Värmeböljor – Vad säger IPCC?

värmebölja

Denna sommar har media varit fulla av klimatlarm angående värmeböljor i framför allt Sydeuropa.  (Förra året gällde larmen översvämningar) Självsäkert har gröna politiker och klimatjournalister förklarat för allmänheten att detta är ett bevis på att klimatkatastrofen närmar sig med stormsteg.

Det är inte bara media som larmar högt och självsäkert. USAs miljödepartement (EPA) har t.ex. inledande grafer som otvetydigt visar på att antalet och intensiteten på värmeböljorna har ökat:

varmebolja EPA

Detta verkar säkert skrämmande och övertygande för många. Men läser man längre ned i texten så visar det sig att statistiken inte handlar om hela USA utan bara om storstäder. https://wattsupwiththat.com/2022/07/31/are-this-summers-heat-waves-extraordinary/

Visst, det verkar rent räknemässigt vara en plausibel hypotes att det blir fler värmeböljor med stigande temperatur. Enligt IPCCs sammanfattning så har den globala temperaturen stigit med 1,1 grader. Det finns dock flera faktorer som påverkar om vi har en värmebölja enligt de meteorologiska definitionerna, se t.ex. https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vaderprognoser/vaderspraket-1.3847eller ej. Men av det följer ju inte att det nödvändigtvis leder till fler värmeböljor. Alternativ kan den ökade värmen bero på mildare vintrar och färre frostnätter t.ex. Det kan på sommaren vara fler dagar med 23 grader varmt (ej någon värmebölja) istället för bara 22. Osv. Det framstår inte för mig som något självklart att just fler värmeböljor är en konsekvens av uppvärmningen.

Om vi nu skall se på vad FNs senaste omfattande rapport, AR6, säger och vad artiklar från senare datum verkligen säger så är saken betydligt mer komplicerad.

Robert Pielke Jr har en utmärkt genomgång av ämnet på sin hemsida  https://rogerpielkejr.substack.com/p/what-the-media-wont-tell-you-about-9f9  . Några citat:

” Det är varmt. Riktigt hett. Värmeböljor i USA måste väl vara det mest synliga och mest påtagliga tecknet på mänskligt orsakade klimatförändringar, eller hur? Tja, faktiskt nej. Låt oss ta en titt på vad US National Climate Assessment och den mellanstatliga panelen för klimatförändringar säger om värmeböljor i USA. Det de säger kan överraska dig.”

varmebolja Pielke

”Amerikansk värmevågsfrekvens (överst) och intensitet (botten) sedan 1900, från den fjärde amerikanska nationella klimatbedömningen. Källa; USNCA 2017”

”I allmänhet är dock resultaten för det sammanhängande USA inte lika övertygande som för globala landområden, delvis på grund av att upptäckt av förändringar i amerikanska regionala temperaturextremer påverkas av extrema temperaturer på 1930-talet.”

”Gör inga misstag, med tanke på framtiden, IPCC projicerar en ökning av värmeböljor runt om i världen, inklusive i USA. Här är vad IPCC säger för framtiden:

Sammanfattningsvis är det så gott som säkert att ytterligare ökningar av intensiteten och frekvensen av heta extremer, och minskningar av intensiteten och frekvensen av kalla extremer, kommer att inträffa under hela 2000-talet och runt om i världen. Det är så gott som säkert att antalet varma dagar och varma nätter och längden, frekvensen och/eller intensiteten av varma perioder eller värmeböljor jämfört med 1995–2014 kommer att öka över de flesta landområden. I de flesta regioner är förändringar i omfattningen av extrema temperaturer proportionella mot den globala uppvärmningsnivån (högt förtroende).

Alltid denna framtid.

Men hur är det i Europa då? Kanske tillhör EU de områden där vi kan vara säkra på att värmeböljorna som vi faktiskt haft denna sommar i söder beror på klimatförändringen?

