PM2,5 -hotet, ännu ett korthus

Nu, när det globala koldioxidhotet fått en rejäl törn, belyser Mr JunkScience.com dvs Steve Milloy ytterligare en kostsam miljöhotsbubbla.

scare pollution

PM2,5 står för Particulate-Matter pollution, luftpartiklar med en diameter på högst 2,5 µm (mikrometer). Dessa partiklar har både naturligt och antropogent ursprung. Miljörörelsen påstod i slutet av förra seklet att innehållet i vanlig utomhusluft var dödligt och att PM2,5 årligen förorsakade tusentals fall av för tidig död i USA. Både innanför och utanför EPAs murar fanns då ambitionen att kräva begränsningar av dessa partiklar. Efter en tid med häftiga debatter kom ett beslut om gränsvärden (1997). Det grundades på två hudflängda undersökningar, Harward Six-City och Pope studierna. De kritiseras för metodiken, datainsamlingen och deras ”secret science”, med andra ord gränsvärdena bestämdes utan stöd av någon vetenskaplig dokumentation.

2008 förklarade Obama ”war on coal” och debatten från 1996/97 upprepades. Samma påståenden om tusentals dödsfall och fortfarande utan vetenskapligt stöd, men miljörörelsen krävde ytterligare skärpning av utsläppen från mellanvästerns kolkraftverk, vilket skulle bli betungande för branschen.

I december 2009 publicerade EPA en rapport, där det bland annat hävdades att risken för att dö av PM2,5 partiklar var noll endast när inte någon PM2,5–haltig luft inhalerades och att döden kunde inträffa redan några timmar efter att man inandats denna luft.

I september 2011 fick Milloy korn på en studie kring ett intressant medicinskt fall: ”Supraventricular Arrhythmia Following Exposure to Concentrated Ambient Air Pollution Particles”, ungefär hjärtat började fladdra efter inandning av utomhusluft med förhöjda halter av förorenande partiklar.

En kvinna hade utsatts för ett EPA-experiment där hon fick inandas luft med normalt innehåll, men med förhöjd partikelhalt. PM2,5-halten var 112 µg/m3 dvs 3 ggr högre än EPAs gränsvärde på 35 µg/m3, vilket sällan uppnåddes. Testet utfördes inte på vilken 58-årig försökskvinna som helst, nej hon var 172 cm lång, vägde 104 kg och hade en diger medicinsk åtgärdslista i ryggsäcken. Dessutom hade hennes far drabbats av dödlig hjärtattack vid 57 års ålder.

Kvinnan fick alltså ”fladdrande hjärta” under experimentet. Det kan ha många bakomliggande orsaker, men knappast luftkvaliten. Vid uppföljande undersökning visade det sig att hon till råga på allt annat hade en onormal nervslinga i hjärtmuskeln, vilket förklarade arytmin.

Några veckor senare 2011 vittnade Lisa Jackson (EPAs administratör 2009-2013) inför kongressen i frågan om PM2,5 och förtidig död. Då uttalade hon de sedan väl bekanta orden. ”Particulate matter causes premature death. It doesn´t make you sick. It is directly causal to dying sooner than you should.” … de gör Dig inte sjuk. De är den direkta orsaken till att dö tidigare än Du annars skulle ha gjort. Senare i samma förhör ”If we could reduce particulate matter to healthy levels, it would have the same impact as finding a cure for cancer in our country”.

Lisa Jacksons ord var skrämmande, men vad är en hälsosam nivå, hur många fall grundades uttalandet på och var fanns den vederhäftiga forskning, som hon kunde stödja sig på?

Den 58-åriga kvinnan var inte ensam om att vara försöksperson kring PM2,5, ytterligare 40 personer hade utsatts för likartade tester, något med PM2,5 -värden ända upp till 750 µg/m3 (gränsvärdet är 35 µg/m3 och medelvärdet i USA 10 µg/m3). Utfallen från de experimenten redovisades dock inte.

Byggde hotet om hjärtattack orsakat av innehållet i normal luft endast på denna kvinnas arytmi?

Milloy började gräva och frågade EPA efter data. Ibland fick han svar, ofta motsägelsefulla och grundlösa. Visste t.ex. försökspersonerna hur enormt farlig luft, enligt EPA, de utsattes för? Svaret var nej, trots att EPA officiellt hävdade att de fått relevant information.

Det blev alltmer klart att EPA inte kunde stå för sina ord och varken ville eller kunde visa upp trovärdiga data.

Milloy stämde så småningom (sept. 2012) EPA utgående från deras egna motsägande uppgifter, bland annat att de hade utsatt försökspersonerna för letala halter av PM2,5 och att EPA inte hade informerat sina försökspersoner om riskerna. EPA försvarade sig med att risken för att dö inte gällde enskilda personer, det handlade om statistiska beräkningar på hela populationer. Hur kunde han gå vidare?

Internet gav svaret. Kalifornien hade dataregister, som skulle kunna samköras för att belysa EPAs påståenden som att döden kunde inträffa redan efter några timmars inandning av PM2,5. Dess register visade både PM2,5-halten och antalet dödsfall på daglig basis i statens 15 ”air basins” från 2007 till 2010. Uppgifterna från de 8 mest påverkade områdena valdes ut. Den jämförande undersökningen omfattade 854,109 dödsfall.

Någon meningsfull korrelation gick inte att finna. EPAs påstående stämde inte, åtminstone inte 2007-2010 i Kaliforniens åtta områden med högst PM2,5 –halt.

SCARE POLLUTION why and how to fix the EPA har mer att ge. Den avslöjar mycket om utvecklingen av EPA, den institution, som ”från början var en framgångssaga, men blev kidnappad av miljöaktivister och som nu blivit ett hinder för utveckling” (Jay Jahr) – och inspirationskälla för miljörörelsen i väst.

EPA

https://www.klimatupplysningen.se/2017/02/03/epa-dags-att-ga-hem/

I sista kapitlet ger Milloy sin syn på vad som krävs för att sätta stopp för detta monster och processen är redan inledd. EPAs nuvarande administratör, Pruitt har lovat att miljöaktivisternas tid på EPA är över, han ska endast, vilket även konstitutionen kräver, låta sig ledas av kongressen. Vidare ska kraven i Clean Air Act följas, EPAs uppgift är att övervaka att den luft vi andas är säker dvs endast verkliga föroreningar ska begränsas.

Enligt Milloy är det högst tveksamt om hotet om den ”farliga luften” vi andas vilar på vetenskaplig grund. Som ytterligare exempel tar han upp ”den kinesiska paradoxen”. I Washington DC ligger PM2,5-halten på 10 µg/m3 och den förväntade livslängden på 76 år. Beijing har ungefär 10 ggr högre PM2,5-halt och en rapporterad förväntad livslängd av 81 år. Epidemiologer talar om att luften där dödar tusentals varje dag, men utan att visa upp någon vetenskaplig forskning. Intressant är att de, enlig Milloy, använder sig av en modell från WHO, som i sin tur vilar på studierna bakom 1997 års gränsvärden d.v.s. ”utan stöd av någon vetenskaplig dokumentation”.

