Öppen Tråd

Politics Before and after elections

Politiker och vallöften. Ja, ja. Ingen har i alla fall lovat att föra en vettig energipolitik. Där verkar de eniga. Här är öppen tråd med fria diskussioner om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ivar Andersson

  I år har maj, juni och början av juli varit varma och soliga. Eldningsförbud råder i nästan hela Sverige men jag har inte hört en enda varning för solens UV-strålning. Klarar myndigheterna och MSM bara ett larm åt gången.

 2. Christer Löfström

  https://www.americanthinker.com/articles/2018/03/does_the_greenhouse_gas_co2_cool_the_climate.html

  ”Most important, are CO2 transitions strong enough to penetrate past the tropopause into the stratosphere? We can see evidence for this in the year-by-year increase of the amplitudes [near the center of the 15-micron CO2 absorption band. This increase comes about because the stratospheric ALR is positive. To verify and extend this observation, we may use data from the AIRS satellite instrument. (AIRS is a satellite-borne IR spectrometer with ultra-high resolution in wave length.)”

  När Fred Singer yttrar sig skall man vara observant.

  I dag är det spännande. Sverige – England i VM.
  ”I går var i går, i dag är i dag.” / Janne Andersson

  Jag har ingen känsla för hur det går i dag, men det är intressant att betrakta en grupp där det finns en plan, och där det finns mod att genomföra den!

  SIDA i Almedalen – Sverige i Världen (Bejaka din världsångest. #metoo / klimatet)
  https://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/pa-gang/sida-i-almedalen-2018/

 3. tty

  #2

  Detta är en effekt som jag påpekat några gånger tidigare. I mitten av CO2:s absorptionsband vid 15 myM är absorptionen så kraftig att utstrålningen sker ovanför tropopausen där temperaturen ökar med höjden. Inom denna del av IR-bandet har alltså höjd CO2-halt en kylande effekt på Jorden eftersom utstrålningen kommer att ske vid en högre strålningstemperatur. Detta är dock inget nytt vare sig ut teoretisk eller empirisk synvinkel. Nedan ett IR-emissionsspektrum mätt (från en satellit) 1970 nära Guam i Stilla Havet. Effekten syns som en ”pligg” mitt i CO2-absorptionsbandet. Detta alltså vid den betydligt lägre CO2-halten 1970, och vid ekvatorn, där tropopausen ligger som allra högst, och effekten alltså är som minst:

  https://climateaudit.files.wordpress.com/2008/01/daly_spectra.gif

  Störst bör effekten vara i Antarktis inland vintertid där temperaturen i stort sett stiger monotont med höjden ända från markytan och det inte finns någon egentilg tropopaus. Det kanske inte är så underligt att man hittar nya rekordkalla områden där.

  Hur stor är då effekten globalt? Mycket osäkert. Jag har sett uppgifter om att den försvagar koldioxidens växthuseffekt med ca 10%, men den siffran måste rimligtvis öka med CO2-halten. Effekten vid en given statisk atmosfärprofil går ganska lätt att beräkna med MODTRAN, men det stora problemet är som vanligt konvektionen, som ingen klimatmodell klarar av att beräkna rent fysikaliskt utan måste ”parametrisera”. Eftersom tropopausen helt enkelt är den höjd där strålningen tar överhanden över konvektionen så är klimatmodellernas förmåga att beräkna den mycket tvivelaktig, något som inte minst bevisas av den saknade tropiska ”hot-spoten”.

  Här är en intressant artikel som visar att man i princip kan få vilken klimatkänslighet som helst genom att mickla litet med konvektionsparametriseringen (fast de uttrycker sig ju litet försiktigare förstås):

  https://www.researchgate.net/publication/283637724_Uncertainty_in_Model_Climate_Sensitivity_Traced_to_Representations_of_Cumulus_Precipitation_Microphysics

 4. Björn

  Christer Löfström [2]; Detta med CO2 verkar lite suspekt. Man borde snarare fundera kring vad reducerad energi inom UV innebär för stratosfären, som är en stor mottagare av denna energi. Forskning visar på stor procentuell minskning av olika våglängdsband inom UV. Denna minskning påverkar hela vår atmosfär, vilket är en mycket sannolik orsak till de regionala svängningar i temperatur som rapporteras om. I nästa UAH kommer vi nog att se början till en sakta nedgång i den globalt sammanställda temperaturen. Den enda händelse som kan ge en språngartad uppgång är en El Nino, vars energikälla är ackumulerat varmt vatten på djupet öster om Filipinerna.

 5. Ingemar Nordin

  Björn #4,

  Du som är lite påläst om UV-strålningens betydelse. Jag har alltid känt mig lite tveksam inför denna teori eftersom UV inte når så långt ned i atmosfären. Det man vet är att UV skapar ett ozonskikt långt där uppe. Och när solen försvinner över polarområdena vintertid så växer de berömda ”ozonhålen”, särskilt på södra halvklotet. Men på vad sätt, och enligt vilken mekanism, skulle en varierande UV-strålning påverka temperaturerna vid markytan?

