Om dumhet

Dumhet förekommer ofta och inom många områden. Dumhet som inte behöver bero på bristande intelligens, men exempelvis oförmåga att ta reda på, och acceptera, fakta.

När det gäller klimat och klimatförändringar, förekommer mycket dumhet. Exempelvis larm som bygger på dumhet, exempelvis dumheten att inte räkna med att folk kommer att anpassa sig.

Vi har till exempel larm om  att jordbruksproduktionen kommer att kollapsa när (eller om) världen blir varmare. Larm som brukar utgå från ett vanligen outtalat antagande om att världens bönder kommer vara så dumma att de fortsätter att försöka odla samma grödor fast klimatet förändras så att grödorna inte längre fungerar.

Så dumma är faktiskt inte världens bönder. Bönder har anpassat sig till förändringar, i klimat och annat, i tusentals år. De kommer inte att fortsätta som tidigare, om mycket förändras. De kommer att byta grödor om det behövs.

Fast behöver verkligen grödor bytas? Alla stapelgrödor, som vete och ris, odlas i flera olika klimatzoner, med olika medeltemperaturer och årstidsväxlingar. Om det skulle bli för varmt och/eller torrt någonstans, borde det i stället bli tillräckligt varmt och blött någon annanstans.

Dessutom är två länder med huvudsakligen tropiskt klimat, nämligen Brasilien och Indien, stora producenter och exportörer av jordbruksprodukter. Om det går att odla i tropiskt klimat, varför skulle det inte fortsätta att gå om tropiskt klimat breder ut sig?

Det är dessutom dumt att inte se på spådomar från någon källa som eventuellt kan vara trovärdig. Som IPCC. Där har OurWorldInData ett avsnitt om vad IPCC spår om framtida jordbruksproduktion i olika utsläppsscenarier. Faktiskt, så spår IPCC att skördarna ska fortsätt att öka:

https://ourworldindata.org/explorers/ipcc-scenarios?facet=none&country=SSP1+-+Baseline~SSP2+-+Baseline~SSP3+-+Baseline~SSP4+-+Baseline~SSP5+-+Baseline&Metric=Agricultural+production&Sub-metric=Crops&Rate=Per+capita&Region=Global

Fortsätta, för skördarna har ökat, enligt FAO:s statistik. Det handlar om en mångdubbling de senaste 6 decennierna.

Kanske ska det ses som dumhet att ignorera vad som har hänt, i en varmare värld, och vad som spås för framtiden, av ett organ som många anser vara den stora auktoriteten på klimatförändringar och deras följder?

Ett annat exempel på dumheten att ignorera att folk kommer att anpassa sig, är spådomar om att miljoner människor kommer att drabbas om havsnivåerna fortsätter att stiga. Något som bland annat Lomborg har skrivit om.

För det första så stiger havsnivåerna globalt med enstaka mm/år. Exakt hur många mm, beror på vilken dataserie man tror på. Ingen har då cm/år, som skulle kunna vara alarmerande. Enstaka mm/år, innebär att folk som bor vid kuster och på öar har massor av tid att anpassa sig. De kommer inte att stanna kvar och först bli blöta om fötterna och sedan, efter många hundra år, drunkna. I och för sig kan de drunkna tidigare, om det blir någon tillfällig, extra höjning av havsnivån. Med dagens teknik, kan de få förvarning i god tid och sätta sig i säkerhet.

För det andra, ger denna långsamma förändring god tid att ställa om. När hus blir så gamla att det är dags att riva, kan nya ersättningar byggas längre bort från kusten. Det finns tid att bygga skyddsvallar. Det finns tid, helt enkelt. Inget kustsamhälle blir överraskat över att havsnivåerna stiger, för det går så långsamt.

