drivmedel

Fossilfria drivmedel räcker inte

Varken biomassa eller elektricitet räcker för att driva världens fordon Biomassa föreslås nu kunna driva allt fler av människans aktiviteter: fordon, maskiner, uppvärmning och   →

Lars Bern om bilindustrins framtid

Maggies kommentar: Nedan en mycket välskriven artikel om de problem som bilundustrin brottas med. Lars Bern har själv varit knuten till Volvo och ger   →

Miljöbilarna och drivmedlen

Försäljningen av sk miljöbilar ökar. Totalt sett ökade andelen miljöbilar från 34 % 2008 till 38 % 2009. Försäljningen av etanolbilar rasade dock från   →

Lösningen på peak-oil?

I början av 1920-talet tog Franz Fischer och Hans Tropsch patent på en metod att genom indirekt förvätskning tillverka paraffiner (mättade kolväten) ur syntesgas   →