Den nya Sidenvägen

 

Xi 2

Kina förekommer ofta här i inläggen beroende på att de står för nästan trettio procent av världens koldioxidutsläpp. De är snart världens största ekonomi och bygger också upp militär kapacitet som oroar med tanke på deras mål med Hongkong, Taiwan och inmutningen av havet österut som kinesiskt territorialvatten. I den här bilden spelar klimat och energi avgörande roll.

sidenvagen

Bild från Mercator Institute for China Studies

 

One Belt – One Road Initiative, BRI, som Kina kallar sin plan är något vi ska var väldigt uppmärksamma på. Likt en hydra skaffar de sig genom det systematiska byggandet av BRI  ett globalt grepp.

Kina gör ingen hemlighet av att målet är  att skapa en världsmakt. Det ska nås 2049 då Folkrepubliken Kina firar 100 år. De jobbar idogt med asiatiskt tålamod på det.  Det sker med små, målmedvetna steg, som i det enskilda fallet kan verka riktigt sympatiskt. Kartan ovan visar entydigt hur målet är utstakat.

Det är inte bara en aggressiv ambassadör i Stockholm som återkommande försöker tysta Lars Ströman i Nerikes Allehanda, en visserligen stor, men ändå lokal tidning. Se det i ett mönster. Vi var på väg att få en kinesisk djuphamn i Lysekil. Erbjudanden om kinesisk finansiering av snabbtåg Stockholm – Oslo har förekommit. Kina äger tjugo procent av svensk vindkraft.

Taktiken är övertydlig för alla länder längs BRI med  Sri Lanka som ett av exemplen . Kina lånar ut finansieringen av en hamn eller andra faciliteter längs fraktrutterna. De är ju medvetna om länders oförmåga att betala för lånen. Det är en klassisk skuldfälla med syfte att ta över ägandet av anläggningar på sikt och att därmed lägga fast ytterligare en ankarpunkt för BRI.

Grekland har en liknande uppgörelse även om den inte än har gått i uppfyllelse för Kinas del. Det är viktigt för dem ändå eftersom EU:s regelverk säger, att alla staterna måste vara eniga i utrikespolitiska frågor. Då behöver bara ett land vara beroende för att vara emot att straffa Kina med sanktioner. De behöver bara uppmana: Var förståndiga nu – eller betala era lån bums.

Vindkraft är ju vårt intresseområde. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, ser inte problemet med kinesiskt ägande av vindkraft. Det kinesiska kärnkraftsbolaget som äger 20 procent av svensk vindkraft är spärrat i USA. Totalförsvarets forskningsinstitut ser de kinesiska säkerhetsintressena. Hur mycket av de planerade 100 TWh ny vindkraft ska de tillåtas äga? 20 procent till? 50 ?

MSB tror vi har rådighet över verken då de står på svensk mark. Det är sant i så motto att vi har full kontroll på hårdvaran, alltså tornet, rotorn och generatorn, men inte mjukvaran / programvaran, som ger innehavaren av den möjlighet att med några knapptryckningar på en dator i Kina stänga av en betydande del av vår elförsörjning. En situation som inte inger större tillit till vindkraften än att vi måste förlita oss på blåsvädret i en krissituation.

Man behöver inte vara överdrivet misstänksam för att fundera på varför Kina vill investera i svensk vindkraft? Vi som via FN:s olika stödsystem ger Kina bidrag till klimatomställningen eftersom FN fortfarande klassar Kina som ett utvecklingsland! Kina svarar idag för 28% av de globala koldioxidutsläppen. Sverige i kontrast en dryg promille. Kina bygger nya kolkraftverk i en snabb takt och har fram till 2030 inga krav på sig om minskade utsläpp. De driftsatte 2020  40 GW kolkraft och har ytterligare ca 70 GW kolkraft under byggnad, fem gånger så mycket som resten av världen. (Global Energy Monitor). De hjälper tredje världens länder med överkomlig el med kolkraft. Vi hjälper dem till lite vind- och solkraft.  Att de i det valet kommer att lita på Kina för att ta sig ur fattigdomen är lätt att inse. Kina bygger allianser där råvarureserverna finns.

CO2 utslapp

Polletten börjar trilla ner inom EU. Insikten att en fossilfri industri, baserad på vind, sol och extremt dyra och riskfyllda vätgasprojekt, inte kan konkurrera med de som nu satsar stort på kolkraft för att komma ur fattigdomen. Då jobbas det inom EU  på den lysande idén att man ska skydda vår gröna industri med klimattullar. Beskyllningarna och invektiven haglade mot Trump när han satte upp tullmurar av andra skäl, men detta är förträngt nu när det gäller att frälsa världen med grön energi. Handelshinder har aldrig varit och kommer aldrig att bli  ett framgångsrecept. I synnerhet obegåvat i umgänget med Kina. Är vi för kritiska bromsar de bara leveranserna av datachip så är saken klar. Förnybar energi, batterier och de mesta av  den vardagselektronik vi behöver innehåller sällsynta metaller, kobolt, litium och nickel. Det mesta kommer från Kina. Och om inte så kommer det från deras nya kompisar i Afrika.

Kina tillämpar internationella regler och avtal som det passar dem. Det gäller Parisöverenskommelsen. Det gäller världshandelsreglerna. Det är bara ett par exempel. De får inte tillåtas fortsätta smyga under radarn. Det insåg Donald Trump och det inser Joe Biden.

Klimat och energi får under FN-flagg en enorm betydelse för världsekonomin. Med Kina och Ryssland som blivit kompisar mot den demokratiska delen av världen, som dessutom frivilligt ska stå för fiolerna, går det inte att blunda för den större bilden.  Vi har inte råd med ett EU som är så naiva att de gör bilaterala handelsavtal med Kina. Då kan de pricka av ännu en punkt i sin strategi.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Källor:

Green groups are China’s “useful idiots” | The Global Warming Policy Foundation (thegwpf.org)

The Road From Paris: China’s Climate U-Turn | The Global Warming Policy Foundation (thegwpf.org)

Campbell.pdf (thegwpf.org)

Kina och klimatmötet i Polen – Klimatupplysningen

More Cracks In The Paris Climate Agreement | Climate Depot

China’s Coal Secret Revealed: China Is Building Hundreds Of New Coal Power Plants – The Global Warming Policy Forum (thegwpf.com)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Thorén

  Var i från kommer uppgiften att Kina äger 20% av svensk vindkraft? Var kan man hitta den typen av information? Om Ryssland ägde 20% vad skulle svenska folket säga då? Njet?

 2. Ann+Löfving-Henriksson

  Evert A. o Mats K.
  Detta kan man verkligen kalla ett Wake Up Call, ”Om vi inte gör något kommer det att gå illa”.
  Men går det att väcka våra Bidenbeundrare i media?
  TACK !!!

 3. Evert+Andersson

  #1 Lars Thorén

  DI Februari 2020. Bland flera sedan dess. SVT samma dag.

 4. pekke

  ” Ett kinesiskt statligt ägt kärnkraftsbolag står bakom närmare en femtedel av de mångmiljardinvesteringar som görs i svensk vindkraft.

  – Kinas investeringar utanför Kina har en direkt koppling till Kinas nationella säkerhetsintressen, kärnintressen, säger Oscar Almén som är Kinaanalytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.

