Motvind för kinesisk vindpark – hotas av konkurs i Sverige

Apropå gårdagens lite veliga utsaga https://klimatupplysningen.se/eu-valet-kommer-m-att-svanga-i-klimatfragan/ från Moderaterna inför EU-valet så kan nedanstående inlägg av vår vän i Finland, Christer Käld https://www.klimatvett.fi/post/motvind-f%C3%B6r-kinesisk-vindpark-hotas-av-konkurs-i-sverige, komma väl till pass. Den svenska statsministern vet fortfarande inte på vilken fot han skall stå när det gäller att snabbt bygga ut elproduktionen i Sverige och strunta i EUs el-fördyrande ”gröna omvandling”. Man vill vänta och se medan bristen på elförsörjning stryper utvecklingen i både Syd- och Mellansverige. Men elbristen i södra Sverige finns NU – det finns inget ”vänta och se” över det här.

Ingemar Nordin

++++++++++++++

Så här lydde en rubrik i Vasabladet i dag. Vindkraftsparken­ Markbygden Ett, i Piteå kan bli miljard­smäll för Europas­ skattebetalare­, ­skriver svenska Affärsvärlden­. Pressade marginaler gör att parken är inne i en rekonstruktion.

vindkraft Markbygden

Vasabladets Marcus Jansson har tagit fram fakta som inte alls är musik för de som beivrar vindkraft.

Markbygden Ett hotas av konkurs

Problemen med landbaserad vindkraft bara hopar sig. Det kinesiska bolaget China General Nuclear Power Group(CGN) som äger Markbygden Ett har inte alls vind i seglen. Vindkraftsparken Markbygden Ett i Piteå hotas nu av konkurs. Det pågår en rekonstruktion, som startade i november i fjol och deadline är nu i mitten av maj. Tidsfristen har förlängts men risken för konkurs finns kvar.

Skulderna uppgår till 6,5 miljarder kronor, mer än en halv miljard euro, ungefär 556 miljoner euro.

Men hur är det möjligt att vindkraften som setts som det billigaste, snabbaste och bästa sättet att bygga ut energisektorn, faktiskt går back? Man kan fråga sig om det överhuvudtaget finns ekonomiska kalkyler bakom som i tid skulle ”varna” för fortsatt projektering eller om trycket från EU om gröna investeringar och stora subventioner bakom får företag som CGN att bara ösa på?

Svaret finns i de avtal som skrivs och hur elmarknaden fungerar. Det handlar om ett så kallat PPA-avtal. Helsingin Sanomat skriver att det i det här fallet handlar om ett så ­kallat baseload-avtal där man förbundit sig att sälja en viss mängd el konti­nuerligt och detta till ett fast pris till norska Hydro Energi.

De flesta storkunder som köper stora mängder el vill ha garanterad ström hela tiden och dessutom till ett förutsägbart fast pris.

Det här pressar marginalerna för vindkraftsbolagen. För varje stund vindkraften inte levererar tillräckligt med egen ström man förbundit sig till att leverera, har bolaget ­tvingats köpa upp el från marknaden. Det kan bli riktigt dyrt och däri ligger risken för hela lönsamheten om man förlitat sig på för snäva kalkyleringar. I det elsystem som finns tenderar elpriset att tokrusa iväg då vindkraften inte levererar, men efterfrågan fortfarande är hög.

Området skall bli ett av de största i Europa

Dagens Industri skriver att det i fjol ännu fanns nitton år kvar av avtalet med Hydro Energi och att förlusten enbart ifjol uppgick 52 miljoner ­euro. Hydro Energi har inte hittills varit intresserade av att omförhandla ett för dem fördelaktigt avtal.

År 2022 köpte CGN el på marknaden för över 61 miljoner euro för att lappa det man inte själva kunde leverera. Markbygden Ett är med ­sina 179 möllor en av de största vindkraftsparkerna i Sverige. Den teoretiska installerade effekten är 664 megawatt. Hela området kring ­Piteå kommer då det är färdigbyggt i nästa år att bestå av flera vindkraftsparker och vara ett av de allra största områdena för landbaserad vindkraft i Europa.

Enorma skulder – men vem bryr sig?

I Sverige äger kinesiska CGN sammanlagt sex stycken vindkraftsparker och enligt Dagens Industri är de sammanlagda skulderna för dem nästan 1,3 miljarder euro efter bara några år i drift.

