Klimatskeptiker förnekar inte några vetenskapliga sanningar

0 Bild 9

Gästinlägg #18 av Gösta Pettersson

Många som anammat Al Gores och hans meningsfränders klimatalarmistiska budskap har svårt att förstå varför inte alla gjort så. Det framgår bland annat av västerländska massmedias ensidiga uppbackning av klimatalarmismen och minst sagt styvmoderliga behandling av klimatskepticismen.

”BBC freezes out climate sceptics” konstaterade The Times för två månader sedan med anledning av de nya direktiv som ledningen för den brittiska radiotjänsten utfärdat rörande rapporteringen om och debatten av klimatfrågan. BBC har samma krav på sig som SVT att vara opartiskt i kontroversiella frågor och att redovisa en balanserad syn på kontroversen. Men BBC:s redaktionella ledning ger i de nya direktiven anvisningar om att kraven på opartiskhet i klimatfrågan inte innebär att man måste låta klimatskeptiker komma till tals. 

Chefen för BBC:s nyhetsavdelning, Fran Unsworth, motiverar i en intervju detta ställningstagande med att BBC utgår från att FN:s klimatpanel (IPCC) korrekt beskriver det vetenskapliga fastlagda kunskapsläget i klimatfrågan. Skeptiker som betvivlar detta likställs med (fiktiva) personer som förnekar vad resultatet blev i en fotbollsmatch. Domaren dömer, och för BBC är det IPCC som har fastställt det gällande matchresultatet i klimatfrågan.

Den intervjuande reportern betecknar BBC-chefens argumentering som knasigt partisk (barmily biased). Det håller jag med om. Klimatkontroversen består i att skeptiker på vetenskapliga grunder ifrågasätter och förkastar väsentliga delar av IPCC:s bedömningar och slutsatser. Att utkora den ena parten (IPCC) i denna kontrovers som obestridliga sanningssägare är så fjärran från balans och opartiskhet man kan komma.

IPCC är ett politiskt organ bestående av 196 diplomatiska representanter för FN:s medlemsstaters regeringar. IPCC-rapporterna beskriver hur världens regeringar tycker att det vetenskapliga kunskapsläget ska framställas, enligt vad de kommit överens om efter politiska förhandlingar och hörande av experter de själva valt ut. Att upphöja IPCC-rapporternas politiska utsagor till ovedersägliga sanningar är ovetenskapligt och vittnar endast om en bristande förståelse av den empiriska vetenskapens begrepp och arbetsmetoder.

Likväl har sådant ovetenskapligt tänkande gjort sitt intåg inom svensk akademi. Det illustreras till exempel av Kirsti Jylhäs år 2016 framlagda doktorsavhandling i psykologi vid Uppsala universitet, vilken recenserats i ett KU-inlägg av Jacob Nordangård. Avhandlingen utgår från att klimatalarmisternas budskap utgör en sanning, med den vetenskapligt irrelevanta och opinionsmässigt obefästa motiveringen att det stöds av en majoritet forskare av ospecificerad ämnestillhörighet. Klimatskeptiker betecknas som pseudo-skeptiker och borde enligt Jylhä rätteligen kallas förnekare eftersom de inte accepterar den klimatalarmistiska sanningen.

Likartade synpunkter har framförts av docent Martin Hultman vid Chalmers Tekniska Högskola. Han bedriver miljöinriktad forskning och har initierat ett projekt som baseras på att han förutsätter att det klimatalarmistiska budskapet utgör en sanning fastställd av vetenskapligt befäst kunskap. Sanningar är sanningar och kan inte bestridas. Därför betraktar Hultman samtliga betvivlare av det klimatalarmistiska budskapet som defekt tänkande sanningsförnekare och kallar dem genomgående klimatförnekare. Hultmans projekt har uppmärksammats i ett KU-inlägg av Per Welander.

Doktorander och docenter ägnar sig åt vetenskaplig forskning på hög akademisk nivå. Därför är det för mig mest anstötliga med Jylhäs och Hultmans tankar att de utgår från att klimatalarmisternas budskap utgör en sanning. Ingen av dem tycks känna till att vetenskapliga sanningar endast återfinns inom exakta vetenskaper (t. ex. matematik och logik) under strikt preciserade förutsättningar.

