Miljöbilarna och drivmedlen

Försäljningen av sk miljöbilar ökar. Totalt sett ökade andelen miljöbilar från 34 % 2008 till 38 % 2009. Försäljningen av etanolbilar rasade dock från 67-49 % under 2009. När man läser i media kan man lätt få intrycket av att det är etanolbilarna som ökar men så är alltså inte fallet. De bilar som istället ökat är bilar med låg förbrukning oavsett drivmedel, bensin eller diesel. Även gasbilarna ökar i statistiken. Den ensidiga etanolsatsningen visar sig alltmer vara en felsatsning både pga att miljönyttan är låg, (mest beroende på hur etanolen framställts) dess påverkan på livsmedelspriserna och särskilt som de flesta med etanolbil nu ändå tycks tanka bensin.

Lobbyismen för den svenska etanolpolitiken tecknas alldeles underbart i denna artikel från 2008 av motorjournalisten Lasse Swärd. Etanol är egentligen inget dåligt fordonsbränsle. Allt hänger på råvaran och hur etanolen produceras, men problemet är att jordklotet inte räcker till för att alla ska köra bilar uteslutande på etanol eller E85, som vi gör i Sverige. Dock tycks inte etanolen som låginblandning vara död, tvärtom. Nu satsas det på nya etanolfabriker för låginblandning av etanol såsom E10, E15 eller E20.

I Kina satsas det på metanol. Metanol är den enklaste av alla alkoholer med endast en kolatom mot etanolens två. Ju fler byggstenar, desto svårare blir det i processerna. Därför kan metanol och DME (dimetyleter, för att ersätta diesel) enklare och med högre energiutbyte göras av en bredare bas råvaror och ersätta en rad produkter som i dag är oljebaserade. Björn Gillberg är på gång med en egen metanolfabrik i Värmland. Lyssna på denna korta men informativa intervju med Björn. Björn Gillberg är en gammal miljökämpe som ofta har kloka idéer, bla om vindkraften vilket vi tidigare pratat om.

Uppdatering angående Sören Wibes artikel på Svd Brännpunkt

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Martin

  Jonny! Sedan tidigare vet jag att vi inte har samma inställning till etanol. Men argumentet att åkermarken inte räcket till håller inte riktigt. Det har väl aldrig varit meningen att etanol ensamt ska ersätta allt fossilt bränsle. Idag är svälten i världen inte en tillgångsfråga utan en fördelningsfråga. Det som produceras idag skulle räcka till att alla människor på jorden skulle kunna få i sig en bra bit över 2200 kcal/dag. Om etanol och andra biodrivmedel får livsmedelspriserna att stiga globalt skulle de innebära att folk i de fattiga länderna får det bättre. I de fattigaste länderna är den absoluta majoriteten av befolkningen bönder. Hur kan ökade priser på de varor de producerar vara till nackdel för dem? Det måste du förklara för mej!

 2. FcH

  Lantmännen Cerealia  lägger ner sin kvarn i Mjölby. Elva personer får sparken. Spannmålen ska istället gå till Lantmännens  etanolfabrik i Norrköping. Bönderna kommer därför att erbjudas ett högre pris för spannmålen. Sveriges bästa jordbruksmark kommer att användas för etanolproduktion. Priset  för livsmedel kommer att stiga. Detta är milt sagt en galen politik. Man ser klart och tydligt att klimatalarmister styrs av eko lobby organisationer.

 3. Lars Bern

  På 70-talet var jag projektledare för alternativa drivmedel på Volvo och vi konstaterade ganska snart att metanol var intressant medan vi fann  etanol oetiskt, eftersom det konkurerade med livsmedel. Metanol är även mycket riktigt mer flexibelt ur råvarusynpunkt, energiinnehållet är dock klent med bara 45% av bensinens. Metanolen har mycket högt oktantal vilket tillåter högre effektuttag per kg motor, så man kan kompensera en del för det låga energiinnehållet. Metanolen är mer agressiv mot olika material, vilket gör att man inte lika enkelt konverterar en motor från bensin till metanol som man kan vid etanolanvändning.
  Metanol är det logiska steget från fossilbaserade drivmedel till vätgas.