En eventuell konkurs i Sverige kan komma att indirekt påverka finländska skattebetalare. Drygt hälften av vindkraftsparken har backats upp med medel från Europeiska fonden för strategiska investeringar. I förlängningen handlar det om pengar från EU-budgeten, vilket i sin tur backas upp av europeiska skattepengar, skriver Marcus Jansson.

1000 MILJARDER skall satsas i den gröna given – nån som reagerar?

Affärsvärlden skriver att fram till 2030 ska Europeiska investeringsbanken satsa tusen miljarder euro på olika klimat- och hållbarhetsinvesteringar inom ramarna för EU:s gröna giv. Strategin har ändrat och man tar allt större ekonomiska ­risker vid så kallade gröna investeringar. Den gröna given skall genomföras – kosta vad den kosta vill ! Glöm kalkyler. Strunta i vad det kostar. Strunta i vad folk säger. Nu är det panik. EU skall visa framfötterna. Kistan med pengar i detta fall tycks inte ha någon botten och företagen hakar på. I den politiska debatten i går i SVT mellan EU-kandidaterna uppmanade flera av dem företagare i Norrbotten att hitta gröna projekt, det finns massor av pengar att hämta i EU.

Hur ser då riskerna ut i Finland? Till Helsingin Sanomat säger Vindkraftsföreningens vd, Anni Mikkonen, att hon inte känner till i detalj vilka typer av avtal som slutits i ­Finland. Det finns många olika ­sorters avtal i branschen men att en del är baseload-avtal av den typ som kineserna slutit med norrmännen. De flesta avtal i Finland torde ändå handla om att enbart sälja en del av strömmen som producerats till fast pris, menar Mikkonen men avtalen är inte i hamn ännu. Många krokar återstår.

Riskfaktorn HÖG

Här ligger ändå en framtida ekonomisk risk och lurar i och med att till exempel de jätteindustriprojekt som är planerade till Österbotten och resten av landet är precis sådana storkonsumenter av el och med anläggningar som behöver kontinuerligt el, att det är sannolikt att de är ute efter att sluta liknande avtal som de som gjorts i Sverige skriver Jansson i Vbl. Vi har investeringar i väteproduktion också på gång. Inte heller den är tillräckligt analyserad varken tekniskt sett eller ekonomiskt.

För att konceptet med till exempel e-bränslen ska vara lönsamt, krävs det att elen ska vara väldigt förmånlig.

Det blir då också avtal som i sin tur kommer att pressa ner lönsamhetsmarginalerna för vindkraftsparkerna. Risken är därför uppenbar för fler överoptimistiska avtal och att den verkliga smällen i så fall kan komma att tas av skattebetalarna i Europa via Europeiska investeringsbankens investeringar. Var skall det sluta?

Christer Käld

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tufft läge i vindbranschen – när det blåser har alla producenter massor att sälja = dåligt pris på varan – då måste elen lagras eller säljas till fast pris genom ppa avtal.

  Hittills har ju den internationella havsvinden legat runt 2 kr att producera – få vill betala det så förhandlingarna mellan producent och konsument har gett luriga avtal – för producenterna.

  Dom flesta minns väl det Extrema Haveriet i Storbritannien 2021 – när ungefär 70% av producenterna av vindkraft gick I konkurs, just pga ppa – avtalen – och haltande produktion…där blev följden energifattigdom för landet/folket och regeringen fick hoppa in med Enorma bidrag och subventioner – som kommer att svida länge i statskassan.

  Vindbranschens luftkalkyler ang beräknad produktion – har slagit hårt mot ägare och konsumenter – vi hade nyligen boliden som råkade illa ut med dessa avtal och bristande leveranser av el – både för deras anläggning på Irland och i Sverige.

  Oavsett vad man talar om, drömmer om eller hoppas på när det gäller vindproduktion – så gäller att kunden vill ha elen när dom behöver den – inte när leveransen möjligen kan bli… och då blir det dyrt!

  Det pratas om dyr kärnkraft och lång byggtiden- men vindkraft utan lagring och överföringssystem är meningslös i nationella system – och då blir det väldigt dyrt och tar lång tid – även med vindkraft.

  Det som stör mig mest med vindkraft är dock dess kortablivslängd – att bygga för miljarder och riva 20 år senare är ett jättelikt resursslöseri med Mark och natur och pengar – och under dessa år skall miljarderna tjänas in.

