Notis: Torbjörn Ripstrand i Riks-TV

Mycket av den klimtpolitik som präglar vårt land och Västvärlden är byggd på gissningar och felaktiga tolkningar, menar civilingenjören Torbjörn Ripstrand från Klimatupplysningen, som vill tillföra vad de menar är ett mer realistiskt perspektiv på debatten om klimatet. Det finns i själva verket inget stöd i datan för de undergångsscenarion som politiken ofta pratar om, säger han.

Torbjörn Ripstrand

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  Det vore intressant orm de som uttalar sig om undergångsscenarier kunde ge en begriplig förklaring. Varifrån får de se sin information. Begriper de överhuvudtaget vad de talar om.
  Igår träffade jag en kvinna i Uppsala som gjorde EU reklam för Gudrun Schyman och hennes nya klimatparti. Hon framhävde speciellt hennes vetenskapliga kvalifikationer och på min fråga om hon hade disputerat i ämnet fick jag ett jakande svar

  Det är ju möjligt att hon i likhet med Josef Stalin har ett förflutet inom meteorologin

 2. TorbjörnR

  #1 Lennart Bengtsson

  De är så säkra på sina uttalanden! Galet.

  Jag lånade ditt namn eftersom jag lyssnat på flera intervjuer med dig och läst andra kommentarer om att du inte håller med om tipping points.

  Hoppas det var ok, annars får jag pudla officiellt på Riks.

 3. pa

  #1

  De saknar heder och samvete, därför ljuger de så de tror sig själva.

 4. Ann lh

  Torbjörn!
  Klimatfrågan i ett nötskal:
  ”realister utgår från data, aktivister utgår från modeller” (Torbjörn R.)
  Visserligen har detta ältats i åratal här på bloggen, men under Ditt sköna samtal på Rix så plötsligt gick den ”genom rutan”.
  Minnesvärt!

 5. Christian H

  Albert Einstein lär ha sagt att det sorgliga i världen är att de okunniga är så säkra på sin sak och de kunniga så osäkra. Ett uttalande som förträffligt beskriver klimatdebatten.

 6. Lasse

  De som verkar inom klimatalarmismen drabbades av ett mail-läckage för ca 15 år sen.
  Det var bla en uppmaning att ta ner 1940 talets temperatur.
  Detta är nu utfört.

  https://notrickszone.com/2024/05/20/hadcrut-has-now-fully-removed-0-15c-from-the-1940s-warmth-blip-as-proposed-in-2009-e-mails/

  Frågan är vad mer som manipulerats?
  Vi vet att kurvor börjar på lämpliga år bla isen uppe i Arktis.
  Därför var din kurva från Kanada intressant, Torbjörn.
  Men även dagens isläge är gott där uppe. Detta efter en period då världen skulle vara varmast på länge och framförallt havens värme stack ut.
  Frågan är om data är manipulerade, se ovan, så uppvärmningen är en skrivbordsprodukt 😉

 7. TorbjörnR

  #6 Lasse

  Kul att du uppskattade min Kanadagraf för Arktis from 1971😊

 8. Göran

  Varje gång jag träffar på någon som hävdar att klimatet orsakar kris, frågar jag om de kan ge något exempel på var det är kris i världen på grund av klimatet?

  Hitintills har jag aldrig fått något svar på den frågan, från de så kallade klimataktivisterna.

 9. Fredrik V

  #1
  Gudrun Schymans akademiska karriär utgörs av en utbildning till socionom på Socialhögskolan åren 1970 – 1972. Och här tror jag på wikipedia…

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gudrun_Schyman

 10. Christian H

  #1 Lennart Bengtsson

  Disputerat i ämnet, var det verkligen meteorologi eller kanske klimatretorik? Sådan flumutbildning finns på Södertörns Högskola och denna utbildning kan leda till titeln klimatexpert i alarmistkretsar.

