Hjälper det planeten att vi ruinerar oss?

vindkraft pengar

Det finns saker som behöver upprepas. Det mesta av politiken kring klimat och energi kännetecknas av oförmåga att förstå perspektiv och proportioner samt likgiltighet för kostnader.

Nu går stora larmet inför COP26 i Glasgow, som med stor sannolikhet blir ungefär som det brukar bli, en karusell av tomma löften. Skulle någon räkna på kostnader ställt mot beräknad effekt så skulle hela narrativet spricka.

Krisperspektivet utnyttjas till bristningsgränsen. Väderhändelser som översvämningen i Gävle likställs med klimatförändring och att så här kommer det att bli om vi inte snabbt ställer om  till fossilfritt. Så enkla samband finns inte.

Ser vi till vårt land är uppförsbacken att få bukt med galenskaperna tung. Samtliga partier i Riksdagen är överens om klimatmålen. Vi har Klimatlagen, Klimatklivet, Industriklivet, etc. All politisk debatt har passerat ”gå” utan att ifrågasätta förutsättningarna. Kampen om väljarna handlar bara om vem som är duktigast på klimatet.

Det går att urskilja två sorters politiska förslag. Båda lika förödande. Båda kvalificerar sig för den inledande meningen. Antingen kommer de med de mest häpnadsväckande förslag till klimatåtgärder utan minsta tanke om ekonomisk realiserbarhet eller uppskattning av ’klimatnytta’. Eller så gäller tävlan vem som ’skjuter till’ flest miljarder. Också utan specificering eller bedömd ’klimatnytta’.

Expressen TV  hade en klimatdebatt mellan Lorentz Tovatt (MP) och Rickard Nordin (C). I TV-åldern är ens tidigare uttalanden ens värsta fiender. Om tio femton år tror vi det skulle dra ett löjets skimmer över  klippet om det plockas fram. Tovatt hävdade att vi kan inte fortsätta flyga som vi gjort för då steker vi planeten. Men flyget står för ca 1 % av de globala utsläppen.. Förbjuda fossila bränslen i vägtrafiken måste vi. Klimatkrisen kräver att vi begränsar människor frihet att röra sig. Skatterna måste höjas. Hade det som kallades debatt varit debatt hade han ju omedelbart blivit golvad och uträknad. Nu passerade de verklighetsfrämmande påståendena obemärkt. Motbudet var att vi måste ordna så man kan köra över lokalt motstånd mot vindkraft och kraftledningsbyggen snabbare. Inte så tydligt uttryckt förstås. Det här bara ett exempel.

I år presenteras budgeten inte som vanligt i ett sammanhang. Visserligen brukar det ju läcka en del. I år har olika statsråd fått presentera sina godbitar, som droppats lite pö om pö.

Miljöpartiet presenterade 12 nya miljarder till de 10 som  redan var. Alltså 22 klimatmiljarder till olika insatser. Subventionera elcyklar framstår som klokt jämfört med att sänka momsen på att halvsula skorna. Visar hur långt man tänker gå och en del liknande kraftfulla åtgärder.

Det verkliga klippet är ju satsningen på CCS ( carbon capture and storage ) Här konkurrerar partierna från (C) till (M) om ledartröjan. Alla tycker det satsas för lite!

Konsten att bränna sex miljarder till ingen nytta

I regeringens budgetproposition anslås 0,4 miljarder kr/år under perioden 2026-2040 för att fånga in koldioxid ur atmosfären och begrava under mark eller havsbotten. Sammanlagt 6 miljarder.

Med en uppskattad kostnad av minst 1000 kronor / ton motsvarar det 400 000 ton / år koldioxidminskning. Det är 9 promille av Sveriges totala utsläpp på 45,4 miljoner ton, som i sin tur 2020 var 1,4 promille av de globala.

energi utslapp

Vår andel avrundat nedåt i tabellen till 0,1 procent. Jämför Kinas 31 procent. 2020 föll världens användning av primär energi med 4,5 procent och koldioxidutsläppen med 6,3 procent. Den största årliga nedgången sedan andra världskriget. Ett fullskaleprov som visar att mänsklighetens bidrag är litet. Uppmätt i verkligheten, men märks inte i Mauna Loa-mätningen.

Målet är att göra vårt för global temperaturbegränsning och Parisavtalet. Så vad ger den här satsningen?

Vi använder en beräkningsmodell, TCR 3.0 från FN:s klimatpanel IPCC som vid en fördubblad halt av koldioxid jämfört med förindustriell halt anger 3 gr temperaturökning. Den blir tre tusendels grad mindre år 2100 om vi stänger ner alla Sveriges utsläpp 1,4 promille imorgon. Med   9 promille av våra utsläpp fångade och vederbörligen begravda så är den totala ”nyttan” 25 miljondels oC om man fortsätter till år 2100.  Detta är försumbart. Inte mätbart. Kan sättas lika med noll, men kostar 6 miljarder kr. Den intresserade kan få beräkningen redovisad.

