Kina och deras gröna lobbyorganisationer

kina drake

I en lång och faktaspäckad artikel i UnHerd skriver David Rose om Kinas ambitioner att ställa om världen till en ny världsordning – den kinesiska. Allt skall ske i namn av en ”ekologisk civilisation”. De västerländska klimativrarna utgör en viktig del i förverkligandet av denna plan.

Jag har skrivit om detta förut. Detta inlägg kan man säga är en uppföljning.

Låt mig ta några citat från artikeln och översätta dem till svenska. Rose börjar med att referera till ett viktigt möte i Kinas centrala byråkrati. Därefter följer en lång rad ledtrådar som avslöjar Kinas långsiktiga plan med klimatpolitiken i Västvärlden.

Det som var anmärkningsvärt med detta möte var den överraskande närvaron av en extern delegation: ett antal entusiastiska britter och andra västerlänningar som förenade sig till KKP:s (kinas kommunistiska parti) apparatchiks via en samling videoskärmar runt om i rummet. Enligt den officiella konferensrapporten hyllade de ”utländska kommittémedlemmarna och partnerna Kinas ekologiska civilisationsbyggnad och dess nya och större bidrag till att främja byggandet av en ren och vacker värld”.

Vilka var dessa människor? Märkligt nog bestod de av en veritabel Who’s Who av brittiska, europeiska och amerikanska klimataktivister.

Här var till exempel professor Lord Nicholas Stern, ordförande för Grantham Center on Climate Change vid London School of Economics, och en mångårig regeringsrådgivare som skrev en rapport för Blairs Labour-regering om behovet av att bli grön. Han talade om för mötet att världen börjar en ”ny tillväxthistoria” som ”passar väl in i Kinas vision om ett ekologiskt samhälle”.

På ett Davosmöte sa Stern: ”Världen letar efter en klimathjälte. Kina är en sådan.”

Här fanns också Kate Hampton, verkställande direktör för Children’s Investment Fund Foundation (CIFF), som huvudsakligen finansieras av miljardären Sir Christopher Hohn, en viktig finansiell stödjare till Extinction Rebellion och en av världens största källor till grön påverkan. Under mötet sa Hampton att hon ”stödde kinesiskt ledarskap för att utforma den globala vägen för att uppfylla Parismålen”

Andra var lika följsamma, inklusive Laurence Tubiana, Frankrikes tidigare klimatambassadör och nu verkställande direktör för European Climate Foundation, som också ger miljoner till brittiska gröna kampanjer, ungefär UK100, en allians av lokala myndigheter som lovade att åstadkomma Net Zero till 2030; och det konservativa miljönätverket.

På plats fanns också representanter från ClientEarth, en advokatbyrå som försöker blockera utvecklingen i Storbritannien och andra länder grundat på miljöskäl i domstolarna; Worldwide Fund for Nature, vars president är prins Charles; och representanter från rika och inflytelserika organisationer baserade i Amerika, inklusive Natural Resources Defense Council, World Resources Institute och Energy Foundation.

Och ändå under veckorna sedan CCICED-mötet har Cop26 kommit och gått; och till stor del tack vare Kina har allt hopp om en meningsfull överenskommelse försvunnit. Den sista dagen tog den brittiske ministern Alok Sharm till tårarna när Indien och Kina vägrade lova att fasa ut kol. Tillbaka i den verkliga världen har president Xi Jinping sagt att Kina kommer att öka den årliga kolproduktionen med 220 miljoner ton.

Förra året avslöjade Clive Hamilton och Mareike Ohlberg i sin bok Hidden Hand: How the Chinese Communist Party is Reshaping the World hur Kina påverkar Storbritannien och andra västerländska demokratier genom att förföra deras eliter. Dessa ”användbara idioter” tror ofta att de agerar för det allmänna bästa, men är blir blinda för Xis uttalade ambition: att Kina ska uppnå global överhöghet till 2049, 100-årsdagen av den maoistiska revolutionen.