Tja. Politico skriver https://www.politico.eu/article/europe-heat-wave-spain-portugal-france-uk-belgium-germany-temperatures/  en massa om hur farligt värmeböljor kan vara för Européer. Samtidigt vet vi att bästa sättet att förbättra hälsoläget är att implementera en lång rad anpassningar som vi i de rika länderna kan göra med tex. fläktar och AC-anläggningar. I själva verket så dör som bekant fler i kylig väderlek än när det är varmt.

Men vad säger de om årets europeiska värmeböljor då?  Bevisar de något? Vad kan man säga om framtiden?

”Mariam Zachariah, climate scientist at Imperial College London:

Klimatförändringar driver värmeböljor på två sätt, sa Zachariah. En är helt enkelt genom att fånga mer värme i det globala systemet. ”En varmare atmosfär innebär fler värmeextremer”, sa hon.”

”Den andra effekten är ”dynamisk” – vilket betyder förändrade vädermönster, vilket kan föra värme och regn till regioner som normalt inte upplever dem. I Europas fall har ett långsamt rörligt högtrycksområde i år tagit upp brännande luft från Nordafrika.”

”Den här typen av värmeböljor kommer att bli vanligare under de kommande decennierna, även om regeringar fullföljer sina löften om att minska utsläppen – vilket är långt ifrån givet.”

Jag måste erkänna att jag inte är riktigt klar över de ”förändrade vädermönstren”. Är de specifika för just i Europa? Och varför skulle den globala uppvärmningen orsaka att just vi får mer sådant som vi ibland kallar för ”Afrikavärme” eller ”Saharavärme”? Det finns uppenbarligen mycket mer här som klimatforskarna kanske inte har full koll på, eller som de mest gissar.

Politico citerar en annan forskare som säger: ”Värmeböljor i Västeuropa värms upp snabbare än i vissa andra regioner”, sa han. ”Olika faktorer kan påverka detta: uttorkning av jorden, förändringar i jetströmmen, [eller] högtrycksområden som ofta ligger kvar på ett ställe under lång tid.”

Så där säkra verkar ju inte dessa prognoser vara. Skall jag sammanfatta situationen så skulle jag nog vilja säga att bevisvärdet är oklart och de självsäkra påståendena om att värmeböljorna är orsakade av just klimatförändringarna saknar vetenskaplig grund.

Ingemar Nordin

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Tack Ingemar,
  Ett konstaterande är att mycket av det som förs fram i klimathotsdebatten mest känns som lagom vaga framtidsspekulationer för att inte vara bindande den dagen som det är dags för tillbakablickar.
  Det jag tycker är mest intressant i det ovan anförda är de två diagrammen som tydligt visar att det var varmare under 30- och 40-talen, och för egen del konstaterar jag att de heta somrar jag minns från min barndom på 50-talet har visst stöd i diagrammen – främst det första …
  Hur tolkar vi då detta fenomen – enligt IPCC och Rockström kan det ju inte vara så varmt utan AGW och dess inverkan från den ”förskräckliga” gasen CO2 … var de mänskliga utsläppen ännu större på 30- och 40-talen ???
  Eller är möjligen AGW enbart ett ”hittepå” som passar den rådande politiska agendan och ett argument för att höja skatterna ….

 2. Lennart Bengtsson

  Ingen bestrider att den globala temperaturen ökat sedan 1970-talet. En mer detaljerad undersökning visar att det praktiskt har blivit varmare i alla områden även om vi korrigerar för storstäder och tätorters lokala effekter. Samtidigt visar alla undersökningar, empiriska såväl som resultat från klimatsimuleringar med realistiska modeller att temperaturvariansen inte har ändrats. Av denna anledning har höga temperaturer blivit något vanligare och låga temperaturer något mindre vanliga. Detta är också vad IPCC sagt och egentligen ingen annat och det är också vad alla kan observera. När det gäller extrema temperaturer av 4-5 standardavvikelser(sd) så är sådana synnerligen ovanliga, 4 sd händer 6 ggr på 100 000 fall och 5 sd 1 gång på 3.5 millioner händelser.
  Inget som hänt i vädret de senaste 10 åren i Sverige eller för den delen i USA har inte hänt tidigare utan folk har haft någon anledning att oroa sig. Att oroa sig för dramatiskt väder har blivit en del av underhållningsindustrin därtill kommer vissa politiska grupper som försöker få fördelar och uppmärksamhet av saken samt de som ser till att tjäna pengar på uppståndelsen.