återvinn 2

Sista ordet lär inte vara sagt. Hur vetenskapligt tveksamma de olika gränsvärdena och hoten än är, så har de i varje fall varit effektiva när det gäller att reglera utsläpp från industrin.

Ann Löfving-Henriksson

Här är vad Jay Lehr, Heartlandinstitutets vetenskaplige ledare skriver om boken:

https://junkscience.com/2017/06/book-review-scare-pollution-a-pulitzer-prize-worthy-piece-of-investigative-journalism/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tack Ann,

  vad du lär oss!

 2. Arne Nilsson

  Att Hornsgatan i Stockholm skulle vara Sveriges farligaste gata framstår som märkligt. Visst åker det bilar där men det går ganska långsamt. Möjligen kan man konstatera att befolkningen i närheten, Södermalmsborna, verkar vara hjärnskadade men om det beror på luften är jag inte helt säker på.

 3. Björn-Ola J

  Här är en gammal debattartikel som är värd att påminna om i samband med detta:
  http://www.tidningencurie.se/debatt/parallell-vetenskap-och-gron-ideologi-ett-hot-mot-demokratin/

 4. Kenneth Mikaelsson

  Farligaste inom parantes i fjollträsk när det gäller partiklar är ju tunnelbanan.. undrar hur mycket asbest det är kvar som cirkulerar i dessa tunnlar även sen de bytte bromsbelägg på sena åttiotalet till asbestfria….
  Vet att det gjordes en undersökning meeeeen…. det blev riktigt tyst riktigt snabbt …

 5. Ann lh

  # 3 Björn-Ola, Tack för att Du påminde om den suveräna och allmängiltiga artikeln kring den gröna ideologin och hur den påverkar, i det här fallet, GMO-frågan.

 6. Ann lh

  # 4 Kenneth M.
  Asbestfrågan ja, ytterligare en fråga värd en artikel – minst. Det finns asbest och det finns asbest, med olika ursprung, egenskaper och möjlighet att påverka oss, men det har den gröna ideologins företrädare inte varit intresserade av att upplysa om.

 7. tty

  Omfattande forskningsfusk inom PM2.5-området har nyligen avslöjats i USA:

  http://retractionwatch.com/2017/06/29/duke-admits-faked-data-potentially-affected-grant-applications/

  http://www.heraldsun.com/news/local/counties/durham-county/article159285769.html

 8. tty

  Att ”partikelhotet” måste vara överdrivet inser nog alla som vistats någon tid i ett ökenområde. Vore partiklarna så farliga som det påstås skulle befolkningen i dessa trakter sedan länge vara utdöd.

 9. tty

  Att ”partikelhotet” måste vara överdrivet inser nog alla som vistats någon tid i ett ökenområde. Vore partiklarna så farliga som det påstås skulle befolkningen i dessa trakter sedan länge vara utdöd.

 10. Ann lh

  # 7 tty, tack för upplysande artiklar.
  Co2- och PM2,5 -hoten är skapade för att nyttjas i avvecklingens tjänst. Frågan är vilket av dessa hot som hittills varit mest effektivt.

 11. Ann Lh, tty mfl

  Bra att detta tas upp. Jag kommenterade detta förra veckan, där även användbara länkar finns med:

  Jonas N
  2017/07/04 kl. 08:59
  Beklämmande, men knappast förvånande:

  Massivt forskningsfusk uppdagat bakom forsknig rörande sk ‘environmental justice’ med anslag från bla EPA rörande ‘farligheten’ av låga koncentrationer av små partiklar i luften.

  Ni vet, en del av Obamas Climate action ‘Clean Power Act’ som skulle rädda både världen, klimatet och förstås barnen. Och ‘spara’ gigantiska pengar åt alla!

  För där behövdes en ytterligare alarmism mot koleldad energi, och det fick bli ‘partikelföroreningar’ och barnen och speciellt de som led av astma.

  Forskningsfusket, som tveklöst handlade om att försöka leverera ‘bekräftelse-‘ resultat för alarmismen, rör påhittad data från labförsök, och helt fejkade expermientserier på bla möss. Dessa ‘forsknings’resultat låg till grund för anslag om ca 2 miljarder (!) kronor vid det och andra unversitet.

  Den som följt med ett tag kanske erinrar sig att kanske att EPA både har drivit detta med ‘partikelfarlighet’ hårt och länge, och även anklagats för att tillåta, bedriva och fortsatta experiment på människor exponerade för partiklar, som enligt dem själva kan vara dödliga inom några timmar.

  Är det någon som verkligen är förvånad?

  61
  Jonas N
  2017/07/04 kl. 09:45
  Den statistiska signifikansen (om där öht finns ngn signifikans) av att förhöjd partikelhalt (av vad man kallar PM2.5) korrelerar med ökade astmattacker hos barn har för övrigt ifrågasatts starkt av en hel del, se bla Stan Young mfl här:

  Neither PM2.5 nor ozone added appreciably to the prediction of daily deaths. These results call into question the widespread belief that association between air quality and acute deaths is causal/near-universal.
  Men är någon förvånad över att höra att den studien hade klara svårigheter att bli publicerad, och blev förs refuserad av PLOS-1, där man menade att ‘där idag inte råder någon tveksamhet’ om sambandet?

  Och säg, känns inte den typer av fraser igen ack så väl?

 12. Min senaste kommentar (#11?) fastnade i modereringen (pga av fel mailadres förmodar jag). Kan någon fixa?

 13. Ann Löfving-Henriksson

  Jonas, jag godkände kommentaren nyss. Hoppas att den dyker upp igen. / Ann

 14. Ann lh

  # 11-13 Jonas, tack för att Du kompletterade den här tråden med Dina tidigare kommentarer. Klimathotsfrågan och koldioxhalterna visar vissa tecken på att vara på utdöende och kanske det här med regleringaroch överregleringarpå ”kvicksandsgrund” borde poängteras än mer. Frågorna hör ju i viss mån ihop.

 15. Lasse

  Är detta relevant för dieselmotorn?

  Är det inte just partikelhalten som man skrämts med?

 16. Micke S.

  Vad pratar ni om för pm 2.5 partiklar? Sot, krokodilit , SiO2, m.m. Problemet är att pm2. 5 och mindre når ända ner i alveolerna varifrån det inte finns ett effektivt system för borttransport. T.ex sotpartiklar från förbränning är ju normalt belagda med diverse cancerframkallande PAH och nitroPAH. I alveolerna blir de kvar under tillräckligt lång tid för att kunna biotransformera t. ex. Benzo(a)Pyren. Det är ju mycket partiklarnas kemiska egenskaper som bestämmer farligheten. Det finns mycket gjort på partiklar och lungfunktion, det mesta är nog gjort av medicinare men jag tror att i stort sett ingen på denna blogg kommer att finna forskningen trovärdig.

 17. Michael

  #16
  Alveolerna innehåller makrofager, en celltyp som ingår i immunsystemet och håller alveoler rena från partiklar och mikrober.

