ju inte förändras, menar du) egentligen bara är påbud och diktat från en mindre styrande elit. Vem tror du bäst uttrycker vad folket vill i Iran? Ayatollorna eller de miljoner som demonstrerar på gatorna?
    Det finns ingen oföränderlig ”kultur”. En kultur är något som ändras med tiden. Och en ”kultur” består egentligen bara av enskilda individer, och det viktigaste är individerna – inte att slänga ihop dem i ett stort kollektiv (beroende på, i ditt fall vilken regional befolkning de tillhör).
    Det brukar vara så att de kulturer som sluter om sig stagnerar. Se t ex på Kina från senmedeltid och framåt. De kulturer som tar in och välkomnar nya impulser blomstrar däremot. Se t ex på USA, som är historiens största invandrarnation.

  –Ahrvid

 33. Gunbo

  Slabadang,
  ”Kommer ni ihåg hur det såg ut i Rhurområdet? Hur mycket skit släppte bilismen ut innan katalysatorns införande? Hur många kungs och Havsörnar fanns det på sjuttiotalet? Lodjur? Vargar? Orenade eller dåligt renade fabriksutsläpp?”

  Och vem var det som kämpade för  att avgaserna skulle renas, vem var det som krävde blyfri bensin, vem var det som bevisade att havsörnsstammen var på väg att utrotas p g a PCB och DDT. Vem krävde att jakten på varg skulle förbjudas.
  Inte var det politiker och industrin! Nej, det var 70- och 80-talets miljömuppar, bl.a. WWF som organiserade vinterutfodring av havsörnarna bl a.

 34. Slabadang!

  DJ!
  Jag vet att många inom mijörörelsen inte är fascister.Men många av de ledande figurerna är det faktiskt.De avslöjar sig när de talar om att demokratin inte fungerar och försöker tysta och censurera oppositionen.Schytt Axelsson Rockström Bojs Wikman WWF Greenpeace med flera har avslöjat sina lojalitieter med sin miljöfachistiska syn på världen.Jag får kalla kårar av att de dessutom inte konfronteras för sin ideologi.
  Lyssna på vad de faktiskt säger! Många av ”miljövännerna” luras okririskt med utan att lägga märke till vilka verktyg som marknadsförs som ”nödvändiga”.

 35. Gösta Walin

  Bra synpunkter Lars.
  Jag tror att överbefolkningsskräcken är den hydra som måste avlivas, och det är bråttom. I hägnet av klimathotet har denna alarmism gjort katastrofala framsteg och hotar nu att framföda monstruösa politiska åtgärder som hotar vår frihet och mänsklighetens framsteg.
  Eftersom ingen annan gör reklam för mitt inlägg på Newsmill i denna fråga så gör jag det själv. Här är den:
  http://www.newsmill.se/artikel/2009/12/20/fler-m-nniskor-och-mer-koldioxid-r-bra-f-r-v-rlden

 36. Gösta W: Ursäkta Gösta att jag missat att gör reklam för din artikel. 🙂 Den bör läsas av alla och envar.

 37. Gunbo: Inget snack om att miljörörelsen har bidragit till mycket gott. Men är det inte lite underligt att det de vill bekämpa är samma system tack vare vilket de existerar?

 38. Slabadang!

  Gunbo!

  Jag var delaktig i den ”kampen”. Vem röstade för en skitigare luft eller smutsigare vatten? Vi hade en trial and error period när industrialiseringen drog igång.Vi har lärt oss genom att problemen har blvit uppenbara och då fixar vi dem.Hela sverige är med i miljörörelsen.den som tror att han är unik bara för att han är med i en förening lurar sig rejält.Bra miljöpolitik går igenom i ett nafs.Tramsig överkurs skall bekämpas till förmån från existerande verkliga.

 39. Inge

  Jag har en känsla av att miljörörelsen fungerar bäst när den är liten och svag. När den får politisk makt blir något fel, jag vet inte vad?

 40. Inge: Det ligger något i det du skriver. Så länge miljörörelsen är liten och inte har så stor makt så drivs den väl av idealism. När den tilldelas politisk makt blir den lätt korrumperad och maktgalen.

 41. Slabadang!

  Miljöfrågorna skall inte drivas av populistiska särintressen.
  Miljöfrågorna är alldeles för viktiga för att hamna i händerna på oseriösa alarmistiska krafter.Politiker måste stärka sin inegritet och pudla för väljarna och inte för lobbyorganisationer.

