Grönt Våld

Jag har skrivit och varnat flera gånger för hur grön fascism och terrordåd sprider sig. Se t.ex. här, här och här . Alltmer godtas som berättigat våld för en god saks skull. Blockeringar av vägar och angrepp på flygplan är visserligen förbjudet, men presenteras ofta ändå som ett käckt ungdomligt upptåg. Ingen vågar förstås ifrågasätta budskapet, men även medlen för dylika ”demonstrationer” behandlas med silkesvantar av medierna.

Henrik Jönsson tar upp ämnet i sin video från förra lördagen:

De militanta klimatrörelserna växer sig allt starkare i USA och Europa. Och den gröna eliten vill gå före och tillgripa allt grövre våld för att få sin vilja igenom. Anti-demokrati och våld är legitimt att slåss för när det gäller att pressa sitt budskap på samhällena. Det här beteendet är förstås inget nytt i historien utan upprepas gång på gång. En ”radikal flank” måste ju gå före för att visa vägen för oss mindre medvetna.

Själv upplevde jag exakt samma arrogans och hänsynslöshet under min studenttid i Lund på 70-talet. Galningar som skar sönder tavlor som ansågs inkorrekta, sabotage av gruvdrift i ”solidaritet” med arbetarna i Norrland, krav på omedelbart avskaffande av marknadsekonomi och demokrati, demonstrationer som urartade i rena slagsmål, terrordåd mot politiker och t.o.m. skenavrättningar av misshagliga individer.

Hur mycket tål vi av kommande terrordåd? När vågar politiker och media ta avstånd från både budskap och metoder? När skall vi ”mindre medvetna” bevärdigas övertygas med en saklig diskussion istället för med våld?

Ingemar Nordin

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  Liknande övertygelser om renheten och sanningen i sina egna övertygelser ledde genom radikalisering till att RAF, eller Baader-Meinhofligan bildades i Västtyskland under 60 – talet. RAF kom sedan att ligga bakom storskaligt våld i form av bankrån, flygkapningar, mord av för dem misshagliga, ambassadsprängningen i Stockholm, etc.

  Efter återföreningen fann man i Stasis arkiv bevis för att Stasi/KGB hade stött RAF med träning, pengar, skydd, etc. Kollapsen av det stödet, efter återföreningen, var det som fick rörelsen att till slut gå under. Det finns all anledning att anta att arvtagarna av KGB stöder och underblåser motsvarande destabiliserande grupper och politiska idéer i väst även idag.

  Jag hoppas att SÄPO är vakna och kartlägger grupper som ex.vis XR, AFA, FFF, etc. De kan utvecklas till morgondagens RAF, om vi inte ser upp.

 2. Lennart Bengtsson

  Mycket av skulden ligger här på landets medier. Förutom att de är till ytterlighet vänster och i sådan grad att de kan betraktas som mentalt enögda. Därtill är de ständigt på jakt efter sensationer och extremhändelser. Visavi KGB och tidigare Stasi fungerar de som högtalare för landets alla nyttiga idioter

 3. Stefan Eriksson

  Det jag upplever som mest allvarligt i sammanhanget är förekomsten av ”aktivistiska” tjänstepersoner i statens och förvaltningens tjänst.
  Hur många inom förvaltningen, t.ex. naturvårdsverket, kan uppvisa en neutral hållning i frågor liknande den påstådda extrema klimatförändringen?
  Mitt tips är att flertalet hyser en snarare alarmistisk hållning.
  Eller är jag bara konspiratorisk nu?

 4. Ulf

  Media kapades på 1970 talet av vänster journalister. Den traditionen har sedan upprätthållits, även om vänstern blivit något moderatare generellt.
  Det nya är kapningen av våra myndigheter för att driva en egen agenda.
  Många som haft ärenden där miljötillstånd krävs vet vad jag pratar om. Det kan gälla enkla saker som enskilda avlopp etc.
  Här kan man råka riktigt illa ut och det behövs ofta överklagas. Vad värre är att det nu finns indikationer på att även våra miljödomstolar håller på att kapas. Då upphävs rättssamhället som vi känner det. Numera skulle jag säga att i många områden i Sverige ska man helt enkelt strunta i tillstånd. Det är bättre att bryta mot lagen, eftersom rättssamhället redan satts ur spel. Nu syftar jag på saker, som ändå inte har någon signifikant miljöpåverkan, utan egentligen bara handlar om formella tillstånd. Men med helt hysteriska handläggare.

 5. Stefan Eriksson

  #4 Ulf
  Ja, ungefär så, mer eller mindre hysteriska utfall är inte ovanligt i handläggningen av enskilda ärenden.
  Jag har själv gjort erfarenheten att vatten rinner uppströms i ett dike, för det har nämligen förvaltning och rättsvårdande myndigheter bestämt.
  För mig är det väldigt svårt att acceptera hur naturlagar så som gravitation upphävs när beslut kräver det.

 6. Ivar Andersson

  Extrem svensk miljöpolitik utan konsekvensanalyser
  2023-01-27 http://www.ericsoniubbhult.se/

  ”I senaste numret av Tidningen Näringslivet finns en riktigt intressant artikel om hur extrem, orimlig och aktiviststyrd den svenska miljöpolitiken har blivit. Och hur man medvetet missleder allmänhet och politiker. Det är en grupp forskare som analyserat svensk miljöpolitik och det är minst sagt skrämmande läsning.