 11. Claes Persson

  Fenomenet med lögnerna om de ständiga klimatförändringarna och ”förnybar energi”, är skäligen enkelt:
  Kommunister, extremvänstern och vänstern har bevisligen förlorat sin argumentation, sin saga: ”av var och en efter förmåga, till var och en efter behov”, färre tror på denna typ av fantasier efter Sovjets misär följt av en total kollaps.
  Dock tror ännu många fortfarande på grundpelaren om en allsmäktig stat och ledare, en ledare som vet bättre hur den enskilde och familjen vill leva, än den enskilde själv.
  Det påhittade ”klimathotet”, om 50 eller 100 år, när vi alla dött, har visat sig vara en mycket effektiv väg för vänsteranhängare att förändra världen från att i huvudsak vara en marknadsekonomi till att bli en planekonomi.
  Ledaren för en planekonomi är i praktiken en diktator.
  Extremvänstern tar med andra ord en bakväg via skrämsel och masspsykos för att försöka göra om den numera globala världen till en vänsterstyrd diktatur.
  T ex har EU och EU:s stater på kort tid, runt 10 år, via ständiga skrik om ”klimathot” redan omvandlats att till stor del fungera som en planekonomi.
  Förutom ekonomin genomdrivs regler, förordningar, yttrandefrihetsinskränkningar m fl som driver och tvingar enskilda, familjer och mindre företag att tvingas följa tangentens riktning till ett kommunistliknade samhälle.
  Det är ofattbart att även välutbildade människor inte ens kan ta till sig verkligheten om hur världen har utvecklats under t ex de senaste 100-200 åren? VERKLIGHETEN – FAKTA
  ÅR 1350-1880, utan fossila bränslen, låg koldioxidhalt och hård kyla:
  DOG CIRKA 80% AV KYLA ELLER SVÄLT.

  Idag, med fossila bränslen, hög koldioxidhalt och värme:
  DÖR ENDAST 20% AV KYLA ELLER SVÄLT.
  Livet har bevisligen blivit mycket bättre när vi i stor skala började använda olja, kol och gas – och medellivslängden har mer än fördubblats!

 12. Nr 6 Lasse.
  Uppmaningar och förvanskningar – ja,tyvärr.

  Vem minns inte Polar Portal och DMI och deras mätningar och modellbyte för några år sedan – plötsligt försvann några procent av Arktis havsis – några procent av 20 000 kubikkilometer.

  Nu är det dags igen – ny superdator och modell.
  ” this implies slight changes in The calculated surface mass balance.”…
  ” testning The new setup and found diffrences in order of a few procent.”

  Jäpp återigen, några procent av ” surface mass balance ” blir en väldans massa is – håll grytan kokande, så lyder ordern från EU och ledarskapet.

  Vi måste ställ om, vi måste bli gröna – det måste gå – NU.

  BRUNT är väldigt nära Grönt – och fascism är inte demokrati – det är viktigt nu att se åt vilket håll vi går – det nya gröna är ganska skrämmande, för våra samhällen och dess medborgare.

 13. foliehatt

  Magnus blomgren,
  blandar man grönt med rött så kan man få brunt.

 14. Lasse

  #11 Claes P
  Inte bara när utan eftersom!
  I sista meningen
  #12 Isen blir allt tunnare. Arean är på normala nivåer men volymen som redovisas på låga.

  P1 just nu om skogen.
  Per Holmgren-vi tar ut nästan 100% av tillväxten-det är inte hållbart 😉
  P1 har på nyheterna kört på om 6000 ha i fjällnära skog fällts.
  Men glömmer det finns skydd på 1 459 300 ha skog.
  4 promille som en jämförelse!

  Såg en lektion som klimatpolitiska rådet fick.
  Vanliga felet att räkna på CO2 utsläpp.
  Dels vad vi har inom landet dels vad vår import bidrar med.
  Som om exporten av gods inte räknas in .
  En lektion i att luras!

 15. Nr 14 Lasse.
  Ja, du minns kanske hur volymmodellbytet gav några % mindre volym = tunnare is – dock fann inte Isbrytaren Oden denna tunna is – satellitmodellen lirade inte med verkligheten.
  Att mäta istjocklek med modell + satellit är – ingen exakt vetenskap, utan en tolkning av verkligheten – vilket inte gav Oden ngn hjälp vid navigering – i verkligheten.

 16. Björn

  Ja, klimatmodellers utfall är ”gissningar” som i sig inte kan sägas vara vetenskap. Man kan också säga att utfallet från modellerna är determinerade, för de kan inte bli annat än vad som bygger på dessas input i form av variabler och konstanter. Att i modellerna införa koldioxidens drivande effekt på den globala temperaturen är analogt med att i en enkel ekonomisk modell beräkna kapitaliseringen efter 100 år med en positiv ränta. Resultatet är som att skjuta på sittande fågel. Det kan bara bli en stigande funktion utan diskontinuitet.