När det gäller invånare på öar, finns det inte heller mycket anledning till oro. Korallöar är inte statiska, utan dynamiska och följer med i havsytans svängningar. Något som Charles Darwin påpekade redan 1842. Andra typer av öar har områden som ligger så högt över havsnivå att folk kan bo där utan att bli blöta om fötterna. Dessa öar kan visserligen bli lite mindre, men större delen av arealen borde bli kvar i många hundra, eller tusen, år.

Larm som bygger på uppenbar, men  vanligen outtalad, dumhet är helt enkelt ingenting att bry sig om.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  Men, dumhet är också det enda som till och med gudarna kämpar förgäves mot.

 2. Micke Lindström

  Med undantag för självutnämnda klimatgudar.

 3. Håkan Bergman

  Och snart har vi väl AS, Artificial Stupidity, också. Men vänta det finns nog ingen efterfrågan på den.

 4. Lasse

  Tossevallen , den som skall skydda Falsterbonäset är emellertid väldigt försenad.
  Det var över 150 år sen vattnet steg i södra Östersjön med 2 meter.
  På 150 år har därtill havsnivån ökat med 4,5 cm (0,3 mm/år)

  Skåningarna är långsamma 😉
  För övrigt så kanske accelerationen ökar takten nån gång-vem vet-det ser dock inte ut så idag:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=120-022

 5. UWB

  En liten fundering här om dumhet. I bakvattnet har det varit en diskussion om huruvida koldioxidhalten styrs av temperaturen i stället för den gängse uppfattningen om att temperaturen styrs av koldioxidhalten.

  I samband med pandemin stod det klart att koldioxidhalten inte sjönk som förväntat och därför skulle det stärka hypotesen om att ökade temperaturen skulle öka koldioxidhalten och att då temperaturökningen skulle bero på andra faktorer som inte beaktas i dagsläget.

  Man skulle kunna förvänta sig en offentlig diskussion om detta, men narrativet är fortfarande att koldioxid är ont och måste ner till varje pris. Har detta tystats ned eller finns det en allmän accepterad förklaring till detta.

  https://www.industrinyheter.se/20210125/31057/finns-det-ett-samband-mellan-koldioxid-och-klimatforandringar

 6. Lars Cornell

  Hur dum man är måste man vara klokare än sig själv för att begripa. Eftersom inte många uppfyller det kriteriet ser energi- och klimatpolitiken ut som den gör.
  De dumma kallar det för konspiratoriskt, fast det är de själva som gjortet.

 7. Tege Tornvall

  Eftersom världens kuster inte är lodräta utan oftast sluttande, breder mer havsvolym snarare ut sig än stiger. Sådant kan motverkas med modern teknik – som i Nederländerna.

  Havsnivåer mäts säkrare t. ex. i hamnar än per satellit. Säkra mätningar visar 1-2 mm per år, en logisk följd av varmare hav sedan Lilla Istiden.

  Frågan är om det fortsätter om mindre solvind släpper in mer kosmisk strålning med mer moln och nederbörd som följd. Det talar snarare för kyligare klimat framöver.

 8. jax

  Om man reser genom det svenska inlandet så ser man att stora delar ligger minst 100 meter över havet. Så det finns ingen risk att Sverige skulle bli obeboeligt pga stigande havsnivåer. Bor själv i platta Luleå med ca 200 m till Bottenviken. Bostaden ligger trots det 13 m över havet så jag kan nog tryggt bo kvar i många hundra år.

  Kan ge ett exempel på dumhet angående detta:
  Ett hundra år gammalt kort på norra hamnen i Luleå visades på fb. Då kommenterade några att det skulle bli bekymmer med översvämningar pga den stigande vattennivån. Jag påpekade att kortet är hundra år gammalt, så vattennivån har sjunkit med en meter sedan dess. Och nivån sjunker med samma hastighet idag. Så för att hamnen ska översvämmas krävs det först att havsnivåhöjningarna blir större än landhöjningen vilket tar åtminstone femtio år i värsta fall. Därutöver måste sedan den då kanske 1,5 m stora nivåminskningen ätas upp innan vi behöver bekymra oss. Detta tar väl omkring 150 år till. Uppenbarligen förstod de inte detta utan lyssnade bara på alarmisterna.