 42. Måns B

  Det är tyvärr inte så mycket att förvånas över,  när människor tilldelas politisk makt så ligger korrumptionen ofta nära till hands. Ju större makt desto större är risken.  Detta gäller särskilt när engagemanget är stort, vilket den är i miljörörelsen. 

  Den ska som så många andra intresseorganisationer fungera som kunskapare till beslutsfattare i ett demokratiskt system.

 43. Gunbo

  Slabadang #27,

  ”Ruhrområdes historiken och erfarenheterna därifrån ligger till grund för industrins planering allt sedan den tiden.
  Det är helt enkelt inte okey att skita ner längre tvärtom.”

  Jag jobbade själv inom miljörörelsen under slutet av 70-talet och början av 80-talet. Jag vet hur kompakt motståndet mot lagar, som skulle reglera utsläpp, var från industrins sida.
  Därmed inte sagt att de var ”onda”. De ville bara inte ha påbud som skulle höja kostnaderna för produktionen. En del företag flyttade därför sin produktion till länder som saknade miljölagstiftning.
  Vår kamp var oerhört tuff ibland men den gav resultat. Resultat som nu tas för givna av bl a dig.

 44. Slabadang!

  Maggie!

  ”Filantroper mot misantropi och alarmism” låter inte det som en välbehövlig och relevant förening ,eller kanske till och med nytt parti?
  Jag tycker att Bergströms avslutning på sin artikel beskriver skillnaden mellan att möta utmaningar utifrån ett filantropiskt och misantropiskt perspektiv.Hot tvång skatter och straff gentemot uppmuntran och tävlan.
  Att ha ett filantropiskt angreppsätt är idag som att ropa ut i en misantropisk öken.

 45. Gunbo mfl

  Jag är inte så säker på att det var miljörörelsen som ville åstadkomma en massa sådant. Då, precis som nu, var de emot det mesta som fungerar, men drömde om en annan värld och ’alternativ’ teknik som skulle fixa allt möjligt.

  Inte så olikt de tecknade bilderna på Jehovas vittnens tidning ’Vakttornet’. Deras bildspråk är fortfarande samma.

  Och typiskt kommer de efteråt och vill ta åt sig äran för vad andra har åstadkommit, betalt och ev även genomdrivit. Oftast är det lika mycket värt som ifall jag idag (dvs tidigt) säger att:

  De som förlorar sina jobb när SAAB läggs ner bör hitta nya jobb som har bättre framtid än att tillverka personbilar på en stenhård marknad i ett högskatteland. Det vill jag verkligen!

  Och det stämmer, men det kommer inte vara min (eller några andra tyckares) förtjänst när det väl inträffar!

 46. Lars C

  Ahrvid!
  Endast tiden kan utvisa hur det blir. Det blir alltid lite flytande när man inte vill peka ut någon särskild men både du och jag vet att det förekommer det som vår västerländska humanism inte kan kalla för annat än barbari och det får vi aldrig sluta kritisera hur många rasiststämplar vi än får i pannan.
  Vi kan alla föra fram våra åsikter men ingen av oss kommer att ha rätt i allt.
  Min definition på rasism är alltid knuten till person, att aldrig ringakta någon pga ursprung, religion eller hudfärg. Om man sen inte gillar religionen i fråga eller statsskicket i vederbörandes land eller ens deras kultur så är det inte rasism. USA!!! Man måste beundra deras integration men man får inte blunda för de problem som finns.
  Jag hade in iransk bekant som kämpade med sin lilla närbutik i Sverige många år innan han fick chansen att flytta till USA. Han fick jobb direkt i sitt gamla yrke, något som var omöjligt under alla år i Sverige. Så visst har vi mycket att lära av varandra.

 47. Gunbo

  Jonas,
  ”Jag är inte så säker på att det var miljörörelsen som ville åstadkomma en massa sådant. Då, precis som nu, var de emot det mesta som fungerar, men drömde om en annan värld och ‘alternativ’ teknik som skulle fixa allt möjligt.”

  Var du med och uppvaktade politiker för att få igenom lagarna som förbättrade miljön eller släpade griskroppar till åtlarna för havsörnarna? Det var jag!
  Så försök inte sätta dig på dina höga hästar och berätta hur miljörörelsen ”var emot det mesta som fungerade” eller ”drömde om en annan värld”! 

