SR15 – IPCC:s senaste rapport

Med mycket uppmärksamhet i medierna, i alla fall i Sverige, offentliggjorde IPCC för ett tag sedan sin senaste rapport, SR15, som till skillnad mot de flesta andra publikationer från IPCC är ett samarbete mellan alla de tre arbetsgrupperna. Det som offentliggjordes är tydligen inte en slutgiltig version, eftersom det anges att ändringar fortfarande kan ske.

De klimathotstroende i Sverige, vilket inkluderar nästan alla journalister, har gått i spinn. Åtskilliga debattartiklar, insändare och krönikor hävdar att IPCC nu har visat att den globala uppvärmningen måste begränsas till 1,5 grader och att det går.

Folk borde väl ändå begripa skillnaden mellan att visa något och att påstå något? SR15 påstår en massa saker, men visar just ingenting. I stället kommer många av påståendena med bevis som i bästa fall är tvivelaktiga och i sämsta fall är direkt fel eller inte finns.

Jag erkänner att jag inte har någon lust att noggrant läsa varenda sida i de sex kapitlen plus övrigt material. Jag har i stället ögnat igenom det mesta och läst några få avsnitt noga. Som tur är, finns andra som tycks ha ägnat tid åt att läsa igenom den noga. SR15 är helt enkelt ingenting att basera en klimatpolitik på.

Jag får förresten intrycket att ingen av de journalister och debattörer som i Sverige uttalar sig om SR15 har läst någonting alls i den. De verkar ha nöjt sig med pressmeddelanden. Om ens det. Kanske har de nöjt sig med andra åsikter, baserat på pressmeddelanden. Eller baserat på en tro om vad SR15 innehåller.

En av de första sakerna som står i kapitel 1, är att mänskligt orsakad uppvärmning uppgår till 1,0±0,2, alltså 0,8-1,2 º C, till 2017 medan den globala uppvärmningen upp till årtiondet 2006-2015 anges till 0,87±0,12, alltså 0,75-0,99 º C. I SR15, anger IPCC i praktiken människans bidrag till den globala uppvärmningen (sedan förindustriell tid, slutet av 1800-talet) till ungefär 100 %. Och kanske mer ändå. Medan det bidraget i den senaste ordinarie rapportomgången ansågs vara mer än hälften än den globala uppvärmningen efter 1950.

Det är en rejäl skillnad på att påstå att den mänskligt orsakade andelen är 100 % sedan andra hälften av 1800-talet och att den är minst 50 % efter 1950. Ingen svensk journalist eller debattör har lagt märke till IPCC:s ändrade ståndpunkt, som förresten inte kan vara baserad på några nya forskningsresultat, eftersom det inte finns några som pekar i den riktningen. Men svenska journalister och debattörer tycks ju inte ha läst någonting i SR15. Liksom de aldrig tycks ha läst slutdokumentet från klimatmötet i Paris 2015, ett dokument som de envisas med att kalla ett avtal, fast det alldeles uppenbart är en överenskommelse.

Det är förresten inte så märkligt som det kan tyckas att mänskligheten kan ha stått för mer än 100 % av den globala uppvärmningen. Somliga forskare hävdar att världen hade blivit kallare om människor inte hade släppt ut växthusgaser. Då har ju utsläppen dels motverkat den avkylningen och sedan stått för den beräknade uppvärmningen. Några belägg finns det inte för att den tron är riktig, men en liten möjlighet finns väl ändå att den stämmer. Fast stämmer den, ska vi vara glada för att människorna lyckades hindra uppkomsten av en ny istid, i stället för att se det som ett stort problem.

En av de saker som har fått mycket uppmärksamhet i SR15 är påståenden om att en stor del av världens korallrev kommer att dö vid 1,5 graders uppvärmning och i stort sett alla vid 2 grader. En av de forskare som refereras som stöd för det påståendet, har det skrivits om på världens största vetenskapsblogg, både en och två gånger.