 6. Karl Eider

  #3 tty

  I kurvan ovanför Guam ser man samma ”pligg” för ozonet. Den är lite större, men borde den inte vara ännu större eftersom ozonet befinner sig mitt i stratosfären? Kurvan visar ingen absorption för vattenånga, ligger den helt utanför det avbildade våglängdsområdet?

 7. tty

  #5

  Ozonskiktet är mycket viktigt. Det är absorptionen av UV-strålning där som värmer stratosfären. Den absorberade energin strålar sedan ut som IR både uppåt och nedåt (stratosfären är för tunn för att konvektion skall bli effektiv). Minskad UV-absorption bör leda till kallare temperaturer i stratosfären och förmodligen även till att tropopausen höjs och blir kallare. Hur detta påverkar yttemperaturen är svårare att säga eftersom det också beror på om lapse-raten (i stort sett = vattenhalten i troposfären) påverkas.

  Överhuvud taget är växelverkan mellan stratosfären och troposfären dåligt förstådd. Man brukar säga att de är isolerade från varandra av tropopausen, men detta är en sanning med modifikation, ”genombrott” av troposfärluft upp i stratosfären är rätt vanligt i tropikerna.

  Vi vet t ex rent empiriskt att såkallade SSW (Sudden Stratspheric Warmings) över Arktis leder till markanta köldknäppar nere vid ytan på Norra Halvklotet, men mekanismerna bakom detta och vad som är orsak och vad som är verkan är oklart. En sådan SSW inträffade i mitten av februari i år, och vi vet ju alla vad som hände med vädret i mars-april.

 8. tty

  #6

  Vattenångan är helt dominerande som växthusgas. Digrammet ovan visar bara den lilla del av IR-spektrat där vattenångan inte absorberar, ”fönstret”:

  http://clivebest.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/595px-atmospheric_transmission.png

  När det gäller ozonet är förhållandet lustigt nog exakt det motsatta mot för CO2. Huvuddelen av absorpition/emissionen sker i ozonlagret i stratosfären på 40-50 km höjd. Där är temperaturen relativt hög p g a absorptionen av UV-strålning, något tiotal minusgrader, och detta kommer därmed att bli strålningstemperaturen inom O3-bandet. Men förutom i stratosfären finns också ytnära ozon som uppstår genom fotokemiska processer i den lägre troposfären. Lyckligtvis är det små mängder (ozon är kraftigt giftigt), men ändå tillräckligt för att ge upphov till en ”pligg” med högre strålningstemperatur. Detta innebär bisarrt nog att åtgärder för att bekämpa fotokemisk smog, som t ex i Los Angeles, faktiskt förstärker växthuseffekten en aning genom att sänka strålningstemperaturen i ozonbandet.

 9. jensen

  Tack för ytterst intressanta diskussioner.

  En fråga som jag länge haft: Hur mycket av detta komplexa ( eller kaotiska ) område omfattas av IPCC ?
  Och hur mycket av hithörande data får klimat-data-modellerarna in i sina apparater?

 10. Ingemar Nordin

  Tty, tack för infon. Märkligt att utbytet mellan troposfäen och strayosfären är så dåligt utforskad. Det bör ju starkt påverka brräkningar av energinalansen. Och obland även vädret här nere.

 11. Lars Cornell

  Tack tty. Hur stort är utbytet mellan troposfär och stratosfär i förhållande till stratosfärens massinnehåll?
  Jag läste artikeln av Ming Zhoa mfl men har litet svårt att hänga med. Finns CO2 i stratosfärens omvända inverkan överhuvud taget med i de klimatmodeller som IPCC utgår från?

 12. Michael E

  Saker och ting har blivit väldigt mycket bättre i världen som den här artikeln beskriver, https://humanprogress.org/article.php?p=1147 Speciellt kan man notera att mellan 1960 till 2016 så ökande världens befolkning med 145%. Under samma tid ökade per capita inkomsten med 183%. Världen har under denna period upplevt den största minskningen av fattigdom någonsin i hela världens historia. 1981 levde över 42% av världen befolkning på mindre än 1,9 USD per dag. Dem siffran är idag under 10%! Världen blir således rikare och lättare att leva i med mer folk trots Rom-klubbens alla dystra profetior.

 13. Lars Cornell

  #12. Det där Mikael var nog litet förhastade slutsatser. Tänk dig en hink som du börjar fylla med vatten. Den står på en våg och du läser av vikten. Men du tycker att det går inte fort nog och tar en grövre slang. Förr eller senare blir hinken full. Då ökar inte vikten även om du hämtar en ännu grövre slang.
  Det där var ett försök till pedagogisk beskrivning av vårt klot och dess folk och fä.
  Ännu ”är inte hinken full” men det närmar sig. Vissa länder som tex Mali har redan nått sin maximala fyllnadsgrad. Det är därför flyktingströmmarna redan nu är så stora därifrån att de når ända hit. Snart kommer andra länder att uppvisa samma mönster.

