Klimat, vetenskap, politik & media

politiserad vetenskap

Ser vi ett nytt fenomen i samhället?

Klimatfrågan har medfört en polarisering och splittring av vetenskapssamfundet och den mediala och allmänna debatten på ett sätt som vi väl kanske aldrig sett tidigare.

Speciellt uppseendeväckande blir det inom naturvetenskap, där ju teorier av hävd testas mot  en mät- eller beskrivbar verklighet. Ett exempel från 1800 talet är frågan om det fanns en elektromagnetisk ”eter”. Teorin falsifierades med ett interferometerexperiment av Michelson och Morley 1887. Jämfört med klimatet var dock denna fråga tämligen avgränsad och väldefinierad.

Klimatet däremot är ett synnerligen komplext system där ett brett spektrum av prediktioner och teorier inte låter sig enkelt falsifieras. Och vetenskapen är inte enig.  Men lika lite som när det gäller den elektromagnetiska etern kan man lösa klimatfrågan via omröstning, vilket ju trots det är vad som egentligen pågår med kraftfullt stöd av massmedia och aktivister, innanför och utanför akademier.   Den medialt förhärskande tesen är att jorden uppvärms, och att detta sker pga antropogent skapade koldioxidutsläpp med en (irreversibel?) uppvärmning av jorden med katastrofala konsekvenser som följd. Lyssna t ex på FNs generalsekreterare.  Dock kanske vi ”räddas” av en kommande istid eftersom vi befinner i en interglacial period, men det tar ju för lång tid ….

För att återknyta till inledningen: Har vi någonsin sett något liknande som klimatfrågan i vår moderna historia, säg att den började med Upplysningen? Något av en nyhet när det gäller just klimatfrågan är ju att delar av debatt och aktivism rörande denna naturvetenskapliga fråga närmast har religiösa övertoner, något som väl varit frånvarande inom naturvetenskap sedan Galileos  dagar…

Kanske kärnvapen är en kandidat med sitt MAD , Mutually Assured Destruction, men jämförelsen haltar,  man vet ju att strategiska kärnvapen är fullkomligt förödande, men   det ligger i princip i  vår makt att hindra användning. En annan kandidat, besläktad, är ju kärnkraften.

Men när det gäller klimatet är vi ju inte till  100% säkra på att  det finns problem på grund av antropogent skapade koldioxidutsläpp eller om det finns klimatproblem överhuvudtaget och om det nu  finns,  huruvida  det ligger i vår makt  att lösa  problemen.

En sidoeffekt av detta stabila politiska och mediala fokus på klimatfrågan är ju f ö att utsläpp av giftiga och skadliga ämnen och andra mera specificerbara, kända   och hanterbara  miljöhot har hamnat i skymundan.

Kanske det nya är just det mediala och digitala landskap som växt fram under de senaste decennierna, utnyttjat av politiker, media och genom olika plattformar, av den breda allmänheten. Det har skapat   ett nytt scenario för åsiktsbildning, propaganda etc, till förfång för seriösa och fakta- och kunskapsbaserade publikationer   och debatter, vad gäller allmänhet såväl som politiker och journalister. Men även universitet och akademier är inblandade.

För att få någon struktur i detta kaos måste vi återställa naturvetenskapens roll som en av drivkrafterna för samhällsutveckling och välstånd, och se till att den inte kidnappas för att användas i politik och aktivism, viket ju skett under senare tid. Universiteten måste vara kunskapens högborg och inte vara verktyg för aktivistiska och politiska strävanden. Vi måste återvända till att ge utbildning, kunskap och erfarenhet dess rättmätiga ställning. Som det väl var fallet hade på Michelsons och Morleys tid.

För en dylik höggradigt önskvärd utveckling kommer det bland annat att krävas att  vi får bättre utbildade journalister (ej aktivister) och politiker. I den senare kategorin ligger vi dåligt eller sämst till i OECDs statistik.  De journalister och politiker som sysslar med klimat, energifrågor etc skall ha minst en baskurs i naturvetenskap. Då kanske en del av de debatter vi ser får mindre karaktär av ett dåligt eller komiskt skådespel. Och vi kanske får erfara en konstruktiv och genomtänkt kunskapsbaserad politik vad gäller klimat (och andra väsentliga frågor).

Vad är då mitt svar på frågan ovan: Ser vi ett nytt fenomen i samhället?  Ett försiktigt ja: Ny teknologi, förändringar och försämringar av utbildning och kompetens på många nivåer samt globalisering anser jag vara faktorer som skapat dessa nya strömningar i samhället och över stora delar av västvärlden, till allas vårt förfång.  Som tröst kan framhållas att detta troligen inte är irreversibelt, i vart fall inte än.

