Hur uppstod den fixa idén kring de fossila bränslenas koldioxidutsläpp?

 

GlobalWarming2Cultures min

I min uppväxtmiljö stod Naturskyddsföreningen högt i kurs och jag minns, nu med tacksamhet, alla de utflykter till stipagräset i Falbygden, Hökensås mosippor och annat som hörde till i familjens söndagsnöjen. Dessutom var det mer givande än jag då anade att få lyssna till de intressanta och inte minst respektfulla diskussioner mellan markägare och gubbarna i föreningen kring naturvårdande insatser. Men, Naturskyddsföringen genomgick smygande en kraftig förändring och att senare studera botanik, geovetenskap och genetik tolkades som att man var miljöaktivist och att nära umgås med chalmerister stod då inte högt i kurs.

¤¤¤

Hur gick denna metamorfos till? Richard Lindzen belyser den, från sin horisont, i en liten artikel som Netzerowatch har publicerat.

How did the obsession with decarbonization arise? (netzerowatch.com)

Lindzen skriver att det började med den snabba utvecklingen efter andra världskriget och att det tog fart under 1960-t. Många trodde att perioden skulle vara över i och med valet av Nixon till president (1969 – 1974) i USA, men nu vet vi att det bara var början på ”den långa marschen genom institutionerna”.

Vad som ofta glöms bort är att det första som kidnappades var professionella sällskap. Lindzen skriver att hans hustru upplevde att Modern Language Association redan i slutet av 1960-talet var fullt ut ”woke-iserat”.

För närvarande ligger fokus på att kidnappa utbildningsinstitutionerna, från lärarutbildningarna och grundskolan till den högre utbildningen i humaniora och de sociala vetenskaperna och nu till och med institutionerna för vetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik, STEM.

Produktionsmedlen som är A och O i samhället, de kidnappades genom att miljörörelsen infiltrerade den ursprungliga natur- och miljövårdsrörelsen, vars fokus före 1970-t var landskap, valar, ren luft, rent vatten och populationer.

I och med den första Jordens dag i april 1970 kom energisektorn i fokus. Denna förändring ackompanjerades av att nya miljöorganisationer bildades och inte minst EPA – USAs Naturvårdsverk.

Återigen, det var lätt att fånga upp professionella sällskap som AMS (American Meteorological Society) och AGU (American Geophysical Union) och även hederssällskap som NAS (National Academy of Sciences) var lättfångade.

I början fokuserade den nya rörelsen på Global Cooling grundat på de sulfat-aerosoler som spreds från koleldade generatorer. Men, denna avkylning vände under 1970t. Tanken med att binda sulfaterna till surt regn som dödade skogar visade sig även den bli ett fiasko.

Under 1970-t började CO2 och dess bidrag till uppvärmningen uppmärksammas. Tanken på att kunna begränsa CO2 genom politisk kontroll, var oemotståndlig för politiskt sinnade kontrollfreaks.

Men det var ett litet problem med CO2 gasen var och är en svag växthusgas jämfört med den naturligt förekommande vattenångan, en dubblering av atmosfärens CO2-halt skulle endast ge en uppvärmning av 1℃.

En rapport från tidigt 70-t av Manabe och Wetherald kom dock till undsättning. Genom att använda en högst orealistisk endimensionell modell av atmosfären fann rapportförfattarna, utan grund, att den relativa luftfuktigheten förblev konstant när atmosfären värmdes upp. Det antagandet resulterade i beräkningar som gav positiv feedback, vilket kunde förstärka påverkan av CO2 med en faktor 2. Detta bröt mot Le Chateliers Princip som säger att vid förändringar i naturliga system tenderar de att förändras åt motsatt håll. Men, för att vara juste, den principen hade då inte testats rigoröst.

Positiva återkopplingar blev ett bestående inslag i de klimatmodeller som nu anger att vid en fördubbling av CO2-halten värms atmosfären upp 3℃ till och med 4℃ istället för ynkliga 1℃ eller mindre.

Politikernas entusiasm blev gränslös och den välmenade eliten signalerade krav på Net Zero-emissioner inom 20 – 30 år utan att ha en aning om hur det skulle gå till.

Vanliga människor ställdes inför omöjliga krav på deras välfärd utan att de upplevt en uppvärmning på några få grader som särskilt imponerande och få överväger att flytta till Arktis istället för till värmen söderut. Upphetsade politiker som mötte detta motstånd ändrade då på sin historia.

