Dagens horror levererad av Dagens Nyheter

DN berättar idag att växthusgaserna ökar trots den ekonomiska krisen. Vad oroliga klimatforskare hade hoppats på är att recessionen i världsekonomin skulle sätta p för ökad användning av fossila bränslen. Finns det inte pengar så kan man inte köpa och elda upp kol.
Men… data från Mauna Loa på Hawaii och ett sextiotal andra mätstationer jorden runt visar att koldioxidhalten vid årsskiftet uppgick till 386 miljondelar, en ökning med 2,1 miljondelar jämfört med ett år tidigare. Samtidigt har metanet  ökat med 4,4 till 1.788 miljarddelar.
(Ni vet förstås alla vad en miljarddel är. Det är 1 på 1.000.000.000. Ta skydd, med andra ord.)
”Räknat på ett annat sätt har atmosfären på ett år tillförts 16,2 miljarder ton koldioxid och 12,2 miljoner ton metan”, skriver DN. ” Ungefär lika mycket har tagits upp av biosfären – i jord, växtlighet och hav. Koldioxiden kommer mest från förbränning av fossila bränslen, metangasen från jordbruk, djurhållning och våtmarker.”
Vad DN inte berättar är att CO2-mätningarna på Mauna Loa visar att trenden inte domineras av CO2 från fossila bränslen. Koldioxiden kommer i stället från en ekvatorial eller global källa. Det har Tom Quirk kommit fram till genom att studera kolisotoper och distributionsmönster.
‘Sources and Sinks of Carbon Dioxide’, by Tom Quirk, Energy and Environment, Volume 20, pages 103-119.
Abstract: THE conventional representation of the impact on the atmosphere of the use of fossil fuels is to state that the annual increases in concentration of CO2 come from fossil fuels and the balance of some 50% of fossil fuel CO2 is absorbed in the oceans or on land by physical and chemical processes. An examination of the data from:  i) measurements of the fractionation of CO2 by way of Carbon-12 and Carbon-13 isotopes; ii) the seasonal variations of the concentration of CO2 in the Northern Hemisphere; and iii) the time delay between Northern and Southern Hemisphere variations in CO2, raises questions about the conventional explanation of the source of increased  atmospheric CO2. The results suggest that El Nino and the Southern Oscillation events produce major changes in the carbon isotope ratio in the atmosphere. This does not favour the continuous increase of CO2 from the use of fossil fuels as the source of isotope ratio changes. The constancy of seasonal variations in CO2 and the lack of time delays between the hemispheres suggest that fossil fuel derived CO2 is almost totally absorbed locally in the year it is emitted. This implies that natural variability of the climate is the prime cause of increasing CO2, not the emissions of CO2 from the use of fossil fuels.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Solminimum korrelerer med vulkansk aktivitet och jordskalv. Här finns en sannolik förklaring. Haven kan det knappast vara; der sjunker ju tempen och förar till ökt absorption.  

 2. Fredrik P

  Såg när denhär artikeln kom upp igår vid 23:30 tiden, belv inte särkskilt förvånad. Detta pekar väll snarare på att ökningen inte är en följd av oss människor(i så stor grad) eftersom den fortsätter att öka medans fabriker läggs ner under krisen et.c.

 3. Gunnar Littmarck

  Fredrik P
  Oljan har minskat med några miljoner fat/dygn, men inte tror jag att vare sig gas eller det enda fossila som spelar roll (genom sitt svavelutsläpp) kol har minskat.
  Kina och Indien bygger fortfarande fler nya kolkraftverk än de kan gräva fram kol, så de är numer kolimportland.
  Men DN är såklart helt ute och cyklar.
  Märk att DN inte har kommentarfunktioner till dylika artiklar.

 4. ek.hist.

  Under 1800-talets internationella ”Great Depression” 1875-1894, sjönk eller steg temperaturen?

 5. Fredrik P

  Jo märkte avsaknaden av det först igår faktiskt när jag läste detdär.

 6. Mattias

  Hur tillförlitliga är egentligen mätningar av halter på miljon- respektive miljarddelar? Och hur vet man att det man mäter är representativt för hela atmosfären?

 7. Jag noterar, förutom att det inte finns nån möjlighet till kommentarer till denna artikel, att min blogg är liten nog att få finnas med.