 4. Tege Tornvall

  Metanol i sig är ett sämre bränsle än etanol. Den är ännu giftigare mot både motorns känsliga komponenter och människans hud, ögon etc. Men för iblandning i bensin resp. som bas för andra bränslen är metanol bättre än etanol. Medan etanol framställs genom energikrävande jäsning, framställs metanol genom energialstrande katalys. Det är detta Björn Gillberg utnyttjar. Han kör en gammal Volvo 850 med upp till 30 procent metanol i bensinen med oförändrad förbrukning runt 9 l/100 km och räknar med att restprodukter från svensk skogsindustri (bark, rötter, kvistar etc.) är en potentiell råvarubas. Han menar också att runt 6 av Sveriges 23 miljoner ha skog utan att störa övrigt skogsbruk kunde användas för odling av råvara för svensk metanoltillverkning.
  Per odlad hektar ger olika grödor följande mängder etanol:
  – vete 2,5 kbm
  – majs 3,5
  – cassava 3,8
  – sockerrör 6,2
  – sockerbetor 6,8
  – sötdurra 8-9
  – energiskog 9-10
  – sötpotatis och präriegräs 10
  – elefantgräs 14.
  Totalt förbrukar Sveriges fordonspark runt 12 miljarder liter olja och diesel per år. Det motsvarar i energiinnehåll 19 miljarder liter etanol. För att framställa så mycket etanol från svenskodlat vete skulle vi behöva 7-8 miljoner ha åkermark. Det är runt tre gånger mer än Sveriges totala åkermark, som förstås används till mycket annat också.
  Världens nära en miljard motorfordon drar nära 3.000 miljarder liter bensin eller diesel. För att ersätta det skulle 4.500-5.000 miljarder liter etanol behövas. Att göra den på sockerrör skulle kräva runt 700 miljoner ha åkermark – 5 procent av jordens hela landyta – i konkurrens med mat och annan användning.
  Däremot kunde metanol göras på material från norra halvklotets enorma skogar, som bara delvis utnyttjas i dag.
   

 5. J-O

  Lars : Hur är det med olika metanolblandningar  – dvs typ 30% inblandning av metanol i bensin?  Förligger det svårigheter att konvertera dagens bensinbilar till detta ?    Måste ju vara ohyggligt mer effektivt att köra ALLA bilar på 30% än ett fåtal på 85% ?.  Har för mig att Gillberg hävdar att det inte är några problem.

 6. Tege Tornvall

  Sveriges förra borgerliga regering fick med sig centern på fortsatt kärnkraft till priset av att staten lade om utvecklingen av alternativa bränslen från metanol till etanol med bättre affärer för svenska bönder som lockbete. Numer inbillar sig centern i stället att vi alla skall åka elektriskt trots dyra, tunga batterier med bara bråkdelen av energiinnehållet i bensin och diesel. Inte ens elmotorns betydligt högre verkningsgrad kompenserar för det. Men fordonsindustrin och dess leverantörer tvingas satsa på och tillverka teknik så dyr att få ha råd med den och med sådana praktiska begränsningar att få kan eller vill ta dem. Jag kan inte som biljournalist råda vanliga bilägare att köpa elbilar, knappast heller hybrider annat än för ren stadstrafik.

 7. Jonny Fagerström

  Martin!
  Läs Teges inlägg. Detta med etanolen är inget påhitt av mig utan uppfattningen delas av FAO och flera stora länder tex Kina.

 8. Anders Berg

  Att s.k. etanol bilar har sålts i så betydande omfattning har inte skett av miljöskäl utan beroende på skatterabatter.
  Förmånsbeskattningens utformning styr i stor utsträckning val av bil inköp. Hur många etanol saabar tankas på  etanol !
  Andra handsvärdet kommer att göra bilen svårsåld.
  Etanoldrift sliter på motorn, kräver tätare oljebyten, till ett pris av högre förbrukning. Införde man en omöjlihet att tanka annat än etanol skulle försäljningen av etanol bilar upphöra.
  Dom köps i huvudsak för att tillgodo räkna sig skattefördelar.
  Etanolbils beskattningen är den enda bilförmånskatteregel som inte har gjorts om tillföljd av att skattebetalarna utnyttjat systemet.
  Etanol som bränsle måste vara toppen se på alla röda etanolbussar som går i Stockholms trafiken ingen av dom har en fungerande bränslemätare.(sönderfrätta) Den dag som etanolbilarna börjar köra till 100 % på etanol blir det nog trångt på verkstäderna.