Hellre än att fokusera på små förändringar i temperaturen pekade de nu istället ut ytterligheter, vilka inträffar dagligen någonstans på jorden, som bevis för klimatförändring på grund av ökade CO2 -halter och nu även de än mer obetydliga metan och dikväveoxid, även om sådana extremer inte visar någon korrelation med utsläppen.

Från den politiska utgångspunkten erbjuder extremförhållanden bekväma bilder som har större emotionell påverkan än små temperaturförändringar. Politikers desperation går ofta för långt genom att påstå att klimatförändringar utgör ett existentiellt hot även om officiella dokument som produceras för att stödja klimatfrågan aldrig kommer nära att påstå detta.

Det finns ett undantag från detta intresse för uppvärmning och det var de ökande ozonhålen, men även de tjänade ett syfte.

När Richard Benedick, den amerikanske förhandlaren i Montrealkonventionen vilka bannlyste användningen av freon, passerade MIT på väg hem från Montreal triumferade han över sin framgång men försäkrade att vi ännu inte sett något, vi skulle vänta och se vad de kunde göra med CO2. Det visade sig att ozonfrågan beredde väg för The Global Warming.

Naturligtvis är maktens attraktionskraft inte det enda som motiverar politiker. Möjligheten att belönas med trillioner dollar till vår energisektor betyder att det finns mottagare till dessa trillioner och de behöver endast dela några få procent av dem för att stödja respektive politikers kampanjer under många kommande valcykler, skriver Professor of Atmospheric Sciences, Emeritus at the Massachusetts Institute of Technology Richard Lindzen.

¤¤¤

Så minns Richard Lindzen miljörörelsens ”långa väg genom institutionerna”, den väg som skapats och röjts av FN och nu sitter vi i väst med ”Den Gröna Omställningen”, som tappat kontakten med både Vetenskapen och den jordnära Verkligheten.

Men!

john clauser

Nu har Nobelpristagaren Dr. John Clauser levererat sin alternativa hypotes om molnen som jordens naturliga termostat och i den spelar CO2 överhuvudtaget inte någon roll. TWTW (www.SEPP.org) refererar och analyserar.

TWTW 2024-05-25, sid 1-6 J. Clauser sammanfattar:

There is no climate crisis caused by carbon dioxide.

There is a political crisis caused by the IPCC and its collaborators

TWTW 2024-06-01, sid 1-5  J. Clauser sammanfattar:

”DO NOTHING. (Nature rules the climate;

the IPCC, and its collaborators do not understand it)” 

Fortsättning lär följa på TWTW.

¤¤¤

Hur lång tid kommer det att ta innan J. Clausers avfärdande av CO2-hypotesen får genomslag i debatten?

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Ann för din mycket intressanta historiebeskrivning. Clausers tanekväckande sammanfattning måste vi ta fasta på:
  1. Det finns ingen klimatkris. 2. Gör ingenting, Naturen reglerar klimatet vilket IPCC och deras anhängare inte förstår.
  Personligen tror jag dock att många av anhängarna förstår, många av dem måste ju rent statistiskt vara minst normalbegåvade. Men fossil CO2 har ju en unik egenskap, som är avgörande för dem. Det är lätt att mäta volymen av utsläppen. (exempelvis jämfört med den mycket starkare växthusgasen vattenånga.) Därför är det också lätt att beskatta, bl.a. genom det infernaliskt konstruerade systemet med utsläppsrätter, där EU ställer sig med ledartröjan på genom ETS 2.
  Allt detta resulterar i den överstatliga och planekonomiska styrning vi är utsatt för i vår åttondel av världen inkluderande USA, Kanada och EU. Kostnaderna för ”den gröna” omställningen är drakoniska. Exempelvis för Sverige 5% av BNP per år. 300 miljarder kr per år, vilket gör att vi alla blir fattigare, i första hand de redan fattiga. Övriga sju åttondelar av världen tittar förvånat på oss snett uppifrån och skakar medlidsamt på sina huvuden.

 2. Christer Jendrén

  Mycket intressant historiebeskrivning Ann detta belyser tycker jag att en mycket stor del av politikerna är egoistiska korkskallar som vill suga åt sig så mycket makt som möjligt. TYVÄRR så går folk på deras lögner i stort sett i allt de säger och drar inför publik.