Och trots alla löften som gjorts under de senaste åren av Kina och västerländska miljöaktivister, tyder bevisen på att alla framtida åtgärder kommer att vara strikt på Kinas villkor. Under många år undvek kinesiska ledare att försöka främja det kommunistiska systemet i väst, men sedan Xi tog makten 2012 har detta förändrats. Kina, säger Clive Hamilton, framhåller nu ”Kina-modellen” som överlägsen västvärldens.

”bygget av den ekologiska civilisationen och det gemensamma ödet”.

Samtidigt publicerade Qiushi, KKP:s teoretiska tidskrift, en artikel på kinesiska i år som undersöker hur utländska miljöpartister kan utnyttjas. Idén om ekologisk civilisation, säger den, är ”marxistisk och vetenskaplig av naturen”, och kommer att ha en stor roll för att sprida den kinesiska modellens dragningskraft.

Tyvärr får man nog lägga till att förutom en rad gröna aktivistorganisationer så tillhör Sverige som land ”de nyttiga idioterna”. Vi låter nu Kinas regeringsstyrda företag bygga upp en stor andel (c:a 20%) av våra vindkraftsparker. Vi importerar stora mängder solceller. Därtill bjuder vi in dem till att exploatera gruvdriften för att få tag på alla de sällsynta jordartsmetaller som behövs för vår stora gröna omvandling. Sverige vill så gärna ”gå först”, och vi är på god väg att vara först i ledet för att göra oss till ett ”ekologiskt” samhälle i enlighet med Kinas planer för världen.

Ingemar Nordin

Uppdatering: Ännu en intressant artikel är skriven av Lorenzo Puertas i tidningen Epoch Times https://www.theepochtimes.com/chinese-regime-using-climate-policy-as-weapon-against-us-economy-report_4155205.html

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Tänk att det finns och länge har funnits så mycket information och ändå fortsätter Sverige som blindbockarnas land framför andra att leda de nyttiga idioternas skara.
  Tack Ingemar!

 2. Mats Kälvemark

  Tack Ingemar! Lysande analys. Med den bilden i bakhuvudet kommer vi framåt se att varje steg av Kina på ”världens scen” med en utmejslad målmedvetenhet strävar mot målet världsdominans 2049.
  Med Sveriges 1 promille av CO2 utsläppen och Kinas 31% så drar det ett löjets skimmer över den patetiska klimatpolitiken i Sverige, som är på väg att erodera välfärden.

 3. Magma

  Jag har sagt det förr – kinesiska strategier har varit långsiktiga ända sedan 500-talet f.kr. då Sun Zi lade grunden för den Österländska strategiska stridskonsten.
  Det Ingemar så insiktsfullt beskriver här ovan är ett paradexempel på vad en av Kinas genom tiderna främsta general skrev redan för 2500 år sedan.
  Själv tog jag del av Sun’s texter när jag gick på Försvarshögskolan för så där 20 år sedan.
  Förutom att kinesiska strategier sträcker sig över generationer så är en annan central egenskap att man, till skillnad från vad den västerländska ”stridskonstens” fader Carl von Clausewitz en gång anförde, inte skiljer mellan krig och fred.
  För Mäster Sun råder över tiden enbart olika konfliktnivåer, vilket också pekar ut att det effektivaste ”vapnet” inte behöver vara ett militärt vapen
  Med nuvarande västerländska ledarskap så riskerar vi att sitta i ett kinesiskt skruvstäd redan 2049 …

 4. stig morling

  Tack Ingemar givetvis djupt belysande, det slår mig att vi som småskolegrabbar lärde oss uttrycket ”Dum går först”!!!
  Salve

 5. Ann Löfving-Henriksson

  Göteborg verkar gå före här i landet med Volvo/Geely och storsatsning på Lindholmen i hamnen med nytt utvecklingscentrum. Burr!

 6. Ann Löfving-Henriksson

  Det var ju Lord Stern som med sina beräkningar över koldioxidens ”enorma” kostnader fick västvärlden att ”förstå” hur nödvändigt det är att decarb(onisera) medan andra ekonomer som till exempel Darwall har upplyst om hur snetänkta Lordens beräkningar var och är till exempel i The Age of Global Warming.

