Jacob Nordangård om oljepengar och klimatlarm

Från Stiftelsen Pharos hemsida:

Giriga opportunister tar kontroll över ”vår klimatframtid” med vindkraftverk som drivs med oljepengar

Konsten att dra nytta av ”klimatkrisen” med Qatars oljepengar, och samtidigt framstå som välvilliga planetförvaltare

En av de centrala aktörerna i arbetet med att främja ett nytt globalt styrsystem är den amerikanska ”partipolitiska” tankesmedjan Stimson Center, grundad 1989 med det uttalade målet att ”stärka den global freden”. Stimsons uppdrag verkar dock snarare handla om att erövra världen på uppdrag av den globala korporatokratin med ”klimatkrisen” som vapen.

Stimons

Henry Stimson (1867-1950), US Secretary of War 1940-45

Namnet är taget från Henry Stimson, USA:s krigsminister under andra världskriget. Han var superbankiren J.P. Morgans advokat, en protegé till tidigare krigsministern Elihu Root (grundande ordförande av Council on Foreign Relations), och ansvarade för utvecklingen av Atombomben med hjälp från Rockefeller-advokaten John McCloy (biträdande krigsminister 1941-45).

Stimson Centers agenda är en fortsättning på det arbete som initierades av stålmagnaten Andrew Carnegie och Elihu Root i början av 1900-talet och som ledde fram till skapandet av Nationernas Förbund 1920 och Förenta Nationerna 1945. Root fick fredspriset 1912 men lobbade därefter för att USA skulle gå med som krigförande part i första världskriget.

Grundarna Barry Blechman och Michael Krepon var medlemmar i Council on Foreign Relations och hade tidigare varit involverade i Carnegie Endowment for International Peace och Brookings Institution. Finansieringen kom från Carnegie Corporation och Ford Foundation. Carnegie är fortfarande den största bidragsgivaren, med USA:s försvarsdepartement på andra plats (2022).

Stimson har nu fått det heliga uppdraget att uppgradera det globala systemet och driver programmet Global Governance, Justice & Security för detta ändamål.

Programmet syftar till att:

…främja mer kapabla globala och regionala institutioner för att bättre hantera befintliga och framväxande globala utmaningar och skapa nya möjligheter genom effektiva multilaterala åtgärder, inklusive med det globala näringslivet och det civila samhället.

Det är utan tvekan den globala korporatokratin som kommer att dra mest nytta av deras klimatkorståg.

Programmet bygger direkt på rekommendationerna från Albright-Gambari Commission on Global Security, Justice & Governances rapport Confronting the Crisis in Global Governance, som skrevs i samarbete med The Hague Institute for Global Justice och Stimson Center, och lanserades på Andrew Carnegies Peace Palace i Haag den 16 juni 2016.

peace palace

Peace Palace byggdes med pengar donerade från Andrew Carnegie och förvaltas och underhålls av Carnegie Foundation i Nederländerna. Det öppnade 28 augusti 1913.

Två av projekten som ingår i programmet Global Governance, Justice & Security är Climate Governance Commission och Global Governance Innovation Network. Båda arbetar för att förbättra den internationella globala styrningsarkitekturen genom att bygga partnerskap med aktörer som kan dra nytta av de föreslagna lösningarna.

Climate Governance

Dessa projekt är särskilt involverade i årets FN-toppmöte för framtiden (Summit of the Future) och Pact for the Future (med dess uppdrag att få fart på implementeringen av FNs Agenda 2030). Jag beskriver bakgrunden i min bok Den digitala världshjärnan.

digitala varldshjarnan

Finansiering till projekten har erhållits från flera källor, inklusive svenska stiftelsen Global Challenges Foundation och kungariket Qatar. Det lilla och otroligt rika oljelandet var faktiskt den tredje största bidragsgivaren till Stimson 2022.

Qatar blev ett brittiskt protektorat 1916 och utvecklade nära band med USA efter Qatars självständighet från Storbritannien 1971. Landet huserar den största amerikanska militärbasen i Mellanöstern, Al-Udeid Air Force Base, med 11 000 amerikanska militärer, och blev en viktig “icke-NATO-allierad” 2022. Militärbasen fungerar som en ”stor mellanstation för flygoperationer mot Islamiska staten i Irak och Syrien”. Qatar deltog i den militära interventionen i Libyen 2011.