Inom klimatologi och andra empiriska vetenskaper finns inga sanningar. Det finns bara hypotetiska förklaringar till de verklighetsbaserade observationer som gjorts. Man kan aldrig bevisa att någon viss hypotes är sann. Man kan endast påvisa vilka hypoteser som strider mot vad som observerats och därför kan avfärdas som misslyckade försök att förklara verkligheten.

Så när forskare utkorar konglomeratet av hypoteser bakom det klimatalarmistiska budskapet till en sanning har de en bristfällig insikt om skillnaden mellan sanningar och hypoteser. De ger endast ett ovetenskapligt uttryck för sina egna trosföreställningar. 

Jyhlä och Hultman låter sin förvåning över att alla inte tror som de mynna ut i studier av vad som mentalt och sociologiskt karakteriserar de förmenta sanningsförnekarna. Sådana studier är totalt ointressanta vad klimatfrågans kärnproblem beträffar. Vetenskapliga kontroverser får sin upplösning på basis av giltigheten av de argument som respektive parter framför. Det är fullständigt likgiltigt om argumenten framförs av män, snyftare, Sverigedemokrater, pedofiler, ryssar, industriledare eller bönder.

I själva verket ansluter sig Jyhlä, Hultman och BBC bara till Al Gores i decennier framförda påstående att ”The science is settled”.  Påståendet är idiotiskt. Inom empiriska vetenskaper kan kunskapsläget aldrig någonsin vara avgjort, eftersom vår uppfattning om det bygger på hypoteser som ännu inte falsifierats, men mycket väl kan komma att falsifieras i framtiden.

Al Gores påstående återspeglar bara att klimatalarmister inte vill ha någon vetenskaplig debatt om de hypoteser som klimatalarmismen bygger på. De föredrar det betydligt bekvämare alternativet att betrakta sitt hypotetiska budskap som ”en obekväm sanning”. En sanning som korrekt redovisas i IPCC-rapporterna och inte kan ifrågasättas. BBC har för övrigt sedan länge intagit den senare ståndpunkten, vilket påpekats i ett KU-inlägg av Ann Löfving-Henriksson.

Den alarmistiska skrämselpropagandan bygger på ynkliga argument: Det föreligger ett klimathot. Det har vi klimatalarmister insikt om och rätt i. Därför har våra meningsmotståndare fel. Punkt slut. The science is settled.

Men hur är de människor funtade som faller offer för en så enkelspårig skrämselpropaganda? Jo, konstigt nog intar de en ganska rationell ståndpunkt i ljuset av sitt eget kunnande och alla mänskliga hjärnors genetiskt kodade hantering av varningsrop. Det tänker jag belysa i ett efterföljande inlägg.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Gösta P
  De är numera på kultursidorna som klimatångesten och de sk solförnekarna sprider sina alster-helt utan vetenskap.
  I gårdagens tråd så finns bland annat en publikation uppmärksammad av ”sol” Björn som är läsvärd:
  https://gacc.nifc.gov/sacc/predictive/SOLAR_WEATHER-CLIMATE_STUDIES/Solar_Changes_and_the_Climate%20OZONE%20UV%20GEOMAG%20DAleo%20SUPER%20EXCELLENT%20Discussion.pdf
  ”The sun appears to be the primary driver right up to the current time. ”
  Det räcker för mig-saken är klar-alla som framför något annat är solförnekare från och med nu. 😉

 2. LarsF

  Tack till Peter Stilbs för att stå upp för goda sakargument trots alla personliga påhopp från alla som är rädda för någon som helst diskussion – vilket skulle avslöja hur lite man vet egentligen.

  Språkbruk är ofta avslöjande om vad som pågår egentligen – det heter ”vi vet nu att” – och i senare studier heter ”värre än vi trott” – dvs det tidigare ”vet” har förvandlats till ”trott”.

  I dag i nyheterna är huvudnyheten från Jarnecki(kan inte stavning) ”organiserad brottslighet utbredning mycket större än vi tidigare trott”.

  Rockström i öppningsord vid en föreläsning i Kunskapskanalen sådär 3-4 år sedan:
  – det är mycket värre än vi trott

  vilket i sin tur betyder att tidigare rapporter är något man ”trott” men framställts som om man ”vet” vid tillfället.