 48. Måns B

  Jonas N
  Visst kan det verka som om miljörörelsen (som om den nu skulle vara en enhetlig rörelse) ställer sig i oposition till det som är bra, vilket jag förmodar är exempelvis den ekonomiska tillväxten. Eller har jag fel?

  Ja, det finns ofta en motsättning mellan att nästan till varje pris tjäna pengar på en naturresurs och att nyttja den hållbart (i detta fall lånsiktigt utan att förstöra förutsättningarna för sin egen existens eller påverkar omgivningen för mycket).  Precis som Gunbo hävdar så är det ofta miljörörelsens LARM som fått upp ögonen på såväl politiker som näringen och lagstiftare.

  Du kan tycka vad du vill men om du läser mitt långa inlägg om miljögifter i jordbruket ovan, och följer några av länkarna så ser du nödvändigheten av en miljörörelse och miljörelaterad forskning för den delen. 

  Du kan om du vill se den som ett ideelt tillsynsorgan, sedan är det upp till politiker att göra de nödvändiga bedömningarna. Utan en aktiv miljörörelse så är risken att upptäckterna av missförhållanden kommer för sent för att ge ett hållbart användande av naturreserurserna. De må låta hur politiskt korrekt som helst men det är inte destå mindre sant.

 49. Slabadang!

  Gunbo!

  Ett problem är att ”mijörörelsen” inte på något sätt är homogen.den har både bruna röda och helt svarta inslag.
  Alltifrån korkad till relevant.Manisk till analytisk praktisk.
  Därför är det svårt att ge ett generellt betyg till ”rörelsen”.
  det är samma svårigheter som att betygsätta partier som generell företeeelse. Visst är det bra med miljö och visst är det bra med politik.Det handlar ju om hur den utövas,med vilka medel och vilka resultat.Att ostrukturerat skrika om allt utan prioriteringar och bred konsekvens och faktaanalys är både dålig politik och dålig ”miljökamp”.Det finns inget generellt för eller emot miljöhänsyn det är mest en fråga om på vilket sätt och vad som är relevant och bör prioriteras.
  Utifrån den utgångspunkten är klimathysterin två hål i huvudet.

 50. Rickard A

  Det kommer bli problematiskt när klimathysterin avklingat och/eller havererat; västvärldens tillit till vetenskapen riskerar minska avsevärt för att inte tala om den till miljörörelsen. Bägge är nödvändiga och likaså förtroendet för dem.

  Jag undrar var världen är på väg när jag upptäcker mig vara på samma sida som Lord (!) Monckton och Sarah Palin…

 51. Slabadang!: Jag gillar din devis. 🙂

 52. erik L

  #19 Per

  Visst kan vi skapa problem med jordens befolkningsmängd, om man tex som du säjer ska använda våran jordbruksmark till bränsleproduktion istället för till matproduktion!

  vi har ca 0,22 hektar åker per capita i världen,  Etanol/ biodiesel kräver ca 1hektar för att ersätta en m3 fossilt bränsle, varje svensk förbrukar tot ca 1,5 m3  olja per capita/år, så skulle vi ersätta detta med bio så skulle det innebära att vi behövde utöka åkerarealen (någonstans i världen, troligen i regnskogsområden) med 9 000 000 x 2 hektar = 18000000 hektar eller 180 000 km2 (Som jämförelse så är Storbritannien 245 000 km2) 

  Detta bara för lilla Sverige! tar vi då hela Europas och USA:s  befolkning på ca 1 miljard! då skulle vi behöva odla biobränsle på en areal av 20 000 000km2 (det motsvarar ungefär 4 ggr Amazonas regnskog, eller ganska nära Afrikas yta som är ca 30 000 000 km2)

  Den lilla del fordonsbränsle som idag utgörs av bio i Sverige (5%), motsvarar 0,07 hektar per svensk, eller 30% av den areal vi har till vårat förfogande per capita. Men trots detta har vi  inte minskat våran matkonsumtion med samma 30% för det! och inte har vi ens tagit våran egen mark till förfogande heller, utan produktionen förläggs företrädesvis till regnskogs/ regnskogsnära områden som Borneo och Brasilien (och så undrar miljöfolket varför regnskogarna skövlas..)
   
  http://www.youtube.com/watch?v=ebCrzl37LZY
   
  Tänk om biobränslelobbyn här i Sverige lyckades få oss att öka vårat biobränsle användande från dagens 5% till ca 20 %, då hade en yta motsvarande all jordbruksmark i Sverige behövts för detta! Men som sagt, den arealen hamnar ju någon annanstans i världen.