 17. Nr 14 Lasse
  6000 hektar fjällnära skog – jo, låt dom oroa sig över det.

  Markbygden vindkraft är på 45 000 hektar – den har byggts med hjälp av dom rödgröna – det kallar jag…en spik i foten – eller att vara uppväxt i en skolåda på motorvägen.

  Markbygden har familjer i sina miljöer och hade – renbetesskog – hade….. Samer och grön omställning? Jo – det är samernas nya mardröm.

 18. På tal om Markbygdens vindkraftindustri – enl Piteå kommun kommer den att kosta 60 miljarder att bygga.

  Tänker man sig en livslängd på 20 år och sedan en dyr nedmontering – så måste det bli väldigt dyr el därifrån – om dom som bygger har tänkt att gå med vinst.

  Fast å andra sidan bygger ju ingen för den sakens skull – utan för….Ja, varför?

 19. MATS TULLBERG

  Hej Torbjörn
  Det var en bra intervju på RIKS.
  Apropå vad du sa om osäkerheten kring osäkerheten för koldioxidens klimatkänslighet (ECS)
  Jag tycker att IPCC själva uttrycker det med all önskvärd tydlighet i SPM5; läs Fotnot 16.

  D .2 Kvantifiering av klimatsystemets respons

  Sid 29
  Klimatkänsligheten är ett mått på hur klimatsystemet reagerar på varaktig strålningsdrivning under flera århundraden.
  Den definieras som den globalt genomsnittliga uppvärmningen vid markytan som orsakas av en fördubbling av atmosfärens koldioxidhalt.
  Klimatkänsligheten ligger sannolikt mellan 1,5 °C och 4,5 °C (mycket troligt), den är ytterst osannolikt mindre än 1 °C (mycket troligt) och mycket osannolikt högre än 6 °C (troligt) 16.
  (FOTNOT 16;
  Ingen bästa skattning av klimatkänsligheten kan ges nu på grund av bristande överensstämmelse kring utvärderade bevislinjer och studier.)

  Med vänlig hälsning, Mats, Växjö

 20. Lars Thorén

  Lennart Bengtsson #1
  Inlägget blir tvetydigt då ordet ”hennes” används istället för det korrekta ”sin” (vilket jag antar att borde vara). Om nu inte herr Bengtsson verkligen menade att kvinnan ifråga sade att Gudrun hade vetenskaplig examen (sic!).
  Exempel: Traditionellt syftar sin, sitt, sina på subjektet i samma sats: han hämtade sin väska, medan hans, hennes, dess, deras syftar på led utanför satsen: han hämtade hans väska, det vill säga någon annans väska.

 21. Joachim

  OT: Medborgarråd
  Något som inte framkommit så tydligt är att algoritmen som vetenskapligt lottade fram medborgarrådet även speglar medborgarnas oro för klimatförändringar enligt en tidigare enkät till 5000 svenskar.

  Det innebär att 77% av dom 60 skulle vara oroliga, 11% skulle inte vara oroliga och 11% kunde inte svara.

  Kanske är det förklaringen till att alla rekommendationer har ca 75%-85% stöd.

  https://fairtrans.nu/wp-content/uploads/2024/05/Medborgarradets-rekommendationer.pdf

  Vad säger ni för övrigt om detta förslag för att underlätta övergången till hållbara elbilar?

  ”Åtgärdsförslag 4
  Statlig satsning på utbyggnad av laddinfrastruktur i hela landet samt en utveckling av möjlighet att byta ut ett urladdat batteri till ett laddat på bilmackar. Detta för att göra elbilsägandet möjligt för befolkningen och till ett mer attraktivt alternativ.
  Procentuellt stöd: 78%”