  För någon månad sedan när jag senast hörde Rockström med anledning av att den grupp han ingår i fått något publiserat om ”tipping points”,

  Återigen inkallad av pressen uttalar sig:
  – vi vet inte var dessa trösklar ligger än – det krävs mer forskning

  men så kunde han inte hålla sig utan tillade
  – det kan vara tröskel vid 2 grader

  som för att stärka tidigare antagandet att två grader är viktig gräns att hålla sig till.
  Dagen efter hörde jag miljöaktivist referera till just detta som varande sant – där har vi en tipping point vid 2 grader.

  Helt ogrundat – helt ovetenskapligt – bara ren opinionsbildning och propaganda från honom där. Rena spekulationer – som uttolkas med otroliga överdrifter.

  För 5 år sedan sådär var det uppe i media om hur starkt klimatmodellerna avvek från verklig utveckling mitten 90-talet till då ungefär 2013, tror jag det var.

  Rockström i SVT morgon:
  – det kan vara haven som absorberat mer än vi räknat med

  Det är så mycket spekulationer att jag osökt kommer att tänka på filmen med Peter Sellers – Being there, på engelska – welcome mr chance på svenska.

  Den handlar om en trädgårdsmästare som anställd hos en förmögen man, som just dött. Och han ”hittades” där bland sina blommor, och helt okunnig om världen utanför.

  Handlingen fortskrider hur denne man blir tillfrågad om olika saker – som tolkas som helt otroliga förutsägelser i media:
  – after winter comes spring

  Han pratade förståss om sina blommor och växter i trädgården, men tolkas med stora filosofiska förtecken som:
  – detta är en vis man

  Han upphöjdes alltmer av media till slutligen bli presidentens personlige rådgivare med massa roliga förvecklingar. Denna man helt insnöad av sina blommor, som var det han visste något om, blev upphöjd till profet.

  Jag tycker det speglar totalt vad som försegår nu med klimatdebatten – några blir upphöjda till något som inte får ifrågasättas – och till något de absolut inte är.

  För att ge totalt allvarlig bild på slutet – hur kunde en klick fanatiker under andra världskriget få ett helt folk att springa åt samma håll????

  Det är faran med expervälde – när några så få – med stor risk att bli korrumperade – kan verkställa så stor makt.

 3. Peter Stilbs

  #2 – OBS – det är Gösta Pettersson som bidragit med detta 18:e gästinlägg. Stort tack till honom. Det kommer ett till snart.

 4. Ivar Andersson

  Sagan om Kejsarens nya kläder har stora likheter med klimathotet. Ingen har sett klimathotet men inte många vågar säga det utan ansluter sig till de klimathotstroendes goda församling eftersom den predikar den rätta läran. De klimathotstroende djävul är koldioxiden som ska bekämpas till varje pris trots att utan koldioxid dör livet på jorden.

 5. pekke

  Bra inlägg Gösta P.
  Tyvärr är det nog bortkastat på de som tror på klimathotet av politiska och ideologiska skäl eller har nån egen vinning av det.

  Riktiga forskare inom klimatvetenskapen ser nog till att vara lite försiktiga med uttalande eftersom det omfattar ett flertal vetenskapliga områden och vad som påverkar vad är fortfarande oklart.
  Finns nog ingen riktig forskare som skulle våga påstå att de vet hur klimatet fungerar.

  De som är smarta inom klimatalarmismen och forskningen ser nog till att hålla en bakdörr öppen i fall att . . .

 6. Håkan Bergman

  LarsF #2

  Rockströms tipping points är som Ormtjusarn från Sjöbo, några ormar hade han inte men han kunde berätta om hur räliga dom var.

 7. #4 Mycket bra sammanfattat!

 8. LarsF

  Håkan Bergman #6: Det var väl en Lindemann, eller?
  Har kollektionen på 11 CD med rubbet, underbart.