  I artikeln nämns bland annat att OECD konstaterat att de svenska miljömålen är ambitiösa, men också problematiska eftersom de inte är förankrade i lagstiftningen. De har helt enkelt inte stöd i lagen utan går längre än vad lagen säger.

  Man menar också att Sverige inte är ett föregångsland på miljöområdet eftersom myndigheter och politiker konsekvent valt bort att göra konsekvensanalyser ”

 7. Peter Stilbs

  Rockström har visst kommit ut med en bok nyligen. Den recenserades i gårdagens SvD, med konklusionen att hans föreställningsvärld kräver en världsdiktatur

 8. Magma

  Sverige har i mångt och mycket blivit ett förljuget samhälle, inte minst inom miljö och ”klimat”.
  Då menar jag inte enbart det uppenbart heltokiga i att vissa politiker och flertalet inom media tror att människan kan styra klimatet … 🤔
  I samma tidning som nämns i inlägget ovan, #6, så framgår det även att mycket det politiker ofta skyller EU för (det var inte vi), till stor del är just svensk övertolkning utan konsekvensanalys av vad EU beslutat.
  Det är ytterst tragiskt när våra högt avlönade politiker i riksledningen tillsammans med politiskt skolade myndighetschefer försöker lägga ut dimridåer och skylla sitt eget agerande på andra aktörer … som när Magda skyller nedläggningen av svenska kärnkraftsverk på marknadskrafterna när hon själv varit med om att fatta beslut som kraftfullt påverkar kostnadsnivån …

 9. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  30 missade arbetstimmar

  Att sjukvården har ont om tid hör vi ofta. Men inte värre än att ett 60-tal läkare och sköterskor nyligen tog sig tid att ställa upp framför Falu lasarett som stöd för smittskyddsläkaren Gunnar Backlund.

  De lär visserligen ha gjort det under lunchtid. Men de måste ju äta ändå, och det tog rimligen värdefull tid från deras arbete.

  Med fotografering och intervjuer stod de nog en kvart framför entrén. Inräknat att ta sig dit och åter med uppställning och prat tog det säkert totalt en halvtimme.

  Denna manifestation tog därför 30 timmars arbetstid mitt på dagen. Vad hände medan de var borta? Hade de reserver som ryckte in? Kom patienter i kläm?

  Om detta hör vi inget. Tvärtom sympatiserar media med deras aktion och uppsåt. Det gällde ju att ”rädda planeten”. Den hotas nämligen enligt Backlund av global uppvärmning från människans förbränning av kolhaltiga bränslen.

  Som protest mot det ockuperade han med aktivistgruppen Extinction Rebellion Volvos utställningshall i Stockholm. Han greps, åtalades och fälldes för olaga intrång enligt gällande lag.

  Nu utreder Region Dalarna om han kan fortsätta som smittskyddsläkare. Det är myndighetsutövning och svårt att förena med lagbrott och politisk aktivism.

  Det har nu vuxit från en personlig fråga för Gunnar Backlund till en principiell fråga för hela Sveriges sjukvård. Är den läkare eller sköterska som står framför oss politisk aktivist med civil olydnad (= lagbrott) på sitt program?

 10. Hector el Neco

  En läsvärd artikel om om token som vill ödsla skattebetalarnas pengar på meningslösheter.

  https://www.axess.se/artiklar/samre-blir-det-inte-2/

 11. Gunnar Juliusson

  #9 Tege
  Tyvärr finns det många aktivistiska läkare som inte analyserar faktaunderlaget på det sätt som borde vara självklart inom professionen, och även stöttas av facktidningen, jag har fått kommentarer där fel påpekats raderade.
  https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2023/01/smittskyddslakaren-far-ursakt-miljoaktivister-kraver-uppbackning/

  Det finns även en klimataktivistisk grupp inom Läkaresällskapet, vars ledare har samma inte helt vanliga efternamn som en inte okänd chefredaktör på DN.
  https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2022/07/planetart-perspektiv-pa-halsa-viktigt-att-agera-vist-och-langsiktigt/

 12. Olav Gjelten

  Här litar folk flest fortfarande blint till de medier de tar del av. För egen del har detta fått till följd att jag nästan helt slutat diskutera klimatet med dem.
  I deras ögon är jag bara en oupplyst idiot som fortfarande inte förstått att Greta och gänget med henne hela tiden haft rätt och att vi fortfarande bara har tio år på oss.
  Varför kasta bort tiden med något så meningslöst som att diskutera med dessa?

 13. Lars Kamél

  Miljö- och klimatrörelser har blivit en religion som förnekar fakta och vetenskap och hävdar att vissa dogmer är sanna. Dogmer som endera saknar bevis eller är vetenskapligt motbevisade.
  Många i dessa rörelser är religiösa fanatiker som tycker att deras falska världsbild ska gå före verkligheten. En verklighet som dessutom ”vägrar att samarbeta”, då till exempel den globala uppvärmningen går mycket långsammare än vad klimatmodeller säger att den ”borde”.
  Religiösa fanatiker är alltid farliga och redo att ta till våld. Speciellt när allt färre ställer upp på religionens falska världsbild.