Det äldsta fossila korallrevet är nästan en halv miljard år gammalt. Det får ses som ett faktum att korallrev har funnits åtminstone så länge. Likaså är det ett faktum att det har varit många grader varmare än nu under denna halva miljard år. i alla fall om vi tror på de tolkningar som geologer har gjort av data från geologiska avlagringar. Om korallrev inte klarar av att det blir 0,5-1 grader varmare än nu, varför försvann de inte för miljoner år sedan? Till exempel för ungefär 55 miljoner år sedan, då haven tycks ha varit mer än 10 grader varmare än nu?

Skulle den tidens koraller ha varit mer värmetoleranta? Det är visserligen möjligt, men de organismer som nu bygger upp korallreven borde då vara utvecklade ur de som fanns då och ha möjlighet att utvecklas tillbaka till att bättre tåla värme. Den globala uppvärmningen går inte alls snabbt, trots att de klimathotstroende vill få oss att tro det, och möjligheterna är goda för olika livsformer att hinna anpassa sig.

På tal om hur snabbt det går, hävdar SR15 att takten är 0,2±0,1 ° C per årtionde. Vilket är ett märkligt påstående. Nästan hela tiden har takten varit lägre än 0,2 grader per årtionde, och nära 0,3 grader per årtionde har den då inte varit sedan mätserierna började.

Som ett exempel på vad temperaturserierna har för trender, har jag räknat ut alla möjliga 30-årstrender för månadsmedelvärdena för HadCRUT4:

HadCRUT_trender_1860_2010

Som synes var trenden omkring 0,2 grader per år under en kort tid, några år eller upp till 6 år, beroende på vad man menar med ”omkring”. Den formella 95-procentsosäkerheten ligger vanligen på cirka 20-30 % av trenden. Det är då inte möjligt att komma upp i 0,3 grader per årtionde från HadCRUT4.

Det är för övrigt en väldigt stor skillnad på om den långsiktiga trenden är 0,1 grader per årtionde eller om den är 0,3. Med det förstnämnda värdet, blir världen ytterligare en grad varmare på ett sekel, medan det sistnämnda värdet, innebär att det tar en tredjedel så lång tid. För den som inbillar sig människor ligger bakom hela trenden och att uppvärmningen är farlig, innebär det en osäkerhet på en faktor tre i hur snabbt klimatåtgärder behöver sättas in.

SR15 hävdar väsentligen att 1,5 graders global uppvärmning är en katastrof och 2 grader en ännu större katastrof. Vilket tydligen accepteras utan vidare i Sverige. Hur är det med att fundera över rimligheten i att olika påståenden? Med att tänka kritiskt? Med att använda sunt förnuft? I och för sig kan sunda förnuftet ha fel ibland. Som när det säger att låglänta korallöar naturligtvis kommer att översvämmas om haven stiger, fast det egentligen är så att korallöar skapas och växer på grund av korallernas reaktion på stigande havsnivåer.

Vi har sett en grads global uppvärmning sedan det som nu ofta anges som förindustriell tid, alltså slutet av 1800-talet. Vi har sett massor av positiva effekter och knappt några negativa. Varför skulle då ytterligare en halv eller en hel grad innebära en katastrof? Det är helt enkelt inte rimligt!

Om jag minns rätt, presenterades samma dag som SR15, årets pristagare till ekonomipriset till Nobels minne. En av dessa pristagare, är Nordhaus, som är en pionjär när det gäller att räkna på effekter av klimatförändringar och klimatåtgärder. Han har kommit fram till att positiva effekter överväger över de negativa åtminstone till två graders global uppvärmning. Alltså den nivå som SR15 anser innebära den totala katastrofen.

Lomborg hävdar att det inte är ekonomisk försvarbart att försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 eller 2 grader. Kostnaderna för åtgärder kommer att bli större än de kostnaderna som undviks på grund av mindre klimatförändringar. Först vid 3,5 graders global uppvärmning blir åtgärderna en vinst. Jag trodde först att Lomborg hade gjort beräkningarna själv, men efter att ha läst hans senaste inlägg i Svenska Dagbladet, inser jag att han baserar det på beräkningar av just Nordhaus.