  Biobränsle är enligt mej rena vansinnet så länge vi har olja eller EL att tillgå. Det bästa om man ska minska oljeberoendet är att öka Elproduktionen som ersättning , Ska man tex ersätta oljan som fordonsbränsle, så är det ju bättre att köra Elbil på kärnkraft eller varför inte kol, istället för att sno maten för svältande och driva upp matpriserna. Det är helt obegripligt att folk kan försvara detta biobränsle på annat vis än att de tjänar pengar på det.  Tyvärr finns det massor av pengar att tjäna i denna bransch, jordbrukare, oljebolag mf ser till att tillskansa sej massor av subventionerade pengar tack vare deras välslipade lobbyister, som kan få vilken politiker som helst att tro att de räddar världen genom att göra bränsle av mat.

  En mil i en Etanolbil motsvarar ca 30 kg potatis i areealutnyttjande/år

  De flesta ser inte problemet och tror på lobbyns försäkran att ”överskott och restprodukter täcker behovet” men räkna själv!

 53. Gunbo

  Slabadang,
  Håller med dig om att det finns många schatteringar i det som kallas Miljörörelsen. Det finns allt från svart till vitt. Men att generalisera och dra alla över en kam är bara fördomsfullt och visar att man inte vet tillräckligt. Som Måns skriver är den seriösa miljörörelsen nödvändig för att hålla koll på hur samhället handskas med miljön.

  ”Att ostrukturerat skrika om allt utan prioriteringar och bred konsekvens och faktaanalys är både dålig politik och dålig ”miljökamp”.”

  Jag vet inte vilken ”miljörörelse” du avser för det här känner jag inte igen från min egen erfarenhet, men du kanske tänker på  ungdomar som demonstrerar för någon specifik fråga.  

 54. Pelle

  Jaha, så nu är jag som ororat mig för jordens överbefolkning fascist! Herregud så ofattbart barnsligt.

  Sista gången jag läser denna blogg.

 55. Red Hansen

  Om sedan katalysator lösningen på bilar var så bra är en annan fråga. Nu låste man fast sig vid en ganska dyrbar teknik istället för vid ett önskat resultat och snörde därmed av forskningen för alternativa lösningar.

 56. Jag håller inte alls med Rickard A ovan och jag är stolt över att stå på samma sida som Lord Monckton, Sarah Palin och alla andra vettiga människor i denna förvirrade värld. Vad har miljörörelsen och dess olika falanger åstadkommit annat än ekonomiskt och socialt elände för miljoner människor? Det började med Carsons tysta vår och DDT-förbudet, det fortsatte med kärnkraftsmotståndet (och på det lokala planet några oberörbara norrlandsälvar) och sen med det idoga mullvadsarbete som inleddes av Ralph Nader & Co. och nu har lett till att bl.a. kolgruve- och bilarbetare i hundratusental går arbetslösa eller hotas av arbetslöshet.  I stället har vi fått rader av ”miljönärer” som tjänar grova pengar på alternativ energi som inte fungerar och aldrig kommer att göra det (solen skiner inte på natten, det blåser inte för jämnan etc.).
  Flera av insändarna ovan talar om nyfascism, och det är exakt vad det handlar om. Drömstaten för de gröna är ett nytt och globalt Östtyskland vars invånare kontrolleras ända in i hemmen och där till och med maten på deras tallrikar måste godkännas av staten. En gång var miljötokarna aparta ”klutbylten” som skrek ut budskap i stil med ”Stoppa kärnkraften!” på gator och torg och då kunde man mest skratta åt dem. Idag är de rumsrena, nedtonade och uppsminkade och har till och med möjligheter att komma i regeringsställning – och det är då de blir riktigt farliga.         

 57. JR

  Hej igen Maggie!
  Jag vet att det inte var du som skrev artikeln och jag är absolut inte för status quo.

  Vad jag skulle vilja se är att man tar itu med girigbukar som alltid skall sko sig på andra. Det gäller banker, det gäller EU med sina tullmurar och korrupta politiker, det gäller alla slags handelshinder riktade mot de fattiga länderna.