  Den absoluta majoriteten av alla investeringar som görs i svensk vindkraft kommer från utländska investerare. Det är en brokig skara av bland annat pensionsbolag, investmentbanker, kapitalförvaltare och energibolag som ser en möjlighet att tjäna pengar när den svenska vindkraften byggs ut. ”
  https://sverigesradio.se/artikel/7408486

  Frågan är hur mycket av svenska dotterbolagets inkomst som stannar i Sverige ?
  Är utländskt ägande en ekonomisk förlustaffär för Sverige !?

 5. Mats Kälvemark

  #1 Lars Thorén
  Länkar nedan.
  Kineserna vet vad de gör med utstuderat fokus på vad de vill åstadkomma.
  Typiskt nog är det bara de nya VKV-byggena som de är intresserade av. De gamla börjar snart att skrota ut sig själva.

  https://www.di.se/nyheter/kinesisk-karnkraftsbjasse-storagare-av-svensk-vindkraft/

  https://www.expressen.se/nyheter/kinesiska-staten-ager-svenska-vindkraftverk/

  Och Ygeman är inte orolig…han ser det helt enkelt inte komma. Det gäller inte ..”just de här inveteringarna”..
  Citat:
  https://sverigesradio.se/artikel/7408871

  Enligt Anders Ygeman kan det finnas utländska investeringar som är problematiska i säkerhetskänslig verksamhet, men han tror inte att just de här investeringarna faller inom de kriterierna.
  – Sverige har stora överskott på el. Det innebär att ägande av enskilda vindkraftparker inte kommer vara något bra påtryckningsmedel på Sverige eller någon annan stat, säger Anders Ygeman.

 6. Lasse

  Ambassadören hotar journalister i Sverige som skriver om oegentligheter i Kina.
  Utrikesminister Linde vill inte markera mot detta!
  Det kostar en del att ha vänner som bjuder på vindkraft .
  Att befolkningen inte vill ha dem i sin närhet bryr sig kineserna inte om.
  Vilken utveckling landet som byggde muren genomgår.

  Varför skall vi transportera gods på järnväg från Kina? Är båtarna fulla? Eller är Egypten inte att lita på?
  https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:33.9/centery:16.7/zoom:4

 7. Ulf

  ”The greater good” är alltid bästa argumentet man kan använda. Vi måste vara medvetna om att Frankrike som förkroppsligar protektionismen, har stort inflytande i EU. Det är ingen tillfällighet att de älskar klimathetsen. Här ser de en möjlighet till att göra EU extremt protektionistisk. Långsiktigt en katastrof för EU, men också något långt mycket värre för Sverige.

  Vad gäller Kina så är det rätt ironiskt att landet står inför en katastrofal demografisk bomb. Detta pga enbarnspolitiken för några årtionden sedan. Det ironiska är att befolkningsbegränsningar älskades då av de, som senare blev drivande i klimatfrågan. Rockefeller foundation och Romklubben.
  Om 20 år står Kina inför en demografisk bomb, en otrolig övervikt av äldre. Många tror då att USA spurtar om igen.

  Vill man vara en smula konspiratorisk kan man fundera på covid 19 viruset. Vad är så unikt med detta? Det slår stenhårt mot äldre,sjuka och överviktiga. Resten av befolkningen märker knappt av det.
  Kanske smet det ut 10 år för tidigt innan det var helt modifierat.
  Inget jag verkligen tror på, men tanken är onekligen intressant.

 8. Magnus

  Vindkraftsutbyggnaden är högsta prio för regeringen och vilka som bygger den eller om kommuner körs över är oviktigt. Det gäller ju att rädda världen. Som de ser på saken.

 9. Roland Salomonsson

  Mupparna har initierat ett av världens grövsta bedrägerier kring vindkraft. Det handlar om att subventionera investeringar och produktionen av el, samtidigt med att alternativen straffas ekonomiskt. Det handlar också om att suga ur Sverige alla skattemedel som istället skulle kunna bygga välfärd. Det är sannolikt bara nyttiga idioter, som t ex kan förmås att satsa på sådant som gör stål flera gånger dyrare, och tro att någon köper skiten. Är det ingen som lärt sig av ”Stålverk 80”???
  Att Kina utför en subversiv attack mot Sverige är bevisat i o m att journalisten hotas via brev! Annars hade de inte behövt höra av sig.

  Nya Sidenvägen har en för Kina mycket viktigare basfunktion än handel med varor, även om detta ”finansierar” projektet. DEN MILITÄRSTRATEGISKA ASPEKTEN ÄR DOCK UTGÅNGSPUNKTEN. Genom Belts and Roads, så blir Kina strategiskt imuna mot USA:s stridsmedel, utom möjligen kärnvapen. Visserligen behärskar USA, och med dem allierade, världshavens handelsleder, dock inte längre ohotade, men Kina kan inte längre skäras av från resten av världen. Kina har redan världens största och modernaste flotta och fortsätter att bygga ut. USA med allierade har snart endast Atlanten som relativt ohotad, d v s tills Kinas ubåtsvapen har fått sin slutliga numerär.

  Slår man samman Rysslands och Kinas militära kapacitéter och framförallt teknologier, så är västvärlden i princip statister från nu.

 10. Ann+Löfving-Henriksson

  # 9 Roland S.
  Klarspråk. Tack!

 11. Benny

  Frågan är när klubben för svagsint babbel EU tar sig samman och verkligen gör något vettigt för sina medlemsländer? Europa måste staka ut sin egen väg och kapa banden till USA som inte är ett dugg bättre än Kina på att lägga sig i andras politik! På detta område är väl det enda som EU skulle kunna göra nytta men svamlet i Bryssel lär fortsätta och EU lär bli utpressat från två håll i framtiden…Ser inte lovande ut för europeiskt oberoende!

 12. Frågan om kinesiska lån till infrastruktur är just nu högaktuell i Montenegro. Landet kommer inte att kunna betala första delbetalningen i juli och ber EU att hjälpa till.

  ”China holds one-quarter of Montenegro’s debt, and despite massive delays on the highway’s construction, the first repayment is due in July. If Montenegro were to default, the terms of the contract give China the right to access Montenegrin land as collateral.”

  https://www.ft.com/content/3dd7a516-5352-4f48-bfac-236e43b2342d

  Att både Kina och Ryssland arbetar för att försvaga Väst stämmer, men det är knappast i Rysslands långsiktiga intresse att ha grannen Kina som världens enda supermakt med tanke på skillnaderna i befolkning och yta. Det kan bli frestande för Kina att fylla den ryska landmassan med kineser.

 13. Magnus

  Tror inte de i utvecklingsländer som skriver på kontrakt med Kina är så lågbegåvade att de inte förstår att de inte kommer kunna betala. Det handlar om korruption.

 14. En annan

  Läs boken Den dolda handen, den djuplodar om kina och deras ( läs KKP ) infiltration.
  Skrämmande är bara förnamnet!