När två åsikter helt motsäger varandra, kan inte bägge vara rätt. Både SR15 och Nordhaus/Lomborg kan inte ha rätt. Bägge kan ha fel. Det är till exempel möjligt att kostnaderna för klimatförändringar kommer att bli större än kostnaderna för åtgärder först för mer global uppvärmning än 3,5 grader. Däremot är det helt omöjligt att gränsen kan gå vid lägre uppvärmning än 1,5 grader, för då hade vi redan märkt av det.

Nordhaus och Lomborg verkar då ha mer vetenskap och rimlighet bakom sina påståenden än vad SR15 har.

Sedan ska vi inte glömma den fullt realistiska möjligheten att människor knappt ligger bakom något alls av den globala uppvärmningen, vare sig räknat från slutet av 1800-talet eller från 1950. Då är klimatåtgärder helt bortkastade och kommer inte att ge några mätbara effekter.

En sak visar SR15 tydligt, för den som bryr sig om att sätta sig in den: IPCC är inte någon trovärdig källa när det gäller analyser av klimatfrågor och som grund för klimatpolitik.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Lars.
  Om man tror på CO2 så är första delen av temperatur utvecklingen svåra att förklara.
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1957/to/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:1956/offset:0.4/plot/hadcrut4gl/from:1900/trend/plot/esrl-amo/from:1900
  Om man kopplar temperaturen till solens variationer så blir det lättare.
  Alltid kul leka med detta grafverktyg.

  Människan kan ligga bakom en del av uppvärmningen eftersom solen verkar skina mer idag vilket SMHI inte döljer.

 2. Mats Zetterberg

  Bra Lars,
  Jag undrar vad de menar med ”den globala uppvärmningen upp till årtiondet 2006-2015 anges till 0,87±0,12, alltså 0,75-0,99 º C”. Jämför de med ett genomsnitt av perioden 1850-1900, endast ett genomsnitt av 1900-talet eller början av någon period? Vad är din uppfattning?

  De skriver så här;
  ”Unless otherwise specified, warming is expressed relative to the
  period 1850-1900, used as an approximation of pre-industrial temperatures in AR5. For periods
  shorter than 30 years, warming refers to the estimated average temperature over the 30 years centered
  on that shorter period, accounting for the impact of any temperature fluctuations or trend within those
  30 years. Accordingly, warming up to the decade 2006-2015 is assessed at 0.87°C
  (±0.12°C likely range).”

 3. Ulf

  I något inlägg för någon vecka sedan påstod någon att vattnet stigit 120 meter sedan senaste istiden och därför är korallreven bara 10000 år. Lät trovärdigt iofs.

 4. Kenneth Mikaelsson

  Enda att hoppas på nu är väl att Trump vräker FN och slutar betala för sån skit som FN hävdar som forskning…. Fattar inte att folk inte fattar att det vi ser från IPPC bara är politisk smörja… Sen alla stjärt gossar inom Svensk forskning som står på rad för att ställa upp på sådant… Skämmes era satar….

 5. Kenneth Mikaelsson

  #3 Kan ju bero på att de är betydligt mer livskraftiga än vad som påstås….

 6. Jan-Åke

  #3
  Då haven vissa århundraden efter senaste istiden steg 5 meter och temp ökade betydligt snabbare än nu är ju detta bevis för att korallreven knappast lider nu.

 7. pekke

  #3
  Korallerna följer havsnivån, så enkelt är det
  Sedan så finns det olika typer av koraller som trivs på olika djup, men de följer alla havsnivåns förändringar vilket gör att de ” vandrar ” upp och ner med havsnivån.

 8. jensen

  Har balanserad journalistik inletts i Sydsvenskan. I dagens ledare förekommer följande:

  ”Apropå Aktuella frågor ( 2/11) så bryr sig klimatet inte om IPCC´s datamodeller. Enligt Klimatrealistene i Norge har jordens temperatur stigit med ca 0,2 C på ca 40 år. Då lär det dröja innan IPCC´s prognos på 1,5 C uppnås- om den över huvud taget gör det. Befolkningen på övre norra halvklotet kommer att få andra saker att bekymra sig om: Den befarade nya lilla istiden. Då IPCC inte har med solfläckarnas betydelse, kommer deras dataprognoser aldrig att bli korrekta.Det är tydligt att naturen, inte människan styr jordens klimat.