Lars Thylén

Thylen

Civilingenjör i Elektroteknik, Tekn Dr i Fysik med inriktning på Fotonik, båda från KTH. Tjugo år i företag: Svenska Radiobolaget: Olika försvarsprojekt; Ericsson: Främst integrerad fotonik för telekom. Medlem i IVA. Sedan 1992 Professor på KTH (numera emeritus) med forskning på senare tid främst inom nanofotonik, bl a för att minska energiförbrukningen i informationssystem. På deltid under 10 år forskare inom fotonik för data center på Hewlett Packard Labs i Palo Alto, USA. Samt gästforskare i ett antal länder, främst i USA och Asien. Har delat upp min yrkesverksamma tid mellan företag och akademi, ungefär 50 50.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jan

  Energi och klimatpolitiken sköts av en i teknik och naturvetenskap genuint obildad politikerkår samtidigt som en dito obildad journalistkår som har en tydlig idiologisk slagsida raporterar och agiterar. Knappast de bästa förutsättningarna för ett lyckat utfall.

 2. foliehatt

  Elsa Widdings affiliering till SD blir lite av en vattendelare.
  Antingen så förstår SD att göra det politiskt mesta möjliga av att ha en naturvetenskapligt kompetent representant som dessutom är mycket väl påläst vad gäller klimat – samt att det svenska folket också tar till sig det som hon säger i SDs namn.

  Eller så tappar SD eller den svenska valmanskåren bollen och ingen förändring sker.

  Vi står inför en spännande framtid.

 3. Evert+Andersson

  SVT öser på medfullt fokus inför valet. Det är brottsligt med tanke på konsekvenserna.

  En del aktörer agerar oförblommerat till stöd för MP.

  Det är ett hot att tillräckligt många stödröstar för att rädda regeringsunderlag.

  Det är ett hopp att Gudruns Schymans initiativ Klimatalliansen stjäl så många röster att de håller båda på behörigt avstånd under 4-procentspärren.

  Båda är skadliga för samhället.

 4. Magma

  Satt just med min frukost och hade glömt att stänga av TV’n när TV4 nyheter drog igång – och återigen låter man enskilda väderhändelser som bevis för att människan påverkat klimatet.
  Dels sommarens tvådagars ”värmebölja” i Målilla med en bild på jättetermometern i rondellen – och att det dött elefanter i Kenya på grund av torkan …
  Själv minns jag med glädje barndomens somrar under 50- och 60-talet när man kunde ha 18-gradigt badvatten i havet i flera veckor i sträck … och tycker att det vore härligt att få uppleva det igen – utan att åka söderut.

 5. Lars Strömberg

  Jag brukar reflektera över om även en allmänt utbredd ”stirrighet” hos gemene man kan vara en orsak till den mentala trenden. Människor lever i ett konstant brus av digitalt socialiserande med ständiga distraktioner, vilket hämmar all form av eftertanke, självständighet och fördjupning. Man lever på ytan och tänker minimalt för egen maskin.
  Följa John och en bedömningsgrund helt baserad på påståendefrekvens är det styrande.

 6. Lars Cornell

  Tack för en angelägen artikel.

  #2 foliehatt. ’Antingen eller’, javisst vad annars?
  Jag känner att det pågår en kantring nu. Många är liksom vi så urleds på den ständiga propagandan som öses över oss att de uppskattar riksdagsmän som inte är bakbundna av sina partier utan vågar utgå från vetenskap (IPCC-WG1) i stället för FN-chefens, Rockströms och SVTs [*] propaganda (FN-SPM).

  Med Elsa Widding öppnas en sådan möjlighet. Många kommer att rösta med SD för att de längtar efter klarspråk. Då kommer en del av de andra partierna att följa efter för att inte tappa röster. Det blir på samma sätt som med invandring och integration inför förra valet, ”vi såg det inte komma”.
  När proppen väl gått ur går det därefter fort.

  [*] I går i TV2 Aktuellt såg vi tre gröna journalister ur gruppen ’rädda Mp’ intervjua varandra. Det var vämjeligt.
  – Anna Hedenmo
  – Erika Bjerström
  – Bodil Appelquist

 7. Ann Löfving-Henriksson

  Tack för ett tänkvärt inlägg!
  Tron både på det visionära klimathotet och nyttan med den så kallade omställningen av energiförsörjningen är ett resultat av att naturvetenskapen blivit ett särintresse i utbildning, kultur- och samhällsdebatt och inte minst i politiken.
  En naturvetenskapligt upplyst opinion skulle i ett fritt demokratiskt samhälle varit resistent mot dessa villfarelser.

 8. Ivar Andersson

  Klimatet bryr sig inte om klimatpolitiken.
  Men energipriset har ökat mycket pga energipolitiken, inte pga Putin. Vi har Magda-priser på el och drivmedel.