 9. Red Hansen

  #8 Massa snack om etanol men tekniska biten av vad du surrar verkar inte ha med verkligheten att göra.  Motorslitaget och oljeförsämring har jag inte märkt något av och jag mfl bekanta kör alla möjliga varianter på bensinmotorer på etanol beroende på aktuellt bränslepris etc. Aldrig sett någon komponent bryta ihop pga E85. Högre förbrukning beroende på lägre energi innehåll är man väl rätt korkad om man har som en jämförelse, även om den ökade förbrukningen brukar vara svårt överdriven.
  …risk E85 räknas som mopedtrimm fö, verkar som om det ger lite mer effekt även i små motorer. Sorgligt länge kvar innan det är läge för tvåhjuling igen

 10. Bosse

  Att Sverige ligger efter vad gäller satsningar på el och elhybrider kan förklaras av den starka svenska etanollobbyn.
  Läs t.ex. det här: http://miljoaktuellt.idg.se//2.1845/1.144053
  Hur många svensktillverkade elhybridbilar finns ute på vägarna ?
  Svar: Inte en enda
  Hur många svensktillverkade el-bussar ?
  Svar: Inte en enda och bara tre i trafik här mot över  40.000 i städer ute i världen
  Hur många svenska elhybridbussar ?
  Svar: Jo, det finns faktiskt några exemplar i försökstrafik mot tusentals i reguljär trafik ute i världen.
  Den enorma ensidiga svenska satsningen på etanol och förbränningsmotorer kan jämföras med om vi vid skiftet från ånga till förbränningsmotorer hade hållt fast vid ångdriften men eldat pannorna med etanol i stället för kol och olja och kallat det för miljöångmaskiner. Vi har ju också EUs törstigaste bilar.
  Etanolodlingarna i Brasilien innebär enorma monokulturer som hotar den biologiska mångfalden, konstgödsling, stor vatenförbrukning och ökade bränsletransporter p.g.a. att bilarna drar mer bränsle.
  Men kanske vi är bäst i världen i alla fall ?

 11. Bosse

  PS: läs gärna även denna rapport som gjorts av flera stora miljöorganisationer och som varnar för en alltför stor satsning på biobränslen och ifrågasätter 10%-målet:
  http://www.transportenvironment.org/News/2009/11/EU-biofuel-rules-likely-to-cause-more-harm-than-good/

 12. Red Hansen

  #10
  Fortfarande passar förbränningsmotorer och kemiska bränslen mycket bättre i nordiska förhållanden än mer eller mindre elektrifierade leksaker. Jag brukar referera till om folk har provat att glömma telefonen utomhus en vinternatt och sett hur mycket kraft det finns i batterierna efter det.  Problemen med uppvärmning av fordon, räckvidd etc. Volvos hybrid med riktigt drivpaket fram och el på bakhjulen är det enda som är anpassat på ett vettigt sätt för användning i riktigt vinterklimat, men det ger fortfarande åtskillig onödig vikt att släpa på till tveksam nytta. Fördelningsväxellåda och övrigt 4WD garnityr har fortfarande bättre hållbarhet än elektronik komponenter och batterier

 13. Bosse

  SEKAB har sålt sitt etanolprojekt i Afrika till tre styrelseledamöter för 400 (fyrahundra) Kr !   170 milj. av kommunala riskpengar hade dessförinnan förbrukats på projketet.
  SEKAB ska köpa den ev. etanol som styrelseledamöterna kan producera.
   
  http://www.actionaid.se/kampanjer/foretag_och_hunger/sekab/

 14. Hin Håle

  Jag har en bil stående och slokar i ett garage för jag testade att köra 25% etanol. Ett gäng japanska bilar dog en för tidig död när bensinbolagen började 5-procentig inblandning av etanol i handelsbensinen.
  Det är verkligen inte riskfritt med etanolinblandning i personbilar.