 8. Thomas

  Mattias, mätningarna av både koldioxid och metan är pålitliga. Kemister mäter idag rutinmässigt mycket lägre halter än så, vilket delvis förklarar hur man kan hitta miljögifter i precis allting. Man mäter även halten på flera platser och skillnaderna, som är relativt små, säger en hel del om var källor och sänkor befinner sig.
  Quirks artikel är däremot inte pålitlig. Han hör till dem som har svårt att förstå skillnaden mellan brutto och netto. Säsongsvariationerna i CO2-halten beror mycket riktigt på biologiska processer, men ökningen år från år beror på eldning av fossila bränslen (och till mindre del skogsavverkning och tillverkning av cement). Som vanligt accepterar dock Maggie okritiskt allt som friar människan från ansvar.

 9. Carl: Och min är tillräckligt stor för att plockas bort från listan.

 10. Gunnar Littmarck

  Jag undrar hur DN skulle försvar sitt borttagande av bloggar som länkar, i en offentlig debatt?
  Jag som trodde så på Peter…Han tycks mest vilja skydda det han kallar kvalitetsjournalister från oss ytliga fritidsjournalister på Internet.
  Nej det är bara att konstatera journalistkåren är inte full av rocket scientists
  Men i framtiden kommer just journalistiken vinna, då alla läser det bästa i världen och går in på de som har smala fält där de är extrema experter.
  Antag att jag bara skriver om vissa virusstammar, med en potentiell läsekrets som väljs ur ett antal miljarder borde det gå för många att försörja sig på, genom reklam.
  Så finns det andra som har en bredd och förståelse som får Carl Bildt att framstå som trög och okunnig.
  Ni ska få se att Internet leder till en avsevärt mer bildad allmänhet, där politiker och dagens journalister ligger allt mer efter, liksom den Svenska lärarkåren.

 11. DN:s artikel handlar ju om mätningar av halten växthusgaser i atmosfären, och inte mätningar av utsläppen. Ändå lyckas de dra slutsatsen att utsläppen har ökat. Den slutsatsen går ju inte att dra från dessa mätningar! Om några år är väl statistiken över utsläpp  för år 2008 klar. Förmodligen kommer den att visa att utsläppen trots allt ökade, men det är ju inte poängen. Om resonemannget är fel men resultatet rätt, så blir det ändå underkänt. Dessutom borde krisen märkas rejält först i år, så i år kanske utsläppen trots allt minskar. Vilket ju inte behöver betyda att halterna av växthusgaser minskar.

 12. Varför bemödar ni AGWare er inte på att reda ut brutto og netto båda i totalen och i den fossila komponenten ?  Det är ju i ert intresse. Det är ert problem. Ni började. Det är vi som skall övertygas. 

 13. Gunnar Littmarck

  Utsläppen av CO2 från mänsklig fossilförbränning går att uppskatta ganska bra, metan lär vara svårare.
  Hur mycket tillför risodlingar öppna gödseltankar, plöjda åkrar, reglerade vattenmagasin (organiskt material som dränks och sedan torrläggs)?
  Men jag fattar inte vad vitsen är att räkna ut det?
  De klimatoroade är väl i huvudsak intresserade av ändrad växthuseffekt tillhopa med förstärkning/försvagnings effekter?
  Vill klimatoroade öka jorden ir-utstrålning och samtidigt hjälpa några miljarder fattiga, är det bara att bygga moderna energisystem till de som värmer mat på genom förbränning av bl.a. fuktig avföring.
  Så kan de ta bort alla subventioner och handelshinder på jordbruksprodukter från länder som hindrar svedjebruk (här i Norge sysslar många högt subventionerade bönder med svedjebruk, luften är svart så här års).
  Eller vad anser du TTPP?
  Ska man fortsätta detta hyckleri eller starta en utveckling mot ett hållbart samhälle med minimal miljöpåverkan och global välfärd?