 9. Håkan Bergman

  LarsF #8

  Jo, det var den här.
  https://www.youtube.com/watch?v=xvw_65y8STs

 10. Sören G

  Man hör och ser och läser i massmedia gång på gång att ”klimatförändringarna har redan drabbat oss”, och påstår med det att extrema väderhändelser har blivit värre. Men statistiken motsäger detta påstående. Om klimatet blir varmare så blir temperaturen mer jämt fördelad över Jorden och med minskad temperaturskillnader blir det färre och mindre kraftiga stormar. Ena sommaren rekordkall (2017) följande sommar rekordvarm (2018) är bara växlingar i vädret. Har ingenting med koldioxid att göra.
  På TV var det uppe om att kommunerna i södra Skåne inte fick bygga för nära havet med ”klimatförändringarna” som motivation. Men några 90-åringar hade sagt att de inte hade sett någon skillnad under sin livstid.
  Man ska naturligtvis inte bygga i utsatta lägen, vilket gäller både vid havet och insjöar och vattendrag eller på platser med risk för ras.

 11. Otto Støver

  Meget god artikkel Gösta, takk for den. Særlig likte jeg det siste avsnittet, hvor det stilles spørsmål til hva slags type mennesker som faller for klima-alarmen. Jeg gleder meg til å lese fortsettelsen.

  Selv prøver jeg å imøtegå klimahysteriet av en enkel grunn. Jeg vil at mine etterkommere ikke skal leve opp i en verden basert på en feilaktig alarm. Som har den følge at man setter i gang tiltak som både er miljø ødeleggende, samt en katastrofe for mennesker, særlig de i fattige land. Man sløser med ressurser på noe som i beste fall har minimal virkning, i verste fall motsatt effekt av hva man prøver å oppnå.

 12. Gunnar E

  ”Man ska naturligtvis inte bygga i utsatta lägen, vilket gäller både vid havet och insjöar och vattendrag eller på platser med risk för ras.”
  Det är ju en gammal byggföreskrift från en bok som många har men färre läser i.
  Det där om lösan sand och hälleberget mm

 13. jensen

  I flera år har jag följt Prof. Leif Kullmans alster. Det är som att läsa ett facit till klimatets växlingar.
  Framför allt har jag uppskattat hans ordval: Uppvärmningen under 1900-talet är en klimatförbättring.
  Utan den hade ju LIA bara fortsatt eller kanske hade blivit ännu värre.
  Under sommaren har man ju hört uttalanden via Media som: Det är ju förfärligt , när man ser att klimatet försämras dag för dag.
  Eller en nobelpristagare i år som uttrycker: Att förstå att klimatet försämras ser man ju , bara genom att titta ut genom fönstret.
  Mot dessa senare ångestorsakade opinioner står lugnande åsikter från Danmarks drottning:
  Klimatet sköter sig självt.
  Kanske får man uppleva verkligheten via fortsatt solforskning och Kullmans facit.

 14. Ulf

  Klimatkhmererna påminner förutom sina föregångare röda khmererna också väldigt mycket om den spanska inkvisitionen. Jag kan inte klandra folk för att man trodde på inkvisitionen men man borde ha kommit längre idag.
  Trots allt är det oerhört enkelt att sätta sig in i frågan. Man behöver inte kunna något om alla tekniska termer man behöver bara kunna läsa av en termometer. Svårare är det inte att konstatera att klimatkhmererna haft fel i flera år nu. Man måste då ställa sig frågan om någon ständigt haft fel om utfallet varför då tro på deras nya prognoser? Tiping points är ju bara så fånigt att inte den dummaste idiot kan tro på sånt.

 15. Björn

  Bra och sansat inlägg! Vad mer kan göras? Klargörandet om vad som är ”sanning” inom vetenskapen är bra framställt. Det är bara saklighet som vinner i längden och vi kan hoppas på att något av denna saklighet till slut slår rot i mediasfären och hos våra politiker.

 16. Peter F

  Varför hamnar klimatfrågan på Kultur- och nöjessidorna ? Har de inga vetenskapsjournalister på tidningarna längre ? Bedrövligt svammel är det iallafall.

  Vi kanske ska ordna en namninsamling mot det hysteriska klimatlarmandet.

  https://www.dn.se/kultur-noje/america-vera-zavala-vi-maste-omformulera-var-klimatangest-till-politiska-krav/

 17. Håkan Bergman

  Peter F #16

  Obotlig optimist som jag är vill jag gärna tro att övriga redaktioner trots allt börjar bli en aning kritiska till larmandet. Kan handla om mättnad, men kanske dom också ser nåt nytt vid horisonten? Vad kan vi ha för stor fråga under ingång? I mediabranschen idag gäller det att vara på hugget.

