James Hansens Saga

Den 23 juni 1988, kommer sannolikt att gå till historien som den dag då begreppet Global Warming slog igenom i media och James Hansen blev klimathotets Fader, näst intill Gudfader.

James Hansen var chef för NASA Goddard Institute for Space Studies och likt de demokratiska senatorerna Tim Wirth och Al Gore engagerad i klimatfrågan. Trion hade redan under hösten -87 försökt lyfta klimathotsfrågan i senaten. Den dagen var det kallt och eländigt väder och åhörarna måttligt intresserade av något hot om uppvärmning. Men, de gav sig inte så lätt. Väl medvetna om sitt tidigare misstag planerade trion noggrant inför nästa framträdande. När på året brukade de varmaste dagarna inträffa? Valet föll på 23 juni. Till planeringen hörde naturligtvis även att tipsa den alltid sensationshungriga journalistkåren. Lokalen dröp av fuktig värme, närmare 37˚ C och det tekniskt-naturvetenskapliga utskottets senatorer med den. Föreställningen kunde börja.

NASA-chefen presenterade en egenhändigt tillverkad graf, grundad på ofullständiga data, som visade den globala marktemperaturen under de senaste hundra åren. Det var ingen tvekan, temperaturen rusade nu uppåt på ett helt nytt sätt. För den, som inte ville eller hade kunskap nog att ifrågasätta grafen, var bilden kristallklar. The Global Warming hade redan drabbat mänskligheten och James Hansen hade funnit den signal, som visade på den kommande katastrofen. Och, än värre skulle det bli, om inte … ja, om vi inte slutade upp med att använda kol och olja.

Hansen visade sedan några framtidsscenarier, klimatmodeller även de grundade på ofullständiga data. Scenarierna A och B byggde på beräkningar som byggde på fortsatt, men lite olika intensiv användning av de fossila bränslena, medan C visade utvecklingen om mänskligheten bums satte stopp för dem.

I verkligenheten har koldioxidutsläppen ökat kraftigt sedan 1988 framför allt i Kina. Trots det följer temperaturkurvorna scenarie C.

James H. 4

Journalistkåren lät allmänheten få kännedom om vad som hade förkunnats i senatens utskott. Informationen föll i god jord, miljörörelsen började bli intresserad av klimatfrågan, miljöaktiva i kultureliten hakade på och inom vetenskapen började en intensiv debatt. Resurser för att bevisa GW strömmade till och med tiden vägde debatten över till fördel för till dem, som lät sig fångas in av den strömmen.

1988 har kallats klimatfrågans mirakelår. Tiden var inne, Brundtlandrapporten hade nyss lanserats, Villach II – ”konferensen som skar av klimatfrågan från vetenskapen” följdes upp av en avgörande konferens i Toronto, Margaret Thatcher hoppade på klimathotståget och utlovade resurser till ett nytt forskningsinstitut rörande GW (Hadley Centre for Climate Prediction and Research), IPCC bildades och mitt i hetluften påbörjades Hansens offentliga Saga. Men, den Sagan började inte där utan minst nio år tidigare.

I den alltför länge bortglömda eller kanske undanskuffade Charneyrapporten hittar vi James Hansen och inte att förglömma Bert Bolin.

Källa: TWTW 6-23-18.pdf (sid 2-4, 7, 8, 10,11) samt https://www.nap.edu/read/12181/chapter/1

Hansens inverkan på Charneyrapporten var inte obetydlig. I förordet tackas både NOAA och NASA för opublicerade (!) artiklar. Båda gällde beräkningar av klimatkänsligheten. NASAs bidrag kom från ingen mindre än J. Hansen. Spekulationerna grundades återigen på tämligen ofullständiga markdata och även andra osäkra faktorer. Hansens modeller visade på en högre känslighet 2,5˚C – 3.0˚C jämfört med NASAs beräkningar på 1.5˚ C.

Charneygruppen tog hänsyn till beräkningarna från NOAA och NASA och skriver: ”We belive, therefore, that the equilibrium surface global warming due to doubled CO2 will be in the range 1.5˚C to 4.5˚C, with the most probable value near 3˚C”.

3˚C +/- 1,5˚C! Det är kring denna trofé, kanske snarare guldkalv, som klimathotets företrädare dansat sedan dess.