 9. Lasse

  Tack för en ny tänkvärd text.
  Solen värmer idag. Det behövs: 😉
  Anar en ny era där vetenskap blir hårdvaluta.
  Dvs kontrollen över den!
  Varför saknas denna numera tex?
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

 10. Matsa

  #8 Ivar
  I så fall bestämmer Magda bensinpriserna i många jämförbara länder i Europa:

  https://www.tolls.eu/fuel-prices

  Sverige ser inte ut att vara särskilt unikt när det gäller bensinpriser.

 11. Benny

  Matsa, ja det finns många ”Magdalenor” i europeisk politik! Utanför EU finns massor av länder med billig bensin och diesel så nog är EU unikt med höga priser!

 12. Matsa

  #11 Benny
  Japp, det är nog snarare EU än Sverige som sticker ut.

 13. GK

  Min favoritjämförelse med dagens attityd till klimatet är hanteringen av häxor för 350 år sedan. Jag har skrivit om det tidigare.
  Det började på allvar med utgivningen och spridningen av boken Häxhammaren 1486 i Tyskland.
  Häxprocesserna härjade som värst under 1600-talet, och kostade c:a 600 kvinnor livet i Sverige. I hela Västeuropa och kolonierna i Nordamerika avrättades ung. 50.000 kvinnor som häxor. Det hela klingade av i början av 1700-talet när dels domstolarna började kräva tydligare bevis för häxeri (inte bara utpekanden), dels folk i allmänhet noterade att missväxten (som häxorna anklagades för att ha orsakat) inte upphörde.
  Häxperioden varade alltså mer än 200 år. Vi får verkligen hoppas att klimatfanatismen inte varar fullt lika länge.

 14. tty

  Det finns en mycket oroande tendens inom forskningsvärlden att man alltmer tappat bort att naturvetenskap är empirisk.
  Jag lägger rätt mycket tid på att hänga med den vetenskapliga utvecklingen, främst inom det geovetenskapliga området. Numera händer det allt oftare att det kommer artiklar vars titel utlovar intressanta resultat, men där det vid genomläsning visar sig att det enda man gjort är att köra en datormodell med litet olika ingångsvärden. Detta kallas numera ”experiment”, trots att det enda man experimenterat med är programkoden. Som regel finns det inte en tillstymmelse till att försöka validera resultaten med verkliga data.

  Det verkar som om många ”forskare” numera har en blind tro på datormodeller, förmodligen för att de inte har någon erfarenhet av att utveckla och testa sådana och därför saknar förståelse för hur de fungerar och deras begränsningar.

  Ett exempel som vore komiskt om det inte vore så allvarligt gäller datafiltrering, alltså när man använder en algoritm för att jämna ut brusiga data (vilket i sig bör användas med ytterst stor försiktighet, man förlorar alltid information). Jag undrade en tid över varför klimatforskare var så förtjusta i Butterworth-filter. Det är en filteralgoritm som är populär inom signalbehandling eftersom den ger bra resultat inom ett definierat frekvensband och är lätt att implementera hårdvarumässigt. Utanför frekvensbandet ger den däremot dåliga resultat och det finns absolut ingen anledning att använda den för tidsserieanalys. Jag fick tror jag förklaringen då jag själv fick anledning att använda MATLAB:s filterfunktion: de olika filteralgoritmerna stod i alfabetisk ordning, så Butterworth kom först.

 15. tty

  #13

  Det finns dock en stor skillnad mellan häxhysterin och klimathysterin.

  Häxhysterin drevs oftast av ett tryck underifrån, från allmogen som sedan urminnes tid trodde på häxor, medan överheten, både den världsliga och den kyrkliga, ofta förhöll sig ganska passiv.

  Klimathysterin däremot drivs nästan helt uppifrån, från överheten.

  Under medeltiden var häxbränningar i stort sett obefintliga, helt enkelt för att katolska kyrkan inte trodde på häxor. Eller rättare sagt, man var fullt medveten on att det fanns människor som försökte sig på svartkonster som att besvärja demoner, men man trodde inte att de faktiskt kunde göra det.

  Det skedde ett omslag i slutet av 1400-talet och här var påvebullan Summus desiderantis affectibus (1484) och skriften Malleus maleficarum (der Hexenhammer) (1486) en viktig vändpunkt.

 16. LasseS

  MatsL 10
  Varför jämför du bara bensinpriset i Europa? Reduktionsplikten för bensin i Sverige är 7,8 % men 30,5 % för diesel. För diesel ligger Magda/Bolund-priset cirka 20-30 % högre i Sverige än för många jämförbara länder.