Oljefälten i Qatar utvecklades i mitten av 1930-talet av Qatars petroleumdepartement, bestående av British Petroleum (23,75%), Royal Dutch Shell (23,75%), Cie Francaise des Petroles (TotalEnergies) (23,75%), Standard Oil of New Jersey (11,87%), Mobil (11,87%) och Paratex (Glubenkian Foundation) (5,0%).1

Det är inte konstigt att Qatarhalvön har varit i behov av ”skydd” från den brittiska och amerikanska militären!

Men de har också band med Iran och Hamas. Qatar är en av de största bidragsgivarna till Hamas, och huserar deras huvudkontor sedan 2012. De totala betalningarna till Hamas överstiger 1,8 miljarder dollar och har överförts varje månad i samråd med USA:s och Israels regeringar!2 Stödet har ifrågasatts efter attacken den 7 oktober, men deras högkvarter kommer, enligt Qatars myndigheter, att vara kvar i Doha så länge som ”deras närvaro förblir fördelaktig för medling”.3

Quatar emir

Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani (R) träffar ordföranden för Hamas politiska byrå Ismail Haniyeh (2:a L), i Doha, Qatar den 23 maj 2021. (Qatari Emirate Council—Anadolu Agency)

Global maktpolitik har sin egen logik, med fiender skapade och beväpnade av samma krafter som motsätter sig och bekämpar dem. Vapentillverkarna är alltid vinnarna, oavsett utgången av en konflikt.

Samma logik kan tillämpas på klimatpolitiken. Landet som har de tredje största naturgasreserverna i världen och är världens största koldioxidutsläppare per capita, är en av bidragsgivarna till Climate Governance Commission genom Qatar Foundations Erthna Center for a Sustainable Future!

Det årliga Doha-forumet är ett exempel på det nära samarbete som har utvecklats mellan den auktoritära Mellanösternmonarkin och Stimson Center. Forumet har hållits i Qatars huvudstad sedan 2001 med syftet att ”diskutera kritiska utmaningar som världen står inför.” Detta betyder bokstavligen att lyfta fram kriser som skapar möjligheter för det globala näringslivet. Talare som deltog 2023 var FN:s generalsekreterare António Guterres och WEF:s ordförande Børge Brende.

Stimson publicerar Doha Forum Reports tillsammans med Qatar Foundations The Global Institute for Strategic Research och är djupt involverade med att sätta forumets agenda.

maja groff

Maja Groff, Sammankallande Climate Governance Commission

Maja Groff, “Klimatstyrningskommissionens” sammankallande och en advokat som har varit lärare vid Haag Academy of International Law i Carnegies fredspalats, diskuterade exempelvis kommissionens resultat från rapporten Governing our Planetary Emergency under sessionen ”Governing our Climate Future” i december 2023 .

Qatars klimatåtaganden har förstås helt andra mål än att nacka hönan som värper deras guldägg. Olja och gas står för mer än 70 % av statens totala inkomster. Som en stor finansiär av europeisk vindkraft kan de tjäna pengar på att leverera den nödvändiga reglerkraften (Liquified Natural Gas), särskilt i kölvattnet av sanktionerna mot Ryssland och ”avbrottet” av deras gasleveranser till Europa.4 Qatar Petroleum har ingått partnerskap. med LNG-pionjärerna ExxonMobil (tidigare Standard Oil of New Jersey och Standard Oil of New York) för att utveckla North Field, världens största icke-associerade naturgasfält.5

Hej då till Nord Stream och välkommen North Field!

Qatar Investment Authority, som hanterar landets olje- och naturgasöverskott, är en del av ett strategiskt partnerskap med den spanska Iberdrola Group. En ledande utvecklare av vindenergi. Allt handlar om att skapa affärsmöjligheter och göra lönsamma investeringar.