 3. BG

  Det är lär inte vara endast värmeböljor som kommer från Sahara. För mer än ett decennium sedan vaknade vi en morgon i september i bergen utanför Nuits St. Georges och fann att vår bil var täckt ett tjockt lager damm. Vi förmodade att skördetröskor i närheten var skyldiga. Nästa morgon var en nytvättad bil ånyo täckt av damm. Vi fick sedermera veta att luft från Sahara kunde komma upp och damma ner.

  ”Presstopp” P4 Göteborg meddelar 08.30 att elen idag kommer att tillhandahållas till det ”facila,” priset av 5 kr/kWh.

 4. johannes

  #3
  9 kr ink moms nu och 10 kr jämt kl 19 i se3 och 4 enl nordpol.

 5. Lasse

  Varmare väder är välkommet här uppe.
  Alarm kommer om väderanomalier.
  Det viktiga är att hålla huvudet kallt och inte tro att det är en galopperande förändring.
  Men varför nämns inte orsaken till värmen?
  https://notrickszone.com/2022/08/22/new-study-a-post-2000-increase-in-absorbed-solar-energy-by-far-the-largest-contribution-to-warming/

  Men solen har inte lyckats smälta snön på Grönland i normal omfattning. Alarmister kan andas ut?
  polarportal.dk/fileadmin/polarportal/surface/SMB_curves_LA_DK_20220822.png

 6. Peter Svensson

  Ett litet knep som jag har noterat att alarmist-media ofta använder sig av är formuleringen ”förändringen går snabbare än vad man tidigare trott”. Detta är ju ett sätt att få oss att tro att nu är det verkligen bråttom. Tidigare var det också bråttom, men inte lika bråttom som nu! Senast idag använder sig SVT av just denna formulering angående Schweiz glaciärer:

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/schweiz-glaciarer-har-halverats-pa-90-ar

  Tydligen har man den här gången använt sig av gamla fotografier för att skapa sig en tredimensionell bild och därmed kunna räkna ut hur stor ismassan var 1931 jämfört med nu. Personligen skulle jag tro att ett sådant tillvägagångssätt är behäftat med ganska stora felmarginaler, men det är klart att glaciärerna smälter när temperaturen ökar. Frågan jag ställer mig är om det verkligen går snabbare än vad man tidigare trott?

 7. Karl Erik R

  #6 Peter Svensson

  Fram till slutet av 1970-talet var det stora klimathotet att vi skulle gå in i en ny istid. Självklart var man då inte alls orolig över smältande glaciärer, snarare oroade över att de kommer att växa.

  Nu när de faktiskt smälter så är det givetvis ”snabbare än man tidigare trott”.

 8. Bernt O

  Världsnaturfonden WWF spår att Europa kommer att drabbas av ännu större vattenbrist i framtiden.
  Undrar om de spår i kaffesump – eller har de investerat i en riktig gammaldags kristallkula?
  https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/612502

 9. Och som vanligt vet inte ”vetenskapsmän” hur normala fluktuationer utvecklas enligt naturens eget rörelsemönster. Numera.

  Temperaturenökningarna/amplituderna i de uppåtgående delarna av temperaturvariationerna är avtagande inom samtliga regioner och varierar med en topp från 1990 fram till 2016. Det dominerande möntret pekar på att vi nått toppen på naturens varma perioder globalt och nu vänter en sannolikt avkylande period under många år.

  Historiska utvecklingar finns numera inte i den vetenskapliga sinnesvärlden och ingen får bry sig om de historiska variationerna som var likadana och ibland mycket större än de under vår livstid.
  Ett vetenskapligt fattigdomsbevis som hela tiden sätter nya lågvattenmärken:

  https://www.svtplay.se/sagan-om-sverige?fbclid=IwAR2HD6VT_F9_Q2cJF6bhRSAnahKZWUb_K-QcLGfjt1htxaWJ-gEWNm9qS8M

 10. BG

  #8 Bernt O

  Om vi bara förser WWF med tillräckligt med pengar kommer de att fixa vattenbrist. De har redan lovat att rädda Amazonas regnskogar, givet vi betalar.