 14. Lars Kamél

  Läkare ska verka för människors hälsa. I en tradition från Hippokrates’ tid, skulle läkare svära en ed som bland annat säger att de inte ska göra skada. Den eden svär väl nya läkare inte längre i Sverige, efter vad jag förstår.
  De läkare som blir klimataktivister och propagerar för en snabbavveckling av de fossila bränslena, verkar då absolut inte för människors bästa eller för att undvika att göra skada.
  Tvärtom blir det oerhört mycket skada av att försöka avstå från all den energi som kommer från fossila bränslen. Ekonomin och livsmedelsproduktionen skulle kollapsa. Resultatet blir misär och svält, en katastrof som är mycket värre än de värsta effekter som har förutspåtts av framtida klimatförändringar. Effekter som dessutom inte kan inträffa, då de bygger på modeller som är totalt felaktiga, från de antaganden som stoppas in och till resultaten.

 15. Sören G

  Ta det med ett glatt humör
  https://www.youtube.com/watch?v=O7XbgczbMkg

 16. Gunnar Strandell

  Tege Tornvall, nätverket Klimatsans #9
  Citat:
  ”Är den läkare eller sköterska som står framför oss politisk aktivist med civil olydnad (= lagbrott) på sitt program?”

  Jag gissar att det är OK så länge de inte fiskar ål.

 17. På gränsen till komiskt för oss som minns 1970-talets flum och flower power mm. Inte ett träd eller skog fick fällas, inga djur fick komma till skada, och allt som gällde förändringar fördömdes av vänsterflanken/ den spirande miljöfanatismen. Idag skövlas enorma landområden liksom stora havsområden gladligen av samma gäng trots tusenfallt av miljöförstöring på allvarliga nivåer. Tänk så det kan bli!

 18. foliehatt

  Olav, #12,
  ”Här litar folk flest fortfarande blint till de medier de tar del av. För egen del har detta fått till följd att jag nästan helt slutat diskutera klimatet med dem.”

  1) folk som lita blint på media har inte tänkt några tankar på egen hand.
  2) på grund av 1) så utgör de jungfrulig mark. De är sådana människor som du kan få att fundera i andra banor genom att presentera något FAKTUM som går emot den officiella klimatkatastrofismen, e. vis att det har varit rejält varmare på jorden under den värmeperiod som vi lever i – bevis – nästa samtliga glaciärer runt jorden är nybildade. De är INTE rester från istiden.

 19. Ekoterrorismen, Macrons eget ord, är sedan länge utbredd i Frankrike. Här, liksom i Sverige applåderas den av MSM, många politiker och underlättas av ett under senare år sympatiskt inställt rättsväsen.

  José Bové var en av de tidiga grönröda militanta aktivisterna, mest känd för att 1999 ha lett förstörelsen av en McDonald’s restaurang som protest mot import av amerikanskt nötkött. ”This is a fight against free trade global capitalism. It’s about the logic of a certain economic system,…”. Senare engagerade han sig i att förhindra etableringen av en gård i le Somme där avsikten var att hålla 1 000 mjölkkor, vilket lyckades.

  Ekoterroristerna i kampen mot olika ekonomiska projekt upprättar vad de kallar en ZAD, Zone à défendre, område att försvara. Inom detta område bygger de en kåkstad och upprättar hinder för att stoppa den planerade aktiviteten. Mellan 2014 och 2018 lyckades aktivisterna stoppa en länge planerad flygplats i Notre-Dame-des-Landes nära Nantes i västra Frankrike. Detta är en av Frankrikes mest ekonomiskt dynamiska regioner som har stort behov av en större flygplats. Två lokala folkomröstningar godkände projektet. Regelrätta strider utkämpades där varvid hundratals aktivister och poliser skadades. Aktivisterna kastade syra och molotovcocktails på polisen.

  https://www.google.fr/search?q=zad+nantes+notre+dame+des+landes&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiD09n_kO38AhWZUaQEHeU0A3oQ_AUoAnoECAMQBA&biw=1280&bih=647&dpr=1.5

  Under hösten 2022 upprättades en ZAD i Saint Solien med anledning av det planerade bygget av ett antal stora vattenreservoirer. Området är en jordbruksbygd som vilar på en porös kalkgrund. Grundvattnet ligger högt på vintern, men sjunker på sommaren med torka som följd, om det inte regnar regelbundet. Reservoirerna är tätade med plast och ska fyllas med det rikliga grundvattnet under vintern. Ekoterroristernas argument är att det är fel att konstbevattna därför att det strider mot de naturen, mot Gaia om man vill. Också där stod regelrätta slag. 61 poliser skadades, varav 22 allvarligt. MSM och flera politiker tog parti för ekoterroristerna, däribland Sandrine Rousseau, parlamentariker för EELV, Europe Écologie Les Verts, Frankrikes största gröna parti. Även Jean-Luc Mélenchon, partiledare för La France Insoumise och sedan 2022 ledare för den rödgröna valalliansen NUPES, den största oppositionsgruppen i parlamentet.

  https://www.google.fr/search?q=zad+saint+soline&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjGwqOBpe38AhV7UqQEHV9sD-kQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=647&dpr=1.5

  Baader-Meinhofligan har nämnts här ovan. De mördade kallblodigt bl.a tyska arbetsgivareföreningens ordförande Hanns Martin Schleyer tilsammans med hans chaufför och två polismän. De ansåg Schleyer vara kapitalismen personifierad. Många debattörer i Frankrike varnar för att det endast är en tidsfråga innan ekoterroristerna börjar mörda vad de anser vara klimatskyldiga.

