brand

Elbilar brinner sällan – men med svåra följder

Elmotorer är med enkel konstruktion mycket driftsäkra. Men den elektronik som styr dem är mindre driftsäker. Flertalet tekniska problem i elbilar är elektroniska – och även i nya bensin- och dieselbilar. Elektronik kräver också elektricitet. Elbilars akilleshäl är deras litiumjon-batterier, där litiumjoner alstrar elektricitet genom att röra sig mellan polerna. Enligt flera källor innehåller ett   →