Domedagskulturen

Ett utdrag ur gårdagens ”Net zero watch”  (Andrew Montford i Daily Sceptic)

Översättning DeepL

svenska bönder

Diskussionen om den irländska regeringens plan att slakta omkring 200 000 nötkreatur har fått en hel del uppmärksamhet den här veckan. Det sägs, på ett osannolikt sätt, att detta kommer att bidra till att rädda planeten från den globala uppvärmningen, även om framstående kommentatorer, som Jordan Peterson och Elon Musk, har varit snabba med att påpeka att det, som politiska åtgärder går, ser, ja, ganska galet ut.

 Plötsliga impulser att slakta boskapshjordar saknar dock inte historiska förebilder. I 1800-talets Sydafrika övertalade en profetissa vid namn Nongqawuse sitt folk, Xhosa, att om de slaktade all sin boskap och brände ner sina spannmålsmagasin skulle allt mirakulöst ersättas. När de testade hennes påståenden var verkligheten naturligtvis en helt annan, och eftersom boskapen var grunden för deras ekonomi ledde denna politik till att deras samhälle förstördes fullständigt. Irland, se upp!

Historien om boskapsdöden berättas i The Grip of Culture, en ny bok som snart kommer att publiceras av Global Warming Policy Foundation (full upplysning: jag är bokens redaktör). Dess centrala tema är att vårt samhälle, liksom Xhosa, nu styrs av vad som kallas en ”kulturell enhet” (eller kort och gott ”en kultur”); termen täcker både religioner och extrema politiska rörelser – sekulära religioner, om ni så vill. Den kultur vi står inför är naturligtvis klimatkatastrofismen.

   I boken förklaras att kulturer är en funktion av vårt undermedvetna och utvecklades vid sidan av våra gener som ett sätt att binda samman grupper av människor. De är en helt naturlig del av det mänskliga tillståndet; de påverkar oss alla. I centrum för var och en av dem finns en berättelse om undergång och försoning. Det är anmärkningsvärt att detta alltid är falskt, och att det ofta knappt ens är troligt. De flesta anhängare har dock aldrig ens läst de centrala texter som deras kultur har formats kring: detta är lika sant för Extinction Rebellion-anhängarnas antaganden om rapporterna från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar som det var för en medeltida bondes tillit till sanningen i den latinska bibeln, eller en rödgardists tro på Das Kapital. Ett uttalande om att man tror på berättelsen om klimatkatastrofen är därför inte en rationell, övervägd åsikt; det är helt enkelt ett sätt att signalera till andra människor att man är medlem i klimat-”klubben”.  De beteenden som gör kulturer så effektiva har vi sett genom historien. Demonisering av motståndare är ett uppenbart exempel; anklagelser om kätteri har gjort sitt arbete sedan urminnes tider. De som tillhör kulturen varnas för att avvika från ortodoxin, och de som står utanför uppmanas att ansluta sig och vinna gruppens fördelar (eller att ta konsekvenserna). Terminologin kan ha ändrats – ”förnekare” är det aktuella uttrycket – men avsikten, att tysta oliktänkande och förhindra ifrågasättande av berättelsen, är densamma.

 På samma sätt har kulturer alltid försökt att komma åt barn, att infektera dem med hjärnviruset medan deras föräldrar vänder ryggen till. En blick på läroplanen visar att klimatkatastrofismen nu är dominerande i skolorna, även om den slåss om positionen med några av de andra nya kulturer som finns på scenen. Barn, och särskilt flickor, dyker också upp i kulturer i rollen som profeter, där deras upplevda oskuld hjälper till att skydda dem från kritik; Greta Thunberg är bara den senaste i en lång rad som sträcker sig långt tillbaka bortom Nongqawuse.