 14. Thomas

  Kan det faktum att Maggies inlägg inte alltid dyker upp hos DN ha att göra med att hon kör från en egen domän snarare än de vanliga blogghotellen? Jag antar att DN inte söker runt på alla bloggar utan använder något automatiskt system som kanske inte har med alla separata bloggar? (Jag är ingen expert så det här är bara en hypotes)
  Lars, du har en poäng. Det finns sedan tidigare tecken på att naturen börjar ta upp mindre andel av den CO2 vi tar upp, och det leder till en snabbare ökning av halten även om våra utsläpp är konstanta. Å andra sidan får de som påstår att ökningen är en konsekvens av jordens uppvärmning problem eftersom jorden inte blivit varmare senaste åren och CO2-halten fortsätter uppåt.

 15. lisa johansson

  Varför inte överlämna detta med miljondelar hit och dit till de som faktiskt forskar i saken? Det är övermodigt, för att inte säga korkat, att hävda att man kan mer om detta än t.ex. IPCC’s klimatforskare, med tanke på den utbildning och erfarenhet de har och som säkerligen ger dem ganska torra fötter, till skillnad från många röster på den här sidan, som verkar få sin ”kunskap” från populärvetenskapen. Ni skämmer ut er när ni misskrediterar den journalistisk som ni själva hämtar era argument ifrån.
  För övrigt så handlar inte klimatfrågan om ppm av växthusgaser uppmätta i atmosfären utan om vem som kommer att överleva en eventuell väderomställning. Förneka allt ni vill, men min källare kommer att vara tätad för kommande skyfall.

 16. Torsten Wedin

  Thomas #14:
  ”Jag är ingen expert så det här är bara en hypotes”.
  Precis som AGW då 😉

 17. Thomas: Jag kör med WordPress, inga konstigheter. Så jag tror tyvärr att DN sållar bland länkarna.

 18. lisa johansson: Du tycks inte ha någon aning om hur många av dem som kommenterar här som är professorer i kemi, fysik, matematik m.fl. Så jag säger bara, läs på innan du dömer ut.

 19. lisa johansson

  Men de är inte professorer i systemvetenskap, vilket är ett av de stora problemen med naturvetenskaperna: att det inte finns samordnande krafter, utan man drar egna slutsatser baserat på det egna ämnets ”slutsatser”, fastän man vet att naturen och världen för den delen består av en sammansättning av de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnena.

 20. L

  Lisa J, hur många såna professorer hittar du inom IPCC…? 

 21. Peter Stilbs

  Lisa J: Högst 20% av IPCC är vetenskapare. Kapitlen är skrivna av utvalda personer –  sammanfattningen av byråkrater. Refereegranskningen är usel, och kritiska kommentarer ignoreras eller bluddras bort.
  Var inte naiv.

 22. Gunnar Littmarck

  Lisa kan du förklara varför inga av de klimatoroade profeterna ställer upp på debatt eller ens svarar på frågor?
  Märker du skillnad då du studerar världens främsta klimatforskare vid MIT professor Richard Lindzen?

 23. Thomas

  Peter Stilbs, listan på författare till IPCC:s rapport går att ladda ned. Du kan kolla själv hur många som är byråkrater kontra vetenskapare. Börja med SPM för WG1 och när du sammanställt statistik för hur många där som är forskare kan du be om ursäkt!

 24. Thomas

  Gunnar, hur kommer du fram till att Lindzen är ”världens främsta klimatforskare”? Vad använder du för kriterium?

 25. Gunnar Littmarck

  TTPP kolla hur många på den listan som kan svara Lindzen, med CO2-hotet i behåll?
  Eller bara hur många som kan förklara vart den termiska energi som deras hot bygger på tagit vägen..
  I framtiden då du kanske har andra intressen, vill jag veta när du tvivlade på CO2-hotet och när du blev  säker på att det var fel.

 26. Gunnar Littmarck

  Det enkla att ingen kan falsifiera hans teorier, men han falsifierar alla med motsatt agenda.
  Duger inte det?

 27. Gunnar Littmarck

  Den som har rätt och klarar de uthålligaste angreppen från alla motståndare är per definition bäst.
  Lindzen är bäst…

 28. Thomas

  Gunnar, innebär inte det att det måste vara du som är världens främsta klimatforskare eftersom du har så god koll på hela ämnet att du kan avgöra vem som har rätt och vem som har fel?

