klimatkommunikation

En vanlig dag i klimatkampen

TT:s nyhetsförmedling är precis lika biased som Public Service. Det är illa eftersom den information de förmedlar okritiskt multipliceras genom att andra tidningar sprider   →

Klimatkommunikatörernas misslyckande

På Linköpings universitets nätsida annonserades nyligen forskning som visar att både media och allmänheten börjat tröttna på klimatfrågan. Detta trots – eller kanske tack   →