 17. GK

  #14 tty
  Kloka synpunkter!
  Kan det ha att göra med att massmedia mer och mer tenderar till att vilja presentera nyheter innan de har hänt. En nyhetsrapportering i MSM idag är full med spekulationer om vad som kommer att hända i framtiden, och man vill gärna utmåla det som ”säkert” att det ska hända.
  Möjligen finns det ett växelspel mellan MSM och forskningen här. Simuleringar ger ju en utmärkt möjlighet att ta ut nyheter i förväg.

 18. Lennart Svanberg

  Välbalanserat och klokt inlägg i en osansad debatt. Vanliga människor som kämpar i sin vardag utmålas som ’klimatbovar’ när de kör bil samtidigt som dessa bovar skall betala överhögheten när de åker limousine till klimattoppmöten. Det krävs ännu en folklig resning mot etablissemanget för att få stopp på skatter och regleringar vilka dödar livet.

 19. Lars Kamél

  Klimathysterin drivs ofta av ett tryck nedifrån, av okunniga klimathotsreligiösa som vägrar att ta till sig fakta och vetenskapliga resultat. I och för sig har de blivit lurade av den ständiga desinformationen och de ständiga lögnerna från överheten, främst politiker och journalister.
  Om man engagerar sig om något, tycker jag att man har ett ansvar för att skaffa sig kunskaper om ämnet. Det gör inte de klimathotsreligiösa aktivisterna. Tvärtom förnekar de envist fakta och vetenskap när de konfronteras med sådant.

 20. Christer Eriksson

  Någon mer än jag som noterat att i princip alla journalister blivit experter på klimatet, t.o.m kulturskribenter
  anser sig inneha dylika kunskaper.
  Det är otroligt hur välutbildad den svenska jounalist kåren tycks vara.

  Det egna egot är förmodligen oerhört starkt.

 21. Björn

  En välkommen röst från en så välmeriterad person som Lars och dessutom medlem i IVA. Ja, klimatsystemet är ett synnerligen komplext vetenskapligt område som i stort har kidnappats av klimataktivister och media. Ja, det saknas mycket kompetens på detta område, där ansvariga i departement och myndigheter är så dåligt pålästa, att när man inte kan svara, hänvisar man bakåt och till slut hamnar man i IPCC och det påstådda parisavtalet. Sverige behöver nu en nystart för att klara ut flummet inom statsapparaten och bland energiansvariga. Annars går vi från I-land till U-land som snart styrs av kolonialmakter.

 22. mattias

  #14 tty
  Du kanske kan syna den här rapporten också? Ett konstigt upplägg av en konstig organisation och konstig publicering som en pdf.
  Slutsatsen: Without human-caused climate change temperatures of 40°C in the UK would have been extremely unlikely
  väcker fler frågor än den besvarar. Man jämför med tiden före 1850 då man menar att klimatet var konstant (=utan förändring). ”Human-caused” förklaras inte men implicit menas utsläpp av koldioxid som en kausal orsak – allt annat har varit konstant sedan 1850. Markanvändning, värmeöar, jetströmmar, naturlig uppvärmning efter lilla istiden diskuteras inte.
  Using published peer-reviewed methods, we analysed how human-induced climate change altered the likelihood and intensity of this heat wave in the region of the red alert warning:
  Vad säger ni om dessa ”peer-reviewed methods”?: https://www.worldweatherattribution.org/pathways-and-pitfalls-in-extreme-event-attribution/

  Om studien finns att läsa här: https://www.worldweatherattribution.org/without-human-caused-climate-change-temperatures-of-40c-in-the-uk-would-have-been-extremely-unlikely/

 23. Matsa

  #16 LasseS

  MatsL?

  Det räcker med ETT exempel för att falsifiera ett generaliserande påstående som att vi har ”Magdapriser på drivmedel”. Det gäller alltså inte för bensinpriset, som snarare är ett EU-fenomen. Om man anser att vi har Magdapriser på diesel bör man skriva det istället.

 24. Lars Thylén missar att klimatalarmismen inte är en vetenskaplig fråga utan ett verktyg för att nå politiska mål. Att det också dras ekonomiska vinster därav är av mindre betydelse. De ledande klimatalarmisterna vet mycket väl att bland folk i allmänhet finns inget intresse av att sätta sig in i frågan och utnyttjar detta ointresse för att avhålla sig från att debattera och för att sprida skräckscenarion, vilket underlättar att uppnå målet om något slags ofritt plansamhälle. Att bemöta klimatalarmismen med lågmälda vetenskapliga argument är dömt att misslyckas och naivt. Jämför med strävan efter ett organiskt jordbruk som drivs på samma sätt.

 25. Sören G

  Det är väl skillnad på om ett varmare klimat beror på mer koldioxid eller på mer solsken,
  I det senare fallet skulle värmeböljor kunna tänkas bli vanligare.