 9. jensen

  Korrigering : Stycket var inte hämtat från Ledarsidan utan från Opinionsidan

 10. AG

  ”Det är förresten inte så märkligt som det kan tyckas att mänskligheten kan ha stått för mer än 100 % av den globala uppvärmningen. Somliga forskare hävdar att världen hade blivit kallare om människor inte hade släppt ut växthusgaser”
  Njae. Det beror inte på det. Det beror på de antropogena aerosolutsläppen. Aerosoler ”motverkar” GHG temp.ökning. Det är t.o.m så att det är denna negativa ”forcing” som finjusteras i modellerna så att CO2:s forcingsvärden inte ska bli för låga (för låg klimatkänslighet) när man anpassar temp.kurvan historiskt s.k. ”hindcasting”. På detta skulle det antropogena bidraget ”egentligen” kunna vara över 100% eftersom aersolerna ”döljer” den verkliga uppvärmningen. Intressant också att se vilka aerosolvärden som blir resultatet efter parameteriseringen i modellerna vid ”hindcasting”. (T.o.m Mann kallar aerosoler för ”fudge-factor”, ungefär gummi-faktor på svenska). Aerosol-faktorn blir vad den blir och ofta stämmer inte alls värdena med vad som faktiskt har släppts ut. Det är sällan eller aldrig någon rotar i detta. Senare forskning visar dock att aerosoler har ett mindre inflytande än man trott vilket gör att man egentligen måste skruva ned klimatkänsligheten. Det gör man dock inte utan istället slutar man att redovisa TCR och ECS allt oftare. I nästa IPCC-rapport beräknas dessa värden revideras ner ytterligare. (Mellan AR4 och 5 skrevs känsligheten ned över 30% i det tysta. Lika mycket till väntas i nästa rapport.) Hur ska man nu få till det som ”värre än trott”. Jo, man sätter en ny lägre ribba för ”katastrofer” vid 1.5 istället för 2 grader. Fiffigt va?

 11. Peter Stilbs

  Man tycks förtiga det välkända faktum att ytvattnet på varmare breddgrader inte kan bli varmare än ca 30 C, därför att den ökade avdunstningen vid högre temperatur i ökande grad kyler vattnet som blir kvar. Det är en självreglerande krets med negativ feedback.

  Jag hörde själv om detta vid ett föredrag av en relativt namnkunnig klimatforskare (Pierrehumbert) för kanske 5-8 år sedan på MISU på Stockholms Universitet.

  Men det ligger väl i vissas intresse att hålla tyst om det

 12. Peter Stilbs

  Tillägg till #11 – Det finns ytterligare effekter och korrelationer i samma riktning. Kolla den sista figuren om albedo och oceantemperatur här https://wattsupwiththat.wordpress.com/2015/06/03/albedic-meanderings/

 13. tty

  Temperaturen påstås alltså ha stigit 1 grad och det kommer att bli katastrof när den stigit 1,5 grader. Ett sätt att visualisera vad en halv grads klimatförändring innebär är att översätta det i höjd. Enligt ICAO:s standardatmosfär sjunker temperaturen 6,9 grader per kilometer. Alltså motsvarar 0,5 grader ca 72 meters höjdskillnad.

  Enligt IPCC är alltså katastrofen ett faktum då klimatet tre fjärdelar av vägen upp på Högdalstoppen (102 m) blir lika varmt som det idag är vid Stadsgårdskajen.

  Låter bestickande, inte sant?

  Folk med klimatångest och gott om pengar kan lämpligen skaffa lägenhet i Turning Torso. De övre våningarna där är säkrade även mot tvågradersmålet.

 14. Sören G

  1 eller 2 grader varmare eller kallare har väl främst betydelse kring O grader Celsius. Är det varmare kommer våren tidigare och hösten senare och vice versa. Om det är kallare hinner också mer snö och is lagras upp och i sin tur fördröja våren och till slut kanske sommaren inte blir vad den skulle ha blivit.

