The Green Murder

Konsten att ruinera ett land, tips från Green Murder

Geologiprofessor Ian Plimer är nog Australiens mest kände geolog. Förutom en imponerande karriär inom sitt vidsträckta fack har han varit delförfattare till Encyklopedia of Geology. Han har kraftfullt debatterat mot miljö- och klimataktivismen och skrivit ett flertal böcker för den intresserade allmänheten, till exempel Heaven and Earth (2009), Not for Greens (2014), Heaven and Hell   →