 26. tty

  #22

  En snabb genomläsning visar bl a att de använder alldeles för korta jämförelseintervall, som 4 år för att jämna ut t ex ENSO, och sedan 1950 för att beräkna återkomsttider (observera att inget av de två svenska värmerekorden 1933 och 1947 skulle ha kommit med vid den beräkningen). Det framgår inte heller vilken fördelningsfunktion de använder för att beräkna återkomsttider, vilket innebär att man kan misstänka att de använder normalfördelning, vilket ger alldeles för låga sannolikheter när det gäller meteorologiska och hydrologiska fenomen. De verkar inte heller korrigera för UHI, utom att de säger sig välja ut serier som inte är påverkade (men använder sedan data från St James Park i centrala London).

 27. Magma

  #17 GK
  En intressant tanke om att MSM är så mån om rubriker att man spekulerar och ”killgissar”, och det är klart att om gissningen går hem så blir naturligtvis ”gissaren” helt plötsligt ”expertkommentator” – vilket gör att dem mediokre reportern gärna tar till lite i överkant – framförallt när hon står framför en kalvande glaciär där hon med säkerhet vet att hennes uttalande svårligen kommer att kunna ”synas” (kontrolleras).
  Jag minns på 80-talet när väderlekstjänsten i Sverige (SMHI) hade stora problem med trovärdighet, bland annat hos sjöfarten, eftersom deras spådomar så sällan slog in – om jag minns rätt så låg deras resultat någonstans runt 30% – vilket så klart var problematiskt.
  Vid den tiden gjorde man emellertid tvärt om mot dagens klimathysteriker för att öka sin trovärdighet. Man införde en ny rutin som innebar att samtliga väderleksrapporter inleddes med ”I dag är vädret …” – och vips så var man över 50% korrekt väderleksrapport …
  Eller är det möjligen just det som klimathysterikerna försöker bevisa, fast i stället för att blanda nuväder med väderspådom så blandar man ut klimat med väder 🤔🤫🤥

 28. tty

  #22/26

  Apropå ”attribution studies” så har Ross McKittrick nu publicerat en ny artikel som slaktar ytterligare en av de statistiska metoder som används i sammanhanget, TLS (Total Least Squares):

  https://judithcurry.com/2022/05/31/biases-in-climate-fingerprinting-methods%ef%bf%bc/

  https://link.springer.com/epdf/10.1007/s00382-022-06315-z?sharing_token=ebsrS-6jZ0CWEfOWN8Raw_e4RwlQNchNByi7wbcMAY6u3lNZPInofYjSOCOhxn4kRq2YW1qsJ8RBlVct3M67tx0aThUcW9xVX8qxQHdfXm8IAx1eraEjfkZQJ-H_ryo1OMDBB8b2VLMhE1eENKbbCMd-anfXfRvv4dakgAduNks%3D

 29. Paul Håkansson

  mattias
  12:19, 2022-07-29

  Den rapporten har de redan prånglat ut på nyheterna. Snart har vi Energiwende i hela Europa, då skrattar inte folket längre utan då fryser dom. Jag är helt övertygad om att Tyskland kommer kommande vinter att drabbas av fullständig panik. Politikerna (läs de gröna) där är antingen hela aningslösa eller helt nersmetade med klimatpsykopatin att dom inte förstår vad som väntar. Gasen kommer att ta slut för ngn gas från Ryssland kan dom se i stjärnorna efter.

  Här ses gassamarbetet mellan Ryssland och Kina.
  https://www.armstrongeconomics.com/markets-by-sector/energy/the-power-of-siberia/

 30. Björn

  Sören G [25]; Det förefaller faktiskt vara tvärtom, med mer inflöde av solenergi, desto stabilare blir väder och vind. Exempelvis när hösten närmar sig, uppstår fler sådana som kallas för höststormar och dess orsak är en ökad temperaturgradient. Detta beror på minskat inflöde från solen som når högre breddgrader. Det man nu vet med hjälp av satelliter är att under sommaren förskjuts jetströmmarna mot respektive poler och tvärtom, mot vintern dras de mot lägre breddgrader. Dessa förflyttningar är orsakade just av solens olika belysning av jorden under de olika årstiderna. Men nu när vi under ca 15 år har haft en reducerad TSI, då kan man väl inte förvänta sig stabilare väderförhållanden. Det är inte bara det att jetströmmarna förflyttar sig med solen, utan de börjar också bli mer instabila och därmed får de en annan form med djupare dalar och högre toppar. Klart är att något håller på att förändras i atmosfärens dynamik.