 22. Christian H

  #20 Lars Thorén

  Lite OT. Bra att du tog upp språkets betydelse. Idag är det bedrövligt ställt med denna förmåga. I ditt exempel hade man på min gymnasietid fått en röd markering lydande ”syftningsfel” i uppsatsen. Dagligen ser och hör man att folk inte kan skilja på sin och hans, på var och vart, eller på de och dem. Ett annat språkligt problem är anammandet av det amerikanska oskicket med förkortningar. Tyvärr mycket vanligt inom naturvetenskapen och så även här på Klimatupplysningen. Förkortningseländet leder till att endast de med ämnesspecifika kunskaper förstår vad som avses, vilket leder till att många stöts bort och inte kan ta till sig budskapet, Jag uppfattade inte att det var Gudrun Schyman som avsågs gällande disputationen utan uppfattade det som att det var Uppsalakvinnan som disputerat. Nu har jag lärt mig de flesta förkortningarna inom klimatvetenskapen, men jag minns att jag i början irriterade mig mycket på oskicket. Når man nödgas slå upp vad en förkortning kan betyda får man ofta 20 till 30 olika förslag och då är det inte alltid lätt att veta vad som avses.

  När fysikern Stephen Hawking hade skrivit klart en av sina böcker, riktad till en bredare allmänhet, som innehöll ett antal ekvationer, fick han bakläxa av förläggaren som sa att varje ekvation skulle halvera läsekretsen. Språket är således viktigt om man vill nå en stor publik.

 23. Joachim #21
  Mercedes och pressbyrån har lösningen.
  https://www.youtube.com/watch?v=-HVjBuiNthA

 24. #20 och #22,

  Nu tycker jag att ni är lite väl hårda mot Lennart B. Visst retar jag mig ofta på denna sammanblandning mellan ”sin” och ”hans/hons” i media. Och jag syndar ibland själv mot detta som innebär syftningsfel.

  Men oftast så förstår man vad som menas ändå, genom kontexten. I övrigt gillar jag språkpoliser. Min fru är än värre än jag. Ibland hör jag ett förargat utrop från henne när hon lyssnar på radion i ett annat rum. Och då är det någon journalist som gjort bort sig språkligt. 🙂

 25. Ingemar N. #24
  Jo vi bär väl alla på en liten språkpolis inom oss och datoröversättningar ger oss gott om grodor att gotta oss åt. Men visst har standarden även utan hjälp av Google translate sjunkit bland journalister och copy writers på annonsbyråerna, ett statusyrke en gång i tiden. Den som kan läsa DN serveras just idag om inte en groda så åtminstone en rotfrukt.
  https://www.dn.se/varlden/ryska-uppgifter-vill-flytta-havsgransen-mot-finland/
  Men skynda er stavfelet lär snart vara åtgärdat.

 26. Jan Ågersten

  Grammatik i all ära men vad skulle vi göra utan dem som fyller språket med mening.

 27. Joachim

  #23 Håkan B
  Kul video! Och välgjord. Vem har gjort den? Hade Mercedes en självironisk första april? Eller är det Tesla som haft kul?

  På tal om förslaget i #21, hur lång tid ungefär tar det att byta batteri i en elbil?

 28. Joachim #27
  Tror inte det är Mercedes som gjort den, eller Tesla.
  Det blir nog inte tiden för batteribyte som fäller en sån där idé. Säg att du har en sprillans ny batteribil batteriet har bara gått igenom en laddcykel och du ska byta det mot vad? Tuppens lakansväv mot grisen i säcken låter som en fet ekonomisk risk i mina öron.

 29. Micke

  Det är inte lätt för dom som aldrig bytt batteri i en ficklampa, att försöka förstå det här med batteri byte.

 30. tty

  #23 m fl

  Tesla gjorde faktiskt en gång försök med batteribyten men de tekniska problemen var för stora.

  Det är inte lätt att hantera 500 kg tunga batteripaket med millimeterprecision i läge och bråkdelar av grader i riktning (vilket krävs om anslutningar skall fungera och inte skadas). Och batteripaket har inte bara elanslutningar, utan även kylmedieanslutningar. Det kommer att kräva mycket speciell och dyr hanteringsutrustning och kommer troligen bara att kunna göras inomhus.

  Och det måste fungera med våta, skitiga, snöiga och isiga bilar av olika modeller och storlekar. Och olika batteripaket.

  Och man måste kunna ladda (och kyla under laddningen) alla dessa olika batteripaket. Och alltid ha ett av rätt sort fulladdat på varje ”mack”.

  Jag håller nog på de 22 % skeptiska ”medborgarexperterna”.

 31. Joachim

  #30 tty
  Tack för närmare detaljer om elbilars batterier.

