gruvor

Batterimetaller, exempel på prisrörelser

  Om man tittar på prognoserna för försäljning av elfordon (EV), och sedan på alla metaller som dessa elbilar kommer att kräva för att tillverka sina batteripaket, är det lätt att titta på sviten av ”ny energi”-metaller och föreställa sig en källa av rikedomar som flödar till gruvbolag och projektutvecklare, en annan så kallad, marknadsföringshype-driven   →

Papperslöst i hjärnkontoret – Naturskyddsföreningen vill stoppa allt

Vad skall vi ha Naturskyddsföreningen till? Skyddar föreningen verkligen naturen? Eller har man utvecklats till en aktivistorganisation på vänsterkanten som är emot allt som har med utveckling i ett modernt samhälle att göra. Finns det något som Naturskyddsföreningen egentligen är för? Ja, vindkraft är man för trots att man vet att det utgör ett storskaligt   →