 Den kanske viktigaste egenskapen hos kulturer är att de fungerar undermedvetet och därför helt irrationellt. När vi väl förstår detta börjar de senaste 20 årens uppenbara galenskap att verka vettig. Så ja, de som bara ifrågasätter visdomen i Net Zero demoniseras och utrotas; som vi har sett är det vad kulturer gör. Och när vi ser politiker som fjäskar för en skolkande tonårig förvirrade uttalanden, kan vi nu förstå varför. På samma sätt skulle vi, om rationalitet rådde, inte lägga ned kärnkraften eller importera fossila bränslen (med höga utsläpp) i stället för att hämta dem från Nordsjön. Men rationaliteten är på reträtt, så det är vad vi gör. Kulturer är utomordentligt starka krafter, eftersom de binder samman samhällen så starkt. De har varit ansvariga för uppkomsten av stora civilisationer och uppförandet av stora monument, från vattenverken i Ur och Babylon till pyramiderna och mer därtill. Men eftersom de är irrationella kan de lika ofta vara en kraft för samhällets självförstörelse, vilket 1800-talets Xhosa och 1900-talets tyskar fick erfara på sina bekostnad. Det är svårt att säga om en kultur kommer att vara konstruktiv eller destruktiv, men det är rimligt att säga att ett katastrofalt slut är mer troligt när man har en millenärkultur – en kultur som syftar till att riva ner samhällsstrukturen och börja om på nytt. Tyvärr är det vad vi verkar stå inför idag. Samhället har gripits av klimatkatastrofismens kultur och verkar vara fast beslutet att riva upp det energisystem som är grunden för vår civilisation med bara den vagaste idén om vad som kan ersätta det. Xhosa skulle känna igen tendensen. Därför har vi inlett en process för att minska koldioxidutsläppen, men – vilket är ovanligt – utan att veta vad vi ska göra när vinden inte blåser.

Andrew Montford is Director of Net Zero Watch

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. JonasR

  Undrar ibland om ”klimatkulten” är en urspårning.

  Många har pekat på Romklubben, Rockefeller foundation med flera som drivande bakom klimathotet.
  Låter inte helt orimligt.
  Om man funderar på mänsklighetens stora ”utmaningar” så är det väl tre saker som är tydliga:
  Kärnvapenhotet, Överbefolkning och Miljöförstöring.
  Fullt balanserade och vettiga människor kan hålla med och komma fram till att någon form av världsregering är enda sättet att tackla dessa problem.
  Hur får man till en världsregering ? Naturligtvis genom att måla upp ett hanterbart hot.

  Tror att det var tanken i början. Som det blivit nu så tror jag initiativtagarna helt tappat kontrollen. Nu lever klimatkulten ett eget liv.
  Tror inte det här som händer nu var meningen.

 2. Jonas R #1,

  En världsregering skulle förmodligen bestå av sådana stollar som sitter i den irländska regeringen, eller i den Tyska, eller i FN-ledningen. För att inte tala om Ryssland och Kina. En världsregering är en idé som till 100% är dömd att gå fel.

  Det blir aldrig som tanken var från början.

 3. Mer om Nongqawuse och Xhosa:

  https://www.frihetsportalen.se/2019/07/xhosa-greta/

 4. ”There is no end of crazy climate policies: electric cars, travel restrictions, 15-minute cities, veganism and insect-based diets are just a few off the top of my head.”

  Andrew Montford kunde ha inkluderat ekologiskt jordbruk. Förmodligen har dagens urbaniserade befolkning inte en aning om hur dåligt ekologiskt jordbruk fungerar. Om sådant implementeras fullt ut är en svältkatastrof garanterad med en återgång till förindustriella befolkningsnivåer och skulle den kombineras med noll kreatur blir det ingen mat alls.

  Jag skulle gärna se tty kommentera möjligheten av kreaturlöst ekologiskt livsmedelsproduktion.

 5. JonasR

  #Ingemar

  Jag tror du har rätt. Jag är inte en förespråkare för en världsregering, men jag tror att även vettiga personer kan se det som ett ”nödvändigt ont”. Framförallt om man beaktar kärnvapenhotet och överbefolkningen.

  Om man har en seriös diskussion om hur vi ska kunna undvika dessa två katastrofer (som faktiskt är på riktigt) så har jag svårt att se att man landar i något annat än någon form av ”världsregering”.
  Eller..??

  Kärnvapenhotet och överbefolkning är de riktiga hoten.

  Klimathotet hittade man på, eftersom det är mer hanterbart…. trodde man.

 6. Sten Kaijser

  JonasR #5

  Om du läser Hans Rosling så ser att han har en helt annan lösning på befolkningsfrågan — höjd levnadsstandard!

  Han hade upptäckt att så snart människor fått det ”bara lite bättre” så blev 2-barnsfamiljen norm. Han upptäckte också att antalet barn som föds inte har ökat på 30 år — den enda anledningen till att vi blir fler är att vi blir äldre.

  Med andra ord — det behövs ingen världsregering, däremot kan det behövas fossil energi för att höja levnadsstandarden i fattiga länder.

 7. JonasR

  #Sten

  Verkar som jag blivit förespråkare för en världsregering. Det är jag nog inte.

  Jo, jag har läst Roslings bok, och jag delar helt hans åsikt. Höjd levnadsstandard minskar barnafödandet.

  När det gäller överbefolkning så är frågan framförallt Afrika. Har en svag misstanke att det är just Afrika som man vill adressera med en ”världsregering”.