 7. Sören G

  I P1 i morse kritiserades livsmedelskedjor för att inte ha ”blandat tillräckligt med bark i brödet” (Ett försök till skämt). Man kritiserades för att inte ha tillräcklig ambition att få ner koldioxidutsläppen i matvarorna.

 8. Tack, viktiga rader.
  Det vore ju synd om hela festen förstörs för vänstern och eliten framöver. Av ett klimat som inte vill spela med. Men ett tag kan man väl sudda vidare i statistiken innan det rämnar?

 9. Ivar Andersson

  Elsa Widding skrev för ett år sedan:
  ”Inför 2015-års klimatmöte i Paris (COP21) deklarerade Kina, Indien och 11 likasinnade utvecklingsländer att de hade för avsikt att motsätta sig legalt bindande överenskommelser som begränsade deras användning av fossila bränslen. Detta resulterade i att den så kallade Parisöverenskommelsen erkände alla länders rätt att själva bestämma i vilken takt och utsträckning de avsåg att begränsa sin användning av fossila bränslen.”
  https://klimatupplysningen.se/politikernas-tvagradersmal/
  EU och USA och några länder till tror att de kan rädda världen med sol och vind. Kineserna är realister och säljer solceller och investerar i vindkraftparker utomlands men bygger nya kolkraftverk i Kina.

 10. Lasse

  Kinas ansvar för dagens elprischock kanske ligger inom ämnet för dagen.
  Gas ger mindre CO2 utsläpp och renare avgaser.
  Kinas städer har länge haft väldigt förorenad luft pga kolförbränning.
  Ett sätt att snabbt åtgärda detta är att övergå till gas från kol.
  Tydligen har detta gjorts i stor skala vilket fått till följd att gaspriserna rusat.
  Detta leder till öppnade kolkraftverk och höjda priser på utsläppsrätter, något vi får vara med om att betala!

 11. Ivar Andersson 9
  Bra invändning.

 12. Rolf Mellberg

  #3 Magma

  ”…att det effektivaste ”vapnet” inte behöver vara ett militärt vapen…”

  Nej, man kan ju t ex konstruera ett biovapen där man med några gener fixar en ”målsökande robot” som sabbar någon kritisk funktion i våra kroppar. I trygg förvissning att fienden snabbt utvecklar ett motmedel som nyttjar samma mekanism mot sig själv.
  Sen kan man ju tänka sig att när detta anfall varit tillräckligt framgångsrikt (fienen ska försvagas men inte dö) så kan man sprida ett nytt ”snällt” biovapen i syfte att stoppa det tidigare. Man behöver bara klippa bort de styggaste generna och klippa in lite förkylningsvirusgener (högre smittsamhet) så tar det snart över. Vi kan kalla detta snälla biovapen för ”O” efter en viss grekisk bokstav.

  Snälla Ingemar, se mellan fingrarna för detta övertramp 🙂

 13. foliehatt

  Sören G, #7,
  och till, i alla fall min, förvåning så var det ett gammalt MP-språkrör, Åsa Domeij, som företrädde och försvarade den mer moderata och rimliga tidsplanen. Hon sade något liknande att ”om det inte är rimligt blir det mest till plakatpolitik”.

  Var miljöpartiets språkrör smartare/bättre utbildade/ärligare förr? I så fall vad har hänt? och varför? så att nuvarande Märta-Per är de som talar i MPs namn?

 14. Rolf M #12,

  Vi skall inte diskutera vaccin versus icke-vaccin här. Men när det gäller Covid19 kan man ju fråga sig hur medvetet det var. Det verkar sannolikt att viruset var framställt i Kina. (Man har t-ex. inte hittat någon djurart som kan ha fungerat som transmittor till människan.) Men det är mindre sannolikt att utsläppet skulle vara en del av någon strategisk plan att slå till mot Västvärlden. Det har ju slagit till mot inte bara Väst och USA utan över hela världen, däribland hos Kinas allierade och i Kina självt. Och Kinas eget vaccin har enligt uppgift en betydligt sämre effektivitet än de som godkänts av våra medicinska myndigheter. Så jag tror inte på någon medveten konspiration om detta. Till skillnad från Kinas klimatpolitik, där de uppenbarligen har hakat på och utnyttjar västvärldens maniska upptagenhet av ett icke-problem.