 18. Micke S.

  17.
  Vad händer med makrofagen när den slukar en i grunden toxiska partikel?

 19. Torbjörn

  #16 Micke S
  Hur orolig ska man vara enligt dig?
  Ska vi sluta använda bilar, lastbilar, tåg, båtar, flyg, stearinljus, kaminer, tändstickor mm?

 20. Ann L-H

  # 16 Micke S., det finns mycket gjort på partiklar och lungfunktion skriver Du. Har Du någon aktuell och vederhäftig forskningsrapport i frågan och som dessutom inte tar flera timmar att läsa igenom så får Du gärna skicka en länk – gärna med kommentar från Dig.

 21. Micke S.

  Mitt inlägg gällde pm2.5 och inte din eller någon annans oro. Du kan väl läsa det som är publicerat och dra dina egna slutsatser om du ska vara orolig eller inte.

 22. Ann L-H

  # 17, 18 Micke S. Om jag fattat saken rätt utgör makrofagerna, storätarna ett slag återvinningssystem. De käkar och omsätter det som kan omsättas, vissa rester, deponin, tas om hand av antikroppar i immunsystemet och hamnar så småningom i slem, tårar osv och kan på så sätt lämna kroppen.

 23. Micke S.

  #20
  Går bra att Googla. Men du får nog ägna några timmar åt ämnet. Vad du sedan anser ”vederhäftigt” har jag svårt att avgöra.

 24. Michael

  #18
  ”Vad händer med makrofagen när den slukar en i grunden toxisk partiel? ”

  Mikroorganismer och-partiklar som slukas av makrofagen utsätts för nedbrytande processer däribland reaktiva syreföreningar och proteinnedbrytande enzymer. Den kemiska sammansättningen förändras.

 25. sibbe

  Bra artikel, Ann:
  partiklar: Skönt att ha något abstrakt att skrämma folk med.
  Tyska gröna vänstern försöker febrilt att stoppa produktionen och försäljningen av dieselbilar. Varför: partiklarna. Visserligen har de minskat de senaste åren, men man vill ju ha bort alla fossila fordon.

  Troligtvis som första åtgärd för att förbjuda senare bensinbilar. På något sätt är man nog frustrerad över att tyska bilköpare överlag ratar elbilar. För lite subventioner, gnälls det. Tja.
  Mera obehagligt: Både tyska vänstern, de gröna och en tysk socialdemokratisk minister skyllde på polisens brutalitet i Hamburg – före mötet. Polisen provocerar, hette det då, redan förrän mötet hade börjat.
  Även efter Hamburgsmötets kravaller så tyckte vänsterns- die Linke- partiordförande att det var polisens fel, alltihop. Likaså en av de grönas storheter, Ströbele, f.d advokat, super grön och super röd, han menar att polisen var brutal. Märkligt nog frågade ingen av intervjuarna om varför då ”antifascisterna” placerade molotovcocktails och gatu-stenar redan för flera veckor sedan på flera hustak ovanför gatan där man hade rätt att demonstrera – och kastade dessa vapen från taken mot polisen…
  – Perfekt upplagt för Merkel igen. Hon fick för all del skaka hand med Trump lite längre an vanligt.
  Trump passade på att stifta fred i Syrien. Det tyckte tyska medier illa om. Han fick igenom att USA kunde slå till mot dumpning från importörer:
  som Tyskland, som dumpar t.ex. bilarnas exportpriser genom att bilindustrin ( liksom också andra storföretag i Tyskland) inte behöver betala de extra avgifter som man tvingar vanliga elkunder i Tyskland att betala. Klart att BMW/etc har en exportsubvention, visserligen bara indirekt!
  Rena fossila bränslen, har man hört om det? Före Trump?
  Likaså siffrorna 19 MOT 1, för Paris”avtalet” – kombinerad med att man ( även alla andra 165 länder som inte fick vara med på mötet) får saluföra ”rena” fossila energier… Ack, ja. Angela…
  Fulla poäng för Trump!

  Nå, ja, vänster patraskets huliganer, ”Antifascister” visade sig var vänsterfascister. Högerfascister eller höger patrask går an, men vänsterfascister, god bevare, dom är ju dom goda, kolla Goggle… :
  ”–Nej det är omöjligt eftersom fascismen är en höger vriden extremism ungefär som sverigedemokraterna” säger Google-sökmaskinen via en herre som heter Carl E Andersson…”
  – så Angela Merkel och hennes parti CDU:s vinner väl i höstens val alla tiders största vinst: tyskarna gillar varken vänsterfascister eller högerfascister.
  Det var tal att en djupröd, röd, grön koalition (stalinister från DDR, ”die Linke”, socialdemokraterna och de gröna) skulle föra Tyskland närmare ett grönt-socialistiskt samhället. efter valet i höst.
  Ivrigt påhejade av medierna. Men opinionssiffror är på väg ner under 40 %. – Vad värre är, socialdemokraterna ryms väl inte alls med i i en stor koalition!
  Så, jag förutspår: stor majoritet 50 + för Merkels konservativa CDU/CSU och liberala FDP koalition i valet i september. Liberala FDP vill förresten sätta stopp för vidare utbyggnad av möllor och solpaneler ( vilket de lyckades med i delstatsregering i Nordrhein Wesfalen).
  Och Merkel svänger åter 180 grader. Gammal räv och pålitligt. Hon har vanan inne…

  Vänta bara, hon blir nog riktig god vän med Donald…

 26. Micke S.

  Just det, och där finns möjlighet att biotransformera t.ex. PAH till carcinogen dito.
  Kolpartikeln kan de inte transformera..

 27. Ingemar Nordin

  Micke S #26,

  Har du någon förklaring till varför det forskningsfusk som Ann LH och Jonas N tar upp behövdes för att visa på en ökad dödlighet?

  Har du några länkar till artiklar som utan forskningsfusk visar på en ökad dödlighet från partiklar?

  Det skulle vara intressant att läsa.

 28. sibbe

  Micke #20
  ”Går bra att Googla. Men du får nog ägna några timmar åt ämnet. Vad du sedan anser ”vederhäftigt” har jag svårt att avgöra.”

  Hör du, det är nog upp till dej att googla och meddela, annars så är dina inlägg inte så mycket värt. Ge oss nätadresser , och rentav gärna också godkända studier om ämnet, så vi kan kolla dina påståenden.
  Så att vi andra också kan hänga med.

 29. Ann L-H

  # 25 sibbe Tack!
  Aleksandra Boscanins ledare i Dagens GP är upplysande:
  http://www.gp.se/ledare/svenskarna-i-hamburg-1.4434881

 30. En modern Euro VI diesel har så små partikelutsläpp från själva motorn att de i praktiken är försumbara. I Stockholm föreslår man nu att dieselbilar skall förbjudas i en snar framtid—-men det gäller inte EURO VI diselar! Hur tokiga förslag får man lägg fram? I konsekvens med det förslaget så skulle man förbjuda alla gamla fossil och framför allt alla elbilar!
  Det är utsläppen från däck, asfalt, bromsar m.m. som är det ”enda” reella problemet. I det fallet har jag tidigare visat att elbilarna släpper ut 24% mer partiklar än jämförbara fossilbilar.