  Det är som med elbilarna – vem köper en 10 år gammal vindpark – som behöver byta vingar och snart skall läggas ner….möjligen blir det kyrkan och pensionsfonderna som stoppar in på slutet – som vi sett hittills.

  Den storskaliga rivningen av 10 000- tals vindtorn skall inom några år inledas i Europa, marker skall återställas – det blir mycket intressant att följa – återställning blir en framtidsbransch.

  Det mesta, både ekonomiskt, tekniskt, hälsomässigt och i hur naturen påverkas – är helt outrett när det gäller vindkraft – det kommer att bli smärtsamma insikter framöver – som i Storbritannien- där blev det soppkök och misär – och mindre pengar till skola, vård och omsorg – men det kan dom välbärgade å andra sidan köpa – privat.

 2. Ann lh

  Och ”TÄNK OM det INTE är CO2 som driver klimatförändringarna” vilket Christer Käld skriver i rubriken till sin blogg. Tänk om Nobelpristagaren J. Clauser’s hypotes om den naturliga sol – moln – termostaten är den teori som kan ersätta den sedan länge avfärdade CO2-hypotesen.

 3. Mats Kälvemark

  Jag tror att svenska politiker och många företagsledare inte har en blek aning om hur miserabelt instabil effektleveranserna från vindkraft är.
  På klimatsans.com finns ett flertal mycket pedagogiska diagram som visar den aktuella verkligheten. I länkarna nedan april 2024, i Sverige respektive Tyskland. Det är sådana här effektleveranser som Jan Moström, VD för LKAB skall förlita sig till för leverans av det enorma nya effektbehov som vätgasståeln kräver. Motsvarar hela Finlands förbrukning under ett år. Moströms kommentar har redan blivt viraltoch klassiskt. ”Det måste gå!!”
  https://klimatsans.com/2024/05/06/svensk-el-under-april-2024/
  Figur 3. Vindkraftens effekt under månaden
  Att jämföra med installerad kapacitet c:a 17.000 MW. Under andra halvan av månaden har effekten oftast legat under 10% av märkeffekten.

  https://klimatsans.com/2024/05/02/tysk-el-under-april-2024/
  Figur 2. Vindkraftens levererade effekt i relation till installerad kapacitet
  Endast tre smala toppar går över 50 % av märkeffekten.

  Vad många glömmer bort är att effekten är beroende av vindhastigheten i kubik. Fördubblad hastighet ger åtta gånger större effekt. Det räcker alltså inte att det blåser så att vingarna rör sig, de måste snurra på ordentligt.

 4. Joachim

  Vilken soppa! Och självklart är EU med och sponsrar och möjliggör förlustaffärerna med våra pengar. Svensk natur ska förstöras för att andra länder ska få el – som dessutom svenska abonnenter är med och betalar. Grrrrrrr!

  OT:
  Idag kl 10 kommer resultatet av ”medborgarrådets” omröstning.
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/medborgarrad-satsa-pa-kollektivtrafik-och-jarnvag
  Ser fram emot en lista på dom 60 ”lottade” ”privatpersonerna” och vilka politiska kopplingar dom har. Samt hur omröstningen utföll, alltså hur många som röstade på varje alternativ.

 5. Christian S

  Det är dårskap i fanatisk religiös övertygelse.
  EU och USA har under 20 års tid plöjt med 50 miljarder amerikanska dollar på att minska fossilberoendet. Under 20 års tid har vi bara gått ned från 86% till 84%. Är det värt att låta sedelpressen gå och skuldsätta oss skattebetalare? Det finns andra hål att stoppa stoppa dessa enorma summor i.

  Brasilien, Norge och Sverige sitter på trumfkort som har tillgång till vattenkraft. Övriga världen är inte så lyckligt lottad.

  Energiexpert Mark P. Mills är något på spåren

  https://youtu.be/joP3xW6bMw8?si=JLRb5lpuIo2i3C7o

 6. Sören G

  Nyheterna i P1 har tjatat hela morgonen om att extremvärmen i Sydostasien inte hade varit möjlig utan människans utsläpp av koldioxid från fossila bränslen.

