Dagens klimatbild: Blir det kallare nu?

 

ssw 2023

Det verkar som om en plötslig stratosfärisk uppvärmning håller på att ta sin början (Sudden Stratospheric Warming, SSW). En SSW kännetecknas av att temperaturen högst uppe i stratosfären plötsligt stiger, med kanske 30–40 grader inom loppet av några dagar, se bilden. Detta får stora konsekvenser på polarvirveln, som då kan delas i två delar, samt ändra riktning. Vi får en mer vågig jetström med kallras från Arktis långt ner på kontinenterna.

Var dessa kallras kan inträffa är ännu för tidigt att säga, en SSW är inte bekräftad ännu. Det dröjer också någon vecka innan effekterna kommer ner till markytan. I värsta fall får vi räkna med två kalla månader framöver, eftersom effekterna av en SSW varar i uppåt 60 dagar. Så ställ inte in snöskyfflarna ännu.

Är inte detta bara väder? I förstone är det väder, men SSW händer bara ungefär vartannat år och har en koppling till ett antal atmosfäriska strömningar och omslag som är mer långsiktiga. En SSW sprider sig efterhand nedåt mot troposfären och gynnar en negativ fas av den arktiska oscillationen (AO), vilket är ett omslag som verkar pågå nu. SSW har vidare enligt forskningen ett samband med Rossbyvågor, de kan triggas av solcykeln, ändringar i ENSO-fas till El Niño, eller omslag i den kvasibiannuella oscillationen i tropikerna (QBO), också det något vi ser pågå nu (från västlig till östlig riktning). Hela det kopplade systemet med QBO, Rossbyvågor och polarvirvel handlar om energitransporten från tropiska breddgrader upp mot polartrakterna, där värmeenergin strålas ut i rymden.

===

På SMHI finns en artikel om SSW.

Här är en sida med utmärkta analyser och prognoser från olika vädertjänster om polarvirveln och SSW, mm.

Här kan man följa utvecklingen av det som just nu ser ut att bli en SSW, och prognoser. (När detta skrivs har man än så länge inte uppdaterat prognosen utifrån bilden ovan från JMA.)

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thorleif

  Sprayhattas Low Stratosphere visar att för januari månad tycks temperaturen (avvikelsen) vara redo att stiga. Fattar jag det rätt (inkl lapse-rate) så menar man att pga CO2 blir stratosfären kallare när troposfären blir varmare?

  https://sprayhattas.crabdance.com/uahzoner/lowers/2/

  Någon med kunskap kanske kan kommentera?

  Har ovanstående något samband med SSW? James Hansen har fö förutspått en ny El Nino 23/24.

 2. Lennart Bengtsson

  Det finns ingen grund till att detta påverkar temperaturen för de närmaste månaderna. För att få bästa möjlig prognos gå till ECMWF
  Stämmer hyggligt för en dryg vecka

 3. tty

  #1

  Högre koldioxidhalt kyler stratosfären, ja. I mitten av CO2:s absorptionsband sker utstrålningen faktiskt ända upp i nedre stratosfären. Och när utstrålningshöjden ökar i stratosfären ökar också utstrålningen, eftersom temperaturen stiger med höjden i stratosfären.

  Den ökade utstrålningen gör i sin tur att stratosfären kyls. Och motverkar f ö också koldioxidens växthuseffekt.

  Detta har dock såvitt känt inget med SSW att göra.

 4. Thorleif

  #3 tty

  Tack!

  Van att tolka dynamiken i cykliska tidsserier skulle enligt min mening (som sagt) kunna innebära att ”avvikelserna” i ovannämnda graf (low stratosphere) pekar mot varmare temperatur istället för (fortsatt) kallare (=mer utstrålning?). Nu har vi ännu inte sett det men om det sker, om jag tolkar dig rätt, är det då alltså ett tecken på lägre relativ koldioxidhalt (eller snarare dess effekt) pga ökad utstrålningshöjd? En förskjutning uppåt av troposfären?

  Eller bara att en något varmare ”low stratosphere” bli en tillfällighet (se januari-trenden sedan 1980) medan det blir fortsatt ännu kallare högre upp stratosfären pga ökad utstrålning?

  Du får ursäkta mina dåliga baskunskaper. Utgångspunkten är alltså tecknen på en något varmare stratosfär i det lägsta skiktet. Inte det övre.

 5. tty

  #4

  SSW har knappast med koldioxidhalt att göra överhuvud taget. Den hänger ihop med strukturen hos ”the Polar Vortex” på ett rätt komplicerat sätt, och inträffar i snitt drygt vartannat år, men nästan enbart på Norra Halvklotet.

 6. tty #4,

  Nej detta fenomen kan knappast ha med CO2 att göra. Det är ganska regelbundet återkommande och kan, enligt SMHI, orsaka en kall feb-mars. Mekanismen anses vara att SSW vänder på temperaturgradienten (över breddgraderna, norr till söder) högt där uppe i nedre stratosfären som sedan anses påverka den polära vortexen som sedan påverkar hög- och lågtrycksbanorna.