  Den kanske ännu större frågan är kärnvapen. Om man funderar ett tag. Verkar det troligt att de aldrig någonsin kommer användas? Det har redan varit nära ögat några gånger. Förstöringspotentialen i kärnvapen är enorm.

  Kärnvapen är ett ytterst reellt hot mot mänskligheten.

  Det jag säger är att jag tror att även många kloka och vettiga människor kan tycka att någon form av ”världsregering” är ett nödvändigt måste.

  Jag tror (rätt eller fel) att några viktiga personer/organisationer tyckte att ”klimathotet” passade perfekt i deras agenda. Egentligen var man ute efter något helt annat.

  Nu har man helt tappat kontrollen över ”klimatrörelsen”. Det har blivit en ostyrbar kult. Påminner om när några miljoner gnuer springer över savannen.

 8. Den nya trenden bland det gröna innefolket är att punktera bildäck. Det sker både i Göteborg som i Oslo. I Oslo skriver de under lappen med De Gröna, dvs Norges motsvarighet till Miljöpartiet.

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/PolGae/miljoaktivisterna-the-tyre-extinguishers-tomde-luften-pa-bilar-i-goteborg

  Undrar om miljöpartisterna i Göteborg, Stockholm och i andra städer vågar gå ut öppet som terrorister?

 9. #8 forts

  ”Samtidigt är budskapet bra. De skriver att politiker inte lyssnar och att det är därför de gör så. De försöker bara nå ut.”

  Så säger ett av offren. Och det är klart. med en sådan inställning till det berättigade med terrordåd så är nog loppet kört. De uppmuntrar eko-terrorismen.

  Skall kanske även offer för skjutningar och stenkastande ungdomar resonera på samma sätt? Ända tills deras egna barn drabbas?

 10. #Ingemar Nordin 8#

  Det är en internationell aktion. I franska städern punkteras också bildäck på ett organiserat sätt. Gröna borgmästare i storstäderna applåderar vandalismen. För ett par-tre år sedan gav Paris socialistiske borgmästare Anne Hidalgo sitt verbala stöd till de gröna terroristerna och rent konkret gav order till ordningsmakten att inte ingripa.

 11. Rossmore

  OT:

  I Arktis förekommer tydligen nu en utveckling som inte riktigt går i alarmismens riktning:

  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/surface/SMB_curves_LA_DK_20230610.png

  Följ detta. Blir förmodligen ganska spännande närmaste tiden.

 12. Jonas R #7,

  Nej, jag tror verkligen inte att en världsregering är den nödvändiga lösningen på vare sig kärnvapen eller ditt påstådda överbefolkningshot. Som jag redan sagt så är det nästan garanterat att du skulle få stollar, dårar, och maktfullkomliga ledare för en sådan världsregering.

  Det är mycket bättre med maktdelning, demokrati och avveckling av globala maktorgan.

 13. Erik A.

  Ja det som det handlar om är det som CG Jung kallade arketyper. Kort sagt psykiska energier som vi alla har gemensamt och som utvecklats under årmiljonerna parallellt med den fysiska utvecklingen av vår varelse. Det omedvetna är platsen för dessa energier hos alla individer såvida vi inte har arbetat med vår självkännedom
  och lärt oss integrera det omedvetna med medvetandet. Den som inte genomfört ett sådant arbete lever sitt liv genom projektioner. Dvs olika aspekter av det som är omedvetet projiceras på omgivningen. Undergångsarketypen är vanlig men det finns många fler projektionsobjekt.

  Särskilt i vårt samhälle i vår tid, när människor i allmänhet inte mognar särskilt mycket, så är projektioner alltså vanliga. Klimatfrågan är ett mycket lämpligt objekt för projektion. Samtidigt är detta beteende alltså fullt mänskligt och därmed helt naturligt. Det som behövs i vårt samhälle är fler mogna människor som tar en ledande roll.

 14. JonasR

  #Ingemar

  Det jag försökte peka på var att det kan finnas rationella skäl till varför en ”maktelit” ställer sig bakom ett klimathot.

  Jag argumenterar inte för en världsregering.
  Jag påstår inte att överbefolkning är ett problem. Det är andra som gör.

  Lite tveksam till hur USA, Ryssland, Kina, Indien, Pakistan m.fl. kan lösa kärnvapenfrågan genom maktdelning, demokrati och avveckling av globala maktorgan.

