Trump bryter Förtrollningen kring Klimathotet

Samtidigt med COP22 (UNFCCCs 22:a konferens mellan parterna) var det presidentval i USA. Mot all förmodan vann Donald Trump valet och en ny era i USAs energi- och klimatpolitik blev möjlig. Klimathotets globalister stod nu öga mot öga mot ”frihetens och frispråkighetens gossen Ruda”. Heartlandinstitutet beskrev det som ”A Second Chance for Freedom” och Josh visade hur han upplevde situationen:

Trump green mob

Skulle denne ovanligt ovanlige man lyckas med sitt uppdrag? Jo Nova från sin horisont skrev på sin blogg: ”For all his faults, Trump may trash the climate gravy train”.

Det började lovande, kända klimathotsskeptiker rörde sig i övergångsadministrationen. Men, man kan knappast påstå att media gav den blivande presidenten någon sedvanlig smekmånad. Det blåste snabbt upp till storm och när Trump svor presidenteden drog stora protestmarscher fram genom centrala Washington.

President Trump rivstartade och utsåg EPA-kritikern Scott Pruitt till organisationens administrative chef med uppdrag att förändra den i grunden. EPA (”naturvårdsverket”) skulle åter bli vad det en gång bildades för, kongressens förlängda arm och oberoende av politiserad vetenskap. Det gällde framför allt att ge Obamatidens aktivister sparken och rensa ut s.k. hemlig vetenskap.

rosor 4

Paris”avtalet” från COP21, var omdebatterat. Vad skulle Trump göra med det? Svaret dröjde, men den första juni stod han till slut i talarstolen i Vita Husets Rosenträdgård redo att ge besked. Han talade länge och spänningen steg. Vad hade han för budskap?

Väl medveten om klimathotets vetenskapliga tillkortakommanden, klimatfondens orimlighet och annat lyfte han sedan frågan till en högre nivå, klimat”avtalet” kontra USA som suverän demokratisk stat. I slutet av talet förklarade Trump att han som USAs president har förpliktelser gentemot det amerikanska folket, som valt honom till sin ledare. Det blev rungande applåder och han fortsatte: Paris”avtalet” skulle underminera vår ekonomi, knäcka våra arbetare, riskera vår suveränitet, införa oacceptabla lagliga risker och utsätta oss för en ständig försämring gentemot andra länder. Varken UNFCCC (FNs klimatkonvention) eller andra länder har rätt att bestämma över våra beslut.

Och, så kom svaret: Det är tid att lämna Paris ”avtalet” och dags att sträva efter en ny överenskommelse, en som skyddar miljön, våra företag, våra medborgare och vårt land – it´s time to Make America Great Again.

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/01/statement-president-trump-paris-climate-accord

Trump var knappast ute efter att bli populär bland västvärldens globalistledare och bilden från G7 mötet i Canada (juni -18) får stå som symbol för deras officiella hållning till Trump:

KU 11 nov

COP23 hölls under hösten (-17) i Bonn å Fijiöarnas räkning. Trump var tämligen utfryst där, men samtidigt pågick en alternativ konferens, med EIKE (Europäisches Institut für Klima & Energi) som arrangör och där minsann firade klimathotsskeptiker från ett flertal länder att USA hade sagt tack och adjö till Paris”avtalet”.

KU 11 nov. 2KU 11 nov 3

http://www.climatedepot.com/2017/11/10/cheers-skeptics-toast-u-s-exit-from-paris-pact-at-un-climate-summit-in-germany/

Scott Pruitt kämpade på och mötte alltmer massivt motstånd. Dessutom utsattes han rätt och slätt för skvaller, som inte direkt hade med hans uppdrag att göra. Till slut blev drevet och motståndet så stort att han inte kunde fullfölja sitt uppdrag. Han lämnade sin post och ersattes av en erfaren politiker, som nu får arbeta vidare med uppdraget, men det lär dröja innan storstädningen på EPA är slutförd.

Trump hade lovat att dra tillbaka två regleringar för varje ny han införde och det löftet har han uppfyllt med råge. Det gäller inte minst regleringar som rör energi- och energianvändning och kriget mot kol nu är i princip avslutat. Men, kvar står ett svårlöst problem, The Endangerment Findings från Obamas första år vid makten, med andra ord koldioxid är fortfarande enligt USAs lag en förorening.

