TT

En vanlig dag i klimatkampen

TT:s nyhetsförmedling är precis lika biased som Public Service. Det är illa eftersom den information de förmedlar okritiskt multipliceras genom att andra tidningar sprider desinformationen vidare. Som medborgare borde vi ha rätt till trovärdigare information. TT har flera skribenter dedikerade till klimatet. Sofia Eriksson är den som vi oftast ser nödvändigt att korrigera makalöst konstiga   →