Jakten på CO2 är meningslös och förödande dyr

ander

Europa står inför en mega-kris . EU Green Deal kan bara lyckas med en viss grad av eko-diktatur. (Deutsche Bank)

EU:s klimatpolitik kostar triljoner och ger ingen mätbar klimateffekt. Om Parisavtalet hålls av alla ger det bara minus 0,05 grC till år 2100. Inte mätbart! (Bjorn Lomborg. Chef för Copenhagen Consensus Center )

Och allt drivs av en meningslös häxjakt på fossil koldioxid.

koldioxid utslapp per land

kolkraftverk i varlden

Var befinner sig vårt land i denna omgivning? Vi anser oss bära ledartröjan i ’omställningen’. Så en relevant fråga är om vi är rikast, givmildast, naivast eller bara sämst på att räkna?

Det är ingen enkel match att ta reda på den ekonomiska belastningen. Vi får börja med att skilja på att vi är de största bidragsgivarna för att genom olika fonder och FN-program hjälpa andra med klimatomställningen. Inklusive Kina! Det stora är ändå det vi planerar att göra på hemmaplan.

Vårt engagemang för FN-programmen är Green Climate Fund (GCF), Green Environment Facility (GEF) där vi använder SIDA-pengar. UN Environment Protection (UNEP). UN Development Program (UNDP)

SIDA skriver i Supporting Access to Finance for Climate Action, att UN Environment Protection (UNEP) Financial Initiative uppskattar kostnaderna för övergång till lågkol och hållbarhet till 60 trillions USD till 2050.  (500 000 miljarder SEK. (8,40 / USD).

Och allt drivs av en meningslös häxjakt på fossil koldioxid.

Låt oss börja med en liten post av Parisavtalets kostnader – den Gröna Klimatfonden. Den ska dra ihop 100 miljarder dollar per år. Egentligen från 2020 men det blev inte så. Trump kunde räkna. För svensk del så lovar vi betala mest per person i hela världen. Diagrammet visar vårt bidrag 2015- 2019, 4 miljarder och för 2020 – 2023 har vi lovat ytterligare 8 miljarder.

 • GCF  2015 – 2023  12 miljarder SEK
 • GEF 2019             Vår andel av detta varierar. Globalt 7,5 miljarder.
 • SIDA 2020             340 miljoner SEK
 • SIDA 2018 – 2021  280 miljoner SEK
 • UNDP 2020 380 miljoner SEK

GEF finansierar olika projekt i världen för att hjälpa mindre bemedlade länder med klimatomställningen. Kina får till exempel hjälp med ett antal projekt, ca 7 miljarder SEK.  (807 miljoner USD).  Så det är klart att de vill återgälda lite genom att investera 16 miljarder SEK i svensk vindkraftutbyggnad. Fonden har 40 länder som givare. Kina är inte en av dessa.

Kina kör sitt eget race genom att i direkt motsats till de överdrivna ambitionerna inom EU i varje fall fram till 2030 bygga nya koleldade kraftverk i en rasande takt, på hemmaplan och i andra länder i Afrika och Asien. Och sätter målet 2060 så har de lite ursäkt för att släpa i starten och allmänhetens glömmer att de berömde Kina på 2020-talet.

bidrag klimatfonden

Vad är rim och reson i det här? Bara den här fonden kostar oss 12 miljarder. 1192 SEK / person. (8,40 SEK/USD ).  GCF har sedan 2015 lyckats få ihop utbetalda och utlovade bidrag på cirka 18 miljarder USD. På fem år en femtedel av det man är överens om skulle ökat till 100 miljarder USD per år nu. Vi får hoppas att vi inte nödvändigtvis ska ligga i topp om målet nås. Senaste ’påfyllningen’ var 9,5 miljarder USD, 2,4 miljarder USD/år i snitt. Inflödet, som man slog fast i Paris, behöver således öka takten 42-faldigt. För att behålla ledartröjan får vi pynta 84 miljarder per år. I teorin får vi hoppas.

Någon som helst klimatskillnad blir det inte för våra 12 miljarder. Det är mer en fråga om PR. FN:s generalsekreterare berömmer oss för världens bästa klimatpolitik. Naiva svenska politiker tror att andra länder skall följa oss. Fromma förhoppningar är bara förnamnet på detta. Så här långt har det här dessutom bara handlat om en liten, liten del av de kostnader vi har framför oss.

Det verkligt stora som tornar upp sig vid horisonten är de kostnader och förlust i form av lägre BNP-tillväxt som blir följden av klimatpolitiken. Det är så rapporten om att det krävs en viss grad av eko-diktatur för genomförandet ska ses.

Sverige och Nya Zeeland har en hel del gemensamt. Vi är små nationer. Vi har ambitiös klimatpolitik. Och enbart ca 1 promille vardera av de globala CO2-utsläppen. De har gjort en grundlig analys av samhällets kostnader och nytta, som följer av olika scenarier med CO2-reduktion. Använder vi Nya Zeelands forskningsrapport och applicerar den på vårt land visar det på en ekonomisk belastning på samhället, bl.a. i form av sjunkande BNP, med lågt räknat 20 000 miljarder kronor fram till sekelskiftet.  Det blir en extra statsbudget vart fjärde år.  Med gängse kalkylmodeller med utgångspunkt från ett högt ansatt TCR (3.0 gr) begränsas dock temperaturökningen till 0,002 grader C. Så lite och under så lång tid att det inte är mätbart.
NZIER report – Economic impact analysis of 2050 emissions targets – FINAL.pdf (mfe.govt.nz)

Sveriges utfästelse om koldioxidminskning är gjord gemensamt i EU. Nu kommer kommissionen med direktiv till varje medlemsland om minskade utsläpp till 2030. EU-parlamentet har tagit beslut att minska 55 procent från 1990. Detta mål är helt orealistiskt, med tanke på att EU:s energiförsörjning så sent som 2018 till 72% var baserat på fossil energi.

koldioxid konsumtion

Hela doktrinen bygger på att världen kommer att följa efter. Det kommer inte att ske. Det är självklart att det inte går att sälja produkter som är dyrare på grund av klimatpålagor på världsmarknaden när den enda egenskapen, som skiljer dem från andra, är att de har mindre koldioxidutsläpp i tillverkningen.

Och allt drivs av en meningslös häxjakt på fossil koldioxid.