Ekonomin går allt bättre, arbetslösheten minskar och USA arbetar för att i första hand nå energioberoende och på sikt även energidominans. Energiminister Rick Perry hoppas att han en dag får leda en global energiallians tillsammans med andra länder, som också arbetar för att göra de fossila bränslena ”rena” snarare än att överge dem. Verkligheten talar för den möjligheten. Polen har inga ambitioner att överge kol, Japan bygger nya kolkraftverk, energiministrarna i SydostAsien konstaterar att de för sin utveckling är beroende av ökad kolanvändning, Indien har nya energiavtal med USA, Nigerias finansminister klagar över västländernas energiimperialism, Australien vacklar och till och med Angela Merkels Tyskland har öppnat för import av gas från USA.

Samtidigt börjar de förnybara energikällornas tillkortakommande visa sig allt tydligare, inte minst i Tyskland där Angela Merkel fått erkänna att landets klimatmål inte kan nås och land efter land har börjat minska eller till och med ta bort subventionerna till ”det förnybara”.

Rupert Darwall, författare till både The Age of Global Warming och Green Tyranny – exposing the totalitarian roots of the climate industrial complex, stod nyligen bakom en intressant artikel med rubriken Breaking the Climate Spell (förtrollning, förhäxning). Darwalls tolkning är att västvärldens förtrollning eller kanske snarare förhäxning av klimathotet håller på att brytas och vem bör vi främst tacka denna befrielseprocess för om inte den ovanligt ovanlige Donald Trump.

Delingpole skrev en mycket informativ och som vanligt även humoristisk uppföljning kring denna Darwalls text (inuti hans artikel finns länk till Darwalls text):

https://www.breitbart.com/politics/2018/08/16/delingpole-donald-trump-has-broken-the-climate-spell/

Här är dessutom en intervju med Darwall:

https://dailycaller.com/2018/10/24/trump-politics-global-warming/

En viktig fråga har dock skavt sedan förra sommaren. När Trump deklarerade att han skulle lämna Paris”avtalet” tog han inte upp särskilt mycket om klimatvetenskapens syn på klimathoten. Många utryckte besvikelse över det, men en tolkning har varit att han lyfte frågan till sådana diskussioner, som väljarna skulle kunna förstå och acceptera, d.v.s. landets väl!

Nyligen intervjuades Trump i TV-programmet KO 60 minutes on climate change. Han fick frågor och gav typiska Trumpsvar, med andra ord svar som intervjuaren hade svårt att tackla.

Intervjuaren frågar om klimatfrågan är viktig för Trump och han svarar ungefär ”jag tror att någonting händer, något förändras men att det kommer att gå tillbaka igen, jag tror inte att det är ett lurendrejeri, jag tror att det finns skillnader, men jag tror inte det är man-made, jag vill inte ge trillioner efter trillioner av dollars, jag vill inte förlora millioner jobb, jag förnekar inte klimatförändringar”.

Intervjuaren, jag önskar att Du kunde åka till Grönland och uppleva de stora ismassor, som faller ner i havet och höjer havsnivån och får snabbt svaret och ”du vet inte om detta skulle ske med eller utan människor”.

Intervjuaren försöker pressa vidare, nu om den senaste tidens orkaner och möts av ”de säger att vi har haft orkaner, som varit mycket värre än den senaste Michael”.

Och, när intervjuaren frågar om vetenskapen, som säger att det är ”värre än någonsin” svarar Trump: You´d have to show me the scientists because they have a very big political agenda”.

 Punkt slut!

Här är en rejäl analys kring hur väl Trumps svar är i fas med vetenskapen:

http://www.climatedepot.com/2018/10/14/analysis-trump-kos-60-minutes-on-climate-change-trumps-skeptical-remarks-were-scientifically-politically-and-economically-accurate/

COP24, Changing together, ska gå av stapeln mitt i Polens koldistrikt i Katowice (3 – 14 dec.).

grupptänk 4

Vår inhemska media laddar upp och vi översvämmas av allsköns muntlig och skriftlig information kring klimathotet. Alla tänkbara och otänkbara infallsvinklar får sin stund på scenen, förutom en – Richard Lindzens fråga under sin föreläsning om Global Warming for the two Cultures:

Efter att kort ha beskrivit kända och okända krafter, som påverkar klimatet, undrade han hur man kan tro att det går att beskriva dessa i matematiska klimatmodeller. Sedan kom den självklara frågan om hur någon kan inbilla sig att mänskligheten genom att ändra på en enda obetydlig variabel, atmosfärens koldioxidhalt, skulle kunna styra detta oförutsebara kaos. Ridå!