 15. Martin

  Jonny och ni andra. Den här bloggen har underrubriken ”för er som hellre tänker själv”. Jag blir därför lite förvånad över svaret på frågan jag hade. Hur kan det vara en nackdel för världens fattiga om den vara de producerar (livsmedel) stiger i pris. Jonny hänvisar till ett FN organ (FAO), vilket är lite översaksande med tanke på hur det brukar låta på denna blogg. Trots att jag i min fråga tydligt säger att jag inte heller tror att all olja kan ersättas med etanol så svarar Tege Tornvall med precis det argumentet: att all olja inte kan ersättas med etanol.  Jag försöker verkligen tänka själv och blir inte nöjd med svar som hänvisar till nån rapport. Frågan kvarstår alltså. Hur kan det vara till nackdel för världens fattiga bönder att de får bättre betalt för sina varor?

 16. Håkan Bergman

  Martin #1
  ”Idag är svälten i världen inte en tillgångsfråga utan en fördelningsfråga”
  ”I de fattigaste länderna är den absoluta majoriteten av befolkningen bönder.”
  Okey vi inför en global planekonomi och cementerar dom fattiga kvar i fattigdomen. F.ö. vad menar du med den absoluta majoriteten och måste det tillståndet till varje pris bestå?
   

 17. Jonny Fagerström

  Martin
  Problemet är nog inte de som är självförsörjande bönder så länge de får vara det. Det finns otaliga exempel på hur just dessa bönder fördrivits från sin mark för att det skall odlas etanolgrödor. Exempel både från Afrika och från Sydamerika. Problemet är givetvis de växande massor i utvecklingsländerna som tvingas köpa livsmedel som blir avsevärt dyrare. Jag delar din uppfattning om att man kan diskutera olika FN-organs trovärdighet men även världsbanken gjorde förra året en rapport som visar på exakt samma sak. I vissa länder bla Kina har man förbjudit tillverkning av etanol av vissa grödor just pga av detta. Att utfattiga bönder får några kronor mer för det man odlat är inte problemet. Problemet är de som inget har, vare sig mat eller pengar. Vissa svenska etanoldebattörer har ju föreslagit att vi skall lösa det med matkuponger, varför? Varför denna förkärlek för etanol? Inte ens om man tror på klimatproblematiken är ju detta lösningen om man skärskådar hela processen.

 18. Red Hansen

  #17
  Eftersom etanol enligt dom flesta seriösa tester i praktiken kan användas i befintliga fordon är det ett bra alternativ till petroleum baserade drivmedel. Varfö är det fö sånt moraliskt stånkande över att det  odlas bränsle? Problemet är väl snarare alla suspekta regimer som ser till att det inte odlas något annat än gravar i deras länder
  Vad gäller Hin Håles tidigare inlägg om problem så säger jag bara f-n tro’t.  Diagnosticera ditt problem och att japanska bilar inte skulle tåla K-sprit vintertid ställer jag mig seriöst tveksam till

 19. Jonny Fagerström #17

  Du påpekar ett problem som handlar om pengar och orättvisor:

  ”Problemet är nog inte de som är självförsörjande bönder så länge de får vara det. Det finns otaliga exempel på hur just dessa bönder fördrivits från sin mark för att det skall odlas etanolgrödor.”

  Dessvärre finns problemet även utan odling av för Etanolproduktion. Även livsmedelsproduktionen ska göras mer storskaligt och med nytt utsäde för att öka förtjänsten, och då fördrivs de små självförsörjande familjerna till kåkstädernas fattigdom och svält när deras mark beslagtas med olika argument. Argument som kanske till nöds skulle fungera i ett samhälle som tar hand om de jordlösa.

  Men bra att du vidgar perspektivet eftersom det finns många som tror att världens problem för de mest utsatta löses med mer och billigare elström och andra moderniteter.

  Jag tror att de skulla vara bättre betjänta av att få behålla marken och kanske en liten vindsnurra och en vattenpump.
  Men troligen skulle dom behöva tillgång till trådlöst Internet och en dator med en enkel webbkamera för att kunna visa för omvärlden hur livet egentligen fungerar där borta utanför flyktingläger, självmordsbombare och andra katastrofer.