 20. Anders

  #4 Ulf. Tror Du har rätt om att ”[m]edia kapades på 1970 talet av vänster journalister”. Jag vågar påstå att under 80-talet anekterade kommunisterna våra universitet och högskolor, fakultet efter fakultet. Numera skulle jag tro att de flesta forskningsråd är öppet röda. Individen får inte längre plats i vårt land allra minst i forskarvärlden. Här ”ska alla me” och peer-reviewas med mössan snällt i hand. Den andra handen har man ännu frihet att knyta i fickan… Men innan 2030 är nog den möjligheten bortransonerad genom något allt överskuggande klimatmål …

 21. Ulf Lindberg

  Att det finns aktivistiska tjänstemän inom statens, regionerna och kommunernas förvaltning är väl känt. Stundtals har de hyllats i TV. Rent konkret betyder de att de sätter sin uppgifter som statstjänstemän i bakgrunden och sätter sin egen agenda först. Hur kommer andra mindre aktivistiska tjänstemän att agera. Ja, vad är det de ser. De ser att den gamla tjänstemannakulturen där tjänstemannen är en oväldig tolkare av regeringens föreskrifter har övergetts och inga åtgärder görs mot dem som följer sin egen agenda.
  Så varför ska de då låta bli att följa en egen agenda de också, t.ex den att använda sin position till att berika sig själva. Med borttagandet av tjänstemanna-ansvaret och slappheten mot aktivistiska tjänstemän kommer vi att riskera att får en tjänstemannakår som är till en del aktivistiska och till en del korrumperade och flytande gränser däremellan.

 22. Kent

  ”Grönt våld”, ”grön fascism och terrorism”, ”de militanta klimatrörelserna”.

  Vilket våld utövar klimatdemonstranterna? Inget, de är passiva och i vägen men de utövar inte våld. Det är snarare tvärtom, aktionerna har präglats av anti-våld.

  På vilket sätt är de militanta? Har de vapen och marscherar i bruna skjortor? Nej, de har varken vapen eller marscherar i takt.

  Och grön fascism, vet Nordin ens vad fascism är? Klimatrörelserna har ingen maktposition, de är inte nationalistiska och de verkar inte för storkapitalets intressen. Här kan man läsa om fascism:
  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fascism

 23. Simon

  #22 Kent
  Ingen maktposition?
  Har du ens sett Henrik Jönssons inslag.

 24. Anders

  Det gröna våldet är, i min värld, främst en psykologisk, hjärntvättande skrämselpropaganda som skapar oro, depression och osjälvständiga, lättledda människor. Deras ”klimatågärder” kostar skjortan och skapar riktiga kriser inom energi, ekonomi och natur.

 25. Kent

  #23 Simon
  Har du sett videon? Det är helt uppenbart att klimatrörelsen inte utgår från en maktposition då den i så fall hade genomfört alla sina förslag redan. Vet du vad ”makt” betyder?

 26. Simon

  #25 Kent
  Det råder inga tvivel om att klimatrörelsens slutmål innebär total kommunistisk diktatur. Vet du vad diktatur betyder?

  Tror du att detta går att uppnå utan att begå övergrepp, inskränka friheten eller ta till våld?

  Att vi på kuppen dessutom blir fattigare än kyrkråttor motverkar dessutom verkligt miljöarbete.

 27. Stefan Eriksson

  #21 Ulf Lindberg
  Aktivism i tjänsteutövning är ett förstadium till det som kännetecknar en anarki.
  Det stör mig, och behöver enligt min åsikt beivras, innan vi står inför fullbordat faktum.

 28. Roland Salomonsson

  Magma!
  Vad gäller svensk miljöpolitik och dess tillämpningar UTÖVER vad lagarna säger:
  Aktivisternas teknik är att besluta utöver lagarna och generera ett överklagande. eftersom de redan har ”kolleger” i några av de högre miljödomstolarna (vid civilrätt (hovrätt/HD), så har de redan full kontroll via HILDA, RUBEN, IDA resp Legal Lady´s, vilka fäller domar som prejudicerar i målen. När det gäller övriga domstolar, så antingen fälls domen till stöd för aktivisterna eller om det ser ut att bli ”avslag” (det finns ”neutrala domare), så vänder sig målsägaren till kanaler inom EU-kansliet, som snabbt producerar ett EU-beslut till stöd för aktivismen, varvid den högre domstolen i Sverige viker sig och antar aktivismens linje.
  Typexempel när media skriver om att ”FN” uttalar sig, så är det i regel Svenska FN-föreningen (liknande liknande Zozze-NGO), skickat en skrivelse till en lokal aktivistgrupp i New York, som via FN-kansliet skickar skrivelsen till Sverige underskrivet som ett ”FN-beslut”. Allt samordnat med media. Därefter sker ett Regerings- eller domstolsbeslut i frågan, oftast mot den allmänna meningen. Statskorruption! Bedrägeri!

 29. Kent

  #26 Simon
  ” Det råder inga tvivel om att klimatrörelsens slutmål innebär total kommunistisk diktatur. ”

  Inte alls. Några uttrycker säkert den lösningen men det är på inga sätt den enda möjliga för klimatrörelsen.
  Och ja, jag vet vad diktatur betyder. Det var ju nära att despoten Trump lyckades införa en sådan

 30. foliehatt

  Kent,
  men så undervisa oss då.

