världsförbättrare

Världsförbättrare erkänner inga fel

Alla vill vi förstås ha en bättre värld. Och de flesta helt vanliga människor skapar detta, om de tillåts, genom att helt enkelt arbeta ihop en välfärd för sig själva, sina barn och familjer. Men ”världsförbättraren” ser denna vardagliga strävsamhet som uttryck för egoism, inskränkthet och konsumism. Nej, den sanne världsförbättraren vill förbättra världen genom   →

De allvetande världsförbättrarna

De verkar veta allt. De vet vilka investeringar som kommer att generera inkomster och jobb. De vet vilken teknik som kommer att fungera i framtiden. De vet vilken typ av bränsle som är lämpligast för framtidens transporter. De vet vad framtida generationer kommer att önska sig, och de är så säkra på sin sak att   →