  Om dom 78% positiva hade fått adekvat information av medborgarrådets experter hade förhoppningsvis förslaget inte fått över 50% av rösterna.

  Man kan fundera över vilken annan adekvat information experterna missade under utbildningen.

  Nåväl, syftet var ju att klamra sig fast vid Paris-avtalet till varje pris.

 32. Jan

  Torbjörn Ripstrand

  Såg på Riks: SVT vilseleder om klimatet – ”Borde vara mer ödmjuka” där du medverkade.

  Inslaget handlar om medborgarrådets önskan att gå längre än politikerna. Det analyserade för lätt i Riksinslaget frågan hur medborgarrådet sammanställts och hur har medlemmarna blivit utvalda. Ann-Charlotte Marteus har i dagens Expressen en kritisk ledare. S-”SVT får inte slarva för att syftet är gott” https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/svt-far-inte-slarva-for-att-syftet-ar-gott/

  Slutsatsen som Marteus drar är att det är tvivelaktigt om medborgarrådet verkligen är så representativt för svenska folket som Erika Bjerström hävdar. Snarast kan det ha lockat till sig ”klimatoroade”.

 33. stig morling

  # 29, 22, 24 och 25! Go, men vi alla kan väl understundom åstadkomma språkliga grodor! Låt oss istället med ett gott skratt minnas ”Purres stiblommor och Grodor”!

  Minns istället en legendarisk felsyftning: ”Själv galen och omgiven av dåliga rådgivare kan jag icke annat än beklaga Erik XIV!”
  Salve
  Stig

 34. Gunnar Strandell

  tty #30
  Du och de 22 procenten har rätt, de andra fel.
  Jag minns en värld där det satt likadana batterier på 6 Volt i nästan alla bilar. JA de engelska hade förstås + jord.
  Idag vimlar det av batterier i olika storlekar och med olika teknik.
  Standardisering fungerar inte för att när väl standarden är färdigförhandlad är den också så gammal att den är inaktuell.
  När arbetet påskyndas väljer man ändå fel, som diagnoskontakterna i dagens bilar. De har exakt de problem du beskriver, utan att väga mer än 100 gram.

  Fotnot: Det senare kallas OBD som betyder On Board Diagnostics och sker trådlöst till verkstaden, men bilprovningen tvingas följa standarden.

 35. TorbjörnR

  #32 Jan
  Kul att du sett klippet.
  Det är klart att hur man sammanställt Medborgarrådet har konsekvens på vilka förslag de tar fram.
  Dock är det ju svårt att leda i bevis på kort tid om det är skevt på någotvis. Jag försökte fokusera på de faktiska förslagen och att de blev upplärda om hur allvarligt det är från föreläsningarna.

 36. stig morling

  # Apropos detta med disputationskrav!
  De flesta äldre disputerade torde ha ca 4 års grundstudier, för Fil mag, eller civ. ing. Därtill 3 till 4 års studier fram till en disputation?
  Salve
  Stig

 37. Johan, Uppsala

  Apropå problemet att byta ett sprillans nytt bilbatteri och få ett gammalt slutkört istället:

  Vad skulle de som förespråkar batteribyten själva tycka om samma sak gällde deras egen cykel? Det vore väl effektivt vid stora ytkrävande cykelparkeringar om dessa ersattes med ett underjordiskt system där du stoppar in din cykel när du ska parkera, får ett digitalt kvitto som du sedan löser in när du ska cykla därifrån och då får ut en slumpvis annan cykel.

  Vem skulle då vilja köpa en ny cykel för 10-12 000 kr och stoppa in i det systemet?

 38. Johan #37
  Det behöver inte vara slutkört för att det ska vara problematiskt, det är rent generellt svårt att ”mäta” kapaciteten på LiIon-batterier spänningskurvan är i stort sett spikrak tills det är nästan tomt så prylar med inbyggt batteri, t.ex. batteribilar och mobiler har elektronik som mäter förbrukningen och trimmar batterimätaren efter det och sen visas återstående kapacitet i procent. Det tar några laddcykler innan mätaren är intrimmad, det är inte batterikapaciteten som blir bättre. Problemet blir att batterikapacitet i procent inte är till mycket hjälp när man ska beräkna återstående räckvidd. Det här går naturligtvis att fixa med elektronik i själva batteriet och en batterimätare som visar återstående kapacitet i kWh, men vill branschen ha det så?