Barn och klimatfrågan

Plimers lilla gröna – för ännu inte läskunniga

  Efterlyst! Den naturliga CO2-halten under 5-600 miljoner år (fig 1) Vid FNs första globala miljökonferens skrev världens ledare under den så kallade klimatkonventionen,   →