Men här gäller det att suga i. 400 miljarder för LKAB och ett stort antal miljarder till SSAB för fossilfritt stål. Det blir den andra statsägda kassakon som dribblas bort i grönyran. Vattenfall är redan avklarat. De har under politiskt inflytande tidigare slarvat bort i storleksordningen 200 miljarder. Nuonaffären, försäljningen av brunkolsverksamheten till underpris, nedskrivning av kärnkraft vid förtida avveckling och nu stängningen av nya Moorburg efter fem års drift. Det helt statliga Vattenfall förskingrar tillgångar i politikens namn som vi medborgare gemensamt äger. LKAB och SSAB kommer garanterat att fortsätta med förskingringen ur statskassan.

Att byta en fungerande elförsörjning mot en sämre är sedan länge på gång. Det är bara ett par exempel. Europa är på väg att kväva sin industri. Om förnybar energi är så smart måste man ju fråga sig varför industrin måste skyddas från de pålagor alla andra får bära i omställningens namn. Det är det normala i länder som gått för full på vind- och solkraft.  De tecken på uppvaknade som går att skönja är knappast uppmuntrande heller. Insikten att el från vind och sol varierar kraftigt leder nu till desperata lösningar för energilagring, där vätgas kommit upp som modeordet för dagen. En plan som är omöjlig i den skala som skulle behövas. Till slut har de drabbats av insikten om hur oerhört mycket vind- och solkraft varierar beroende på vädret. Vätgas är inte att leka med. Staffan A. Qvist visar i sin bok Klimatnyckeln att med dagens elkonsumtion skulle vi behöva lagra 1,1 TWh för en vanlig februarivecka när kärnkraft ersatts av sol och vind. Ett vätgaslager på 1,1 TWh, vilket således är bedömningen för att volymen skulle fungera som backup i Sverige, innehåller samma energimängd som cirka 50 Hiroshimabomber och är högexplosivt. Samma förhållanden bör gälla för SSAB och LKAB:s planerade vätgasäventyr. Dessa säkerhetsfrågor har överhuvud taget inte diskuterats i sammanhanget.

Hur står det till med debattklimatet när en talesperson för Svenska Kraftnät säger att marknaden fungerar och att det är bra för klimatet och miljön att elintensiv industri får stänga när det inte finns tillräcklig effekt tillgänglig? Grattis till den politiker som tror på nya industrietableringar i den fossilfria välfärdens förlovade land.

Och allt drivs av en meningslös häxjakt på fossil koldioxid.

Insikten på EU-nivå att industrin inte klarar den här omställningen i konkurrens med världen i övrigt har äntligen slagit rot. Även här är lösningen på det som uppenbart är fel att göra ännu mer fel. Redan i år jobbar man på hur tullar ska kunna formas för att skydda europeisk industri mot konkurrens från länder som inte enligt Parisavtalet behöver minska lika mycket och lika snart som vi i EU.

EU har precis nyss tecknat handelsavtal med Kina. Kina som inte ens finns på listan av finansiärer av Gröna Klimatfonden, som nu bygger massor av ny kolkraft i världen och lovar vara koldioxidneutrala till 2060. De strävar efter att bli världens största ekonomi. Om de inte redan är det.

Finns det verkligen ingen som ser att det som nu anses nödvändigt för att rädda klimatet går precis tvärs emot det som eventuellt uppnåtts inom Världshandelsorganisationen (WHO). Kan vi få förra kommissionären Cecilia Malmström att komma ut och vråla – sluta och tänk efter! I alla tider har man pratat sig varm för frihandeln som en viktig motor för välfärdsutvecklingen i världen. Inte minst för ett litet exportberoende land som Sverige. Det är en paradox att man nu bereder sig att göra tvärtom! När president Trump gjorde samma sak under parollen America first höll topplocket på att ryka av indignation. Var finns logiken?

Av Parisavtalets undertecknare är det 23 länder som lovat betala till fonden. Det är samma länder som måste skydda sig mot (koldioxid)illojal konkurrens från de övriga. Särskilt knepigt mot Kina dit nästan alla flyttat eller etablerat sin verksamhet. Men det är inte ett mindre krux hur man ska hantera små länder, som fått hjälp att bygga på sitt välstånd med hjälp av ny kolkraft och således inte fyller kraven för att slippa tullar. Ska de stängas ute och deras varor produceras i EU med subventionerat jordbruk?

Och allt drivs av en meningslös häxjakt på fossil koldioxid.

Det är mycket som behöver diskuteras. Att det är svåra frågor gör inte att de får sopas under mattan. Det är ändå enkelt att förstå att allt kommer att bli mycket dyrare för oss.

Och allt det här för att världen under FN:s flagga bestämt sig för att vetenskapen är avgjord och att en extra molekyl koldioxid per tio tusen måste bekämpas. Det är mål nummer 13 i Agenda 2030 och högsta politiska prioritet.  Att lyssna på vetenskapen har blivit synonymt med att bara lyssna på vetenskap som offrat sin professionella integritet.

 

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Göran S

  Tack för detta intressanta inlägg.
  ”Man tar sig för pannan och sliter sitt hår.”
  Alla Sveriges fattigpensionärer och lågavlönade skattefinansierade anställda och även folk beroende av sitt industrijobb, skulle demonstrera på gatorna om de till fullo insåg vidden och konsekvenserna av denna ovan relaterade dumhet av våra politiker och till sist av oss själva.

 2. Göran S

  För att klara elbristen i södra Sverige finns det snabbt och än så länge ett vettigt förslag till lösning som också Sabuni framfört, nämligen att starta upp Ringhals1 igen. De som inte tror på det borde läsa Vattenfalls dokument till regering/riksdag publicerat på nätet av moderate riksdagsmannen Ericsson i Ubbhult . Där säger Vattenfall att Ringhals1 kan vara i drift till efter 2036.
  Vad jag såg fanns separat härdkylning.
  Vi stänger alltså ner ett kärnkraftverk i södra Sverige i förtid, som kostat många många miljarder i investering, med en politisk knäpp med fingret för att i stället satsa med subventioner massor på intermittent vindkraft i Norrland (där det finns tillgänglig marktillgång). Sedan måste vi investera i tillräcklig ledningskapacitet från norr som kostar och tar 20 år att bygga.
  Är det någon som tänker och på vad då?

