miljöbilar

Morot eller piska – vad är bästa vägen till klimatsmarta bilar?

Här följer ett gästinlägg av Rebecca Maor (presentation nedan): Den nya svenska regeringen 2019 inledde med ett löfte om att förbjuda nyförsäljning av bensin- och dieselbilar från 2030. Det blev ett ramaskri bland miljöorganisationer såväl som från bilbranschens sida. Ett argument mot det föreslagna förbudet är att det omöjliggör utvecklingen av fordon som drivs med   →

Miljöbilarna och drivmedlen

Försäljningen av sk miljöbilar ökar. Totalt sett ökade andelen miljöbilar från 34 % 2008 till 38 % 2009. Försäljningen av etanolbilar rasade dock från 67-49 % under 2009. När man läser i media kan man lätt få intrycket av att det är etanolbilarna som ökar men så är alltså inte fallet. De bilar som istället   →

Koldioxidbaserade p-avgifter

Här är en liten nyhet från andra sidan Atlanten. I Richmond har den ansvarige för transporter gett klartecken för att ta fram ett nytt system för parkeringsavgifter baserade på bilens CO2-utsläpp. De bilar som släpper ut minst CO2 får i framtiden parkera gratis i staden och de som släpper ut mest drabbas av en extra   →

Jonny Fagerström vs. Gröna bilister och m

Jonny Fagerström har lyckats med bedriften att få in en replik på Gröna bilisters och moderaternas debattartikel om bilars klimatpåverkan. I ursprungsartikeln i GP skrev Jacob Lagercrantz, ordförande för Gröna bilister, och Lars Lindblad (m), bl.a. att bensinen är ologiskt billig (!), att bilars klimatpåverkan måste försvinna på sikt och att nya miljöbränslen ska ges   →

Wijkman invald i Gröna Bilisters styrelse

Tege T meddelar att Anders Wijkman i helgen valts in i styrelsen för Gröna Bilister. Organisationen hoppas visst att valet av Wijkman ska få EU att engagera sig mer i utvecklingen av energieffektivare miljöbilar och öka tillgången på biobränslen. ”Med Anders i styrelsen kommer Gröna Bilister få en tydligare röst i Europa. Det krävs ett   →

Maud Olofsson har fått hybris

Känner sig centerpartisterna osäkra på sin sits i riksdagen? Eller är dagens utspel i Dagens Nyheter ett sätt att profilera partiet? Oavsett vilket så är det idiotiskt. Hör bara: Maus Olofsson, Andreas Carlgren, Eskil Erlandsson och Åsa Torstensson föreslår att det efter 2015 inte ska säljas några bilar som drivs på fossilt bränsle. Och inte   →