klimatkommunikation

Klimatkommunikatörernas misslyckande

På Linköpings universitets nätsida annonserades nyligen forskning som visar att både media och allmänheten börjat tröttna på klimatfrågan. Detta trots – eller kanske tack vare – enorma insatser från myndigheter, media och kommunikationsforskare. Olika förklaringar diskuteras i nyhetsartikeln. Men det är en förklaring som enligt min mening lyser starkt med sin frånvaro: Klimatfrågans kärna diskuteras   →