Så började den sagolika karriären för James Hansen och klimathotsrörelsen. Med stöd av secret science från flera håll, inte minst USAs EPA har de styrt tre decenniers Global Warming Scare och Scam. Frågan är dock om inte sista kapitlet i denna Saga har inletts.

President Trump har, som bekant, för USAs räkning tackat nej till Paris”avtalet” och hoppat på vetenskapståget med målet att samtliga beslut på EPA framöver ska grundas på transparent, traditionell, verifierbar vetenskaplig forskning. Secret science ska rensas ut från EPA och fokus ligger där framför allt på Global Warming och epidemiologiska spörsmål som ”korthuset kring PM2,5”(partiklar med en diameter på högst 2,5µm).

Kampen mellan företrädarna för transparant, verifierbar vetenskap och secret science är hård och delvis mycket smutsig, mediedrev t.ex. är inte att leka med. Men, oavsett vem som leder Trumpadministrationens EPA ska målet vara detsamma.

James Hansen tycktes redan 1988 vara övertygad om att han funnit katastrofsignalen från GW. Debatten mellan olika mer eller mindre kända och trovärdiga klimatforskare är och har sedan dess varit laddad, men till stor del utanför medias radar. Signalen har endast visat sig för klimathotstroende forskare. För de mer skeptiskt lagda, fria klimatforskarna har den, trots omfattande forskning, ännu inte uppenbarat sig och ingen har idag besked om var den döljer sig.

regnbåge 4

Ann Löfving-Henriksson

Många har uppmärksammat James Hansens mest kända bravad:

På Motls.blogspot.com finns ett mycket läsvärt inlägg från ett tjeckiskt perspektiv. 1988 kontrollerades Tjeckoslovakien fortfarande av Sovjetunionen och minnet från den tidens verkliga miljöproblem är fortfarande levande. Lubos Motl påpekar att runt 1988 användes Climate Changes allmänt, alltså pluralformen och syftade på de naturliga variationerna. Så gör man enligt Motl fortfarande i Tjeckien till skillnad från i vänsterorganisationer i engelsktalande länder.

https://motls.blogspot.com/2018/06/hansens-testimony-30th-anniversary.html

Klimatologen Dr. Pat Michaels och meteorologen Dr. Ryan Maue skriver om den klimatvetenskapliga utvecklingen under de senaste trettio åren. Det är inte bara J. Hansen som haft fel, IPCCs har i snitt förutsagt ungefär två gånger så hög uppvärmning som de numera globala satellitmätningarna i atmosfären uppvisar. Flera av Hansens övriga förutsägelser kan också betraktas som historia.

http://www.climatedepot.com/2018/06/22/scientists-30-years-on-how-well-do-global-warming-predictions-stand-up/

Bernie Lewin beskriver i sin bok Searching for the Catastrophe Signal utvecklingen av The Climate Scam i sin helhet och ger här sin syn på händelsen.

https://enthusiasmscepticismscience.wordpress.com/2018/06/23/remembering-hansens-congressional-testimony/

James H. 2

Så var den Sagan all, eller …

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. jensen

  Hansen publicerade sina ” forskningsresultat” för Peer review 20/8 -88 . 2 månader efter senats-utskotts-kuppen.

  https://nofrakkingconsensus.com/2018/06/22/medias-climate-frenzy-relied-on-james-hansens-say-so/

 2. Ann lh

  Jensen #1, det är i linje med att IPCCs rapporter kommer efter dess sammanfattning för ( och av) politiker (SPM). Politiken först sedan eventuell vetenskapligt godkännande.
  Men, jag har letat i Darwall efter uppgiften om att Hansen ””publicerade sina ”forskningsresultat” för Peer review 20/8 -88””, men hittar det inte nu.

 3. Gunnar Juliusson

  Margaret Thatcher använde väl koldioxidhotet som vapen mot kolgruvefackföreningarna, som var starka motståndare till henne. Sedermera (när kampen mot facken var vunnen) tog hon avstånd från klimatalarmismen, men det brukar glömmas bort.

 4. Ivar Andersson

  ”1988 tillhörde Tjeckoslovakien fortfarande Sovjetunionen ”. Detta är fel. Tjeckoslovakien låg bakom järnridån, var med i Warszawa-pakten och kontrollerades av Sovjetunionen men tillhörde inte Sovjetunionen.