 29. Gunnar Littmarck

  Nu får du TTPP funder ett tag på en någorlunda intelligent kommentar för nu ska jag blanda betong..
  Lycka till.
  P.S. sluta snart med tillämpningen av:
  Bättre fly än illa fäkta.

 30. Lisa J #19
  Världen består inte av skolämnen, den är lite mer komplicerad äns så. Men du förstår nog lite mer när du blir vuxen. Om du blir tillräckligt nyfiket skeptisk kan du kanske till och med bli klimatforskare med helhetssyn..

 31. Anders L

  Så Quirk menar alltså att all den koldioxid som släpps ut av fossila bränslen försvinner på okänt sätt och att någon annan koldioxid som precis motsvarar den mängden x 2 släpps ut av naturen själv på ett okänt sätt … Hmm … Det var en enkel och tilltalande teori.

 32. Torsten Wedin

  Lisa #19:
  ”Men de är inte professorer i systemvetenskap”.
  Jag har inte så stort förtroende för systemvetare. Under min långa och i mitt tycke mycket lyckade karriär inom datortekniken, på alla nivåer, har jag fått rycka in och hjälpa systemvetare att lösa de problem de själva orsakat. Problemen berodde oftast på att de inte lärt sig hur saker och ting hänger ihop i praktiken. De kunde bara teorin.

 33. Torsten Wedin

  Thomas #28:
  ”….eftersom du har så god koll på hela ämnet att du kan avgöra vem som har rätt och vem som har fel?”
  Termometern kommer snart att visa,  ja den har redan börjat, vem som har rätt och vem som har fel.
  Synd att verkligheten inte beter sig som vissa tror.
  It’s been cooling you know, for seven years. Arktis is är tillbaka till normalläge. Antarktis har faktiskt ökat med 10% per decennium sedan slutet på 1970-talet.
  http://blogs.news.com.au/heraldsun/andrewbolt/index.php/heraldsun/comments/world_still_cooling/
  http://blogs.news.com.au/heraldsun/andrewbolt/index.php/heraldsun/comments/column_the_10_warming_myths/

 34. Gunnar #13,
  En plöjd åker läcker ett minimum av växthusgaser. En plöjd åker där mycket skörderester, gröngödsel, naturgödsel m.m. plöjts ner (jordisering) blir i stället en kolsänka och det i mer än dubbel bemärkelse eftersom ingen konstgödsel behövs och tillväxt/skörderesultatet ökar dessutom kraftigt, vilket i sin tur fångar in ytterligare koldioxid.  Jordisering är en ekologisk evighetsmaskin som ger mer än den förbrukar. Här kan du läsa mer;
   http://miljoinnovator.blogspot.com/2007/07/jordisering-tervinner-biologiskt-avfall.html

 35. Torsten Wedin

  Jag fattar inte hur det har kunnat gå så här snett i debatten.  Koldioxid står ju kanske för mindre än en procent av växthuseffekten. Den är dessutom livsviktig för vår existens. Utan koldioxid inget liv i vår bemärkelse.
  Framtida generationer kommer att skratta åt oss. Hur f-n kunde  de vara så dumma att de förbjöd koldioxid (EPA)?
  Jag sa alltid till min kära hustru, medan hon levde, att folk är så dj-vla dumma. En dag sa hon: ”Torsten, folk är inte så dumma som du tror, dom är mycket dummare”.
  Somliga i denna blogg får väl ta åt sig efter förstånd. Nej visst ja, de som ska ta åt sig förstår ju inte det. Tänkte inte på det. 😉

 36. Thomas

  Torsten, din förvåning kanske beror på att det är du som inte fattat ämnet snarare än alla andra? ”Koldioxid står ju kanske för mindre än en procent av växthuseffekten”. Har inte den siffran debunkats tillräckligt många gånger här? EPA har inte förbjudit koldioxid etc.

 37. Torsten Wedin

  Men EPA har klassat den som en farlig gas, punkt.

 38. Thomas

  Torsten, på andra försöket fick du faktiskt rätt 🙂
  Att gasen klassas som miljöfarlig är dock inte detsamma som ett förbud.