 15. Christer Eriksson

  Väldigt OT men måste nämna ändå.
  Hur många av villaägarna som har investerat i solfångare på taken har tänkt tanken på att taken kanske behöver bytas ut innan solfångaren har tjänat ut.
  Något att tänka på då livslängden beräknas till 25-30 år.Kan bli en dyr affär.Först plocka ner solcellerna,sedan byta taket,återmontera solcellerna.Undras om det finns med i försäljarnas kalkyl.

  Bara en fundering.

 16. Egon

  Promilleökningen av CO2 renderar i följande observation.
  Naturen återhämtade sig snabbt efter sommarens torka.
  Jag vart förvånad hur fort gräsmattorna förvandlades från snustorr till frodig……
  I september var alla spår av sommarens torka försvunna.
  Kan den ökande CO2 halten ha ett finger med i spelet?
  Vem vet?

 17. Lasse

  Lite om 1,5 gradersmålet i WUWT
  https://wattsupwiththat.com/2018/11/12/secrets-about-the-1-5c-world-temperature-limit/

  Vattentemperaturen går sällan över den tröskel vid vilken orkaner/tyfoner bildas 27-29 grader.

  Det är inte alltid värmen skapas utifrån:
  https://earth.nullschool.net/#current/ocean/primary/waves/overlay=sea_surface_temp/orthographic=1.46,79.93,3000/loc=5.715,77.930
  Talas det om denna vulkan? vid Spetsbergen?

 18. pekke

  Lasse #17

  Sök på ” Gakkel Ridge ”.

 19. Rolf Mellberg

  #10 AG
  Jag har också hört att man har börjat tro att aerosol-svalkningen är mindre än man tidigare trott och att man därmed tror att estimeringen av AGW-värmningen måste sänkas.

  F.ö. gissar jag att följande inlägg från Curry och Lewis kan komma att bli inflytelserikt:
  http://www.drroyspencer.com/2018/04/new-lewis-curry-study-concludes-climate-sensitivity-is-low/

 20. Lasse Forss

  I ett diagram över de senaste 600 miljoner åren, som visar koldioxidnivå och temperatur, har koldioxidhalten sjunkit från 7000 ppm till dagens 400. Minskningen av koldioxiden beror så vitt jag förstår på att växter förmultnat och övergått till kol och olja varvid koldioxiden bundits där. Intressant är att temperaturen hela perioden växlat mellan 12 grader och 0 grader C. Den globala medeltemperaturen alltså. Trots att atmosfären för 550 miljoner år sedan innehöll 7000 ppm koldioxid, så har de varma perioderna då som nu haft temperaturen 12 grader och de kalla 0 grader. Något samband med koldioxidnivån och temperatur går inte att finna.

 21. Johansson Hasse

  Bland mkt. Information som sköljer över oss vanliga medelsvensson med ett lång liv utan erfarenhet från klimathot. Därför inhämtat grundkunskaper för att kunna göra en oberoende bedömning. Varför skall det vara enkelt när man kan göra det skönt komplicerat. Istället kontrollera basic! Temperaturhistorian visar de senaste 150 år att det efter lilla istiden slut ca. 1850 har temperaturen svängt från värmeperiod med supermax 1935, köldperiod 1940~70,värmeperiod till milleniumskifte som avlöste av temp paus. Tillkommer riktiga värme perioder som medeltiden romartiden och minoiska. Kan man inte längre se skogen för alla träd?

 22. Strumpan

  #16 Gräs är tåligt, det är ju ”designat” för att återväxa. Tror det bryr sig mindre i om det är betning, slåtter, ”vintervila” eller torka det handlar om.

 23. Kjell Lindmark

  De fyra senaste interglacialerna som varit under de senaste 420 000 åren har samtliga varit betydligt varmare än den vi är inne i nu, eller snarare i slutet av nu. Det har av allt att döma varit 3,0 C till 3,5 C varmare än det är nu. Inga katastrofer tycks ha inträffat och definitivt inga ”tipping-points” finns noterade eftersom istiderna kommit som en klocka ungefär vart 100 000de år. Interglacialerna har varat i ca 10 000 till 15 000 år. Så enligt den kalendern, nalkas vi slutet av vår värmeperiod och en ny istid står för dörren.