 20. Hin Håle

  Red: Jag vet vad problemet är både på min bil och de flesta japanska av vissa årgångar. Etanolen löser upp gummit i bränslesystemet som sedan kloggar igen densamma. Symptomen är ytterst mystiska innan man lokaliserar felet. Det har inget med vinterstarter att göra.
  Koppla det till nya lagar för hobbygarage (som i princip är idiotiska) i kombination med byte av hemort så har jag en en bil som stått still i tre år. De japanska fordonen hamnade ömsom på skroten för ingen verkstad hittade de mystiska felen. Ömsom hos folk som kunde laga de, köpta för skrotpengar och sålda med rätt stor vinst.
  Den enes bilen död blir den andres bröd.

 21. Martin

  Ja, det är en synnerligen intrikat fråga det här. Jag menar inte att folk ska cementeras i fattigdom, tvärt om. Om den afrikanske bonden får bättre lönsamhet på sin odling kan han kanske betala skolgången åt några av sina barn, han kanske kan investera i produktionsmetoder som gör att hans barn inte behöver vara hemma och jobba på gården etc.
  Så till frågan om vad man får använda jordbruksmark till. I Sverige och Europa finns många exempel på att storstäder och övrig infrastruktur har fått breda ut sig på den bästa jordbruksmarken. (Malmö, Uppsala, Paris och London är bara några exempel). Om en svensk bonde finner det lönsamt att sälja sin spannmål till etanoltillverkning så beror det på att priset på brödsäd är lågt. Om det är brist på mat kommer efterfrågan på brödsäd att vara stor och därmed priset högt. Bonden kommer då att sälja sin spannmål till livsmedelsindustrin i stället för etanoltillverkning. Betalningsförmågan för spannmål till etanoltillverkning kommer inte att vara jämförbar med vad priset på brödsäd blir vid en bristsituation. (så vida inte oljepriset blir exeptionellt högt). Rädslan för att att folk ska svälta pga etanolproduktionen är således betydligt överdriven. Jag hoppas att ni hänger med i mitt resonemang!

 22. Håkan Bergman

  Martin # 21
  ”Betalningsförmågan för spannmål till etanoltillverkning kommer inte att vara jämförbar med vad priset på brödsäd blir vid en bristsituation. (så vida inte oljepriset blir exeptionellt högt). Rädslan för att att folk ska svälta pga etanolproduktionen är således betydligt överdriven. Jag hoppas att ni hänger med i mitt resonemang!”
  Problemet är att idén med etanol som motorbränsle från första början är politiskt betingad och då lär inte politikerna kunna hålla fingrarna borta från marknaden. Följden blir att subventioner till etanol som motorbränsle slår ut dom som behöver säden till mat.

 23. Martin

  #22
  Det tror jag inte.

 24. Håkan Bergman

  Tungt!