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf

  Vore intressant med mer information kring EPA visste inte att han slutat. Dessutom, står det här och faller med Trump? Om en demokrat vinner nästa val återgår USA till klimathetsen? Finns det något som visar att debatten svängt i USA? Vore intressant att veta. Är det så att journalisterna även där köper klimathetsen eller är det mer nyanserat?

  I Tyskland fungerar det dåligt som sagt men samtidigt ökar väl de gröna, varför?

 2. LarsF

  Tack för belysande artikel med bra referenser.

  Slutorden av lindzen det säger väl allt.
  Denna bilden lite till
  http://www-vaxten.slu.se/vaxten/fotosyntes/fotosynt.htm

  Jag är säkert okunnig – men skall vi inte odla mer med inriktning växtlighet då.
  Växtlighet förbrukar CO2 och tillverkar syre?

  Vad är hönan och vad är ägget – missförstår jag?
  Är det befolkningsökningen som förintar odlingsbar mark – därför har vi ett problem?

  Roade mig igår med lite YT över Pielke Jr och Dr Roy spencer in senaten:
  https://www.youtube.com/watch?v=oN_oynx1D8w

  Dr Spencer är en skarp hjärna, Pielke, vet inte riktigt, rätt svävande.

  Senator Whitehouse ställer bra skarpa frågor, men drar så underliga slutsatser, klar klimathetsare.
  För att vi från 1880 har de senaste 15 åren varit de varmaste – så skiter han i kurvorna presenterade hur det ännu tidigare varit mycket varmare ända till 200 år tillbaks.

  Ett gott skratt kolla in standup med Mark Steyn
  https://www.youtube.com/watch?v=6bARjABDqok

  gottar sig över Michael Manns stämning.

 3. LarsF

  …2000 år tillbaks skall det vara….

  Redigerbart foruminlägg 15 minuter kanske….

 4. Ann lh

  # 1 Ulf, Dina frågor är stora och viktiga. Tack!
  För det första får vi ingen, säger ingen hjälp att svara på dem från svensk media, men det lilla jag kunnat utläsa från min horisont säger att
  För det andra verkar klimatfrågan mer eller mindre ha försvunnit i debatten inför mellanårsvalet.
  För det tredje kan utfallet i några delstatsval tolkas som att väljarna börjar protestera när deras egen Energiewende påverkar plånboken
  För det fjärde var förstärkningen av kvinnosidan i kongressen innebar även en förstärkning av den mycket gröna sidan, dvs antalet uttalade socialister och klimatkämpar ökade.
  Med andra ord, sista ordet är minsann inte sagt, men det verkar ändå som att förhäxningen släpper när verkligheten på energisidan börjar höra av sig och där har ju Trump lagt en tämligen säker grund.

 5. Peter Stilbs

  #2 – växtligheten är i stort ett nollsummespel i koldioxid- och syreomsättningen. Växten tar upp koldioxid, ja – men sen när den förruttnar avges det igen – och syre i motsvarande mängd går åt.
  Samma om växten förbränns

  Många tror att ex regnskogarna är världens lungor – men jordlagret där (och den där upplagrade koldioxiden) är mycket tunt.

  Växtprodukter som undandras detta kretslopp – som alger som sjunker i haven – bidrog till ökad syrehalt i atmosfären när de en gång tog upp koldioxid.

 6. Peter Stilbs

  Lysande inlägg igen, Ann – tack!

 7. Ivar Andersson

  Rupert Darwall stod nyligen bakom en intressant artikel med rubriken Breaking the Climate Spell (förtrollning, förhäxning). Darwalls tolkning är att västvärldens förtrollning eller kanske snarare förhäxning av klimathotet håller på att brytas. Förr brände de religiösa häxor för de påstods ha kontakt med djävulen. Idag är djävulen utbytt mot koldioxid och häxan mot klimathotsskeptiker som de klimathotstroende gärna skulle vilja bränna på bål.

 8. Sören G

  #7
  I själva verket är det klimathotsalarmisterna som är häxorna. Enligt vad jag hörde från en psykolog är ”häxan” en arketyp enligt CG Ljungs teori och som styr känslolivet och domedagsprofeterna och klimathotshysterikerna, klimathotshäxor.