 5. Peder Nilsson

  ”Copyright 1988 by the American Geophysical Union.
  Paper number 8DO369. 0148-0227/88/008D-0369505.”

  https://sites.fas.harvard.edu/~eps5/writing_assignment/CLIMATE_BKGD/Hansen_1988_keypaper.pdf

  //Peder

 6. Bim

  Bra Ann LH.
  Att gå tillbaka till källan är ett bra sätt att få klart för sig på vilka grunder dagens skrämselpropaganda lutar sig mot.
  Det har alltså varit ett medvetet fuskande med data, osanna påstående och oärlig politik från första början. Till och med mixtrande med klimatanläggningarna i lokaler där propaganda möten hålls.
  Klimatbbluffen är egentligen en korrekt benämning på hela spektaklet.
  Sedan kan man fundera över James Hansens motiv att driva en sådan oärlig kampanj mot världens befolkning. Själv har han ju knappast varit rädd för någon global uppvärmning, eller ens sett några tydliga tecken på att det var sant, Då hade han ju inte behövt mixtra med sanningen.
  Är det ren och skär girighet och maktlystnad det handlar om?

  Jag läste häromdagen att flera tusen år gamla Baubab träd börjar att dö.
  Ja, ingen har väl påstått att de är odödliga, värre vore väl om unga Baubab träd dog.
  Vid en direkt fråga till Isabella Lövin, när hon skrämdes med sommarens varma väder, om hon kopplade samman det med klimatförändringarna? svarade hon, att det vet man inte, men,,,,, Och så en harang om att en sådan sommar inträffar bara tre gånger på miljoner år.
  Hela det här ljugandet om klimatförändringar blir allt mer absurt.
  Tack Ann och alla ni andra kunniga skribenter här på bloggen. Utan er hade man väl blivit galen. Skönt att höra att förnuftet finns runt hörnet, där min dator står. 😀

 7. Ann lh

  #3 Gunnar Juliusson, Thatchers hållning i klimatfrågan är omdebatterad. Energipolitiken var nog grunden, men i det tal hon höll inför Royal Society 27 sept. -88 framträdde hon främst som företrädare för vetenskapen och miljöpolitiken enl. Darwall än en gång.

 8. Ann lh

  #4 Ivar Andersson, tack.

 9. J-O

  Men tillskillnad från våra inhemska alarmister har iallafall James insikten att världen behöver
  energi och att den enda realistiska lösningen är MASSIV utbyggnad av kärnkraft.

  När skall vi se NÅGON i den svenska miljörörelsen ens nämna denna del av Hansens gärning.

  Svante Arrhenius hyllas ju för sin upptäkt av AGW men få vill komma ihåg att denna Nobelpristagare
  en av vårt lands främste förespråkare för rasbiologi. Härligt med selektevism 🙂

 10. Allan Forsling

  Hur får man pengar till det man jobbar med? Genom att lova guld och gröna skogar eller att annars blir det katastrof. Katastrofversionen har ju lönat sig bra så här långt.

 11. Lasse

  Hansen förutspådde havsnivåhöjningar. Manhattan under vatten.
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=8518750
  Frågan är om han studerat trenden och ev koppling till CO2

  Är 30 års utveckling av trenden tillräcklig?
  Det smälter dåligt i Arktis och på Grönland.
  Finns det en signal som de missat?

 12. Björn

  Begreppet ”global uppvärmning” är ovetenskapligt. Vi har ingen global uppvärmning utan det handlar om regionala förändringar. Sedan påverkas de två jordhalvorna olika på grund av massfördelningen. Att fokusera på 100 ppm antropogen CO2 är obegripligt när så mycket är outforskat och oklart om hela vår atmosfär och solens variabla energi. När vi nu ser att vädermönstren både vintertid och sommartid, är något annorlunda jämfört med tidigare, kommer förhoppningsvis det som kallas för planetära vågor eller Rossbyvågor, att komma i fokus. Dessa vågor som också har samband med corioloseffekten, har enligt forskning på området betydelse för all väderutveckling. Dessa vågor finns både i atmosfären och i oceanerna. Jetströmmar är en del av dessa vågsystem i atmosfären. Gemensamt är att dessa vågor förflyttat stora mängder av energi. Ett litet smakprov i nedanstående länk.

