samband

Den frånvarande korrelationen

Vi har nog alla sett någon version av nedanstående diagram som visar hur den s k globala medeltemperaturen och atmosfärens koldioxidhalt, enligt mät­ningarna på Mauna Loa, har varierat under de senaste dryga 50 åren med ökande fossilförbrukning. Den svarta, streckade kurvan är den ytterligare medelvärdesbildade medel­temperaturen i tre linjära delar.    Båda kurvorna visar   →

På andra sidan jorden

Ett forskarteam från Cardiff, Bristol och Texas A&M, säger sig för första gången ha hittat en länk mellan sjunkande koldioxidhalt i atmosfären och tillkomsten av den antarktiska polarisen. Enligt en artikel i Science Daily har geologer länge spekulerat i om just bildandet av Antarktisisen kan ha berott på minskande växthuseffekt. Professor Paul Pearson, en av   →