 31. Ann L-H

  Micke S., nu har Ingemar, sibbe och jag (# 20, 27 o 28) bett om godkända studier som vi skulle kunna diskutera här och nu. I morgon kommer en ny tråd, så ska vi komma någon vart med informationsutbyte i den här frågan, som du tycks vara medicinskt intresserad av, får du snabba på.
  Din kommentar i # 26 får du utveckla om den ska bli förståelig.

 32. tty

  #27

  ”Har du några länkar till artiklar som utan forskningsfusk visar på en ökad dödlighet från partiklar?”

  Det finns flera studier av personer som bodde och/eller arbetade i Wittenoom i Västaustralien 1943-69 då man bröt krokidolit (inte krokodilit alltså), eller s k blå asbest. Dessutom använde man avfallet från gruvorna att lägga på gatorna i samhället. Det rörde sig alltså om extrem exposition och där finns en helt klart signifikant ökning av lungcancer (ca 60%) och andra lungsjukdomar, framförallt silikos (stendammslunga). Märkligt nog är emfysemfrekvensen och dödligheten i hjärt/kärlsjukdomar däremot inte förhöjd. En aktuell bedömning är att ca 5% av de de f d innevånarna i Wittenoom kommer att dö i lungcancer:

  https://www.researchgate.net/publication/13785943_Environmental_Exposure_to_Crocidolite_and_Mesothelioma

  https://www.researchgate.net/publication/5801774_Mortality_of_former_crocidolite_blue_asbestos_miners_and_millers_at_Wittenoom

  http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/articles/PMC3305966/pdf/bjc201223a.pdf

  Det kan kanske tyckas vara ett bisarrt ämne att rota i, men saken är den att jag råkade hamna i Wittenoom för en del år sedan då jag reste runt i Pilbarraområdet. Det var en säregen och rätt kuslig plats. Staden var helt avfolkad och till större delen riven, och stora ytor hade asfalterats för att binda dammet. På några ställen i omgivningen där vägen passerar gamla asbestgruvor fanns det stora skyltar om att man skulle veva upp fönstren och slå av ventilationen. Jag blev intresserad och har sedan grävt litet i platsens historia.

 33. Ingemar Nordin

  tty #32,

  Tack. Bra med seriös diskussion istället för bara lösa påståenden. Det är väl med ”partiklar” som med ”kemikalier”. Man drar allt över samma kam utan att göra nyanserade distinktioner eller pekar på dosstorlek.

  Trots allt så måste ju människan, liksom alla djur och växter, vara evolutionärt anpassade till både partiklar och ”kemikalier”. Och till radioaktiv bakgrundsstrålning.

 34. Ingemar Nordin

  Ann L-H #29,

  OT: Jag har en känsla av att våldsvänstern blivit försikrigare med åren. Jag följde ett tag socialism.nu under 10-talet. Och då huttlade man inte med sin våldspropaganda, På forumet diskuterades öppet terrordåd mot ”kapitalister”, gris- och minkfarmare och alla andra som inte tyckte som dom.

  Kanske har de blivit lite mer försiktiga när de insåg att alla, inklusive SÄPO, hade access till deras nätforum. Vänstern har i allmänhet varit mer öppen med sin våldsromantik än högern. Men fascister är de allihop och har i princip samma ideologi med statlig styrning och kollektivism.

 35. Michael

  #34
  Ett intressant dokument på detta tema är ”Den farliga fredsrörelsen” (SOU 2002:90). Säpo jämför den vänsterextrema ideologin med fascismen. På punkt efter punkt sammanfaller de båda ideologierna. Man talar om röda respektive bruna kommunister.

 36. Sigge

  Är detta verkligen sant?

  ”En kvinna hade utsatts för ett EPA-experiment där hon fick inandas luft med normalt innehåll, men med förhöjd partikelhalt. PM2,5-halten var 112 µg/m3 dvs 3 ggr högre än EPAs gränsvärde på 35 µg/m3, vilket sällan uppnåddes. Testet utfördes inte på vilken 58-årig försökskvinna som helst, nej hon var 172 cm lång, vägde 104 kg och hade en diger medicinsk åtgärdslista i ryggsäcken. Dessutom hade hennes far drabbats av dödlig hjärtattack vid 57 års ålder.

  Kvinnan fick alltså ”fladdrande hjärta” under experimentet. Det kan ha många bakomliggande orsaker, men knappast luftkvaliten. Vid uppföljande undersökning visade det sig att hon till råga på allt annat hade en onormal nervslinga i hjärtmuskeln, vilket förklarade arytmin.”

  Det verkar väldigt oetiskt att utsätta sjuka människor för försök som misstänks försämra deras hälsa, friska med för den delen. Jag trodde att mest djurförsök och statistiska uppgifter från hela befolkningen som låg till grund för vad som kan vara farligt.

  Nu är inte jag alls någon medicinsk expert men eftersom jag jobbat med värme- och kraftvärmeverk så har jag genom det fått information om rökgasers farlighet. Det är ju kol, olja och biobränslen som det har eldats med på arbetsplatserna där jag varit. Olja är annorlunda än kol och biobränslen för att där är största miljöskadorna det oljespill som uppstår. Fungerar oljebrännarna bra och oljan har lite föroreningar (eldningsolja 1) i form av svavel och annat blir rökgaserna väldigt rena även utan rening. Däremot så är de få partiklar som blev väldigt farliga då de är små och ofta innehåller svavel. Kol ger ungefär 20-50 ggr så mycket partiklar som är nästan lika farliga. Biobränslen ger 10-20 gånger så mycket partiklar som olja, men då rökgaserna är basiska, andelen svavel och tungmetaller låg så är partiklarna inte lika farliga från som kol och olja. Men eftersom det är så mycket mer partiklar från biobränslen så är de sammantaget farligare än från oljeeldningsröken. Dessutom är koloxidhalten högre vid vedeldning och den är ju giftig. Däremot är koloxid inte farlig om den släpps ut ur en relativt hög skorsten då gasen är varm och något lättare än luft så den stiger snabbt.

  Det här fick jag lära mig på 80-talet. Det jag läst om rökgasers farlighet sedan dess har stärkt mig i min uppfattning. Nu var det eldningsolja 1 jag jämförde med för jag kommer inte ihåg skillnaderna ur miljösynpunkt med eldningsolja 2 och 3 som jag också jobbat med.