 15. Daniel Wiklund

  Hur många stålverk i SSAB-s storlek har man i Kina. I dagens kurir finns ett öppet brev till SSAB ”Ni är för sent ute med fossilfritt stål, SSAB”. Undertecknat av Fridays for Future, Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna. Dom skriver ”Problemet är att skiftet till fossilfritt stål kommer för sent: enligt forskningen kommer ni att släppa ut långt mycket mer koldioxid än vad som är tryggt och i och med det, bidra till en global uppvärmning som riskerar allt levande”. Skriver bl a att SSAB-s utsläpp motsvarar 3550 flygresor tur och retur till Thailand. Varje dag”. Dom avslutar med ”Det är en brännande kombination att ni både har gigantiska utsläpp och ett driv att bli hållbara. Att SSAB lyckas ställa om är livsviktigt för oss alla. Därför vill vi ha ett svar från er-hur ska SSAB kunna göra det som verkligen behövs för att bidra till en levande värld”. Dom pläderar också för en minskad konsumtion. Hur långt är det till att dom vill stänga SSAB. I kuriren också ett inlägg från näringslivsrepresentanter. Dom skriver ”Låt företagen göra mer för klimatet”. Det är många nu som vill påverka klimatet. Kan man få beställa lite varmare, tre grader just nu i Luleå. Den här dagen för 53 år sen var det sol och 18 grader varmt. I varje fall i Piteå. Då ägde inte kineser vindkraftverk i Piteå.

 16. Kjell Lindmark

  ”Kina tillämpar internationella regler och avtal som det passar dem. Det gäller Parisöverenskommelsen.”

  Det uttalandet är inte sant. I förhandlingarna gällande Parisöverenskommelsen fick Kina göra avsteg från kraven framtill år 2035. Så att påstå att Kina inte följer internationella spelregler är fel. Parisöverenskommelsen är för övrigt inget bindande avtal.

  Och vad är detta, ska även Klimatupplysningen falla i gropen av hatretorik mot Ryssland och Kina. Detta sattyg har redan lett till att flera asiater blivit mördade just för att de ser ut som Kineser. Även Sydkoreaner och andra nationaliteter av hanfolk blir drabbade.

  Jag betackar mig från det och Ni kanske ska studera dessa så kallade folkliga protester i Hong Kong, Myanmar, Thailand, Ukraina krigen som följde i Irak, Libyen och Syrien. Västs eller snarare USA:s inblandning i all denna skit.

  De flesta som skriver nedlåtande Kina och Ryssland vet inget om dess kultur eller historia och sällan är det någon som besökt de länder man kritiserar.

  Håll er till klimat för geopolitik verkar Ni inte ha något grepp om.

 17. Lasse

  #16 Kjell L
  Kina är ett komplicerat land med styrning som är svår att förstå för oss fullt ut, trots eller på grund av ambassadens insatser. P1 Just nu.
  Klimatet är också komplicerat där Kina behöver mer ren kolkraft. Luftkvaliten är bedrövlig när kol eldas utan rening.
  Kineser är värda en bättre miljö!

 18. foliehatt

  Lasse, #17,
  Kineser är värda ett bättre styrelseskick.

  Kjell Lindmark, #16,
  a) det kinesiska kommunistpartiet + Xi Jinping står för en repressiv internt och kolonialistisk externt – politik.
  b) kineser som individer har inget med det som står i a) att göra och kan inte läggas detta till last.

  Det är fullt möjligt att hålla dessa två tankar i huvudet samtidigt.

 19. Magnus

  Kina spelar kortet väl att de varit koloniserade och att de ligger efter i utveckling. Men kolonisationen var för hundra år sen och att de haft kommunism så de ligger efter kan inte andra skyllas för. Den utveckling de haft nu beror på investeringar från väst, handel och kunskapsöverföring, kunskapsstöld och spionage. De har inget att klaga på men vet vilka strängar de ska spela på, det kollektiva dåliga samvetet i västvärlden.
  Parisöverenskommelsen hade inte kommit till alls om det blivit krav på att Kina ska avveckla fossilt inom rimlig tid. Kina räknar med att om 15 år är de en stormakt som inte ens behöver låtsas bry sig längre. Tendensen syns redan vad som väntar. Det är bara fånigt att nämna Parisöverenskommelsen som nånting av betydelse. Den är inte värd papperet den skrevs på.

 20. tty

  #5

  ”– Sverige har stora överskott på el. Det innebär att ägande av enskilda vindkraftparker inte kommer vara något bra påtryckningsmedel på Sverige eller någon annan stat,”

  Ygeman kan ju kolla vad som hände i Sydaustralien 2016. Då var det visserligen tre ”vindkraftparker” som p g a felaktiga inställningar kopplade ned nästan samtidigt och därmed släckte ned hela delstaten.

 21. tty

  #19

  ”Kina spelar kortet väl att de varit koloniserade”

  Nu har ju Kina faktiskt aldrig varit koloniserat (bortsett från Manchuriet som Japan ockuperade 1931-45).

  Det har däremot Taiwan och Korea, som var japanska kolonier 1895-1945.

 22. Mats Kälvemark

  #16 Kjell Lindmark
  Kina har i Parisöverenskommelsen enbart förbundit sig till ”peak emissions before 2030”, dvs de ”kolgasar” för brinnande livet nu, vilket bekräftas av den takt de bygger nya koldrivna kraftverk. Läs dagens blogginlägg och exempelvis https://klimatupplysningen.se/jakten-pa-co2-ar-meningslos-och-forodande-dyr/ så får du den faktaupplysning som du så tydligt behöver.
  Och sedan så ska du inte uttala dig svepande och nedvärderande om andra personers kunskaper om Kina. Själv var jag med om att som VD för ett svensk företag etablera tillverkning av våra produkter i Kina 2005 i ett lyckat projekt, 100% svenskägt, som fortfarande med framgång är ”up and running”. Det hade inte lyckats utan duktiga medarbetare inklusive infödda kineser som förstod att nyckeln till framgång var att anamma den kinesiska företagskulturen och deras sätt att tänka och agera som radikalt skiljer sig från västerländsk företagskultur.
  På det politiska planer råder heller ingen tvekan om att målet är att Kina 2049 skall vara världsledande nation med alla normala mått mätt. Det hindrar ju inte att vi måste väcka ffa svenska politiker och peka vad som pågår och också peka på att kineserna (tillsammans med Putin/Ryssland) låter ffa Eu och USA pyssla med den meningslösa jakten på CO2 med förödande konsekvenser för ekonomin i berörda stater. Jag tror inte att deras stålföretag är de minsta bekymrade för någon framtida konkurrens från Hybrit och H2 Green Steel. De bara skakar medlidsamt på sina huvuden och låter de svenska stålföretagen i sitt självskadebeteende, häftigt subventionerade med skattemedel, gräva sin gravar allt djupare och allt längre bort från kontakt med den kommersiella verkligheten.

 23. tty

  #16

  ”Även Sydkoreaner och andra nationaliteter av hanfolk blir drabbade.”

  Om du räknar koreaner som ett ”hanfolk” så är du själv anmärkningsvärt okunnig om ostasiatiska kulturer och historia.

 24. Kjell Lindmark

  #foliehatt 18 + #Lasse 17

  Det är inte vår sak i väst att avgöra vilket styrelseskick Kina ska ha.

  Det Kina gör är att förbättra levnadsvillkoren och standarden för sin befolkning. Man vill ha en multipolär värld med ömsesidig respekt för varandra.

  Denna hatretorik från väst gynnar inte det, utan bäddar för fler konflikter och risker för krig.

  Vilka är vi? Med vilken rätt ska vi lägg oss i andra länders inre angelägenheter? Det land som går i bräschen för det är USA som med alla medel försöker uppvigla EU med samma kontraproduktiva metoder.