 11. Lennart B #2,

  Som jag skrev i inlägget så har det blivit varmare. Men av det följer ju inte att det nödvändigtvis leder till fler värmeböljor. Alternativ kan den ökade värmen bero på mildare vintrar och färre frostnätter t.ex. Det kan på sommaren vara fler dagar med 23 grader varmt (ej någon värmebölja) istället för bara 22. Osv. Det framstår inte för mig som något självklart att just fler värmeböljor är en konsekvens av uppvärmningen.

  Jag hade hoppats att du skulle säga några ord om Mariam Zachariahs påstående att ökad värme innebär t.x. mer ”Afrikavärme”, dvs att det sticker upp fler sådana luftmassor från Sahara i södra Europa och att dessa blir liggande där längre tid. Är det något som IPCC har sagt, eller är det hennes egen spekulation?

 12. Robert Norling

  #4 johannes

  Prisrekord på el i dag.
  Medelpriset på en kW/h i morgon är det högsta vi upplevt i elområde 3 med 5,17 kr enbart för elen, till det ska läggas avgifter, överföring och skatter vilket gör ett ca. pris på 7,30kr vilket är desamma som i elområde 4.
  Toppriset en enskild timme är mellan 19-20.00 inklusive skatter och överföring över 11 kr både i elområde 3 och 4 och där ju också de flesta elabonnenter finns.
  Så här skrev Vattenfall för två år sedan på sin hemsida:
  ”VAD ÄR NORMAL ENERGIFÖRBRUKNING FÖR VILLA OCH LÄGENHET?
  – Det finns snittsiffror framtagna och enligt dem så ligger en eluppvärmd villas förbrukning på 25 000 kilowatt (kWh) per år. Det motsvarar någonstans runt 35 000 kronor. Det kan låta mycket, men om du slår ut det på ett år så blir kostnaden knappt en hundralapp om dagen.”
  Omräknat till morgondagens elpris så skulle det kosta 182 500 kronor/år alltså över 15 000 kronor/mån. Eller 500 kronor om dagen.
  Dyrt med elbil alltså….

 13. Simon

  #12
  Ser att fastprisavtalen börjat krypa iväg duktigt uppåt även för oss uppe i norr. Eftersom de fasta avtalen avspeglar beräknade kommande elpriser så ser det dystert ut. Elbil är bara räkna bort som sagt.

 14. Lars Kamél

  Enligt IPCC, har världen blivit 0,9-1,2 grader varmare sedan slutet av 1800-talet. Alltså ungefär en grad.
  En värmebölja innebär att maxtemperaturen är minst fem grader varmare än den normala maxtemperaturen. Alltså kan den globala uppvärmningen förklara ungefär 20 % av en värmebölja. Medan 80 % av värmen då har en annan orsak.
  Hur många varma dagar kan egentligen förväntas passera gränsen för värmebölja om världen har blivit en grad varmare? Dessutom ska det enligt WMO (men inte enligt medierna) vara extremt varmt i minst fem dagar i sträck för att det ska räknas som en värmebölja.
  Jag har dessutom överdrivit lite. Uppvärmningen av de kalla dygnen har varit lite mer än en grad och av de varma dygnen lite mindre än en grad.
  Så hur många fler värmeböljor kan egentligen förväntas av växthusgasutsläppen, om det nu är de som har stått för hela den globala uppvärmningen sedan slutet av 1800-talet?
  Å andra sidan: Om mer solljus når markytan, till exempel för att luften har blivit klarare, kan vi förvänta oss en ökning, och kanske en rejäl sådan, av värmeböljorna på somrarna.