 15. Sten Kaijser

  Erik A #13

  Om det är något jag fruktar är det när det kommer människor som tror sig vara bättre än andra — iden om att ”mogna människor” ska ha en ledande roll skrämmer mjg

 16. Sören G

  Var det inte någon diskussion i något sammanhang att aktioner d.v.s. sabotage i klimatets namn inte skulle bestraffas eftersom de anses goda.
  T.ex. han som la sig på scenen med en banderoll på musikfestivalen eller att klistra fast sig på gatan för att hindra trafiken. Även sånt som innebär åverkan på egendom.
  Samtidigt anser man sig kunna åtala samhället för att man tillåter verksamheter som släpper t koldioxid.

 17. Erik A.

  #15 Sten Kajser
  Jag undrar om du förstått kärnan i artikelns innehåll?
  Du föredrar att vi i vår kultur fortsätter att leva i omedvetenhet och att småbarnsföräldrar väljs till ledare? Det är inget man får ifrågasätta?

 18. Erik A #17,

  Ursäkta om jag lägger mig i er diskussion. Men vanligt folk består av bl.a. småbarnsföräldrar. Alla är väl medvetna om att demokrati inte lever upp till aktivisternas och utopisternas ideal. Men erfarenheten har visat att demokrati är ”det minst dåliga systemet” som Churchill sa. Redan Platon argumenterade hårt för en totalitär ledning av de visaste (filosoferna). Men om man ser på människans historia så är demokrati, dvs att vi låter oss styras av vanligt folk, den bästa lösningen på problemet. Även om systemet innehåller uppenbara brister.

  Utopistiska visioner har däremot gång på gång visat sig resultera i rena katastrofer. Visst, det finns en lockelse i att tänka ”Det här är så komplicerat att det vore bättre om en stark ledare tar över och fixar problemen”. Det kallas ibland för den ”auktoritära impulsen” av en del samhällsvetare. Det är mänskligt att tänka så, men livsfarligt när det gäller politik.

 19. OT kanske:
  Som bl.a. Rossmore påpekat så händer det mycket som inte media vill reflektera över. Matz Hedman har presenterat Copernicus/ERA5 siffror för maj och vi går som vanligt en spännande tid till mötes när sommarsolen lämnar arenan successivt på norra hemisfären inom relativt kort tid? Australien, där sanningen inte lika lätt sopas under mattan, kanske inte har lika nära till masslakt som Irland exempelvis om utvecklingen fortsätter som hittils, där kontinenten i sydost ser ut att gå i täten även fortsatt mot ett kallare klimat.

  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-36

 20. Erik A.

  #18 Ingemar Nordin

  Tack för din historiska tillbakablick. Jag tycker dock du drar alltför långtgående slutsatser av mina korta rader och att du missar min egentliga poäng.

  Jag tog min utgångspunkt i artikeln som försöker se klimatfrågan från ett djuppsykologiskt perspektiv vilket kan vara mycket fruktbart. Om problemet delvis är psykologiskt så menar jag att det sin tur har att göra med att människors psykologiska kunskap nu för tiden är bristfällig. När det gäller djuppsykologi handlar det om självkännedom. Utan självkännedom blir det projektioner.

  Jag förespråkar inte något utopistiskt eller totalitärt och inte heller något annat än demokrati – tråkigt att du uppfattade så. Men jag saknar att det vi kan kalla mognad får finnas med som en positiv kompletterande värdering i vår kultur.

  Man kan förresten fråga sig varför det är så ont om vägledning för yngre människor nu för tiden? Och man brukar ju säga att ett samhälles mognadsgrad kan man bedöma på hur det väljer sina ledare…

  Vad är det för mening att publicera en artikel som visar på problemet med projektioner om vi därefter avvisar att diskutera det som kan komma till rätta med problemet? Vi kanske rent av själva då befinner oss i projektion där vi tror att det bara är de klimathotsreligiösa som drabbats av detta problem men att vi själva minsann är fria från detta elände?

  Erik A.

 21. JonasR

  Drömmen om en stark ledare är falsk. Det som kommer istället är en psykopatisk idiot.

  Drömmen om en utopi där alla orättvisor är borta är falsk. Begreppet orättvisa är en känsla och kommer finnas så länge som människan finns.

  Däremot är jag rätt övertygad om att den politiska eliten är fullt medveten om hur nära ett kärnvapenkrig vi är. Det är apokalypsen. Game over.

  Min alldeles egna tro, som jag verkar ensam om att ha, är att det styrande ”skiktet” försöker hitta en väg ur detta. Hur undviker vi att jorden förstörs av ett kärnvapenkrig?

  Jag tror att funderingarna kring ”världsregering” kommer från detta. Jag tror att ”klimathotet” passade in.