 25. Hans

  Martin m fl:
  Har du överhuvudtaget, en endaste sekund, funderat över varför det MÅSTE till en förändring? Förändring av vaddå?
  Ge mig ETT belägg för det. Om koldioxid INTE är ett problem varför måste det till en förändring?
  Martin t ex, vad är det som har hänt dig och dina närmaste ( p ga bensin)?
  Har taket ramlat ner över ditt huvud (p ga bensin), har din bostad svämmat över p ga stigande havsnivå (p ga bensin), har öknen brett ut sig i din trädgård ( p ga bensin), har människor dött en ond bråd död (p g bensin), har temperaturen i din bostad blivit klibbig och obehaglig ( p ga bensin)…  har du eller någon du känner hamnat i knipa på något vis (p ga bensin) eller har du blivit olycklig i din tillrättalagda och bekväma tillvaro i det moderna och utvecklade samhälle du lever i (p ga bensin)? Vad är det för förändring som måste till?
  Fram till dags dato har INGEN kunnat presentera ETT enda substantiellt bevis för att bensin skulle vara sämre än etanol på något vis. Bevisen visar väl snarare på att bensinen ”is still going strong”.
  Ge mig ETT endaste belägg för att etanol, sammantaget alla aspekter, skulle vara bättre än bensin som drivmedel för våra fordon idag och i framtiden?
  Vi lever ju ett alldeles förträffligt liv som vi lever just nu i vår del av världen samtidigt som dom fattigare faktiskt får det bättre för varje dag som går. Så, vad är problemet?
  Vi åtnjuter frihet (än så länge…), vi får tycka som vi vill, säga vad vi vill, vi äter vad vi vill, vi kör vilken bil vi vill (själv kör jag en Dodge Magnum 5.7 liters V8 med stolthet och ska precis byta upp mig till en 6.1 liters av samma modell). Och det känns så djävla bra att jag inte har satt mig i nån politiskt korrekt Toyota Prius eller dylikt….=)
  Jag tycker att alltför många som bevistar denna eminenta blogg (vilket jag själv gör varje dag… och jag skulle bli en intellektuellt fattigare människa om jag inte gjorde det! =) och stort TACK till Maggie m fl  för det!)  hänger upp sig alldeles för mycket på  vetenskapligt spekulerande, hårklyveri och detaljer.
  För vi vet ju alla att klimatfrågan är POLITISK i grund och botten och därmed bortom all sund, faktamässig och logisk argumentation.
  Så varför egentligen slösar vi så mkt energi på att dividera om CO2-nivåer, etanol, havererande isberg, ”tipping points” etc, etc när det egentligen inte biter eller spelar någon roll?
  Man måste prata med bönder på bönders vis.
  Vi måste (som den fantastiske Lord Monckton uppmanat alla likasinnade att göra) börja tänka politiskt i denna fråga för att uppnå något som helst resultat.
  Det måste startas politiska partier som vågar utmana klimatkorrektheten och det måste ske snarast innan Pär Holmgren får kontrollen över våra liv.
  Jag ryser vid blotta tanken…  =)
   
   
   

 26. Martin

  Blytungt!

 27. Martin

  Jag har en polare som drack bensin som han slangat ur en moped när han var 16. Han blev ganska dåligt. I övrigt håller jag med dej Hans.
  För mig så ha etanolen en fördel jämfört med bensin. Jag har möjlighet att tjäna pengar på att leverera råvaran till den. Jag har även möjlighet att tjäna pengar på att kunna köpa proteinfodret som tillverkas i etanolfabriken i Norrköping billigare än vad jag får betala för importerat protein.

 28. Den gode Wibe sågar etanolen i dagens SvD.

 29. Dan

  Sprit i tanken eller på bordet har samma egenskap: Den lovar att lösa alla dina problem men skapar bara nya och värre.

 30. Torsten Wedin

  När jag tog körkort fick jag lära mig att etanol och bilkörning inte var någon bra kombination 😉

 31. Red Hansen

  Etanol är ett alternativ till oljeprodukterna från diverse mer eller mindre diktaturer, bara där är det bra att ha infrastrukturen igång. Kan vi dessutom själva tillverka bränslen som passar oss här hemma är det ännu bättre. Kommer någon sedan på ett bra och ekonomiskt sätt att ”cracka” skogsavfall m.m. till rätt längd på kolvätena är det riktigt bra.
  Metanol däremot är ganska läskigt hur det gnager på alla material och är seriöst giftigt i alla faser av användning och rester

 32. Christopher E

  Martin;

  Det hjälper inte att bönder i fattiga u-länder får ett högre pris, för deras kundkrets har inte råd att köpa varorna.

  Exportera till rika i-länder istället? Tycks inte finnas på horisonten med den protektionistiska jordbrukspolitik som förs här. Dessutom moraliskt tveksamt att äta oss mätta på deras mat så länge människor svälter där.

  Vad de behöver är tillväxt och höjt välstånd. Då får bönderna mer betalt också. En effektivisering av jordbruket med detta välstånd kan också ge tillräcklig produktion både för interna behov och export. Svårt att få tillväxt dock när västvärldens klimatpolitik används som medel att hålla tillväxtens nere i u-länderna.