 39. Torsten Wedin

  Och Thomas, har inte du uppfattat att man två år i rad har passerat köldrekord efter köldrekord i USA och Canada?
  Även i Europa.
  På ett ställe slogs tidigare köldrekord (-29 C) med tolv grader (-41 C). Kolla verkligheten och skit i dina teorier!
  Att vi inte drabbats tror jag beror på att det tar ett tag för golfströmmen att ”coola ner”. Så var det under nedgången på 70-talet också. När det snöade i Mexico hade vi grön vinter, men några år senare var skitkallt även här.

 40. Torsten Wedin

  Thomas:
  ”Att gasen klassas som miljöfarlig är dock inte detsamma som ett förbud.”
  Att märka ord är den ointelligentes sätt att hävda sig. 😉

 41. Thomas

  Torsten, det slås ständigt lokala värme- och köldrekord. So what? Jorden som helhet har bara blivit marginellt kallare och även i klimatmodeller får man sådana här perioder med avkylning trots att trenden är uppåt.
  Att påpeka att koldioxid inte är förbjudet är inte att märka ord. Det är en högst relevant korrigering, eller kör du som Christopher med principen att ord betyder vad ni vill att de skall betyda, inte vad de betyder för alla andra?

 42. L

  Thomas, där sa du något! So what..!

 43. Torsten Wedin

  Om jorden som helhet bara blivit marginellt kallare så har den under tidigare decennier också bara blivit marginellt varmare. Det har varit MYCKET MYCKET  varmare under många andra perioder utan ”tipping points”.

 44. Torsten Wedin

  Thomas:
  ”även i klimatmodeller”
  I min långa och lyckosamma datorkarriär har jag lärt mig att om du inte kan beskriva något så kan du inte heller simulera (modellera). Där gäller principen skit-in-skit-ut.
  Eftersom ingen kan beskriva alla samband som styr klimater så är klimatmodeller befängda, för att använda ett snällt ord.

 45. Torsten Wedin

  Nu råkade jag skriva klimater när jag menade klimatet.
  Det blir väl ordmärkning på det. 😉

 46. Gunnar Littmarck

  Börje Gustavsson
  Jag är väl medveten om att nordeuropeiska bönder är en extremt duktig yrkesgrupp.
  Jag har byggt en heldel åt bönder.
  Jag anser att om alla skatter och regelverk ändrades så en bonde i Sverige kunde ha världsmarknadskostnader på skatter avgifter och byråkrati, skulle ni klara er utomordentligt bra.
  Fick ni ha gårdsslakterier utan en oduglig akademisk veterinär som bara kostar, men aldrig behövs i älgjakt eller dylikt, kunde ni sälja direkt till konsumenten.
  (jag vet att motivet är smittspridning, men med modern teknik så är det inget problem, det finns billiga sjukhuslab i kreditkortformat som ur kropsvätskor utför en analys på 30 min motsvarande ett sjukhuslabb på 100kvm och 12 tim.)
  Bönder kunde med mina regler gå ihop med fiskare och trädgårdsmästare och starta matklubbar som levererade maten hem till konsumenten.
  Alla skulle tjäna.
  Bara betalning i en ny elektronisk valuta och plattskatt så drogs det på en gång, bonden slapp alla deklarationer..
  Konsumenten får högre kvalitet till ett lägre pris och slipper tid och resekostnad med matinköp, samt vinner på att inte göra spontana onödiga inköp.
  Bonden vinner ty han får bättre betalt och kan få hela förädlingsvinsten.
  Djuren vinner då de slipper stressen med slaktresorna.
  De som förlorar är de stora ”oligopolen” och industrislakterier samt veterinärer, men de kan få leka med husdjur och hästar.
  Visst har jag tänk ut allt?
  Dessutom ska bonden få bebygga sin mark som han vill, det sprider boendet i landet och minskar boendekostnader, vilket bara drabbar de som lyckats bo på tomter som av politiska beslut är övervärderade.
  En tomt på 30 min från Stockholm ska inte kosta mer än 80.000:- det är vad marknadspriset skulle vara om bonden fick bruka sin mark.

 47. Gunnar Littmarck

  Det blev rörigt sorry. jag ser på House, dricker soppa och lyssnar på NRK altidnyhetr..
  Jag får ge mig nu.