 9. Lars Cornell

  #6
  Enstaka kan göra en klassresa och lyfta sig själva från dumhet till insikt. NT rapporterar, Matias Schain (MP) som arbetat med utredningen ”Värdet av vinden” skriver,
  ”Just landbaserad vindkrafts påverkan på närboende är den fråga där jag själv gjort den största resan. Att stå i människors trädgårdar, och med egna ögon och öron förstå hur dessa människors närmsta omgivning förändrats, från tyst skogsmiljö till energiproduktionsområde – med vindkraftverk 250 meter höga har påverkat mig. Jag hoppas att ni som tagit emot oss i era hem märker det i betänkandet”.
  Kommunernas veto har sin grund i den erfarenheten.

  https://nt.se/debatt/artikel/vardet-av-vinden-en-utredning-som-blaste-forbi/r9o49ymr

 10. Ivar Andersson

  Albert Einstein:
  Två saker är oändliga: mänsklig dumhet och universum; och jag är inte säker på det andra.

 11. SatSapiente

  #3 Håkan Bergman
  Helt rätt, NS, Natural Stupidity finns det i stort överflöd.
  Jämför även med egenskapen Kompetens där varianten Inkompetens också finns i stort överflöd.

 12. Dumhet eller inte – men det räcker att gå tillbaka till det omhuldade 1800- talet och dess, för oss människor, svåra klimat.

  1800-talet var ett elände med översvämningar, torka, värmeböljor(!) Och köld.
  Missväxt, sjukdomar och klimatmisär präglade det sk förindustriella klimatet – under 1900-talet stabiliserades vädret och en gynnsam klimattrend etablerades -:antalet människor tokökade under 1900-talet och skördarna mångfaldigades.

  Jordens värmeperioder är gynnsamma för liv.

  Om man får tro vetenskapen så har klimatvariabiliteten ökat dom senaste 900 000 åren – just nu har vi tur.

  Klimatvariationen dom senaste 1000 åren är omfattande – och jag förvånas över att dom senaste 50 åren inneburit så små variationer i min nära natur, trots eller tack vare antropogen Co2.

  Mina mor och farföräldrar föddes i slutet på 1800- talet och fick, som bönder, alltid höra av sina föräldrar att vädret och skördarna blev bättre – svälten försvann..

  Sett till klimat och relaterade oväder så har vi det bättre på 1900- talet än 1800- talet.
  Ändå handlar snart allting om hur svårt vårat klimat är idag.

  Arktis var först i ropet som i kris enl alarmisterna – men när det visade sig stämma mindre bra så började man använda den globala havstemperaturen som slagträ och skrämselpropaganda..

  Allt som vanligt folk inte kan följa är numera essensen i alarmisternas joddlande.

 13. Björn

  I kontrast mot den verklighet som vi ser och upplever, framstår politikernas naiva, infantila och okunniga uttalanden, som dumma och korkade. Grunden för vår utveckling är naturvetenskaperna som bygger på empiri och inte gissningar i datormodeller. I klimatfrågan har klimatforskarna skapat en fiktiv verklighet byggd på just gissningar om framtiden, helt fritt från empiri. En okunnig politikerkår med otydlig bakgrund i sina CVn, har hakat på utan förmåga att värja sig mot klimatpropagandans fikonspråk. Nej, någon måste i sin egenskap av förnuft och kunnighet, bryta upp denna cementerade mur av dumhet.

 14. UWB

  Tänk om människan utvecklades tidigare och vi flyttar oss 20 000 år tillbaka i tiden. Full istid råder men som människa har vi städer, flygplan, använder fossila bränslen etc.

