Media missköter sitt ansvar

Net Zero på reträtt

”Ingen har hittills visat att människans utsläpp av koldioxid driver global uppvärmning. Om det visades måste det även visas att de naturliga utsläppen, 97%   →