  Mycket av flyktingströmmarna anses bero på krig och oroligheter. Med dessa krig och oroligheter beror i sin tur på överbefolkning. Man krigar om livsutrymme och jordens begränsade resurser som på många områden redan nu inte räcker till.

 14. Ingemar Nordin

  Lars C #13

  Afrika är en väldigt glest befolkad kontinent med en stor utvecklingspotential. Gott om naturresurser på jordbruksområdet. Får jag också påminna om Honkong som tog emot en enorm flyktingvåg på 50-talet med svältande människor från Maos stora språng. De är i stort sett renons på naturresurser och har inte ens driksvatten så att det räcker. Skillnaderna beror på fri marknad versus ett korrumperat styre och konflikter.

 15. Johan M

  #13 Lars Cornell

  ”Mycket av flyktingströmmarna anses bero på krig och oroligheter”

  Den största skaran är nog ekonomiska flyktingar som likt Karl Oskar o Kristina beger sig bort från totalitära samhällen där det inte finns något hopp om förbättring.

 16. Björn

  Ingemar Nordin [5]; Den mekanism som sol, atmosfärs och plasmaforskare talar om när det gäller UV-strålnings och solvindens påverkan genom atmosfären ner mot troposfären och ner mot jordytan, benämns top-down effects. UV påverkar något som kallas för planetära vågor (se andra och tredje länken) vars påverkan fortplantas nedåt. Komplicerade förlopp som inte ännu av forskarna är helt förstått.

  https://journals.ametsoc.org/doi/full/10.1175/JCLI-D-16-0400.1

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123822253002292

  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/5/3/034008
  ,
  http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:142105/FULLTEXT01

  https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/08jan_sunclimate/

  https://www.researchgate.net/publication/238587906_Effects_of_Solar_UV_Variability_on_the_Stratosphere

 17. Lars Kamél

  L och SD står i alla fall utanför energiöverenskommelsen och tycker att Sverige ska fortsätta satsa på kärnkraft. Det är någorlunda vettig energipolitik.

 18. Michael E

  #13, Lars Cornell, Mätt med nästan vilket relevant mått man än behagar använda är världen en bättre plats att leva på än vad den var tidigare, läs gärna Johan Norbergs bok, Progress: Ten Reasons to Look Forward to the Future.

  Din liknelse med vattenhinken påminner väldigt mycket idéen att omfördela befintlig rikedom snarare än samhällelig utveckling och tillväxt. Hade vi tillämpat ett sådant synsätt för 150 år sedan hade världen aldrig genomgått den industriella revolutionen och vi skulle definit inte kunnat ha denna dialog på ett internet som aldrig skulle blivit uppfunnet.

  Förövrigt, den stora flyktingvågen från Afrika beror inte minst på Libyens kollaps där gränsen mer eller mindre är öppen. Den består också till stor del av ekonomiska flyktingar.

 19. Michael E

  Mer från Human progress som jag finner intressant, ”Once nations hit, what Ridley dubs the “forest transition,” or approximately $4,500 GDP per capita, forest areas begin to increase. China, Russia, India, Vietnam and Bangladesh are just some of the nations that have hit this forest transition phase.” https://twitter.com/HumanProgress/status/1001311673255452677

  Så världen blir såldes grönare inte bara för att vi ökar koldioxidhalten utan också för att välståndet ökar. Det verkar som att dystergökarna på miljösidan har fått nästan alla väsentliga fakta fel men det är och andra sidan kanske inte så mycket att förvånas över. 😉

 20. Håkan Bergman

  Lars Kamél #17

  Nej det räcker faktiskt inte, för att vi ska få en fungerande marknad för energi så måste dagens stollepolitik bort. Så länge som politiker envisas med att subventionera energislag som inte kan leverera ”on demand” kan vi aldrig få en fungerande elmarknad, konsumenterna kommer alltid att straffas i ett sånt system, samtidigt som oseriösa aktörer berikas. En skam för våra politiker!

 21. Ingemar Nordin

  Björn #16,

  Tack för länkarna. Intressanta korrelationer men tyvärr väldigt lite av fysikaliska förklaringar/mekanismer.

 22. Håkan Bergman

  Michael E #19

  På Haiti kan man t.o.m. se fenomenet i googlemaps.

  https://www.google.se/maps/place/19%C2%B014'19.7%22N+71%C2%B041'22.7%22W/@19.039535,-71.7197195,24304m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.2387953!4d-71.6896447

  Haiti 719 $ Dominikanska Republiken 7543 $ per capita, nominal enl. Wikipedia, skillnaden är säkert i rätt härad.

 23. Olav Gjelten

  Finns det något svenskt parti som tar avstånd från klimatlögnen? NEJ! Därfär handen på hjärtat:
  Varför lägga er röst på ett parti som stöder denna groteska lögn även om andra partier är ännu extremare?

  Fattar ni inte hur FEL det är??