  Sen fick ”klimatrörelsen” ett eget liv.

  Kanske alldeles fel ute?

 22. Hans H

  #7 Jonas R

  Ett världskrig med kärnvapen mellan stormakter får bara inte ske

  Sprids kärnvapnen alltmer till små fanatiska länder (Nordkorea, iran…) ökar risken att de någon gång kommer till användning. Det innebär inte mänsklighetens undergång, erinrar om att två atombomber sprängdes över Japan ww2.

  Men: Då hänger allt på att stormakterna kan enas om att få stopp och ingen eskalering!

 23. Sten Kaijser

  JonasR #21

  Att det var rädslan för ett kärnvapenkrig som fick ”den amerikanska eliten” att vilja ha starka internationella organisationer är förvisso sant. Läs t.ex. vad Jacob Nordangård skrivit.

  Det som skrämmer mig är tron på att ”mogna människor”, vilket om jag förstått dig rätt innebär att man ska ha genomgått psykoanalys, ska ha en ledande uppgift.

  Om effekten av att man genomgått psykoanalys är att man tror att man känner sig själv och därmed är lämplig som ledare, så är den sista jag vill ha som ledare den som genomgått psykoanalys.

 24. JonasR

  Hej Sten,

  Nej, jag skrev inte psykoanalys. Jag skrev att ”starka” ledare nästan alltid är psykopater.

  Jag har samma rädsla som du. Jag vill inte ha några ”mogna” människor som ”vet bättre”. Min grundsyn är att ett samhälle där människor tar eget ansvar (utan att ropa på ”ledare”) är det bästa. När människor löser saker tillsammans brukar kompromissen bli vettig. När en ”expertgrupp” eller ”en stark ledare” ska lösa något så brukar det bli väldigt fel.

  Säger det igen – jag förespråkar inte någon världsregering.

  Däremot finns det två frågor som vi på något sätt måste förhålla oss till.

  – kärnvapen
  – överbefolkning
  om jag tolkade Ingemar rätt så är det en uppfattning från min sida. Om man frågar människor i Kina, Indien, Pakistan, Jordanien, m.fl. så kan de ha en annan uppfattning i frågan.

  En fundering Sten … Hur ska vi hantera frågan om risken för kärnvapenkrig. Och hur ska vi hantera frågan om överbefolkning?

  Jag har inget svar. Har du?

 25. #JonasR 21#

  ”Däremot är jag rätt övertygad om att den politiska eliten är fullt medveten om hur nära ett kärnvapenkrig vi är. Det är apokalypsen. Game over.”

  Är du medveten om att under höjden av kalla kriget hade Sovjetunionen och USA mer än 30 000 kärnladdningar vardera medan det i dag rör sig om cirka 2 000 användbara vardera? Med brasklappen att uppgifterna om antalet varierar kraftigt och hur de beräknas. De är nu dessutom många gånger svagare än under kalla kriget. I USA:s krigsplanering beräknades att närmre 180 laddningar behövdes för att förstöra alla mål i Moskva, lite färre i Leningrad. I de sovjetska planerna ingick att använda kärnvapen från dag ett i ett krig med väst. Och att vinna det trots att själv utsättas för detsamma.

  Hur många av de ryska kärnladdningarna som liksom de andra stormakternas arsenaler inte testats på över 30 år tror du fungerar?

  Kärnvapen idag är ett psykologiskt vapen för att uppnå politiska mål genom rädsla och inget annat. Rädsla är ett väl fungerande vapen.

 26. tty

  #4

  ”Jag skulle gärna se tty kommentera möjligheten av kreaturlöst ekologiskt livsmedelsproduktion. ”

  Naturligtvis är det omöjligt. All näring som tas bort från åkrarna med skörden måste ersättas Observera detta gäller inte kolhydrater, som skapas av vatten och koldioxid via fotosyntesen, men däremot kväve, fosfor, kalcium, kalium, svavel och ett stort antal spårämnen.

  Vid s k ”ekologisk” odling sker detta via ”naturgödsel”, alltså kreatursgödsel, benmjöl etc. I regel räcker inte den egna kreatursgödseln utan man fuskar genom att köpa gödsel från icke-ekologiska gårdar.

  Kväve går att lösa via frekvent baljväxtodling, ofta klöver eller foderbönor, eftersom efterfrågan på ärtor och bönor är begränsad.

  Kalcium och kalium kan man få via kalk (är det ekologiskt? Tveksamt, tänk på Cementa) respektive finmald kalifältspat (kommer också ur dagbrott).

  Värre är det med fosfor, där är mig veterligen alla källor utom naturgödsel haram.