  Hur kan koldioxid orsaka extremvärme? Det är solen som värmer jorden, koldioxid värmer inte utan den bromsar avkylningen.
  Den nuvarande värmeperioden liksom de föregående (den medeltids, den romerska, den minoiska under bronsåldern) berodde på många soltimmar.

 7. Ivar Andersson

  Glöm kalkyler. Strunta i vad det kostar. Strunta i vad folk säger. Nu är det panik.

  EUs klimatpolitik är ett svart hål som slukar våra skattepengar och överlåter till våra barn och barnbarn att betala tillbaka lånen.

 8. Lasse

  Vindkraftverken levererar el när det blåser, alla på en gång.
  Detta gör att elen blir mindre värdefull.
  Orrön är en rest av Lundin Energy där vindkraften samlats.
  De uppskattar att det finns en 20% prisrabatt för vindelen, dvs deras vindkraft säljs 20% under medelpris för elen.
  De har förstått detta och satsar i stället på ”greenfield development”. Dvs driva fram ”gröna” projekt och sälja innan dessa utvecklats. Det finns mycket att göra där. Vem köper?
  Kanske företag som Lundin enegy som vill gröntvätta sin verksamhet 😉

  #2 Ann L-H Tänk när detta blir uppenbart för företag som gröntvättat!

 9. Thorleif

  #6 Sören G

  Solens strålning längs ekvatorn ger högsta värmeeffekt där närheten till inte minst vatten håller temperaturen relativt stabil tack vare cirkulära avkylande regn. På samma breddgrader kring öken-områden och dylikt får vi inte samma effekt som vid vatten pga avsaknad av kondenserade molnbildningar.

  På de platser där man påstår att det förekommer extremvärme undrar jag om dessa ligger i anslutning till vatten eller andra fuktiga miljöer? Hur ser antalet soltimmar ut under perioden och hur har de lokala/regionala vädersystemen förändrats över tiden?
  Man brukar ju säga att värme söker kyla så varje förändring orsakar effekter någon annanstans. Skillnaden mellan varmt och kallt ger upphov till en vindeffekt och i botten kanske ligger en förändring av jordens jetvindar inkl de längs polerna. Alarmisterna påstår att förändringen av pol-jetvindarna orsakas av förändringen av CO2! Har de täckning för det? Är det inte bara en hypotes?

 10. foliehatt

  Bråttom, bråttom, bråttom….
  Ingen tid för eftertanke, du måste agera NU.
  Svindlarens återkommande argument. Det spelar ingen roll om det är gängkriminella som lurar våra föräldrar på sparkapitalet, postkodlotteriet, bitcoin-försäljare, eller gröntvättare. Ständigt detta bråttom.

 11. Joachim

  #4 OT
  Medborgarråd för klimatets slutkommentar:
  https://fairtrans.nu/wp-content/uploads/2024/05/Medborgarradets-rekommendationer.pdf

 12. TorbjörnR

  Skrev detta inlägg om slumpkraften i UK byggd på artikel i WUWT.

  UK har gigantiska subventioner för slumpkraften.

  https://www.facebook.com/share/p/xV7JprbBiU75mbiU/?mibextid=K35XfP

 13. TorbjörnR

  #8 Lasse

  Man brukar kalla det capture rate och för slumpkraften så är den nu mellan 50-70% av medelpriset.
  Se mitt inlägg för några månader sedan.

  https://www.facebook.com/share/p/46QEncHNF47wL3a3/?mibextid=K35XfP

 14. foliehatt

  Joachim, #11,
  föga förvånande presenteras en blåkopia på MPs partiprogram som ”medborgarrådets” slutkommentar. Cyklar, höghastighetståg, kollektivtrafik samt skatter, skatter, skatter och subventioner. Plus ett politiskt överkommissariat av experter (läs = Mp) som bestämmer om allt klimatrelaterat i Sverige. Konstigt nog dock, inget om vindkraft, solel eller kärnkraft. Inget alls. Jag hade dessutom väntat mig högre stöd för varje förslag – typ Nordkoreanska presidentvalssiffror.

  PR-konsulterna har gjort sitt jobb väl.