 24. tty

  #22

  Jag har varit vid den gränsen och det är en kuslig och surrealistisk upplevelse. På ena sidan är landskapet grönt och frodigt, på andra sidan är det ett gråbrunt eroderat ödeland.

  Det bör påpekas att när båda länderna först blev självständiga i början av 1800-talet var Haiti utan konkurrens det rikaste och mest utvecklade. En tid var Dominikanska Republiken t o m ockuperat av Haiti.

 25. tty

  #11

  ”Finns CO2 i stratosfärens omvända inverkan överhuvud taget med i de klimatmodeller som IPCC utgår från?”

  Det borde den rimligen vara eftersom de troligen använder MODTRAN eller något liknande program för att beräkna strålningsdelen, men resultaten blir mycket osäkra eftersom konvektionsdelen är så skakig.

  Här är t ex en intressant doktoravhandling som handlar just om den här effekten och som hävdar att koldioxid faktiskt netto har en avkylande effekt i Östantarktis. Där visas också att nästan alla klimatmodeller räknar grovt fel på strålningsbalansen i Antarktis jämfört med faktiska mätningar:

  https://elib.suub.uni-bremen.de/peid=D00104190

 26. Göran A.

  ”Finns det något svenskt parti som tar avstånd från klimatlögnen?”

  Ingen parti i riksdagen tar avstånd. Jimmy Åkesson (SD) sade i sitt tal i Almedalen 2018 att det var meningslöst med alla klimatåtgärder i Sverige eftersom det inte ger någon som helst effekt på klimatet och att pengarna borde användas till något annat.

  Jag förmodar att partierna Alternativ för Sverige och Medborgerlig samling ansluter sig till samma åsikt.

 27. Göran A.

  Flykten från Afrika beror på brist på äganderätt och kapitalism. I stort alla länder i Afrika är djupt socialistiska.

  Vill man stoppa flykten över Medelhavet gör man det vid Libyens söndra gräns. Det går inte att ta sig genom öknen till fots och det finns bara några vägar att köra bil på. Mycket enkelt med några vägspärrar.

  Följ utvecklingen i Sydafrika så kommer ni få se hur socialism och kollektivt ägande sakta men säkert kommer att förvandla Sydafrika till ett fattigt land med brist på mat.

 28. Kjell Lindmark

  Miljöpartiets senaste utspel handlar om att göra vårens torka till en valfråga. MP ska alltså göra klimat av väder. Vi har haft en mängd torrsomrar under de senaste 100 åren och det är inte helt ovanligt att så sker. När lågtrycken från Atlanten går in över Europa på en sydligare bana får Centraleuropa som regel översvämningar medan vi i norr får det torrt.

  Eftersom MP ligger lågt i opinionsundersökningarna måste de greppa varje halmstrå som finns för att försöka hålla sig kvar vid köttgrytorna. Det vi upplever denna sommar är ingalunda extremt på något vis utan håller sig inom vädrets normala variabilitet. Årets sommarvärme kan mycket väl vara den sista på flera decennier om solen fortsätter in i sin viloperiod.

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/P3A8re/mps-valplan-fokusera-pa-extrema-torkan

 29. elias

  #13
  Vänder mig emot denna beskrivning: ”Mycket av flyktingströmmarna anses bero på krig och oroligheter. Med dessa krig och oroligheter beror i sin tur på överbefolkning. Man krigar om livsutrymme och jordens begränsade resurser som på många områden redan nu inte räcker till.”

  Alla nu i världen pågående krig har religion som gemensam faktor och alla involverar islam.

 30. Lars Cornell #13
  Lite neomalthusianska tankefigurer. Håller inte med

 31. Sören G

  Det förekom nog torrsomrar även under Lilla Istiden. Allt beror på hur hög- och lågtryck fördelar sig inom vår del av världen.

 32. Björn

  Sannolikt är det så. Vi får flera regionala öar av extrema väder, för det blir knappast färre med en större temperaturskillnad mellan polerna och ekvatorn. Med migrerande jetströmmar uppstår flera ovanliga eller extrema områden mellan dessa. Solens energivariation kan vi inte påverka, utan bara anpassa oss till. Hur är det möjligt att ansvariga inte förstår att en reducerad soleffekt får konsekvenser?

 33. Bensan

  #13, 29
  En och annan gång smyger det sig in kommentarer som definitivt inte har med klimatet att göra. Till exempel om invandring, migration, islam osv. Vill man skapa en enad front mot en enskild och viktig fråga ska man undvika ovidkommande ämnen. Här gäller det det klimatgalenskaperna som sprider sig i media och bland befolkningen. Inget annat.