 33. ThomasJ

  Där är oxo en hetsig debatt om etanol på dagens SvD Brännpunkt, länk:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/etanol-storre-miljobov-an-bensin_4111731.svd
   
  Mvh/TJ

 34. ThomasJ

  Bra Elling #28! Såg ditt inlägg först efter min postning [#33]. Frågan är bara hur ’god’ är Wibe? 😉

   
  Mvh/TJ

 35. ThomasJ #34 Wibe hänvisar till en rapport till Expertgruppen för Miljöstudier, det är alltså inte bara hans eget tyckande. Där hävdas att det svenska etanolprogrammet ökat utsläppen av koldioxid med ca 20 miljoner ton sedan millennie- skiftet jämfört med om motsvarande transport- arbete utförts med bensin. Denna kalkyl baseras på nyligen publicerade forskarrapporter.

 36. Erik L

   
  Råvaran till Etanolproduktion, vad kostar den i tillverkning? Och vad tar den i arealanspråk? Förklaring följer:
   
  På en hektar får man normalt på östgötaslätten vid konventionell odling ut 5 ton rågvete (bästa för etanolproduktion) Och för att producera en liter etanol så går det i Sveriges mest moderna och effektiva anläggning i Norrköping åt 2,6 kg rågvete, och därmed så kan man då på en hektar få ut 1923 liter detta räcker i en Ford Focus (1,1 l/mil) till 1748 mil.

  Produktionskostnaden för 5 ton rågvete:
  Utsäde 800 kr
  Växskydd 200kr
  Gödning 1500 kr
  Torkning 500 kr
  Maskinkostnad inkl, ca 100 l Diesel, traktorförarlön mm 3700 kr
  Summa : 6700 kr
   
   
  Men detta är inte hela sanningen, man har även en ”markkostnad”! En hektar betingar ett värde på ca 40 000 kr som medför räntekostnader mm, men denna kostnad för mark brukar kvittas mot Gårdsstödet  som alla lantbrukare är berättigade till. Totalt står gårdstödet för ca 25% av omsättningen för en lantbrukare, detta för att kompensera att deras produkter säljs till underpris. Den verkliga produktionskostnaden är alltså 25% högre för alla jordbruksprodukter inom EU!. Så skulle man avskaffa gårdsstödet, så kommer alltså priset på maten att stiga med 25% ! (Men å andra sidan så betalar vi ju redan detta via EU avgiften), så tänk på det nästa gång du handlar, att prislappen egentligen visar ca  25% lägre pris än det verklig! (vilken bransch hade inte velat ha ett sådant system?)…Nåja, tillbaka till Etanolen!
   
   
  Summa: 8375 kr
   
  totalt produktionspris för 5 ton rågvete är då under gynnsamma förhållande; eller 1,675 kr /kg om man så vill.  Delar vi det per liter producerad etanol så är enbart produktionskostnaden för råvaran 4,35 kr /l  därtill kommer hela produktionen av bränslet, där det går åt El, byggnadskostnader och arbetstid. Men här har jag tyvärr inga siffror. Om vi tar och summerar vad kostnaden per mil  för enbart råvaran blir i en Etanol Ford Focus så hamnar vi på 4,80 kr,   Samma Ford Focus fast diesel klarar sej på 0,5 liter per mil, dieselpriset  per liter utan skatt ligger på ca 3,20 kr/l. vilket ger en milkostnad på 1,60! Och detta för ett färdigt bränsle!
   
   
  Hela kostnaden för odlingen förutsätter att allt går som det ska, men misskörd förekommer, en halvering av skörden ger en fördubbling produktionspriset, så en rättvis produktionskostnad bör i snitt ligga lite högre, kanske drygt 2 kr/kg. Världsmarknadspriset säjer förövrigt inte ett skvatt om produktionskostnad..
   
   
  Vad kan man annars få ut av en hektar åker/år? Tja, 40 ton Potatis eller ca 25000 liter Mjölk till exempel! Vi har bara 0,22 hektar åker globalt per capita, ska vi inte utnyttja den till att utrota svält, istället för att skapa?
   
   
   
  Så nästa gång du kör din bil på etanol, tänk då på att den förbrukar 14 liter mjölk eller  22 kg potatis per mil!
   