  Värt att notera är att jordens medeltemperatur började dala för 3 300 år sedan efter den Minoiska perioden och har sedan stadigt sjunkit med tre avbrott, Romartiden steg temperaturen något för att sedan åter dyka till Vikingatid och tidig medeltid då ytterligare en återhämtning kom. Därefter dök temperaturerna ned djup i Lilla istiden som vi nu sakta återhämtat oss ifrån. Dock ligger vi nu 0,3C under medeltemperaturen under innevarande interglacial. Att jordens medeltemperatur kommer att stiga 1,5C till slutet av seklet är nog en lågoddsare, i så fall skulle den Minoiska värmeperioden bräckas med 0,2C. Det kommer inte att ske.

  Jag hoppas dock att det inte blir kallare igen men historiska data pekar på motsatsen. Fortsätter solaktiviteten att gå ned ytterligare då kommer snart kvittensen på att CO2 halten i atmosfären inte har den stora påverkan som påstås.

 24. Jag tänkte inte på aerosoler när jag skrev. Men naturligtvis finns möjligheten att de har bidragit till en nedkylning som har motverkat en del global uppvärmning.
  SR15 använder definitionen att förindustriell tid är 1850-1900 och förindustriell temperatur medeltemperaturen för den perioden. Tittar vi på rekonstruktioner som sträcker sig ett eller flera årtusenden tillbaka i tiden, var andra halvan av 1800-talet en av de kallaste. Och den ska alltså betraktas som normalperioden och globala medeltemperaturen aldrig få vara mer än 1,5 grader varmare än då?

 25. Rolf Mellberg

  #23 Jag har råkat se en mycket trevlig film på Youtube med Dan Britt. Trevlig dels därför att den på ett utmärkt pedagogiskt och underhållande sätt tar upp den intressanta frågan om istider som kommer och går.
  Men också för det intressanta (och ovanliga?) påståendet att AGW har varit verksamt i flera tusen år. (vid minut 33) Han säger att människan genom att odla jord och bedriva boskapsskötsel har höjt CO2 från 260 till 280 ppm och att detta ska ha varit tillräckligt för att hålla nästa annalkande istid stången. Jag är nog skeptiskt till detta men vad säger ni andra?
  https://www.youtube.com/watch?v=Yze1YAz_LYM
  Att den pågående svårstoppade CO2-höjningen mycket väl kan rädda oss (ett bra? tag) från nästa istid verkar mer rimligt.
  Som sagt, denne Dan Britt är klart kul att se och lyssna på.

 26. Sören G

  Längst upp på den här sidan i min webbläsare finns en annons från WWF: ”stoppa utrotningen, medan du sov. Svalt isbjörnen ihjäl”.

  Hur länge ska vi behöva få sådan här skit i reklamen?
  Isbjörnsstammen är minst fem ggr så stor än för några decennier sedan.

 27. PeterÅ

  Bra och föredömlig pedagogiskt artikel, tack!

  Också många bra och belysande kommentarer – det tackar jag för särskilt mycket.

  Nu ser jag mycket fram emot att erfara hur mycket sol-fläcks-minimum kommer att påverka temperaturerna fram till 2020..

  Jag uppfattar det som att många många människor fått upp ögonen för FNs politiska agenda efter de många märkliga utspelen i år.

 28. Lasse

  #25 Rolf Mellberg

  Trevlig föreläsning av en expert på iskärnor. Hans förklaring av Solens roll för en periodicitet med geologens tidsmått var intressant och tydlig.
  CO2 ökning för att förhindra avkylningen ville han framföra som vår räddning från nästa istid. Ändå snubblade han in på havsnivåhöjning som ofrånkomlig. Där förlorade han geologens sakkunnighet och blev en alarmist.
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=8729840
  2 mm/år ger inga 2 m på 100 år!