 15. Lennart Bengtsson

  Ingemar

  Vad Mariam Zachariahs säger ( vem nu detta är för en människa) saknar vetenskaplig grund och inte heller något som IPCC har fört fram.
  Som jag sa det finns inga observerbara eller andra indikationer att variansen ändrats

 16. Ivar Andersson

  1,1 grad på etthundra år är inget problem. Att vädret varierar är tydligen helt okänd för de klimathotsreligiösa. Fjorårets översvämningar och årets värmeböljor visar på de naturliga vädervariationerna som IPCC påstår inte finns eller åtminstone kan försummas.

 17. Lennart B #15,
  Tack.

 18. Sören G

  Om det var värmeböljor på 30-talet så berodde det väl på solen.
  Hur förklarar man att torka beror på CO2? I ett varmare klimat blir det mer avdunstning från haven och mer nederbörd allmänt. Växterna kan dessutom motstå torka bättre med högre CO2-halt.

 19. Jag försöker hitta statistik på värmeböljor i Sverige. Det jag hittat är en pdf från 2011. Enligt den så har vare sig antalet eller intensiteten på värmeböljorna ändrats särskilt mycket 1960-2010. S.3

  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.16889!/webbFaktablad_49.pdf

 20. jax

  #11 Ingemar Nordin
  Tittar man på en linjär trend beskrivande månadsmedelvärdena från Bohnsacks mätningar i Luleå så ser man att medeltemperaturen under juli och augusti inte ändrat sig öht sedan mätningarna startade 1923. Däremot har medeltemperaturen under juni ökat med omkring två grader under samma period. Så medeltemperaturen under sommaren har därför ökat, om man räknar sommaren som juni, juli och augusti. Och tittar man på juni separat ser man att det är de kalla junimånaderna som blivit varmare medan de varma ligger på ungefär samma nivå åtminstone sedan 1940. På hela året har medeltemperaturen ökat med ungefär 1,5 grader.
  Alltså känns den moderna extremvärmen rätt överskattad här uppe.

 21. jensen

  Tänk all Variabilitet beträffande SOL, MOLN, HAVSSTRÖMMAR, URBANISERING, m.m., m.m.

  Gentemot den påstådda ” Hypotesens” / dominerande betydelse/

  Kaotiskt komplext!

  https://notrickszone.com/2022/08/22/new-study-a-post-2000-increase-in-absorbed-solar-energy-by-far-the-largest-contribution-to-warming/

 22. Sten Kaijser

  När klimatister hävdar att värmeböljor blir vanligare så utgår de ifrån att det finns en normalfördelning i botten och att en värmebölja som kräver 4 standaravvikelser plötsligt bara behöver 3, på grund av att medelvärdet ökat. Då handlar det om exp(-9/2) jämfört med exp(-16/2), d.v.s. exp(7/2) gånger vilket blir mer än 30 gånger vanligare.

 23. Björn

  Man måste fråga sig hur en jämt fördelad antropogen CO2 kan vara orsak till den dynamik som ligger bakom dessa värmeböljor? Man kan nog påstå att vissa förändringar finns i jetströmmarnas mönster som dess vågighet etc. Den dynamik som ligger bakom förändrade mönster i jetströmmarna är nästan intill omöjligt att bara förklara med ökad mängd CO2. Nej, fokus måste mer riktas mot den primära energi som håller igång atmosfärscirkulationen. Förändrade energinivåer kan bara solen stå för. Om man följer solens utveckling de senaste decennierna, så handlar det om en reducering i denna nivå och härav måste man kanske dra en logisk slutsats om att det kanske finns ett samband mellan denna nivåsänkning och förändringar i jetströmmarnas iakttagbara mönsterförändringar. Man behöver bara betänka det faktum att de polnära jetströmmarna följer med solen och att när det är sommar ligger de på en högre breddgrad jämfört med vintern, då de förskjuts mot ekvatorn.

 24. Adepten

  jensen #21
  Det är störande att det alltid hänvisas till gamla klimatrapporter <2013.
  Mitt enkla råd blir: Lägg klimatpolitiken åt sidan och lös problemen med den förda energipolitiken istället. Vilket är mycket enklare att lösa jämfört med att försöka sänka den globala temperaturen mha CO2 minskning.

