Lösningen på peak-oil?

I början av 1920-talet tog Franz Fischer och Hans Tropsch patent på en metod att genom indirekt förvätskning tillverka paraffiner (mättade kolväten) ur syntesgas (CO+H2), som i sin tur kan framställas ur alla råvaror som innehåller kolväten, t.ex. kol, naturgas och sopor. Dessa paraffiner kan på ett enkelt sätt raffineras till syntetisk bensin, diesel eller dimetyleter (DME). Fischer-Tropsch-processen användes flitigt av tyskarna under andra världskriget, då det rådde stor oljebrist i Tyskland.
Efter andra världskriget minskade intresset för Fischer-Tropsch-processen och andra förvätskningsprocesser på grund av låga råoljepriser. I Sydafrika byggdes dock Fischer-Tropsch-anläggningar för att försörja landet med petroleumprodukter framställda av kol (CTL-bränsle; CTL = Coal To Liquid) när det var avskuret från oljeimport. Fischer-Tropsch-anläggningarna finns kvar och har byggts ut efter att apartheid avskaffades år 1994 och oljebojkotten mot landet upphörde.
Shell har under många års tid satsat på att omvandla naturgas till flytande GTL-bränsle (GTL = Gas To Liquid).
shell annons
GTL-bränsle, som ibland också kallas grön diesel, är färglöst och i stort sett helt fritt från svavel och aromatiska ämnen. Det har visat sig medföra kraftigt reducerade utsläpp av kväveoxider, partiklar och andra luftförorenare. De största satsningarna sker i Qatar där Shell byggt två stora anläggningar som utvinner syntesgas ur naturgas. Ur syntesgasen produceras sedan bland annat FT-diesel.
shell gtl
I Sverige finns företaget EcoPar AB som utvecklar och marknadsför syntetiska drivmedel och eldningsoljor. Deras syntetiska bränsle har testats av Sveaskog i ett trettiotal skogsmaskiner i Bergslagen och Västerbotten. En enkätundersökning visade att nästan samtliga av de maskinförare som berördes av testet tyckte att EcoPar är bättre än tidigare drivmedel, vad gäller hantering, drift och arbetsmiljö.
Man kan gott undra varför det är så tyst om denna tillverkningsprocess som ju dels skulle lösa problemet med peak-oil och dels bidra till en bättre miljö. Antagligen vågar man inte satsa på att bygga fler produktionsanläggningar för GTL och CTL av rädsla för vad hysterin kring den globala uppvärmningen kan komma att orsaka. Just nu förordar ju miljöaktivisterna totalbojkott av fossila bränslen, oavsett om de används som de är eller om de vidareförädlas. Är detta klokt?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars

  Framställt av biogas så har väl miljöaktivisterna inget emot det.
  Naturgas är lite knepigare om man nu tror på CO2 effekten.
  I vårt avlånga skogiga land så skulle gammal hederlig gengas funka bra. Säkert kan man bygga bättre aggregat idag än den potta på släpkärra som min far stod och rörde i.
  Det går väl lika bra att tillverka flytande bränsle av sådan gas också.

 2. Peter Stilbs

  Det grundläggande problemet i denna fråga är att få tycks (vilja ?) förstå att man inte får någon energi av denna typ gratis. Varje tillverkningssteg kostar energi.
  I enkelhet: Har Du en trädklabbe kan Du aldrig på något enkelt sätt få ut mer energi ur den än genom att bränna den.
  Det är inte mycket kvar av den ursprungliga energin efter alla processteg – det har försvunnit på vägen. Det gäller annat biobränsle också – ex ”biogas” från reningsanläggningar. Varför inte bränna det på plats?
  Vi har i Sverige speciellt företaget Chemrec som gör ett stort nummer av (och får massa skattebetalt stöd för ) att tillverka biodisel via massaindustrins restprodukt ”svartlut”. OK – bra – svartlut är ovanligt väl lämpat utgångsmaterial för att tillverka ”syntesgas” – men man får ut mer energi ur svartluten genom att bränna den – och det är det massaindustrin hittills gjort, i den mycket energikrävande massaprocessen.
  Använder man svartluten till annat, så måste man ersätta den förlorade energin med el från någon lämplig källa.
  En annan aspekt är att eftersom förädlingsvärdet är så enormt högt på finpapper etc kan man köpa enorma mängder bränsle & energi för pengarna – kanske en mycket vettigare väg för just Sverige.
  Men som sagt – man skapar aldrig energi denna väg – och allmänhet och tongivande politiker verkar ha svårt att förstå sammahangen.