Pengarna är väl lagom till Värtaverket. Cementa ska också storsatsa på CCS-tekniken. Ingen vågad gissning att de behöver stöd  med tvåsiffriga  miljarder av skattepengar för det, också utan mätbar effekt på temperaturen. Cementen blir dubbelt så dyr, så kravet är att offentliga upphandlingar bara får ske av sådan betong, om det ska kunna genomföras. Om nu Cementa finns kvar. Annars  finns möjligheten att bygga vindkraftverk i trä. Blir väl vissa bekymmer med träfundament. Men man ska tro på teknisk utveckling. Annars blir det inte lätt att bli klimatneutrala.

Om ställning av energisektorn den stora pengaslukaren

Energisektorn ger de stora koldioxidemissionerna. Även om vi är obetydliga i det globala perspektivet är miljardrullningen enorm bara i vårt land.  Den rödgröna röran har  självförvållat försatt oss i en prekär situation. Här tillåter vi oss ännu en upprepning. Inkompetens, önsketänkande och fanatism har präglat hanteringen i decennier. Vi planerar för att fördubbla elanvändningen och samtidigt byta till ett nytt elsystem.

Som det är nu är vi för sena på alla bollar. Cementkrisen. Slutförvar av kärnbränsleavfallet. Obegripligt inkompetent turordning med  initiativ som påverkar elförsörjningen. Såväl produktion som nät och stabilitet finns inte när man satsar miljarder i stöd för fossilfritt stål, batterifabrik och serverhallar i norr.

Närmast halsstarrigt håller man fast vid hundra procent förnybar energi fast man inte behöver vara ett geni för att förstå den här bilden.

kraftbalans

Här tror vi oss om att visa världen hur det ska gå till. Vem som följer vem är väl inte helt klart. Klart är i alla fall att västvärlden ”got bananas”. Vi tar upp några exempel på orimligheterna.

Förnybar energi får vi veta har blivit så billig. Det stämmer inte när man betraktar det på systemnivå. Tyska konsumenter fick betala 31 miljarder euro i stöd till den påstått billiga gröna energin.

Batterilagring för att bemästra intermittensen med vind och sol

Musk har sagt att det kan Tesla fixa globalt. En årsproduktion i Tesla’s Gigafactory, världens största, skulle kunna lagra tre minuter av USA’s årliga elbehov. Det skulle kräva 1000 års produktion för att tillverka batterier tillräckligt för att täcka två dagars elbehov i USA. Dessutom skulle det brytas, transporteras och processas 50 – 100 kg material för varje kilo batteri som produceras. Förutom orimligheten är kostnaderna enorma.

Energilagring i vätgas

Det kan inte tolkas på annat sätt än att insikten börjar infinna sig att vind- och solkraft inte kan utgöra basen i elförsörjningen. Säsongslagring, eller för den delen lagring över längre tid än några få dagar, i vätgas är orimlig. Utgå från Staffan A Qvists beräkning i Klimatnyckeln,  att det behövs cirka 1 TWh tillgängligt en vanlig vindstilla februarivecka. Ingen kärnkraft finns kvar. Vattenkraftens effekt bokad i kraftbalansen. Då behövs ett vätgaslager stort som 20 fotbollsplaner basyta och 20 meter högt fyllt med vätgas vid 200 bar. Till det behövs gaskraftverk med tillräcklig effekt redo att köra igång. Det är väldigt dyrt. Det har en verkningsgrad från el till vätgas till el igen som borde vara avkylande på vätgasentusiasmen. Räknat från installerad vindkrafteffekt blir inte mer än några procent kvar efter förluster i varje processteg.
The hydrogen illusion: interview with Samuel Furfari on his explosive new book [GasTransitions] (naturalgasworld.com)

Det hindrar inte att SSAB, LKAB och Vattenfall, huvudsakligen med staten som ägare, satsar 150 miljoner och Energimyndigheten stöttar med 50 miljoner för ett pilotprojekt i Luleå. Ett vätgaslager på 100 m3 . Energi till 20 hushålls årliga elförbrukning exklusive uppvärmning. (Källa LKAB) Som perspektiv alltså.

  Likgiltigheten för kostnader

Det är allvarligt att det i nästan allt som är på  tapeten av  klimatsatsningar och ingrepp i våra vardagsliv saknar konsekvensanalys. Vi måste också tydligare ställa frågan: ”Vad fan får vi för pengarna” för  att använda ett bevingat ord. Det är ju oftast inte Rocket Science vi pratar om. Grundskolematte räcker väldig långt.

Bit för bit kommer ändå verkligheten ikapp. Nu börjar man förstå skillnaden mellan effekt och energi. Karlshamns verket körde igång på sensommaren. Ett nytt effekttillägg föreslås för att fostra oss att jämna ut vår elförbrukning och behovet av effekt över dygnet. TV4 intervjuar en förvånad elbilsägare utanför hans garage. ”Det spelar ju ingen roll när på dygnet jag laddar min elbil så drabbar det ju mig!”

Övergripande ser övertygelsen ut så här. Om vi inte gör allt vi kan väntar apokalypsen. Vad det än kostar så kostar det mindre än att inget göra. När det gäller näringslivets lojalitet mot politiken måste de räkna in politiska pålagor som säkra kostnader att undvika framöver. Kan inte föreställa oss att fossilfritt stål eller koldioxidfri cement finner en avsättning på en fri marknad. Gäller säkerligen även elbilar i högsta grad.