  Men, havsnivån är 120 meter lägre än idag. Hur skulle människan tänkt då när de bosatte sig. Räknade de med att isen skulle smälta och vattnet stiga rejält, eller byggde de bara där de tyckte det var lämpligast (som idag).

  Poängen är att om nu risken är så stor att havsnivån kan höjas 7 meter, varför togs det inte tidigt fram ett beslut om att inga byggnationer fick finnas som inte byggdes minst 7 meter ovan vattenytan? Nu oroas man över 3 mm per år, 30 cm på 100 år, 7 meter på 2 300 år etc.

 15. GK

  Jo, man förvånas ständigt över klimatalarmisternas, som det verkar, strävan att återvända till väder och klimat som rådde i mitten av 1800-talet.
  För några år sedan åkte min fru och jag med på en gruppresa till Irland. Bland mycket annat fick vi lära oss ett välkänt Irländskt begrepp: The Great Famine. För er som inte vet betyder det Den stora svälten.
  På 1800-talet var Irländarnas huvudsakliga föda potatis, och några år efter 1850 slog skördarna fel år efter år och en grym svält bröt ut. Under en relativt kort period minskade Irlands befolkning från 10 till 5 milj. invånare. Utvandring till USA och död genom svält var de huvudsakliga orsakerna. Det finns än idag många förfallna ödegårdar här och var på Irland som dystert påminner om den tiden.

  Gud bevare mig för att flytta tillbaka till den tiden. Snacka om dumhet!

 16. Bengt Abelsson

  Jag ber att få hänvisa till Cipolla:

  The Basic Laws of Human Stupidity.

  Han beskriver och indelar mänskligheten i fem kategorier, varav de dumma (stupid) är de farligaste.

  Slå upp, läs och förfasas.

 17. GK

  #16 Bengt Abelsson

  Den preussiske generalen von Clausewitz lär ha delat in sina officerare enligt två kategorier, flitiga och lata samt smarta och dumma.
  De flitiga och smarta var de som gjorde jobbet.
  De lata och smarta blev befordrade.
  De lata och dumma brydde han sig inte om.
  De flitiga och dumma, varning, varning! Här fick man verkligen se upp.

 18. BG

  Någon som läser Forskning och Framsteg?

  Ur nr 4, 2023:

  ”Klimatforskare: ”Vi kan inte skylla på att det saknas teknik”

  ”Människan har redan orsakat oåterkalleliga klimatförändringar enligt FN:s klimatpanel IPCC. De åtgärder som görs detta decennium är avgörande.

  Den nya IPCC-rapporten slår fast att havsnivåhöjningen är oundviklig under kommande århundraden. Detta på grund av fortsatt djuphavsuppvärmning i kombination med smältande is.”

  https://fof.se/artikel/2023/4/klimatforskare-vi-kan-inte-skylla-pa-att-det-saknas-teknik/#klarna:f563b0fd-e258-5c3f-9a43-2d4a8aa75a87

  Artikeln är låst.

 19. foliehatt

  Apropå FoF. Här är något om våren för Magnus Blomgren att sätta tänderna i.
  https://fof.se/artikel/varen-ar-tolv-dagar-tidigare-an-for-150-ar-sedan/

 20. Daniel Wiklund

  Härligt att våren kommer tidigt. Det gjorde den inte under nödåren. Det är en märklig tid vi lever i. När man ska se varmare väder och klimat som nåt hotfullt.

 21. John

  #8 Om landhöjningen fortsätter som den gör idag vid Kvarken, där den är som störst, kommer framtidens invånare i Luleå bo vid Europas största insjö. Då får Bottenviken byta namn till Bottensjön. Det kommer ske om ca 2000 år om då inte vattenståndet höjts betydligt kraftigare innan dess ….