 31. mattias

  #28.
  Ja, jag känner mig inte helt övertygad. Här används även andra fördelningar som generalized Pareto distribution. https://ascmo.copernicus.org/articles/6/177/2020/
  Men figurer som 9 imponerar inte. Observerade data har mycket större variation är simuleringarna och när verkligheten dessutom inte stämmer överens med simuleringarna (9c) är man snabb på att förklara varför modellerna inte fungerar. Om däremot verkligheten är värre än vad modellerna förutsäger – så är man nöjd eftersom det visar att modellen har fungerat, men att verkligheten är ännu värre utan så mycket diskussion om varför.

 32. mattias

  #29
  Tydligen är hela idén med organisationen bakom rapporten att snabbt analysera en extremväderhändelse och skicka ut en pressrelease medan journalisten och allmänhet fortfarande har händelsen i gott minne. Då hinns inte med någon oberoende granskning heller.

 33. Paul Håkansson

  Power of Siberia:

  A Natural Gas Pipeline Brings Russia and China Closer

  Overview
  The “Power of Siberia,” the first natural gas pipeline to
  bring Russian gas into China, began operations in
  December 2019. The pipeline’s initial capacity, 5 billion
  cubic meters (BCM), would meet 1.3% of China’s 2018
  natural gas consumption. As the pipeline reaches its full
  capacity of 38 BCM by 2025, natural gas likely will be able
  to displace coal in China’s northwest region in the long
  term.

  https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11514

 34. Håkan Bergman

  Björn #30
  Du kanske får börja studera vindkraftsproduktionen, dom där propellrarna är faktiskt inget annat än dyra men f*rbannat bra mätare av vindens energiinnehåll, nåja dom ger faktiskt också, om än obetydligt och ofta feltajmat, ett litet tillskott till elmarknaden. Jag tycker mig se ett mönster att vinden avtar under våren, efter vårdagjämningen och sen på hösten strax före höstdagjämningen, och på vintern är den som bäst, om än fortfarande intermittent, men jag har inte tittat djupare på det, jag är mest intresserad av att visa vilket uselt system vindkraft är för elproduktion. Ett problem är att det är svårt att veta hur mycket vindkraft som finns installerat vid en given tidpunkt, sånt redovisas bara årsvis. Annars finns alla siffror på:
  https://transparency.entsoe.eu/

 35. Berra

  sr är i högform, snart brinner vi upp precis som Storbritannien gjorde förra veckan…

  10 ggr mer sannolikhet för en värmebölja nu jämfört med på lilla istiden….

  ”Studien har inte faktagranskats eller publicerats ännu, men är tillförlitlig enligt Erik Kjellström.”

  https://sverigesradio.se/artikel/ny-studie-risken-for-extrem-varmebolja-har-okat

 36. mattias

  #35
  Det är samma studie som har diskuterats idag, #22, #26, #32

 37. Adepten

  #28 tty
  Det här var matematiskt svårsmälta Statistikmetoder som inte bringar några nya insikter.

  Därför ställer jag en fråga som intressera mig mer. Hur kan man förklara den stora skillnaden i fördelningen av atmosfärens kol-12, cirka 99 % jämfört med ca 1 % för kol-13? De anses ju vara stabila isotoper. Vad jag har förstått är att kol-12 och kol-13 skapades av protonbestrålning av Kväve isotoper i kollapsade stjärnor.

  Sedan en annan sak. Du rättade mig ju i den här länken 14:34, 2022-07-26
  Jag noterade då att du inte ifrågasatte att det är antropogena(mänskliga) utsläpp av CO2, från fossila bränslen, som orsakar ökad global medeltemperatur.
  2. När de gäller bevisen om att CO2 kan reflektera, visst man kan använda andra ord som spridning, emission eller nedåtriktade strålningsflöden. Men spektrometerresultaten talar sitt tydliga språk att den långvågiga nedåtriktade strålningsflödet vid jordytan har ökat. Jag noterade att varken #75 Leif Åsbrink eller #62 JonasW ifrågasatte din ståndpunkt trots att de debatterade om CO2 molekylers reflektion av IR strålning.
  3. Vi kan mäta att fördelningen mellan olika kolisotoper (C12/C13) i atmosfären har en ganska stadig ökning vilket stämmer med det du nämner. Länken du hänvisade till var bra 🙂
  SLU nämner att andelen tungt kol (C13) genomsnittligt har ökat i träden från 1750 fram till våra dagar, vilket stämmer väl med den beräknade förbränningen av fossila bränslen under samma tid.
  Den meningen har jag svårt för att se logiken i med tanke på att andelen tungt kol C13 i atmosfären har MINSKAT. Du kan säkert reda ut begreppen 🙂

 38. mattias

  #35
  I andra sammanhang uppmanas man till källkritik och att man bör vara skeptisk till bloggar och annat som inte har faktagranskats, men nu kan man tryggt luta sig tillbaka när en professor går i god för den höga kvaliteten.