 37. #29 Ann L-H, med flera#

  För att fortsätta OT-tråden, à propos likheten mellan fascism och andra vänsterrörelser, läs gärna Torbjörn Kvists blogg ”Böcker och texter. Artiklarna före och efter nedanstående länk är också intressanta, liksom det mesta Torbjörn skriver på sina två bloggar. Han är bl.a klimathotsskeptiker, historiker och USA-kännare. Jag tror att han skulle kunna skriva gästinlägg med politisk inriktning här på Klimatupplysningen, om han vore villig därtill.
  http://torbjornkvist.blogspot.fr/2017/06/fascismen.html

 38. Ann LH

  # 36 Sigge, sant eller inte. Så är försöket beskrivet i boken och anledningen till att Milloy stämde EPA.

 39. Micke S.

  För er som är genuint intresserade av frågan finns gott om information på nätet. Ni som har tillgång till universitetens databaser kan använda dessa.
  #31 ”godkända studier”? Här finns det nog en diskrepans mellan vad jag anser vara en godkänd studie och vad de flesta här anser vara en dito studie. Du får nog läsa och utvärdera.
  #28 för att undvika att bli anklagad för cherry picking är det bättre om ni själva söker informationen. Om intresserad av ämnet.
  #26 Som sagt, mycket finns på nätet och via universitet kan du nog hitta allt. Prova medline. Vad gäller ”utan forskningfusk” får du väl läsa, utvärdera data och eventuella brister och själv slutleda om det är fusk eller inte.
  #26 En Kolpartikeln kan inte brytas ned av makrofagen. Den är för virus och bakterier som efter inneslutning löses upp av enzymer. Biokemin och dessa makrofagers vidare öden finns även det på nätet. En god kunskap i cellers funktion och biokemi är dock bra ha.
  Om man nu inte är intresserad av allt detta får man väl kort sagt köpa ”PM2,5 -hotet, ännu ett korthus” och hoppas på att det är rätt.

 40. Ann LH

  # 16 … 38 Micke S.
  Nu börjar det bli sent och knappt om tid att läsa någon vetenskaplig undersökning om partiklar och lungorna. Vi är några stycken som bett dej länka till någon lämplig sådan. Ta någon som du själv känner till så kan vi sedan diskutera den här på tråden.

 41. Ann LH

  Hoppsan nu skickade vi kommentar samtidigt. Ang. ditt svar var det inte riktigt det jag sökte utan tips på någon utvald vederhäftig vetenskaplig rapport som du satt dej in i, vill hänvisa till och sedan diskutera här.

 42. sibbe

  39 Micke:
  … Men av ditt senaste svar att döma, så är du bara ett troll…
  Och troll brukar ju försvinna bortåt natten…

 43. Micke S.

  #42. Tja, om du tycker det så. . . .

 44. Lars-Eric Bjerke

  #15 Lasse,

  Här finns utsläppskraven för bensin och dieselmotorer. https://en.wikipedia.org/wiki/European_emission_standards
  Man kravställer både antal och vikten av partiklar per körd kilometer. Vad gäller partiklar är kraven identiska för de båda motortyperna för EU6 (2014). Kraven från motorerna har nu blivit så hårda att utsläppen från däckslitage och bromsar dominerar.

 45. GoranA

  Miljö:
  Skogsdöd, säldöd, koldioxid, global uppvärmning, havsförsurning, havsnivåhöjningen, climate disruption, mikroplaster, PM2,5 och 6.e massutrotningen
  Trump:
  Pajas, collusion, obstruction, psykiskt instabil, obstruction, collusion och treason

  Allt och alla lika falska men det tar aldrig slut.

 46. Kenneth Mikaelsson

  Tja kolla hur många % som Miljö Fascisterna får nästa val… tre på sin höjd…
  Sen har vi ju svetsarlärlingen… fjant fan som representerar Sossarna som kommer åka kana och partiet med…. Och Sosse wannabees .. FD brunskortorna… bonde förbundarna … stupar nog på sin dyrkan av AGW ..
  Hmm.. tror det kommer bli festligt framöver…

 47. Gustav

  Tycker ni är orättvisa mot Micke S, om man vill läsa på om partikelutsläpp och påverkan på hälsa så går det bra att googla. Bättre det än att han presenterar en länk som sedan angrips av oss här. Att PM 2.5 skulle vara särskilt skadligt tror jag inte en sekund på. Därmed inte sagt att jag vill minska PM-nivåerna om det kan göras utan radikala åtgärder.

 48. Lasse

  Fredag och OT:
  Studien av kaffets farlighet/nytta gav min kaffestund värde.
  1 kopp om dagen minskade dödligheten med 12%
  4 koppar minskade med 18%
  Evigt liv fås vid 70 koppar om dan!

 49. Ingvar i Las Palmas

  OT
  Stumbled upon:
  by Dr. Tim Ball and Tom Harris,

  http://www.thepostemail.com/2017/07/07/time-debunk-misguided-science-underlying-paris-climate-agreement/

 50. Peter Stilbs

  Intressant karta över Europas energiproduktion ur ett ”grönt” perspektiv

  https://www.electricitymap.org/?wind=false&solar=false&page=map

 51. Johan M

  OT – ”Vill du rädda klimatet – avstå barn”

  När man trodde att man hört allt så kommer denna nyhet i radio – ”Det absolut mest effektiva sättet att minska sin klimatpåverkan är att avstå från att skaffa barn.” Jag brukar säga att man inte upphör att bli förvånad men man blir ju inte särskilt förvånad längre när den ena dumheten avlöser den andra. Detta fick mig dock att stanna upp i förvåning, man fundera över hur det egentligen står till i huvudet på de klimattroende.

  ”Att källsortera kan minska vårt koldioxidavtryck med 0,2 ton per år. Men motsvarande siffra för en familj som avstår från att skaffa ett barn är drygt 58 ton per år och förälder.”

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6738284

 52. Håkan Bergman

  #51
  Att gå och dränka sig är väl det ultimata, några frivilliga?

 53. Johan M

  #52 Håkan Bergman

  Man måste tänka på förmultningen och metangaser, bäst är nog att åka till Grönland och låta sig frysas in i en glaciär – nä just det, de kommer ju att smälta :-/

 54. sibbe

  # Johan M:
  Att avstå från barn::: det är att källsortera-
  – Har vi gjort dom senaste 50 åren. I form av abort, dagen efter pillen och – p-piller…
  Nuförtiden är det bara regnbågsfolket som vill ha barn …

 55. Johan M

  #54 sibbe

  Man kanske kan införa handel med utsläppsrätter för barn. Om man fick … 58 ton/år medellivslängd 80 år, snitt på 1 barn per person …. 4640 utsläppsrätter a ett ton C02 när man uppnådde replikerbar ålder så kunde man sen spendera dem på egna barn eller sälja dem på markanden. Folk som vill ha flera barn fick köpa utsläppsrätter så att det gick jämt upp. Som sista lösning om man ville ha fler barn utan att ha tillräckligt med utsläppsrätter så kunde man ta livet av sig själv och då erhålla 58 utsläppsrätter för varje år man hade kvar till 80.

  Hmm, vad skall gälla vid arv om man dör innan 80, skall utsläppsrätterna ärvas? Vad händer om man fyller 81 utan att ha utsläppsrätter att täcka upp med? Knepigt – vi får nog tillsätta en utredningen, eller varför inte ett institut – Stockholm Infertility Institute?