  Väst investerade i och flyttade mycket av sin tillverkning till Kina för högre vinster. Låga löner och sämre regler för arbetsmiljö osv gjorde att västföretagen kammade hem mångmiljardvinster under ett antal decennier. Detta har nu lett till att Kinas ekonomi stärkts betydligt vilket och ger ökad makt. Den makten ville så klart inte USA dela med sig av.

  Kina har lyft 800 miljoner människor ur fattigdom, mycket med hjälp av västs investeringar, och man fortsätter att öka deras levnadsstandard som fortfarande ligger under västs.

  Kinas ambassadör reagerar på de anklagelser som vi riktar mot Kina. Dessa anklagelser bygger på luft utan handfasta bevis.
  Deras styrelseskick bygger på att, vill man delta i den politiska processen så är man medlem i kommunistpartiet. Där kan man påverka i valprocesser till lokal, regional och nationen.

  Ni som inte känner till det kan nämnas att i Kina finns det 8 demokratiska partier vid sidan av kommunistpartiet. Dessa 8 partier har representation i folkkongressen. De har yttrande och förslagsrätt dock inte rösträtt. I varje fall för några år sedan var minst två ministerposter i regeringen besatta med personer från någon av dessa partier.

  För att förstå styrelseskicket måste man fördjupa sig i Kinas historia vilket inte ryms här.

 25. Ivar Andersson

  #16 Kjell L
  Inför 2015-års klimatmöte i Paris (COP21) deklarerade Kina, Indien och 11 likasinnade utvecklingsländer att de hade för avsikt att motsätta sig legalt bindande överenskommelser som begränsade deras användning av fossila bränslen. Detta resulterade i att den så kallade Parisöverenskommelsen erkände alla länders rätt att själva bestämma i vilken takt och utsträckning de avsåg att begränsa sin användning av fossila bränslen.
  https://klimatupplysningen.se/politikernas-tvagradersmal/
  Av Parisavtalets undertecknare är det 23 länder som lovat betala till fonden. Det är samma länder som måste skydda sig mot (koldioxid) illojal konkurrens från de övriga.

 26. Kjell Lindmark

  # Ivar Andersson 25

  Illojal konkurrens!!?? Hur kan det bli det om man lämnar walk over i frågan. Alla är ju fria att späka sig självt ekonomiskt eller avstå, helt i linje med överenskommelsen. Väst väljer att späka sig och sedan pekar finger åt de som valt att inte göra det, helt bisarrt.

 27. Hans H.

  #16, Kjell Lindmark

  Jag har också erfarenhet av etablering i Kina, men av något äldre datum.

  Beträffande respektera internationella avtal vill jag påminna om att de inte respekterar patenträtten. Och att de inte bryr sig om att aktivt försöka stoppa varumärkesintrången – som sker i massor.

  Vidare är det en allmän mening att Kinas valuta konstlat hållits för låg och att de med statliga medel otillåtet subventionerar en del storföretag. Bland annat stålverken.

  Likaså sk..er de högaktningsfullt i Havsrättskonventionen. Du känner väl till deras agerande kring Spratley-öarna?

  Ett fast agerande emot är det enda som hjälper.

 28. Lennart Svanberg

  #24 Kjell Lindmark skriver ’Det är inte vår sak i väst att avgöra vilket styrelseskick Kina ska ha.’

  För att sedan själv göra det:

  ’Det Kina gör är att förbättra levnadsvillkoren och standarden för sin befolkning’

  Med andra ord, Kjell försvarar diktatur och det hör inte hemma i detta forumet.

 29. Kjell L #24,

  Om du vill försvara det kinesiska kommunistpartiet styre av Kina så får du naturligtvis göra det. Men helst i något annat forum än här. Här på KU förbehåller vi oss rätten att kritisera sådan klimat- och energipolitik som är dålig, oavsett konsekvenserna av denna kritik, eller vem som för den.

 30. foliehatt

  Kjell Lindmark, #24,
  Jag tar avstamp i det faktum att jag har arbetat ihop med kinesiska medborgare från cirka 1985 0ch tills för cirka tio år sedan.

  Fram till massakern på Himelska fridens torg, 1989, så var de intresserade av att diskutera politik, ffa hur sann demokrati skulle kunna se ut och fungera ”där hemma.” Efter massakern och upprensningarna så har jag inte kunna få ett knyst ur kinesiska medborgare om något som överhuvud taget har något att göra med kinesisk politik.

  Visserligen är detta endast anekdotisk bevisföring – och kommer från ett urval av befolkningen, de som får resa utanför Kina för att studera/arbeta. Men, jag finner ingen som helst anledning att anta att just kineser skulle vara annorlunda än människor i allmänhet och föredra att ledas i en diktatur snarare än att få vara med och bestämma själv.

  Det finns inga som helst anledningar att prisa det kineiska ledarskapet. Snarare tvärt om.

  Republiken Kina (Taiwan) däremot är en helt annan och bättre historia.

 31. Kjell Lindmark

  #Hans H 27

  Varje land har sin egen patentmyndighet. Patent kan sökas för flera länder så även i Kina. Det finns strikta regler som reglerar patent och varumärken. Det påstås att Kina regelmässigt bryter mot detta, det påstås att egna valutan hålls låg. 2007 kostade 100 yuan runt 90 kr, idag 130 kr, innan pandemin var kursen än sämre då vi fick betala ca 145 kr. Det finns inget som tyder på att de på konstlad väg håller nere sin valuta. Det påstås en massa saker som inte är bekräftade eller bevisade.

  Beträffande havsrätten, efter 2 världskriget återfick Kina, efter Japansk ockupation, de öar i Sydkinesiska sjön man kontrollerat tidigare. Dessa öar fanns med på Kinesiska kartor redan på 1200 talet.

  Mitt i Indiska Oceanen finns ett stort område med flera korallöar som Britterna tog i besittning 1965 och deporterade 1800 människor därifrån. Brittiska Terriroriet i Indiska Oceanen (BIOT). Den största atollen Diego Garcia, hyr Britterna till USA som där installerat en stor flygbas, ja på tal om att icke bry sig om Havsrätten.

  De öar Kina bygger flygbaser på ligger 100 mil från Kinesiskt territorium medan Diego Garcia ligger 1450 mil från USA. Varför förbjuda Kina när Britter och jänkare gjort så i årtionden?

 32. Kjell L #31,

  Kinas kommunistiska politik för du försvara på annat håll. Detta är en varning om avstängning.

 33. Magnus

  tty #21
  Det var ett inslag på SVT där en kinesisk ledare uttalade sig men hittar inte nu. Stormakterna var i Kina och kineser revolterade s.k. Boxarupproret. Men kolonialism räknas det kanske inte som. Bra ide hålla sig till klimat och energipolitik.

 34. Sören Gustafsson

  Ser just nu på aktuellt- där säger de att koldioxidutsläppen har satt nya rekord – rekordet är den höga koldioxidhalten i atmosfären – är koldioxidhalten i atmosfären samma sak som utsläppt mängd koldioxid???

 35. Kjell Lindmark

  Ingemar Nordin #32

  Tack, jag fattar.

 36. Lennart Svanberg

  #34 Sören

  Ja, så håller våra meningsmotståndare på, och tjatar dag efter dag om en gas. Det roligaste är att under Pandemin har gasen varit mer aktiv än någonsin och förklaringarna om att det vi ser är fördröjningar blir bara roligare och roligare. Vi som hängt här ett tag på Klimatupplysningen.se vet att allt handlar om politik och stora pengar vilka tjänas på att gemene man förs bakom ljuset.