 15. Joachim

  #4 OT Medborgarråd
  Ett belysande exempel på hur vi kan rädda klimatet:

  10. Ett enat och välfungerande kollektivtrafiknät
  Återgärdsförslag 1:
  Rådet föreslår att all kollektivtrafik i Sverige hanteras i samma biljettsystem. Ett Sverigekort med enhetstaxa som tydligt gör det ekonomiskt gynnsamt och enkelt att använda kollektivtrafik, över hela landet.
  Procentuellt stöd: 83%

  Det märks att rådet fått många timmars utbildning av de främsta klimatexperterna och universiteten i Sverige.

  Jag hoppas vi inom kort kan få ett upplysande sammandrag här på KU. Räddningen är nära.

 16. Adepten

  #11 Joachim
  Tack för din länk. Ska läsa och se om det stämmer med min verklighetsuppfattning.
  Följer du med i deras möte på ZOOM.US?

 17. Björn

  ”Markbygden Ett är med ­sina 179 möllor en av de största vindkraftsparkerna i Sverige. Den teoretiska installerade effekten är 664 megawatt”. Men med alla stillestånd som vi vet drabbar vindkraften i brist på vind, kommer anläggningen med en erfarenhetsmässig effektivitet om 30%, att motsvara en anläggning i kontinuerlig drift, om ca 200 MW. Man behöver då bygga fem till sådana anläggningar för att komma upp i jämförelse med en kärnreaktor om 1000 MW. Det framgår då att 70% av den installerade effekten blir outnyttjad. Hur kan sådan teknik överhuvudtaget komma ifråga när kärnteknik finns?

 18. Joachim

  #16 Adepten
  Tyvärr har jag inte möjlighet att följa mp:s arbetsgrupps, förlåt medborgarrådets, presentation live. Men jag hoppas Public service och övrig media rapporterar om slutsatserna ända fram till EU-valet så jag inte missar något.

 19. johannes

  #3 Mats
  Och bara en 1/8 vid halverad vindhastighet.
  Designar man inte vkv efter en max vind, typ 12m/s?
  Vid 15 och 25 ger den fortfarande max och vid 6 bara 1/8.
  Vid storm stängs den av.
  Ex 1MW för 12 m/s ger 1 MW vid 18 m/s men bara 124 kW vid 6 m/s.

 20. Statistikintresserad

  Medborgarråd, vet ni att bra idéer/uppfinningar/innovationer föds hos en liten del av befolkningen?

  När det står procent nu vid de olika förslagen, 70-80-90 % är det för gamla förslag som tröskas på för att ”det måste gå”!

  Så de 10-20-30 procenten i minoritet är mest intressant att få veta vilka de är och för vad dessa tycker och vill.

  Vore därför spännande att få veta minoritetsuppfattningarna också.

  PS I olika sammanhang med lång yrkeserfarenhet av att vara med på gruppmöten, konferenser och seminarier där man ska komma fram till slutsatser, blir sådant här mest tyckande, och inget mer sedan. Kanske hade man trevligt på fika och lunch i alla fall.

 21. Tege Tornvall

  Norsk Hydro vill inte förhandla om ett avtal som får kunden att gå i konkurs. Så går det när man leker med andras pengar. Heja!

 22. Tege Tornvall

  #17. Det hjälper inte hur många gånger fler vindkraftverk man bygger. Det blåser inte mer för det. Först om/när detta tränger tvärs igenom betongen slipperr vi vindkraften.

  För drygt hundra år sedan försvann elbilar för att deras batterier inte räckte till. Nu är de tillbaka – med samma nackdel. För uppåt 150 år sedan försvann vindkvarnar för att det blåste för ojämnt. Nu är de tillbaka igen – med samma nackdel.

  Utan skattefinansierade subventioner skulle de försvinna igen. Rösta på EU-kandidater som tar bort subventionerna – om några finns.

 23. TorbjörnR

  Om vi tycker EU är galna kring utbyggnad av förnybart så kvalificerar sig Australien också på listan.

  110 GW sol o vind är tänkt att byggas i Queensland.
  Är det inte där Great Barrier Reef finns?

  https://youtu.be/BdD_vm40frQ?si=h-ontCUFiQg_OlBu

 24. Peter

  Instabilliteten i dessa sk. kraftverk är mycket problematisk.
  Det största problemen kan sammanfattas med fysiska lagar.
  1, Effekten från ett VKV ändras med kuben på vindstyrkan. Ex. En fördubbling av vinden ger 8 ggr mer effekt, och en halvering följdaktligen en 1/8. Detta ger en hemsk dynamik och otroligt snabba växlingar i effekt.
  2, Eftersom varvtalet varierar hos VKVs rotorer så är merparten av verken asynkrona generatorer. Dessa asynkrona generatorer kräver reaktiv effekt i varierande grad beroende på varvtal.
  Detta problem är väl känt och allehanda dyra lösningar finns för att balansera detta och pss minska den reaktiva effekten i nätet. Variansen i effekten ger dessutom problem för andra kraftslag som måste täcka upp för VKV som inte levererar.

