claes johnson

Skall Sverige Rädda Tyskland från Kall Dusch?

Svenska Dagbladet meddelade häromdagen svenska folket: Medan politiker i Sverige tävlar om att sänka hushållens elräkningar, tävlar politikerna i Tyskland om att duscha kallt och fort för att dra ner på elkonsumtionen så att naturgasen ska räcka över vintern. SvD har intervjuat Erik Ek, strategisk driftschef på statliga Svenska Kraftnät, som säger: Krismedvetenheten är låg i   →

Gästinlägg om back radiation och jordens uppvärmning

Jag har bett professor Claes Johnson att i korta ordalag ge en populärvetenskaplig beskrivning av sin teori om återstrålning (som enligt CJ inte finns) och om jordens uppvärmning. Jag själv ställer mig skeptisk till hans teori och tar den traditionella strålningsteorin som utgångspunkt för min egen förståelse av den s.k. växthuseffekten (se exempelvis här). Men   →

Professor Claes Johnson har fått ett fint erkännande för viktiga vetenskapliga framsteg

Claes Johnson, professor emeritus i matematik, som är en av Sveriges internationellt mest kända klimatskeptiker, har vunnit en uttagning för ett fint vetenskapligt pris, en medalj. Han har av särskilda skäl tackat nej till att motta medaljen men detta minskar inte det erkännande det är att ha vunnit uttagningen av denna fina utmärkelse. Med detta   →