  Observera att ”mylla”, älskad av ekologisk/regenerativodlare egentligen inte behövs, den underlättar genom att förbättra jordens konsistens och förmåga att hålla kvar fukt, men observera att jordens bästa och viktigaste odlingsjord, löss, praktiskt taget inte innehåller något organiskt material alls.

  Ett liknande fall har vi med moränleran i Skåne och på Östgötaslätten. De flesta har nog hört talas om märgelgravar och hur man förr märglade jorden i Skåne. Märgel är helt enkelt moränlera uppgrävd från ett par meters djup. Moränlerans ytlager vittrar och urlakas så småningom på mineral, vilket kunde avhjälpas genom att man täcker den med ett lager av garanterat totalt mullfri men ovittrad moränlera från en märgelgrav.

  Det kan också vara intressant att titta på hur det traditionella svenska ”ekologiska” jordbruket löste problemet med förlusten av näring. Det gjordes genom att gödsla de små åkrarna med kreatursgödsel som ytterst kom från de mycket större ängs-, hag- och skogsmarkerna. Även i våra bästa jordbruksbygder var huvuddelen av arealen äng eller hage (skog fanns knappt någon kvar på slättbygden). På ängarna togs vinterfoder, och i hagarna och i skogen betade djuren. Genom ängsslåtter/lövtäkt och att man tog in djuren som ”gick på skogen” i en fålla nattetid ”infångade” man växtnäring från utmarkerna och lade på åkrarna, ”äng är åkers moder”.

  Det här mönstret började brytas upp i mitten av 1800-talet när ängarna ersattes av vallodling, vilket gav betydligt mer foder per hektar, i synnerhet när man lärde sig att odla kvävefixerande klöver. Någon kanske minns hur Carlsson i ”Hemsöborna” (1887) förklarar för Madam Flod och Gusten att ingen numera lät jorden ligga i träda, utan odlade klöver istället.

  Och på den vägen är det. Numera finns nästan ingen äng kvar, och inte mycket hagmark, och det är sällsynt att korna får ”gå på skogen” (vilket inte var ovanligt så sent som i min barndom). Jordbruksmark är nu = åker. Skogsmarken har blivit mycket näringsrikare genom kväve- och svavelnedfall och växtarter som kräver slåtter, bete eller näringsfattiga miljöer håller på att dö ut i Sydsverige.

  Kan vi gå tillbaka?

  Nej.

  Tänk på 1939-45. Vid den tiden anses svenskt jordbruk ha varit ungefär så effektivt och produktivt som ett jordbruk kan bli utan massiva insatser av konstgödsel och dieseldrivna maskiner. Svenska bönder (och statare) lyckades då med viss svårighet försörja knappt 7 miljoner människor. Men mycket av åkerjorden har skogplanterats eller bebyggts sedan dess. Många lagårdar har rivits eller förfallit, det finns få människor med de nödvändiga kunskaperna (och ett traditionellt jordbruk kräver många gånger fler människor). Och varifrån får man djuren? Det finns visserligen en och annan entusiast som fortfarande föder upp arbetshästar, men aldrig så mycket politisk vilja kan inte få ett sto att föda mer än ett, eller i bästa fall två, föl per år.

  En omställning kommer att ta årtionden. Och dessutom kräva att vi på något vis eliminerar typ halva Sveriges befolkning.

  Till sist en liten kuriositet apropå ”matjord” och ”mylla”. Den kanske bästa åkerjorden i Världen är den s k Tjernosem, ”Svartjord”, en modifierad lössjord vars ytlager är svart (vanlig löss är gulbrun). Den finns i ett stråk från Centraleuropa till Ukraina, men saknas helt i Kinas lössområden. Däremot finns den fläckvis på löss i Mellanvästern. Det har länge varit oklart hur den uppstått, och varför den är svart, men nu vet man att det beror på nanopartiklar av elementärt kol, alltså sot. Eftersom det är kol kan den dateras med kol-14 metoden, och åldern visar sig vara 1000-4000 år. Den är alltså resultatet av bronsålders- och järnåldersbönders svedjebruk!

 27. tty

  ”Hur många av de ryska kärnladdningarna som liksom de andra stormakternas arsenaler inte testats på över 30 år tror du fungerar?”

  Jag tror att de flesta av USA:s laddningar fungerar. En förvånansvärd stor del av försvarsanslaget går till underhåll av kärnladdningar (som är mycket underhållsintensiva). Och man kan faktiskt testa det mesta av funktionerna genom att byta ut ”the Pit” mot en icke-reaktiv kopia och sedan provspränga.