 18. Sören G

  #16
  ”Varför hamnar klimatfrågan på Kultur- och nöjessidorna ?”
  Skräckhistorier är väl vad nöjesindustrin brukar syssla med.
  Tidigare århundraden hade vi kyrkorna dit folket gick för att få sin beskärde del av helvetespredikningarna. Naturkatastrofer skylldes på människornas syndiga leverne – precis som i dag där präster och biskopar har hjälp av diverse självpåtagna s..k ”klimatexperter” plus folk från nöjesindustrin.

 19. Sören F

  Inte så lyckat här att dra in och jämföra med exakta vetenskaper och påstå att någon tror att man inom t ex geovetenskaperna inte skulle få använda ord som sant och falskt om div rön. Alla vet att såna ord förstås används med liten bokstav. Jylhä, Hultman o l är okunniga om forskningsläget bara, när de begränsar sig till IPCC:s SPM, och drar den rövare som man tyvärr kan räkna med räcker där det räknas, för dem.

 20. pekke

  Peter F. #16

  Den vanliga klimathysterin där författaren inte klarar av att skilja på nedskräpning/miljöförstöring och klimat !
  De är två olika saker.

  Undrar vad hon tycker om de här tingestarna som förstör den naturliga miljön ?!!
  https://www.nyteknik.se/energi/vindkraftverken-agerar-som-ett-nytt-topprovdjur-6938751

  Citat:
  ” De indiska forskarna tittade på en del av Sahyadribergen som täcks av vindkraftverk, och noterade att det fanns fyra gånger färre rovfåglar jämfört omkringliggande skyddade skogsområden. Det tyder på att predatorerna antingen tuggas upp av bladen, alternativt undviker platser med vindkraftverk. Resultatet av den rovdjursfria zonen har blivit en explosionsartad ökning av de ödlor som till stor del utgör rovfåglarnas föda. ”

 21. Ivar Andersson

  #13 jensen
  Klimatet kan inte observeras utan bara beräknas och beskrivas efter observationer av vädret under minst 30 år. De som ser klimatförändringar ser nog också kejsarens nya kläder.

 22. eon

  Jämförelsen med en fotbollsmatch är en löjlig analogi.
  När är resultatet av vetenskapen ”klar”? Efter 90 minuter? Och sen står den fast för all evighet?
  Kan ingen hädanefter ifrågasätta resultatet och visa på felaktigheter som omkullkastar det?
  Och hur har vetenskapen en ensidig domare som objektivt kan bestämma vad som är sant och falskt, och hindra någon från att ifrågasätta, föra fram och testa andra teorier om existerande visat sig inte komplett beskriva verkligeheten?
  Kanske ska kyrkan ges den rollen som förr i tiden.

  Ingen verklig vetenskap kan förekomma under sådana omständigheter, med den sortens syn på vetenskapen hade vi fortfarande varit kvar i medeltidens världsuppfattning, ty etablerade sanningar får ej ifrågasättas!
  Det är skrämmande hur klimathotarna undergräver (många tycks inte ha någon förståelse för vad vetenskap är överhuvudtaget) för politiska skäl.

 23. Lasse

  Gissar att någon kan finna denna artikel intressant:
  http://notrickszone.com/2018/11/12/real-world-spectral-measurements-show-the-greenhouse-theory-is-wrong-all-gases-are-ghgs/

  En Svensk? forskare har, genom IR mätningar, kommit fram till att alla gaser i atmosfären är växthusgaser .