 9. Ingemar Nordin

  ”I Tyskland fungerar det dåligt som sagt men samtidigt ökar väl de gröna, varför?”

  Det handlar väl snarast om en flykt från mitten. När mitten bedriver en extrem politik och börjar svikta så anar de gröna oråd och drar sig mot de gröna, samtidigt som de som kritiserat Merkels invandringspolitik drar sig ut mot de uttalat invandringskritiska.

 10. Lasse

  Tack Ann
  Det regnar så det blir nog tillfälle till närmare genomläsning senare.
  I SVT/SR rapporteras om skogsbränderna i CA-Paradise city nedbränt.
  Trump ville att CA skall sköta sina skogar bättre för att få statligt stöd för katastroferna som drabbar dem gång efter annan. Detta var främmande för media som i stället ville skyla allt på klimatet. Och?
  Reedwoodskogar i norra Kalifornien är gigantiskt höga och gamla endast eftersom de har bark som skyddar från återkommande skogsbränder. Problemet är den växtlighet som fritt får växa under skogarna, buskar.
  Tittar man på statistiken så ser man kopplingen till klimatet-eftersom det var en topp under 1930 talets torrperiod.
  https://realclimatescience.com/wp-content/uploads/2018/11/USForestFireBurnAcreage_shadow.jpg

 11. Frej

  Debattklimatet i Sverige är nog bortom allt hopp . Nu har vi kommit till skammen , efter skulden är det väll logiskt . Om någon lyssnade på God Morgon Världen , där en aktivist ska samla 100 000 som inte använder flyget nästa år . Detta om något måste väll bekräfta att det rör sig om en religion .Och sen att dom diskuterar skam med en expert , blir bara för mycket i min värld . Nu vänta jag bara på att Rockström ska kliva ner från berget som en Moses med klimatgudens tio bud ord .Men det kommer ,jag lovar . Och jag hoppas dom startar sin vandring ut i öknen . Så dom kan leva sina liv fossilfritt . Och jag tänker fortsätta att dansa kring guldkalven.

 12. Björn

  Bra som vanligt! Trump är pragmatiker och då hjälper det inte bara att påstå saker och ting utan mycket starka bevis. Det är förunderligt hur svaga ledare vi har här i Europa som gömmer sig i mängden och låter anonyma individer i olika organisationer, ges inflytande.

 13. Alvar Nyrén

  Jag hoppas och tror att det är en tidsfråga innan SVT/SR kommer att tas i örat, då det är lätt att visa hur de frångår sitt uppdrag och neutralitet. Och jag skall hjälpa till så gott jag kan och orkar! Det är trots allt ännu ingen startad visselblåsarepedemi i dessa kolosser och det är många fler än man skulle kunna tro som är obekväma med censuren även där faktiskt. Karriärspärrarna är mycket tydliga inom för de anställda. Och tar det fart en smula kan snöbollen växa oväntat fort. Blir kanske ett nytt MeToo-dike om vi låter tiden gå och ligger i. Kanske inte närmaste månaderna, men verkar ofrånkommligt på sikt för mig. Skammen kommer att bli enorm till slut, både hos journalister, ”vetenskapsmän”, meteorologer, politiker och många andra inkl. näringsliv inte minst, som borde vetat bättre. Låt inte dysterkvisten ta över tanken. Kanske ”klimatet” ger oss draghjälp mera tydligt för de flesta dessutom redan inom rel kort tid (tyvärr!?).
  Tack för denna fina pusselbit Ann LH

 14. LarsF

  Peter Stilbs #5. Tack för klargörandet.

  Funderingen var om t.ex att trädgränsen i hög terräng höjs, som man hört att den gör – och ger plats för mer upptag CO2 pga växtlighet istället – att det är så naturen reglerar mycket?

  Där det tillåts växtlighet – som jag läst att öknarna minskar – tyder på något vis om att vi nu har mer CO2 i atmosfären. skulle kunna vara tecken på den lungfunktionen.

  Det finns väldigt mycket prärie som i USA som är rätt kal.

  Vi planerar ju mycket urban miljö – och lägger till parker för luftens kvalitet – men kanske inte så strikt med tanke på den CO2 som en park, växter och blomrabatter har.