 15. En annan

  Jag tycker verkligen ni ska läsa boken som omnämns här-” Den Dolda Handen”! Den finns översatt till Svenska, tror att jag la in en länk till Bokus eller ngt. liknande. Den tar upp Kina ur alla möjliga perspektiv, nutida såväl som historiska. Bl. annat nämns 52 gruppen, en sammanslutning av Europeiska företagsledare som tidigt insåg vikten av att hålla sig väl med Kina! F. övrigt finns länken till Ingemars artikelunderlag här:
  https://unherd.com/2021/12/does-the-ccp-control-extinction-rebellion/?mc_cid=5ea83bd9d0&mc_eid=4961da7cb1 Intressant!

 16. Tack Ingemar för att du lyfter Kina frågan. Det viktigaste vi har att förhålla oss till inom överskådlig tid. Och då Kinas kraft, målmedvetenhet och långsiktighet för att nå målet världsherravälde. Nåt som väl ingen av oss här i väst kan vara trakterad av. Att då göra enkla självmål som i klimatfrågan har vi absolut inte råd med. Troligen inte heller det handelskrig som alarmisterna räknar med som kompensation. Att luta sig mot våra företagsledarna är fåfängt. De har andra uppgifter att sköta. Nej, kinafrågan är våra politikers. Ser man till den nya svenska laguppställningen blir man trött, väldigt trött. Nye landsbygdsministern angav i en intervju 2014 sitt yrke till bartender. Klimat och miljöministern är väl frisör och influencer? Magdalena Andersson har kvaliteter men varför omger hon sig med såna ministrar? Kanske behöver Kinafrågan nån sån som Donald Trump med alla hans brister.

 17. Ann Löfving-Henriksson

  # 16 Elis H, svar på Din frågan. Hon har toppat laget med vad som finns att tillgå.

 18. Rolf Mellberg

  #14 Ingemar
  Jag instämmer helt, ville bara visa på vad som är möjligt rent ”tekniskt”. Man kan troligen nu eller snart räkna med superdatorer (rätt väl) på såväl skräddarsydda virus som ”piller molekyler”, biovapen och motmedel. Vi har inget annat val än att odla vänskap mellan folken.
  Sen som en illustration av hur ”bläckfiskens armar” sträcker sig ut kommer här en film från Laos. På korta fem år har man byggt en järnväg som är en viktig länk för Kina så småningom ända till Singapore.
  https://youtu.be/738XmdiedMc

  Eller en kortare film
  https://youtu.be/X4T_K4WWkvg

 19. Fredrik S

  Eilif Hensvold #16

  Klimatministern har gått i facklig Högskola. Vad det nu kan vara? Kanske får de lära sig att strejka?

  Så hon uppfyller nog kraven för en S-minister.

  https://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljodepartementet/annika-strandhall/cv-annika-strandhall/

 20. stig morling

  Fredrik S#19 Nej S, hade en gång i tiden en folkhögskola i Brunnsvik, Ludvika. Dess legendariske rektor under nära 30 år var Filosofen Alf Ahlberg. Till skillnad från idag var skolan inriktad på både bildning och fostran i demokrati, från gräsrotsnivå. En av de legendariska eleverna lär ha varit Gunnar Sträng. (det är nog dessvärre så, att bildningskravets siste förkämpe var Bengt Göransson inom rörelsen???)
  För den som till äventyrs är intresserad att veta mer- hör av er för närmare information!!
  Salve
  stig

 21. Fredrik S

  stig morling #20

  Han var bra Bengt Göransson. Men så hade han ju inte gjort karriär inom partiet som de flesta av dagens politiker.