 56. Torbjörn

  #51 Johan
  Läste om dumheten i en av Skånes dagstidningar också. Det gäller att skapa en klimatångest bland medborgarna så man kan beskatta hårdare.
  Rätt löjligt att inrikta sig mot människor som planerar att skaffa barn, när man lika gärna kunde föreslå aktiv dödshjälp för svårt sjuka, som med alla medel tillgängliga måste leva så länge som möjligt

 57. Kenneth Mikaelsson

  Kanske läge att skicka ut lite femliters plast påsar till kvarvarande miljö fascister med texten: gör världen en tjänst .. tänk på miljön…

 58. Argus

  @#51

  Bizarrt

 59. Håkan Bergman

  Argus #58
  Inte bara bizzart, man blir rädd när man börjar tänka på hur många störda lättpåverkade personer som går lösa i vårt samhälle idag.

 60. latoba

  #55 Johan M
  Varför stopp vid 80? ”Grynet” (Volvo) fick ju barn efter 80.

 61. Ann lh

  Kommer in efter en underbar sakletare-promenad vid stranden med barnbarn, som lyckligt kvittrar och berättar hur skönt det är när det gör lite ont i fötterna, för då vet man att det är sommar. Men, så läser jag dagens bidrag här. Nej inte roligt.

 62. Kenneth Mikaelsson

  Sevärd: Orwell’s Nightmare: Temperature Adjustments and Climate Change

  https://www.youtube.com/watch?v=tlnwhcO5NC0

 63. Ann lh

  # 62 Kenneth M.
  Nytt spår, bra!

 64. Kenneth Mikaelsson

  En till om det stora lögnen om potensen av CO2

  https://www.youtube.com/watch?v=N1EsL3sBvGU

 65. Christopher E

  #51

  ”siffra för en familj som avstår från att skaffa ett barn är drygt 58 ton per år och förälder”

  Vad är det jag missar här? Vårt utsläpp per capita i Sverige är 4,6 ton per år. Hur kan det bli 58 ton per år för ett barn? Per förälder dessutom, så familjen sparar 116 ton?

  Har det hypotetiska barnet en livsstil som en klimatpolitiker med taxiresor, flyg till konferenser på exotiska platser, hög lön med hög konsumtion mm? 🙂

 66. Kenneth Mikaelsson

  Inte för att jag är en höjdare på matte….. men ser man vad miljö fascisterna presterar känner jag mig rent ut av stolt över vad jag presterar…

 67. Sören G

  OT
  Såg på samiska nyheterna. Det är ovanligt mycket snö i renbetbetningslandet och som följd därav ovanligt lite mygg. Då tvingas inte renarna upp högfjället där samerna tydligen vill ha dem för renmärkningen,
  I inslaget sas det att trots (eller p.g.a.?) att temperaturen stiger så ligger snön kvar allt längre på året. Samerna är de som drabbas värst av klimatförändringarna påstods det.

 68. Håkan Bergman

  Christopher E #65
  Ja du, i DN hävdar en dam att vi svenskar konsumerar 4,2 jordklot per år, blir inte mycket över för dom andra då?
  http://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/var-ar-det-tuffa-politiska-ledarskapet/
  ”Noura: Vi svenskar konsumerar 4,2 jordklot per år. Tänk om man som privatperson handlade fyra gånger över sina tillgångar. Då skulle man få sätta in en plan för att lösa det. Vi skulle behöva ett slags hållbarhets-Lyxfällan.”
  Själv tror jag att vi behöver en ny utbildningsminister och en bättre skola.

 69. Gunnar Strandell

  Lasse #48
  Kaffets farlighet ja. Du hörde eller läste väl att det finns en korrelation mellan kaffe och cancer, men att det kan förklaras av att det är fler rökare som dricker kaffe.
  Sådant här är inte forskning eller vetenskap. Det handlar bara om politik och pengar.

 70. Lars Kamél

  De pseudovetenskapliga beräkningarna om ekologiskt fotavtryck dyker upp gång på gång och används som om det vore någon vetenskap bakom. Det är det som ligger bakom sådant struntprat som att svenskarna lever som om det finns 4,2 jordklot. Det är inte WWF som gör beräkningarna, men det är WWF som sprider dem i sin propaganda. Beräkningarna är för övrigt ungefär som att räkna om äpplen, päron och bananer till apelsiner och sedan påstå att vi äter mer apelsiner än vad som finns. Förvisso går det att hitta på formler för att räkna om äpplen, päron och bananer till apelsiner, men varför skulle det anses vara vetenskap? Eller bevisa någonting om konsumtionen av riktiga apelsiner?

 71. Peter Stilbs

  #70 Det är väl framförallt vår Johan Rockström som brukar stå på författarlistan på publikationer som handlar om detta. Det tycks smygas in i ex Nature som specialartiklar utan egentlig refereegranskning, i ideologiskt propagandasyfte

 72. Gunnar Strandell

  Micke S. 39 och Gustav #47

  Googlade på artiklar om PM 2,5 och hittade det här bland det första som dök upp:
  Apheis: Health impact assessment of long-term exposure to PM2.5 in 23 European cities
  Citat av Abstract:
  ”Abstract. Introduction: Apheis aims to provide European decision makers, environmental-health
  professionals and the general public with up-to-date and easy-to-use information on air pollution (AP)
  and public health (PH). In the Apheis-3 phase we quantified the PH impact of long-term exposure to
  PM2.5 (particulate matter <2.5 lm) in terms of attributable number of deaths and the potential gain
  in life expectancy in 23 European cities. Methods: We followed the World Health Organization (WHO)
  methodology for Health Impact Assessment (HIA) and the Apheis guidelines for data collection and
  analysis. We used the programme created by PSAS-9 for attributable-cases calculations and the WHO
  software AirQ to estimate the potential gain in life expectancy. For most cities, PM2.5 levels were calculated from PM10 measurements using a local or European conversion factor. Results: The HIA estimated that 16,926 premature deaths from all causes, including 11,612 cardiopulmonary deaths and 1901 lung-cancer deaths, could be prevented annually if long-term exposure to PM2.5 levels were reduced to 15 lg/m3 in each city. Equivalently, this reduction would increase life expectancy at age 30 by a range between one month and more than two years in the Apheis cities. Conclusions: In addition to the number of attributable cases, our HIA has estimated the potential gain in life expectancy for long-term exposure to fine particles, contributing to a better quantification of the impact of AP on PH in Europe."

  Hmm, modeller alltså. Man behöver inte ens mäta halten av den aktuella partikelstorleken och kan ändå komma med resultat i form av antal dödsfall med fem siffrors noggrannhet.
  Och det hela leds av ett FN-organ. Det känns välbekant.

  Länk:
  http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44407212/Apheis_Health_impact_assessment_of_long-20160404-7372-8l5bwx.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1500151189&Signature=ZFtFMU%2BPII2WsEG2QV3ul1nXfuw%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DApheis_Health_Impact_Assessment_of_Long-.pdf

 73. Ann lh

  # 72 Tack Gunnar S., det Du skriver om här stämmer väl med resultaten från Steve Milloys journalistiska grävarbete. Han frågar ständigt, var finns vederhäftiga grunddata, och undrar stilla om hela hotbilden kring PM2,5 i grunden kan härledas tillbaka till de ogrundade gränsvärdena från 1997. Inga kända giganters axlar att vila på här med andra ord.