Ahmed Al-Hammadi (WEF Young Global Leader 2019) fungerar som QIA:s Chief Investment Office för Europa och ”leder fondens hållbarhetsstrategi”.6 QIA råkar också investera i Ryssland och äger 19 % av oljejätten Rosneft.7

putin quatar

Rysslands president Vladimir Putin (2:a L) skakar hand med Sheikh Abdulla bin Mohammed bin Saud Al-Thani, vd för Qatar Investment Authority (QIA)

Men problematiska egenintressen finns också inom Climate Governance Commission. Sammankallaren Maja Groff pratade om behovet av en planetär nödsituation på Doha Forum, medan deras expertrådgivare Magnus Jiborn, Global Challenges Foundations tidigare forskningschef, berikar sig på vindkraftsindustrin som VD för Kustvind AB. Bolaget, som ägs av det norska investeringsbolaget Magnora, vill etablera en vindpark utanför den svenska sydkusten med 25-33 vindkraftverk, med en total höjd på upp till 304 meter, för att ”rädda klimatet” (Sveriges högsta byggnad Karlatornet är 246 meter!).8

Magnus Jiborn

Magnus Jiborn, CEO Kustvind AB and a member of the Climate Governance Commission.

Jiborn var, tillsammans med Groff, huvudförfattare till kommissionens delrapport, Governing Our Climate Future (2021). Hans expertkollega i klimatkommissionen, Anders Wijkman (hedersordförande i Romklubben), råkar också vara ordförande i lobbygruppen Vindkraftens klimatnytta, ett nätverk som skapats av Jiborns tidigare arbetsgivare, PR-byrån och lobbyföretaget Westander med syfte att ”underlätta den fortsatta utbyggnaden av vindkraft genom att göra vindkraft till en tydlig och prioriterad klimatfråga”.

Men det slutar inte här. Vindkraftslobbyn representeras även av tidigare styrelseordförande i branschorganisationen Svensk Vindenergi, Linda Burenius. Nu utvecklingschef på Global Challenges Foundation, och en av författare till Governing Our Climate Future. Klimatväckelsesångerna från denna kör är endast till gagn för vindkraftsindustrin och deras mäktiga uppbackare.

Wijkman

Linda Burenius

Anders Wijkman (The Club of Rome) and Linda Burenius (Global Challenges Foundation). Medarbetare för Climate Governance Commission

De lobbar för en ”handlingsinriktad nationell strategi för havsbaserad vindkraft”, och ifrågasätter den kommunala vetomakten som stoppat många planerade vindkraftsprojekt i Sverige!

Deras uppdrag handlar enligt föreningen Motvind Sverige om att:

…främja en fortsatt exploatering av Sveriges territorium till förmån för investerare, i huvudsak utländska företag, med vinstmaximering som huvudsakligt intresse.

Spanska Iberdrola (med Qatar Investment Authority som partner) har en majoritetsandel i åtta svenska offshoreprojekt som drivs av Svea Vind Offshore AB. Svea Vind är medlem i Swedish Wind Power Association och driver Svea Green Foundation med syfte att ”påskynda övergången till ett hållbart samhälle”.

Dessa gigantiska industriella vindkraftsparker till havs kommer dock med enorma negativa konsekvenser för miljön. Allt för att lösa den bedrägliga klimatbluff som har skapats och drivits av Wijkmans Club of Rome och Rockefellerstiftelsernas ”riskfilantropi” (Läs bakgrunden till oljefamiljens 70-åriga engagemang i klimatforskning och klimatpolitik i min bok Rockefeller: Controlling the Game).

Rockefeller control

Rockefeller Foundation (grundlagd med kapital som genererats från de gamla Standard Oil-bolagen) är inte helt oväntat också djupt involverade i Climate Governance Commissions arbete.

CGC tackar

En av lobbyfirman Westanders tjänster är att ”hjälpa företag och organisationer att engagera sig i klimatfrågan och bidra till minskad klimatpåverkan”.9 Det betyder att de ger råd om hur deras klienter kan tjäna på ”klimatkrisen” och samtidigt ge sken av att vara välvilliga planetförvaltare.

Det finns många giriga opportunister med uppblåsta egon som har förvandlats till självutnämnda räddare av planeten. I min nästa artikel kommer jag att göra en närmare undersökning av Stimson Centers partner Global Challenges Foundation och Johan Rockström (medordförande i Global Climate Commission).