  https://journals.ametsoc.org/doi/full/10.1175/JAS-D-11-014.1

 13. Greger

  Nu börjar MSM med sina försök att rädda MP kvar i Riksdagen. I ett långt reportage i SVT Rapport i kväll, 9 juli, om den globala uppvärmningens fasansfulla konsekvenser för” livet på Jorden som vi känner det idag” och som handlade om den katastrofala uppvärmningen på Norra halvklotet, speciellt Svalbard ges exempel. Ett hus hade blåst bort i en höststorm, därför att permafrosten som hållit fast huset i marken hade tinat. Ingen hejd på katastrofsceniarierna. Mera kommer…..

 14. Erik Lindeberg

  Ann Löfving-Henriksson kan inte ha läst James Hansens artikel från 1988. Utsläppen har ökat ungefär mitt mellan scenario B och C och det har också temperaturen!
  https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJOUhDNE1RdnlqY28

  Om du inte litar på GISS-temp temperaturserie, har jag också en jämförelse med de andra globala temperaturserierna. Dom visar det samma: James Hansens prediktion från 1988 var mycket lyckad.

 15. Ingemar Nordin

  Erik L #14,

  ” James Hansens prediktion från 1988 var mycket lyckad.”

  Knappast. Hansens prediktioner vad gäller havsnivåhöjning, isavsmältning och extremväder var helt fel. Även om man tittar på hans prognoser så missar han totalt om hans modell tagit hänsyn till ENSO-händelserna (vilket de inte gör), se den sista länken

  http://notrickszone.com/2018/06/29/software-expert-exposes-30-years-of-totally-messed-up-climate-forecasts-embarrassing-nasa-scientists/
  https://wattsupwiththat.com/2018/06/30/analysis-of-james-hansens-1988-prediction-of-global-temperatures-for-the-last-30-years/
  https://wattsupwiththat.com/2018/06/30/dr-hansens-statistics/
  https://judithcurry.com/2018/07/03/the-hansen-forecasts-30-years-later/

 16. Ulf

  Ja på SVT har i alla fall teorierna slagit rot. Gjorde misstaget att titta på ”nyhetsprogrammet” aktuellt. Bara klimatpropaganda, katastrof i Svalbard igen. Den extrema torkan i Sverige. Hur extrem är den egentligen? Och det här med temperaturen i maj månad som bara inträffar en på miljonen, hur kom man fram till det?

 17. Allan Forsling

  Ja detta med Svalbardreportagwt är intressant. Samma innehåll förekom också i SvTs nyhetsprogram för 2 månader sedan? Samma Kim Hulten, samma budskap- katastrof. Hmm, varför repris nu igen?

 18. Ann lh

  # 16, 17 Angående Svalbardreportaget borde man fråga SVT om hur fast grund de står på när de så trosvisst hävdar att förändringarna man ser beror på ”växthusgaserna”. Den djupfrysta uppfattningen om de fossila bränslenas betydelse kanske har tinat i takt med utvecklingen av vetenskapen.

 19. ThomasJ

  Bra skriv, Ann – tack för detta ! 🙂

  Hansen (etCons) hade vid dragningen i juni 1988 även tillsett, att luftkonditioneringen i lokalen ej fungerade (avställd) samt att fönstren stod på vid gavel – det var rejält varmt utomhus. Detta enligt utsaga (erkännande) av Wirth ett flertal år senare…
  Bluff & båg från början alltså. Ej att då förvånas över att MP-izterna till fullo anammat AGW, deras ursprung baseras ju på lögnen om säldöden, så ’vanan’ att bluffa/ljuga är elementär i deras (evtl.) ’ideologi’ – förhoppningsvis landar de i valet på motsvarande andel röster som där är CO2- koncentrationer i atmosfären… 😉

  Mvh/TJ

 20. Sören G

  Vi ska vara glada så länge glaciärerna smälter och permafrosten tinar. Motsatsen betyder att en ny istid är på väg.
  Under Lilla Istiden växte glaciärerna och nådde sin största utbredning sedan istidens slut för drygt 10 000 år sedan. Helt naturligt drar de sig något tillbaka igen när vi kom ur Lilla Istiden.

