EPA

Värmeböljor – Vad säger IPCC?

Denna sommar har media varit fulla av klimatlarm angående värmeböljor i framför allt Sydeuropa.  (Förra året gällde larmen översvämningar) Självsäkert har gröna politiker och klimatjournalister förklarat för allmänheten att detta är ett bevis på att klimatkatastrofen närmar sig med stormsteg. Det är inte bara media som larmar högt och självsäkert. USAs miljödepartement (EPA) har t.ex.   →

James Hansens Saga

Den 23 juni 1988, kommer sannolikt att gå till historien som den dag då begreppet Global Warming slog igenom i media och James Hansen blev klimathotets Fader, näst intill Gudfader. James Hansen var chef för NASA Goddard Institute for Space Studies och likt de demokratiska senatorerna Tim Wirth och Al Gore engagerad i klimatfrågan. Trion   →

Slut med hemlighetsmakeriet bakom beställningsforskningen

Den amerikanske chefen för USAs miljödepartement, Scott Pruitt, har tröttnat på all slarvig beställningsforskning som utförs inom miljö- och klimatområdet. Så han har bestämt att i fortsättningen skall alla originaldata, justeringar och analysmetoder redovisas öppet på nätet. Stora mängder artiklar – inom vissa områden upp till 50% – visar sig helt enkelt vara fel. Deras   →

PM2,5 -hotet, ännu ett korthus

Nu, när det globala koldioxidhotet fått en rejäl törn, belyser Mr JunkScience.com dvs Steve Milloy ytterligare en kostsam miljöhotsbubbla. PM2,5 står för Particulate-Matter pollution, luftpartiklar med en diameter på högst 2,5 µm (mikrometer). Dessa partiklar har både naturligt och antropogent ursprung. Miljörörelsen påstod i slutet av förra seklet att innehållet i vanlig utomhusluft var dödligt   →

EPA – ”dags att gå hem”

Ett av Trumps slagord under valkampanjen var ”drain the swamp”. Han har nu rivstartat med både besked om och beslut för att dränera de politiska träsk han vill torka ut, bl.a. EPA. Det republikanska partiprogrammet är tydligt och president Trump har här sitt parti i ryggen. https://www.klimatupplysningen.se/2016/11/20/donald-trump-och-det-republikanska-partiprogrammet/ A Heartlandinstitutets vetenskaplige ledare Jay H. Lehr har   →

Obamas angrepp på skeptiker

Inför president Obamas besök i Sverige den 4:e september kan det vara lämpligt att uppdatera lite om hans sätt att bedriva klimatpolitik på hemmaplan. Vi skeptiker har ju under flera år sett hur kampanjorganisationerna för klimathotet utnyttjat ad hominem som ett sätt att bekämpa den vetenskapliga kritik som riktats mot klimatalarmismen. Klimatforskare har utsatts för   →

De allvetande världsförbättrarna

De verkar veta allt. De vet vilka investeringar som kommer att generera inkomster och jobb. De vet vilken teknik som kommer att fungera i framtiden. De vet vilken typ av bränsle som är lämpligast för framtidens transporter. De vet vad framtida generationer kommer att önska sig, och de är så säkra på sin sak att   →

Global uppvärmning på de anklagades bänk

Ett mycket intressant rättsfall kommer snart att bedömas i USA:s Högsta domstol. Åtta stater, varav Californien och NYC är två, har stämt de sex företag som tillsammans står för en fjärdedel av den amerikanska elindustrins utsläpp av CO2. Målet är att kunna tvinga dessa företag att begränsa sina utsläpp trots att det inte finns någon   →

Klimatreglering går mot nederlag

I USA:s kongress utspelar sig dramatiska ting. Regeringen Obama riskerar att bli tvungen att stoppa alla utbetalningar (en s.k. ”shut down”) eftersom det innevarande årets budget inte blivit godkänd av representanthuset. Det är många saker på gång, men en av stötestenarna rör Environmental Protection Agencys, EPAs, rätt att förhindra ytterligare CO2-utsläpp från USA:s industrier. Detta   →

Du är en mördare!

Ja, just du. Och han bredvid dig också. Och din lilla tvååriga dotter. Det har EPA bestämt idag. Västhusgaser utgör ett hot mot människans hälsa och miljö. EPA anser även att bilavgaser bidrar till detta hot. Vad blir nästa steg? Förbjuda privatbilismen i USA, bilens förlovade land? Eller ska vi gå ännu längre? Se bild   →