  Jag är mera osäker när det gäller Sovjet. Inte minst för att en stor del av underhållet faktiskt gjordes i Ukraina fram till 2014. Ukraina skulle, om de hade tillgång till plutonium, troligen kunna bygga en kärnladdning på mindre än ett år.

 28. JonasR

  #Lars,

  Hej,

  Nej, jag har inte full koll på dagens kärnvapenarsenal.

  Min bild är att det du refererar till är den s.k. ”first strike”, d.v.s. de missiler som flyger in på låg höjd efter ett ”go ahead”. Då krävs säkert ett stort antal för att förstöra Moskva.

  Idag har man vätebomber. De är oerhört kraftfulla.

  Det är nog så att båda sidor kan ta död på varandra flera gånger om. Till det kommer Kina och Indien.

  Om jag kunde påverka så skulle jag nog fundera på hur vi undviker detta. Då kanske jag skulle tycka att hotet om klimatkatastrof var ett bra ”samarbetsprojekt”.

  Sen blev det inte så.

 29. #tty 26#

  Stort tack för ditt svar som väger tungt jämfört med mina ord om ekologiskt jordbruk. Jag har känslan av att många av KU:s läsare trots allt ser något positivt i ekologisk odling.

 30. Gunnar Strandell

  Jonas R
  Jag har delat din oro för kärnvapenkrig och överbefolkning samt dessutom vad som händer när olja och kol blir bristvaror.

  Min oro har stillats av att de som har makten och pengarna inte tillåter att något av de hoten blir allvar.

  Klimathotet blev en lämplig fråga för att få allmänheten att engagera sig i något där det inte spelar någon roll för makthavarna vilket utfallet blir.

  De behåller makt och pengar.

 31. JonasR

  Har varit med bakom kulisserna några gånger. När beslut tas så sker det oftast utifrån någon slags rationell grund. Det är en bra utgångspunkt i livet att tro att människor är vettiga.

  Jag har också varit med om att sätta igång saker, som plötsligt tagit en annan vändning än den önskade,

  Tror att det är precis det vi ser nu. Så snart det är torrt/varmt så får vi se Bjärström i rutan och meddela att det ”kommer bli värre i framtiden.

  Tror inte det var det som var meningen.

 32. Enough

  Intressant diskussion, sett från ett klimatrealistiskt perspektiv, är de flesta överens om att andra frågor utgör ett större hot för jorden och mänskligheten, på sikt.

  Jag skulle tro, att det ständiga matandet med ”klimathotet”, är det mest lämpliga sättet att ( försöka) hålla världens befolkning i schack, och ge möjlighet till den lilla människan att bidra i det lilla, och ffa. få något att tro på! Vi pratar nu västvärlden, den övriga har inte tid eller tålamod att ta till sig budskapet om framtida begränsningar, de har bara börjat resan ”uppåt”, och ser/har sett hur vi lever.

  Vidare tror jag det kommer att bli i stort sett omöjligt att få väst-människan att backa i levnadsstandard, kanske går det att bromsa tillväxten något. När vi drabbas av energifattigdom, relativt den tidigare expansionen, kommer protesterna i alla demokratier att ge kraftiga utfall, som politiker tvingas rätta sig efter. Då blir det svårt/omöjligt att hålla hög profil i ambitionerna kring ”klimathotet”, all propaganda som matats i decennier, kommer att kollapsa.

  De stora frågorna, kärnvapen och växande befolkning, kommer inte att få utrymme heller, de är för abstrakta och saknar sannolikt lösning och är lika meningslösa som klimathotsfrågan. Vi kommer att gunga fram, västvärlden tappar utvecklingsfart och övriga världen jobbar långsamt ikapp……ett omfattande kärnvapenkrig ändrar givetvis hela bilden….

 33. tty

  #28

  ”Min bild är att det du refererar till är den s.k. ”first strike”, d.v.s. de missiler som flyger in på låg höjd efter ett ”go ahead”. ”

  För ett first strike använder man ballistiska missiler, troligast kanske från ubåtar som har kortast flygtid. Kryssningsrobotar som går på låg höjd går för långsamt och ger för lång förvarning.

 34. Ivar Andersson

  ”Om man funderar på mänsklighetens stora ”utmaningar” så är det väl tre saker som är tydliga:
  Kärnvapenhotet, Överbefolkning och Miljöförstöring.”
  Matproduktionen är också en av mänsklighetens stora ”utmaningar”. Utan fossil energi kommer vi att få stora problem med att försörja människorna med mat. Skräckexemplet är Nordkorea som tvingats förbjuda kollektiva självmord inom familjen. Är det dödsstraff på kollektiva självmord?