 3. Ann lh

  Tack Mats, igår tyckte jag nästan synd om de politiker, som ”mot bättre vetande” kämpade för att bäst bekänna sin tro till den rådande klimatpolitiken, under alla de debatter, intervjuer och annat som de fick genomlida för att kunna knipa en plats i solen – i EU.
  Såååå förvillade och så förstörande för oss alla.
  Hoppas Du har tid att läsa vad TWTW skriver om Clausers rapport. Självklart kan vi mera vanliga inte genomskåda i vilken utsträckning Clauser har rätt, för som TWTW skriver måste man behärska oerhört avancerad matematik för att kunna ifrågasätta honom. Hans ibland skrockande anmärkningar på IPCC-matematiken är förödande.
  Nu är Clauser mottagare av ett Nobelpris som kräver insikter i kvantmekanik-matematik och han representerar inte bara sig själv utan även ”Happers” Co2coalition.org med alla de stora och utvalda matematikhjärnorna.
  Fallet skulle vara enormt om han missat poängen!
  För min del räcker Lindzens kritik av Charneyrapporten, som ”vetenskapligt” ligger till grund för hela svindleriet långt, men nog är det spännande nu.

 4. Lasse

  Tack Ann för denna bakgrund till vår misstro mot CO2.
  Jag som engagerades av miljöfrågor på 1970 talet är idag djupt besviken på hur dagens engagerade ställer upp orimliga krav.
  Då var ren luft en önskan som kunde mötas med teknik.
  Idag har luften renats från 90% av aerosolerna från förbränning (SO2) och ja luften är enormt mycket bättre idag.
  Nu får vi kanske ångra detta, eftersom värmen det ger tas som intäkt för CO2påverkan.
  Vilket tom NASA inser är fel-numera!
  https://wattsupwiththat.com/2024/06/04/almost-all-recent-global-warming-caused-by-green-air-policies-shock-revelation-from-nasa/

 5. Tege Tornvall

  En drivande kraft i detta är den grönröda rörelsen. Drivande bakom den är ogillande av vår livsstil. Vi lever för kräseliga, äter fel och för mycket, förflyttar oss fel och för mycket etc.

  Motor i detta är det fördärvliga kolet och dess produkter olja och gas. Genom att angripa dem, kommer de också åt hur vi lever. Det bäddar för förledande cirkelresonemang, svåra att genomskåda och bemöta för gemene man.

  Därför måste vi försvara kol, Livets bas, och koldioxid, Livets gas. Utan dem, inget liv.

 6. stig morling

  Stort Tack Ann, jo jag tror vi är fler som lämnat Naturskyddsföreningen i stor besvikelse men, med fortsatt stort hjärta i en god natur och miljö. Därför är det än mer egenartat att bli ”kollektivansluten” till någon så kallad grupp som kallas ”klimatförnekare”!

 7. Ann lh

  #5 Tege och vad styr och underhåller Den RödGröna Rörelsen om inte FN genom UNFCCC och IPCC med alla COP-möten!

 8. Ann lh

  # 6 Stig, vi ”klimatförnekare” hör numera till ett gediget och växande sällskap. Numera även tillsammans med riktiga nobelpristagare.

 9. Evert Andersson

  Bra Ann! Tack.

  Jag nappar på dina inledande ord om Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen anordnade ett ’halleluja möte’ med partiernas kandidater i valet. ’Debatten’ avslutades med några skyltfrågor. Grönt för och rött emot. En sista retorisk fråga blev Martin Kinnunen, SD, ensam och längst i ut raden ensam rödflaggare på.

  Detta sändes naturligtvis av SVT Forum.

 10. Adepten

  Bra Ann lh🤩

  Tack för den väckarklockan i en galen värld. Jag tror att Richard Lindzen hör till den sista generationen som har sunt förnuft och förmåga att artikulera den med stor frenesi.

  Som hänvisning till hans CV på förmågor kan man sprida följande databas för desinformation från Desmog: https://www.desmog.com/richard-lindzen/ som på ett, nästan övertydligt och omfattande sätt tecknar ner dessa utan att egentligen falsifiera hans uppfattning om klimatpolitiken.

  Titta även på den här videon för att se mer om den pågående debatten och Lindzens utlåtande i ämnet. https://www.youtube.com/watch?v=h5D6hSYxlcM
  I början på videon tar han upp bl.a. Polär förstärkning som resulterar i en större temperaturförändring nära polerna jämfört med planetens medelvärde.