 25. Ulf

  Här är i alla fall en förändring som gick snabbare än ”man”trodde.
  https://amp.svt.se/nyheter/utrikes/australien-daliga-framtidsutsikter-for-stora-barriarrevet
  Stora barriärrevet som 2018 ansågs vara på väg att kollapsa, har nu återhämtat sig på ett remarkabelt sätt. https://svenska.yle.fi/a/7-10019300

  Här gick det väldigt mycket snabbare än vad man någonsin trott. Dessutom i motsatt riktning till det man trodde.

  Annars händer det aldrig att det faktiskt går fortare än vad ”man” trodde. Men det påstås så ofta.

 26. Lars W

  Sten Kaijser #22

  Vist är det väl så att sådan här udda event har en tendens att komma i klusters? Jag minns ett antal varma somrar i rad på 40-50 talen och ett antal ruskiga dito på 60 talet.

 27. tty

  Apropå udda event så är vad jag kan se av satellitbilderna Nordvästpassagen nu öppen, medan däremot Nordostpassagen fortfarande är blockerad vid Wrangels land.

  Jag kan faktiskt inte på rak arm erinra mig när det hände senast. Det måste vara mycket ovanligt.

 28. tty

  #22

  ”När klimatister hävdar att värmeböljor blir vanligare så utgår de ifrån att det finns en normalfördelning i botten ”

  Men väderfenomen är ofta inte normalfördelade, de är ju t ex nästan undantagslöst mer eller mindre autokorrelerade. Ofta är de Hurst-Kolmogorovfördelade vilket innebär att extremvärden är betydligt vanligare än i en normalfördelning.

 29. Lasse

  #27 tty
  Öppet men inte mycket trafik:
  https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-178.9/centery:70.0/zoom:4

 30. Eriksbo

  EUs yta är 0,8 procent av jordytan. Några varma veckor i en handfull EU-länder indikerar naturligtvis inget alls om
  tendensen för utvecklingen av den globala medeltemperaturen. Det är ju den som är föremål för debatt.

 31. Björn #23,

  Jo, det har muttrats en del om förskjutna polarvindar i samband med solens lägre aktivitet. Och man skulle kunna tänka sig att Afrikavärmen blir vanligare i sydvästra Medelhavet där högtrycken parkerar under sommaren.

  Men jag får inte detta att gå ihop med statistiken över värmeböljor som inte visar någon klar ökning hittills. Kanske är det ett ytterst lokalt fenomen?

 32. Sten Kaijser

  Hej Lars W,

  det jag beskrev var de argument som används n’är det påstås att ”värmeböljor” och allmänt ”extremvärme” kommer att bli ”många gånger vanligare”.

  Det finns många invändningar mot sättet att räkna, och det enda jag ville vara att tala om hur de ”räknar”.

 33. Daniel Wiklund

  OT Kraftfördelningen just nu. Värme kraft 4,2 och vindkraft 4,1. Och ospecificerat 3,0. Inte så bra för vindkraftskramarna just nu. Inte för diskuskastarna heller. I dagens kurir om en mycket stor vindkraftsutbyggnad i havet, både I Piteå och Luleå. Idag togs första spadtagen för stålverket I Boden. Där lär det behövas mycket el.

 34. tty

  #29

  Nej, inte öppet än, men snart:

  https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=-2286022.1548402268,1117954.9951626528,-800797.7951968629,1824596.8975242218&p=arctic&lg=false&t=2022-08-22-T01%3A06%3A19Z

 35. Rossmore

  Missar jag något eller finns denna artikel verkligen inte länkad ovan?

  https://kvartal.se/artiklar/ar-extremvadret-har/

 36. Gunnar Strandell

  Jordens medeltemperatur har ökat och i de fall jag sett dags- och nattemperaturer särredovisade, visar det sig att det är nätternas temperatur som står för merparten av medelvärdets ökning.

  Det ger också stöd åt hypotesen att ökad CO2 framförallt bör synas klara nätter då mindre mängd vattenånga finns med och dominerar
  växthuseffekten.