 3. Göran S

  Ygeman skall ”snabbt” lösa elbristen i söder genom att snabbygga (10 år minst) ledningsnät till söder för att skicka överskottet dit?
  Finns detta ”överskott” kvar om man genomför LKAB och SSAB satsningar på koldioxidfritt stål, som kräver 54 TWh (enligt deras egen uppgift), dvs 7-8 kärnkraftverk, och samtidigt låter ett antal techbolag upprätta serverhallar samt en ny batterifabrik i Skellefteå? Norra Sverige skall väl också få 5G och el-fordon?

 4. Simon

  #2-3 Göran
  Bra inlägg. Instämmer helt. Ygeman lever i en annan värld och han tycks liksom Eliasson vara ”untouchable”. Eller så är detta det bästa S kan åstadkomma. Vilket ju inte gör saken bättre.

 5. Evert+Andersson

  #3 Göran S

  Ygeman förklarade lördagsintervjun i P1 att havsbaserad vindkraft är säkrare leverantör så därför har regeringen föreslagit att de som vill bygga den inte ska betala för kablar till fastlandet. Då blir det lägre kostnader (!) sa han. Så ser kalkylerna alltid ut i nånannanismens land. Någon annan betalar. R1 och R2 nedläggning är inte ett politiskt beslut. Nej inte direkt men på grund av politiska beslut. Att gå in med miljarder i stöd till vindkraft på havet är tydligen OK men inte att stödja fortsatt R1-drift då lyser röda stoppsignaler.

 6. Bim

  Simon # 4
  Jag undrar om verkligen lever. Han pratar som en robot. Ett flöde av ord utan nyanser. Ingen kritik bekommer honom, han bara ljuger på, alltså är han en robot.😇

 7. Simon

  #6 Bim
  Så sant! Börjar vara många ”Bagdad Bobs” i regeringen nu. Man kan med visst fog misstänka dom är programmerade ja 😉

 8. Sigge

  Göran S

  Vad som är möjligt och vad som är ekonomiskt försvarbart är två olika saker. Det är inte bara den oberoende härdkylningen som behöver byggas om. Det är mycket annat som måste investeras i för att driva Ringhals 1 vidare. Om det bara hade varit investeringarna för oberoende härdkylning så hade det varit lönsamt att driva både R1 och R2 vidare.

  Både Harrisburg och Fukushima hade oberoende härdkylning där brister i funktionen gjorde att det inte fungerade som det var tänkt. Det är därför den oberoende härdkylning som både R1 och R2 hade inte anses vara tillfredställande.

  Att det investerades för dåligt i stamnätet för 10-20 år sedan kan man knappast beskylla Ygerman för. De borde redan då ha bytt ut kraftledningarna på 220 kV mellan södra Norrland och Mellansverige som byggdes på 30- och 40-talet. Nu kräver de kraftledningarna en ständig översyn för att de skall fungera. Hade de bytts ut mot 400 kV-ledningar som Vattenfall planerade att göra så hade det inte varit någon effektbrist i Stockholmsområdet.

  LKAB:s satsningar på koldioxidfritt stål kommer att vara genomförda 2045 enligt planerna. Det är om 24 år. Det är en ökning av elproduktionen med 2,25 TWh per år. Med den flexibilitet som LKAB kan ha i elkonsumtionen så ser inte jag något problem att bygga ut vare sig elproduktion eller elnät.

 9. Ann+Löfving-Henriksson

  Evert A. och Mats K.! Ett oändligt stort TACK för dessa rader som än en gång visar att nästan hela västvärlden förlorat sig i den gröna, sköna, goda gruppbubblan.
  När Trump från sin horisont försökte ruska om både FN, G20, WEF så att alla de styrande småpåvarna skulle vakna upp ur sin törnrosasömn blev han hånad och till slut avsatt, men lyckligtvis inte helt tystad.
  Förhoppningsvis är den globala statskuppen ännu inte helt genomförd
  Tack för era Friska Fria Ord!

 10. En annan

  Fast det ”goda” med denna huvudlösa klimatpolitik är att Staten kan nödgas sälja både Vattenfall och LKAB till privata aktörer för att få in cash för att hålla sina drömmar igång.
  Eftersom våra politiker verkar helt bakom flötet när det kommer till att leka affär ser jag detta som ett helt reallistigt scenario. Man är väl på god väg redan nu med att totalhaverera ett tidigare väl fungerande kraftnät!
  Och Sigge, varför inte stänga resten av kärnkraften snarast, det kan ju smälla när som helst!

 11. Lasse

  Tack för den ingången till energidebatt.

  Ygerman upprepade 100 TWh vindel som mål.
  Dvs mer effekt än vi nånsin lyckats ta fram skall nu levereras från intermittenta vindkraftverk. 38 000 MW.

  #8 Sigge-Vattenfall hade ett projekt SVEA som avsåg ny kärnkraft i Ringhals-fram till 2014. Sen lades det ner av Mp/S
  (Samtiden/DI)

  Att gå före innebär alltid en risk att hamna sist när det vänder. (EGO)

 12. Mats Kälvemark

  #8 Sigge
  Verkar som du helt missat budskapet i vår artikel:

  ”Och allt drivs av en meningslös häxjakt på fossil koldioxid.”

  Detta är verkligheten och det är alltid den som gäller även om man en kortare tid kan peka på kartan och få många att tro att det är kartan som gäller.
  Men det går bara en tid, sedan kommer verkligheten alltid ikapp och Kejsaren står där naken. Precis detta kommer att inträffa med LKAB:s och SSAB:s meningslösa satsningar med vätgas. Om inte annat när något lager med energiinnehåll som ett stort antal Hiroshimabomber springer i luften. Putin och Xi Jinping skrattar öppet åt USA och EU och det självskadebeteende som nu visas och där Sverige är stolta över att bära ledartröjan.

 13. Lasse

  Wetherbell idag är inte oroade av extremvädret i Texas-har sett det förr. Bra förklaring utan CO2!
  https://www.weatherbell.com/

 14. Lennart Bengtsson

  Det är precis detta som är problemet. Europa och speciellt Sverige tycks inte ha förstått att de har tagit på sig en omöjlig uppgift. Enda resultatet blir att man kommer att ruinera sig och till slut bli fullständigt beroende av Kina och också Ryssland.

  I Sverige kan politiker och myndigheter köra sitt eget race utan hänsyn till allmänheten som är antingen alltför nedtryckt( den äldre generationen) eller okunnig ( den yngre generationen). En vacker dag står man där och letar efter någon stackare som man kan beskylla för alla felbeslut.