  I hans bok tyckte han att skolan har blivit en lekstuga för oftast inkompetenta politiker som gärna ingriper när det handlar om hur skolor ska ledas och administreras, men också när det handlar om vilket kunskapsinnehåll som bör prioriteras.

  Huvudet på spiken där kan man väl säga.

 22. Ivar Andersson

  Numera är det väl Bommersviksakademin som gäller för de partitrogna sossarna. Utbildningen är väl att lära hur man ljuger utan att skämmas och brunmålar sina motståndare.

 23. pekke

  Kina gör vad som är bäst för Kina.
  De kommer att nyttja västs gröna lobby så länge som väst gör som Kina säger.
  Om de gröna och väst motarbetar Kina kommer Kina bara köra över dom.

  Kina gör bara vad som är bäst för Kina.

 24. Rolf Mellberg

  Man kan betrakta Kinas enastående snabba utveckling med skräckblandad förtjusning.
  Söker man ett ljust perspektiv på detta t.ex hur vi i Sverige inte helt ska hamna i bakvattnet så bör man veta att det finns sedan ett par år ett ”organ” som kallar sig BRIX Sweden, grundad (tror jag) av Henry Tillman. I följande film kan man få info om BRI och vid 35 minuter ser man att denne Henry ser Molten Salt Reactor -teknologin som mycket väsentlig. Kan bara instämma, detta kan ge Kina ett enormt övertag om de lyckas massproducera sådana reaktorer och med denna teknik knyta en mängd länder fastare till sig.
  https://youtu.be/FK6Gmkbm48s

 25. Lars Kamél

  Sovjetunionen stödde på sin tid fredsaktivister i väst. Alltså de aktivister som tyckte att västländerna ensidigt skulle rusta ned och skrota sina kärnvapen, vilket skulle ha gett Sovjetunionen ett stort militärt övertag.
  Det är föga förvånande att Kina stödjer (och lurar) klimataktivister i väst. Klimatåtgärder innebär att länder som inför dem börjar att långsamt (eller kanske inte så långsamt) begå ekonomiskt självmord. Med sämre ekonomi, får länderna mindre över till militären. Sämre ekonomi och mindre militära utgifter är bägge saker som gynnar Kina, vars långsiktiga mål att är att bli den dominerande supermakten i världen.
  När Kina exporterar solpaneler och vindkraftverk, sannolikt till lägre pris än tillverkningskostnaden, är det antagligen för att hjälpa västländer att begå ekonomiskt självmord, genom att ordna till energikris.
  Kinas löften om klimatåtgärder någon gång i framtiden är bara för att lura klimataktivister i väst. Kinas ledare och klimatforskare vet naturligtvis att inga farliga klimatförändringar pågår, och tänker inte ta till några dyra och meningslösa klimatåtgärder.

 26. Lasse

  #24 Lars K
  Intressant föredrag bla om LNG som skulle gå norr om Ryssland till Asien.
  Rätt tomt på båtar idag!
  https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:122.3/centery:62.9/zoom:3

  Planerna på NO passagen som förbindelse har stött på Is.

 27. En annan

  ja, Lars @25, detta började tidigt när Ryssarna insåg att man kunde infiltrera intet ont anande ungdomar, så via DDR skickade de ut agenter till Västtyskland som infiltrerade miljö-rörelsen. Sedan blev det ett självspelande piano, minns vem som ligger bakom Greta -haipen. Det finns en annan ful gök i boet förutom Rentzow…
  Ta i från alla dömda ER-anhängare rösträtten. gör din plikt, kräv din rätt är tydligen obsolet idag.
  Det ska ej heller inte förglömmas att Kinesernas makttrojka inte tog ett steg utan att först rådgöra med Kreml!

 28. Ivar Andersson

  #27 En annan
  Jag tror att DDR/Stasi infiltrerade vänstern i första hand. Vänstern består av V och den vänsterradikala delen av socialdemokratin och en del journalister. För att inte avslöja Stasis agenter i Sverige valde regeringen att hemligstämpla Stasi-arkiven om Sverige i 70 år.

 29. Sören G

  #19, #20
  Annie Löf trodde att Gustaf II Adolf föddes på 1800-talet.