 21. Göran A.

  Global uppvärmning och bluff används lite konstigt. Man bör lägga till mänskligt påverkad global uppvärmning eftersom det hela handlar om utifall människan påverkar jordens temperatur, vilket det inte finns några bevis för.

  Hela elbilskampanjen är totalt löjlig. Alla värdens petroleumbilars utsläpp av koldioxid under tjugo års tid motsvarare att du tänder en tändsticka i ditt vardagsrum om vardagsrummet symboliserade jordens atmosfär. Tror någon att mängden koldioxid som tändstickan producerar kan ändra på klimatet i vardagsrummet?

 22. Christer Löfström

  Som vanligt så undvikes att berätta om kärnkraftförespråkarnas roll i klimatfrågan.
  T.ex. sid 63 och sid 130 i Bernie Lewins bok.

  I Sverige är valet 76 och det kärnkrafttrauma det skapade av betydelse.
  KVA / Lennart Bengtssons agerande är ett resultat av valet.

  Men ta det med ro, granen fixar ”problemet”.
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/granskog-kan-minska-globala-uppvarmningen

 23. Svempa

  Nya domaren till USAs högsta domstol,Kavanaugh, är ännu ett spik i kistan för den leninistiska aktivism som EPA embarkerade under Obama. Han har tidigare kritiserat just EPA för ”lack of attention to the costs of regulations”

 24. Lasse

  När det gäller Svalbard så har vi en intressant referens här:
  https://archive.org/details/glaciervariation00ahlm

  Då var forskningen inte så bekymrade av politiken.

 25. Allan Forsling

  #24 intressant länk med fakta om glaciärer. Visar att det varit stor avsmältning och fluktuationer även när koldioxiden inte var någon orsak. Sedan kom politikerna…

 26. Olav Gjelten

  Hur inlindar James Hansen och de som tror på hockeyklubban svaren till at vi har haft både värme- och köldperioder större än dagens regionala förskjutning till lite mildare väder än brukligt för 100 år sedan?

  Hur förklarar han att vintertemperaturen på Svalbard steg med 7 grader mellan 1920 till 1960? Det fanns inte mycket till mänskliga utsläpp av koldioxid på den tiden.

  Vi har med mycket stor sannolikhet ett VERKLIGT klimathot vi verkligen borde försöka finna en planering inför. Det är den nya istiden som redan borde vara här, men som vi av någon gudomlig anledning fått lånad tid inför. Detta verkliga hotet vill emellertid inte klimatreligiösa ens höra talas om. De ser problemet i att vi under några decennier fått upp till en grad varmare och inte att vi på sikt alla måste bli klimatflyktingar som lever norr om Alperna eller alternativt stanna och dö.

 27. Klimattrygg

  Se gärna filmen om Svalbard, men lyssna då på musiken! Det rör sig således om en reklam/ propagandafilm. Seriösa nyhetsreportage brukar inte innehålla illustrativ musik!

 28. Allan Forsling

  Lars Bern i högform
  https://www.youtube.com/watch?v=hXFogLx3FFE&feature=player_embedded

 29. Gunnar Strandell

  Olav Gjelten #26
  Det är inte nödvändigt att se på klimatfrågan som antingen varmt eller kallt.
  Javier har hos Judith Curry gjort en konservativ bedömning av framtiden med stöd av historiska fakta. Han kommer fram till att hotet om katastrof är överdrivet och att temperaturhöjningen stabiliseras vid 1,5 grader Celsius.

  Detta är en stark och väl underbyggd motsägelse av alarmismen som en del politiker vill bygga sina åtgärder på.

  Länk:
  https://judithcurry.com/2018/06/28/nature-unbound-ix-21st-century-climate-change/#more-24203

 30. JIMMY

  Tack Svempa inlägg 23, för klargörande om nya HD-USA domaren.
  Skål i Champagne för friheten 🙂

 31. Eva

  Jag har min egna privata konspirationsteori om detta, och det går ut på att man ville bryta oljeberoendet till Saudi och andra MÖ-länder.
  Hur gör man det? Genom att säga till folk att köra mindre bil? Att höja oljepriserna? Fungerar inte.

  Men hitta en växthusgas (Co2), kombinera detta med bilder på isbjörnar, och rikta en stor del av informationen till barnen, SÅ händer det nåt.
  Jag tror hela alltet är ett smart politiskt drag, för att ”sätta dit” Saudi-Arabien.