 15. Sören+G

  I framtiden kommer man att fråga sig hur det kunde gå så här.

 16. Jonas

  Den ”gröna omställningen” är definitivt i klass med Maos ”stora språnget”.

  Resultatet lär bli detsamma.

  Frågan är vad som händer när gemene man inser att:
  – de inte kommer ha någon bil
  – elförsörjningen är intermittent
  – arbetslösheten stiger kraftigt

 17. Daniel Wiklund8

  Vilka enorma pengar som kastas i sjön. Fast väldigt många skor sig på denna meningslösa jakt på koldioxid. I Luleå pågår det just nu en kampanj för att vi ska gå, för att minska på klimatavtrycket. En reklamfirma har gjort en utställning som står på Storgatan, där människor lyriskt berättar hur fantastiskt det är att gå, till skillnad från att ta bilen. Det ska vara tävlingar om vilka stadsdelar, byar som går mest. Med mera, med mera. Som ett led i att rädda planeten. Det räcker alltså att du går för att vara en god människa. Den här meningslösa jakten har gjort människor korkade.

 18. Ivar+Andersson

  #14 Lennart B
  Sverige är ju med i EU så vi kommer aldrig att behöva bidrag från Kina och Ryssland. Det finns 26 länder i EU som kan ge oss bidrag 🙂

 19. Göran S

  Det är väl bra när förljugenheten på olika håll kan avslöjas.
  När jag läste dokumentet blev jag riktigt upprörd över MP:s och andras dimridåer.
  Här är korrekt citat från dokumentet från 2016 från Vattenfall och citetat av Ericsson i Ubbhult. Det är svårt att slingra sig här?

  ”Strategisk anläggningsutveckling R1

  Nulägesanalys efter genomförd modernisering samt bedömning av potentiella åtgärdsbehov för 45, 50 respektive 60 års drift.

  Sammanfattning
  Rapporten beskriver Ringhals 1’s anläggningsstatus 2015-12-31 efter genomförd modernisering och innehåller den slutgiltiga avlämningen för Ringhals1 på anläggningsnivå från projekt R1 RISE.
  ………..

  Ringhals 1 har per 2015-12-31 en mycket hög säkerhetsnivå och uppfyller samtliga gällande moderna konstruktionskrav enligt SSMFS 2008:17.
  Dessutom har Ringhals1 redovisat att anläggningen uppfyller villkor avseende oberoende härdkylning enligt SSM2013-302-13.

  Samtliga större anläggningskomponentet (reaktortank, högtrycks- och lågtrycksturbiner, transformatorer, generatoret) är antingen utbytta eller har en livslängd som möjliggör drift bortom 2036.
  Slutsatsen är att Ringhals 1, med låga investeringar, klarar både 50 och 60 års drift.”

  Ericsson är inte heller nådig i sina slutsatser.

 20. Munin

  Jag vill i anslutning till den inledande bilden citera ett inlägg från # 29 tty i en tidigare tråd 2021-02-19. Det har koppling till om ”Science is settled”:

  ”Vad man ogärna vill låtsas om är att konvektionen alltså är den dominerande posten, och anledningen till detta är att medan strålningsfysiken är väl förstådd så är konvektion oerhört komplex och i praktiken omöjlig att beräkna från grundläggande fysik, utan man får “parametrisera” (=gissa) värden.”

  Tala om att vetenskapen om klimatet skulle vara ”settled”, när 97 W/m2 transporteras bort av konvektion och 63 W/m2 via IR-strålning. Vetenskapen/”science” om den största faktorn i jordens värmeflöde med rymden dvs. konvektion ser ut att vara miltals ifrån att vara ”settled”!!!

  Ett annat vetenskapligt område relaterat till klimatet är hur det egentligen står till med de temperaturserier som publiceras. Flera undersökningar visar att det inte tas tillräcklig hänsyn till ökande kontaminering med värmeöeffekter och att det därmed redovisas temperaturserier, som innehåller falska temperaturökningar. Tidigare på en annan tråd här på Klimatupplysningen redovisas att för USA handlar det om att temperaturtrender ska reduceras med 50 % eller mer.

  Detta är förknippat med hur den s.k. homogeniseringen av rådata görs. Det är något av de ”svarta lådornas” värld. Här på Klimatupplysningen har särskilt uppmärksammats hur Uppsala universitets temperaturserie ser ut att ha tappat kontakten med verkligheten och överdriver nu lufttemperaturen med mer än 0,5 grad. En annan svart låda, i vilken mekaniken tycks ha hängt upp sig 1966, är Bolincentrets temperaturserie för Stockholm och en falsk temperaturökning kan ha växt fram. En tredje svart låda, som inte vill visa sitt innehåll, är SMHIs homogenisering. Var finns temperaturserierna för 1860-2020 publicerade så att det går att se både rådata och de korrigerade värdena för var och en av de 35 mätstationerna i den s.k. Sverigeserien? Det vore också mycket intressant att den lådan öppnas fullt ut och det bringas klarhet i hur Sveriges medeltemperatur ska ha ökat ca 1 grad mer än världen i övrigt!

  Angående kunskapsnivån inom den s.k. klimatvetenskapen finns också skäl att uppmärksamma ”vandringssägen” om att temperaturen ökat med ca 1 grad sedan 1800-talet. Rätt beskrivning är att 1930-talet var varmare än dagens temperaturnivå och att det egentligen är ett sätt att vilseleda människor om temperaturändringar över tid.

  Det finns heller ingen vetenskaplig förklaring till varför temperaturen var så hög på 1930-talet och framförallt varför det inte stämmer överens med koldioxidhypotesen om att människan med sin användning av fossil energi skulle verka höjande på jordens temperatur. Människan hade inte förorsakat några större utsläpp av koldioxid vid den tiden!

  För klimatvetenskapen är den riktiga verklighetsbeskrivningen: ”Science is not settled”.

 21. Simon

  #20 Munin
  Tummen upp på det inlägget. Det kanske mest intressanta är ju det Lennart B säger. Löser vi inte energiproblemen spelar det ingen roll vad vi gör. Utan resurser att lösa problemen är vi körda. Det är där vi hamnar när vi utarmar landet i jakten på livets gas.

 22. Sören+G

  Politikerna tror att vi har en klimatkris när det i själva verket är en (självförvållad) energikris. I tron att man måste bekämpa klimatet förvärrar man energikrisen.