 24. Ulf

  Svenska journalister har tyvärr väldigt svårt att hantera sanningen pga av inkompetens eller med flit? Svårt att säga.
  Jordan B Peterson får återigen tjäna som exempel. I SvD har Emma Frans recenserat honom. Hon skriver en helt igenom hållbar artikel men problemet är att i rubriken påstås att Peterson sagt något han inte sagt. Recensionen görs alltså av något dominerar finns och han konstateras ha sagt något som inte håller vetenskapligt.
  I artikeln ligger en video där rubriken är 4 saker som han sagt som gör honom kontroversiell. Problemet är att det är inte han som pratar istället textas fyra saker som är så dåligt återgivna att de inte alls stämmer överens med det han sagt utan får en helt felaktig innebörd.
  Slutsats kan du inte besegra någon i en debatt misskreditera honom och sprid lögner om honom. Detta ska alltså vara en seriös dagstidning. Han har vetenskapen på sin sida så ärliga argument och artiklar fungerar förstås inte. Påminner inte så lite om klimatdebatten.

 25. Ulf

  24 spell check problem

  ”Recensionen görs av något som inte finns” ska det vara.
  Peterson är ytterst svår att belägga med att säga felaktigheter så därför måste motståndarna låtsas att han sagt saker och kritisera honom för det han inte sagt.

 26. Björn

  Lasse [23]; Artikeln är dynamit! Det intressanta är att det står att N2 absorberar elektroner vilket det finns många i solvinden. Jag säger bara oj oj. Vart kan inte detta leda till?

 27. Ingemar Nordin

  Lasse #23,

  Det ser intressant ut. Tesen är att om man mäter IR-strålningen från luftens gaser (RAMAN-spektrometer) så ser man att alla de ingående gaserna (inklusive N2 och syre) återstrålar IR. Han menar sig också kunna visa på en kvantmekanisk grund för detta. Om så är fallet så förlorar CO2 (och He) sin speciella status som den centrala växthusgasen.

  Tyvärr är uppsatsen för teknisk för att jag skall kunna bedöma värdet av denna långa uppsats.

 28. Jan Norlin

  # PeterF
  Bra förslag!

  Ann Heberlein har ett bra inlägg på Facebook

  https://www.facebook.com/100001518938144/posts/2004882182905727/

 29. Kjell Lindmark

  ”Klimatskeptiker förnekar inte några vetenskapliga sanningar” Det är helt rätt. Klimatalarmismen har inget med klimatet att göra. Det är en förevändning för något annat. Detta annat är en politisk och social omvälvning av de strukturer som arbetats upp under tusentals år som utmynnat i nationalstater. Dessa strukturer har eliten i finansvärlden och Big Business bestämt att de ska raseras till förmån för någon grå samhällsmodell vi ännu inte kan se. Allt ska blandas till oigenkännlighet. Allt ska styras från en global centralmakt där ingen demokrati längre råder.

  Klimatlarmen är ett spel för gallerierna, en kuliss som skall skrämma folken och dess ledare till underkastelse för centralmakten som i all sin godhet räddar oss från den kommande klimatkatastrofen. Alarmismen bygger till stora delar på pseudovetenskap kryddad med förvanskade historiska mätdata och väloljade käftar från PR folket.

  Som motvikt till de officiella utsagorna verkar många genuint intresserade av vetenskap, både i forskarvärlden och lekmän, för att förstå klimatets skiftningar och dess funktion. Det mest troliga scenariot just nu, med ledning av olika data, ser det ut att klimatalarmisterna snart får bita i gräset då observationer inte talar till deras fördel.

 30. Allan Forsling

  Några ljus i mörkret är väl dels Expressen som på senare tid tagit in några artiklar som vill ha balans i klimatdebatten och även det ledarsidan på Svd skriver, om just balans och inte bara återge en sida. Detta senare speglar ju inte alls det som skrivs i tidningen. SvD är väl i topp vad gäller PK korridoren.

 31. Peter Stilbs

  #23, #27 – Jag har laddat ner artikeln, men ej hunnit läsa. Det verkar skumt att påstå vad han gör, då det visst finns reella mätningar av utstrålningens spektrum

 32. Skogsmannen

  Det är väl inte konstigt att det är svårt att diskutera klimatvetenskap då vi har politiker som är uppenbara vetenskapsförnekare.