 37. Christer Eriksson

  Väldigt OT men vill nämna det ändå.
  Är det någon som hört talas om Reformisterna.
  Hittade dom på Fb,någon typ av gren från social demokraterna.
  Skall lansera något dom kallar en ny grön giv.
  Någon som hört talas om dom.
  Lyssnade en del av deras planer,för mig lät det som rena samlat.
  Kommentarer om dom.

 38. Sören+G

  P1 i morse hade uppe både om CO2:s rekordnivå och glaciären på Antarktiska halvön. CO2-nivån var en dyster nyhet enligt reportern.
  Varma havsströmmar under glaciären kunde leda till 2-3 m havsytehöjning. Under hur lång tid kan man fråga sig.
  CFACT skriver:” Just how much doom will flow from the volcanic warm water beneath Thwaite’s Glacier is a worthy topic for further study. However, alarming stories under the heading “climate change” that omit the geothermal origin of the warm water are deliberately misleading attempts to boost the global warming narrative.
  Scientists have yet to reveal any amount of regulation, taxation and redistribution sufficient to cool a volcano.”

 39. Christer Eriksson

  Svamel skall det stå i min kommentar.

 40. Daniel Wiklund

  Koldioxiden slår lika många rekord som simmarna. Koldioxiden slår inte bara världsrekord, den slår universum-rekord. Frågan är om det inte borde göras dopingtester även på koldioxidrekorden.

 41. tty

  #38

  ”P1 i morse hade uppe både om CO2:s rekordnivå och glaciären på Antarktiska halvön. CO2-nivån var en dyster nyhet enligt reportern.
  Varma havsströmmar under glaciären kunde leda till 2-3 m havsytehöjning. Under hur lång tid kan man fråga sig.”

  Thwaitesglaciären ligger inte på den antarktiska halvön utan i Västantarktis ca 1000 km längre västerut.

  Och om den smälter kommer det inte att höja havsnivån med några 2-3 meter. För det krävs att i stort sett hela Västantarktis (mer än 2 000 000 kvadratkilometer täckt av 2000 meter tjock is) smälter. Det skulle ge drygt 3 meters havsnivåhöjning.

  Hur lång tid skulle den ta att smälta/kalva? Omöjligt att säga. Efter istidens slut tog det ca 2000 år för inlandsisen i Skandinavien, som var mindre, att smälta bort helt. Den kalvade i och för sig bara i hav på östra sidan och mot slutet låg den helt på land, men å andra sidan var klimatet i Skandinavien då faktiskt varmare än det är nu, medan det kommer att förbli arktiskt i Västantarktis.

 42. Lasse

  #24 Kjell L
  Kinas befolkning är drabbade av miljöförstöring och dålig luft.
  Detta bör påpekas och inte döljas.
  Det går att kritisera Kina och dess styrelse utan att kritisera befolkningen. I en diktatur går det bra.
  Svd har idag en lista på vårt beroende av Kina, där storföretagens omsättning i Kina beskrivs.
  Kinas reaktion på kritik visar att de bryr sig om den bild de ger.
  Luftens kvalitet i Kina och världen: https://aqicn.org/map/china/

  Det är tydligt att västs satsning på Clean Air givit oss renare luft (Och mer klart solsken vilket resulterat i värme)
  #41 tty kan du utveckla kritiken av rapporten?
  75 TW låter mycket är det Vulkaner?

 43. Rolf Mellberg

  #32 Ingemar

  Jag tycker det är missledande att kalla Kina och dess politik för kommunistikst. Under Mao-epoken, Sovet, Nordkorea är /har varit under kommunistiskt styre. Nu har kina ett auktoritärt styre men med en högeffektiv tillämpning av marknadsekonomin.
  Det auktoritära styret har sin förklaring imångtusenårig historia.. Detta sagt utan att försvara Kinas styre.

 44. Håkan Bergman

  OT men akut!
  DN inledde igår en serie om svensk bioenergi, och igår gick den att läsa nån timma och samma idag verkar det som.

  https://www.dn.se/sverige/svenska-trad-eldas-upp-trots-branschens-och-ministerns-loften/

 45. Lasse

  #42 forts
  Kanske kan denna lugna oss ängsliga:
  https://wattsupwiththat.com/2021/04/12/current-climate-model-simulations-overestimate-future-sea-level-rise/
  De påpekar att vattencirkulationen kring Antarktis inte tär så mycket på isen som antagits i andra modeller.

 46. mattias

  #44
  Skogstillväxten är hög pga koldioxidberikning. Det har aldrig funnits mer träd än idag hävdar industrin. Detta är förmodligen sant, på grund av att skogarna aldrig varit så täta. Så viss gallring är förmodligen nödvändig av tunna träd som möjligen kan lämpa sig för biobränsle. Mer bekymmersamt är kalavverkningar av kontinuerliga naturskogar som inte tidigare varit avverkade och uttag av död ved. Detta är det stora problemet i den svenska skogen som är bekymmersamt för den biologiska mångfalden.

 47. Magnus

  Håkan Bergman #44
  Massaved har länge köpts av pappersbruken. Det är sånt som inte kan användas till virke. Nu konkurrerar de tydligen med biobränsleinköpare. Ingen av dom inköparna kan konkurrera prismässigt med virkesuppköpare så friska träd handlar det inte om. Möjligtvis en del lövträd i så fall. Det finns mycket regler för vad som ska sparas i skogen. Fem kubik per hektar t.ex. måste ligga kvar efter vindfällen. Skogsbolagen är miljömedvetna och sköter det här bra. De avsätter skog när de hugger, har erfarenhet av det. Dessutom har mängder av nyckelbiotoper och naturreservat avsatts sista åren. Frågan är istället om vi ska ha nån industri kvar i Sverige.

 48. tty

  #42

  Här har du en artikel som visar hur mycket havsnivån skulle stiga vid en fullständig avsmältning (eller rättare sagt utkalvning) av hela Västantarktis:

  https://stuff.mit.edu/~heimbach/papers_glaciology/science_bamber_etal_2009_wais_sealevel.pdf

  Och här har du en karta som visar Thwaitsglaciärens ”avrinningsområde”:

  https://www.thegwpf.com/content/uploads/2020/01/Screenshot-2020-01-29-12.41.39-1024×931.png

  Som du ser är det bara en liten del av Västantarktis, och den ligger som du ser långt från den Antarktiska halvön.