 48. Torsten Wedin

  Thomas har tydligen gått och lagt sig men jag vill ändå ge honom ett råd:
  Om jag kört dina hårda och stundtals aggresiva (för att använda ett snällt ord) argumentationer och om några få år ställts inför faktum av naturen, som inte tycker som du, så skulle jag kanske funderat på att ”taga mig av daga”. För mig blir det inte aktuellt eftersom jag bara skriver det som jag upplevt som sanning i mitt studium av naturen, inte som ett blint följande av en hypotes.
  Ett råd bara, i all vänlighet. Håll tyst eller kolla verkligheten.

 49. Lena Krantz

  Gunnar
  Jag tänker lite som du tror jag, dvs varför inte göra som de gjorde förr i tiden fast omvandlat till en vettig strategi på 2000-talet. Det finns ex gårdar som inriktar sig på ekologisk odling och att sköta om sina djur på ett värdigt sätt. En sådan är Flettna gård utanför Nyköping men problemet är att skall man handla därifrån så måste man åka dit. Många bilar som åker dit är väl inte så bra, bättre med en bil som åker därifrån. Förr åkte man in till torget för att sälja sina varor och det kan man väl göra nu med. Varför inte ha en gårdsbutik i stan som kanske inte har mat från bara en gård utan flera. Staden kan ge sitt bidrag genom billiga lokaler så att kostnaden dras ner. Konsumenten har möjlighet att åka ut till gården på studiebesök och se med egna ögon att djuren behandlas som utlovats etc…
  Det vore väl bra för alla eller?

 50. Gunnar Littmarck

  Lena Krantz
  Precis att industrialisera, överreglera och byråkratisera jordbruket är något alla utom mellanelden förlorar på.
  Men jag tror att Internet gör det möjligt att leverera förbeställd mat 2ggr i veckan till kylboxar i garaget, med kodlås.
  Nej de kan gå in i huset och fylla upp skafferier och kylskåp. med kommande bevakningsteknik, finns ingen chans att åsamka skada på annans egendom.
  Alla ska vinna, utom byråkrater och mellanled.
  Kolla vad bonden får betalt och vad konsumenten får betala…
  Då har bonden dessutom enorma kostnader åsamkade av korkade skatter och regelverk.
  Dagens bönder tjänar mer på att vara skickliga jurister och datanissar än bönder. det gäller att optimera bidragen… det blir viktigare än att optimera matkvalitet och produktion.
  God natt.

 51. Lena Krantz

  Gunnar
  Javisst, det finns säkert många sätt men jag tror att det är dags att tänka NÄRA nu och att se till att närproducerat blir de som tjänar på den här cirkusen. Trots att jag inte tror på AGW-teorin så tror jag på att få till ett mindre energislukande samhälle. Det skall vara vettigt bara….inte springa i 180 mot ett diffust mål som senare visar sig var helt åt pepparn.
  Natti!