 22. cph

  Dumhet är framför allt en sak – nämligen smittsam. Den första av många dumheter som länge har infekterat IPCC och dess tillhörande klimatvetenskap är en dålig till otillräcklig överblick över vattenfrågan, även om de största klimatproblemen som torka, översvämningar, stigande havsnivåer och till och med de rekordhöga temperaturer som observerats alla beror på dess närvaro eller frånvaro av vatten.

  Även om vatten (ånga) är den mycket starkare klimatgasen jämfört med CO2 och har till uppgift att omvandla, transportera och distribuera mängder energi i klimatet – så har IPCC & CO de synliga och mätbara förändringarna i de stora och små vattenkretsloppen helt enkelt pr. Klassificering klassad som så kallad CO2-återkoppling.

  Alla dumma saker som mänskligheten har gjort i det förflutna och fortsätter att göra i förhållande till vatten och dess kretslopp sätts på ”CO2”-kontot, även om dränering av myrar och våtmarker, kanalisering av floder och bäckar, slash-and- burn Att täta tätorter, förstöra jord och mycket mer…har inget med CO2-utsläpp och växthuseffekt att göra. Vattenföroreningar, avfall, överexploatering av naturliga vattenreservoarer och den resulterande ökenspridningen förvärrar denna svåra situation.

  Hittills har människor drivit förlusten av avdunstningslandskap över ett område på cirka 94 miljoner km² (~2/3 av hela den globala landytan) och enligt mina beräkningar:

  https://climateprotectionhardware.wordpress.com/

  där ackumuleras de latenta avdunstningsförlusterna med minst 6800 km³ / per år.

  För mycket vatten i haven, när samtidigt grundvattennivåerna tenderar att sjunka under många landområden, kräver globalt organiserad, regional regn- och vattenretention så att livsmedelsproduktion och dricksvattenförsörjning säkras i de torra perioderna.

  IPCC:s resultat i ämnet vatten är därför ganska dåliga till dumma, vilket följande IPCC-grafik (2021) visar:

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Physical_Drivers_of_climate_change.svg/450px-Physical_Drivers_of_climate_change.svg.png

  Där uppfattas bevattning (för närvarande global = ~ 1000 km³) och albedo som en kylande klimatfaktor (~ -0,1°C) för första gången på 35 år sedan IPCC grundades 1988.
  – Problemet med IPCC:s dumhet är att ! dränering! utan uppvärmningspåverkan – och att under de senaste 2 decennierna sedan 2000 kan en minskande albedo, molntäcke och avdunstning med säkerhet detekteras med CERES-data.

  https://climateprotectionhardware.files.wordpress.com/2023/03/geb_2000-2020finish.png?w=1024

 23. John

  Finns ju redan lösningar på ev framtida problem kring höjda vattennivåer och som vi genomför just nu och som verkligen har med mänsklig påverkan på vår natur att göra.

  Här är det t o m ett företag (förvisso statligt ägt), LKAB, som finansierar en stor del av kostnaden för att flytta en betydande del av en stad, Kiruna. Under en 20-30 års period så flyttar man staden. Borde inte vara omöjligt i andra sammanhang där det skulle behövas av kommersiella skäl. Om inte är det bara att flytta, det har människan alltid gjort.

  Är nog nödvändigt att flytta en mängd städer i framtiden om vi vill ha klassisk ekonomisk ”tillväxt” i Europa. Om 75 år har vi troligen betydligt större problem i Europa än ev höjda vattennivåer då vi utan migration och med dagens reproduktion nästan halverat invånarantalet. Å andra sidan medför det en hel del tomma bostäder några meter uppåt i Europas kustländer, problemet löst med andra ord, fast utan tillväxt …. 😉

  Märkligt att det inte talas om problemet med befolkningsutvecklingen i Europa, där pratar vi stora utmaningar speciellt om vi som en del inte vill ha för mkt invandring. Men det är väl därför dagens politiker lägger fokus på tveksamma scenarier än att behöva vara kreativa/produktiva (då menar jag inte med att göra barn) på riktigt. Om 10 år är ju de flesta av dagens politiker vidare på andra lukrativa positioner. Till dess så kan dom ”skrämma” upp befolkningen med högst tveksamma prognoser. Politiker är duktiga på en sak, sopa de verkliga problemen under mattan. Snacka om att lämna över problemet till nästa generation och då menar jag inte klimatet …