  Vilka är medlen som den gröna rörelsen kommer att använda för att nå sina mål? vilka är dessa? finns det rum för demokrati? eller blir det begränsningar? kommer äganderätten inskränkas? och hur i så fall?

  Och, hur bråttom är allt detta? står vi mitt i en klimatkris? i så fall vilka är bevisen för detta?

 31. Daniel Wiklund

  Kent är tillbaka, med nya tag, men inte med nya tankar.

 32. Kent

  #30 foliehatt
  För mig är det självklart att en förändring av samhället sker under demokratins hand. Frågan är om alla kommer att respektera det? Vad säger du själv som är emot förändring av samhället, kommer du att respektera det om det är demokratins vilja?

  Äganderätten är redan idag begränsad av regelverk och regelverket kan komma att utvecklas mer. Tex kan det gälla skog, mark, sjöar etc.

  Innebär en omställning begränsningar i våra liv? Några förändringar blir det nog, men är de begränsande? Jag tror att mycket kommer att bli bättre till och med. Sverige och svenskarna kommer att slippa lägga 170 miljarder SEK på fossila bränslen som importeras från någon diktator med tveksamma ideal. Visst, el är inte gratis men de pengarna hamnar ju i alla fall lokalt.

 33. Daniel Wiklund

  Kent Mästare i floskler. Ägna några ord till att berätta vem du är. Demokrati är beroende av att man spelar med öppna kort.

 34. Det påstås här ovan att ekoterroristerna är passiva och i vägen men de utövar inte våld och att de inte har några vapen. Det är sant att de inte är beväpnade med skjutvapen, ännu. Däremot är de beväpnade med meterlånga 20 mm armeringsjärn, fyrverkeripjäser, molotovcocktails och plastpåsar fyllda med saltsyra. Den som tror att träffas av en liter saltsyra är fredligt och passivt bör själv testa upplevelsen.

 35. Fredrik S

  Äh, klimatkris eller inte.

  Socialism: The Failed Idea That Never Dies!

  Det är som vanligt.

 36. Jojje

  Jag skulle säga att förstöra/begränsa infrastruktur är våld om det försenar och tar resurser från räddningstjänst och blåljuspersonal eller att förstöra andra samhällsviktiga resurser.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5ld

 37. UWB

  Åsikter ska vara fria, men det blir mer och mer så att enbart ”rätt” åsikt gäller. Det kan ligga något i att det är mest äldre personer som är aktiva i debatten mot den ”rätta” åsikten, inte bara för att det kräver viss mogenhet för att se igenom den propaganda som man matas med, men även för att det kan påverka ens arbetsliv.

  Jordan Peterson är redan drabbad av det – det kanadensiska psykologförbundet kräver att han ska gå på kurs i rätt tänkande för att få behålla sin licens, men det finns många exempel på, företrädesvis, akademiska personer som blivit av med sina arbeten för att en mobb (som i många fall består av studenter som inte ens har gått kurser hos nämnda person) ställer till med ett sådant liv att Universiteten väljer att ställa sig på deras sida och inte dess anställda.

  Det finns mycket att tycka om detta och primärt handlar det om att få överdrivet mycket mediatid för sina åsikter. De som vill ”rädda” våtmarkerna anser att de omöjligt kunnat få den uppmärksamhet det fick om det inte gjort sina kampanjer. Där spelade inte pengar någon roll, men problemet är naturligtvis att om de når framgång med sin (olagliga) aktivism kan det locka andra gruppen till samma sak och gör många grupper detta samtidigt, då blir det kaos.

  https://www.youtube.com/watch?v=yyi8td2B25o&t=2212s

 38. Gunnar Strandell

  När jag läser om Fascism på Wikipedia behöver jag bara ersätta ordet ”ultranationalism” med ”miljö- och klimatglobalism” för att känna igen allt annat i beskrivningen.

  Och det skrämmer mig!

 39. Kent #22,

  ”Vilket våld utövar klimatdemonstranterna? Inget, de är passiva och i vägen men de utövar inte våld”

  ??? Märklig syn på vad våld innebär. Låt mig ta några exempel:
  1. Ett gäng klimathysteriker ockuperar din garageuppfart och förhindrar dig att använda din bil.
  2. Andra klampar in i ditt hem utan att ringa på och ockuperar ditt hem.
  3. Några klampar in på en flygplats, klistrar fast sig vid det privata flygbolagets plan och/eller klättrar upp på planet
  4. Några kliver ut i en trafikerad gata och förhindrar folk att ta sig fram.
  5. Några blockerar en bro i staden för att synas och locka till sig media.

  Vad exakt menar du inte är våld i dessa sammanhang? Är det en skillnad mellan privatägda flygplan och privatägda bilar? Eller ligger skillnaden mellan privat egendom och gemensam egendom?

 40. Anders

  Två frågor till den som har insikter:
  1) Kan det inte vara så enkelt att det gröna våldet som förespråkar grön omställning har ett behjärtansvärt syfte att begränsa mänsklighetens ”fotavtryck”?

