gift

Du är en mördare!

Ja, just du. Och han bredvid dig också. Och din lilla tvååriga dotter. Det har EPA bestämt idag. Västhusgaser utgör ett hot mot människans hälsa och miljö. EPA anser även att bilavgaser bidrar till detta hot. Vad blir nästa steg? Förbjuda privatbilismen i USA, bilens förlovade land? Eller ska vi gå ännu längre? Se bild   →