 24. Nr 19 foliehatt.
  Jodå – säker har våren kommit 12 dagar tidigare än 1873 – 1951!

  Jag såg själv hur fiskar och blommor tidigarelade sina vårbestyr under tiden 1995 – 2009, ungefär en vecka tidigare blev det då – än slutet på 70 – 1995.

  Dock har jag noterat samma som Smhi – att efter 2010 har vi ett trendbrott neråt i temperatur hos oss i skandinavien för april…särskilt dom allra senaste åren – med sena lekdatum för fiskar i mina hemmavatten – en markant ändring, faktiskt….rakt på tvärs mot rapporter i media och utlåtanden som aldrig så tidigt osv.
  När nu även Smhi rapporterat om kyligare aprilmånader i 10 år kan vi se det som en oväntad trend – då det tidigare var den månaden som starkast visade på uppvärmningen.

  Utvecklingen för april är mycket intressan – liksom sommartemperaturen på Island under dom senaste dryga 10 åren.
  Glaciärutvecklingen däruppe, med halverad avsmältning jämfört med dom åren dess för innan är lika intressant – liksom Arktis havsis som tagit ett stabilt kliv söderut igen.

  10 år med kallare aprilmånader kan vara tillfälligt men 10 år är såpass intressant att det är värt att notera – just för att april tidigare varit största indikatorn på uppvärmningen.

  Islossningen i torneälv visar samma mönster – att vi efter en brant uppgång i allt tidigare islossning återigen har en hyfsat lång trend med senare islossning… – Och att Smhi nu i år väljer att lägga ner prognosmakeriet för torneälvs islossning därför kan ses som ett tecken i tiden!

  Jag tror ni haft uppe islossningen i torneälv här på bloggen förut och visat trenden fram till 2009 – då den också visade på någon dryg veckas tidigareläggning än på 1800 – talet…men nu kan alltså en ny trend vara på gång…!

  Jag är tillräckligt gammal för att själv ha sett förändringarna i naturen och vårens ankomst – men jag är också tillräckligt observant för att ha noterat den nya trenden.
  Turligt nog, för mig, har Smhi noterat samma trendbrott.

  Skandinaviens kallare aprilmånader har även börjat återspegla sig på globala apriltemperaturer där en utplaning i uppgången synts på senare år.

  April är klimatkrisen personifierad – och fram till för 10 år sedan bestod krisen i en uppvärmning som tidigarelade våren med 1, 5 veckor…sedan Lilla Istiden.
  Hej å håå.

  Men vi som intresserar oss för klimat och spygrön omställning – skall absolut hålla koll på April och dess trender, för risken finns att vi åker på ett skämt Om april – från media och agendaforskning.

  Låt oss hålla koll på när sädesärlorna dyker upp och när gäddan leker – eller för den delen om abborrarna plötsligt skulle börja leka i april, istället för en vecka in i maj…

  Dom där 10 – 12 dagarnas tidigare vår sätter krisen i ett perspektiv…och nu kanske vi har klivit tillbaka till 5 – 7 dagar tidigare än på 1800 – talet…hujedamej..

  Epicentrum för gäddleken i min hemmasjö i västergötland var i år den 22 april – jag har för 40 årsedan varit med om 2, 5 veckor tidigare lek…

 25. foliehatt

  Tack Magnus.
  Som alltid – Data är kung!!!

 26. tty

  #24

  Även minskningen av havsisen i Norra Ishavet upphörde för ca 15 år sedan. Sedan dess finns egentligen ingen trend alls.

  För den som tvivlar rekommenderas detta.