  Den svåra frågan kommer säkrare 😉 än ett brev på posten:

  2) Hur goda underlag finns då för de beräkningar som t ex WFF och SNF är flitiga med att basunera ut? Tänker främst på denna typ https://www.footprintnetwork.org

  Dags för alla KU:s snillen att kalkylera 🤔

 41. Kent

  #39 Ingemar
  Med våld menas självklart fysiskt våld mot annan människa. Att vara i vägen kan upplevas som besvärligt men våldsamt är det inte.

 42. Kent #41,

  Det är din definition. Men våld kan även förekomma mot egendom. Och det är rätt magstarkt att i klimatets namn (eller vad det nu är) delta i organisationer som tillåter våld mot egendom på det sätt som beskrivs i mina exempel och av Henrik J ovan. Delar du deras åsikt att detta är moraliskt legitimt?

 43. Kent

  #42 Ingemar
  Inte min definition utan standard svenska. Blir ju tämligen meningslöst om du hittar på godtyckliga egna definitioner på standardbegrepp inom språket.

  ” 1. Ett gäng klimathysteriker ockuperar din garageuppfart och förhindrar dig att använda din bil.
  2. Andra klampar in i ditt hem utan att ringa på och ockuperar ditt hem.
  3. Några klampar in på en flygplats, klistrar fast sig vid det privata flygbolagets plan och/eller klättrar upp på planet
  4. Några kliver ut i en trafikerad gata och förhindrar folk att ta sig fram.
  5. Några blockerar en bro i staden för att synas och locka till sig media.”

  1-2: Har detta hänt eller fabulerar du?
  1-5: Ser inget våld här. Någon skadad? Något förstört? Nej..

 44. Daniel Wiklund

  Kent Än slank han hit, än slank han dit, sen slank han ner i diket.

 45. Kent #43,

  Du svarar inte på min fråga om du delar dessa gröna våldsverkares metoder? – Bara så att jag vet vad du kan tänkas vara kapabel till.

 46. foliehatt

  Kent, #32,
  här är min tolkning av dina svar:
  1) du hör till en mindre falang av de vilka hävdar klimatkatastrof som fortfarande respekterar folkvilja. Många namnkunniga företrädare för övriga som argumenterar som du är uttalade antidemokrater (Roger Hallam, Per Holmgren, Greta, alla de på Socforums scen i HJs video,, etc).

  Fysiskt våld och hot om våld har förekommit länge, även i Sverige, för att tvinga framtiden i en viss riktning (anti-päls, straight edge). Och till ännu högre grad – sabotage av gemensamma funktioner samt allmän och privat egendom (XR, Greenpeace, etc). Dig undantaget – hoppas jag – är det demokratiska underskottet stort. ”Rörelsen” saknar helt enkelt en demokratisk ryggradsreflex. Den är väldigt elitistisk i sin syn på de problem som de själva anser finns och definierar. Som ett mycket talande exempel kan nämnas Greenpeace struktur med ”upplysta aktivister” i centrum som raggar horder av stödjare, som får bidra med pengar men utan inflytande på verksamheten.

  2) Äganderätten ska och kommer att inskränkas. De flesta är ju inte villiga att skriva på ett carte blanche i den frågan. Vilket för oss tillbaka till demokratifrågan. Vem ska besluta om? vad? och vilka? som ska drabbas av indragen rätt till sin egendom. Du? Hallam? Greta? Bolund? Om du menar allvar med utsagan att du tror på demokrati så måste du se mer ödmjukt på frågan.

  3) Den sista delen är endast svammel och handviftande. Jag kan inte undgå att tänka på Sauks gamla sketcher i Lorry (tillfälligt avbrott) när han med armarna uppvridna på ryggen lovade och svor att ”allt var så bekvämt så” En rejäl satsning på kärnkraft så har du dina dubier kring energi från diktatorer lösta en gång
  för alla.

  4(?) Slutligen så undviker du än en gång noggrant, att beskriva för läsarna av denna blogg, varför och hur vi befinner oss i en klimatkris – här och nu.

 47. Lars Kamél

  Självklart vill många av de klimathotsreligiösa avskaffa demokrati, marknadsekonomi och kapitalism! Vi ser påståenden om att demokratin behöver pausas och att det behövs ett nytt ekonomiskt system.
  Vi ser också förslag om att införa världsregering och global planekonomi. Att andra ord används, ska inte lura någon. Världsregering är detsamma som världsdiktatur, för hur skulle det annars gå till att tvinga alla länder i världen att lyda världsregeringen?
  Klimathotsreligiösa som har utmärkt sig när det gäller sådant är bland annat Torbjörn Tännsjö, Pär Holmgren och Jörgen Randers.

 48. Nedan tre länkar till foton av passsiva aktivister mot flygplatsen Notre-Dame-des-Landes vilka som synes inte utövar våld.

  Hemmabygd granatkastare: https://usbeketrica.com/uploads/images/thumb_700xh/5a60dec7d7b7f.jpg

  Fredliga molotovcocktails: https://media2.ledevoir.com/images_galerie/nwd_612267_462479/image.jpg

  Passiv stenkastare: https://www.lexpress.fr/resizer/5loUSQJQ61lT5Dwl0fq5QJUhOmQ=/970×548/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/lexpress/Y5IFKZPS75A3PHSOKQZM27ZFT4.jpg

 49. foliehatt

  ABF verkar ha sina fingrar i många syltburkar.
  Enligt SvD/Aftonbladet ska de ha raggat gängkriminella som medlemmar i den lokala sosseföreningen i Botkyrka kommun för att kuppa bort Sossarnas lokala ledare som hämd för att hon stängde ned en handfull ungdomsgårdar som drevs i ABFs regi, där det var fullt av kriminella på lönelistan, öppen knarkförsäljning och annan skit. Det samhällsbärande partiet. Jo, tjenare!!