  Hört noll om att göra satsningar i den riktningen – att utöka växtlighet aktivt där det inte växer så mycket nu. Vetenskap tittar gärna med ett öga i taget – och så är det algblomning som hotar osv och då vill stoppa den – men om man öppnar båda ögonen så är det bara ett gott tecken på hur naturen reglerar allt – även om det inte är den kala urbana miljö med betongkolosser vi tenderar att bygga själva och vill att barn skall kunna bada och få kallsup utan att bli förgiftade.

  Så ingen tvekan att människan påverkar med vår snäva syn. Grödor angrips av ”hemska kryp”, så på med giftdunken och ta kål på dom. Och så kastar vi ut barnet med badvattnet och polinerande bisamhällen dör.

  Det som lever dör – det vet vi. Men det kommer nytt också där det växte. Men om netto det ökas på växtlighet aktivt – mer land har växtlighet – då måste det binda motsvarande mer CO2, tycker man.

  En sjö växer igen med vass:
  – bra borde vi tycka – naturen funkar

  Forskares reaktion
  Nej på med kalk – och så får vi upp mer CO2 i atmosfären igen.

  Tittar bara på PH i vattnet. Det är väl dolt för oss dessa sinnrika system vi lever i och tror oss vara kungar.

  Skall man använda genknivar och annat till något, så vore det väl att skapa ny växtlighet som tar upp ännu mer CO2 eller liknande.

  Så mycket paradoxer i mänsklig reaktion och bara ena ögat öppet i taget. Så flyttar man skygglappen till andra ögat och ser helt andra saker.

  Får fortsätta plöja min hylldecimeter med startlitteratur i klimatfrågan och få lite mer riktig kunskap.

  Inget försök att gå i polimik med riktigt kunniga vetenskapsmän som Peter Stilbs – bara uppriktig önskan att förstå mer, eller få vägledning hur att komma dit.

  Dagens dos av det som pyser över i min lilla pöl av sunt förnuft.

 15. jensen

  Totalfelaktiga hypoteser brukar ju avslöjas generationsvis eller flergenerationsvis, Flogiston, Eugenik, Continentalplatteteukonik, Lysenkoism, och säkerligen CO 2 -hypotes. m.m. Men tid tar det.
  Jag hade hoppats på någon generation eller två.
  Men hur skall det gå, när nu dagens barn tycks övertaga politikernas roll.

  https://www.theguardian.com/australia-news/2018/nov/07/australian-students-plan-school-strikes-to-protest-against-climate-inaction

 16. ces

  #1 Ulf En indikation på att det politiska klimatet i USA håller på att svänga syntes i mellanårsvalet. Det fanns en grupp – The Climate Solutions Caucus – med 45 medlemmar från Republikanerna och 45 från Demokraterna. Det var t ex bara fyra av Republikanerna i den gruppen som var emot införandet av en Carbon Tax.
  I valet förlorade man sin ledare Carlos Curbelo och efter valet finns bara 24 kvar av de 45 Republikanerna. Det antyder också att det finns färre Republikaner kvar i Representanthuset som är intresserade av att arbeta fram förslag tillsammans med Demokraterna i klimatfrågan.
  https://wattsupwiththat.com/2018/11/09/bulletin-of-atomic-scientists-republicans-who-were-soft-on-climate-lost-to-democrats/

 17. Håkan Bergman

  Ingemar N. #9

  Mitten har ju aldrig varit baserad på en ideologi, det gick bra ett tag att ligga där och ta lite från vänster och från höger beroende på hur man uppfattade opinionen. Misstaget man gör idag är att man tror att media speglar opinionen och ingenting kan vara mera fel. Och ingenting tyder på att dom skulle vara på väg till nåt nytänk där, det blir nog en lång ökenvandring för mitten.

 18. Svempa

  För de som har SvD inloggning kan jag rekommendera replikskiftet mellan Lomborg och Wijkman. Wijkman kläs av in på bara kroppen.