1

geoexpro.com/the-qatar-oil-discoveries/

2

www.spiegel.de/international/world/nato-partner-and-hamas-host-a-39579533-e4a2-400a-a78e-9a8836606ccc; edition.cnn.com/2023/12/11/middleeast/qatar-hamas-funds-israel-backing-intl/index.html

3

www.timesofisrael.com/qatar-says-hamas-will-remain-in-doha-as-long-as-group-remains-useful-for-mediation/

4

www.dn.se/varlden/europa-vill-kopa-qatars-gas-for-att-sakra-varmen-i-vinter/; www.euractiv.com/section/energy-environment/news/qatar-supplies-gas-to-europe-vying-with-us-to-replace-russia-supply/

5

www.exxonmobil.com.qa/energy-and-environment/energy-resources/natural-gas

6

www.weforum.org/people/ahmed-ali-al-hammadi/

7

english.alarabiya.net/News/gulf/2022/05/24/Qatar-Investment-Authority-cannot-exit-Russian-market

8

kustvind.se/wp-content/uploads/2023/04/MKB-Sydkustens-Vind.pdf

9

www.westander.se/press/nyheter/10-tips-om-klimatlobbying

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. enough

  ”Sida vid sida, tillsammans hjälps dom åt, Staten och Kapitalet, dom sitter i samma båt” ( men det är inte de som ror så att svetten lackar…mm). Länk till de som missat Thåström o co i Ebba Grön, med ”Staten och kapitalet” från 1977, https://www.youtube.com/watch?v=Jy2Ce1Wpl-4

  Jag trodde knappast att jag skulle referera till gammal prog-rock snart 50 år senare, på det tiden var ”Harpsundsekan” välkänd, där staten och kapitalet gjorde upp om fördelningen, och kanske bevarandet, av ”välståndskakan”.

  Det är nog på samma sätt idag, men utan samma mediala uppmärksamhet, vilket gör det möjligt för tokprojekt som t.ex. vindmöllor, CCS, ”grönt stål” mm. Staten får löften om arbetstillfällen, ”grön profil” för att verka godhjärtad, men vad f*n får skattebetalarna för sina pengar? Världen har också krympt, fler kan operera över större ytor än tidigare, och gör det gärna, kallas ”globalism”….

 2. enough

  ,,,,,,,,fortsättning…..Men var finns protesterna idag? Knappast i musiken, där är det glittrig Mello som gäller, eller förorts-rap, som aldrig når den globalistiska frågan. De flesta i väst har så de klarar sig, och har fått se en liten men klar förbättring i levnadsstandard, men till priset av allt mindre eget inflytande. Det kommer att ta ett tag, innan tillräckligt många kommit tillräckligt mycket i kläm för globalisternas framfart, men när det tippar över, kommer nog reaktionerna, troligtvis med rejäl eftersläpande ränta…..

 3. Lasse

  Tack Jacob för ditt arbete att avslöja trollfabrikerna!
  Detta industrikomplex är skadligt för oss medborgare.

  Vem vill inte vara en fluga i vetenskapsradions redaktionsrum?
  Vilken nyhet skall vi gå ut med idag?
  Just nu är det avskogningen som sker i en takt som nära nog närmar sig 100% (av årlig tillväxt) där de fjällnära skogarna står i fokus.
  Dessa har skyddats men ändå finns det oskyddad skog som kan få avverkas.
  Där är takten ca 1 promille, ( 6000 ha jämfört med skyddade skogen.) Räknat på detta så tar det tusen år!

  Mycket riktigt debatterade MP skog igår och hänvisade till denna rapportering, men utan mina räkne exmpel 😉
  Kan ingen berätta för MP att skogen närmar sig fjällen när det blir varmare, det sker en återbeskogning!

 4. johannes

  Tack Jacob.
  Du avslöjar några till av hydrans huvuden.
  Här på bloggen får man annars inte nämna annat än klimathuvudet, som man småklappar och ibland ger en örfil. Det är långt kvar att hugga av detta huvudet. Än längre att nå de andra.

  Personligen tror jag det är rätt kört, vi slåss mot mesta av världens samlade kapital och regeringar tillsammans med en stenkorkad befolkning.
  Man får helt enkelt se om sitt egna hus.