Det drabbar samhällsekonomin på flera plan. Dels för att medborgarnas ökade hushållskostnader begränsar konsumtionen. Dels genom investeringar som görs i improduktiva projekt. Dels genom minskad bruttonationalprodukt. Det finns de som räknat på det.

Danske Banks hållbarhetschef Roger Josefsson säger i en TT-intervju att ”Klimatkrisen kommer med ett högt pris. Nuvarande 20 – 30 år gamla kalkyler på 0 – 10 procent av BNP håller inte. Med målet 1,5 grader snarare upp emot 50 procent år 2100″.

Björn Lomborg har upprepat artiklar i SvD om ”En kostsam väg till det fossilfria samhället”. Vi är inte ensamma i galenskapen. Om det nu är en tröst. Över hela världen tävlar politiker om att utlova fantastiskt dyr klimatpolitik. President Biden vill lägga 500 miljarder dollar på klimatpolitik varje år – omkring 13% av hela statsbudgeten. EU kommer att spendera 25% av sin totala budget på klimatet.

Lomborg: ”De flesta av världens rika länder lovar nu att vara koldioxidneutrala vid 2000-talets mitt. Förvånande nog så har bara ett enda land gjort en oberoende bedömning av vad det skulle kosta: Nya Zeeland kom fram till att det, med optimistiska beräkningar, skulle handla om 16 procent av landets BNP vid tillfället, motsvarande hela landets statsbudget. Motsvarande kostnad för EU och USA skulle vara mer än 5 000 miljarder dollar, varje år. Det är mer än hela USA:s statsbudget, och mer än alla EU-stater tillsammans budgeterar för sådant som utbildning, kultur, bostadspolitik, miljö, ekonomiska frågor, polis, domstolar, försvar, hälso- och sjukvård.”

Utgår vi från NZ-kalkylen drabbar fossilfritt Sverige med 20 000 miljarder kronor till 2100. Då kan vi se tillbaka på den tid vi hade en välfärd i världstopp.

Vinna eller försvinna vid COP26 i Glasgow?  Troligen inte. Tjugofem konferenser tidigare har förklarats framgångsrika för att kommit överens om att träffas igen. Det blir fler dates innan vi gör slut. Ändå finns många tecken på att desperationen växer. Propagandan i SVT slår nya rekord. Det som kommuniceras från AR6 är alarmistiskt. I och för sig normalt inför avgörande COP, men avståndet mellan vetenskapen och den politiska sammanfattningen växer. På sju år har man kommit fram till att man är säker på människans orsak till extremväder och hockeyklubban är återuppfunnen. Recycling helt enkelt.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

 

Bjørn Lomborg: Kostsam väg till det fossilfria samhället | Bjørn Lomborg | SvD

Paris climate promises will reduce temperatures by just 0.05°C in 2100 (Press release) | Bjorn Lomborg

Magical Thinking About Green Energy | Principia Scientific Intl. (principia-scientific.com)

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Evert & Mats !
  Naturligtvis har jag inte hunnit lusläsa hela den här avhyvlingen av Processen, vägen som politikerna världen över gnuggar händerna över, vägen som leder till att just politikerna får Makten över energiförsörjningen – och därmed allt annat.
  Men ändå!
  Tack för grävarbetet och Upplysningen.
  Vad styr egentligen sunt förnuft, överblick och … eller?
  En enkel fråga, var finns den politiker som värnar den lilla människans friheter?

 2. Bim

  Ann LHs fråga är verkligen relevant.
  Var finns den byling som kan bura in Bolund och co.
  Galenskapen har blivit så uppenbar och omfattande att ett vaccin till är nödvändigt.

 3. Urban Andreasson

  Paradoxen är väl också den att förutom de ekonomiska kostnaderna för att reducera koldioxidutsläppen så ökar våra koldioxidutsläpp vid våra försök att minska densamma.
  Min rädsla ligger väl mest i att dom hinner förstöra för mycket av våran miljö, både för oss, djur och växtriket. Läste precis om en tysk undersökning där det visade sig att inte heller insekter klarar av att leva under vindkraftverk.
  Sen har vi det som stod i en tidigare artikel i klimatupplysningen att marken torkar ut under vindkraftverken och att mikroberna avger koldioxid.
  Jag vet inte hur vindkraftsparker klassas nu, men dom borde kanske klassas som industriområde.

 4. Magma

  Gröna politiker – den nya makteliten som inte kan ifrågasättas och med total kontroll över medias rapportering – jag ser tydliga likheter med ett stort land i öster.
  När kommer kraven på enpartisystem, för medborgarnas skull, och livstids mandat för det enda tillåtna partiets förtrogna?

 5. mattias

  Den enda gång MP nämner ordet kostnad är när det diskuteras kärnkraft. Men vid CCS, höghastighetståg, ”grönt stål” och andra fantasifulla projekt är tydligen kostnader helt ointressant.

 6. Lasse

  Man hade hoppats att nån hade tänkt.

 7. Lennart Bengtsson

  Svaret på den ställda frågan är

  NEJ

  Det bästa/viktigaste som landet kan göra på sikt är att se till att inte ge miljöpartiet (MP) något stöd i kommande val – Inte heter något annat parti som låter ett litet destruktivt parti som MP få fria händer att ödelägga landet.