 35. Peter Svensson

  #1

  Min uppfattning om klimatkulten är något mer cynisk. Jag tror aldrig det har handlat om en altruistisk strävan att göra världen till en bättre plats för alla människor. Istället handlar det i grund och botten om pengar och makt – ”follow the money”. Det är det som är meningen. Lars Bern på Swebbtv har pratat mycket om det här – hur de stora multinationella företagen vill ta bort alla handelshinder i form av nationsgränser och regeringar; att ersättas med överstatliga organ, avtal och överenskommelser som gör att dessa företag kan växa och öka sitt ägande och sina inkomster. Makten förflyttas från lokal, regional och nationell nivå till en politisk och finansiell elit som utger sig agera för allas vårt bästa. Som World Economic Forum uttryckte det: ”you will own nothing, and you will be happy”. Det påstådda klimathotet är ett perfekt verktyg; man skrämmer upp folket med detta hot men lovar samtidigt att skydda folket och ta hand om det farliga hotet. Det enda folket behöver göra är att överlämna besluten och pengarna till makthavarna.

  #12

  Du har helt rätt. Maktdelning, demokrati och avveckling av globala maktorgan är det som kan ge oss alla en ljusare framtid. Det är mycket farligt, för enskilda personer likväl som för samhället i stort, att lämna över makten till ”de som vet bättre”, av den enkla anledningen att det inte finns någon eller några som vet bättre. Det är alla vi tillsammans som har den samlade kunskapen och som vet bäst. Det är därför det är så viktigt att alla får vara med och rösta om beslut enligt grunderna i demokratin: en människa = en röst.

 36. Lars Kamél

  Attackerna mot korna beror på vanföreställningen om att kors magar kan skapa materia (framför allt metan) ur tomma intet. Vilket skulle vara ett brott mot en naturlag.
  Nej, allt som kor rapar och fiser ut ingår i ett naturligt kretslopp. De växthusgasutsläpp som uppstår netto är de från olika sorters transporter, samt att bönderna använder maskiner på sina fält. Det är tveksamt om de utsläppen är större för kor än för ren odling av grödor.

 37. Sven B

  Denna artikel är uppenbarligen malplacerad här eftersom ingen verkar förstå vad den innebär än mindre hur problemet kan lösas.

 38. Sven B #37,

  ? Vad menar du?

 39. Christian H

  Hela klimathotsspektaklet är orkestrerat från absolut högsta ort, dvs den den globala finanseliten med klaner som Rockefeller, Rotschild, Gates, Soros m.fl. De styr genom diverse insynsskyddade fonder och ser till att dominera FN, EU, och alla de organisationer som sorterar därunder. Målet är en världsregering som står över alla nationella parlament. De vill avskaffa demokratin helt och gör det med de små stegens tyrrani.

  Redan idag kan vi se hur de demokratiska processerna hamnar allt längre från väljarna. Kommuner har slagits ihop, vilket lett till att väljarna känner sina politiker dåligt. Landstinget har ersatts av större regioner, med alltfler byråkrater. Riksdagen och Regeringen har blivit expeditionsministärer för EU och andra mäktiga organisationer. All offentlig makt utgår från folket heter det i Regeringsformen, men nu heter det Sverige är en del av EU. Detta innebär att vi nu styrs av EU-direktiv som juridiskt står över de nationellt stiftade lagarna. Våra politiker strävar inte längre efter att se till väljarnas väl och ve, utan efter att lydigt följa vad EU, WEF och andra mäktiga stipulerat. Det gynnar deras karriärer.

  Vi måste inse att den ekonomiska makteliten inte vill oss väl utan enbart strävar efter ytterligare makt. Klimathotet är ett verksamt vapen i denna strävan och vi bör vara medvetna om att de flyttat sina tillgångar till gröna sektorer för att nå sina mål. De har också infiltrerat miljöorganisationerna och förmått dem att ställa upp på alla stolliga förslag. I realiteten vill den finansiella makteliten minska befolkningen genom omfattande svält och då är ekologiska jordbruksmetoder, förbjudandet av konstgödning och ett kreaturslöst jordbruk effektiva metoder. Man får hoppas på ett allmänt uppvaknande, så att idiotin stoppas. Dock ser det dystert ut när man betraktar hur hjärntvättade och okunniga individer hedras och tillåts kritiklöst bre ut sig på tidningarnas kultursidor, bloggar och inte minst i TV:s olika kanaler. Bekymmersamt är också att de har politikernas öra. Dumheten har nått groteska proportioner.