 23. Jonas

  #20 Munin

  har skrivit det förut, men ändå. Min bild är att SMHI´s homogenisering är seriös. I Sverige är de nog de ”privata” serierna som är tveksamma (Uppsalaserien och Bolinserien).

  Min bild är att det som är riktigt dåligt är NOAA´s homogeniseringsmetod.
  Är inte hundra, men som jag förstått så bygger de in en ”klimattrend” i sin homogeniseringsmetod. Modellen utgår alltså från att temperaturen ska stiga med 0,x grader/år. När termometrarna då visar en konstant temperaturkurva så tolkar modellen det som att det finns en (felaktig) sjunkande trend i mätningarna. Dagens värde är alltså för lågt (enligt modellen).
  Vid korrigering så behåller man dagens värde, och korrigerar bakåt. Korrigeringen blir alltså att man sänker de historiska värdena.

  Min bild är att det är antagandet om klimattrend i homogeniseringsmetoden som gör att NOAA får en temperaturkurva som stiger monotont under 1900-talet.
  I och med att de utgår från att temperaturen stiger så kommer deras korrigerade kurva att visa en stigande temperatur.

  Tony Heller har ju visat (flera gånger) att NOAA´s korrigering är proportionell mot koldioxidhalten. Det är nog den inbyggda (antagna) ”klimattrenden” man ser.
  SMHI har inte denna ”klimattrend” i sin metod.

 24. Björn

  Ja, ”Jakten på CO2 är meningslös och förödande dyr”! Tekniken för energiframställning och drift, byter ut sig självt med tiden, men det nya måste mogna fram och inte som nu, hetsas fram. Politisk dumhet har förmodligen med personer att göra, vilket innebär att vi behöver en ny riksdagsmajoritet som är mer påläst och begåvad.

 25. Och om avsikten är att avindustrialisera och skapa permanent negativ tillväxt, samt att göra livet ”mindre bekvämt” för medborgarna?

  Jag använder citatstecknen därför att på sistone i Frankrike är det just de orden som används för att beskriva vad som krävs, och ska komma, för att ”rädda planeten”.

  Negativ tillväxt är en tanke som det dagligen propageras för i statlig TV och radio.

  Nedan en länk till marknadsekonomipositiva bloggen Contrepoints, där de samlat de senaste årens artiklar om negativ tillväxt. Man behöver inte förstå franska för att inse att ämnet är stort genom att se mängden artiklar enbart i Contrepoints.

  För de som läser franska är den första artikeln ett bra exempel på det övriga innehållet. Där finns bl.a en graf över vad som händer med medellivslängden över tiden vid negativ tillväxt.

  https://www.contrepoints.org/tag/decroissance

 26. Daniel Wiklund8

  Den här meningslösa jakten på koldioxid skapar många jobb. Ifjol somras satt det plakat på alla cykelvägar i Luleå, vi som gick, joggade eller cyklade hade valt den rätta vägen. Nu är Storgatan full med plakat för att vi ska gå, allt för att rädda den brinnande planeten. Fick just ett brev från Luleå kommun och Luleå energi. Vi villaägare välkomnas till ett webbinarium, om vi är intresserade av solceller på våra tak. Kommunens energi och klimat rådgivare ska ge i formation. Häftigt att vara klimatrådgivare. Kan påpekas att vi har Sveriges billigaste fjärrvärme, från SSAB. För ett tag sen fick man veta att Luleå kommun har anlitat två klimatkonsulter (två olika bolag) för att hjälpa kommunen att bli fossilfria. Ju värre klimatkris ju fler får jobb för att jaga koldioxiden. Klimatet har nog en ljus framtid med tanke på alla åtgärder som vidtas. Eller så bryr sig inte klimatet om den skenande jakten på koldioxiden.

 27. Staffan Lindström

  25 Lars Mellblom
  Jag läser ganska obehindrat franska men det finns ju sidöversättare:

  Denna ”värld efter” var ändå mycket otacksam, men förespråkades av ett antal stjärnpredikanter under pandemins första veckor.

  Således tolkade profeten Hulot COVID-19 som ett ”natur ultimatum”. Braving inspärrning och klädd som en modern Moses, hade han fått från Gud Ekologi de nya tabellerna i lagen: ”gå till en ny värld utan lögner, stöna ett föråldrat system, lämna utrymme till den vilda världen och lyssna på de första folken, uppmana till en globalisering som delar, en ekonomi som bevarar och omfördelar.”

  Andra, som Somme-parlamentsledamoten François Ruffin, ”uppmanade vänstern och miljöaktivisterna att stänga den liberala parentesen, den triptykiga tillväxt-konkurrens-globaliseringen som gör luften oörstörbar, vattnet odrickbart och planeten ouppnåelig.”.

  När det gäller aghastekonomen Thomas Porcher, som ansåg att ”Covid-19-krisen hade avslöjat dysfunktionerna i triptyk globalisering-finans-åtstramning”,uppmanade han ”att bli av med liberal politik och tillväxt som en horisont och inbjöd de försummade att förena sig för att återfå makten”.

  I deras uppmaningar finner vi alla intellektuella parenteser av minskandeism med tredubbel ekogism/marxism/anarkism.

  Hulot är alltså inte Jacques Tatis HULOT…. 😉

 28. jensen

  Angående forcing. Kanske denna länk borde tillhöra en annan tråd, men jag tycker ändå att den platsar här.

  https://principia-scientific.com/simple-greenhouse-model-2-the-reckoning/

 29. LBt

  En extra molekyl per tiotusen är inget problem. Det vet man om man lyssnar på rätt forskare. Man vet också att ökande atmosfärisk koldioxidhalt föregått den globala temperaturtillväxten.

  Men mycket behöver diskuteras och det är svåra frågor. Världen har dock tack vare FN lyckats ta sig an klimatfrågan som det globala problem det är och med Parisavtalet stakat ut en handlingsplan för många decennier framåt. Viktigt är att avtalet vilar på frivillighet, hjälp till andra och löpande avstämning så att åtgärdsinriktningen fortlöpande anpassas till aktuellt kunskapsläge. Att 90% av världens alla länder ställt sig bakom är naturligtvis värdefullt liksom att USA backat från sin nationalistiska hållning och åter uppträder som en globalt enande kraft.