  Vill man sätta sig in i krigens orsaker finns en utmärkt källa som recenseras här: https://www.huffingtonpost.com/rabbi-alan-lurie/is-religion-the-cause-of-_b_1400766.html?guccounter=1

 34. Olav Gjelten

  # 26 Göran A
  SD tar inte alls avstånd från klimatlögnen. Däremot bryr de sig ganska lite om frågan. Påståendet att vi är på väg mot en klimatkatastrof har de aldrig förnekat. Trots detta skall vi alltså inte bry oss, bara för att Sveriges utsläpp av det som kallas växthusgaser är så små, därför att vi svenskar är så få. Det här är moraliskt haveri av enorma mått. SD:s ”klimatpolitik” är den värsta tänkbara!

  Mitt ställningstagande i klimatfrågan utgår från något helt annat. Klimathotet, så som det beskrivs, är ett påhitt – EN LÖGN – för att driva en viss agenda. Av DEN ORSAKEN menar jag att vi med gott samvete kan använda bilen och om vi har råd åka flyg på våra utlandsresor. SD, som inte med ett ord går mot exempelvis miljöpartiets analys av klimatfrågan, har inte något vettigare att säga än att vi är för få för att bry oss.

 35. Olav Gjelten

  Att rösta är i Sverige förmodligen det heligaste en människa gör under sin livstid. Om alla alternativ är dåliga väljer man enligt svenskt synsätt det minst dåliga.

  I MIN värld är det däremot absurd att rösta på en dålig politik. Det värsta med detta är att politikerna du röstat på uppfattar dig som att du ger dom ditt HELHJÄRTADE stöd och därför mer än gärna till och med skryter över valet du gjort.

  Nej, ingen skulle få mig att rösta på exempelvis Annie Lööf bara för att det kanske lär finnas ännu värre alternativ. Men för andra som ser det som sin plikt att rösta kan det givetvis vara det minst dåliga alternativet att lägga sin röst på Annie och 40 miljoner nya människor i Sverige.

 36. Istvan

  #15
  Ja, Karl Oskar, Kristina och de övriga var ekonomiska flyktingar. Men det var folk med valkiga nävar, som brann av iver för att få sätta sina medhavda hackor och spadar i jorden. De fick inget, och väntade sig häller inget bidrag av främmande människor. De respekterade sorgfälligt det nya landets lagar och regler. De förstod att de måste lära sig det nya språket, och det av egen kraft och vilja. ( Språk skall inte läras ut, det skall läras in )

 37. jensen

  Så pratade hon om väder i alla dess former. Ju fler väderhändelser desto större säkerhet att det egentligen är klimat, här och nu. I Japan är regn klimat. I Sverige är torka klimat. På Antarktis är kyla klimat. I Arktis är värme ( SSW) klimat. I stället för perspektiv om 100-500 -1.000 år är för henne perspektiv om dagar, veckor, månader gällande för klimat.
  Hur klarar man sig i Riyadh ( 46 C ) ? Jo anpassning och luftkonditionering. ( fossilt ? )
  Varför klarar man sig ej i Kanada ( 36 C )? Jo brist på anpassning och luftkonditionering ( Sol och vind ? )
  Hur var det i Finland och Island under LIA, beträffande minskning av folkmängd och matbrist?
  Jämfört med Medeltidens förhållanden ? . Och den globala standard-förbättringen under den aktuella, moderna värmeperioden. Har hon perspektiv på dylikt??
  I stället hävdar hon att enda möjligheten för planetens räddning är röster på sitt parti. Hybris.!!
  Ja, ” Hybrit-hybris ” är även räddningen för Sveriges framtida industri! … tro´t sa Rellingen.

 38. Istvan

  #34
  Olav!
  Läser alltid och sympatiserar oftast med Dina inlägg.
  Nu ser jag det så här. Om nu SD siktar på att bli der största partiet i valet, då är det taktiskt klokt att inte beröra klmatlögnen. Det svenska folket är tyvärr i så hög grad hjärntvättat i frågan, att det skulle stöta bort fler väljare än vad det attraherar. I retoriken finns en järnregel, sedan Ciceros dagar som lyder. Har du en, om också bara en, oomkullrunkelig argument i en debatt, så skall du enbart koncentrera på den. Det hjälper inte din position om du försöker förstärka den med andra iofs. sanna, men angripbara saker. Du kommer att angripas stenhårt på dessa punkter och din huvudtes , och därmed din trovärdighet , kommer att drunkna i allmän tjafs. Nu har vi här invandringsfrågan. SD äger frågan. Det svenska folkets majoritet är på SDs linje i denna fråga. Kan man gissa (ingen har tillfrågat dom i denna ödesfråga.)
  Det är alltså logiskt att SD håller sig till denna och inte själv börjar blanda bort korten.

 39. jensen

  Men tala kunde hon. Riktig demagog . och karismatisk.
  Dock en sak var hon klarsynt att påpeka. Nämligen Sveriges livsmedelsförsörjning. Import mer än 50%.
  Hur överensstämmer det med närodlat ?

 40. Olav Gjelten

  Den här sommaren har vi kunnat njuta till både ett soligare och torrare väder än brukligt.
  För att vi också skall uppleva detta som problem bestämmer nu politikerna på löpande band att vattningsförbud skall råda.

