kaffe

Kaffet är en stor miljöbov

Kaffe har diskuterats en del under åren och de som är emot allt som människor njuter av påstår naturligtvis att det är en klimatfara. ”Forskarna” har visat, påstår man, att kaffe ger ett klimatavtryck som är nästan lika stort som rött kött. ” – Fikat är så romantiserat att vi vägrar prata om dess baksidor, säger   →