 74. Micke S

  #72 #73. Ni är förbaskat lata . Finns hur mycket som helst om bl.a. biologiska & medicinska effekter och kemisk sammansättning. Att provta pm 2.5 är inget problem, räcker med en impaktor Hoppas länkarna funkar

  http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0106821

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954611106005981

  https://www.researchgate.net/publication/6471199_Damage_effects_of_dust_storm_PM25_on_DNA_in_alveolar_macrophages_and_lung_cells_of_rats

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tox.22236/abstract
  https://www.nature.com/articles/srep11232
  https://www.google.se/url?q=https://web.anl.gov/PCS/acsfuel/preprint%2520archive/Files/45_2_SAN%2520FRANCISCO_03-00_0294.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiftbmMp4zVAhUlDJoKHXV6B6cQFggYMAU&usg=AFQjCNH1MLbC2zNA2SBzs3H6VC8iWnOdNg

 75. Mårten

  Det må hända att PM2.5 inte är så farlig som det basuneras ut men de kan knappast anses vara hälsosamma. Jag påverkas definitivt negativt av dålig stadsluft med astma och allmän sjukdomskänsla. Har vistats och bott i städer i Kina med dålig luft där astman utvecklats till det sämre. Sedan om det är pga PM2.5 eller PM10 eller något annat i luften kan jag inte svara på men nog fan dör människor pga dålig luft.

 76. Ann lh

  Mitt inlägg i ett sammandrag grundat på Milloys bok:
  Vanlig utomhusluft (!) ansågs av miljörörelsen skadlig och gränsvärden PM2,5 infördes – utan vetenskaplig grund, 1997.
  I samband med Obamas War on Coal kom krav på att dessa gränsvärden skulle skärpas.
  EPA utförde skamliga experiment, troligen för att ge ”vetenskapligt underlag” för skärpningen.
  EPA kom med häpnadsväckande påståenden.
  Milloy lät genomföra en epidemiologisk studie som motsade EPAs påstående och avslöjade EPAs bedrägeri.
  Nuvarande EPAadm. ska föra EPA tillbaka till det ursprungliga uppdraget i Clean Air Act – övervakning och åtgärd mot verkliga föroreningar. Varken CO2 eller innehållet i vanlig utomhusluft hör till verkliga föroreningar.
  (Begränsning av CO2 och politiken kring PM2,5 hör på olika sätt till miljörörelsens och UNFCCCs/IPCCs mål om avveckling av väst.)
  Men, visst finns det områden med luftföroreningar som NO-x och SO-x och partiklar som inte klassas som PM2,5. Visst kan förorenad luft vara skadlig.

 77. I den franska byggbranschen är huvudargumentet för de företag som saluför trähus att dessa är ”écologiques”. Mycket av marknadsföringen går ut på att komponenterna de använderär ”naturelles”. Det finns en mängd företag som säljer dessa så kallade naturliga byggmaterial. De går ut med aggressiva och skuldbeläggande påstående om hur skadligt det är för miljön att bygga med traditionella material.

  Beträffande isoleringsmaterial fördöms glasull och stenull. I stället vill man sälja träfiber, hampa, fårull, fjäder, halm m.m, vilka samtliga är tre gånger så dyra som glas-och stenull. För en 150 m² välisolerad villa kostar mineralullisolering ca 70 000 kr medan isolering med s.k naturmaterial går på ca 200 000 kr.

  Argumenteringen går ut på att mineralull, främst stenull, är cancerframkallande och att EU snart ska förbjuda mineralull i byggnader. Den påstås redan vara förbjuden i Tyskland. Ordet asbest läggs in i var annan mening. Man hänvisar till en studie som utförts i samband med förbudet mot asbest. Objektet för studien var en speciell stenull som tagits fram för att ersätta asbesten i industriella applikationer där hög värmetålighet krävdes. Studien fann att just den sortens stenull skulle kunna vara cancerframkallande, eftersom fibrerna var nästan lika tunna som asbestfibrer. Att den mineralull som används som husisolering har fibrer som är många gånger tjockare och därmed ofarlig nämns inte.

  Ett annat argument är att de s.k naturliga isolermaterialen isolerar både mot kyla och värme, medan mineral-och stenull bara isolerar mot kyla! Hälften av mina kunder tror på detta och jag måste spendera mycket tid på att förklara att det är nonsens. Likväl är det många som isolerar med de ”ekologiska” materialen, eftersom det känns bättre för samvetet.

  Den ”ekologiska” byggbranschen attackerar de traditionella byggarna och byggvaruhandlarna lika hårt som klimathotarna angriper fossilbränsle eller den ekologiska matlobbyn fördömer vanligt jordbruk. Och de får politikernas stöd också i detta fall.

 78. Tack Jonas N
  Jag ska ändra till Inhofe när jag kan logga in nästa gång

 79. Christopher E

  #77 Lars Mellblom

  Intressanta exempel du kommer med om lögnerna och myterna som används för att sälja ”ekologiskt” i alla möjliga sammanhang. Att göra skillnad på att isolera mot kyla och värme, den var ny 🙂

  Mineralull, tegel och betong mm är givetvis lika mycket naturmaterial som trä! Tänk att den ”ekologiska” branschen måste behövs ljuga så mycket.

  Jag är lite besviken, trodde faktiskt inte att Frankrike sjunkit till denna grad av miljötalibism. Låter ju lika illa som Sverige. Besvikelsen gäller även den tillrättalagda och falska franska rapporten du nämnde i annan tråd om att nästan inga fåglar dödas av vindkraftverk. Bisarrt och sorgligt. Här hemma har vi ju belagt mycket hög fågeldödlighet tex i Skåne:

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/omfattande-rovfageldod-i-vindkraftspark?

  Något för franska rapportförfattare att ta till sig.

 80. Ann L-H

  # 77 Tack Lars M. för intressant utblick.
  Mutti tycks ha fått en liten beundrare i Frankrike. En ny Obama?

 81. Håkan Bergman

  Lars M. #77
  ”Ett annat argument är att de s.k naturliga isolermaterialen isolerar både mot kyla och värme, medan mineral-och stenull bara isolerar mot kyla! ”
  Den var inte dålig!

 82. Håkan Bergman

  Ann L-H #80
  LakansvävsObama!

 83. # 79, 80, 81#

  Om ni ska etablera er som försäljare av ekologiska byggnadsmaterial (hög vinstmarginal!), har jag ett till argument som ni nog inte hört talas om. Déphasage! Det innebär att om man använder ekologisk isolering kan man dimensionera den så att det tar 12 timmar för värmen / kylan ( kom i håg att det är skillnad på de båda) att passera väggen eller taket. Endast naturmaterial har denna magiska egenskap. Detta är synnerligen energibesparande och ger en jämn inomhustemperatur, eftersom värmen på dagen kommer in under natten och nattkylan når insidan av huset på dagen
  .
  http://www.materiaux-naturels.fr/dossier-ecologie/isolation-thermique/48-dephasage-thermique-explique.html
  ”Pour obtenir un bon déphase (10 à 12h) il faut trouver le bon isolant qui est un compromis de densité (exemples : laine de bois, chanvre, cellulose, liège).” För att uppnå en god déphase (10 till 12 timmar) måste man hitta ett bra isoleringsmaterial med en väl avvägd densitet (exempelvis: träull, hampa, cellulosa, kork).