 30. Mats Kälvemark

  Mer om Kinas strategi fram mot 2049 kan man läsa här:
  https://klimatupplysningen.se/den-nya-sidenvagen/

 31. En annan

  28 Ivar A
  Denna bok var en riktig ögonöppnare för mig:
  https://www.bokus.com/bok/9789113092249/fotohandlaren-i-bizonien-en-spionberattelse/
  Rekommenderas varmt om man vill veta mer om den historiska utvecklingen Öst/väst efter ww2 i Europa.

 32. #30 Mats Kälvemark, en bra referens. Har läst om hela tråden, där finns mycket av intresse. Var själv i Kina på en föreläsningsturne mitt åttiotal organiserad av TTF. Ännu i skuggan av Maos (eller var det fruns) fasansfulla kulturevolution men nu med Deng Chao Ping, en av skaparna av det moderna Kina, vid makten. Vi var företagare och akademiker. Beijing, Tientsin, Nanjing, Kanton och Shanghai gick färden.
  Nej, inte anade jag då vad som skulle komma.

 33. foliehatt

  En vänlig uppmaning:

  Det som i tråden här kallas Kina – som driver på om det ena och det andra med makt och härskande som överordnat mål – är Kinas Kommunistiska Parti (KKP). Att inte göra den distinktionen är att falla i en av de fällor som KKP har gillrat. KKP hävdar i sin propaganda, både i utlandet och internt att all kritik av ledningen eller det maktsystem som de har byggt upp – är kritik av Kina (landet, kulturen, dess innevånare, etc).
  Fastlandskineser som arbetar utanför hemlandet bevisar ofta att detta är ett narrativ som har satt sig i befolkningens huvuden – de som jag har talat med (ett tjugotal) påstår alla samma sak. Nämligen att alla västerlänningar tycker illa om kineser, och ger som exempel kritiska kommentarer kring t.ex. mänskliga rättigheter, etc.

  Dessutom så finns det ett Kina till – Taiwan, som har gjort en mycket intressant och glädjande resa mot demokrati och ekonomiskt välstånd.

  Så vänligen – var mer klara med vad som avses när ni skriver om ”Kina”

 34. BENNY Wiktorsson

  Appropå att så många här återkommer till Kina och till viss del Ryssland. Xi jinping har påtalat vid flera tillfällen att ett fåtal Svenskar lägger sig i Kinas inre angelägenheter på ett brutalt sätt. Ja vika kan det vara?
  Hur många stora företag har vi där? Vilka tjänar på all idioti inom klimatomställningar,världskonflikter och pandemin etc
  Hur svårt ska det vara att förstå att Wallenbergsvären är spindeln i nätet i all global hysteri som pågår. Man hittar nästan alltid ett Wallenbergkopplat nätverk i allt som händer geopolitiskt. Det finns alltid ett långsiktigt planerande för eget vinstmaximeringssyfte. Och man skiter fullständigt i hur du och jag drabbas.

 35. Lars Kamél

  Det är svårt att skilja Kina från det kinesiska kommunistpartiet som har styrt landet med järnhand sedan 1949. Sedan ska vi naturligtvis inte acceptera det partiets påstående att Taiwan är en del av det Kina som partiet styr över. Taiwan är i alla avseendet att ses som ett självständigt land och borde erkännas som ett sådant.
  Hur som helst, kommer det partiet inte att förstöra sitt lands ekonomi med några dyra och helt meningslösa klimatåtgärder.

 36. Claes-Erik Simonsbacka

  Which Metals will benefit from the EV Boom in 2022 and after?
  DECEMBER 20, 2021

  ”While the West talked about acting, China and even Russia acted, with China making some big moves.”

  Of the ten, lithium takeovers and buy-ins during 2021, mentioned, six of the ten buyers are Chinese companies, one is Russian, one is South African, one is Canadian, and one is Australian.

  https://investorintel.com/markets/technology-metals/technology-metals-intel/which-metals-will-benefit-from-the-ev-boom-in-2022-and-after/

  Mvh,