 3. L

  Vår gröna och dyra citydiesel kan komma att ersättas av eurodiesel eftersom det tillverkas för lite. Den är dessutom inte lika effektiv och släpper därför ut mer koldioxid. Övriga utsläpp ska en modern dieselmotor kunna hantera med partikelfilter och numera även katalysator. Pendeln verkar alltså svänga tillbaka…

 4. Lars

  Peter Stilbs
  Jag värmer mitt hus med ved i braskaminen och det fungerar bra. Jag håller med om vad du skriver. Biobränslen är en parantes utom när de är lokalt producerade. Att fylla vägarna med långtradare som kör flis till kraftverk verkar vara synnerligen dumt. Vad ska vi göra? Bygga mer kärnkraft, bygga mer av allting, bygga energisnålt, börja tänka annorlunda?
  I vilket fall som helst, Peak Oil är ett faktum, det är tidpunkten som kan diskuteras inom en relativt snäv ram. Något som få människor har klart för sig är hur oändligt mycket vi får från oljan och hur enorma konsekvenserna skulle bli om den plötsligt försvann. Med den rådande ”just in time” filosofin så är väl inte beredskaplagren vad de har varit heller. Samhällets totala kollaps skulle inte vara långt borta. Det tar tid att bygga bort beroendet, låt oss för allt i världen börja nu oavsett om AGW existerar eller inte.

 5. L

  Lars, vi började bygga bort oljeberoendet för mer än 50 år sedan. I Sundbyberg där jag växte upp hade vi redan på 50-talet en värmecentral som sög soporna direkt från hyreshusen och eldade med.På 60-talet bodde jag i Farsta och fick värme från Ågesta-reaktorn. På 70-talet fick vi betalt av staten för att slänga ut oljepannorna. Vi fick isolerglas i fönstren och alla nya hus byggdes med bättre isolering. Vi fick (nåja) bättre vägar som kortade avstånden, minskade rullmotståndet och bränsleåtgången. Vi fick transistorer som sparade flera hundra procent energi. På de allra flesta områden har utvecklingen gått mot att minska luftföroreningar och oljeberoendet så våra nuvarande politiker är inte pionjärer på något sätt…

 6. Peter Stilbs

  Lars – visst – jag håller helt med Dig – men jag kan aldrig acceptera att man vränger vetenskapen för att motivera ett mindre oljeberoende och energibesparingar genom att skylla på ”klimatförändringarna” – [obs -na ] – bestämd form – som som inte klimatförändringar funnits i alla tider, och kommer att fortsätta göra det.
  Jag tror heller inte på planekonomiska lösningar av den typ som Andreas Carlgren och konstigt nog också Fredrik Reinfeldt förespråkar [i ”klimatets” namn, istället för energibesparingarnas] – och jag tror inte heller på att någon får det bättre genom att göda en byråkrati med ytterligare skattemedel.

 7. Lars

  L
  Du glömde kärnkraften. Nåväl då är det bara resten kvar.
  Det jag tänkte på var hus av nollenergityp som ju finns och fungerar. Vi fick bättre vägar och även effektivare motorer, tyvärr så använde man utvecklingen till att bygga allt tyngre bilar med allt fler hk. Här behövs ett mentalt paradigmskifte, speciellt i Sverige där bilen tycks stå för mer än att bara vara ett transportredskap.
  Visst, vi har i omgångar byggt bort delar av oljeberoendet, ändå är vi kanske mer beroende än någonsin. Inte minst pga att allt transporteras långa vägar. Ett oljestopp skulle tömma ICA:s hyllor i ett naffs och sen då? Jag vågar inte ens drömma om det.

 8. Lars: Vedeldning är ju ve och fasa! Hur kan du påstå att detta är bra för miljön? Kanske dags att läsa på lite om alla föroreningar som finns i den rök som lämnar din kamin?

 9. Peter

  Stilbs: Anledningen till att man inte bränner biogasen ”på plats” är ju för att ersätta olja med gas som fordonsbränsle. Förutsättningen är naturligtvis att ev. energiförluster i form av processning eller transporter av gasen från producent till konsument inte blir absurda (jmf amerikansk majsetanol).

 10. Lars

  maggie
  Röken från min braskasett syns inte när den väl blivit varm. Jag bor i gles bebyggelse på landet så här är vedeldning inget problem. När det gäller stadsbebyggelse, vedpannor och folk som inte kan elda så är det pest. Jag tror dock att en skogsbrand med självakting släpper ut mycket mer toxiner än alla vedeldare tillsammans. Jag släpper dessutom ut ett nettotillskott av koldioxid eftersom min ved är mer än 25 år gammal, vilket spär på den påstådda växthuseffekten innan skogen kommer ifatt. Om fenomenet tippingpoint finns så kan vi stryka de flesta biobränslen eftersom att den ekologiska payoff tiden är så lång att vi bara förvärrar alltsammans och störtar oss rakt in i fördärvet.
  Ve och fasa igen! Vad ska vi göra, vad vi än tar oss för så är det fel.
  Kollektiv harakiri i bästa sektstil kanske?

 11. Lars: Det finns många bra anledningar till harakiri. Enligt Expressens kronikör Marie Söderqvist är det ”social harakiri att komma ut som fotbollslikgiltig”. 😉

 12. L

  Lars, jag glömde inte kärnkraften, men Ågesta-reaktorn levererade mer värme än elektricitet.

 13. Gunnar Littmarck

  Peak oil oroade kan se en snutt på youtue
  http://www.youtube.com/watch?v=UlPzCmKQueo&feature=related
  Vem bryr sig om olja om högvärdig racingsoppa finns till ett lågt pris..
  Det trista är att viss teknikutveckling avstannar då co2doktrinen offentligt är glömd.
  Då återstår bara att flytta till ett land som inte överbeskattar sina medborgare.