  Vad Lindzen numer anser om iriseffekten och dess påverkan på klimatåterkoppling och klimatkänsligheten som begränsar temperaturer till ca 0,5°C, vilket är långt under den IPCC angav i AR6 på 1.2°C to 2.4°C, vet jag inte?
  Men när jag roade mig med att kolla upp flera orter i Sverige fann jag att de har en stor variation, 2-6°C per fördubbling av CO2, i klimatkänslighet trots att det sägs att CO2 är jämnt spridd över planeten. Den variationen i klimatkänslighet visar med stor tydlighet på att andra faktorer än CO2 påverkar de lokala temperaturerna. Ingen nämnd och ingen glömd men väldigt komplext verkar det vara🙂

 11. Erik A.

  En viktig aspekt som oftast utesluts vid analys kring hur klimatfrågan utvecklats är den psykologiska. En av huvudanledningarna till att klimatfrågan fallit i så god jord handlar om skuld och skam. Många människor bär på inre, ofta omedvetna, känslor av skuld och skam. Genom att leva hållbart kan de vara duktiga genom att utöva (skenbar) godhet samtidigt som de projicerar ondskan (skulden, skammen) på ”de andra” som släpper ut CO2 ohämmat eller rent av är hemska klimatförnekare.

 12. Adepten #10

  Tyvärr ägnar sig klimatalarmisterna hellre åt svartmålning av framstående klimatforskare än åt att diskutera sakfrågor. De hämtar ofta sin information från Desmog blogg som specialiserat sig på svartmålning Här är ett exempel på denna svartmålning från en debatt i VLT där Leif Kullman har deltagit.
  https://www.vlt.se/2024-05-06/leif-kullberg-och-klimatet-igen/

  Det finns absolut noll insikt om de olika forskarnas vetenskapliga arbete, och noll kunskaper om klimatvetenskapen. Men ad hominen argument är fullt tillräckligt för en nolla som Lisbeth Garde

 13. Sören G

  Erik Kjellström nu i P1 just nu: Maj var den varmaste maj hittills. Om vi inte får stopp på koldioxidutsläppen kommer det allt värre konsekvenser med extremväder och rekordvärme.

 14. Christer Eriksson

  Jag läste en insändare i vårt lokala tidning Markbladet.
  Thomas Larsson Mp i mark skriver att vi måste sänka våra utsläpp med 55% till 2030.
  Jag mailade honom och påpekade att det är 6 år dit och undrade om han har någon plan för hur det skall genomföras.

  Återstår att se om han återkommer med en sådan.

 15. iah

  om jag fattade rätt så påstår nasa att den gröna omställningen ökar den globala temperaturen. den står för 80%. (wuwt)

 16. Fredrik S

  Tack Ann!

  Angående FN så återger TT, det jobbar bara miljöpartister där, ett uttalande från FN bossen. Klipp från numera låst tt-artikel:

  ”– Vi spelar rysk roulette med vår planet, säger FN:s generalsekreterare António Guterres.

  – Vi behöver en avfart från motorvägen till klimathelvetet. Och den goda nyheten är att det är vi som styr. Kampen för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader kommer att vinnas eller förloras under 2020-talet, under översyn av dagens ledare.”

  Med tanke på de ofantliga resurser som satsas redan nu, tydligen utan nämnvärd effekt eftersom vi fortfarande verkar befinna oss på motorvägen, vad är det för drakoniska åtgärder som saknas de kommande 5,5 åren?

  Dags för gubbajvln att tala ur skägget tycker jag.

 17. Fredrik S

  Christer Eriksson #14

  Nu kan han förmodligen inte räkna men ge honom ändå inte mer än 5,5 år.

 18. Berra

  OT: Vilka tokigheter man kan få höra i public service. Nya isbrytare behövs för forskning vid Antarktis.
  När Sverige väl får leverans av dessa så är ju isen borta enligt ”forskarna”. Eller har de fel?

  https://sverigesradio.se/artikel/en-forsta-plan-for-svensk-antarktisforskning-ny-isbrytare-onskas

 19. Ivar Andersson

  #18 Berra
  Självmål av PS.

 20. Tege Tornvall

  # 12, Ingemar. Bara att kalla Leif Kullman för Kullberg är avslöjande. På då nya Veckans Affärer 1966-67 lärde jag mig att ALLTID uppfatta och stava folks namn RÄTT! Inga ursäkter tolereras!

 21. Tege #20,

  Fast nu när jag tittar efter i de föregående artiklarna så heter nog den som angrips Kullberg. Det var jag som var för snabb att tro att det var Kullman.

