Search results

Konsten att ruinera ett land, tips från Green Murder

Geologiprofessor Ian Plimer är nog Australiens mest kände geolog. Förutom en imponerande karriär inom sitt vidsträckta fack har han varit delförfattare till Encyklopedia of   →

Hjälper det planeten att vi ruinerar oss?

Det finns saker som behöver upprepas. Det mesta av politiken kring klimat och energi kännetecknas av oförmåga att förstå perspektiv och proportioner samt likgiltighet   →

Plimers Lilla Gröna – för tonåringar

I samband med FNs första globala miljökonferens (1992), skrev majoriteten av ledarna för världens då suveräna stater under Klimatkonventionen (UNFCCC): change of climate is   →