 29. Kenneth Mikaelsson

  Här en spik till i CO2´s kista….. http://notrickszone.com/2018/11/12/real-world-spectral-measurements-show-the-greenhouse-theory-is-wrong-all-gases-are-ghgs/

  Vem va det som sa att det har med densiteten att skaffa??

 30. Salasso

  Kors i taket Sydsvenskan…

  http://klimatsans.com/2018/11/14/kors-i-taket-for-sds/

 31. Rolf Mellberg

  #29 Kennet
  Först blev jag lite upphetsad när jag läste om Blair Macdonalds teorier men det är nog bara en anka. Jag hittade i går kväll hans filmer på youtube och han verkar vara en (troligen rätt klipsk men ändå) ren amatör”forskare”.

  Det är ju för otroligt för att kunna vara sant och jag tror att man ska läsa notrickszone med en viss sund skeptisk hållning, den sajten har ju sin tydliga agenda.

 32. Håkan Bergman

  #29,31

  Man kan läsa Willis Eschenbachs kommentar en bit ner under artikeln i notrickszone.

 33. Rolf Mellberg

  #28 Lasse
  Vad gäller havsnivån tycker jag följande film är mycket intressant:
  https://www.youtube.com/watch?v=pVXHaSqpsVg&t=937s

  Börja antingen vid 15:30 eller vid 19:20 om du vill spara några minuter. Att Grönland haft rekordstor nederbörd i två år i rad och att Oden körde upp till nordpolen och hade de värsta isförhållandena sedan 2005 kan ju ge ett litet litet hopp om att Valentina Zharkova är inne på rätt spår. Otroligt spännande ska det bli att studera dramats fortsatta förlopp.

 34. Ingemar Nordin

  #31 & #32,

  Blair Macdonalds är varken fysiker, kemist eller klimatolog. Men historien lär oss att inte döma enbart efter titlar. Så där är jag ödmjuk och icke-dömande. Han är ekonom, dessutom uppenbarligen en intelligent och allmänbildad sådan. Och han har kanske en del expertkunskap om modellering. (Jag har undervisat tusentals ekonomer i Linköping i vetenskapsteori och min erfarenhet är att de är mycket snabbtänkta, och öppna för att deras teorier och prediktioner kan vara fel – vilket är en god indikation på att det fattar vad vetenskap handlar om.)

  MEN det förekommer en hel del överdrifter om vad hans tes egentligen innebär. OM det är sant att även N2 och O2 är återstålare (det som ofta kallas klimatgaser) så följer det inte att CO2 är irrelevant, bara att känsligheten för ytterligare CO2 i atmosfären sannolikt är lägre, kanske mycket lägre, än vad de existerande modellerna räknar med.

  Men jag väntar på vad Peter Stilbs, som kan det här, har att säga.

 35. Lasse

  #33 Rolf Mellberg
  Tack.
  Vill man ha stöd för sina hypoteser så finns det gott om material på nätet.
  Denna tala om perioder: https://www.youtube.com/watch?v=l-E5y9piHNU
  Utgår från 6 temperaturserier i Europa från 1750 till nu och finner olika perioder i materialet.
  Därtill så utgår de från trädrings serier och åter finner den längre perioden (250 år) i dessa.
  Om den teorin håller så skall vi snart vara inne i en avsvalnande period med minimum kring 2035.

 36. Björn

  Rolf Mellberg [31]; Hypotesen om att även N2 och O2 skulle vara växthusgaser är ytterst intressant. N2+O2+Ar utgör tillsammans 99.96 % av luften och resterande utgör CO2 och diverse spårgaser. Märkligt nog så tar man inte med vattenångan H2Ogas i totalen, alltså 100 % som är luftvolymen. Vattenångan kan bli så hög som upp till 5 % i tropikerna och är den främsta av de gaser som kallas för växthusgaser. Märkligt! I vilken volym ingår denna H2Ogas? Ändå så talar man om dessa 100 ppm antropogen CO2 som sedan 1800-talet har ökat på antalet ppm till 0.04 %, som om denna gas vore ensam växthusgas. Man kan fråga sig hur dessa 99.6 % N2+O2+Ar värms, är det av 100 ppm CO2? Kanske Blair Macdonalds är en del av lösningen.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordens_atmosfär