  Vad är det då för problem som politikerna ser med att älvar och åar här i södra Sverige nu under en tid har lite mindre vatten än vanligt som rinner rakt ut i havet? Är det av omtanke om gäddor och mört, som är våra vanligaste fiskar? Knappast! Det behövs inte många decimeters djup för att de ska överleva.

  Nej, det som det handlar om är nog att få oss att se sol och värme som någonting problemfylld och som vi skall acceptera måste bekämpas med åtgärder som svider.
  ACCEPTERA INGET VATTNINGSFÖRBUD när problemen i de flesta fall är påhittade.

 41. Lars Cornell

  Istvan: Du har rätt. Före valet skall inte SD förvirra med klimatfrågan. Men efter valet gäller andra regler.

  Jensen: ”Hur klarar man sig i Riyadh”
  Luften är torr i Riyadh och nätterna kalla. Jeddah är svalare men mycket fuktigt så det är mer påfrestande där. När det är fuktigt hjälper det inte att svettas. Jag har bott på båda ställena.

 42. Olav Gjelten

  Helknäppt för mig:
  SD, som många här verkar tycka är ”vårt” parti skall alltså av taktiska skäl stöda klimatlögnen FÖRE valet för att tillkännage att de menar något helt annat EFTER valet??

  Jämför gärna om eliten i vår feministiska regering EFTER valet skulle tillkännage att de vill verka för maskulin överhöghet….

  Fattar ni nu det fullständigt omöjliga att ”av taktiska skäl” lura till sig röster som man på ärligt vis inte skulle få?

 43. Egentligen finns det inget parti att rösta på!!
  Lyssnade på intervjun med Liberalernas talesman. För EU. För ”klimatåtgärder” företrädesvis via EU.
  Trött blir man. Innerligt trött. Borde gjort som 2 av mina ungdomskompisar som drog till USA. Hade chansen när jag jobbade för IBM i Sverige men tog den inte.

 44. Gunnar Strandell

  Olav Gjelten #42
  Miljöpartiet har valt klimat och miljö som sina huvudfrågor inför valet. De tänker inte diskutera det vetenskapliga läget för det har ingen betydelse för de med den rätta tron. Istället tas väderläget upp oavsett om det är varmt eller kallt, torrt eller regnigt. De praktiska åtgärder som levereras handlar uteslutande om skatter eller avgifter samt subventioner. Problemet de skapar för sig själva har är att få väljare att tro på att höjd flygskatt får det att regna mindre i Japan och mer i Sverige eller att det sänker temperaturen i Montreal, Lettland, Skottland, Afrika och Sibirien.

  Någon bonde kanske tycker att det är bra med subventioner för att kunna konkurrera med ”fulkött” från Danmark eller Tyskland, men kollegorna i dessa länder kommer säkert att reagera.

  Miljöpartiets självmål gör att det inte finns någon anledning för de andra partierna att engagera sig i klimatfrågan. I synnerhet som opinionsundersökningar visar att få väljare låter den styra deras val. Få människor är beredda att avstå pengar nu för en leverans som kommer om 100 år.

 45. Fredrik S

  Isabella verkar tycka att det är ett problem att svenskarna kan flyga till NY och handla. I flygets barndom var det väl bara eliten som hade råd att flyga, det är väl dit de vill nå. Offra välståndet annars kommer klimatet och tar oss. En annan märklig tjej satt i debatten och ojade sig och sa att vi måste sluta flyga, själv skulle hon flyga till Portugal på semestern??

 46. jensen

  Ja,ja 6 C högre medeltemp. i Sverige om 100 år ?
  Hur många upplever detta som troligt?

  https://www.brainyquote.com/quotes/h_l_mencken_143263

 47. Ingemar Nordin

  Den andra grejen som jag råkade höra av Isabellas tal, och som det tydligen vill satsa på är krismedvetenhet vad gäller jordbruk. Vi är alldeles för beroende av importerade livsmedel (sant), vi kan råka ut för missväxt (sant), och vi kan behöva rusta upp svenskt jordbruk (vilket jag också känner en stark sympati för.). Lösning: Mer satsning på Ekologiskt jordbruk! (Ridå)

  Det här är så korkat. 1. Ekologiskt jordbruk ger 40% lägre avkastning än konventionellt. 2. Det kräver manuell ogräsbekämpning, vilket kräver att du får köra tredubbelt med plog och harv jämfört med besprutning under tidig växtsäsong. 3. Naturgödsel kräver inte bara en större djurhållning utan medför dessutom ett större utsläpp av näringsämnen i bäckar, åar och Östersjön än konstgödsel.

  1. Kräver större arealer, dvs mindre skog. 2. Kräver en större förbrukning av traktordiesel. 3. Kräver en ineffektiv och miljöförstörande gödsling av jordarna.

  Kan ingen påpeka elementa om jordbruk till MP?