 30. Ivar+Andersson

  #28 LBt
  Vem är mest realist IEA eller IPCC?
  Det som skiljer IEA från FN:s klimatpanel IPCC är att IEA gör upp scenarier som inkluderar vad olika länder faktiskt har åtagit sig medan IPCC drar upp ett antal scenarier baserade på antaganden, men utan att man väger in vad länder har sagt att de ska göra eller faktiskt gör. För några år sedan började flera klimatforskare reagera på att IEA:s scenarier för CO2-utsläpp faktiskt var betydligt lägre än vad IPCC räknade med och det väckte relativt stor uppståndelse och debatt. 
  https://bulletin.nu/vetenskap/all/iea-vi-kommer-sannolikt-att-na-malet-for-parisavtalet

 31. Mats Kälvemark

  #28 LBt
  Jag vet inte vilka källor du hämtar din information från?
  Det är historiskt ställt bortom all tvivel (före eran med fossil koldioxid) att först ökar temperaturen sedan med en lag på kanske 600 – 1000 år ökar koldioxid. Samma temperaturförlopp som f.n. hade vi under perioden 1910 – 1940 vad gäller hastighet och temp.nivåer utan påverkan av fossil koldioxid.
  Om vi nu för ett ögonblick tror på IPCC:s klimatmodeller (som Lomborg åtminstone delvis gör) så betyder det att om vi innehåller Parisavtalets reduktionskrav av utsläpp så påverkar det den globala temperaturen med minus 0,05 grC till år 2100. Försumbart lite! Inte mätbart! Till oöverstigliga och astronomiska kostnader för mänskligheten. Och Kina och Ryssland bryr sig inte överhuvudtaget.
  Läs vår artikel och länken till Lomborg först innan du kommenterar. Utan några som helst meningslösa åtgärder i häxjakt på fossil koldioxid blir klimatförändringen för de flesta t.o.m. önskvärd och lätt att hantera. Mänskligheten har historiskt klarat väsentligt större förändringar med fortsatt god överlevnad och blomstring!
  Kom tillbaka till verkligheten. Det är den som gäller.
  Vi har ingen klimatkris eller något klimathot.

 32. Evert+Andersson

  #28 LBt

  Är väl tvärtom att ökande global uppvärmning i det långa perspektivet föregått ökande atmosfärisk atmosfärisk koldioxidhalt. Man brukar tala om 800 år.
  (Patrick Moore t ex)

 33. Mats K #30, Evert #31

  ”Jag vet inte vilka källor du hämtar din information från?”

  LBt har aldrig några källor utan fantiserar bara ihop saker som han tror att det förhåller sig. Han brukar heller aldrig läsa inläggen eller de källor som är redovisade där. Hans syfte är enbart att provocera er att svara, vilket är ett typiskt trollbeteende.

 34. foliehatt

  #16, Jonas.
  För att travestera en gammal, nu ej längre levande trubadur:
  Det är samma kommunister här som där.

  Röda, gröna…same difference.

 35. Robert Norling

  Suck! Nu är domedagen på tapeten igen i Rapport. Erika B. har ett långt inslag om ur klimatförändringarna har fått Golfströmmen att sakta in 10-15% sedan 1800 talet.
  Värre kommer det att bli för oss i Sverige då den kan sakta ner med 34-45% fram till slutet av århundradet.
  Mer nederbörd på vintern och torrare somrar med fler skogsbränder är att vänta. Stackars oss och då menar jag inte för vädret utan för den indoktrinering vi får för våra ”skattepengar”.

 36. Jan-Eric Lindh

  Eller en ”avGooglifierad” telefon: https://e.foundation/products/

 37. Daniel Wiklund8

  Erika B får väl ha ett eget dagligt program, Domedagsnytt. På söndagarna kan hon bjuda in domedagspredikanter som får ha en egen söndagspredikan, om den stundande domedagen. Tex Rockström, Per H, varför inte Jesus själv, Greta.

 38. Robert Norling

  Kanonförslag Daniel W. Kristna predikningar är ju på utdöende så den nya religionen har ju all chans att helt ta över. Dessutom skulle det kunna hållas väckelsemöten i nedläggningshotade kyrkor och bönehus.
  För den som orkar och vill så länkar jag till SVT och till och med katastroffilmen ”The Day after Tomorrow” har fått reklam.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/varningen-golfstrommen-kan-stanna-helt-1

 39. Stefan+Eriksson

  #34 Robert, # 35 Daniel.
  Ooohh ve och fasa!
  Det blir nog så varmt att vi får frysa häcken av oss här, men det gäller ju att föregå med gott exempel.

  Annars löser vi nog problemet med en avklingande golfström med stora propellrar som håller flödet igång så att säga, kanske vindkraftsbladen kan hjälpa oss ur knipan denna gången.
  Går förmodligen åt en del energi, men det fixar säkert Erika B. åt oss.

  Jag är skeptisk, till och med en skeptiker, har jag upptäckt efter alla inslag av Erika B.

 40. Adepten

  #27 jensen
  Tack för den länken!
  Såg på TV att golfströmmen kommer att lägga av, då gäller det att ha kärnkraft för att hålla värmen så att det inte blir som köldknäppen i Texas som är USA:s ledande vindkraftsstat.
  Kom då fram till att så länge människor får betalt för att vara korkade kommer de att fortsätta vara korkade. Samt att klimatforskare är bland de mest korkade människorna på jorden när det gäller akademisk trovärdighet och dessutom de mest skadliga påverkarna av okunniga och lättledda journalister och politiker.

 41. Ulf

  Golfströmskollapsen förutspås av sibyllorna på Potsdam climate institute. Vi vet alla hur underlaget ser ut när man fördjupar sig. Sannolikt inget stöd alls för slutsatserna, precis som vanligt.
  Men de verkar ha en direktlina med Erika.

 42. Sören+G

  Direkt efter Eria B:s inslag i Rapport om Golfströmmen var det ett inslag om en finsk familj som valt att försöka sänka sin klimatpåverkan. Man hade slutat äta kött, börjat cykla och gå i stället för att köra bil o.s.v. Det var nog ingen slump att man valde att lägga det inslaget där. Folk skulle göra kopplingen till Erikas katastrofscenarium med vår livsstil

 43. Gunnar Strandell

  Om Golfströmmen i Rapport.
  De sa också att minskning av CO2 även till den lägsta nivån RCP 2,5 inte hjälper, men det hörde nog inte Erika Bjerström.