 5. Ann lh

  ”Jag kan inte räkna dem alla”, dessa gubbar oavsett kön med sin stora EGOn som ständigt bedrar oss alla, vi ”deplorables”, när de kämpar om allt större makt.
  På vägen har de tappat både den klimatvetenskapliga utvecklingen och vårt gemensamma behov av tillgång till
  Pålitlig, Billig och Miljövänlig energi.
  Tack Jacob för ännu en obehaglig påminnelse och även tack till Hillary Clinton som en gång för alla gav oss det talade begreppet för hur ”de alla” ser på ”oss andra”.

 6. Ivar Andersson

  ”vindkraftverk som drivs med oljepengar”
  Bra sammanfattning av den ”gröna” omställningen.

 7. Roland Salomonsson

  Utomordentligt viktig artikel!

 8. Adepten

  Efter att jag läst detta inlägg rekommenderar jag att ni alla går in på SVTplay och tittar på ”Flickan som stoppade kalla kriget”. En 10-årig flicka som hette Samantha Smith från USA som skrev ett brev till Sovjetunionens ledare Jurij Andropov och blev en symbol för fred mitt under Kalla kriget.
  En film med ett mycket gripande slut.

 9. Daniel Wiklund

  Tack för en intressant och viktig artikel. Ska snart in till centrum där valstugorna finns. Miljöpartiet har klätt sin valstuga med affischer med Klimatet Modet Klimatet. Och en stor bild av det uppblåsta egot Alice Bah Kunke. Ska tipsa dom om Jakobs böcker. Inte för att jag tror att dom läser dom. Ska också fråga hur dom hur dom ser på Markbygden 1. Det är ju bara några mil till Piteå.

 10. foliehatt

  Daniel, #9
  fråga dem gärna om varför och hur ABK ska arbeta för (eller emot) modet i Bryssel. Och vilket mode hon avser. Själv önskar jag för död och pina inte sjuttitalsmodet tillbaka. Om hon kan tänka sig att arbeta för ett totalförbud inom EU för det, då kan jag tänka mig att lägga min röst på henne. Batiktröjorna däremot kan gärna få vara kvar. De var/är snygga.

 11. pekke

  Expressen ledare om SVT och medborgarrådet:
  https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/svt-far-inte-slarva-for-att-syftet-ar-gott/

  Det riktigt roliga är att läsa Twitter/X-tråden som hon länkar till där en person tittat på hur urvalet gått till.
  https://x.com/AmirSariaslan/status/1792490463590560201

  När man ser vad de föreslår så verkar alltid ett krav fattas, en hållbar ekonomi !
  All typ av verksamhet som inte är ekonomiskt hållbar brukar sluta i katastrof.

  Ännu ett skämt från klimataktivisternas värld.

 12. Björn

  Ja, det är ju inte av ideella skäl som Qatar stöder europeisk vindkraft: ”Som en stor finansiär av europeisk vindkraft kan de tjäna pengar på att leverera den nödvändiga reglerkraften (Liquified Natural Gas)….”. Ja, vad gör man inte för inkomsterna?

 13. Peter Johansson

  Nobelpriset till OPEC+!
  Minskat upptag av olja låter som det enda rationella sättet att minska dess påverkan på koldioxidhalten i atmosfären.
  Politisk styrning och transfereringar riskerar att gå fel då incitamenten inte kommer att sikta mot grundproblemet.
  OM det är så att koldioxidhalten i vår luft är ett problem, så är det bara marknadsekonomin som kan lösa något så komplicerat.
  Kolet är ett större problem.
  Hoppas på ett OPEC för kol och njuter av kraften i fotosyntesen så länge.

 14. Lasse

  #13 Peter Johansson
  Detta OM är befogat!
  Läs här: https://wattsupwiththat.com/2024/05/21/rainergy/
  😉

 15. Daniel Wiklund

  Det går bra för H2GS i Boden. Ventilationsbolaget Lindab ska köpa 159000 ton stål av stålbolaget. Och inte vilket stål som helst utan ”klimatsnålt” stål. Med ordet klimatsmart med så öppnas alla bidragskranar. Skulle inte bli förvånad om Lindab får nån form av bidrag för att köpa ”klimatsnålt” stål. Dags att lansera klimatsnålt sex.