 25. Sigge

  Att Markbygden Ett går i konkurs är nog oundvikligt om inte Hydro går med på att ändra avtalet. Om det blir en konkurs så säljs vindkraftsparken på exekutiv auktion och avtalet med Hydro slutar gälla.

  Vad vindkraftsparken är värd kan jag inte bedöma men den har varit i drift några år så det är ju inte motsvarande nypris. Det som vindkraftsparken säljs för går till fordringsägare i prioriteringsordning. Först betalas skulder som uppstått under rekonstruktionen och sedan efter normal prioritetsordning som att skatteskulder är det första som betalas.

 26. Ivar Andersson

  ”Svaret finns i de avtal som skrivs och hur elmarknaden fungerar. Det handlar om ett så kallat PPA-avtal. Helsingin Sanomat skriver att det i det här fallet handlar om ett så ­kallat baseload-avtal där man förbundit sig att sälja en viss mängd el konti­nuerligt och detta till ett fast pris till norska Hydro Energi.
  De flesta storkunder som köper stora mängder el vill ha garanterad ström hela tiden och dessutom till ett förutsägbart fast pris.”
  Kineserna har lovat mer än en vindkraftpark kan leverera. Kanske 10% av installerad effekt skulle vara en lämplig siffra för att större delen av tiden inte behöva köpa dyr el. Då är vi långt ifrån 30% av installerad effekt som ger energileveransen över lång tid. Om alla vindkraftsparker tvingades lova att leverera 10% av installerad effekt till fast pris skulle det kanske gå upp ett ljus för de naiva.

 27. Nr 25 sigge
  Du som kan och vet allt om avtal och internräntor – borde se kalla faktas ( tv4 ) reportage om bl a internräntor – och osund affärsmetod för bl a markbygden och hur dom undanhållit utbetalningar på 800 000 till lokala föreningar – jag vet att du redan kan allt – men ta en titt – kanske något är nytt även för dig. Ja, några hundra miljoner försvann… I internränta…

 28. Daniel Wiklund

  # 25 Sigge Du kanske kan köpa Markbygden 1, du gillar ju vindkraft. Markbygden kan kanske konsultera Alice Bah Kunke. Såg just en affisch inför EU-valet. En stor bild på henne och texten Klimatet Modet och för säkerhets skull Klimatet en gång till. Det parti som har flest sympatier bland journalisterna är Miljöpartiet och det syns verkligen. I dagens kurir två sidor om att Miljöpartiet badade i lördags just som isen gott. Bad för Bottenviken heter kampanjen med kommunalrådet i Luleå i spetsen. Evelina R har 3,5 procent i ryggen som ett av tre kommunalråd. Hon vill kunna se sina barn i ögonen. Därför gör hon allt för att som hon säger ”rädda planeten”. Hybris är en vanlig åkomma i MP.

 29. Så här går det när marxister försöker leka marknadsekonomi. När Geely köpte Volvo så begrep man i Peking att man var tvungen att köpa in sig i etablerade europeiska biltillverkare för att få ett etablerat varumärke på bilmarknaden. Idag har Xi vridit tillbaka systemet från en viss marknadsliberalism till en mera renlärig marxistisk ekonomi och ledningen tror att man kan ta över elbilsmarknaden med prisdumpade kinesiska märken, men så fungerar inte bilmarknaden inte många lär köpa en aldrig så billig kinesisk elbil där varumärket är beroende av hur andra- och tredje-hands-marknaden bedömer varumärket. Vi får se hur många bilar som får plats i våra hamnar innan poletten faller ner i Peking.

 30. Nr 29 Håkan B
  Onekligen har Kina utmanat väst – i den gröna omställningen – vi dränks av deras nyproducerade varor inom grön omställning och gjort oss beroende av dom inom metaller och med massiv miljöförstöring – hur grönt som helst!