  Man kan också ha i åtanke att simuleringsmodellerna lägger till CO2 som en ”forcing” av 7,5 kW/m2 på toppen av atmosfären.
  De ser alltså inte skillnader mellan dag och natt.

  Azoriska högtryckets roll för varma vindar och sand från Sahara till Europa är välkänt för meteorologer, men de väljer numera att kommentera det i form av klimathotet.

  Samma sak då ett stationärt högtryck över Baltikum som ger oss varma vindar från Ukraina.

  Att polarfronten då och då drar sig söderut och kan ge minusgrader till midsommar i Sverige är också välkänt, men är klimathot idag.

  Jag är trött på klimathotet. En människa jag träffade nyligen sa att det är på allvar, för det kom ett skyfall i Båstad förra veckan. 🙁

 37. Sören G

  Läste på TV4: ”I östra Medelhavet är det ännu värre. Där är vattnet nu stadigt minst 31 grader varmt sommartid. De marina värmeböljorna drabbar tusentals kilometer kust.

  Haven är koldioxidsänkor och minst en tredjedel av koldioxidutsläppen från fossila bränslen har sugits upp i haven. Och läget är akut – speciellt i öster:”
  – Menar de att koldioxiden som absorberas av haven värmer haven? Oceanerna vid ekvatorn uppnår aldrig 30 grader eftersom avdunstningen ökar och moln bildas med nederbörd som kyler havsytan igen. I vikar omgivande av öknar där inte mycket avdunstning kan ske kan temperaturen stiga över 30 grader.

 38. Apropå WWF som nämnts ovan i några kommentarer. Varje gång det är värmebölja, översvämningar eller skogsbränder i Frankrike går organisationen ut med annonskampanjer i radio och TV där man vädjar till de äldre att testamentera sin kvarlåtenskap till dem; ”för barnens skull”. Vämjeligt och skamligt!

 39. Göran J

  Värmeböljor, klimatkris basuneras ut av SVT, SR och TV4 och en hel del andra alarmister.

  Men ingen av dessa döddansare har givit en förklaring varför Sveriges bönder detta nådens år 2022 kan stolta basunera ut att skörderesultatet i år, när vi har så många kriser, beräknas vara 11 % högre en tidigare år.

 40. Anders

  #36. Håller med om att dagens forskare är de stora svikarna. Troligen vågar dessa anslagsmissbrukare inte argumentera ens med sina egna barn och ungdomar hemmavid. Det blir därför inte så förvånande att de inte heller reagerar när tokigheter sprids i media. Få av dagens forskare verkar drivas av sanningsökande. De söker materiellt välstånd och status.

 41. Magma

  #6
  Det beror vad man menar med ”vad man tidigare trott” och vem som trodde det … vi vet ganska väl att många forskare på 70-talet trodde på en annalkande istid – men det kanske handlar om vad Greta trodde när hon var 16.
  Så länge SVT och annan media inte refererar till någonting trovärdigt så är inte heller deras rapportering trovärdig.
  I dag rapporterar TV4 om att det nästan är världsrekordvärme i Kina och tillägger ”länge”, ”varma nätter” och ”nästan rekordvarmt på 4000 m höjd” samtidigt som de tillägger att det är ”ännu värre” på grund av ”hög luftfuktighet” … men inte ett ord om att det sannolikt är den höga luftfuktigheten som uppträder som lokal ”växthusgas” och är den direkta orsaken till att värmen ligger kvar nattetid.
  Men det är kanske så att värmen ligger kvar lite längre nu när vi närmar oss valet …

 42. Björn

  Vi som bor på Kanarieöarna, studerar vädret med https://zoom.earth. Antingen får vi känna av calima från Sahara eller så drar värmen med vinden norrut. Denna sommar har värmen vandrat norrut, t.o.m över Engelska Kanalen. Generellt har vi inte upplevt någon varm vår eller varm sommar. Så här kan det se ut när vi får ökenhetta:
  https://youtu.be/YWk1rbmlbQI

 43. Björn

  Du Björn med hunden i kommentar [25] bör ändra ditt alias eftersom, detta alias redan används på den här bloggen!!