  Avsmältningen i Skandinavien efter istidens slut kan du se här:

  https://3.bp.blogspot.com/-t4XfcprbTxo/WUGgFNxeqNI/AAAAAAAANdM/vZqsAUgJBTIvhKFL2Unrd6XLfSGvvW-dwCLcBGAs/s1600/1-s2.0-S0277379115301141-gr9_lrg.jpg

  Och att klimatet då var varmare än nu framgår ju bl a av Leif Kullmans forskning:

  https://www.researchgate.net/profile/Leif-Kullman

 49. Roland Salomonsson

  Den Skandinaviska naturen är anpassad till människans ”eldbruk” sedan 500000 år bakåt (ungefär). När människan befolkade Skandinavien tätt intill de vikande iskanterna, så markbrände de skogarna ungefär vart 40:e år (enligt arkeologi). Naturskogen bestod då av TALL resp EK/BLANDSKOG. Granen är en tajga-art, men var inte före 1750 års brandförbud betydande art i skogarna. En frisk skog måste blädas, samt TALL prioriteras. Blädad skog ger 2-4 ggr inkomsten mot kallhuggen skog till skogsägarna. Men gran dör vid markbränning. Och den artrikedom som Tallskog resp Ek/blandskog innehåller, försvinner sakta (utdöende) vid kalhuggningsbruk utan markbränningar. Några reservat skyddar alltså inte långsiktigt. I granskog finns minimalt med liv även om en hel del arter söker skydd där. Men nästan inga arter äter av gran – jämfört med övriga nämnda skogstyper.
  Att granen expanderar, förutom planterat även naturligt, är f ö ett bevis för att Skandinavien är under avkylning, samt att tajgabildning pågår. 22000 fkr fanns gran sannolikt endast i Nordkalottens kustområden (arkeologi). Att gran skulle vara ”invandrad” är en myt. Granen fanns alltså för 24000 år sedan. 8000 fkr var Ek dominerande upp till Pite älvdal, baserat på pollen av Hassel (Ek och Hassel har samma nordgräns för naturlig förökning) medan tall dominerade norr om. Refugieområden för Ek sedan denna tid finns faktiskt kvar i hela Norrland.

 50. Magnus

  #47 forts.
  Dessutom har södra Sverige barkborreangrepp vilket kan spela in i att man hugger. Det vanliga knepet ifall någon missat det är att en journalist bestämmer sig för en artikel som ska visa på nåt som är förutbestämt. Sen tillfrågas en expert som får ledande frågor och bara de svar som stämmer med intentionen tas med.

 51. Ann+Löfving-Henriksson

  # 49 Roland S.
  Innan klimatfrågan tog över mej nästan helt och hållet var skogshistoria ett av mina största intressen. Din beskrivning av historiken är lite överraskande. Jag förlitar mej främst på Lars Kardells enligt kännare trovärdiga ”svenskarna och skogen”. Han går inte längre tillbaka i tiden än till invandringen av både natur och människa efter senaste istiden dvs dryga 10 000 år.
  Vilka källor stöder Du Dej på när Du talar om 500 000 års skogsbruk här i norr?

 52. Håkan Bergman

  Magnus #50
  Det var inte min mening att starta en debatt om sakfrågan utan bara tipsa om artikelserien. Sen finner jag det intressant att en tidning som DN börjar ändra sin inställning i fråga om bioenergi. Det hade man ju kunnat göra långt tidigare om man räknat på det i t.ex. ett europeiskt perspektiv.

 53. tty

  #49

  #49

  Vi vet inget om det överhuvud taget fanns människor i Skandinavien för 500 000 år sedan, och de äldsta beläggen för att människor använde eld i Europa är från MIS 11, för ca 400 000 år sedan.

  ”Granen är en tajga-art, men var inte före 1750 års brandförbud betydande art i skogarna.”

  Jodå, det var den visst. Kolla på litet lantmäterikartor från den tiden får du se. Dock fanns ingen gran i Skåne, Halland, Blekinge och sydligaste Småland

  ”22000 fkr fanns gran sannolikt endast i Nordkalottens kustområden (arkeologi). ”

  Ingen arkeologi i Norden går så långt tillbaka, men gran fanns förvisso på Andöya vid den tiden.

  ” I granskog finns minimalt med liv även om en hel del arter söker skydd där. ”

  En sanning med viss modifikation. Det stämmer för täta granplanteringar, men inte för naturlig granskog. Har du sett en ängsgranskog någon gång?

  ”Refugieområden för Ek sedan denna tid finns faktiskt kvar i hela Norrland. ”

  Nej. Det finns inga sådan ”ekrefugier”. Däremot för alm och hassel:

  http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faga/querc/querrobn.jpg

  http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ulma/ulmus/ulmuglan.jpg

  http://linnaeus.nrm.se/flora/di/coryla/coryl/coryaven.jpg

 54. Lasse

  #48 tty Tack!
  Mer frågor om avsmältning i Antarktis.
  Har de koll på vad som finns under isen?
  Vulkaner?
  Inte ett ord om detta i texten.
  https://advances.sciencemag.org/content/7/15/eabd7254
  Ändå nämner de varmt vatten utan salt med okänt ursprung.
  https://advances.sciencemag.org/content/7/15/eabd7254

  Sen noterar jag att media angivit fel energiinnehåll.
  De uppskattar värmen till 0,8 TW (inte 70)

 55. mattias

  #53
  ”Det stämmer för täta granplanteringar, men inte för naturlig granskog. Har du sett en ängsgranskog någon gång?”
  Tack tty för den kommentaren. Ett av problemet med förluster av biologisk mångfald är den utbredda biologiska analfabetismen där folk i allmänhet inte kan skilja på en granplantering och en ängsgranskog och att skyddsvärda skogar huggs ner av misstag.

 56. tty

  #54

  I Västantarktis finns ett stort antal vulkaner under isen och några som går igenom den. Hela området är en aktiv riftdal. Det varma sötvattnet behöver dock inte nödvändigtvis vara vulkaniskt, det beror på hur varmt det är. Är isen tillräckligt tjock stiger temperaturen under den över fryspunkten ändå, även med ett ”normalt” geotermiskt värmeflöde.

  https://www.researchgate.net/publication/317255865_A_new_volcanic_province_An_inventory_of_subglacial_volcanoes_in_West_Antarctica

  I Östantarktis däremot nästan finns nästan inga vulkaner utom i de Transantarktiska bergen. Östantarktis är till större delen en prekambrisk sköld.

 57. emil heijne

  Härlig inlaga

  https://samnytt.se/en-hobbyanalys-av-klimathotet/

 58. Rolf Mellberg

  Marshall-hjälpen och BRI i jämförelse

  Vid WW2 slut hade USA en enorm ekonomisk och industriell styrka medan Europa låg i spillror. De var kloka nog att satsa en del av sin styrka i Marshallhjälpen och vann därigenom väldigt stora geopolitiska fördelar. I hög grad betingat av konkurrensen med ”Moskva-kommunismen”

  Sedan några år beter sig Kina på ett liknande sätt genom BRI. Jag har svårt att se något illigitimt i det men lite obehagligt kan det kännas att en så totalitär kultur så kraftigt flyttar fram sina positioner.

  Tankar om det?

 59. Håkan Bergman

  Rolf M. #57
  Visst kan man oroas över BRI, men vad gör vi åt det? Comecon 1.01, alltså den väg EU går, är definitivt fel väg. Så det är vi som är problemet inte kineserna.

 60. Lars Cornell

  #57 #58 Rolf och Håkan.
  Sovjet satsade på planekonomi med sina 5-års planer och även längre planer. Det ledde till ineffektivitet, demokratins förfall och Sovjet föll sönder. På likartat sätt gick det för Maos Kina.

  Det vi kan se nu är att allt upprepas i EU med taxonomi mm. Just nu har beslutats att flytta 150 miljarder till södra Europa utan krav på återbetalning.

  Vi skall till år 2040 bygga 12 000 nya vindkraftverk som skall försörja Mellan Europa med energi. Det kommer att kosta minst 600 miljarder kr. För det får vi förstörda landskap och ett argt och uppgivet folk – precis som i gamla Sovjet.