 31. Johan, Uppsala

  OT
  Klimatupplysningen på Riks:
  https://youtu.be/m6mhVUXgRxs?si=xAv-6WryzhuoP6tG

 32. Johan #31,

  Oj, det blev ju mycket reklam för Klimatupplysningen där. Torbjörn skötte sig utmärkt i att besvara frågorna om klimatet.

 33. Micke

  Om nu 75-80% av journalisterna och anställda på publikservice är miljöpartister/ vänster. Och det dom tycker är den viktigaste frågan just nu är att bygga vindkraft och rädda världen. Så låt oss minska stödet till tv och radio med 90 procent. Ta bort presstöd partistöd, rensa i diverse kultur flum. Då kan ju staten använda pengarna till något vindprojekt. Det skulle vara kul att se debatten om det fortfarande är nödvändigt att världen.

 34. Sigge

  #27 Magnus Blomgren
  #28 Daniel Wiklund

  Jag känner inte till Markbygden Ett i detalj. På det som framkommit av tidningsartiklar så tycker jag Markbygden Ett skall sättas i konkurs. Har det förkommit oegentligheter med hutlösa internräntor så är det ett brott och då är det bättre att de nuvarande ägarna lämnat bolaget.

  När det gäller konkurser så var det en beställare till mig som gick i konkurs 2009 där jag förlorade lite pengar för arbete jag utfört. Det är min enda erfarenhet av konkurser.

 35. Har ni sett den extrema prisutvecklingen på omställningsmetallerna senaste veckorna – närmast overkligt – kopparn sniffade på 11 000 idag – efter att ha legat på drygt 8000 hela vintern – tycks vara blankare som skall ur sina spekulationer och orsakar short squeeze + att fonderna nu kastat sig in.

  Nu skriver affärstidningarna att själva grunden för den gröna omställningen hotas – och inflationen kan åter ta fart – riskerar att bli globala effekter – metallerna används till mer än den gröna omställningen.

  Boliden tajmar väl när dom nu, sedan i våras, bryter i Liikaavara – snitt på 0,25% på kopparn, ist för Aitik som nu ligger runt 0,17% – kan bli bra där + lite guld i malmen – all time high även där.

  Gruvorna är nu glödheta – bra eller dåligt? Som win som loose..

  Grönt – blir ännu dyrare.

 36. Nr35
  Det har blivit svårare att redigera sin text på bloggen, ni får gissa lite…stavningsprogram..

 37. Ann lh

  Tittade på Rix efter tipset här i # 31 o 32.
  Imponerande!
  Bör ha ”gott genom rutan” som man säger.

 38. Sigge

  Magnus Blomgren #35

  Kopparpriserna har ofta flukturerat. 2011 var kopparpriset uppe på c:a 10 000 $/ton för att sedan sjunka ner till c:a 4500 $/ton några år senare.

 39. Christian H

  #31 Johan

  Med intresse tog jag del av den länk från Riks, där Johan klargjorde att realister utgår från data, medan alarmisterna utgår från modeller. Inte minst politiker och journalister borde se inslaget, så att kostsamma och ödesdigra kan undvikas. Vi behöver få ett annat debattklimat, där kritiker till rådande narrativ tillåts debattera med koncensusgänget.

 40. Kommentar om RIKS-inlägget av Torbjörn R.

  Jag skulle nog vilja påstå att det är en klar minoritet bland de insatta klimatforskarna som ställer sig bakom de alarmistiska budskapen (Lennart B får rätta mig om han tycker att min bedömning är fel). Men det strömmar faktiskt in klimatvetenskapliga artiklar som på olika sätt motsäger den av media och politiker anammade berättelsen om klimatet. Det finns ingen klimatkris och den s.k. klimatpolitiken är åt helvete.

  Tyvärr söker media alltid ”expertutlåtanden” från de forskare som är mest alarmistiska. Om och om igen. Hur ofta intervjuas internationella och nationella klimatforskare i TV? Hur många intervjuer har ni sett av nobelpristagaren Clauser, av klimatforskaren Judith Cury, av extremväderspecialisten Roger PielkeJR, osv. i TV? – Aldrig!

 41. Ann lh

  #39 Christian H, det var inte Johan som klargjorde att ”realister utgår från data medan alarmister utgår från modeller”. Det var Torbjörn R eller snarare TorbjörnR här på bloggen.
  Suveränt för övrigt!

