bilism

Du är en mördare!

Ja, just du. Och han bredvid dig också. Och din lilla tvååriga dotter. Det har EPA bestämt idag. Västhusgaser utgör ett hot mot människans hälsa och miljö. EPA anser även att bilavgaser bidrar till detta hot. Vad blir nästa steg? Förbjuda privatbilismen i USA, bilens förlovade land? Eller ska vi gå ännu längre? Se bild   →

Jonny Fagerström vs. Gröna bilister och m

Jonny Fagerström har lyckats med bedriften att få in en replik på Gröna bilisters och moderaternas debattartikel om bilars klimatpåverkan. I ursprungsartikeln i GP skrev Jacob Lagercrantz, ordförande för Gröna bilister, och Lars Lindblad (m), bl.a. att bensinen är ologiskt billig (!), att bilars klimatpåverkan måste försvinna på sikt och att nya miljöbränslen ska ges   →