  https://www.svd.se/replikskifte-mellan-anders-wijkman-och-bjrn-lomborg

 19. Ulf

  Själv blev jag verkligen glad över att tänkare som Jordan B Peterson får utrymme i media. Befriande att höra en människa som kan resonera logiskt och grunda sina slutsatser i verkligheten istället för konstruerade ismer. Frågan är om detta bara är en tillfällighet eller något nytt? Hans Rosling var en annan med samma karaktär som tyvärr gick bort alldeles förtidigt. Petersons resonemang rörande klimatförändringar är klockrent. I Sverige har man mest skrivet lögner om honom och jag funderar fortfarande på om det beror på medvetna lögner eller att skribenterna helt enkelt inte har fattningsförmåga tillräckligt för att hänga med, tror det senare.
  Trump har förvisso gjort bra saker vad gäller klimathotarna men samtidigt står han inte för något trevligt beteende och man hade önskat att detta kunde genomföras av någon med trevligare retorik och öven mer rationalitet. USA liksom många länder har ett allvarligt problem i skulduppbyggnad och det tar varken han eller många andra länders ledare på allvar. Detta är ett långt mycket värre hot än vårt väder.

 20. Ann lh

  # 18 Tack Svempa för tipset om länken.
  Det vore intressant om både Lomborg och Wijkman kunde förklara varifrån de fått sina värden på temperaturhöjning och annat. Troligen skulle Lindzen ha ett och annat att säga om dessa bestämda värden som slängs hit och dit i debatten.

 21. Ulf

  Svar 18

  Replikskiftet belyser verkligen det stora problemet med klimatfrågan. Personer med mycket liten fattningsförmåga får stor makt och stora resurser att genomföra tokåtgärder. Den som istället har ett stort intellekt och vore tusen ggr lämpligare att ha den makten får slåss ur underläge för att om möjligt stoppa delar av det enorma resursslöseri som pågår. Varför har charlataner så lätt att få makt? Varför låter vi dem få makt när de enbart gör skada? Lomborg är som vanligt knivskarp trots det ser världen ut som den för uppenbarligen föredras clownen framför forskaren.

 22. Bim

  Tack Ann L H
  Som vanligt mycket bra.
  Det händer en del annat också som kan sammankopplas med det du skriver Kolla här.
  https://youtu.be/3BRRZ7My3Wg

 23. Sören G

  Vad är det man protesterar emot? Att det är dålig skogsskötsel är ju den riktiga förklaringen.
  ”Kritik mot Trumps svar på bränderna: ”Hjärtlös reaktion”
  Menar att dålig skogsskötsel ligger bakom bränderna • Brandmän och kändisar protesterar
  En brandman vid utbrända bilar utanför staden Paradise, som härjats svårt av eden. 1 min
  Hundratusentals flyr undan bränderna – minst 25 har dött
  Elden fortfarande inte under kontroll
  Lågor som övertar Reagan Ranch, tidigare ägt av president Ronald Reagan, vid Malibu Creek State Park nära Malibu, Kalifornien.
  Detta vet vi · Bränderna i Kalifornien
  25 människor döda • Över 100 saknas”

 24. Ann lh

  Bim, tack för den här informationen. Ja, vad håller våra globalister på med ovanför våra huvuden? Man kan få ont i magen för mindre.

 25. Ann lh

  # 23 Sören G m.fl. Angående bränderna i Californien så upprepade Trump endast vad som står i republikanernas partiprogram, dvs att de nationella skogarna är illa skötta vilket bidrar till spridning av bränder.

 26. Robert Norling

  # 14 LarsF
  Ett bra förslag tycker jag är att du läser om Leif Kullmans fyrtioåriga forskning av den svenska fjällvärden.

  ”Klimatets naturliga växlingar har varit den starkaste drivkraften bakom det naturtillstånd som idag ofta betraktas som norm och ideal. Människans eventuella klimatpåverkan och dess konsekvenser för natur och samhälle bör bedömas i perspektivet av den riktning som den naturliga klimatutvecklingen kan förväntas ta i framtiden. En avgörande aspekt som nästan aldrig diskuteras är vilket klimat vi skulle leva i idag och i framtiden utan de senaste 100 årens uppvärmning, som av många upplevs som hotande. Mycket talar för att vi då idag skulle kämpa i den typ av klimat som rådde i slutet av 1800-talet (Lilla Istiden). Temperaturen hade då under många årtusenden sjunkit till sin lägsta nivå någonsin efter den senaste istiden.”

  Länk till Leif Kullman Professor emeritus i naturgeografi
  http://www.kullmantreeline.com/empty_16.html

 27. Roggan

  #13# Alvar Nyren

  Får verkligen hoppas att du har rätt i ditt inlägg idag. Är dock rädd för att man när den dagen kommer att man ursäktar sig med typ ”vi baserade ju våra synpunkter på vad forskarna redovisade”, inte på att de själva borde ha insett att dom borde läst på lite bättre.