 50. Daniel Wiklund

  # 48 Lars M Såna där dårar ska inte gå lösa.

 51. #Daniel Wiklund 50#

  Värst är att ekoterroristerna åtnjuter MSMs unisona stöd liksom från de rödgröna politikerna. Detta i skarp kontrast till hur vi Gula Västar beskrevs av samma MSM och politiker. Mycket våld förekom vid de Gula Västarnas demonstrationer i storstäderna. Dock utövades detta våld av vänsteranarkister kallade Black Block bärande gula västar. Samma personer som idag tar tillfället i akt att utöva grönt våld. MSM och regeringen kallade in Black Block medlemmar för att kunna skylla skadegörelsen på de Gula Västarna och motivera det polisvåld som utövades mot de äkta Gula Västarna. 143 av oss skadades allvarligt varav 14 förlorade ett öga.

  Gula Västar i Falaise: https://www.fotosidan.se/gallery/view.htm?ID=383336

 52. Jag tror inte att man med bästa vilja kan kalla alla de demonstrationer som genomförts här och var av gröna aktivister för ”fredliga” Man har inte sökt demonstrationstillstånd, aktionen går ut på att sabotera en vanlig civil verksamhet (bil, bussar, flyg) inte att demonstrera i vanlig mening. Och man lyder inte polisens tillsägelser.

  Visst, en från början fredlig och grundlagsskyddad demonstration kan saboteras av infiltratörer och bråkstakar. Polisen har då rätt att avbryta demonstrationen. Därför är det viktigt att demonstrationen har en ledning som dels ser till att plakaten är de som åsyftas, dels kan varna busarna för att delta.

  Motdemonstrationer är förstås OK, men de skall då vara av samma karaktär som den ordinarie demonstrationen för att kunna kallas fredlig.

  Ingen av de aktivistiska gröna demonstrationer som Henrik J talar om är fredliga eller ”passiva” demonstrationer. De är våldsamma till sin karaktär.

 53. #22 Kent

  Klimatrörelserna har ingen maktposition, de är inte nationalistiska och de verkar inte för storkapitalets intressen. Här kan man läsa om fascism: wikipedia

  Beträffande fascism är inte Wikipedia rätt kunskapskälla. Fascismen är mycket äldre. Jag föreslår att du tittar på denna video där Johan Westerholm berättar om Muslimska Brödraskapets rötter i Ungturkarna (folkmordet på armenier greker och assyrier 1915-1923) Brödraskapet har i dag nära samarbete med Extinction Rebellion och hade i början av 1900-talet nära band till tyska Wandervogel (”en del av den tyska ungdomsrörelsen som grundades 1901 som en ideell och av romantiken inspirerad motkraft till dels en pågående industrialisering, dels som en reaktion mot det borgerliga samhällets förment konstlade liv.”) Wandervogel blev under nazisttiden en del av Hitlerjugend.

  https://www.youtube.com/watch?v=vXxuCIJzCSs

  Det tar 1 timme att se. Tillbaks till ett enklare samhälle – ett gemensamt drag för diverse fascistiska rörelser inklusive moderna miljörörelser. De finns en del 2:

  https://www.youtube.com/watch?v=VxkiSyx6AP4

  Bland annat om Martin Heidegger som tänkte sig en global apokalyps för att rädda planeten. Synen på energiutvinningen; vad gör vi med naturen? ”Man hör sällan eller aldrig en miljöpartist försvara vattenkraften”, ”dom är emot gruvor” ”Våldtäkt mot naturen” Därför är vindkraft det enda tillåtna enligt Heidegger, du gör inga ingrepp på naturen…

  Jorden kan inte föda fler än 500 miljoner människor utan våldtäkt på naturen. Tillbaka till medeltiden i Europa respektive det ursprungliga kalifatet. Jag förmodar att den tänkta vägen dit innehåller våld.

  ”Klimatdiktatur, det är vad dom här vill ha.” – ett antal välkända gröna profiler.

  Fascistisk ideologi i olika varianter och med diverse samarbete mellan rörelserna. Kan kanske bli våldsamt framöver.

 54. Anders

  En sällan påtalad, subtil aspekt av ”grönt våld” utövas, menar jag, faktiskt i denna stund via ”peer-review-systemet”. Karriärsugna alarm[kommun]ister, med långa publikationslistor dominerade av ”dussinförfattarartiklar” (där jobbet gjorts av asiatiska [utsända?] spökskrivare utan socialt liv) bedriver ”pal-review” inom alarmismsekten och (här kommer våldet in) ”fear-review” gentemot de stackars återstående akademiska sanningssökare som lyckats överleva systemkollapsen. Ett diskret ”grönt våld” som framgångsrikt bedrivs och finansieras av en mäktig global sammanslutning med mottot ”The Great Reset – to improve the state of the world”!

  ”Lyssna på forskarna”? Jo, tjena!

  Mitt råd blir: Våga räkna själv istället!