 8. Sören+G

  Det är medierna som styr politiken. Politiker vågar inte föra fram åsikter som går emot medierna för då blir det mediadrev och uthängning. Vad politiker är mest rädda för är att mista väljarstöd. Och väljarna har effektivt manipulerats av medierna i en bestämd riktning genom daglig hjärntvätt.
  Medierna är effektivt censurerade från vetenskapliga fakta.

 9. Ann Löfving-Henriksson

  Evert & Mats!
  Kan man ställa en mer väl underbyggd fråga i klimatdebatten än rubriken ovan?
  Så enkel och så avslöjande!
  Lennart Bengtsson har redan svarat, TYDLIGT.
  Vad svarar våra politiker?
  Tack för hela inlägget, inte minst rubriken!

 10. Tack utmärkt.
  Lite OT kanske, men det är nog inte så illa som det verkar för tillfället, med eskalerarande panik då man börjar förstå att man huggit i sten med påhittad vetenskap. Mycket av detta kommer att avslöjas av verkligheten trots mediernas brist på yrkesheder. Det blir helt enkelt ohållbart på väldigt många sätt. Ett lite oväntat sätt är ex. detta, som bara är början på energifattigdomen. Och här har man inte ens tänkt tanken att ”ställa om”:

  https://www.avanza.se/placera/telegram/2021/09/27/halvledare-fabriker-i-kina-stanger-pga-elbrist-global-times.html

  Katten på råttan …….

 11. Göran J

  Senaste nytt inom EU och svenska ”planetskötarna” är att svenska skogen inte skall få brukas. Den skall stå orörd som koldioxidsänka. Hur går det då med byggnationen av hus, broar, vindkraftverk som skulle byggas av trä enligt svenska MP.
  Skogägare skall inte få använda sin skog och ve och fasaden lilla villaägaren som fäller ett träd på sin tomt.
  Gräsmattor kommer också att tillhöra det otillåtna. Där dom växer skall det odlas blommor för insekter och andra flygfän och myggor.

 12. Gabriel Oxenstierna

  Ja, det var ord och inga visor!
  Intressant figur med den framtida kraftbalansen, har ni någon källhänvisning till den?

 13. Adepten

  # Gabriel Oxenstierna
  Här hittar du uppgifterna, men i en mer inlindad och snårig form
  https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2021/langsiktig-marknadsanalys-2021.pdf

 14. Ivar Andersson

  Dagens larm 27/9
  Nästan sju gånger så många värmeböljor, tre gånger så många misslyckade skördar och dubbelt så många okontrollerade bränder. Det är vad framtiden har att erbjuda barn som fötts det senaste året jämfört med tidigare generationer, enligt en ny studie.
  https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi7339

 15. Ivar Andersson

  Tyskarnas bakslag.
  De tyska koldioxidutsläppen från elproduktion ökade under första halvåret 2021 med en fjärdedel, eller 21 miljoner ton, enligt tyska tankesmedjan Agora Energiewende vilket rapporterats av Reuters tidigare. Gaseldade kraftverk ökade med 15%, kolkraftverk med 36%och kraftkolsverk med 44%.
  https://ledarsidorna.se/2021/09/tyskland-och-europa-vid-ett-vagskal-okade-elpriser-riskerar-framtida-tillvaxt/
  Tur att tyskarna har mer kol och gas att omvandla till el.

 16. Rolf Mellberg

  Tack, bra inlägg!

  Men jag kom att tänka på en sak kring detta att nu när det ”klimat-politiska, -industriella och -mediala komplexet” återigen samlas – denna gång i Glasgow så har man detta med åtgärder för att hålla tillbaka temperaturhöjningen åter i fokus. Under 2 grader, men ”helst” under 1.5.

  Med tanke på att sambandet mellan CO2-halt och global snitt-temperatur är så pass osäkert (storleken på ECS/TCR) så kan man undra varför man inte i stället förhandlade om planetens folk kunde enas om att CO2-halt i ppm skulle begränsas till t ex 500 (och helst 460)?

  Det är ju långt mer sannolikt att vi kan styra mot en mål vad gäller CO2-halt än vad gäller temperatur. Även om det tidigare ej heller behöver vara så enkelt.

  Men med ett tydligare mål hotar ett misslyckande att bli uppenbart, med det mer svårfångade temperaturmålet kan cirkusen hållas igång nästan hur länge som helst, vilket också kommer att ske.

 17. Roger K

  Det här är intressant: ”2020 föll världens användning av primär energi med 4,5 procent och koldioxidutsläppen med 6,3 procent. Den största årliga nedgången sedan andra världskriget. Ett fullskaleprov som visar att mänsklighetens bidrag är litet. Uppmätt i verkligheten, men märks inte i Mauna Loa-mätningen.”

  Detta fantastiska fullskaleprov som synes bevisa att mänskliga tillskottet till koldioxidökningen är litet borde ha diskuterats brett inom vetenskapen?
  Hur förklarar koldioxidfobikerna bort det?