  Samtidigt vill jag passa på att framhålla ditt svar på psykologen och docenten Carl Åborgs debattinlägg i Uppsala Nya TIdning 7 november med rubriken ”Klimatförnekare är höger”.

  https://www.unt.se/asikt/debatt/klimatfornekare-ar-hoger-5128353.aspx

  Ditt inlägg som kom dagen efter framgår nedan

  https://www.unt.se/asikt/debatt/klimatskeptiker-men-inte-hogerextrem-5129462.aspx

  Är faktiskt lite förvånad över att UNT publicerade ditt inlägg. Har inte sett något inlägg på flera år i UNT som varit kritiskt mot det s k klimathotet. Tyder förhoppningsvis på att debattklimatet kan vara på väg att ”svänga lite”.

 28. Robert Norling

  Vintern kryper allt närmare vårt land.
  I stor sätt hela det enorma landet Ryssland har nu minusgrader. I Moskva -6 och borta i Sibirien är det på många håll mellan -30 till -40 grader.
  Det är bara ner mot Svarta havet och i de västligaste delarna, gränsande mot Estland och Lettland som har någon enstaka plusgrad.
  Alaska och Kanada har likartat väder med minus förutom de västligaste delarna. Även nordligaste USA har minusgrader.
  Kina har också fått vinterväder i stora delar av landet.
  Antarktis har börjat få känna av ”vårväder” med temperaturen som stigit till -40 till -45.

 29. Sören G

  #26
  Jag gick in och läste artikeln på Uppsala Nya Tidning. För att komma dit var jag tvungen att klicka godkännande på några ställen. När jag kommit till slutet står det att jag har godkänt att betala en prenumeration på 99 kr i månaden (eller kanske inte, klickade inte i det sista godkännandet).

 30. erik nisson

  #26
  Jag gick in och läste artikeln på Uppsala Nya Tidning. För att komma dit var jag tvungen att

  Hej prova att rulla texten du ser

 31. erik nisson

  #29 skulle det vara

 32. LarsF

  Robert Norling #26 – tack för ditt förslag.

 33. Ann lh

  Robert Norling #26
  Tack, tack för att Du påminde om Leif Kullman, hans forskning och hans resonemang kring vad klimatförändringarna sedan lilla istiden betytt för oss. Ingen ”istidskramare” där inte. Tack igen även för det ordet!

 34. Ann L-H

  I inledningen till det här inlägget skrev jag ”Klimathotets globalister stod nu öga mot öga mot ”frihetens och frispråkighetens gossen Ruda”.
  Det var exakt hur man kan beskriva hur Macron utnyttjade gårdagens hyllning av fredsslutet 1918. Macron går inte riktigt hem på hemmaplanen, är för stor för den (?) och satsar på Globalismen, önskar bli ledare för det internationella samhället genom sitt eget ”Paris Peace Forum” genom att attakera nationalister – främst Trump.
  Intressant läsning:
  https://dailycaller.com/2018/11/11/emmanuel-macron-donald-trump-patriotism-nationalism/

  Även Breitbarts VIRGIL: France´s Macron attacks America´s Trump, and americans help pay for it
  är upplysande.

 35. Egon

  Tack Donald Trump.
  Det är dags att alarmisterna visar verkliga bevis.
  Rockström började sin karriär med Manns hockyklubba.
  Nu vet vi alla att den är totalt fel……….
  Har någon SVT journalist ställt en enda kritisk fråga till Johan????
  Nej.
  Han glider vidare till Berlin….
  Tänk att bygga hela karriären på en lögn.
  Rockström gör det och han skäms inte…..

 36. #26 Robert Norling# och #33 Ann lh#

  Leif Kullman använder uttrycket ”vandra” när växter och träd dyker upp på allt större höjd i fjällen. Är man säker på att de verkligen spridit sig från lägre till högre höjd och inte kommer från frö som legat på plats sedan medeltiden och kanske ändå längre?

  För några år sedan lyssnade jag på ett radioprogram om en arkeologisk utgrävning nära Faubourg Saint Honoré i vad som nu är Paris intra-muros: https://en.wikipedia.org/wiki/Rue_du_Faubourg_Saint-Honor%C3%A9 .