 37. jensen

  Växthuseffekt: Energikällor. Evaporation: 80,0 W/m2 66,7 %
  H2O-gas 18,1 W/m2 15,1 %
  Konvektion 17,0 W/m2 14,2 %
  CO2 3,3 W/m2 2,8 %
  Ozon 1,0 W/m2 0,8 %
  Övriga GHG 0,7 W/m2 0,6 %

  Totalt 120 W/m2 100 %

  Och hur stor del av CO2 är antropogent i förh. till naturligt.
  CO2 ´s betydelse är sålunda medvetet totalt överdriven.

 38. Ingvar i Las Palmas

  Det här säger väl allt!
  http://joannenova.com.au/2018/11/climate-models-are-a-joke/

 39. Kenneth Mikaelsson

  Har man vid detta laget inte insett vad och vilken roll CO2 har så borde man söka för det… Måste vara bra slög för att inte se den uppenbart felaktiga hypotesen, allra helst om man ser historien i ett längre tidsspann än början på nittonhundra..
  Undran bara om det är de högutbildades skräck för att ha avvikande åsikter från mängden som gör den gruppen som borde vara forskningens främsta försvarare så fruktansvärt fega???
  Eller är det som sagt att skolning bara är ett sätt att hjärn tvätta folk..

 40. Kenneth Mikaelsson

  Ett exempel.. Om nu hypotesen stämmer så varför påverkas de övriga planeter av solaktiviteten men här på jorden så är det vi med våra CO2 utsläpp… som bara är en sjättedel av vad termiterna släpper ut???

 41. Kenneth Mikaelsson

  Rödluvan har ju en bättre story line…..

 42. Kjell Lindmark

  IPCC börjar få bråttom med att skrämma och tvinga världens ledare till att på allvar skrida till verket med omställningen till det fossilfria levernet. Orsaken står att finna i att solaktiviteten är på väg ner och man vill få ”bevis” för att det är klimatpolitiken som påverkat en troligen nedåtgående temperaturtrend som sannolikt kommer att inträffa redan under nästkommande decennium fram till långt efter 2050.
  Brådskan och sänkningen av 2C graders målet till 1,5C får ses i ljuset av att temperaturökningen i stort sett legat still sedan 1998 och att 2C ligger långt utanför vad som kommer att ske inom rimlig tid, om ens alls.

  Minskningen av av utsläppen är absolut nödvändig för att man ska kunna bevisa tesen att vi är upphovet till uppvärmningen under de senaste 100 till 150 åren nu när solen går in i ett viloläge för att kunna ta åt sig äran för att ha räddat planeten från att brinna upp.

  Man väljer dessutom att ha som normal, förindustriell tid när vi då började gå ur effekterna av den Lilla Istiden. Den kallaste perioden sedan den senaste istiden som slutade för 10 000 år sedan. Den var ingalunda något normaltillstånd ur klimathänseende. Väljer man att se till medeltemperaturen för innevarande interglacial så låg vi under förindustriell tid på under 0,55C och idag på under 0,3C. Vi borde snarare vara tacksamma för den lilla återhämtning vi fått.

  Dock tyder solforskarnas data på att den återhämtningen är över, vilket kan konstateras genom att ökningen av medeltemperaturerna stått still i 20 år.

 43. Sören G

  Vilka sprider katastrof-narrativet?
  https://judithcurry.com/2018/11/14/the-catastrophe-narrative/#more-24467

 44. Ingvar i Las Palmas

  #42 Kjell.
  Bra poäng där!
  Vi går ju mot kallare tider (solfläksminimum) så det är klart att IPPC:s maktprojekt vill använda det som bevis på att det är minskningen av koldioxidutsläpp som hejdar uppvärmingen.

 45. Ingvar i Las Palmas

  Och:
  http://notrickszone.com/2018/11/14/winter-to-arrive-early-across-central-europe-as-solar-activity-remains-quietest-in-200-years/