   Jag äter kött och har inga problem med det.

   Jag har blivit väl och vänligt bemött i Afrika (konstigt nog om nan betänker vad vi Europeer haft för oss där.) och sett hur otroligt lite en familj kan klara sig på och sett att det nästan är som att balansera på slak lina. Jag har sett berg av jordnötter i Senegal som odlas i stället för mat till den egna befolkningen. Allt för att kunna köpa dyra, onödiga produkter. (Torrmjölk till spädbarn tex. när det inte finns rent vatten, och lyxkonsumtion till vissa politiker och potentater.)

   Jag tycker tex. att Indien har tagit sig i kragen ordentligt och skakat av sig beroendet av Europa och utvecklat sig själva till en kommande välfärdsstat, om bara inte girigbukarna kommer att hindra en fattigdomsbekäpning i landet. Ordentlig utbilldning till alla och att hålla religiösa fanatiker stången är nog nyckeln till framgång för dessa länder.
  Det fordras en medveten politik, det löser sig inte per automatik.

 58. Pelle: Frid vare med dig. Och hos oss. 🙂

 59. Lars C:
    Vad jag invänder mot är att vissa grupper skulle ha en *inneboende oförmåga* till utveckling! Skrapar man litet på ytan ser man att det inte stämmer. Ja, det förekommer barbari både här och där. Men det är aldrig folkets fel, och nästan aldrig en viss kulturs fel – utan det är en grupp fanatiker, en liten elit styrande som är ansvariga. Människor själva tenderar däremot att göra det som är vettigt om man ger dem frihet och möjligheter.

  Ang miljörörelsen, är det en blandad kompott den kan tillgodoräkna sig tidigare i historien. En del bra, en del dåligt; men det är ju inte så att de som inte räknar sig till miljörörelsen varit *emot* allt som gör miljö bättre!
    Till det negativa kan föras t ex förbud/inskränkning mot DDT, som orsakat många miljoner onödiga dödsfall i malaria, motståndet mot kärnkraft utan vilket t ex Sverige idag skulle ha bättre energiförsörjning, fadäserna med ”skogsdöden” och ”ökenutbredningen” (som bägge visat sig vara falsklarm), och naturligtvis det hysteriska ”klimathotet”. Vad gäller att rädda vissa arter från utrotning, var det ibland ett arbete som började innan någon miljörörelse uppstod, och främjades av zoologer m fl via normala politiska vägar. Och vissa saker – t ex katalytisk avgasrening för bilar – främjades för att *tekniken* för det utvecklades och blev mogen.
    Det finns många saker inom miljövård som jag (och säkerligen väldigt många, ”miljömedvetna” eller ej) håller med om, inklusive:
    – Avgasrening av bilar, kraftverk m m.
    – Förbud/inskränkningar av särskilt farliga ämnen.
    – Att rädda kvar arter.
    – Att sätta av områden för nationalparker och reservat.
    – Vattenreningsverk.
    Osv. MEN – och det är viktigt – eventuell miljöpåverkan måste också vägas mot nyttan för människan. Om någon miljöåtgärd blir väldigt dyr, men verksamheten ändå är av betydande vikt för människan, får vi nog fundera en extra gång på om det är värt det. Miljörörelsen tenderar dock att ha en fanatistisk och extremistisk syn: miljön får inte påverkas *över huvud taget*, tycks man mena. Människan skall helst inte böja ett enda grässtrå. En del miljöteoretiker filosoferar t o m kring resonemang om att det bästa är om antalet människor reduceras drastiskt (hur det skall gå till går de sällan in på…), och i botten på sådana tankegångar finns idéer om att homo sapiens är ett skadedjur, hon ”bara förstör och förgör”.
    Men, nej, vi är inga skadedjur. Vartenda grässtrå måste inte lämnas orört. Vi har rätt att nyttja naturens resurser. Vi bör väga värdet av resursutnyttjande mot värdet av miljön, men det är inte alls säkert att miljön i den ekvationen alltid måste väga tyngst.

  –Ahrvid

 60. Urban

  Äntligen en som hoppar av istället för att motarbeta denna blogg.
  TACK PELLE!

 61. Lars C

  Ahrvid!
  Du har en viktig point. Det är inte de vanliga människorna det är fel på när det går snett utan deras ledare.
   