 16. Christian H

  Inlägget börjar med: ”Giriga opportunister tar kontroll över ”vår klimatframtid” med vindkraftverk som drivs med oljepengar”. Där har vi kärnan i vad som driver klimatnarrativet. Rockefeller var förmögenhet härrör från Standard Oil och Rotchild vars förmögenhet kommer från Royal Dutch Shell är två av de mest ansvariga för klimathysterin.

  Deras finansiella intressen opererar enligt dualistiska principer. Rockfeller satsade samtidigt på olja och grön omställning. Syftet med dualismen är att medels pekuniära insatser få inflytande över båda ståndpunkterna och göra dem beroende av givarens ”altruism”. Vanligt bland miljardärerna i USA är därför att samtidigt stötta såväl demokraterna som republikanerna.

  Quatar är ett annat gott exempel på denna maktens dualism. De är USA-vänliga samtidigt som de stöttat Hamas. Allt detta görs för att få ökat inflytande.
  De flesta av oss tror att politikerna beslutar över olika skeenden i världen, men man kan med fog ställa fråganvad och vilka det är som styr politikerna. Här kommer pengamakten in. De absolut rikaste personerna, organisationerna och stiftelserna har skaffat sig ett oerhört inflytande över de politiska ledarna och organisationer som FN, EU, WEF, WHO, WMO m.fl. och dikterar i praktiken vad som får sägas.

  Politikerna har blivit deras nyttiga idioter. Samtidigt har tyrannernas inflytande över media lett till att yttrandefriheten inskränkts och att endast maktens intressen tillåts publiceras. Detta är förödande för demokratin, men helt i linje med att rasera de nationella parlamenten och låta en FN-ledd diktatur bestämma över allt och alla. Det är inget annat än utstuderad ondska som ska styra, då medborgarna, enligt Klaus Schwab, ska bli lyckliga genom att inte äga någonting. Det de vill äga skall hyras av de mäktiga.

  Kinas system med sociala krediter och total övervakning ses av dem som ett föredöme. Människan ses som roten till allt ont och förslag finns om att reducera världsbefolkningen till mellan en halv och en miljard. De tänker sig att inplantera chips i våra hjärnor för att få oss mer lättstyrda och ersätta de flesta av oss med AI. Det stora antal politiker och andra makthavare som slaviskt rättar sig efter Klaus Schwabs propåer kallar jag Schwabjungen respektive Schwabmädchen efter känd förebild. De förtjänar samma bemötande som de som hyllade nazismen när det begav sig. Klimatalarmismen har ingenting med vetenskap att göra, utan är endast ett medel för de onda att tillskansa sig ännu mer makt och pengar.

 17. Ingemar Säfbom

  #16 Christian H
  Mycket bra sammanfattat om vad denna klimatcirkus handlar om.

 18. Ulf

  Lite kuriosa,

  I det av klimatet extremt utsatta Spanien, det är i alla fall vad som rapporteras, ska Amazon investera 182 miljarder och skapa 17.500 arbetstillfällen.
  Samtidigt skänker ägaren pengar till klimatändamål. Det är lite motsägelsefullt att lägga en investering i ett så utsatt område. Jeff Besos är inte känd sedan tidigare med att slarva med investeringarna.

 19. Berra

  OT: I morse fanns det på sr:s nyhetssida en artikel där bah kunke sa typ att ”klimatomställningen ska inte kosta vanligt folk något”.

  Nu är den bortplockad och istället finns denna där hen säger ””Självklart behöver vi se till att det är de rika och de som släpper ut mest som betalar för utsläppen”, säger Alice Bah Kuhnke i utfrågningen.”

  https://sverigesradio.se/artikel/alice-bah-kuhnke-mp-det-ar-inte-brist-pa-pengar-utan-politisk-vilja

 20. Björn Haraldsson

  #15 Daniel Wiklund:

  Klimatsnålt sex…är det med kondomen över huvudet?

 21. Michel

  AB briljerar med expertis på området: https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/kwJ4WA/flygturbulens-osynliga-faran-som-okar-allt-mer

 22. Thorleif

  Tack Jacob för god research!