 48. Håkan Bergman

  Ingemar N. #47

  Eftersom jag är en känslig person har jag inte tagit del av Isabellas tal, men sa hon nåt om hur vi ska kunna öka vårt oberoende i fråga om livsmedelsförsörjning och samtidigt vara kvar i EU? Annars var det säkert ett utmärkt tal som kan ha skrämt iväg en del S-väljare till och gjort fler M-väljare betänksamma, stort grattis till JImmie Åkesson.

 49. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #47
  Elementa är inget för MP. Dit hör t.ex. att leva som man lär.

  I Opinion Live sade hon med allvar i rösten att klimathotet är vår generations största utmaning och att det inte är en plånboksfråga. Sedan plockade Belinda fram en pickup leksaksbil och sade att den illustrerade en tretton år gammal riktig bil som hon kallade miljöbov. Isabella fick frågan om hon kände igen den och hon gav ett svävande svar innan Belinda berättade att en sådan finns i Isabellas familj och att den regelbundet registreras för passager för trängselskatt. Isabella sade då att det var hennes mans och att den bara rullar 300 mil per år. Mannen är skulptör och fraktar tunga stenar och verktyg med den.

  Länk, om bilen vid 13:15:
  https://www.svtplay.se/video/18312490/opinion-live/opinion-live-sasong-3-8-jul-20-00?start=auto

 50. Håkan Bergman

  Gunnar S. #49

  Jag tog ett djupt andetag och vågade titta lite. Så det är inte en plånboksfråga, jag skulle nog säga att det är i allra högsta grad en sån. Man tar lite då och då ur dom tunna plånböckerna och stoppar in feta sedelbuntar i dom tjocka ditona. Fy påre S…. Och hur många gånger ska MP får upprepa lögnen om att det var den förra regeringen som gjorde dieseln till miljöbil?

  https://www.expressen.se/motor/miljopartiet-kovander-om-diesel/

  MP satt visserligen inte i regeringen, men budgetsamarbetade med den och det var dom som drev och fick igenom frågan.

 51. Ivar Andersson

  Enkelt för Isabella Lövin att välja det som passar:

  Isabella Lövins Almedalstal handlade i stort sett bara om klimatet. Hon började med att prata om torkan och alla värmerekord som slagits under den senaste månaden. Hon nämnde dock inget om det köldrekord som slagits. De flesta uppgifter var hämtade från SMHI:s väderrapport för juni. I samma rapport kan även följande läsas. Då förstår ni förhoppningsvis hyckleriet.

  ”Områden med temperaturunderskott på 0-2 grader fanns i delar av Ryssland och Grekland, södra Portugal och Spanien samt norra Norge, Sverige och Finland. Enligt Géoclimat slog några stationer i västra Ryssland med långa mätserier sina köldrekord för juni i början av månaden.”

  ”Kallare var det i ostligaste Kanada som hade ett temperaturunderskott på 0-4 grader för juni. Wabush (mätstart 1960) i Labrador uppmätte sin kallaste junimånad.

  Den 24-26 rörde sig ett lågtryckssystem utanför Newfoundland och gav sent snöfall på delar av ön. Flygplatsen i Gander fick 3,2 cm nysnö, den största mängden som någonsin noterats av stationen sista veckan i juni.”

  ”I Kazakstan och Uzbekistan uppmätte några stationer med långa mätserier rekordlåg temperatur för juni. Den 1 sjönk temperaturen till -10,5° i Bayanbulak, Kina”

  Men dessa rekordsiffror för juni nämnde givetvis inte Isabella Lövin. Det hade ju förstört hela hennes upplägg och retorik.

 52. Olav Gjelten

  Av svaren jag fått på mina inlägg drar jag slutsatsen att många tycker att det är rätt av SD att försöka att maximera antalet röster vid valet till hösten.

  Jag förstår att just SD ser det så därför att deras enda större fråga handlar om invandringen.

  För oss som däremot ser klimatreligionen som vår värsta fiende är SD:s ställningstagande ytterligare en påminnelse om att svensk politik är TOTALT genomsyrad av troende klimatjihadister utan ett uns av något uppvaknande som vi så gärna skulle vilja se.

  Medeltidens mörker ligger kompakt över fosterlandet och det är dags att alla slutar hoppas på SD i den fråga som förenar oss som skriver på Klimatupplysningen.

 53. Björn

  Olav Gjelten [52]; Klimatfrågan är en svårlöst knut. Politikerna förstår lika lite i frågan som alla andra. Trotts allt, SD försökte vara lite mer pragmatiska i frågan, men omvärlden gjorde kompakt motstånd och i ett sådant läge har de i stället intagit en låg profil. Det är egentligen klimatforskarna och myndigheter som Naturvårdsverket och SMHI som har ansvaret för att vara objektiva i frågan. Men så är det inte. Har vi sett något tillrättavisande från någon av dessa kategorier när media sprutar ut sina överdrifter?

 54. Olav Gjelten

  Björn # 53
  Låt vara att SD kanske är vår minsta fiende genom sin LIKGILTIGHET till klimatfrågan.
  Likgiltighet mellan sanning och lögn (eller rättare sagt; ett fientligt SD med ”måttlig” klimathotstro) ger dem åtminstone INTE min röst vid höstens val!!

