drivmedel

Fossilfria drivmedel räcker inte

Varken biomassa eller elektricitet räcker för att driva världens fordon Biomassa föreslås nu kunna driva allt fler av människans aktiviteter: fordon, maskiner, uppvärmning och mycket annat. Den skall tas från världens skogar och från vilda och odlade växter. Men dessa räcker inte på långa vägar till för alla behov, särskilt inte i konkurrens med mat   →

Lars Bern om bilindustrins framtid

Maggies kommentar: Nedan en mycket välskriven artikel om de problem som bilundustrin brottas med. Lars Bern har själv varit knuten till Volvo och ger oss här sin syn på bilindustrins framtid. Vilken strategi skall bilindustrin välja? För vänstern har alltid bilen varit ett lovligt villebråd. Bilen är något som skapar frihet för medborgarna och det   →

Miljöbilarna och drivmedlen

Försäljningen av sk miljöbilar ökar. Totalt sett ökade andelen miljöbilar från 34 % 2008 till 38 % 2009. Försäljningen av etanolbilar rasade dock från 67-49 % under 2009. När man läser i media kan man lätt få intrycket av att det är etanolbilarna som ökar men så är alltså inte fallet. De bilar som istället   →

Lösningen på peak-oil?

I början av 1920-talet tog Franz Fischer och Hans Tropsch patent på en metod att genom indirekt förvätskning tillverka paraffiner (mättade kolväten) ur syntesgas (CO+H2), som i sin tur kan framställas ur alla råvaror som innehåller kolväten, t.ex. kol, naturgas och sopor. Dessa paraffiner kan på ett enkelt sätt raffineras till syntetisk bensin, diesel eller   →