  Hmmm. Jag hoppas att jag fattat det rätt. Lennart B #2 verkar inte hålla med SMHI här.

  Hursomhelst undrar jag hur och varför SSW uppstår ibland. Bara sådär.

 7. Gabriel Oxenstierna

  Ser ut som om polarvirveln nu delar sig allt mer:

  https://earth.nullschool.net/#current/wind/isobaric/10hPa/overlay=temp/orthographic=-57.88,76.13,380

  Här kan man se den i 3D, samt prognoser.
  https://stratobserve.com/misc_vort3d

 8. Hmm, kommer ihåg detta med SSW

  https://klimatupplysningen.se/blir-det-kallt-sa-ar-det-vader/

  Den gången ”bidde” det en tumme när vintern var sammanräknad. Hoppas dock på att det drar ner lite kyla och klara nätter så att vi får lite mer skridskoisar att njuta av.

  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/vintern-2021-mycket-mild-inledning-1.167661

 9. Gabriel Oxenstierna

  Ingemar

  SSW uppstår för att det kommer kraftfulla vädersystem och trycker på så starkt att det stör polarvirveln uppe i stratosfären. Det är de så kallade Rossbyvågorna som bryter som en surfvåg och då trycker upp en massa värmeenergi på de nivåer där PV snurrar och vi får den stora temperaturökningen . PV bucklas till, vilket man kan se på 3D-länken (den situation som gäller f.n.)
  https://stratobserve.com/misc_vort3d

  Om PV blir tillräckligt påpucklad så kan den helt spåra ur och splittras i olika delar. Det är då vi får en SSW.
  Energin till de kraftiga, brytande Rossbyvågorna kommer nerifrån tropikerna och NÄR de kommer är relaterat till QBOs fas/omslag.

  Ännu är det för tidigt att säga om det blir någon SSW. Temperaturhöjningen finns där, men ett villkor för SSW är att vindriktningen måste växla från västlig till östlig i PV.

 10. Thorleif

  #5 tty

  Min fråga handlar egentligen bara om att det finns tecken på att temperaturen i nedre stratosfären efter stadig avkylning sedan 1980 är på väg upp? Orsak till det? Spegling av nuvarande temp paus?

  Alltså helt oaktat koldioxid eller SSW. Att jag avslutningsvis i #1 tog med SSW handlade bara om kopplingen till ämnet och en varmare stratosfär. Men inte med tillfälligt 30-40 gr utan bara med någon grad eller så (avvikelse) enligt bif graf. Alltså något varmare där uppe på lite längre sikt än en SSW.

 11. Messkalle

  #7 Gabriels länk är en fantastisk möjlighet för mig med gamla kunskaper om väder och vind TAFOR, att ”leka” med verkligheten. Delningen på Norra halvklotet är signifikant i jämförelse med Södra halvklotet där strömningar är linjära 360 grader runt från 80 till ekvatoen.

  Är det resultatet av klyvningen vi nu ser i vädret kommande nästa dagar?

  https://earth.nullschool.net/#current/wind/isobaric/10hPa/overlay=temp/orthographic=-57.88,76.13,380
  https://abcnews.go.com/US/dangerous-wind-chills-sweeping-us-affecting-millions/story?id=96751538

 12. Gabriel Oxenstierna

  Nu har JMA deklarerat en minor SSW: ”A minor stratospheric sudden warming (SSW) event started at 30 hPa level in the Northern Hemisphere around 26 January 2023”

  The warming is called a ”Minor Warming”, when the polar temperature increases more than 25 degrees in a period of a week or less at any stratospheric level. If the zonal mean temperature increases poleward from 60 degrees latitude and the net zonal mean zonal winds become easterly at 60 degrees latitude at 10 hPa (32 km) or below, it is classified as a ”Major Warming”.

  https://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/clisys/STRAT/

 13. Gabriel Oxenstierna

  Messkalle

  Ja, den motroterande högtrycksdelen av PV ligger ju rakt över N.Amerika.
  Du kan läsa prognosen här:
  https://www.severe-weather.eu/global-weather/winter-season-coldest-air-january-2023-deep-freeze-snow-canada-united-states-mk/

 14. Gabriel Oxenstierna

  Den mindre SSW som var är nu över.
  Däremot är det en Major SSW på gång, enligt aktuell prognos ska den komma om cirka 10 dagar. Det är till höger i bilden:

  https://stratobserve.com/plots/20230206/tseries/anoms/gfs_nh-pcaptmp_20230206.png

  Här är prognosen som visar att vinden vänder till östlig, vilket är villkor för SSW:
  https://www.severe-weather.eu/wp-content/gallery/andrej-news/polar-vortex-wind-speed-ecmwf-extended-ensemble-forecast-sudden-stratospheric-warming-2022-2023-event.png

  Prognosen är att det blir kallt i Sverige i slutet av februari, början av mars, kylan kan stå sig länge.