  Vi i Norden är alltså dömda oavsett utsläppen. Då kan vi väl satsa på Olja och kol så att vi har lättare att hålla värmen när det blir kallare.

 44. Sigge

  Mats Klävemark #8

  ”Verkar som du helt missat budskapet i vår artikel:
  Och allt drivs av en meningslös häxjakt på fossil koldioxid.”

  Varför skall man tro på det som skrivs på den här bloggen?

  Jag har svårt att lita på de som haft väldigt mycket fel.
  Ni har ju uppenbarligen haft fel när det gäller att förutspå framtida temperaturer. 1980-talet var då det varmaste decenniet som hade uppmätts globalt. Tre decennier senare så hade temperaturen ökat med 0,5-0,6 grader.

  För 20 år sedan så tog jag till mig vad klimatskeptikerna framförde och att temperaturen snart skulle vända neråt. Idag vet jag att de hade fel. Klimatet har fortsatt att bli varmare.

 45. #32 Ingemar
  nog är du på dåligt humör nu. LBt har visst haft vettiga saker att komma med. Som t ex i dag ”Men mycket behöver diskuteras och det är svåra frågor.”
  Ingemar, vi självdör utan mothugg. Några är nog på sin plats. Därför får vi tåla både vin och vatten.

 46. LBt

  #30, #31
  Övergången från sträng istid för ca 20000 år sen inleddes av solens uppvärmning med minskande albedo som följd och utgasning av CO2 när havsytorna blev varmare. Här är förloppet tydligt varmare ytvatten leder till efterföljande utgasning. Resultatet blir en global uppvärmning om ca 0,05 grader C per 100 år under ca 10000 år.
  Förloppet nu inleds inte av solen utan av människans fossila förbränning under 16-1700-tal dvs den industriella revolutionen. I mitten av 1800-talet har denna förbränning ansamlat sådan mängd växthusgas att det sen medeltiden naturliga temperaturfallet om ca 0,03 grader C per århundrade hejdades för att efter ytterligare ca 50 år med stigande mängd växthusgaser i atmosfären sakta vända uppåt. Här är det alltså ökande växthusgaskoncentration som driver processen. Även här finns emellertid den eftersläpande utgasningen med ytterligare uppvärmning som följd på grund av den uppvärmning utsläppen förorsakar. Dock är bidraget blygsamt vilket vi skall vara tacksamma för.

 47. Ulf

  Svar 43

  Ja då kan du inte lita på någon eftersom FN förutspådde en ökning på mellan 1-7 grader. Estimerat av konservativa forskare som man skrev.
  Det känns som skeptikerna hamnade mer rätt.

 48. Sören+G

  Aktuell iskarta för Östersjön
  https://www.smhi.se/oceanografi/istjanst/produkter/sstcolor.pdf

 49. Jan-Åke

  Strålande bra skrivet !
  Evert , försök sprida detta till journalister som skriver för Expressen, Aftonbladet,SVD och SVTs klimathotstroende reportrar.
  Även så många politiker som möjligt.
  Kommer själv försöka ge detta spridning.

 50. Daniel Wiklund8

  Härligt Sigge när det blir varmare. Hoppas att du inte har nåt emot varma hjärtan. Är så less på den meningslösa jakten på koldioxid. IPCC borde läggas ner. Det skulle inte påverka väder och klimat, däremot skulle det bli mycket pengar över, som skulle kunna användas till meningsfulla saker.

 51. Ann+Löfving-Henriksson

  Evert A. och Mats K.
  Jag har inte gett upp hoppet om Bulletin än. Nu finns ju Arpi i en hög och avgörande position. Om jag minns rätt skrev han en del upplysta artiklar i svenskan som sommarvikarie för några år sedan.
  Varför inte först och främst pröva med honom? En ny pigg tidning med hög svansföring om Det Fria Ordet och Debatt borde inte kunna neka ert inlägg.

 52. LBt

  Mats K #30,
  marknära temperaturdata ger nedanstående
  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:1
  Väljer man 12-årigt rullande medelvärde elimineras överlagrade solaktiviteter och man får
  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:132
  Väljer man 60-årigt rullande medelvärde elimineras den överlagrade 60-årscykeln
  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:720

  Här återstår den globala temperaturtillväxt vi så väl känner. Prydlig kurva.

  Kombinerar man de 2 senaste får man
  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:720/plot/hadcrut4gl/mean:132
  som ger en uppfattning om hur den fortsatta utvecklingen in i nutid ser ut

 53. sigge

  Ulf #46

  De beror på vilka tidsperspektiv som man har. 1-7 grader är väl prognoser för år 2100 eller senare jämfört med förindustriell tid.
  Det har hittills blivit c:a 1,1 grader varmare sedan förindustriell tid. Tittar man på prognoserna som var i IPCC AR1 som är tryckt 1990 så förutspås c:a 1 grad varmare klimat 2020 än förindustriell tid i samtliga scenarion. Det skiljer bara lite mellan olika scenarion fram till år 2020. Därefter varierar det så att 2100 så är det stor skillnad mellan största och lägsta scenario beroende på hur stora utsläppen kommer att bli.

  Tittar man på de temperaturprognoser som IPCC sammanställt så stämmer de ganska bra med den temperaturökning som varit. De gissningar som redovisats av klimatskeptiker om att temperaturen inte skulle öka eller att den snart skulle börja sjunka har ju visat sig att de varit felaktiga.

 54. Daniel Wiklund8

  # 52 Sigge Redan för 25 år sen sågade PCR-uppfinnaren Kary Mullis IPCC jäms med fotknölarna. Och IPCC har inte blivit bättre sen dess.

 55. Ulf

  Svar Sigge

  Det är ju en halv grads avvikelse som dessutom i dagsläget beskrivs som skillnaden mellan himmel och helvete. Så det blir för stor avvikelse.
  Och nej FN menade 1-7 grader de närmaste 30 åren. Det är först de senare åren man bytt spår och hotar med att små förändringar ger allvarliga följder. För mer ön 10 år sedan hotades det med höga temperaturförändringar. När det nu inte blir av får man ta det lilla man har.