  Det samma gäller hela sjuklövern. JAG vägrar ge min röst till det jag är emot.

 55. Guy

  #54 Olav G
  Tyvärr blir det så att någon annan röstar i ditt ställe och kanske ännu galnare än vad du hade velat.
  Själv är jag alltför ofta tvungen att välja mellan pest och kolera. I Finland är dessutom våra motsvarigheter (pluralis) till SD tokigare plus ointresserade av klimatfrågor.

 56. Håkan Bergman

  Guy #55

  Så är det, politik är skitigt och vad det i slutändan blir av ett valresultat är ofta oförutsebart. Britterna har iallafall förståndet att göra stor underhållning av spektaklet.

  https://parliamentlive.tv/event/index/eab0ae9f-688b-4633-93c3-6ccd28696dad?in=15:33:39

 57. Guy

  Håkan #56
  Med tanke på britternas tidvis stränga etikett och märkliga regelböcker är det befriande och uppfriskande att se hur avslappnat The House sköter sitt jobb.

 58. Håkan Bergman

  Guy #57
  Det var nära att gå förlorat efter kriget men Churchill räddade grundidén. Det fanns dom som förespråkade en layout som dom flesta moderna parlament har, men Churchill insisterade på att behålla den ursprungliga layouten och i den ingår också att det inte ska finnas sittplatser till alla medlemmar, på så vis driver man upp stämningen när särskilt viktiga frågor avhandlas, jämför med idrottsarenor där det ofta är ståplatspubliken som skapar stämningen. Churchill såg också symbolvärdet i ”crossing the floor”, han hade ju själv viss erfarenhet på området.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Crossing_the_floor

 59. Torbjörn

  Nu när ni är inne på Miljöpartiets resevanor, hur var det egentligen med flygets påverkan på klimatet?
  Var det inte någon som kom fram till att det var kylande?

  Koldioxidens roll tonas ner av ledande forskare som Lewis och Curry, men det finns även forskare som anser att AGW-teorin strider mot termodynamikens lagar.
  Har någon här på klimatupplysningen tillräckliga kunskaper och pedagogiska egenskaper att förklara för en lekman som mig vad som är korrekt?

 60. Ingemar Nordin

  Torbjörn 59,

  Nej AGW-teorin strider inte mot termodynamiken. Återstrålningen av strålning innebär inte att jordytan antas värmas upp, bara att avkylningen går långsammare. Endast solen tillför värme.

  Den vetenskapliga tvisten handlar om hur mycket koldioxden bidrar till att sakta den omedelbara utstrålningen.

 61. Peter Stilbs

  #59,#60 – de som hävdar att återstrålning strider mot termodynamikens lagar har normalt blandat ihop eller inte förstått de relevanta begreppen. En IR-aktiv molekyl i gasform mottar och utsänder IR-strålning. Det är utsändandet som tycks missförstås – givetvis är det oberoende av om ”målet” till slut blir en ”kall” eller ”varm” yta.

  Se ex den sista figuren i detta inlägg https://www.klimatupplysningen.se/2010/08/20/varfor-spana-nar-det-redan-finns-experimentella-data/

 62. tty

  Vad beträffar flygets klimatpåverkan så är växthusgaser som släpps ut på högre höjd i princip effektivare än på lägre höjd, men effekten är mycket kortvarig (max ett par veckor) eftersom troposfären är väl blandad.

  Att utsläpp från flygplan kan kyla i stället för att värma är i princip också sant. Det gäller när utsläppen sker ovanför tropopausen, alltså i stratosfären. Där stiger temperaturen med höjden och utsläpp där kommer därför att höja utstrålningstemperaturen. Tropopausens höjd varierar en hel del med årstid och plats, men nominellt brukar man räkna med att den ligger på 11000 meters höjd, så effekten blir nog bara aktuell på mycket långa flygningar som brukar göras som s k ”cruise-climb”, jag har själv varit med om sådana flygningar där man kommit upp till 45000 fot, alltså ca 13700 m.

  Denna kyleffekt är naturligtvis svag och kortvarig, fast inte lika kortvarig som den förstärkta uppvärmningseffekten i övre troposfären eftersom utbytet mellan stratosfär och troposfär är litet.

 63. Torbjörn

  Ingemar och Peter
  Tack för era svar, även om de låter motstridiga.
  Vad jag har förstått är det ingen som kunnat bekräfta den eventuella påverkan koldioxiden har genom observationer, utan bara teoretiskt och i småskaliga experiment.
  Peter, om en molekyl mottar och utsänder strålning blir det väl ett nollsummespel?

  tty
  Tack för ditt svar, men jag drar mig till minnes att det var diskussioner efter 9/11 i New York hur flyget påverkade temperaturen. Låg det någon sanning i att temperaturen i NY var högre när det var flygförbud?