  Ett större hus hade rivits och det arkeologiska arbetet tog längre tid än beräknat. Under arbetets gång växte en blomsteräng upp. Det rivna huset hade byggts i mitten av 1700-talet och då var området betesmark. Floran motsvarade precis vad man kunde förvänta sig ha växt på marken när huset byggdes.
  Eftersom omgivningen numera är sten och asfalt måste frö ha legat vilande 260 år för att plötsligt gro när omständigheterna blev de rätta.

  Om det är gamla frö som gror I fjällen bör det bara taga några få varma år för att få tillbaka floran från äldre tider. Vilket då mer visar på varmt väder snarare än varmare klimat.

 37. Egon

  Sluta fjolla med alarmisterna.
  Ge dem verkliga fakta.
  Inget annat biter på dem.
  Be dem styrka sina känslostyrrda resultat på ett vetenskapligt sätt…
  Vid konfrontation liknas de mest som pajaser…
  Känslor är inte fakta.
  Kvinnor i maktapparaten har tyvärr inte tillfört någonting.
  Maggot har gjort sig omöjlig i mellanöstern
  Inga där har ” fittmössor”………
  Sv

 38. Egon

  Sluta fjolla med alarmisterna.
  Ge dem verkliga fakta.
  Inget annat biter på dem.
  Be dem styrka sina känslostyrrda resultat på ett vetenskapligt sätt…
  Vid konfrontation liknas de mest som pajaser…
  Känslor är inte fakta.
  Kvinnor i maktapparaten har tyvärr inte tillfört någonting.
  Maggot har gjort sig omöjlig i mellanöstern.
  Inga där har ” fittmössor”………
  M och SD med KD.
  Enda vettiga alternativet för en svensk regering.
  Babbarna eldar upp sina egna bilar i protest.
  Försäkringsbolaget betalar för att slippa brunsmetas.
  Svensken straffas med höjda premier .
  Sverige är sjukt!

 39. Fredrik S

  Wolfgang Hansson, utrikeskorre, ännu en i raden av kulturvetare, korrar etc som sällar sig till de klimatkunniga, givetvis utan att ge några referenser. Det handlar ju om att rädda människans fortsatta existens på planeten tycker han. Ja, jorden kommer nog brinna upp snart.

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/MglLQJ/darfor-ar-branderna-ett-hot-mot-trump

 40. Håkan Bergman

  Fredrik S #39

  Trump har nog aldrig räknat med några röster i Kalifornien ändå och om skogsskötseln verkar han ha rätt.

  https://www.kqed.org/news/11644927/eucalyptus-how-californias-most-hated-tree-took-root-2

  Portugal har också mycket inplanterad eucalyptus.

  https://www.politico.eu/article/portugal-fire-eucalyptus-killer-forest/

 41. Fredrik S

  Håkan Bergman #40

  Nä, han räknar nog inte med något större stöd där. Och nog verkar han ha rätt om skötseln.

  Och det är inte långvarig torka som är problemet, utan nederbördsrika vintrar och vårar kombinerat med Santa Ana. Och att man bygger mitt i eller nära bränslet.

 42. Håkan Bergman

  Om några minuter får vi höra vad Nigel Farage tycker om Mays deal.
  https://www.youtube.com/watch?v=THZygMupckM

 43. Håkan Bergman

  Så fick ”Annie Lööf” som hon ville idag, men nu spelar hon högt. Nu handlar politiken enbart om rävspel, men vad blir väljarnas dom när och om det ändar i extraval? L och MP ligger löst till, tänk om Annie lyckas skapa ett block M-KD-SD som skulle vara helt oberoende av både C och MP?

 44. Ann lh

  # 43 Håkan B.
  Mina erfarenheter från skolvärlden säger att när det gäller att integrera utan att skämmas så slår tjejerna killarna med hästlängder och visst är det det som just nu utspelas på ” hög” nivå.

 45. Robert Norling

  #36 Lars Mellblom

  ”Om det är gamla frö som gror I fjällen bör det bara taga några få varma år för att få tillbaka floran från äldre tider. Vilket då mer visar på varmt väder snarare än varmare klimat.”
  Delvis kan det förstås var så som du skriver.
  Men problemet med din hypotes om några varm år faller nog platt när man ser bitar av stora stammar från både Björk och Tall.
  Träd som växt flera hundra meter högre än nuvarande trädgräns.

  http://www.kullmantreeline.com/files/Results_2010.pdf