 18. Evert+Andersson

  #12 Gabriel Oxenstierna & #13 Adepten

  Diagrammet är ’hemmagjort’ för att det ska nå en bredare läsekrets. Det är enklare än alla olika grafer i rapporten. Och mindre inlindat som du säger. Data är som Adepten säger ur LMA 2021 men fokuserar på det alternativ som fortfarande är huvudspåret i politiken. Inte inlindad alls. Vi tycker det säger mer än tusen ord. 2050 behöver vi alltså bereda oss på att koppla bort nästan lika mycket effekt som hela nuvarande kraftbalans! Frivilligt mot någon typ av incitament eller brutalt om inget annat räcker.

  Ruskiga framtidsutsikter. Frågan är bara hur illa det ska bli innan polletten trillar ner i Rosenbad.

  Vi skrev om detta i ett tidigare inlägg, men använde diagram ur rapporten.

 19. Magnus

  Det är svårt att se nån nytta med alla utlandsförbindelser för Sverige. Exporten är väl motiverat av vindkraften som behöver avsättning när det blåser. Sverige nettoexporterar nästan alltid. Lokalt kan de behövas förstärkning av import. Men istället för att betala dyrt för elen via elbörsen så kan man använda pengarna till att investera där det behövs och bli helt självförsörjande. Exportera dyrt men sätt ett annat pris inom landet. Det måste gå att göra för serverhallarna har ju redan ett mycket lägre pris på el. Sverige har haft ett bra elsystem och billig el tidigare.

 20. Jan

  #15 Ivar Andersson

  Att Svenska massmedia med SVT/SR i spetsen är så tysta om utfallet av Tysklands Energiewende samtidigt som vi översköljs av ”klimatnyheter” är allvarligt för att inte säga skandalöst.

  En fråga i sammanhanget. Hur många timmar och hur mycket resurser har massmedia spenderat på att rapportera och uppmärksam Greta Thunbergs förehavande jämfört med utfallet av Energiewende?

 21. Sören+G

  Den första som jag hörde som intervjuades i P1 i morse var en ung tjej från Friday för future eller nåt som öste sin galla över alla partier i valet för att de inte hade en tillräckligt långtgående klimatpolitik.
  Där ser man hur svenska medier väljer vad som är relevant.

 22. pekke

  Det verkar vara en global energikris nu, många som ersatt kol och olja med gas vilket tydligen lett till gasbrist som driver upp alla energipriser och med det elpriserna.

  Undrar vilka konsekvenser det kan bli för folk å fä i olika länder samt deras politiker ?

  Sverige har minst 10 000 MW ( 10 GW ) vindkraft installerat, de ger en dryg tredjedel ( 3,4 GW ) i dag jämfört med drygt 5 GW kärnkraft.

 23. Anevs

  Alla högkulturer har byggt självdestruktiva monument. Pyramider, domkyrkor etc. Vi kör klimatmonument. Sorgligt.

 24. Lennart Blomkvist

  Håller med Ivar Andersson – ja märkligt tyst om Tysklands Energiewende.

  Här en målande beskrivning av utfallet:

  https://www.energinyheter.se/20190830/20686/der-spiegel-energiewende-ett-tyskt-felskott

 25. Rolf Mellberg

  #17 Roger K

  Att det är svårt att hitta något spår i Mauna-Loa-kurvan av pandemin är korrekt. Men det kan finnas en viss effekt ändå, förra månaden hade en ovanligt låg ökning i jämförelse med året innan. Bara + 1.69.
  https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/

  Kruxet är nog främst att den globala temperaturfluktuationen styr med kort tidskonstant hur snabbt CO2-absorberars av ythaven, vilket framgår i den scrollbara tabellen på den här sidan.
  https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/gr.html

  Detta betyder att pandemin har kanske förorsakat att ppm-kuvan blivit lite tidsförskjuten en månad eller två, men att få den att plana ut eller kröka neråt är något som bara galenpannor kan fantisera om.

  Min magkänsla är att vi inte ska vänta oss några farliga tipping points utan att ett samelsurium av kaotiska processer tillsammans ger en dämpning. Allt större med tiden.

 26. Utmärkt presentation av orimligheterna och omöjligheterna i klimatpolitiken. Men hur ser beräkningarna ut om vi antar att medborgarnas levnadsstandard sänks radikalt? För ett par-tre år sedan redogjorde jag för en studie finansierad och beställd av franska staten om hur beslutade klimatmål skulle kunna uppnås. Ett av förslagen var negativ tillväxt med omkring 5% per år fram till 2050 kombinerat med ransonering av varor, energi och bostadsyta per person. T.ex klädinköpen skulle begränsas till 1 kg per person och år och bostadsytan till 30 m². Med en sådan politik kunde klimatmålen uppnås enligt studien.

  Alla femtioelva gånger vi påpekar att föreslagen klimatpolitik är orealistisk eller orimligt dyr förutsätter vi att nuvarande produktion och levnadsstandard ska bibehållas. Det är inte alls givet.

  Häromdagen talade vi om propagandan och lögnerna i public service. Det ser precis likadant ut i Frankrike. Praktiskt taget alla inslag om klimatet, och de är många, följs av två utsagor: Om planeten ska räddas måste kapitalismen bort och folk måste radikalt sänka sin levnadsstandard. Då ska man veta att ordet kapitalism i Frankrike har en mycket vidare betydelse än ett ekonomiskt system. Det andra är att programinnehållet i statlig radio och TV är strängt kontrollerat av maktinnehavarna. Budskapet om kapitalismen och levnadsstandarden kommer alltså direkt från regeringen.