 22. Berra

  #19 Ivar Andersson:
  Och de följer upp med:

  https://sverigesradio.se/artikel/lognen-som-sprids-infor-eu-valet-tvang-att-ata-insekter
  (Varför skulle de annars ändra lagstiftningen så att det ska bli tillåtet att exempelvis mjöl med malda insekter)

  https://sverigesradio.se/artikel/han-vill-att-vi-ska-ata-avfall-har-finns-mycket-som-ar-nyttigt

 23. John Clauser är ingen klimatforskare och har inte publicerat någon vetenskaplig artikel inom ämnet.

 24. Jonas E #23,

  Nej, men har varit en uttalad alarmistskeptiker under flera år. Han är van att hantera modeller av den fysiska verkligheten och har publicerat sig om detta. På senare tid har han vidareutvecklat IPCCs klimatmodeller så att de tar hänsyn till molnens (olika typer) reflektionsförmåga och hur detta påverkar albedot. Så det skall bli intressant att se vad detta innebär för klimatforskningen.

 25. TorbjörnR

  #23 Jonas Eilertsen

  Du vet att den genomsnittliga kompetensen hos klimatforskare är väldigt mycket lägre jämfört med fysiker.

  Så tar en Nobelpristagare i fysik varje dag i veckan.

 26. Ulf

  Ni vet den där taktiken att kalla folk för fobiker för att avväpna logiska argument och sanningar? Här har vi istället en fobi som är på riktigt. Koldioxidfobiker, Koldioxidfobi, det är faktiskt på riktigt. Något som i grunden är väldigt nyttigt för jorden utmålas helt faktalöst som farligt. Själva definitionen på fobi.

 27. Ann lh

  # 23 Jonas E. Om Du är intresserad av den rapport som Clauser publicerat om moln och temperatur så börja med att ta till dej vad TWTW skriver om den. Se sist i inlägget. Dessutom kommer det mera nu på måndag.
  Den handlar om molnen som jordens termostat och det har väl med klimatet att göra i allra högsta grad.

 28. #25 TorbjörnR

  Nej det vet jag inte, går det att jämföra och hur görs det?

 29. Ulf

  28, nej varför lyssna på en nobelpristagare? Klart inte Leonardo da Vinci kunde måla eftersom han konstruerade en ubåt. En hötorgskonstnär måste vara mycket bättre eftersom han ägnat hela sitt liv till att måla. Och säkert har relevant utbildning.

 30. Christian H

  Tack för intressanta och avslöjande uppgifter om de oseriösa metoder som alarmistlägret begagnar. Det är ställt utom allt rimligt tvivel att hela klimatspektaklet beror på politiska maktambitioner, utan någon som helst vetenskaplig grund. Det är de skickliga bedragarna som har medias öra och inte de framstående vetenskapsmännen, som Lindzen och John Clauser. Mediadravlet kan ske eftersom media, i sin jakt på läsare och klick, ständigt prioriterar sensationer och skrämsel.

  Uppgifterna om att 80% av den sentida uppvärmningen beror på minskade luftföroreningar, främst av sot och svaveldioxid är kända sedan tidigare, men har sopats under mattan, av de som är besatta av att människans utsläpp av CO2 är boven. Den renare luften och den lilla uppvärmningen är något vi borde glädjas åt och inte oroas av. Samma sak med den något högre halten av CO2. Dessa förhållanden har lett till en grönare planet, bättre skördar och minskad svält. Jag hoppas denna insikt snart får så stor spridning att klimatalarmismen dör ut som företeelse och med den dess apologeter.

  Klimatalarmismen är något mycket ont och kan endast förstås i ljuset av att dess upphovsmän föraktar mänskligheten och inte drar sig för någonting när det gäller att styra, kontrollera, manipulera och plåga oss. Psykopati och storhetsvansinne i en giftig kombination är vad som styr denna giriga och hänsynslösa elit, för vilken makten är allt.

 31. Uffe

  #28
  Eftersom huvuddelen av de som kallar sig ’klimatforskare’ är statsvetare, nationalekonomer och socionomer eller har någon annan examen med samhällsvetenskaplig inriktning så skulle jag säga att någon med Clausers bakgrund har betydligt bättre förutsättningar att förstå hur klimatet fungerar då det har en grund i naturvetenskap som kemi och fysik.
  Men eftersom klimatet för länge sedan slutade gälla hur atmosfären fungerar och blev en ren politisk fråga om makt så kanske det måste vara så att frågan drivs av folk inom samhällsvetenskapliga discipliner och politiker och som ser resultatet av en datormodell som en spegling av verklighetens klimat.