  Öppna:

  https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

  Klicka på ”hide all years”

  Klicka sedan på åren 2007-2023 ett i taget. Kurvorna hoppar upp och ner mellan åren, men någon egentlig förändring sker inte.

 27. tty

  #19,24

  SBF och SLU har ett projekt ”Vårkollen” som samlar in fenologiska data 30.4-1.5.

  I år visar resultatet naturligtvis att våren är ovanligt sen. Något man inte direkt förnekar, men man hävdar att den nog ändå är tidig, eftersom den inte är riktigt lika sen som under Lilla Istidens maximum:

  https://www.slu.se/ew-nyheter/2023/5/varen-ar-historiskt-sen-2023/?fbclid=IwAR2v13ZCoPnCUqjNNQ76iCcbHaxIL-pmqt79b_Ykb1kjV2ul9p2hX5zip7Q

 28. tty

  #14

  ”Tänk om människan utvecklades tidigare och vi flyttar oss 20 000 år tillbaka i tiden. Full istid råder men som människa har vi städer, flygplan, använder fossila bränslen etc.”

  Det var med stor sannolikhet omöjligt. Jordbruk var troligen omöjligt med de låga koldioxidhalter som rådde då. Det är knappast en tillfällighet att jordbruk drar igång i åtminstone fem eller sex områden nästan exakt samtidigt vid istidens slut (Levanten, Zagrosbergen, Norra och Södra Kina, Nya Guinea och Mexiko).

  Man brukar påstå att det var jordbruket som ledde till permanenta bosättningar och användning av keramik, men numera vet man att bådadera fanns långt före jordbruket i flera av dessa områden.

 29. Håkan Bergman

  tty #28
  Thomas Sowell, tyvärr minns jag inte var just nu, slår nånstans fast att t.o.m. handel, byteshandel förvisso, uppstod före jordbruket.

 30. Håkan Bergman

  Tillägg till #29
  Och samtidigt visar han också att den privata äganderätten måste ha uppstått före jordbruket.

 31. Ulf

  Svar 4 Lasse,

  ”Skåningarna är långsamma”. Då har du inte sett MFF spela fotboll på sistone, då ser stockholmarna ut som träningskoner.

 32. Nr 27 tty
  Tack för bra länk- SLU är alltid lite intressanta.
  Jag gillade forskarens kommentar om vårens ankomst nu och i slutet av 1800- talet – att fortfarande är vissa vårar ungefär som på 1800- talet…

  Större är faktiskt inte skillnaden – min mormor föddes 1897 och hon skulle känna sig som hemma med dagens vardagliga väder…och hon skulle absolut inte se någon kris!

  Och på tal om häggens blomning – då brukar braxen leka, sa morfar – och dess lektid har inte ändrats många dagar, sedan jag var ung på 70- talet, i min hemmasjö, som är 11 km2 stor.

  Det krävs radikalt ändrat väder och temperatur för att skapa någon stor skillnad i temperaturutvecklingen i min hemmasjö – och då har ändå sverige dubbelt så hög temperaturstegring som globalt….
  Forskare som hävdar att havet och djuphavet tokvärms och blir varmare för varje år oavsett alla olika klimatparametrar – måste ha väldigt märkliga mätmetoder eller kanske att dom mäter en massa olika siffror, istället för reella avläsningar på den totala massan hav – och då kan det nog bli lite hur som helst..vad vet jag.

  Öresjö är mitt hemmavatten, största djup drygt 34m – det vore intressant om forskarna tog med sig sina metoder dit och började läsa av den totala volymens temperatur och utveckling, på tiondelen eller hundradelen – hur skulle dom placera sina mätbojar för korrekt avläsning – och skulle man där kunna följa klimatuppvärmningen…vad är matematik, statistik, fysik och hur nära verkligheten kommer man…kanske är antal dagar med is och arters lektid en lika exakt avläsning av klimatutvecklingen – som extremt komplexa mätmetoder, där algoritmer och modeller krävs för att bestämma utvecklingen..