  Ryssland’s invasion av Ukraina skapade masspropaganda medan den parallella amerikanska invasionen av 1/3-del av Syrien (oljefälten och finaste jordbruksmarken) helt saknar massmediabevakning (eller kritik).

  Syrien är den kustremsa som Qatar med amerikansk och saudisk hjälp vill anlägga en naturgas-ledning(sedan 20 år) för att utkonkurrera den ryska gasen. På samma sätt invaderades bl.a Libyen dit en tänkt pipeline ska dras från Nigeria men ett hinder har nu uppstått i Niger där fransmännen nu är utkörda. Yanksen också på väg ut men de försöker desperat vara kvar.

  Naturgasen är en lämplig kandidat när vindkraften uteblir. Men vem ska äga gaskraftverk om man bara får
  avkastning när det INTE blåser? Alltså samma problem som vindkraftens ägare har! Kommer politiker låta skattebetalarna bli Svarte Petter? Kan någon se hur helheten ska bära sig när vindkraften bara utnyttjar 30-35% av sin märkeffekt.

 23. Christian H #16,

  Jag ser att du friskriver politikerna. Istället är det onda rikingar som styr i bakgrunden. Ja, den teorin är ju väldigt bekväm och förlåtande för politikerna att ta till.

  När det i själva verket handlar om att vi alltför sällan har rakryggade politiker med en sund insikt om hur världen fungerar och en inre övertygelse om vad som är rätt.

  Rikingarna agerar på de lagar och villkor som gäller. Kan de lura politikerna att finansiera en idiotisk grön omställning, så är de naturligtvis med på tåget och hämtar hem våra skatter i vinst. Se bara på elbilshypen, vindkraftsbyggen och fossilfritt stål i Norrland.

 24. Rossmore

  #19

  Länk till Ekots sändning kl 8 i morse:

  https://sverigesradio.se/play/avsnitt/2385831#346

  (Förhoppningsvis startar länken vid inslaget. Annars är det vid ca 5.50.)

  ABK börjar med: ”Jag menar att det viktigaste och första vi måste göra det är ju att berätta sanningen, och vara väldigt tydlig med det, att vi är i en klimatkris.” (Jo tjena)

  Sen fortsätter hon med att ”Vi måste ju se till, vi politiker, och framför allt vi miljöpartistiska politiker, att vi driver en politik som gör att det inte drabbar vanliga människor.” (Jo tjena)

 25. Christer Eriksson

  #21 Michel
  Ja AB förnekar sig alldrig.
  Deras sk Klimatexpert Jonathan Jeppson är en mästare i att vinkla alla händelser till det sk klimathotet.
  Ja just det,ölen kommer att smaka sämre också enligt honom
  Då får man väl passa på att bunkra upp medans den smakar gott.

 26. Fredrik S

  Berra , Rossmore #19, 24

  Det enda alternativet om de tycker att vi lever i en klimatkris nu för Bah och alla andra vanliga människor är väl att börja leva i underjordiska städer alt byta planet.

  Sedan kan vi övriga få leva i lugn och ro och njuta av vädrets växlingar.

 27. Christian H

  #23 Ingemar Nordin

  Jag kan inte förstå varför du tror att jag friskriver politiker. Jag skriver ju att de är nyttiga idioter och jag benämner dem Schwabjugend och Schwabmädel. De är en skam för sin tid och totalt ryggradslösa i sin iver att vara pk. Elbilshypen, vindkraftsbyggen och fossilfritt stål i Norrland drivs av politiker, men finansieras av den internationella ekonomiska eliten. Denna elit förstår hur man kan manipulera politiker, media och andra. Denna förståelse har de bl.a. fått genom att knyta till sig experter inom beteendevetenskap från prestigetyngda universitet och genom att styra msm-media. John D Rockefeller menade att hans satsning på Chikago University var hans bästa investering och inte Standard Oil, trots alla miljarder han tjänat där.

 28. Michel

  #25 Christer Eriksson

  Fyfan jag tål inte karln! Han är James Hansens sändebud. Är det någon som sett Hansen debattera med t ex Lindzen, Happer eller Koonin nån gång? Eller gömmer han sig från allt sådant?

 29. Rossmore

  Vet inte om oljepengar finansierar BBC men de är sannerligen inte blyga med sin hemvist när det gäller alarmism.

