QBO

Kampen mellan klimathypoteserna

”Strålningsdrivarna” vs. ”Polarvirvelsvakterna” Rond 1. Uppvärmning För första gången har läran om CO2 och växthusgasernas roll i klimatet fått en seriös utmanare i form   →

Dagens klimatbild: Blir det kallare nu?

  Det verkar som om en plötslig stratosfärisk uppvärmning håller på att ta sin början (Sudden Stratospheric Warming, SSW). En SSW kännetecknas av att   →

Fysikaliska processer kopplar solcykeln till ENSO-omslag

I artiklar 19/6 och 20/6 här på KU tog jag upp den pågående La Niña, samt nya forskningsresultat som visar på en koppling mellan   →