 32. Uffe #31,

  Självklart så har fysiker, kemister, geovetare etc rätt att kalla sig för ”klimatforskare – dvs, om de har ägnat sig åt någon aspekt av klimatet som ett studieobjekt. Men alla fysiker, kemister, etc har inte gjort det. Inte ens alla meteorologer har gjort det (väder och klimat är inte samma sak, remember)

  DÄREMOT så tar jag för givet att en fysiker, geovetare eller en kemist har kompetens nog att följa en klimatvetenskaplig artikel. Och att sätta sig in i denna vetenskapsgren relativt snabbt.

  Därför tar jag Clauser på rätt stort allvar. Jag är väl bekant med den kvantmekaniska forskningen på hans nobelpris-belönade arbete. (Och jag håller inte helt med honom och Aspect om ”nässlade” kvanttillstånd – men det är en annan historia.) Jag betvivlar dock inte hans kompetens angående modellering av fysikaliska mekanismer,

  Jag återkommer med ett inlägg med Clauser vid ett senare tillfälle…

  Statsvetare, ekonomer och sociologer studerar något helt annat än klimatets grunder. De ägnar sig åt (och slösar bort både sin begåvning och skattemedel, skulle jag vilja hävda) att göra beräkningar på vilka effekter en klimatuppvärmning medför. Tyvärr är deras utgångspremiss RCP 8.5, vilket är helt stolligt.

 33. Staffan Lindström

  22 Berra
  Firar 69-årsdagen med ett insektsinlägg…
  Faktagranskaren anser alltså att det som Marie-Louise Kristola rapporterar om i november 2023 från en plats i Zimbabwe är en
  ”konspirationsteori”…?? i Sveriges Radio P1….!! Avdelningen ”Statliga hjärntvättsmedier som inte håller reda på vad man sänder ut… snacka om trollfabrik….

 34. Staffan Lindström

  Vidare hittar jag julafton 2013 , 3 nov 2020…Nordegren & Epstein… mm mm

 35. Staffan Lindström

  33, 34…
  Det blir värre… Nordegren&Epsteins programrubrik 3 sept 2019…var …: ”Borde vi börja äta katter, myror eller människokött?” Magnus Söderlund på Handelshögskolan hade gjort en undersökning i Sverige…. Katt var mer otänkbart än människa…

 36. Lasse

  #13 Sören G
  Lyssnade på p1 och Mikael Tjernströms politiska reklam inför EU valet.
  En forskare eller aktivist?
  Hans specialitet är Arktis och den onormala värme vi såg där uppe. Såg eftersom året där uppe är kallare än tidigare.
  Nu oroas han över globala temperaturen. Vi måste göra något!
  Men han är knappast så ödmjuk som en forskare borde vara.
  Jag har konfronterat honom i vissa frågor och då visar han upp en okunnighet som förbryllar. (Att peglar visar vattenstånd vid kusten vilket han ogillade först.)

  Varför är det varmt i havet men kallt i Arktis kunde vara en relevant fråga för honom att besvara!
  Såhär ser det ut:https://climatereanalyzer.org/wx/todays-weather/?var_id=sstanom&ortho=8&wt=1
  Onormalt kallt ytvatten kring polerna!
  För övrigt är denna artikel ny och förklarande-vattentemperaturen sjunker sen sep 2023.
  Willis E har gjort detta här:
  https://wattsupwiththat.com/2024/06/05/sea-surface-temperature-blues/

  Grattis på dagen förresten! 😉

 37. Staffan Lindström

  36 Lasse Tack, tack!
  Ringde Mikael Tjernström ett par gånger 2006-07 typ….
  Liksom Erland Kjellén… Den senaste temperaturuppgången sticker ut… Kan ju knappast bero på OCO…

 38. Tege Tornvall

  # 32, Ingemar. Apropå ekonomers och statsvetares räknande på lösa grunder vill jag påminna om att det s.k. 2-gradersmålet helt saknar vetenskaplig grund.

  Ekonomen William Nordhaus skulle 1975 beräkna möjliga ekonomiska effekter av påstådd global uppvärmning. För att ha något att utgå från högg han till med 2 grader men hade likaväl kunnat välja något annat.