 52. Gunnar Littmarck

  Lena Krantz
  Om man ska bruka jordklotet mest effektivt och med minst miljöpåverkan, kan man fullständigt glömma bort närproducerat.
  Jag visade då vissa livsmedel kan skapa vinster i alla led av att närproducerat kan kapa mellanled och dessutom både oetisk och dyr djurhantering.
  Men om du går över till spannmål blir det andra bullar.
  Om de mest lämpade platserna används för ex. spannmål, skulle all världsodling ske i Centralafrika.
  Att odla spannmål i Norra Europa är ett sjukt slöseri med resurser.
  Om vi vill leva 50 miljarder på jorden någon gång kan kanske brödsäd odlas här.
  Transporter kostar noll och nix.
  Hur många droppar olja tror du det drar per kg att flytta 50.000 ton spannmål runt jorden?
  Ville vi kunde vi äta hälften så mycket och bli friskare.
  Visste du att det finns fler på jorden som är överviktiga än underviktiga?
  I USA finns 25miljoner som väger över 250kg i Kina växer övervikten snabbast nu.
  Vi håller på att äta ihjäl oss.
  Jag drömmer om en fri öppen fredlig värld, där alla regioner har samma regler vad gäller, mänskligarättigheter, arbetsrätt, miljövård och djurhållning.
  Jag drömmer om ett globalt välfärdssystem och en global valuta som bara finns elektroniskt.
  Jag drömmer om att en bonde i Uganda får samma möjligheter som en i Mälardalen, utom det att i Uganda blir odlingen avsevärt billigare och i Mälardalen blir det lönsammare med växthus för frigående djur, frukt och grönt.
  Jag drömmer om att något av de energisystem som kan priskonkurrera ut fossilkol får politiskt stöd här, så vi slipper vänta på att u-länder ska ta fram de systemen.
  Indien och Kina kanske snart har kommit så långt att vi i den gamla okunniga delen av världen får köpa även det därifrån.
  Jag tror att du har fel vad gäller energislukande.
  Jag tror att vi kommer bygga bostäder som inte behöver specifik uppvärmningsenergi, (passivhus) för att de kommer ha en högre komfort.
  Jag är helt övertygad om att  alla kommer disponera allt fler kvadratmeter bostad.
  Ser du hur hushåll med endast en person ökar mest och ofta är det vanligaste i städer?
  Många kommer ha en sportsuga i fjällen och en i sydliga trakter.
  Energianvändning är på inget vis negativt i sig, det beror helt på var energin tas.
  Antag att vi levde i ett 5ggr så energislukande samhälle, men det berodde på att alla seglade jämt, på land vatten och i luften?
  Eller att vi vill destruera dagens kärnavfall och då frigörs så mycket av kärnenergin i avfallet att vi kan lägga ner alla vattenkraftverk kraftvärmeverk och dagens kärnkraft, samt all import av gödsel och drivmedel i 300år.
  Inser du att vi alltid kommer ha allt billigare ”energi” allt mindre miljöpåverkande energisystem?
  Jag skulle hellre vilja att vi minskar på allt som är dokumenterat negativt.
  Giftspridning i naturen, kontraproduktiv byråkrati, vansinniga avloppssystem som utarmar marker på bl.a. fosfor, fundamentalistiska och totalitära organisationer, okunnskap, oligopol, krig och konflikter, kriminalitet och människor som inte får en chans att förverkliga sig är några företeelser jag vill minska till ett minimum.
  Håller du med mig?

 53. Kjell_A Jönsson

  Recession och klimat !
  DN !
  De rättrogna klimatforskarna hade tydligen hoppats på att den nuvarande lågkonjunkturen, arbetslösheten, etc  skulle minska CO2-utsläppen och därmed i någon mån bidtra till att  ”rädda  vår planet”.
  Med det synsättet   bekräftar dessa forskare (who ever they are)  en koppling mellan  den förhärskande klimatpolitken och ekonomisk utveckling .
  Det är bara att spegelvända. 
  Vad har klimatpolitiken betytt för den ekonomiskla tillbakagången ?? 
  Kan inte ansvar utkrävas någonstans ?
  Kjell-A  Jönsson

 54. Kjell_A Jönsson

  Recession och klimat !
  DN !
  De rättrogna klimatforskarna hade tydligen hoppats på att den nuvarande lågkonjunkturen, arbetslösheten, etc  skulle minska CO2-utsläppen och därmed i någon mån bidra till att  ”rädda  vår planet”.
  Med det synsättet   bekräftar dessa forskare (who ever they are)  en koppling mellan  den förhärskande klimatpolitken och ekonomisk utveckling .
  Det är bara att spegelvända. 
  Vad har klimatpolitiken betytt för den ekonomiska tillbakagången ?? 
  Kan inte ansvar utkrävas någonstans ?
  Kjell-A  Jönsson

 55. Kjell_A Jönsson

  Recession och klimat ! DN ! De rättrogna klimatforskarna hade tydligen hoppats på att den nuvarande lågkonjunkturen, arbetslösheten, etc  skulle minska CO2-utsläppen och därmed i någon mån bidra till att  ”rädda  vår planet”. Med det synsättet   bekräftar dessa forskare (who ever they are)  en koppling mellan  den förhärskande klimatpolitken och ekonomisk utveckling . Det är bara att spegelvända.  Vad har klimatpolitiken betytt för den ekonomiska tillbakagången ??  Kan inte ansvar utkrävas någonstans ? Kjell-A  Jönsson

 56. Torsten Wedin

  Thomas #14:

  ”Jag är ingen expert så det här är bara en hypotes”.

  Precis som AGW då 😉