  Lyssna exempelvis på Annie Lööf (börja förslagsvis se vid 10:10) som genom kommentaren ”I don’t ageee with that” sågade Jordan B Petersons förklaring av det vetenskapliga kunskapsläget avseende skillnaden mellan mäns och kvinnors val grundat på kulturella och biologiska skillnader.

  https://m.youtube.com/watch?v=zkkD8QS4JfM&t=A1120s

  Kom inte här dragandes med fakta…

 33. Björn

  Lite OT men ändå tillhörande kommentar [23]. Det är nog inte sista gången som vi återkommer till Raman spectroscopy.

  http://www.forbrf.lth.se/english/research/measurement-methods/raman-spectroscopy/

 34. Rolf Mellberg

  #23, #26, #27, #31
  Det här är ju så sanslösa påståenden så jag lutar åt att det hela är ett skämt, gjort i syfte att misskreditera skeptiker. Ska folk ha hållit på och jobbat för 1000 MDR ? SEK med klimatforskning (eller vad det nu kan röra sig om för belopp) så kommer någon skum ”fri forskare” och säger något så absurt???

 35. Håkan Bergman

  Ang. #23

  Nu har jag inte läst artikeln, men för O2 och N2 så kan inte mänsklig aktivitet ändra koncentrationen nämvärt, vilket vi däremot kan för CO2, och H2O lever sitt eget liv.

 36. Rolf Mellberg

  #23, #26, #27, #31, #33, #35

  Kolla även här:
  https://principia-scientific.org/quantum-mechanics-and-raman-spectroscopy-refute-greenhouse-theory/

 37. Björn

  Håkan Bergman [34]; Vad är det som säger att O2 och N2 måste öka? Det är märkligt att dessa molekyler inte tidigare har kommit i fokus, för man måste ju fråga sig om någon tror att det är CO2 och H2Ogas som skall värma den övriga luften? I atmosfären finns ca 78 % N2 och den måste ju ha någon temperatur liksom O2. Det kanske är den direkta solstrålningen som värmer och den varierar.

 38. Håkan Bergman

  Björn #37

  Även om O2 och N2 kan verka som växthusgaser så är dom extremt svaga såna och finns redan i så stor koncentration att det skulle behövas enorma mängder för att ändra den långvågiga utstrålningen och därmed jordens strålningsbalans.

 39. rale

  Bra sammanfattning av klimatgnället:

  https://www.youtube.com/watch?v=pBbvehbomrY&t=1s

 40. Lasse

  #36 Rolf Mellberg

  Läste inläggen under artikeln om O2 och N2 som växthusgaser men såg ingen samlad bild-däremot så visade ett av inläggen på denna:
  https://rclutz.wordpress.com/2018/11/09/atmospheric-observations-contradict-global-warming-theory/
  ”it is not possible to reliably support the view of the presence of global warming in the sense of an enhanced greenhouse effect due to human activities.”
  Klimatförnekelse på en hög höjd! 😉

 41. Göran

  Angående ”Kejsarens nya kläder”. Det var också konsensus att kejsaren inte var naken.

  Om människan har bidragit med 4,4 ppm av en ökning på 110 ppm borde vi då inte kunna säga att klimatalarmisterna faktiskt är nakna?

 42. Stefan Gustavsson

  Kan detta ses som ett tecken på desperation från klimathotarna? Nu är det Greenpeace som brer på riktigt tjockt för att övertyga oss otrogna om att deras sanning är den enda rätta:

  https://www.nwt.se/2018/11/13/klimatkrisen-ar-fortfarande-en-obekvam-sanning/

 43. Guy

  # 42

  I länken skriver greenpeace en sanning. ”Så organisera er i kampen om klimatet.” Märk väl kampen om inte för eller emot.

 44. Andersson

  Snacka inte skit om Chalmers, det är Sveriges mest framstående teologiska institut!

 45. Pingback

  […] Jag har sagt upp min DN-prenumeration som protest mot tidningens förfall och men det är plågsamt att avstå från läsandet. Man är ju ännu nyfiken. SvD är prydlig och ger litet nya vinklar men.. Betalväggar kan göra en tokig. Hur länge blir de kvar? Behovet att ”anpassa” informationen till läsarens intresse  och journalistens ibland bristande insikt i även mycket populära ämnen kan få en tvivla på dagspressens framtid.  Etablerade medier skryter stolt med att man minsann inte sprider ”fake news”. Men vad ”sanning” är, är inte så enkelt. Och det är ju ändå främst de etablerade medierna som sprider dem. För närvarande upprörs jag över hur etablerade media anammat klimathysterien. […]