  Därefter skall vi till år 2050 fortsätta utbyggnaden med ytterligare 80 000 vindkraftvärk. Bland alla hot från rockströmmare är detta det värsta.

  Med finansiering och teknik ber vi Kina och Sovjet att hjälpa till med detta.

 61. Magnus

  Håkan Bergman #52
  Inte min mening heller att debattera, kommenterade bara artikeln. Och tack för tipset.
  Läste en artikel i DN igår att Antarktis smälter snabbare än forskarna trott. Men forskare som uttalade sig menade att tio procent av de 3,6 mm per år havet stiger kommer från Antarktis. Med det nyupptäckta varma vattnet underifrån så skulle avsmältningen öka med fem procent. Det är väl inte alarmerande. Det är betalvägg idag så kan inte dubbelkolla. Nån annan kanske. https://www.dn.se/vetenskap/glaciar-i-antarktis-smalter-snabbare-an-vantat/

 62. Håkan Bergman

  Magnus #61
  Det är okey, och jag vill åter tipsa om att det kan vara idé att skumma DN på morgonen, kanske han som sköter betalväggen inte börjar förrän runt 9. Apropå din #50, det är inte nån nyhet att DN’s journalistik är agendadriven och då blir man extra nyfiken när dom plötsligt till synes gör en 180 graders sväng i en fråga.

 63. Lasse

  #61 Magnus
  Pågår en diskussion om detta.
  Se #38, #41 osv.
  #54 innehåller länk till artikeln.
  Notera att det är första besöket så de kan inte se någon förändring .
  I p1 i går kväll tillfrågades forskaren Anna W -vad skall vi göra åt detta? (med det önskade svaret -minska CO2!)

 64. Lasse #43,

  Temperaturerna i Antarktis har knapps förändrat sig alls under de senaste 40 åren. Så, på vad sätt menar Anna W att CO2 skulle påverka vattentemperaturen i Antarktis? https://wattsupwiththat.com/2021/04/10/exploration-of-ocean-currents-beneath-the-doomsday-glacier/

 65. Lasse

  #64 Ingemar N
  Anna W är oskyldig-det var P1 och den som intervjuade henne som ville framtvinga en lösning av detta nyfunna naturfenomen! Vad skall vi göra åt det 😉 ?

  Fortsätta forskningen är väl standardsvaret en forskare ger!

 66. Ulf

  Wåhlin brukar inte vara alarmistisk. Hon intervjuades i Expressen också om att domedagsglaciären höll på att lossna. Intervjun innehöll inget klimathotande i hennes svar. Däremot hade Expressen lagt till grova klimathot i texten, källa okänd.

 67. Ulf

  Här är artikeln. https://www.expressen.se/nyheter/klimat/domedagsglaciaren-kan-tappa-fastet-fysik/

  Domedagsglaciären och bedömningen av påverkan på havsnivån är inget som Wåhlin säger utan det är Expressen utan källa.

 68. Karl Erik R

  #49 Roland Salomonsson

  Hur är det med tidsangivelserna? Människan (=Homo Sapiens) är som mest 350 000 år och fram till för 70 000 år sedan fanns människan inte utanför Afrika.

  Allt som hände i Skandinavien tidigare än för 12 000 år sedan har omsorgsfullt raderats av inlandsisen. Undantaget är Norges västligaste kust som man tror var isfri tack vare Golfströmmen.

  Granens ”invasion” kom från öster, efter att isen smält bort även norr om nuvarande Bottenviken. Övriga träd invandrade från söder vilket gjorde att de intog Skandinavien före granen.

 69. jensen

  68
  Angående Norges västkust fann ju Prof. Kullman en trädstam på en nordlig, västlig ö i Norge , Stammen åldersbestämdes till 23 000 år B.P.
  Så nog stämmer din uppgift, om att vissa delar var isfria.
  F.ö. ansåg han att Yngre Dryas inte var så kall som bedömdes.

 70. Evert+Andersson

  Håkan Bergman och Rolf Mellberg. Vår mening med artikeln är att vi ska se upp med Kinas ambitioner och inte vara naiva. Vi anklagar dem inte för att agera i sitt egenintresse. Men anklagar dem i den mån de bedriver dubbelspel och att klimatåtagandena hittills är läpparnas bekännelse till FN-ledd klimatpolitik. Det vi också anklagar är att vi i västvärlden är så framstående på självskadebeteende.

 71. Håkan Bergman

  Evert+Andersson #70
  Instämmer i allt det, problemet tror jag delvis bottnar i att vi tror att Kina är nåt sorts Sovjetunionen 2.0 och att det ska försvinna lika lätt som Sovjetunionen gjorde. Sovjetunionen var en federation och när Gorbatjov avskaffade kommunistpartiets maktmonopol avskaffade han också i realiteten Sovjetunionen. Kina är inte en federation, den kinesiska staten, som fullt ut kontrolleras av ett marxistleninistiskt parti, har full kontroll över hela territoriet och alla tillgångar. En sån formidabel maktkoncentration kan man inte stoppa med sån undfallenhet som EU visar idag. Det måste helt enkelt kosta att bryta mot internationella regler.

 72. tty

  #68

  ”Granens ”invasion” kom från öster, efter att isen smält bort även norr om nuvarande Bottenviken. ”

  Inte enbart. Det fanns gran (och andra trädslag) mycket tidigt i fjällvärlden som troligen ”övervintrat” i Nordnorge (på Andöya?). Granarna i Skandinavien har ett komplicerat ursprung, med en ”endemisk” komponent och minst två postglaciala invandringar, en från nordost och en från sydost (Baltikum). De nordostliga är dessutom hybrider med sibirisk gran Picea obovata.

 73. tty

  #68

  ”Hur är det med tidsangivelserna? Människan (=Homo Sapiens) är som mest 350 000 år och fram till för 70 000 år sedan fanns människan inte utanför Afrika.”

  Det sista är inte helt sant. Det fanns tidiga Homo sapiens i Mellanöstern under den förra mellanistiden för ca 100 000 år sedan, men de tycks ha dött ut och ersatts av neandertalare när klimatet blev kallare.

  Alla nu levande icke-afrikaner härstammar därför mycket riktigt från en senare utvandring för ca 60 000 år sedan.

 74. Magnus

  tty #73
  Jag har läst att det utvandrades från Afrika för 80000 år sen. Invånarna på norra Sentinel har bott där i minst 60000 år. Det tog väl några tusen år att ta sig dit också. Så 80000 år låter rimligt.
  Sen vet man att vetenskapen ändrar sig från år till år. Det som var självklart kan ändra sig. 97 procent av forskarna är aldrig överens. Jo möjligen om att jorden är rund. Vi andra får använda sunt förnuft.
  När vetenskap blir politik då tappar forskningen trovärdighet. Det är det forskarna riskerar nu att vi slutar lyssna på dem när de ger sig in i klimathotshysterin bara för att få finansiering eller vad de nu håller på med. Vetenskap är det inte i varje fall.