   
   
  Suck… då hamnar man efter i jobbet igen…

 37. Red Hansen

  #ErikL
  Då får vi väl ha lite öppnare landskap i en mer levande landsbyggd och odla mer på återöppnade marker. Förutom att effektivisera och förfina processer och råmaterial precis som i alla annan produktion. Vi vet att vi vill ha drivmedel då är det bara att sätta fart på alla möjliga vägar till en lösning av problemet utan att låsa in sig på en väg som man tex gjorde genom katalysatorer. Eller att blunda för lösningar pga obskyra tabu som att det är fult med mat som bränsle.
  (Fortfarande brukar man vi den här typen av hantering kunna använda restprodukter till något, tex kreaturs eller svinuppfödning det glömde du dra av från kostnaderna. )
  Om vi inte vill vara kvar i beroendet mot oljestaterna kommer vi att få förlita oss på fler olika drivmedel än idag. Det kommer inte att vara bara ett alternativ utan hela spektrat av etanol, gas,  syntetdiesel, metanol etc etc. Nu skulle marknaden ha fått spela med kravet på sig att bredda sortimentet på ett vettigt sätt. Inte som när man krävde och kvävde småtapparna med obligatoriska etanolpumpar.

 38. hahn

  Erik L, du kan inte räkna så. Lantmännen har investerat 1 Miljard i etanolanläggningen i Norrköping. Idén har hela tiden, och är alltjämt, att utnyttja ett överskott och spannmål eller av undermålig kvalitet för att på så sätt slippa kassera allt. På sätt och vis är råvaran helt gratis eller en restprodukt av det lantbruk som Lantmännens ägare, bönderna ändå bedriver.

  Idén är ju lysande. Etanol är ett utmärkt komplement och kan användas som drivmedel till mycket, om än inte till all biltrafik!

  Men det är av yttersta vikt att inte, i pengadoften använda fullvärdiga livsmedel som majs osv. till etanoltillverkning.

  Etanol ska tillverkas av spillprodukter eller energiskog. Ingenting annat!

 39. Håkan Sjögren

  Göran Johnson # 35 : So what? 20 miljoner ton CO2 har ingen annan effekt än att förbättra förutsättningarna för växtligheten.  Klimatet påverkas ju inte alls och tro inte lögnerna om motsatsen från de AGW-troende.

 40. Ämnen som är styrkt samhällsfarliga bör förbjudas.
  Utöver det ingen reglering, inga subventioner inga stöd, samma skattesats.
   
  Så kan etanol eller metanol priskonkurrera med bensin och diesel på lika villkor, helt perfekt.
   
  Jag är dock säker på att vare sig odlade eller uppumpade drivmedel har en chans mot det kommande.
   
  Ju mindre politiker lägger sig i, ju bättre blir utvecklingen i alla avseenden.
   
  Jag ska testa en parallell:
  Rökning, en driva ämnen i cigarettrökning är ganska farliga, men inte nikotin.
  Förbjud det som är dokumenterat skadligt och enbart moms på resten.
  Nikotintuggummin ska såklart säljas där andra tuggummin säljs och med samma skattepålägg.
  Då snus ännu inte är belagt farligt, kan inte mer än moms påläggas.
   
  Visst vore det enkelt att bygga ett rationellt regelverk?
  Fast fy vad många intressegrupper, lobbyister, låtsasforskare och byråkrater som skulle tvingas skapa för sin konsumtion.
  Vore det en förlust, totalt sett?

 41. ThomasJ

  Göran Johnson #35: Och? Hänvisningen gick initialt till att där förekommer en etanoldebatt på SvD,  därefter i en fråga över hur ’god’  [den gode] Wibe är och denna mht. till hans övriga ’ageranden’.
  Förutom angiven rapport, läste jag för 2-3 år sedan en liknande från New York där man undersökte utsläppen mellan bensin och etanol. Ett stort antal taxibilar, flera tusen, deltog, 50/50 bensin/etanol och det fastställdes, att ’alkoholen’ förorsakade upp till 21x [om jag ej missminner]  mer/fler
  farliga/-re utsläpp, bl.a. av cancerogena substanser än bensinen.
   
  Mvh/TJ