 39. tty

  #37

  ”Vad jag har förstått är att kol-12 och kol-13 skapades av protonbestrålning av Kväve isotoper i kollapsade stjärnor.”

  Nej. Kol 12 uppstår genom trippel-alfaprocessen:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Triple-alpha_process

  Kol 13 genom CNO-cykeln:

  https://en.wikipedia.org/wiki/CNO_cycle

  Trippel-alfa är dominerande i universum i stort p g a energiresonanser mellan 4He, 8Be och 12C.

  Och, nej man kan INTE blanda ihop reflektion och emission, det är två helt olika processer med helt olika egenskaper. I detta sammanhang är den avgörande skillnaden att emission är temperaturberoende medan reflektion inte är det.

  Jag har inte sett den aktuella uppgiften från SLU, men troligen har de gjort samma misstag som du och missat vad d13C index faktiskt betyder.

 40. Håkan Bergman

  #35,38
  Bara tanken att man kan multiplicera sannolikheter borde orsaka ett och annat höjt ögonbryn. Men det är dit vi nått.

 41. UWB

  Det blir många katastrof varningar av media, men stämmer de, eller är det bara för att de tjänar syftet snarare än att vara trovärdiga.

  Björn Lomberg är inte alltid utan kontroverser men jag tycker nog att följande sammanställning är sevärd. Tyvärr säkert inte sedd av så många alarmister.

  https://youtu.be/vAVdi3Xm7f4

 42. tty

  #40

  Man kan multiplicera sannolikheter, men man måste veta om de är oberoende eller ej, och om de är beroende måste man veta hur.

 43. JonasW

  Tack för ett bra inlägg.

  Det förtjänar att sägas många gånger – vi vet inte!
  När det gäller CO2 och klimatet så hamnar man obönhörligen i mer eller mindre kvalificerade gissningar. Att framställa dessa gissningar som fakta är bedrägeri.

  Frågan är vad som är en rimlig gissning?

 44. JonasW

  #39

  Vet du vad inducerad emission är ? En koldioxidmolekyl är nog ett typiskt exempel på detta..

  Du blandar ihop begreppen. Det du menar med emission är att en kropp själv avger strålning utan yttre påverkan. Gissar att du tror att reflektion är det som uppstår vid ett yttre fält.

  Skulle vilja be dig att definiera vad du menar med reflektion respektive emission. Jag tycker att du påstår saker väldigt kategoriskt.

  Ber dig klargöra vad du menar med begreppen reflektion respektive emission.

 45. Håkan Bergman

  tty #42
  Jo jag borde inte ha uttryckt mig så generellt, men i såna här fall brukar jag instinktivt fastna i liknelsen sällan pinkar en hare på julafton och sällan pinkar en trähäst i spetsglas.

 46. JonasW

  #39

  Bara för att vara tydlig. Jag har inget behov av länkar till Wikipedia eller liknande.

  Jag skulle vilja förstå vad du anser är skillnaden mellan emission och reflektion. Varför kan inte emission vara resultat av ett yttre fält ? på samma sätt som reflektion är ett resultat av ett yttre fält.

 47. Björn

  JonasW [46]; För att inte krångla till det så kan man säga att emission kan vara spontan eller stimulerad. Den emitterade elektromagnetiska utgående vågen är alltså en följd av någon av dessa två alternativ från ett specifikt material. Reflektion beror på ett materials reflektionsförmåga, där en infallande våg reflekterar i enlighet med denna reflektionsförmåga. Men reflektionsförmågan beror också på ytbeskaffenhet, infallsvinkel och våglängd hos den infallande vågen. Den del av vågen som inte reflekteras, absorberas.

 48. JonasW

  #Björn

  Min bild: reflektion är en följd av inducerad emission. Det yttre fältet får en molekyl eller ett materials laddningar att börja svänga i motfas. Effekten är att det skapas ett motriktat fält.
  Reflektion kan bara uppstå om laddningarna (eller polarisationen) ”tvingas” att börja oscillera pga det yttre fältet. Reflektion är i sin grundnatur detsamma som inducerad emission. Ett material kan inte reflektera om laddningarna (polarisationen) inte svänger i motfas mot det yttre fältet.

  Jag påstår att reflektion och inducerad emission är samma sak. Antag att alla CO2 molekyler hade sin polarisationsaxel 90 grader mot jorden. Då skulle 50% komma tillbaka. Annorlunda uttryckt – atmosfären skulle reflektera 50% av den utgående strålningen.

 49. #9 Lasse

  Varför saknas denna numera tex? …tidesandcurrents.noaa.gov

  Vet inte, men originalet finns här: https://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/7.php

 50. Sten Kaijser

  Oavsett om det är reflektion eller emitterad strålning så gäller att ”nästan all strålning i vatten- eller koldioxid-spektra” som når ytan, kommer från högst ett par meters höjd.