  Som sagt mormor och morfar skulle känna sig hemma i dagens klimat, morfar hade definitivt klagat på denna sena vår – med nattfrost nästan varenda natt hela våren…han hade säkert mumlat att braxenleken nog blir sen i år.
  Vårfisket efter lekbraxen var viktigt för dom gamla och dom höll stenkoll på lekdatumen – det var utmärkt matfisk och lekfisket gjorde att storleken på fisken höll hög medelvikt…nu äter vi bara rovfiskar och karpfiskbestånden exploderar och ger övergödda sjöar och sämre förutsättningar för rovfiskens avkomma – onda cirklar som ekologer missat alltför länge och nu är det svårt att rätta till…men att skylla på klimatet är lätt.

  Jag hedrar dock fortfarande mina gamlingar och drar gärna upp några lekbraxnar – och både kall inkokt och rökt smakar fantastiskt.

 33. Christian H

  #GK

  Så den preussiske generalen von Clausewitz menade att de lata och smarta blev befordrade, tveksamt om det gäller idag. Han yttrade också: ”De flitiga och dumma, varning, varning! Här fick man verkligen se upp.” Det gällde kanske på hans tid och varningen är befogad än i dag. Dock verkar det som att det just är de flitiga och dumma som blir befordrade idag. Hur kan man annars förklara det utbredda kompetensföraktet, klimatalarmisternas energi och fanatism, samt alla stolliga beslut som idag fattas inom energi- och klimatområdet? De lata och dumma är den kategori som politikerna riktar in sig på, väl medvetna om att de är lättast att påverka och att deras röst är lika mycket värd som den klokes. De smarta anses idag mest vara till besvär och befordras inte. Allra mest till besvär anses den vara som är både flitig och smart. Sådana personer är persona non grata inom politiken och bemöts med mobbning och allehanda lögnaktiga invektiv. Samhället har förändrats sedan den tid då von Clausewitz levde och i detta avseende inte till det bättre.

 34. Om dumhet – i förrgår kallade svt:s meteorolog per- erik dom senaste dagarnas temperatur för ” riktigt höga temperturer”.
  Det är förvånade hur lite en tv- meteorolog vet om vad som är normala och ” riktigt höga” temperaturer.

 35. GK

  #33 Christian H

  Jo, nog har samhället förändrats, alltid.
  von Clausewitz var nog inte drabbad av woke 😊

 36. Anders Tengsved

  Hur kommer det sig att inte Venedig står under vatten? De måste ju ha byggt på pålar som gjorde att husgrunden var i nivå med vattenytan för 500 år sedan

 37. tty

  #33

  Det var inte Clausewitz utan Moltke den äldre. Och vad han sa var i stort sett att intelligenta och flitiga officerare var idealiska i stabstjänst, att intelligenta och lata officerare blev bra chefer, eftersom de såg till att saker fungerade med minsta möjliga ansträngning, att dumma och lata officerare gick att använda i underordnade positioner, men att dumma och flitiga officerare kunde man bara göra sig av med.

 38. Håkan Bergman

  #34
  Tullinge var bara 0,3 ⁰ från frost i natt, var finns värmen?
  https://www.smhi.se/vader/observationer/observationer#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,tab=vader,param=t,stationid=97100,type=weather
  Och när kommer tornseglarna till Södertörn?

 39. Daniel Wiklund

  Apropå dumhet. Läser ett debattinlägg i Aftonbladet med rubriken ” Nej, vi barnfamiljer vill inte ha lägre bensinpris”. Undertecknat av 123 mestadels rebellmammor och Gretas gamlingar. Idag när det är ett fantastiskt väder så passar dessa 123 i-r på att larma om jordens undergång. Dumheten är i det här fallet lika mörk som svarta hål.