  Nu gäller godtyckliga 2 grader som hugget i sten, för säkerhets skull skärpt till 1,5 grader – över hur varmt det anses ha varit för ca 150 år sedan. Både slumpmässighet och osäkerhet i mätvärden gör påstådd exakthet till en flyktig dimbank.

  Västvärldens politiker och andra beslutsfattare irrar runt i denna dimma, ledda av korrumperade ”forskare” och ”experter” med egna agendor. Dessa har medfört ”Parisavtal”, klimatmål och klimatlag, som förstås omgående måste överges.

  #37, Erland heter Källén, inte Kjellén.

 39. Staffan Lindström

  38 Tege T …. SÅ går det när man INTE kontaktar sina ”usual suspects” var och varannan månad… Erik Kjellström interfererade kanske… :-;

 40. Ann lh

  Så blev det till sist ett litet embryo till diskussion/debatt om Clauser och hans ”avfärdande av CO2 hypotesen” här på KU.
  Tack till Jonas E. # 23 som så tydligt gav oss exempel på hur man aktivt söker förhindra en möjlig upplysande debatt och
  Tack till er som klargjorde varför Clauser och andra med unika kompetenser både kan och måste få bidra med hittills förbisedda och tystade insikter i klimatfrågan.

 41. TorbjörnR

  #40 Ann Ih och övriga

  Det är maktens sätt att debattera: peka bara på att motståndaren inte får diskutera ämnet alternativt är betald Desinformatör.

  Undrar vilka som är godkända att debattera, finns det någon lista eller så? Och vem godkänner de som får ha åsikter, är det Guterres och i så fall är det demokratiskt?

  Det som blir mer o mer uppenbart varje år är att ”stöveltrampet kommer från vänster” och att allt hot mot demokratin kommer från vänster med stöd från ”nyttiga idioter” personifierade av bla ca 20 okunniga debattörer i tidningen syre.

  Att överhuvudtaget använda argumentet ”han är ingen klimatforskare och då får man inte ha en åsikt” är så urbota dumt så jag saknar ord

 42. Ann lh

  # 41 TorbjörnR, ”maktens sätt att debattera” har styrt klimathotsfrågan under minst ett kvarts sekel.
  Det som jag nu på rak arm kan plocka fram är ned skrivet i NIPCC förord till dess första rapport från 2008.
  ”Nature, Not Human Activity, Rules the Climate”.
  Länkar till NIPCCs rapporter hittar Du i varje veckorapoort från TWTW.

 43. Ann lh

  Fort på # 41 TorbjörnR, Tack för återkoppling!

 44. Tack Ann!
  Även jag var med när Naturskyddsföreningen stod högt i kurs – men något hände – Co2 steppade in på arenan – och ut for förnuftet.

  2021 hade jag turen att få möta en grupp av Sveriges finaste gubbar – tillsammans stoppade vi ett stort vindkraftbygge i norra Värmland.

  Det skulle byggas 4000 hektar vid några av Sveriges mest värdefulla naturreservat, brånberget, havsvalladalen, havsjöskogen och torrknölen – finfin förfjällsmiljö med örnrevir, varg, järv, lo och Björn och mängder av fridlysta växter och skyddade fiskar.

  Detta extremt skyddsvärda område tyckte svenska Naturskyddsföreningen, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och alla andra naturbejakare – var en bra plats för en stor vindkraftindustri.

  Kommunikationen med bl a svenska Naturskyddsföreningen var hemsk – som en skräckfilm – bygget var bra sa dom, det skulle rädda oss och naturreservaten från klimathotet – vi måste bygga mer sa dom och vi skall bygga där inga människor bor….I vildmarken, hos djuren.

  Gruppen av fantastiska män som ville stoppa industribygget bestod av insatta ingenjörer och naturvetare och folk med insikt och hjärta.

  En hade erhållit pris av Bill gates, en annan var regissör och en annan var Värmlands starke man, vars far var med och stoppade utbyggnaden av klarälvens sista fors, strängsforsen, sedan hade vi 2 utbildade skogskarlar med enastående kunskaper om naturen i området, jag själv kom med på ett bananskal då jag hade hus i byn och som intresserad och nyfiken naturmupp.

  Denna grupp lyckades genom kunskap och idogt arbete övertyga och motbevisa alla ovanstående organisationer och myndigheter om dårskapen med bygget i detta förstklassiga naturområde.