 42. Mats, Växjö

  # 2 Hej Ann, precis den utgångspunkten, och en del andra klargöranden, borde stå längst upp i varenda artikel
  eller inleda varje debatt om klimatet (alltså STATISTIKEN över de VARIATIONER som vädret ständigt uppvisar).
  På cigarettpaket finns alltid varningstexter- motsvarande borde finnas i all ”klimat-debatt”.

  (OT; Den gravito-termala effekten som Gösta Pettersson tagit upp här tidigare tycker jag är väldigt intressant.
  Hur ska man kunna bortse ifrån att en atmosfär som
  komprimeras av sin planets gravitation får en höjd
  temperatur? I vilken mån konkurerar detta som förklaring till den ”33-gradiga temperaturdifferensen”?)
  IPCC och deras anhängare äger ”samtalet om klimatet” – hur ska vi kunna få till en öppen, ärlig debatt?

  Med vänlig hälsning, Mats

 43. TorbjörnR

  Ingemar, Ann Ih, Christian H, Mats

  Tack för er positiva feedback 😊 Det kan man behöva när man nu officiellt är ”klimatförnekare”.

  Hoppas Ingemar lägger ut intervjun på KU då jag försökte marknadsföra gruppen för nya läsare.

 44. Lasse

  #40
  Intrycket att media driver på i klimatfrågan fick näring i P1 i morse.
  Först berättades om vattenbristen i Katalonien som hade varit värre än nånsin men i en bisats fick vi veta att maj givit lättnader i denna brist.
  Sen vändes mikrofonen till väljare i EU valet-är klimatet överst?
  Nej, sjukvården, som inte ens är en EU fråga.
  Tendensiös berättelse för att ånyo sätta klimatet i fokus.
  Är det inte alla besökare som ställer till det i Katalonien?
  Varför längtar fler dit, kan det bero på vädret?
  Ja i vanliga fall men maj är och har varit kall och regnrik.

  Även jag kan instämma i Tack till Torbjörn R. för Riks inslaget.
  Bra inslag och många nya diagram gillas.

 45. Peter Svensson

  #40

  Klimatalarmistisk media använder alltid uttryck som ”enligt forskning…”, ”forskning visar…”, ”forskarna har upptäckt…” osv. Och det stämmer förstås, det finns alltid någon rapport eller artikel man kan använda som grund för ett påstående.

  Klimatalarmistisk media ljuger inte, men de berättar heller inte hela sanningen. Genom att tala om för sina tittare att ”forskning visar…” ger de sken av att ALL forskning, framförallt all NY forskning, visar detta, trots att det kanske bara är en enstaka rapport. De tar sällan upp forskning som pekar i en annan riktning än den de vill visa.

  Därför är det mycket bra att Klimatupplysningen får utrymme inom alternativ media, där ju RIKS etablerat sig som en betydande aktör inom svensk politisk rapportering via en kanal som når ut till många människor.

 46. Christian H

  # Ann lh
  Klart det var Thorbjörn R jag åsyftade. Det gick väl lite för fort när jag skrev. Johan bifogade dock länken.

 47. Thorleif

  #45

  Ja, finns det någon bra statistik på hur många vi når via RIKS? All publicering och debatter/intervjuer är givetvis av godo. Alternativ ”stor”-media generellt tycks annars lite ha tappat kraft efter att t.ex SD lite anpassat sig till etablissemanget. Kanske kan EU-valet vända trenden? Eller kommer WHO ta över taktpinnen även betr Klimatpolitiken? EU-Kommissionen vill gärna samarbeta med FN.

 48. TorbjörnR

  #47 Thorleif

  Riks har 122 000 prenumeranter som ökat med 50% på ett år. Inlägget har setts av 12 000 pers efter 19 timmar.

 49. Thorleif

  #48 TorbjörnR
  Tack för uppgiften men särskilt för Din utmärkta och lagom långa sammanfattning som borde väcka de som sover! 122.000 är varken få eller många. Däremot antyder ökningstakten en lovande trend. Har själv ännu inte hunnit bli prenumerant men det är dags nu efter flera bra intervjuver om t.ex vindkrafts-eländet.

 50. TorbjörnR

  49 Thorleif

  Tack. Daniella har varit bra map vindkraften och nu lär hon sig lite om klimatet också.
  Hon är bra!