 55. Simon

  Noterar kort att när ”Kent” fick svar på tal försvann han fortare än en avlöning (efter elräkningen är betald)

 56. Ulf L

  Kent
  Våld eller ickevåld är ett trubbigt begrepp för att analysera klimataktivisternas aktiviteter. Tvång är ett bättre begrepp. Tvång i vårat samhälle är reserverat för staten. Det är det som man menar när man säger att staten har våldsmonopolet. En annan sak som finns i det västerländska samhället är att det som inte är förbjudet är tillåtet. Varje person är alltså en fri agent inom givna ramar.
  Klimataktivister som hindrar mig från att göra det jag vill accepterar inte de spelregler som gäller för samhället på två sätt, dels tar de på sig en rätts som ingen gett dom dels hindrar de mig från att göra det som jag har laglig rätt till.
  Att man då blir misstänksam mot deras vilja att följa demokratins spelregler är inte så konstigt.
  Det är alltså en betydligt allvarligare fråga än att några kommer försent till jobbet.

 57. Håkan Bergman

  Ulf L
  Spot on, tack för den!

 58. Anders

  #56 Ulf L. Gillar Din klockrena analys om grönt våld ”Klimataktivister som hindrar mig från att göra det jag vill accepterar inte de spelregler som gäller för samhället”!

  Dock får den mig att undra om inte även staten har gått för långt med sin ”gröna omställning”. Vart tog den enskildes rättigheter och friheter vägen?

 59. Paul Håkansson

  Alex Epstein: The World Economic Forum is anti-human

  https://www.youtube.com/watch?v=f0JQaV7lYHs&ab_channel=FoxNews

 60. #54 Anders

  Ett diskret ’grönt våld’ som framgångsrikt bedrivs och finansieras av en mäktig global sammanslutning med mottot ’The Great Reset – to improve the state of the world !’ ”

  Det där tror jag inte alls på. Det publiceras åtskilligt antialarmistiskt som går ut på att mänskliga utsläpp av koldioxid har liten betydelse för jordens medeltemperatur (energibalans) eller ingen betydelse alls eller t.o.m. att mänskliga utsläpp saknar betydelse för den observerade ökningen av koldioxidhalten i atmosfären.

  Läs här om en sådan artikel: https://klimatsans.com/2022/06/08/royal-society-tron-att-co%E2%82%82-orsakar-uppvarmning-kan-uteslutas-efter-ny-analys/

  Slutsatsen är Hence, the common perception that increasing CO2 concentration in the atmosphere causes increased T can be excluded as it violates the necessary condition for this causality direction. och förtydligat så här: in the recent decades, the more accurate modern data support a conclusion that this principal direction has become exclusive. In other words, it is the increase of temperature that caused increased CO2 concentration. Hela artikeln finns här: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2021.0836#d1e5671

  PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY A är en gammal, högprofilerad publikation. Artikeln av Koutsoyiannis et. al. är granskad av två referees – ändå är den helt fel vad gäller slutsatsen om CO2. Refereerna uttrycker viss skepsis men slår inte ner på det som är fel vilket dom absolut skulle ha gjort om dom hade haft en ”grön” agenda.

  När jag råkade få syn på artikeln på Klimatsans kunde jag först inte tro mina ögon! Hur i ”#@%¤ kan dom publicera detta??? Borde ha lett till mothugg i nästa eller nästnästa numer !

  Inte då! – Nu har jag fått en kommentar publicerad i samma publikation där jag visar vad som är fel: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2022.0529

  Man kan tycka att någon alarmistiskt sinnad forskare skulle ha skrivit långt före mig. Så har inte varit fallet. Det är inte konstigt – aktiva forskare som ser detta fel rycker på axlarna och bläddrar vidare. Man får inga akademiska meriter när man påpekar triviala felaktigheter.

  Det finns många fler uppenbart felaktiga skrifter i peer-rewiev litteratur – men den här tycker jag är så extrem. Hur kan man tro att CO2 har ökat från 280 till 415 ppm därför att jorden blivit 1,2 grader varmare och det är uteslutet att CO2 kan ha förorsakat någon uppvärmning.

  Särskilt svårt verkar det inte vara att publicera saker som strider helt mot vedertagen fysik så som den beskrivs t.ex. hos IPCC.

  ”Grönt våld” är en strömning som finns i diverse moderna rörelser – och dom har rötter i gamla ökända ideologier. Malthusianism, fascism, kommunism, m.fl. Dom vill ersätta demokrati med expertstyre – som skulle rädda planeten. Hur det skulle utvecklas med tiden kan vi gissa. 👿

  Nu kan jag börja kalla mig klimatforskare – med en publicerad artikel i en publikation med peer-rewiev. 😀

  Förekomsten av uppenbart felaktiga studier och att skeptiker åberopar sådana som argument för att avskaffa klimatpolitiken ger alarmisterna ett gott argument alldeles i onödan. ”Se här de typiska falska argument klimatförnekarna använder.”

  Självklart refererar IPCC inte till Demetris Koutsoyiannis arbete från 2020 där samma tankar presenterades första(?) gången. IPCC refererar inte till alla peer-rewiev artiklar om klimatet. Dom bara ignorerar sådant dom anser är oseriöst. Det är många ”skeptiker-artiklar” som IPCC med all rätt ignorerar. En intressant fråga är om dom också ignorerat artiklar som skulle ändra bilden som ges av WG1 utan att ha fullgoda skäl? Någon som vet?