 75. Magnus

  Evert+Andersson #70
  I Kina ser de Parisavtalet som en fördel. De bryr sig vad vi tycker nu innan de har hållhakar på oss alla runt 2030. Där kommer klimatpolitiken in. De kan gå förbi väst när vi stryper oss själva för att göra Greta och andra ungdomar nöjda.
  Kina har nu ankrat 200 ”fiskebåtar” på Filippinskt territorialvatten sen en månad tillbaka. De påstår det är deras vatten. Allt är deras som de vill ha och ingen får protestera. https://kinamedia.se/2021/04/12/usa-erbjuder-hjalp-nar-hundratals-kinesiska-fartyg-drojer-sig-kvar-pa-filippinskt-vatten/
  Med allt annat sammantaget kan man inte annat än befara det värsta. Kina har inte ändrat sig sen Mao förutom att då höll de sig inom landet. Nu har de stormaktsambitioner och anser alla andra ska flytta på sig. Alla sunt tänkande ingår hellre i USA:s sfär än Kinas. Om man nu måste välja stormakt.
  Det finns ingen orsak att varken Kina eller Ryssland ska stångas med omvärlden. Ingen har provocerat dem. De har själva valt konflikt istället för samarbete. Det har med deras kultur att göra.

 76. Rolf Mellberg

  tty m fl.

  Att människan utvandrade från Afrika för ca 70000 år sen är det väl ingen som ifrågasätter men förfäderna till dessa våra nära släktingar kan flera miljoner år tillbaks faktiskt tänkas ha levt på Balkan.

  Ursäkta kanske lite väl off topic, 7.2 miljoner år 🙂

  Populär forskning i kanske främst Bulgarien och Grekland. Första fyndet lär ha varit från trakten av Athen om jag mins det rätt.
  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170523083548.htm

 77. Rolf Mellberg

  Ett av många BRI-projektet är helt nya järnvägen genom Laos. En mycket stor del av sträckan går på broar och genom tunnlar. Snart kan man åka tåg hela vägen mellan Thailand och Kina. Intressant tågresa enligt mig.
  https://constructionreviewonline.com/project-timelines/the-completion-of-the-china-laos-railway-project-and-all-you-need-to-know/

 78. Ulf

  Svar 75 Magnus,

  Jag måste ändå ta upp några väsentliga felaktigheter här. Kina under Mao hade starka ambitioner utanför landet. Man bedrev Koreakriget och sedermera Vietnamkriget där över en miljon kineser deltog i FNL som vi här i Sverige trodde var något helt annat.
  Skillnaden mot Mao tiden är att Kina då drev en planekonomi som höll landet urfattigt. Man hade inte råd med en modern krigsmakt. Idag är det marknadsekonomi som gäller men politisk makt ligger kvar i partiet. Dessutom utnyttjar man alla möjligheter till att manipulera marknadsekonomin mot andra länders företag. Osjysst konkurrens, spioneri etc.

  Striden mot Kina är inte EUs för det är man för svag. Men slå ihop USA med Kinas grannar och maktfördelningen ser helt annan ut.
  Kina utnyttjar naturligtvis Parisöverenskommelsen för att försvaga väst konkurrensförmåga.
  Samtidigt står Kina inför en demografisk bomb. Vi kan också se att de lever högt på osjysst konkurrens. Jämför utvecklingen av vaccin. Kinas är i princip värdelöst jämfört med Västs.
  Jag tror inte ett land kan bygga en framtid på att parasitera på omvärlden. Det går under en begränsad tid. Kina kommer få stora problem framöver.

 79. Karl Erik R

  #73 tty

  Min avsikt var inte att vara exakt vad gäller Homo Sapiens utvandring från Afrika. Bara att kommentera #49s påstående om människans skogsbränning under 500 000 år i Skandinavien, som alltså måste vara omöjlig.

  Men korrekta fakta är aldrig fel.

 80. #78 Ulf#

  Det förtjänar att tilläggas att Kinas ambitioner under Mao sträckte sig över hela sydostasien långt söderut. I samtliga dessa länder bildades kommunistiska väpnade rörelser organiserade och finansierade av Kina (och delvis av Sovjetunionen). Det är fel att tala om krigen i Korea och Vietnam som separata konflikter. De var del av de sydostasiatiska krigen som pågick under nästan 40 år.

  Den som tror att Kina skrinlagt planerna på dominans över området är naiv och de som kritiserar USA för dess väpnade ingripande har att förklara varför ett i sin helhet kommunistiskt sydostasien skulle varit bättre för världen och för de berörda folken.

 81. Ulf

  80 Lars

  Angående Korea och Vietnam håller jag helt med dig, men det blir mer konkret när man kan peka på faktiska invasioner. Efter Vietnamkriget invaderade dessutom Kina Vietnam.
  Det som jag tycker är viktigt är alliansen mellan USA och Kinas grannar. Det ör den som kan stoppa Kina. Här tycker jag att Trump gick bort sig en del när han inte tog chansen att stärka upp den.

 82. Mattias S

  # Kjell Lindmark 31

  Tack Klimatupplysningen för ert goda arbete.

  K Lindmarks försvar av den kinesiska kommunistdiktaturen är ovärdig och hör inte hemma i detta forum men hans desinformation om Diego Garcia får inte stå oemotsagd .

  Chagosöarna (inklusive Diego Garcia) har varit brittiska sedan 1814. Chagosöarna tillhörde under en tid den brittiska kolonin Mauritius administrativt och styrdes av den brittiska guvernören på Mauritius före självständigheten. Det som hände 1965 var alltså bara att britterna ändrade den administrativa indelningen för öarna. Storbritanniens suveränitet över öarna har alltså funnits i över 200 år och kan inte jämföras med Kinas agerande i Sydkinesiska sjön som helt strider mot internationella överenskommelser.

  Som vi alla vet på detta forum struntar FN nästan helt i all den vetenskapliga forskning som stöder att klimatförändringarna beror främst på naturliga variationer. Jag förvånas ständigt över mängden ”forskningsrapporter” som publiceras och sedan visar sig bygga på RCP8,5 scenario och antaganden om hög klimatkänslighet. Helt irrelevanta rapporter. Kanske då inte så förvånande att FN via sin internationella domstol i Haag har kommit med ett rådgivande beslut om att Storbritannien ska återlämna Chagosöarna till Mauritius bara för att guvernören där råkade ha uppgiften att administrera Chagosöarna. Bara slumpen avgjorde att det inte var en kronkoloni styrd direkt från London. FN ignorerar att öarna tillhört UK sedan 1814 och hakar upp sig på en artikel från 1960-talet om avkolonisering (Precis som de hakar upp sig på CO2 i klimatfrågan). FN:s avkoloniseringskommitte struntar i Tibet, Hong Kong och står inte upp för Taiwan. Men alla brittiska territorier finns på deras lista trots att invånarna i samtliga territorier vill fortsätta tillhöra UK.

  Sedan kan man väl tillägga att UK beklagat att invånarna på Chagosöarna tvångsförflyttades. Vi får se om britterna kanske låter dem återvända. Kräver dock uppbyggnad av modern sjukvård m.m.

 83. Rolf Mellberg

  Det må så vara att Kinas politik i sydkinesiska sjön enbart är rå maktpolitik, utan stöd av internationella överenskommelser.

  Men alla Europeiska stater som sedan över 500 år har tagit kontrollen över öar och annat runt om hela globen, skedde det med stöd av internationella överenskommelser? Vilka nationer hade i så fall inflytande över sådana överenskommelser i den mån sådana existerade?

 84. Håkan Bergman

  Man blir nästan tårögd.
  https://www.svd.se/xi-kina-vill-starka-klimatsamarbete

 85. Håkan Bergman

  Kaisern i Berlin
  och kejsarn i Paris
  sa kahnen i Beijing
  det är en trevlig kis.