 51. JonasW

  #50

  ja, det kan jag instämma i. Kanske lite mer, typ 100 meter.

 52. Håkan Bergman

  Sten Kaijser #50
  Du brukar ofta ta upp proportioner och skalning, vad sägs om följande som dök upp i DN?
  https://www.dn.se/varlden/den-tyska-klimatpionjaren-som-gjort-sig-oberoende-av-putins-gas/
  ”Rhein-Hunsrück-Kreis lyckade energimix består av vind, sol och biobränslen.
  I distriktet med drygt hundratusen invånare finns totalt 279 vindkraftsverk. Det är åtta gånger fler per invånare än i övriga Tyskland.”
  Vi har alltså 100 tusen av 80 miljoner tyskar som tror sig ha gjort sig oberoende av Putins gas och det blir en artikel i DN.
  Ge mig styrka!
  När jag tittar på publiceringsdatum och tid kan man undra om också kommentarerna var förbeställda.

 53. Håkan Bergman

  Sorry, artikeln i mitt #52 är numera bakom betalvägg, men det måste ändå anses som lite av ett rekord att få in runt 12 entusiastiska kommentarer på en halvtimme en fredagkväll, man är minsann inte ensam om att vara nörd.

 54. Sten Kaijser

  Hej Håkan,

  vi kanske ska nöja oss med att konstatera att om hela Tyskland skulle följa efter så skulle det gå åt mycket ved under en kall och vindstilla vintervecka.

  Man kan också undra om invånarna är lika glada som politikerna över alla vindkraftverk de har omkring sig.

 55. johannes

  Vi är ju också fria från putingas.
  Kärnkraft.

 56. 48 JonasW

  Reflektion och inducerad emission är två helt olika fenomen.

  Vid reflektion ändrar strålningen riktning. Lys mot en spegel med en ficklampa. Notera att infallsvinkel = reflektionsvinkel och att alla färger reflekteras lika bra.

  Vid inducerad emission (vanligare stimulerad emission) förstärks strålningen men ändrar inte riktining.

  Jag tycker du skulle titta lite på länkarna jag föreslog här https://klimatupplysningen.se/oppen-trad-453/#comment-422535 Och även noga läsa igenom vad jag skrev där.

  Du skriver: ”Jag påstår att reflektion och inducerad emission är samma sak. Antag att alla CO2 molekyler hade sin polarisationsaxel 90 grader mot jorden. Då skulle 50% komma tillbaka. Annorlunda uttryckt – atmosfären skulle reflektera 50% av den utgående strålningen.” Detta är fullständigt fel. I länken ovan ansträngde jag mig för att förklara vari ditt misstag ligger och förväntade mig en respons.

  Reflektion är ett fenomen som väl beskriva av klassisk fysik. Maxwells ekvationer. Du kan ladda ner NEC2 ( Numerical Electromagnetics Code.) Det löser Maxwells ekvationer numeriskt. Där kan du modellera reflektion mot metaller och dielektriska matrial och elektromagnetiska vågors brytning vid passage genom gränsytan mellan matrial med olika dielektricitetskonstant mm.

  Inducerad emission kan INTE beskrivas med klassisk fysik. Det är ett kvantmekaniskt fenomen som fullständigt saknar motsvarighet i klassisk fysik.

 57. #52 Håkan Bergman

  Dom producerar 300% av den el dom behöver. Dom har solceller också som ger 18% av energibehovet – jag antar dom menar elbehovet. Dom har batterier också – och solfångare för värme och varmvatten. Det är lantligt, dom samlar in träd och flisar. 3000 ton om året som sparar 800 kubikmeter olja om året. Kommunen har bytt alla lampor till LED – gjorde en signifikant skillnad. Där gav jag upp. Alltsammans presenteras i en video här: https://www.youtube.com/watch?v=l2lKbr0Trdo (Tyska med engelsk text)

  Uppenbarligen säljer dom elektricitet i stor skala. Den lilla mängd dom behöver köpa när det inte blåser är nog dyr, men med med tillräckligt stort överskott från försäljningen går nog elproduktionen med överskott så att alla blir glada.

  Vad DN skriver vet jag inte.

 58. Håkan Bergman

  Ja man blir ju nästan tårögd själv av att se eländet. Men solfångare för värme och varmvatten är ingen dum idé, mycket bättre än solpaneler för el.

 59. Ivar Andersson

  #58 Håkan
  1980 byggde man i Linköping solfångare för värme och varmvatten. Det varma vattnet lagrades i en bassäng. Med värmepumpar fick man värme och varmvatten. Krångligt system som ersattes med fjärrvärme från i första hand sopor (även importerade)