  Här får de det till och med att framstå som att klimatförändringar är ansvariga för luftgropar/turbulens vid flygtrafik och att det kommer minsann att bli värre i framtiden.

  https://www.bbc.com/news/articles/c8889d7x8j4o

  ”Research has shown that climate change will make severe turbulence more likely in the future.” Jo tjena!

  Det är förmodligen den där sidan https://coveringclimatenow.org/ som ligger bakom den politiskt korrekta samordningen.

  Fy fan!

 30. foliehatt

  Som Climate gate visade så är åtminstone några av de som har sin brödföda från klimatkatastrofnarrativet villiga att böja och vrida på sanningen för att fortfarande ha en karriär och mat på bordet. Samma förhållande ser jag som en möjlig förklaring till ett, i mina ögon, mysterium.

  Varför hävdar de klimatkatastroftroende att vi redan lever i klimatkrisen (Mp, CCN, WWA, the Guardian, etc) – när det är så lätt för alla att själva kontrollera och se att det inte stämmer. Ingen lyckas ju peka på de katastrofer som krisen ska ha burit med sig. MEN, allt faller på plats om man tänker sig att de katastrofberoende inser att det är ganska impotent att på fyrtio + år inte kunna presentera någon användbar siffra på vad klimatkänsligheten för koldioxid är. Det knepiga med ECS/TCR är ju att man kan räkna på det, och folk som kan räkna är också kapabla att se när data inte används på rätt sätt. Så det är svårt, eller i alla fall svårare att luras med ECS/TCR-beräkningar. Men, om man istället lyckas sälja som sanning att vi redan lever i klimatkrisen – då spelar det ingen roll hur stor eller liten klimatkänsligheten är, i verkligheten. Bara den är större än noll. Då går det enkelt att fortsätta kräva stora omställningar och uppoffringar – för det är ju bråttom. Kris, faktiskt.

 31. Christer Eriksson

  #28 Michel
  Det vågar han inte för att han vet att han skulle bli avklädd in på bara kalsongerna.

 32. Berra

  #24, 26:

  Fast med vanliga människor menar väl hen eu-parlamentariker och andra politiker och de drabbas ju inte av drastiskt stigande kostnader för de tar ju skattebetalarna….

 33. Berra

  OT: Varmaste året på 125 000 år hette det visst…

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/rekordstor-snotipp-i-lulea-hoppas-pa-normalare-vintrar

 34. Christian H #27,

  Det är trots allt politiker som stiftar lagar och hanterar de mesta pengarna.. Det är visserligen ett förfärligt tjat i de politiska församlingarna om att vinna röster inför ett närastående val. Men i övrigt handlar vardagen om att hantera skatterna så som man tror är bra för invånarna. Det tror jag faktiskt. Men ryggradslösheten, hyckleriet och de enkla knepen kommer in då de inte sätter sig in i vad de kallar för ”århundradets viktigaste fråga”.

 35. Thorleif

  #30 foliehat

  The age of corruption

  Man behöver inte vara vänster för att förstå hur finanskapitalismen korrumperar systemmässigt.

  Vi har sett det återkomma historiskt. Senast drygt 100 år sedan och 3 generationer.

  The Great Reset handlar t.ex om att till slut komma ur ur denna det oundvikliga slut som väntar vid överskuldsättning. Miljardärs-yran har skapat megalomaniskt agerande där toppolitikerna är de som dras med via olika sammanhang. Det har gått så långt att sanningarna inte kan eller får yttras. Man skapar ett gemensamt narrativ (narren) att samlas kring (klimatkatastrof/ryskt invasionshot/ och t.o.m terrorismen). När ”bubblan” spricker vet man trots allt att ”back to basic” uppenbart hotar elitens makt varför centralisering via FN (överstatlighet) garanterar samma inflytande och förhoppningsvis ett status quo eller i bästa fall ännu bättre läge.

  Varför tror ni att våra toppföreträdare inom näringsliv och politik sitter bakom lyckta dörrar i en privatförening (WEF) och diskuterar hur samhället ska utformas? Och ett MSM som vägrar att agera 3e statsmakten för medborgarnas räkning. Allt är såååå uppenbart korrumperat!

  Makten och Härligheten…..