  Insikten denna kamp gav var allt det ni beskriver på denna blogg, alarmismens ohyggliga okunskap och dess fanatism som styr politiken, departementen, energifrågan och inte minst SVT, media och som nu smittar till samhällets alla områden skola, vård, omsorg och nationalekonomi.

  Vi leds av fanatismen av okunskapen och av desinformation- senast igår visade Sveriges Radio prov på detta i flera program och i gårdagens rapport dök ännu en expert upp som oemotsagd fick säga att jorden aldrig varit så varm som nu – !!!
  – Drygt 1 grad varmare än lilla istiden.

  Varje dag serveras vi Co2 och klimatfalsarier – och numera föregås alla sådana inslag med hotet från desinformation.

  DOM bemödar sig inte ens längre att säga att IPCC är osäkra eller att scenarios dom har i sina inslag är gissningar – utifrån olika modeller, där dom väljer värsta scenario – alla modellering och alla hypoteser framställs som sanningar, helt oreflekterat – skrämmande desinformation.

  Det senaste på modet är verkligen att framställa alla reflektioner och mängder av vetenskap kring klimatförändringar – som desinformation.

  Att informationssamhället skulle ledas oss in i detta mörker, denna polarisering var naturligtvis en självklarhet – kanske var det också självklart att just klimatet skulle väljas ut, som slagfältet om vem som är ond och vem som är god.
  Vi vill väl alla att dom goda skall segra och leda oss??

  Gud och religionen ansågs förlegat som slagfält – nu är det klimatet som gäller – skall dom goda segra?

  Arktis och isbjörnar? Vad tyst det blev? Svenskt sommarväder – hjälp panik, aldrig så varmt, vi brinner…

  Helvetets flammor rider fortfarande makten och eliten – och pöbeln får som alltid betala – våra hjärtan och våra själar har inget värde – för maktfolket.

  Desinformation = jättebra att bygga stora vindkraftindustrier i vildmarker och på havsgrund.

 45. Ann

  Frågan om hur klimathotet skapades aktualiserades genom Lindzens korta minnesord om det här i inlägget.
  För dem som inte är bekanta med TWTW kan NIPCCs första rapport:
  Nature, Not Human Activity, Rules the Climate
  från 2008 med Foreword av Frederick Seitz och Preface av S. Fred Singer ge en mer uttömmande upplysning.
  Hela rapporten är mycket läsvärd men F. Seiz´s och Fred Singer´s förord visar tydligt hur det så kallade klimathotet växte fram och snart nog öppet stöddes av FN via diverse konferenser och så småningom klimatkonventionen, 1992.
  Sök på:
  NIPCC nature not human activity rules the climate
  så bör rapporten dyka upp.
  För min del läser jag dessa två förord med nya ögon titt som tätt – en nödvändig repetition.

 46. tty

  ”En rapport från tidigt 70-t av Manabe och Wetherald kom dock till undsättning. Genom att använda en högst orealistisk endimensionell modell av atmosfären fann rapportförfattarna, utan grund, att den relativa luftfuktigheten förblev konstant när atmosfären värmdes upp.”

  Nu är du orättvis, Manabe & Wetherald gjorde två beräkningar, med konstant absolut fuktighet och konstant relativ fuktighet. Det sägs i och för sig inte explicit, men det är uppenbart att de menar att verkligheten måste ligga någonstans däremellan.

 47. Ann lh

  # 46 tty, mitt inlägg vilar på Lindzens artikel publicerad hos NetZeroWatch, vilket jag försökt vara tydlig med. Tack, ändå för upplysningen.
  Bifogad länk i inlägget visar originalet.

 48. foliehatt

  Uffe, #31,
  glöm inte de ”skolstrejkande”. Även sådana ingår i hjärntrusten som bestämmer om huruvida vi lever i en pågående klimatkris eller ej.
  Klimatfobikerna är en väldigt bred och inkluderande rörelse, dock med gränser, ffa mot fysik.

 49. Adepten

  #46 tty
  Kan du utveckla kommentaren eller ge någon länk till vart du ville komma?

 50. tty

  #49

  https://climate-dynamics.org/wp-content/uploads/2016/06/manabe67.pdf

 51. Ann lh

  # Tty, vid en snabb titt på abstract inför den artikel Du skickade på länk som svar på Adeptens fråga står väl just det som Lindzen påpekade?
  Jag är inte ett dugg insatt i den debatten och vill inte fördjupa mej heller, men …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *