Batteribilar – dyr och verkningslös klimatpolitik

elbilar 1

Målet är 1,5 miljoner elbilar 2030. Om totala antalet bilar då är 7 miljoner så är det 20 %. 80% är alltså fortfarande bränslebilar. Målet att till 2030 minska 70 % av utsläppen är utopiskt.

Batteribilar är rimligen, till och med troligen, en parentes i historien. Det finns bara så mycket av de nödvändiga mineralerna att det skulle räcka för Europas bilflotta. Hur man än gör kommer inte mer än 10 %, högst 15 % av världens bilar bli batteribilar och därmed är hela den tänkta klimatnyttan i form av koldioxidminskning och begränsning av den globala temperaturökningen inte ens mätbar. Batteribilen har bara en lokal fördel vid avgasröret. När vi i den rika världen efter alla klimatlagar inte längre är rika blir det allt färre som har råd med bil alls.

Regeringens företrädande ministrar i klimat- och därmed energifrågor famlar och svamlar i en skamlig ritual där journalister ställer dem mot väggen med frågor där de förutsätter att klimatmålen vi formulerat för vårt land är huggna i sten. Klimatpolitiska rådet säger att annars går det oss illa. Det har de sagt till varje regering sedan rådet bildades.

Tidigare artiklar här på bloggen visar de tillkortakommanden, som elektrifiering av vägtrafiken bär med sig. Elbilen är sämre på det mesta i jämförelse med en diesel, inklusive större utsläpp av cancerogena partiklar från däck och asfalt genom den 20 till 30% högre vikten jämfört med en bränslebil. Trots slopad bonus för elbilar så är de tungt sponsrade genom låga skatter och indirekt genom maluskonceptet som i synnerhet slår mot dieselbilar. Elbilen kan till och med laddas skattefritt hos de arbetsgivare, som arrangerat för detta. Men det hjälper inte. Försäljningen till privatpersoner har minskat dramatiskt när bonusen med ett Alexanderhugg togs bort i november 2022.

Om vi breddar perspektivet finns det mycket att ifrågasätta. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari vinglar mellan att försöka besvara hur slopad reduktionsplikt ska kompenseras med andra åtgärder och att inte orka förklara den politik som Tidöavtalet har på pränt. Eltrafik behöver mycket el, som inte finns. Och inte minst laddinfrastruktur, som inte heller finns.

Utgångsläget är att vi i Sverige ska minska utsläppen med 70 % till 2030. Planen var att ordna det med en ökande inblandning av biodrivmedel och elektrifiera biltrafiken.

Att det inte kommer att ske ens om man lyckas till hundra procent tycks man inte förstå eller ta till sig i politik- och medievärlden. Nästan ingen elbil tagen i drift på 2020-talet kommer att gå med ”klimatvinst” i form av lägre koldioxidutsläpp till 2030. Oavsett om biodrivmedel kommer från palmolja, majs, sockerrör, slakteriavfall eller svenska skogen så innebär all förbränning koldioxid. All växtlighet tar tid att binda upp koldioxid igen, om än inte miljoner år. Men 2030 passeras med marginal. En imaginär koldioxidminskning genom att enas om att ”bio-CO2” inte finns.

Batteribilens utsläpp sker någon annanstans. De obehagliga konsekvenserna för miljö och arbetarskydd sker någon annanstans. Det som sker här blundar man för. På vissa gator är det förbjudet att köra med dubbdäck då det river upp luftföroreningar i form av asfalt, däckmaterial och bromsarnas material. Att precis samma effekt blir ett växande problem i alla städer, inte bara Stockholm, därför att batteribilar generellt väger cirka 20-30 % mer och därmed sliter mera däck är märkligt nog inte ens en fråga i klimatkyrkan.

bil utslapp

Volkswagen håller en hög profil om batteribilar. Trots att deras försäljning 2022 var 97 % ICE. De siktar på att hälften av alla sålda bilar 2030 ska vara EV. Ska utmana Kina med en ny megabatterifabrik. Thomas Schmall, teknikchef för Volkswagengruppen, säger i en SvD-artikel att 40 % av kostnaden för en elbil är batteriet och att Asien, främst Kina står för 95 % av batterierna. Även om batterierna tillverkas i Europa är vi till 95 % beroende av asiatiska leverantörer. Att 50 nya batterifabriker planeras bara i Europa och att Volkswagen funderar på att starta egna gruvor på grund av konkurrens om nödvändiga mineraler, säger väl en hel del om läget.

Skadeverkningarna på samhällets funktion och ekonomi är stora med det gigantiska experimentet. Reduktionspliktens inverkan på inflation och boräntorna skrev vi om för två år sedan. Det påverkar konkurrenskraften och därmed även växelkursen.

Elbilen, EV, däremot och förbudet mot försäljning av bilar med förbränningsmotor, ICE, förutsätter omställning av hela bilindustrin, som är en motor i västvärldens ekonomier. Just nu verkar det ändå som att det kommer att finnas ett kryphål för bränslebilar förutsatt att de tankas med e-bränsle.

I ett anfall av klarsyn säger den Internationella energiorganisationen IEA:s chef Fatih Birol, att den som tror att elbilar löser klimatkrisen har helt fel. De gissar ändå att 10 % av den globala fordonsflottan blir elbilar.

När ett batteri måste bytas har utvecklingen av bilar fortsatt precis som vanligt och skillnaden mot en modernare bil blir för stor. Ingen lägger 100 – 200 KSEK på nytt batteri i en så gammal bil. En dieselbil lever minst dubbelt så länge innan den skrotas. Det blir intressant att se hur begagnatmarknaden utvecklas. Skillnaden i livslängd gör troligen ICE eftertraktade om lagstiftningen genomförs som planerat.

Om det funnes en betraktare från en annan planet skulle den se en myrstack helt utan samordning. Ivrig aktivitet men de flesta följer upptrampade stigar. Olika myrstackar har olika mål. Europa ska oavsett övriga konsekvenser bli fossilfria och förbjuder försäljning av bilar med förbränningsmotor.

Kina har med kinesiskt tålamod skaffat sig kontroll över de viktigaste mineralerna för att ha makten över ”omställningen”. De har redan kommit långt när det gäller vår viktigaste välfärds- och frihetskomponent bilen.

elbil kina

Europas bilindustri kan naturligtvis inte överleva på 10 % av den globala bilmarknaden.

Fit for 55: EU-parlamentet har antagit det största lagpaketet i världen för att nå klimatmålen 2030.

 • Gratis utsläppsrätter i Emissions Trading System (ETS) fasas ut 2026.
 • Vägtransporter och byggnader får ett nytt ETS II från 2027
 • En ny tull för att förhindra koldioxidläckage för att skydda EU:s industri och
  öka klimatambitionerna globalt. (!)
 • En social klimatfond för att bekämpa energifattigdom och fattigas möjlighet att färdas.

Koldioxidtullar ska alltså skydda vätgasstål och batteribilar från illojal konkurrens från länder
som fortsätter bygga kolkraft för att antingen lyfta sin befolkning ur fattigdom eller som Kina skaffa sig herravälde teknologiskt och finansiellt. Vi i väst är 1/8 av Jordens befolkning och 7/8 kör ifrån oss på alla fronter. Den nya kinesiska muren, som man inbillar oss ska stoppa invasionen med den Nya Sidenvägen, gör oss bara fattigare.

Björn Lomborg är en röst som når igenom nålsögat i media. Han skriver att politiker måste  sluta skyffla ut subventioner till elbilar i tron att det är en viktig del av lösningen på klimatproblem. Det kommer bara ge marginella utsläppsminskningar och till ett mycket högt pris.

I hela världen har elbilen en högre totalkostnad än motsvarande ICE. Konsumenterna tvekar ändå på grund av räckvidd, långa laddtider och alla andra tillkortakommanden vi pekat på.

Om hela världen slår in på samma väg och når målet om 140 miljoner elbilar till 2030, så uppskattar IEA att det kommer leda till minskade utsläpp motsvarande ynka 190 miljoner ton koldioxid, eller 0,4 procent av de globala utsläppen. Trots att IEA-chefen Fatih Birol sagt som det är, att den som tror elbilar kan rädda klimatet har helt fel, tycks ingen förändring av politiken vara inom räckhåll.

En röst som också når allt längre fram i mediebruset, om än inte stormedia och Public Service är professor Jan Blomgren. Han pekar inte bara på den försumbara antagna nyttan utan att man måste ifrågasätta om det ens är möjligt. Litiumproduktionen måste öka 40 gånger och koppar 20 gånger.

EU:s mäktiga paket med klimatlagar är än så länge bara klubbade i Parlamentet och de brukar befinna sig längre från verkligheten än Kommissionen och Ministerrådet. Det brukar inte bli precis som Parlamentet i långa förhandlingar kompromissat fram. Kanske finns en strimma hopp fast svenska media kommunicerar saken som klar.

Hela paketet av lagar är ändå ett recept för minskande välfärd i vår del av världen. När man överordnar koldioxidjakt över allt annat glömmer man att tillgång på billig energi och frihandel är viktiga faktorer för att världen sett en fantastisk utveckling och också kunnat bidra till att fattigdomen i världen stadigt minskat. Nu tycks insikten om att den politiska styrningen leder kapitalet till sämre produktivitet och konkurrenskraft. Vi blir alla fattigare. De med minst marginaler kommer inte att klara det. Då kommer en ny fond tjänligt som förslag. En social klimatfond för att bekämpa energifattigdom och fattigas möjlighet att färdas. Social oro ses redan i flera länder. Måste också hanteras för att kunna forsätt på den inslagna banan.

Här ser vi ännu en märklighet. FN har via IPCC och klimatpolitiken uttryckt ambitionen att omfördela välståndet i världen. (Christiana Figueres inför COP21 i Paris 2015). Då är det kontraproduktivt med alla miljarder i vår del av världen till subventioner till EV. En omvänd Robin Hood politik. Det är knappast den mindre rika delen av folket som ens då har råd med elbil.

Försäljningen av elbilar är en direkt funktion av subventionsnivå. Se Sverige. Se Norge vs USA. Electric Cars: only big subsidies lift market share off the 1.5% floor – Energy Post

privatleasing elbil

Skärmdump från Dalademokraten. Foto Patrik Lindgren. ”Marknaden för privatleasing är iskall.”

Det är tydligt ändå, att politikerna har till slut förstått. Koldioxidtullar – en grön mur som Erika  Bjerström så entusiastiskt formulerade det – gör allting dyrare. Importen blir lika mycket dyrare som det vi gör själva.

Förlåt oss för denna litania, men när ska det träda fram någon politisk ledare, som ser helheten och har förmåga och plattform, att kommunicera ett nödvändigt uppvaknande. Om inte redan tipping points har passerats, så att Margaret Thatchers tes att det måste bli värre innan det kan bli bättre gäller.

Gatubilden  ska väl inte behöva bli som på Kuba. Med 50 – 60 år  gamla bilar. Vem inbillar sig heller att Kina med sina påtryckningsmedel fogligt anpassar sig till handelshinder i form av koldioxidtullar?

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Professor Jan Blomgren om EU:s beslut: Frågan är om det här ens går att genomföra – YouTube

Fit for 55: Parliament adopts key laws to reach 2030 climate target | News | European Parliament (europa.eu)

Slösaktiga subventioner till elbilar | Bjørn Lomborg | SvD Ledare

Bjørn Lomborg: Kostsam väg till det fossilfria samhället | Bjørn Lomborg | SvD Ledare

Flera motortyper och bränslen – men räcker elektricitet och råvaror? – Klimatupplysningen

Geologisk studie visar att de gröna energimålen är omöjliga att uppnå – Klimatupplysningen

Elbilar är miljömässigt sämre än nya dieselbilar – Klimatupplysningen

Energiomställningen en villfarelse: Mineralbristen oundviklig – Klimatupplysningen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  EU-politiken, ett vuxendagis.

 2. Ulf

  Ministern behöver inte virra. Reduktionsplikten är negativ för klimatet. Genom att slopa reduktionsplikten gör Sverige en insats för klimatet.
  Så för den som tror på koldioxidteorin är saken glasklar. Slopa reduktionsplikten och minska koldioxiden i atmosfären.
  https://www.tn.se/naringsliv/28056/miljoforskare-reduktionsplikten-forsamrar-klimatet/

  För övrigt anser jag att klimatpolitiska rådet bör läggas ner.

 3. Enough

  Hur stor är återvinningsprocenten från skrotade batterier idag? Om återvunnen metall ska användas för nya batterier, hur påverkas kostnaden?

  Jag kan inte låta bli att jämföra med ”förnybar” vindenergi, där man inte har varken metoder eller ekonomi för att återvinna material från vingarna…..hur bra/dåligt är det med batterier?

  ”Hållbarheten” faller ju direkt, om inte material kan återvinnas i hög omfattning.

 4. Lennart Bengtsson

  I Sverige fungerar det sålunda

  1 De ledande tidningar eller SVT ordnar ett debattforum av särskilt utvalda

  2. Sedan följer en debatt i riksdagen men känslosamma inlägg av oroliga riksdagspersoner

  3 En lag stiftas som förbjuder elbilar

  4. Forskare och tekniker försöker ta sig an ett i grunden olösbart problem

  5. Som följd härav införs ett tillägg till lagen som de facto tillåter icke-elbilar genom att sådana bilar ges beteckningen ”energibilar” eftersom all energi ursprungligen ju kommer från solen. Att det i vissa fall skedde för 100 miljoner år sedan ändrar inget i princip då det enda rör sig om en taxiometrisk korrektion till klmatlagen.

 5. mattias

  OT. Vad berodde strömavbrottet i Stockholm på?
  På kontrollrummet ser det märkligt ut: https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/
  Klockan 6:44 var frekvensen 49.80 Hz och kärnkraften gör ett skift ner till 20% mot normalt över 30%

 6. Evert Andersson

  #3 Enough

  Den första invändningen kring återvinning är att det måste finnas en upparbetad mängd batterier att återvinna.

 7. Mats Kälvemark

  Alla som tror på CO2:s ”klimatfarlighet” borde kunna enas om att det är ett globalt problem. Men bristen på sunt förnuft och sinne för prortioner är fundamental för politiker och religiöst trogna medlemmar i Klimatkyrkan. Lite perspektiv:

  Från Bloomberg 24/4:
  Chinese provinces approved more new coal power plants in the first three months of this year than in all of 2021, as Beijing continues a rapid expansion of fossil fuel generation capacity in an effort to guarantee reliable electricity supplies.
  Provincial governments gave the green light to at least 20.5 gigawatts of new coal in the first quarter, topping the 18.5 gigawatts for all of 2021, Greenpeace said in a new research report. Approvals began to soar last year, to at least 90.7 gigawatts, after a series of economy-crippling power shortages, according to the study.
  Greenpeace’s report is the latest in a series of research findings and industry comments highlighting Beijing’s plan to rely on its mainstay fuel as a backstop for reliable and affordable power amid rising global fuel prices and the development of intermittent renewable generation. The government is also leaning on miners to boost coal output to record levels to avoid a reliance on foreign supplies.
  “The 2022 coal boom has clearly continued into this year,” said Xie Wenwen, Greenpeace East Asia climate and energy campaigner. Reasons given by governments in approval documents included ensuring safe energy supply, meeting heating demand and stimulating local economic development, Xie said.

  Mer om proportioner:
  Under 2021 ökade Kina + Indien sina utsläpp med 610 + 311 = 921 Mt
  Detta är 921/40,1 = ca 23 ggr mer än Sverige totala utsläpp för hela landet
  Så på ca 1/2 månad ökar Kina och Indien sina utsläpp lika mycket som Sverige totala årliga utsläpp. (BP statistik 2022)

 8. Karl Eider

  #5 mattias

  Ett elavbrott, ännu oklart vad som hänt. Frekvensen dök ner långt under miniminivån. Forsmark tvingades stänga ner två reaktorer. Vad som hänt, kommer kanske fram så småningom.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/stopp-i-tunnelbanetrafiken-i-stockholm

  https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/

 9. Ann Löfving-Henriksson

  Evert & Mats nu har ni överträffat er själva. Allt nämnt, inget glömt och en svårslagen ilska.
  Och, detta belyser bara en liten del av ”den allomfattande omställningen” eller hydran som Jacob Nordangård döpte processen till.
  Undrar just vilken omställd samhällssektor som kan väcka det mullrande folkhavet till liv.

 10. Ann Löfving-Henriksson

  # 4 Lennart Bengtsson, 🤗 det finns kanske hopp ändå.

 11. Ulf

  Att Frankrikes protektionistiska linje skulle vinna när UK lämnade EU var förstås en lågoddsare. Nu använder man koldioxidhysterin till att skydda sin egen industri. Det har alltid varit fransmännens våta dröm att krossa frihandeln.
  30 år efter Berlinmuren så ska vi bygga nya murar för att försämra livet för folk.

 12. UWB

  Tack för en bra och tydlig genomgång av läget.

  Jag vill pusha för en ganska kort video av Mark Mills, som tar upp det viktigaste gällande tillgången på mineraler.

  https://www.youtube.com/watch?v=sgOEGKDVvsg

 13. UWB

  Ja, vad kommer att hända med våra bensin- och dieselbilar. De gratis utsläppsrätter som gäller för industrin håller på att tas bort, total antal utsläppsrätter kommer att minska och i princip vara lika med noll till 2045 / 50 / 55 (alla beslut är inte tagna).

  Om man då har en bensin / dieselbil, kan man tanka då, om man inte kan köpa utsläppsrätter och om man kan, hur dyra blir de då?

  https://omev.se/2023/02/07/kommissionens-forslag-till-utslappshandel-for-branslen-till-uppvarmning-vagtrafik-m-m/

  Vi ser redan nu hur dagens elsystem är byggda för ”gamla tiders” elproducenter och inte klarar av den stora ansamlingen av el från vind och sol, då vädrets makter tillåter det (och tvärtom när det är Dunkelflaute).

  I Polen var man tvungen att stänga ner flera producenter av el från sol / vind, då frekvensen inte kunde hållas. Nu är vi bara i April, vad händer under en solig dag i sommar, när det råkar blåsa bra.

  https://www.foxbusiness.com/energy/polands-grid-operator-disconnects-wind-solar-facilities-oversupply-renewable-energy

  Det är så mycket prat om batterier, vätgas etc., men det händer inte speciellt mycket. Det är för att detta leder till högre totalkostnader. Det är en självklar beräkning, som få verkar behärska.
  A = kostnaden för att producera el.
  B = kostnaden för systemet, inklusive systemtjänster
  C = kostnader för balansering av systemet = energilagring

  Den kostnad som konsumenterna behöver ta är
  A + B + C, men fokus ligger bara på A och därför byggs inte kärnkraft, trots att för kärnkraft är A större men B och C mycket mindre, så summan blir mindre.

 14. Det är väl inte omöjligt att EU och Sverige väljer att hålla fast vid koldioxidmålen på så sätt som ett flertal f.d franska energi-och miljöministrar i de nyligen avslutade parlamentsutfrågningarna vittnade om att deras politik gick ut på . Nämligen att minska bilparken till en nivå där utsläppen matchar målen.

 15. Sven M Nilsson

  Hur många finns och hur många tillverkas årligen globalt av: Tunga och lätta lastbilar, tunga och lätta skåpbilar, bussar, entreprenadmaskiner, jordbruksmaskiner, megastora och små marina motorer, dieselgeneratorer för stationär och reservelkraft , militära fordon såsom stridsvagnar och terrängvagnar, dieseltåg m.m? De är ju storförbrukare av diesel! Blir nog lite problem att förbjuda diesel för dessa.

  Mitt CATARSIS-reningssystem av dieselmotorer är nu efter sju svåra år på gång. Ger 100% rening till en mycket låg kostnad. Det enda reella problemet med dieselmotorer är eliminerat. Elbilen har inte ens fördelen att inte spy ut farliga avgaser kvar som argument. Helt avklädd!

 16. GoranA

  Det är ingen som som dör i Stockholm eller Sverige p g a de låga halter av luftföroreningar som förekommer i utemiljön.

  Att man påstår att ett antal 1000 dör beror på att man använder en falsk modell där även luftföroreningar dödar när halterna är i princip noll. Man antar ett linjärt samband från dödliga nivåer, som för en storrökare, till helt ren luft utan luftföroreningar och att det inte finns något tröskelvärde.

  Risken för att dödas av luftföroreningar är i princip noll i EU, men för en befolkning i EU på en 500 miljoner kan man med denna falska statistik hävda att att låt säg 5 miljoner dör årligen från luftföroreningar. Naturvårdsverket använder denna typ av beräkningar för att propagera för och införa regleringar och förbud.

  ”Det finns ingen säker nedre gräns” enligt Naturvårdsverket. Detta antagandet är felaktigt då helt ren luft är lika skadligt för oss som luft med höga halter, som för en storrökare.

 17. Fredrik Lundell

  16#

  Jo, det lär vara sifferakrobatik när man antar att det inte finns något tröskelvärde.

  Samma felaktiga tänkande ligger även bakom alla fiktiva uppgifter om hur många tusen sjukvården dödar årligen genom röntgenstrålning, att det inte skulle finnas något tröskelvärde. Det finns tvärtom uppgifter som talar för att lite lagom med joniserande strålning istället är hälsobringande; kommer ihåg en karta över USA som visade att cancerincidensen var lägst där bakgrundstrålningen var högst.

 18. EB

  Gällande mineraltillgångar kan man ju tänka sig att en hög efterfrågan på sikt leder till ökad tillgång. Dvs. att man utvinner mer och också hittar fler tillgångar, likt fallet med olja. Men att göra det i den omfattning och på så kort tid som krävs för att nå de uppsatta målen verkar helt galet.

  Och hur går det med miljöhänsyn om man på rekordtid ska öka utvinningen på det sättet? Kanske får strunta i miljögifter och ekosystemen som påverkas så länge. Om utvinningen sker långt bort skiter vi såklart i det, men vi ska ju bryta mer här hemma nu också. Borde dessutom inte alla gruvmaskiner drivas med batterier laddade med sol och vind också, eftersom allt ska elektrifieras? Samtidigt kan ju inte utvinningen gå lika snabbt då, eftersom bulldozern måste ladda mellan varven. Blir svårt att öka utvinningstakten då om vi inte fördubblar antalet maskiner än en gång så att vi har backup när några av dem måste laddas. Och nu blev det visst ingen sol eller vind, får vänta tills imorgon på att kunna ladda och köra vidare…eller dra på dieselaggregatet.

 19. Dan

  Mattias #5:

  Man kan ju undra om det har något samband med avslöjandet av 13 ryska spioner?
  Men det får vi nog aldrig veta i så fall.

 20. mattias

  #18
  Tydligen ett underhållsarbete i Hageby som orsakade kortslutning. Viktig övning ändå – det hade kunnat gå värre… Övriga kärnkraftsreaktorer var igång och det hände inte mitt i vintern. Vi fick hjälp av lite import under den kritiska tiden. Och som du säger – om en ond makt vill försätta landet i kaos så vet man var man ska börja – även vissa TV sändningar slogs ut en kort stund.

 21. UffeH

  #7 Lite OT

  Koldioxid utsläpp, stora sådan i Kina och Indien är inget problem för de gröna, för så länge utsläppen är mindre per capita än våra så har det rätt att släppa ut hur mycket de vill.

  Så att hänvisa till Kinas byggande av nya kolkraftverk är inget argument som biter och att totalen av deras utsläpp är större än hela Europas är heller inget som biter så länge deras koldioxid avtryck är mindre än vårat per capita och i och med det inte påverkar klimatet.
  Per capita argumentet kommer alltid upp när man säger att fattiga länder släpper ut mer totalt än oss det kan ju få en att undra hur de tänker, om nu koldioxid påverkar så måste det ju vara den totala mängden som ”värmer” inte vad bara jag eller valfri kines släpper ut som avgör uppvärmningspotential.

  Men det är väl samma typ av magi som med CO2 från biobränsle den finns inte och påverkar inte klimatet, Kinesisk och Indisk CO2 finns inte förrän de har samma per capita utsläpp och deras koldioxid påverkar inte heller klimatet.

  Problemet för de gröna talibanerna är inte koldioxid och om det eventuellt påverkar klimatet utan att vi lever ett för bekvämt och rikt liv, ett liv som bara kunde levas av adel och kungar förr. Därför måste våra bekvämligheter och friheter begränsas så att rikedom åter blir synlig.

  Det görs effektivt med begränsningar av energitillgången för gemene man.

 22. mattias

  #20
  Nästa gång du hamnar i en sådan argumentation kan du tala om för dem att per capita utsläppen i Kina (8.05 ton) är för närvarande högre än per capita utsläppen i Sverige (3.41 ton) för år 2021.
  https://ourworldindata.org/co2-emissions

 23. #UffeH 20#

  Det var exakt vad Macron sade i sitt beryktade tal förra året om ”slut på överflöd, självklarheter, aningslöshet och bekvämlighet”.

  https://www.youtube.com/watch?v=fOAc2RmeAHU

 24. Peter Svensson

  #14

  Ja, det är här de frihetliga aspekterna kommer in. Bilen har, åtminstone sedan 1950-talet, gett ökad frihet för människor att ta sig vart man vill, när man vill och hur man vill. Bilens styrka som individuellt transportmedel kan knappast överskattas eller ifrågasättas.

  Men EU’s plan är att stoppa privatbilismen. Detta talar man inte högt om eftersom varenda politiker inser att de skulle tappa väljare på det. Istället låter man det ske gradvis genom att helt enkelt göra det omöjligt dyrt för en privatperson att ha egen bil. Vi kan fortfarande stoppa denna utveckling genom att byta ut våra EU-politiker men då krävs det att folk vaknar och ser vad som håller på att hända. Mitt hopp står till att tillräckligt många väljare vaknar så att vi i nästa års EU-val får ett resultat som sätter stopp för EU.

 25. Torbjörn Lang

  En genomgång som bör vara obligatorisk läsning för alla riksdagsledamöter och svenska EU-parlamentariker. Om dessa politiker känner till detta om elbilar måste de i en framtid bära ansvar för de beslut som tas i frågan. Förslag: skicka artikeln till nämnda politiker.

 26. GoranA

  #17
  Det är som du nämner så är bakgrundsstrålning viktig för hälsa, den t o m livsavgörande för att vi ska utvecklas på ett normalt sätt.

  Angående luftföroreningar så är låga halter av luftföroreningar bra för hälsan. Det aktiverar kroppen, immunförsvaret, och vi är anpassade att möta en viss mängd.

  På samma sätt är det viktigt av vi utsätts för en lagom smutsig miljö med tanke på bakterier och immunförsvarets aktivering.

  På samma sätt är det viktigt att vi utsätts för solljus i lagom mängd.

  Det finns säkert en hel del andra faktorer som är skadliga i för stora mängder men som är bra för hälsa och utveckling i ”lagom” mängder.

  Naturvårdsverket har som all andra myndigheter fallit offer aktivism och byråkratisk elefantiasis.

 27. UWB

  Tja, det är ju bara att läsa vad forskarna skriver. Jag håller med det som står här:

  https://www.tn.se/naringsliv/25322/forskare-sa-fick-sverige-eus-mest-extrema-miljopolitik-ett-stort-experiment/

 28. BG

  Det lär brinna i en container med litiumbatterier i Göteborg meddelar Bohuslänningen.

  https://www.bohuslaningen.se/nyheter/vastsverige/vma-utfardat-efter-brand-i-container-med-litiumbatterier.3cf8a731-727a-46fb-b6df-e07b4429d9a0

 29. mattias

  #27
  Intressant!
  Det är lätt att ondgöra sig över EUs klåfingrighet och rädsla för fyrkantiga planekonomiska direktiv. Men om det i själva verket finns möjligheter för enskilda länder till anpassningar enligt de nationella förutsättningarna (konsekvensanalys!) – då är det oförstående nationella politiker som ägnar sig åt myndighetsaktivism och överimplementering av EU-direktiv till stora kostnader för landets befolkning.

 30. Göran

  De västerländska bilmärkena lär snart försvinna. Kina har en strategi att mer eller mindre utrota västerländska företag. De bjuder in dem till produktion i Kina, så att Kina kan lära sig tekniken och sedan ser de till att företagen försvinner. I stort är alla USA:s telekomföretag för hårdvaran försvunnit, t.ex.

 31. Håkan Bergman

  Man kan ju undra hur det står till med dom gröna politiker som vill begränsa biltrafiken i innerstan när man ser hur dom sköter kollektivtrafiken. Begriper dom inte att det bästa sättet att minska biltrafiken är att ha en välfungerande kollektivtrafik, en kollektivtrafik som pendlarna har förtroende för. Förtroendet för poitikerna, SL och deras entrepenör, MTR ett kinesiskt företag är idag nere på noll. Ett havererat förtroende kommer att ta tid att återskapa och jag hör bara floskler. Tur man inte dagligen är beroende av SL längre.

 32. Detta med subventioner för konsumtion av och inköp av dyra elbilar är ett elände – ser man dessutom, som i bl a tyskland, hur dom sedan körs på brun el, från exv brunkol så förvånas man storligen – att eu förra året beviljade tyskarna att tillföra producenterna av förnybar el 280 miljarder som kompensation för otillräckliga prisnivåer gör ju inte soppan bättre…
  Att steg för steg med subventioner och bidrag hålla denna misärbransch under armarna blåser upp allt från inflation till miljöförstöring.

  Denna gröna omställning och dess oförmåga till kalkyler och dess dränering av dom europeiska ekonomierna har seglat upp som ett värre hot än klimatet.

 33. Evert Andersson

  https://www.youtube.com/watch?v=2nLOVK_XVPQ

  Klimatpolitiken måste läggas om – YouTube Jessica Stegrud med ett mycket bra anförande i Riksdagen.

 34. Lars i Huddinge

  #33
  Håller med. Har redan innan ditt inlägg vidarebefordrat anförandet till mina vänner. Jessica och Elsa är friska fläktar i Riksdagen.

 35. Jan

  Många upplever och klagat över de standardsänkningar som den rekordhöga inflationen och de kraftigt höjda räntorna orsakat. Men det är en stilla västanfläkt jämfört med vad EUs klimatpolitik och Sveriges överimplementering av den kommer att orsaka.

  När gemene man den hårda, smärtsamma vägen får lära sig vad EUs och Sveriges politikers hybris leder till och känner sig grundlurade kan man fråga sig hur populära våra politiker kommer att att bli. Förtroendet för massmedia med public service i spetsen som till större delen okritiskt spelat med i spelet lär raseras fullständigt.

 36. Håkan Bergman

  Jan #35
  För att inte tala om den fullkomligt idiotiska idén att koppla energiskatter til inflationen, KPI, Jimmi Hendrix hade kunnat upplysa politikerna om vad som händer då.

 37. BD-Nille

  #5 Mattias
  OT, här är orsaken till att F1 och F2 trippade på morgonen den 26 april:

  ”Störning hos Svenska Kraftnät

  2023-04-26 06:40:00

  220 kV samlingskena Hagby, Forsmark 1 och 2 Felmanöver i Hagby 220 i samband med Svk Dro 242/2023. Både Forsmark 1 och 2 trippar. Oklart varför.

  GT-starter i alla stationer utom Kimstad, Stallb, Arendal (uh), Öresund (utebliven) . Nödeffekt BC 150, KS 150, NB 200.

  Uppgift om fmin är preliminär.”

 38. Dan

  Forsmark 1 0ch 2 är såvitt jag kan se på ”Kontrollrummet” inte i drift ännu.
  Vad sysslar Vattenfall med?
  Är det kanske så att det rinner ut mer än 2 miljoner i månaden inräknat sociala avgifter till ingen som helst nytta? Jag tänker på koncernchefslönen som är astronomisk.
  Nog skulle de pengarna komma till bättre nytta om de gick till drift, utbildning eller nyanställningar?
  Storleksordningen 2.5-3 miljoner kr i månaden räcker en bit.

 39. Staffan Lindström

  36
  Håkan Bergman
  Jimi Hendrix…KPI?? Dog på Samarkand Hotel i London 18 sept 1970… En tysk konstnärinna och konståkerska vid namn Monika var närvarande… Men KPI och JH??

 40. SatSapiente

  #37,38
  När yttre nät plötsligt försvinner (grid failure), ska man normalt kunna gå till sk husturbindrift, dvs snabbt minska produktionen till enbart så mycket som förbrukas internt i kraftverket. Från husturbindrift går det relativt snabbt att gå upp till full effekt igen.
  Misslyckas övergången till husturbindrift, blir det istället snabbstopp (scram) med nedgång till noll effekt och då tar det betydligt längre tid att komma upp i full effekt. F1 är på väg upp och beräknas nå full effekt 29/4. F2 har tydligen något tillkommande problem, man felsöker, och har ingen prognos för när man är uppe på full effekt igen.

 41. Slabadang

  Lennart #4 🙂

  Vansinnet går att iakttaga men svårt att begripa. Hur kan vanligt sunt förnuft bli så utrotningshotat så länge? Det närmaste en sekt jag sett från insidan var när jag var ung SSUare, men inte ens där var det rabiata tunnelseendet i närheten av vad vi nu ser inom ”klimatrörelsen”.

  Det var förbudet mot blyad bensin som övertygade byråkrater och politiker om att det var politiken och inte den tekniska utvecklingen som skulle styra framtiden. Alla tidigare total fiaskon dessförinnan och därefter blundade de hårt inför. Etanolen? Stålverk 80? Biogasen? Å nu kommer vindkraften som nästa katastrof!

  Att den nya tekniken för utvecklas och konkurrera fritt med annan är vad som är den naturliga utvecklingens grund. När nu politikerna spänt sig själva i vagnen framför hästen så har vi SOVJET i repris. Den gröna politbyråns femårsplaner gör oss fattiga hungriga och otrygga. Den som ifrågasätter klimathotandets policys blir utfryst som ”kontrarevolutionär” eller utpekad som utländsk agent om du pekat ut brödköerna under sovjettiden.

 42. Slabadang

  Ann Löfving!

  Det är en stor glädje att ta del av det kunnigt seriösa sunda förnuft som vädras här på KU. Lite som att kliva ner i ett varmbad efter ha varit ute i den kalla hårda byiga propaganda-vinden i media och politik.

 43. mattias

  #41
  ”Det var förbudet mot blyad bensin som övertygade byråkrater och politiker om att det var politiken och inte den tekniska utvecklingen som skulle styra framtiden.”

  Det är en intressant reflektion. När historien skrivs tar politiker ofta åt sig äran av att det politiska trycket har medverkat till förändringen. Hur är det med den saken? Blyad bensin, utfasningen av freoner och svavel i bränslen anses ha motarbetats av industrin och genomförts endast på grund av ett politiskt tryck. Är detta korrekt eller hade dessa nödvändiga förändringar skett ändå på grund av konkurrens och affärsmässiga fördelar?

 44. L.A.

  Svårigheterna för elbilen blev känt redan kring sekelskiftet 1900.

  Problemet för elbilen är främst att konceptet med förbränningsmotor är så riktigt bra.

  Konceptet med bränsle i form av gas, diesel eller bensin som förs med i fordonet i en ”billig tank”, en tank som kan fyllas på minuten.
  Tar bränslet oväntat slut kan man hämta nytt bränsle i en dunk. O2, syre till förbränningen tas i princip via en tratt från den omgivande luften – genialt.

  Hur ska ett batteri kunna klara av den konkurrensen? Undrar om det ens är fysiskt möjligt att med batteriteknik slå ”prestandan” från en enkel bränsletank + O2 ? Mindre bränsle i tanken, mindre vikt att släpa runt.

  Sedan kan man fundera på detta med miljöovänligt. Vad är det, vem bestämmer det (ja vad som gäller för stunden)?

  Hur kan det vara miljövänligt att åka runt med ett tungt batteri? Elbilar är just tunga, och de äter såväl däck som bromsar samt sliter mer på körbanan – vilket genererar mer partiklar i luften.

  Är det bra miljöval?
  Därför borde givetvis nuvarande ”bonus malus ”skrotas omgående.

  Så ett enkelt räkneexempel.
  En liter diesel liter ger ca 2,5 kW ut på drivlinan, resten går ut i värme och i avgasröret så att säg.
  En modern diesel av storlek BMW 5-serie-diesel/Mercedes E-klass drar ca 0,5 l per mil, vilket då ger 1,25 kW per mil, kan en elbil av samma storlek verkligen konkurrera med det?

  En liter ren diesel kostar ca 6-7 kronor (finns här på sidan längre bak) och en liter olja kostar idag ca 4-5 kr/litern. Det är bara gå in på ex DagensIndustris börsdel och checka av.
  Ta multiplicera oljepriset med dollarkursen och dividera med 159, för att få prisen från fat till liter.

  Detta pris förblir benchmark, ja worldwide.
  Glöm att elbilskonceptet kan konkurrera med detta.

  Kom så avslutningsvis att tänka på denna,
  https://youtu.be/F04MXepYiBs?t=34
  slutklämmen gäller nog än.
  Förstår att han senare fick sparken från BBC.

 45. tompas

  Min bil är 35 år och den drivs av något som kallas bensin, en märklig vätska, som ger energi till motorn och gör att bilen används dagligen. Det kommer inte att finnas en enda elbil som kommer att uppnå den åldern, de är sedan länge skrotade, dels på grund av batteriet och dels på grund av elektroniska komponenter som gett upp. Hur bra är det för miljön? All elektronik åldras och speciellt elektrolytkondensatorer åldras. Dels förändras kapacitansen och dels så ökar ESR (Equivalent Series Resistance) så att de i slutänden fungerar som resistorer, vilket inte var meningen från början. Även andra elektroniska komponenter, såsom IC-kretsar och transistorer kommer att bli väldigt svåra att få tag på då de slutat att tillverkas.