  Den som tror att jag fabulerar om franska public service politiska styrning kan läsa Philippe Verdiers bok Climat Investigation, där han bl.a beskriver hur dåvarande president Hollande personligen beordrade samtliga väderpresentatörer till ett möte där de fick order om hur det dagliga vädret skulle presenteras för att passa COP-15 agendan.

  Någon som är duktig på att räkna borde spendera tid på att se hur mycket levnadsstandard och kanske medellivslängd måste sänkas för att uppnå klimatmålen.

 27. Simon

  Med tanke på att vi klimatrealister ofta beskylls för att vara betalda av oljebranschen. Det kan nu vara på sin plats att alarmisterna verkligen funderar över vilka som egentligen tjänar på den energifattigdom vi utsätter oss för. Det är inte vi klimatrealister som förespråkat intermittent el som lösningen på problemen utan jag tror de flesta av oss förespråkar kärnkraft som den bästa energikällan.

  https://www.di.se/analys/olja-pa-trearshogsta-och-mer-ar-att-vanta/

 28. Evert+Andersson

  #Rolf Mellberg

  Vi resonerade amatörmässigt så här: Mauna Loa visar ett väldigt regelbundet sågtandsmönster som speglar årstidsvariationen. Uppenbarligen så känslig att den indikerar skillnaden mellan den norra och sydliga hemisfären där den större landmassan finns i nord. Med den känsligheten borde det gå att se en så stor nedgång om den är betydelsefull jämfört med naturliga fluktuationerna. Inte vetenskapligare än så.

 29. Magnus Eriksson

  Om man inte tror på klimatreligionen och inte vill att drastiska, och onödiga, åtgärder ska vidtas i vårt samhälle, vilket parti ska man då rösta på i valet 2022?

 30. Evert+Andersson

  #29 Magnus Eriksson

  I programmet postkodmiljonären ställer Rickard Sjöberg lättare frågor för miljonvinsten. Då får man dessutom fyra val varav ett är rätt. Det blir svårt.

 31. Mats Kälvemark

  Så här sa vi i vårt blogginlägg ovan:
  ”Samtliga partier i Riksdagen är överens om klimatmålen. Vi har Klimatlagen, Klimatklivet, Industriklivet, etc.”
  Vi har fått påpekande om att det är fel! Alla partier står inte bakom!
  Rätt är att SD ställer sig utanför beslutet från 2017 om den svenska klimatlagen. Vi bemödar oss alltid med att alla fakta ska vara oantastliga. Rätt skall vara rätt!
  Evert och Mats

 32. Kjell Wållberg

  #29 Magnus E
  Vad som helst utom MP…
  Den här gången iaf.

 33. Olof

  OT
  Ännu en spricka i massmedias mur för att hindra klimatrealismen från att nå allmänheten, det finns i det senaste numret av Affärsvärlden.

  En av tidskriftens krönikörer – Erik Hörstadius – går hårt åt Parisavtalet (”Det är en märklig hybrid av bombastiskt fluff, orealistiska mål och halvhjärtade åtaganden”).

  Han ställer också frågan om ”paniken” i media kring IPCC:s senaste var motiverad och svarar själv: ”Nej. Inte om man faktiskt läser den tusensidiga rapporten, författad av över 200 ledande klimatforskare.”

  Han upplyser tidningens läsare om att ”det mest extrema utsläppsscenariot, RCP8.5, är i praktiken utmönstrat. och undra på det. Det bygger på en sexfaldig per capita-ökning av världens kolanvändning fram till år 2100. Internationella energirådet IEA prognosticerar av vi redan ”.

  https://www.affarsvarlden.se/kronika/horstadius-efter-ipcc-rapporten-parisavtalet-en-marklig-hybrid-av-bombastiskt-fluff

  Trevligt att den gamla latinska sentensen ser ut att besannas i klimatfrågan: Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.

 34. Claes-Erik Simonsbacka

  Tack Evert A & Mats K för bra och relevant artikel!

  Exempel på andra effekter som ”den europeiska gröna given” kan medföra:

  Branschorganisationen Eurometaux har nu varnat Europeiska kommissionen om att stigande elpriser kan leda till att metallproducenter flyttar verksamheten från Europa och undergräver därmed EU:s koldioxid nedskärningsplaner.

  Icke-järnmetaller som aluminium, koppar, nickel och kisel är mer energikrävande att producera än något annat material, säger Eurometaux, vars medlemmar inkluderar Norsk Hydro, Boliden, Eramet, Rio Tinto, Umicore och Nyrstar. Dessa metaller kommer att krävas i mycket större volymer för att leverera viktiga Green Deal – värdekedjor som batterier, elfordon, vindkraftverk, solpaneler och nätinfrastruktur.”

  ”Stigande elpriser har redan lett till nedskärningar och kan leda till ytterligare flytt av vår sektor utanför Europa om det inte åtgärdas”, stod det i brevet från Eurometaux till Kadri Simson, EU -kommissionär för energi.

  Branschorganisationen är också oroliga att elkostnaderna förblir för höga och kommer då att hindra industriell elektrifiering, vilket bl.a. undergräver EU:s ”Green Deal – mål.”

  Europeiska unionen siktar på att minska utsläppen av växthusgaser med 55 % från 1990 års nivå år 2030 – ett steg mot ”netto -noll” -utsläpp år 2050.

  ”Stigande elpriser har redan lett till nedskärningar och kan leda till ytterligare flytt av vår sektor utanför Europa om det inte åtgärdas”, stod det i brevet från Eurometaux till Kadri Simson, EU -kommissionär för energi.

  Nyrstar sa förra veckan att den har minskat zinkproduktionen vid sitt smältverk i Nederländerna på grund av stigande elpriser i Europa.

  Mvh,

 35. laco

  Olof. Det är väl bättre att DU talar om vad,
  Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.

  betyder än att vi alla andra måste göra det var och en,
  En droppe borrar en sten, inte med våld, utan genom att falla upprepade gånger.

 36. Istvan

  Re:23
  Själv älskar jag både pyramider och katedraler. Fantastiska mänskliga skapelser. Ytterst hållbara! Klimatneutrala om jag förstår det rätt.
  Vill vi skapa arbetstillfällen till Norrland, som många kommunalråd suktar efter, så vore det mycket klokare att bygga ett par jättepyramider. Vi skapar jobb/ bränner pengar och får ett garanterat uthålligt produkt, tills nästa istiden
  Underhållsfritt. Kan t.o.m. generera turistinkomster
  Till skillnad från ofantligt dyr fossilfri stålproduktion, som bara kommer att generera ändlösa förluster.
  Klimatnyttan torde vara lika i båda projekten.

 37. Lennart Svanberg

  Tycker det är tungt nu att vara klimatrealist. Känns omöjligt att vända utvecklingen fast såklart kommer verkligheten till slut göra att vansinnet tar en ände med förskräckelse. Tack för artikeln idag och alla som kämpar för att sprida sanningen trots alla väderkvarnar som är emot oss.

 38. Brutus

  #37 Upp med hakan, Lennart Efter Glasgow inser man att man inte kommer någonstans. Möjligen alla delegater, som får göra en utflykt till- just Glasgow. Det som är surt är att du o jag får betala för deras resa och uppehälle. Denna vinter kommer att bli en vändpunkt. Med en klar och kall väderlek kommer vindpropellrarna att stå stilla längre tider. Elen kommer att sina helt eller bli mycket dyr i södra o mellersta Sverige liksom på kontinenten. Man kommer också att upplysa folket om att detta är det nya normala. Folket får också veta att de måste sänka sin levnadsstandard kraftigt. Man börjar känna av det. Förhoppningsvis kommer SvD att börja ge en sannare bild av vad det handlar om. Detta kommer att leda till strömningar i väljarkåren och förhoppningsvis en sammansättning av riksdagen, som bryter utvecklingen mot misär.

 39. Björn

  Det finns en uppenbar oförmåga hos politiker och media att kunna tänka kvantitativt i alla riktningar. Klimatfrågan avslöjar hur det är ställt med detta tänkande. Ändå skall våra liv och välfärd ligga i deras händer. Det är en sak att tro på någonting, men som politiker har man ett ansvar, att i alla lägen handla rationellt och med tanke på konsekvenser. Om åtgärder är ruinerande och samhällsfarliga, vad har vi då vunnit? Det är dags för en ordentlig genomlysning av politikens överord om hållbarhet, klimatmål och omställning.

 40. Roggan

  #29″ Magnus
  Har samma dilemma som du. Förra valet röstade jag blankt, inte särskilt konstruktivt men vad skall man göra? En fråga är om man kan rösta på en riksdagshen utanför sin egen valkrets. Tänker närmast på Ericsson i Ubbhult. Är det någon som som vet om man kan ”gå utanför sin valkrets” , och om det är möjligt Han är väl den enda som vågar ta lite strid mot alarmismen . 1 av 349, som vägar tänka utanför ”boxen”. Heder åt honom.

  För övrigt ser det väl ganska hopplöst ut, men hoppas jag har fel.

 41. Anevs

  Navtsi
  Om 1 000 år kommer folk att älska de egendomliga skogarna av betong och deras intrikata mönster. Pyramiderna tog ifrån vanligt folk vård och omsorg för att kejsaren skulle bli gudalik.

 42. Benny

  För en miljöpartist finns ingen uppoffring som är för stor för att minska CO2! Även om du ruinerar hela Sverige i onödan så anser stollarna att det är värt det, ja så länge de själva slipper dra ner på något vill säga! Det är alltid andra som ska dra ner och bekosta lekstugan som klimathysterin ju är…

 43. Brutus

  PS till #38 från Omni ”Miljontals människor världen över kommer att bli påverkade av den europiska energikrisen, skriver Bloomberg Businessweek i ett reportage.

  Redan nu försöker länder bjuda över varandra för att få tillgång till naturgas. Och värre kan det bli när vintern kommer och temperaturerna minskar.

  – Om vintern faktiskt blir kall är min oro att vi inte kommer att ha tillräckligt med gas för uppvärmning i delar av Europa, säger Amos Hochstein, senior energirådgivare åt president Joe Biden, till Bloomberg.