  Dert är ett välkänt fenomen att välfungerande psykopater med hög begåvning ofta återfinns i ledande  befattningar och hos maktmänniskor i stort. Hur många de är procentuellt vet jag inte riktigt, kanske runt 5%. Jag kan tänka mig att siffran är betydligt högre hos krigsherrar och religiösa ledsare i vissa U-länder än hos svenska chefer och politiker. Men jag är rätt övertygad om att världen skulle se något bättre ut om dessa empatilösa människor sysslade med något annat än att utöva makt över andra. Det skrivs en hel del i ämnet men tänk om man med ett test inför skolstarten kunde identifiera dessa ofta mycket begåvade personer och styra in deras utbildning mot  befattningar där de inte kommer att utöva makt över andra. Bara en tanke…. Googla bara på psykopater. Det finns en hel del. Man måste hålla i minnet att psykopati inte är ett absolut begrepp utan finns i alla varianter från i stort sett normal till typ Hannibal Lector i ”När lammen tystnar”

 62. Slabadang!

  Pelle!
  Nej det är när du ska reglera den du blir fascist! Oro räcker inte för vara fascist.Tar man bort friheten och det egna ansvaret för barnafödandet så leder alla vägar till övergrepp.Vi har ett motsatt problem inom hela den industrialiserade världen och det är att vi har för låga födelsetal.Det som är spännande ur ”befolkningsproblems” perspektivet är att vi kanske har det motsatta. Det blir spännande att se vad som faktiskt kommer att hända i framför allt Kina och Indien nu när deras levnadstandard ökar.I vilken utsträckning kommer de att skaffa barn.Jag tror faktiskt att det är ett ickeproblem.

 63. Lars Bern

  För er med synpunkter på GMO rekommenderar jag Torbjörn Fagerström, ”Nyttig genmanipulerad mat stoppas av skräckpropaganda”, DN, 11-03-2009. Jag hittar tyvärr ingen länk.

 64. Jag tycker att det är märkligt att så fort som etanol som ersättning för i första bensin diskuteras så tar man ALLTID fram att framställningsmetoden stjäl åkermark som används till föda och att det är omöjligt att framställa de volymer som behövs.  Typ att vi behöver en areal motsvarande regnskogar. Vad är det för ett statiskt tänkande? Tänk om! Låt oss börja med att fundera om etanol är ett bra bränsle.   OK?
  1. Etanol kan utan vidare blandas med bensin och ALLA bensindrivna fordon kan köras med 20-30% inblandning utan att ändra på några väsentliga eller dyra komponenter. vill man köra på högre nivå så är det förhållandevis enkelt och billigt att modifiera. se http://www.etanol.nu.  Vill man sedan utnyttja etanolens högre oktantal (120+)  så kan man höja motorns effektivitet.
  2. Etanol i sig är mycket miljövänligt, det är ju för tusan drickbart 🙂 och avgaserna är renare
  3. Man kan använda befintliga distributionskanaler
  Så bränslet har ju en massa goda egenskaper! Problemet är framställningsmetoden. Skall det vara så svårt att framställa etanol på ett industriellt sätt? Det är väl ett forsknings/ingenjörs-projekt värt att ta tag i. Finnarna har hittat en metod och det är att jäsa sopor. Brilliant!  GM jobbar också på något liknande  http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article60339.ece
  Sluta tänka statiskt!  Det finns säkert andra framkomliga vägar också. Sluta fokusera på problemen och fokusera på konstruktiva lösningar

 65. Lars Pewe

  Till Lars Bern kan jag rekommendera två böcker som belyser riskerna med GMO-grödor: ”Skydda eller skövla” av Vandana Shiva och ”Seeds of destruction” av F. William Engdahl.

 66. kalle klimat

  Ingvar.
  Du verkar vara en reinkarnerad alkemist.

 67. Erik

  Hej
  Hoppas jag hittat lämplig tråd. Ni får ursäkta om det här är gamla nyheter men det är en bra genomgång av en del som dryftas här.

  http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY&p=6A1FD147A45EF50D&index=1

 68. Gråskägg

  Tankeväckande!

 69. Gråskägg

  Föredraget Erik länkade till alltså.

 70. Slabadang

  Erik!

  Föredraget är guld och borde tillhöra grundskolans/gymnasiets obligatorium! Föredraget innehåller så mycket komprimerade nyttigheter så den tävlar i högsta klassen!.