  Frankrike var teknikvänligt fram till Mitterrands presidentskap. Speciellt President Pompidou hade visioner för ett modernt Frankrike; kärnkraft, motorvägar och utbyggnaden av telefonnätet. Endast 15% av hushållen hade telefon 1968. Några år senare var nästan alla hem utrustade. Därefter stod utvecklingen i stort sett stilla fram till början av 2000-talet. Efter det har det bara gått utför, och nu talas det mest om att ”ni folk (nedsättande) måste sänka er levnadsstandard, annars går jorden under”.

  Under Macron räknar jag med ytterligare fem års ekonomisk stagnation och mer regler för näringsliv och medborgare. Marine Le Pen sade ju under sista valdebatten: ” Vem som än vinner får Frankrike en kvinnlig president; Le Pen eller Merkel.”

 84. Vad för politik kan vi förvänta oss under Macrons mandat?

  Fler och högre skatter. Ett förslag till en ny skatt lades redan av Hollandes regering om att beräkna det fiktiva hyresvärdet av ägda privatbostäder. Värdet av den uppskattade fiktiva hyresintäkten ska räknas som inkomst. Lagen om den skatten klubbas nog ganska snart. Observera att vi har redan bostadsskatt som betalas av alla, samt fastighetsskatt som i vissa kommuner kan vara mycket hög.

  Accelererad övergång till ekologiskt jordbruk samt en intensifierad kamp mot koldioxid och privatbilar. Valet av Nicolas Hulot till minister för departementet för ekologi och solidaritet, indikerar att åtgärderna här kommer att bli kraftfulla.

  Sen kommer de riktigt omvälvande reformerna, som tycks vara ickefrågor i Sverige, men som det talas mycket om här. Med det menar jag avskaffandet av kontanter och förbudet mot dessa som betalningsmedel, kombinerat med förbud för privatpersoner att inneha ädelmetaller i fysisk form. Strax därefter införs negativ ränta, uttagen av bankerna och erlagd till staten, för att amortera ner statsskulden.

  Avskaffandet av kontanter måste nog bedrivas på EU-nivå, men med ett EU dominerat av Frankrike och Tyskland efter Brexit, ska det nog gå att genomföra. Jag känner på mig att det är en modernisering som Sveriges regering kommer att ljudligt applådera.

 85. https://www.contrepoints.org/2017/07/16/294877-desherbage-tres-bio-carottes-bio

  Jag glömde att lägga in länken i min förra kommentar. Se de två videoklippen om ekologisk morotsodling och beundra hur Tysk teknologi visar vägen till framtiden. Brännaren drivs av biogas och traktorn av solceller. Som en bonus löses frågan om hur enkla arbetsuppgifter för nysvenskar skapas.

 86. Christopher E

  #84 Lars Mellblom

  ”Jag känner på mig att det är en modernisering som Sveriges regering kommer att ljudligt applådera.”

  Givetvis. Avskaffandet av kontanter ger total statlig kontroll över alla transaktioner, och därmed stora möjligheter till ökad beskattning. Till och med den lilla veckopengen till barnen kan då beskattas från första kronan.

  Och det dröms ju om utökad koldioxidskatt bland våra styrande. Med total statlig kännedom om vår konsumtion kan detta åstadkommas. Precis alla varor och tjänster kan få ett CO2-index och beskattas individuellt.

 87. Tack Ann för denna intressanta artikel och tack för alla intressanta kommentarer. Var lantbrukare på sjuttiotalet med föråldrade traktorer vilka läckte dieselavgaser. Jag borde varit död för länge sedan med tanke på allt partikelutsläpp från dieselavgaser (utan rening) och torra jordpartiklar som rök in i de bristfälliga hytter som man hade på den tiden plus rök från vedeldning mm. De enda partiklar som jag en gång blev sjuk av var för mycket mögelsporer i luften som jag andades in vid ett tillfälle. Fick det som kallades ”justeraresjukan” på den tiden, idag kallas det ”fliseldaresjukan”.

 88. Ann lh

  Rutger, tack för kommentaren och tack för att partiklarna inte knäckte Dig!

 89. Slabadang

  Dubbdäcksförbudpåhornsgatanidiotin!

  När jag tänker på ”Sjuka hus” så blir det SVTs högkvarter på Gärdet som jag ser framför mig. När det talas om klimathot så är det debattklimatet jag upplever som syrefattigt instängt och ett hot mot den öppna debattens överlevnad.

  Samtidigt som vi blir allt äldre och friskare så skriker den gröna rörelsen ut allt fler risker och hot mot vår hälsa. Vi som genomlevt alla moderna ”miljöhot” med orenade utsläpp,asbest,smog, mattillsatser,plaster, ”kemikalier”, rökande (se doku-filmer från ww2 där i princip alla röker jämt och i alla sammanhang kontor som samlingslokaler) … blir nu alltså 76 bast i genomsnitt.

  Att göra en triangulering mellan observationerna av Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan – Rökmolnen under militära genomgångar ww2- Nuvarande genomsnittsålder jämförd med tidigare är en enkel tankeövning som sätter miljöalarmismen i perspektiv. Hur farliga kan de moderna ”nyupptäckta” ”hoten” vara jämfört med de gamla vi och våra föräldrar redan genomlevt?

  I mitt huvud sitter minnet från KGBs strategi för hur man raserar sin fiende.
  Man uppmuntrar honom att fortsätta i samma riktning han redan befinner sig med ökad hastighet mot riktningens absurdum. Man vänder hans styrka till att bli hans svaghet i hastigheten upptäcker han inte att han passerat rimlighetens gräns och befinner sig på absurdismens territorium.

  Allt kan gå till överdrift. Ideologi parad med agendajournalism och fanatisk fundamentalism skapar moderna rabiata idioter med sina tillhörande idiotier.

  Svenska folket får nu uppleva hur sin friska välvilliga tolerans och empati för fattiga,förtryckta,miljö utnyttjas av sjuka krafter och leds in på Absurdistans territorium.

 90. Gunnar Strandell

  Micke S #74
  Tack för länkarna!
  Jag tror att du vet att jag inte är lat. Det ligger inte släkten helt enkelt. Vi hittar olika länkar och kompletterar varandra medolika tolkningar. Det tycker jag är bra!

  Från abstrakti din första länk:
  ” pulmonary fibrosis (PF), chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and tumorigenesis have been increasing over the past decade, a fact that heavily implicates environmental influences.

  Jag ser en sorts standardfras som också plågar klimatvetenskapen, och den krävs nog för att få fortsätta sin forskargärning. Men det är en hypotes som överhuvud taget inte undersöks iden följande rapporten!
  Och det är vad jag uppfattat som en av poängerna i huvudinlägget.

  Rutger #87
  Bra att du påpekar riskerna med mögelgifter. Till detta kommer brandfaran med isolering av krollsplint. Båda bemästras med kemiska preparat……..

  Jag anser att det bara handlar om pengar och makt medan ”the small people” får stå för notorna.