  Men det stannar inte med Europa. I dag betalar asiatiska länder rekordhöga priser, Brasilien importerar på sina högsta nivåer någonsin, och USA oroar sig för sitt lager när energin exporteras utanför gränserna.” DS

 44. TB

  #Roggan. Ställde mig samma fråga.Tyvärr går det inte om man bor i en en annan valkrets.

 45. Karl W

  —”Eller så gäller tävlan vem som ‘skjuter till’ flest miljarder ”
  —”Skatterna måste höjas.”
  Det finns mycket som skrämmer här.
  Propagandan är lika effektiv idag som förra seklet. Folk tror på lögnerna.
  Kompetensen, jag träffar på personer som svänger sig med professors och doktorstitlar, men helt uppenbart inte klarar gymnasiematematik och grundläggande fysiska lagar.
  Koldioxid inverkar, men mycket marginellt. En ökning från 400ppm till 800ppm innebär en temperaturökning på 0.33 grader. 75% till 95% beror på vattenånga, som varierar med tid och plats.
  https://149366104.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2010/03/co2_modtrans_img2.png
  Få tycks förstå vad som pågår. Mänsklighetens någonsin största bedrägeri.
  Al Gore startade bedrägerikarusellen, och det gjorde honom rik.
  https://www.thegwpf.com/content/uploads/2017/08/Screenshot-2017-08-04-07.19.02.png
  Storbolagen vill ha pengar, men kan inte beskatta.
  Storbolagen ägs av oligarkerna, jag kallar det oligarkin.
  Oligarkin vill ha mer pengar och projekt betalda av staten.
  Staten kan beskatta för att betala oligarkin.
  Marknadsföringskampanjerna av oligarkins behov sker via oligarkins media.
  Oligarkin finansierar aktivisterna som XR för att ge deras media material.
  Medias kampanjer för mer anslag till klimatprojekt driver alltså upp skatterna.
  Samtidigt driver systemet upp priserna på energi medan produktionskostnaderna är desamma.
  Kina är 4.3 gånger större än USA. USAs tillverkning är i stort flyttad till Kina.
  I jämförbara siffror , bara USA släpper ut 2.7 gånger så mycket CO2 relativt Kina. Det gör även Australien och Kanada.
  Mellan 2005 och 2018 har Kina reducerat koldioxidutsläppen i relation till BNP med 45,8%.
  https://mychinaway.wordpress.com/2019/11/28/kinas-utslapp-minskar-dramatiskt/
  Då säger de okunniga alarmisterna att så får man ju inte räkna
  https://mychinaway.blog.se/files/2021/03/P-co2-emissions-per-capita.jp
  https://mychinaway.blog.se/files/2021/03/co2-per-capita-world-China-place-44-P.jpg
  Vi lever i en intressant värld, en väldigt falsk sådan.

 46. Sven Norén

  Det Du nämnde om att bygga vindkraftverkens torn i trä är verkligen intressant. Det är ju ett svenskt företag, Modvion, som utvecklar tekniken. Det kan nog bli en ny stor exportprodukt för Sverige. Vesta är på hugget och investerar i Modvion.
  Vi får verkligen avsättning för sågade trävaror. Det är ju också trendigt att bygga höghus i trä.

 47. Sven Norén

  Du skriver också intressant om batterier. Nu läser man nästan dagligen om planer för nya batterifabriker. Tesla bygger ut nära fabriken i Fremont, Kalifornien. Ford har annonserat jätteplaner. Northvolts jättefabrik i Skellefteå drunknar nu bland ändå mycket större projekt. Elon Musk sade för en tid sedan att han bedömde att Tesla Energy, som gör batterisystemen nog kommer att växa förbi bildelen.
  Men det räcker inte med batterier. Ett sätt att lagra energi från dag till natt är i stora lager av smält salt. Nya idéer kommer nog också.

 48. Göran S

  CCS teknik meningslös enligt inlägg av fysiker tidigare på bloggen.
  Nerlagrad CO2 ersätts i atmosfären via haven för att återställa jämviktbalans enligt Henrys lag.
  Kan någon fysiker verifiera detta?

 49. Sven Norén

  Nej Göran S, så är det inte. Visst sker det ett utbyte av koldioxid mellan atmosfären och havet men det går långsamt. CCS teknik går ut på att man lagrar in koldioxid i jordskorpan, det har inget med havet att göra.

 50. foliehatt

  Sven Norén, #49
  vad menar du med lång tid?
  Bombkurvan pekar på snabba jämviktsförlopp om dekader snarare än de hundratals – tusentals år som Bernmodellen ger.

 51. Göran S

  #49 S Noren
  Visst vet jag att CO2 skall ner i jordskorpan med CCS teknik, men poängen var att denna avlägsnade CO2 från atmosfären ersattes via utgasning av CO2 från haven för att återställa till den gällande balansen enligt tidigare uttalande av fysiker och Henrys lag. Enligt Hardie och Salby är förloppet relativt snabbt. Någon?

 52. Sven Norén

  Om man anser att det är bra om koldioxidhalten i atmosfären ökar, så är det väl i så fall väl att CCS-tekniken inte minskar halten av koldioxid i atmosfären. Men det blir nog svårt att komma upp i 800 ppm. Då gäller det verkligen att elda på.