 56. jensen

  Sigge.
  Du borde förtydliga vilka perspektiv du har.
  120 år tycker jag är det kortaste, och sedan uppåt, t.ex. 1 000 år.
  Om man inräknar 2 st. 60-årscykler, bör man ana trendförändringar.
  Dessutom får man aldrig bortse från UHI-effekten, som enligt många forskare kan stå för 50 % av temperaturförändringar.
  En insikt skall jag berömma dig för, nämligen att påpeka att basera sina bedömningar beträffande ” kylande händelser” med för korta perspektiv är lika felaktiga, som bedömningen av ” värmande händelser ” i för korta perspektiv.
  F.ö. borde du vara konstruktiv nog att inte blanda ihop uttrycken prognos och scenario, och f.a. inse hur dåligt scenario stämmer med verkligheten, och från början inse att datorer inte är prediktiva för komplexa system, vilket t.o.m. IPCC klargjorde i en tidigare rapport.

 57. Munin

  LBt # 51

  Angående HadCRUT4 bör du läsa:

  McLean, John D. (2017) An audit of uncertainties in the Had CRUT4 temperature anomaly dataset…..

  Sedan kan det vara bra att fundera på hur det kommer till uppgifter för södra halvklotet när det inte är förrän på 1950-talet det kan finnas en acceptabel täckning med mätstationer. Täckningen av världsdelar som Sydamerika, Afrika och Antarktis? Hur står det till där före 1960-talet?

  Sedan den ständiga frågan? Hur står det till med det varma 1930-talet i HadCRUTs uppgifter? Det varma 1930-talet som är så väldokumenterat i USAs och även Sveriges temperaturserier!

 58. Mats Kälvemark

  # 51 LBt; #52 Sigge
  Ställ in, lägg av titta ut genom fönstret, se verkligheten genom era ögon förvanskade av klimathotet som baserat på religiös fanatism. Häxjakten på fossil koldioxid är helt verkningslös men mördande och förödande dyr. Drabbar ffa de fattigaste i världen. Det finns inget historiskt, kausalt samband under den senaste miljonen av år som visar att ökande koldioxidhalt driver temperatur. Det är det omvända som är verkligheten.
  Inga problem för mänskligheten att hantera de 0,15 gr/decennium av naturliga orsaker som är verkligheten.

 59. tty

  #45

  Det är alltså nedanstående som LBt beskriver som :

  ”en global uppvärmning om ca 0,05 grader C per 100 år under ca 10000 år.”

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Younger_dryas_1.jpg

  I själva verket uppgick temperaturförändringarna vid flera tillfällen (t ex början av Bölling och slutet av Yngre Dryas) till 5 grader på 50 år.

 60. tty

  #56

  För Antarktis finns inga sammanhängande klimatserier som går tillbaka före 1950-talet. De äldsta fortfarande aktiva är såvitt jag vet McMurdo (1955), Mirnij och Amundsen-Scott (1956).

  Före det finns det kortare serier och enstaka år från ett fåtal stationer tillbaka till 1899 då den första övervintringen i Antarktis gjordes. Det enda undantaget skulle vara Orcadas där det finns komtinuerliga data från 1903, men den ligger på Sydorkneyöarna, i västvindzonen, som har ett helt annat klimat än kontinenten. Port Lockroy på Antarktiska halvön har faktiskt data från 1944, men övergavs tyvärr 1962 och den gamla basen är numera turistmål (jag har faktiskt varit där).

 61. LBt

  tty #58
  Att ställa lokala uppgifter mot globala är lika fel hur ofta man än gör det. Sorgligt faktiskt.

  Mats K #57
  Vilken värmekälla menar du ligger bakom denna temperaturutveckling?
  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:720

  En okänd naturkraft?

 62. Mats Kälvemark

  #60 LBt
  I vilken sopcontainer har du hittat din länk?
  Skrattretande falska data med bl.a förträngning av verkligt utfall för perioden 1910 – 1940.
  Se istället:
  https://www.thegwpf.org/content/uploads/2021/02/Goklany-EmpiricalTrends.pdf

  Och: https://realclimatescience.com/alterations-to-the-us-temperature-record/

  https://realclimatescience.com/alterations-to-the-us-temperature-record/

 63. tty

  #61

  Här har du ytterligare ett gäng proxies från hela världen att fundera över:

  https://www.researchgate.net/figure/Palaeotemperature-records-for-the-early-Late-Glacial-For-temperature-records-plots-a_fig5_343413721

  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016PA003002

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379114002650

  Kan du vänligen referera till någon temperaturproxy av något slag någonstans som visar din jämna temperaturkurva?

 64. tty

  #61,62

  Vår vän LBt har nog fifflat till den kurvan själv. Han har gjort det genom att ta ner upplösningen till två år.

  Eftersom jag sysslat rätt mycket med just tidsserieanalys, och t o m publicerat en del om det, kan jag tala om att minska upplösningen nog är det bästa sätt som finns att förstöra den information som finns i en tidsserie. I själva ser den aktuella temperaturserien ut så här:

  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:1

  Och hur förklarar du den min bäste LBt?

 65. tty

  PS till #63

  Jag missade Antarktiska proxies i #61. Här är ett gäng:

  https://cp.copernicus.org/articles/15/913/2019/cp-15-913-2019-avatar-web.png

  De är (möjligen TALDICE undantagen) betydligt sämre upplösta än Grönländska kurvor p g a den långsamma ackumulationen, men speciellt jämna är de ju inte ändå.

 66. LBt

  Global temperatur kan omöjligt vara något annat än ett genomsnitt värde. 0,05 grader C per 100 år under 10000 år är den genomsnittliga globala förändring som sker när den globala genomsnittliga temperaturen ändras ca 5 grader C. En del menar att denna förändring är blott 4 andra 6 eller tom med mer.

  Vad nuvarande förändringstakt beträffar har vi bättre data i form av uppmätt temperatur. Dessa pekar nu mot förändringstakten 2 grader C per 100 år. För tidsperioden medeltid-nutid är förändringdtakten enligt ett flertal rekonstruktioner ca 0,03 grader C per århundrade, fallande.

  Data från en iskärna är naturligtvis lokal tom extremt lokal och kan även variera extremt. Ta bara skillnaden mellan dag och natt här och där på jorden. Att i sitt resonemang ställa lokal data mot global är att ”fiffla” med uppgifterna. Påståendena att jag fifflat med data i mina länkar ovan ger en bra bild av tillämpad retorik, vem som helst kan gå in på den aktuella hemsidan och återskapa mina rullande medelvärden.

 67. Adepten

  #66 LBt
  Jag fick den till ca 0,11 C/decennium. Vad uppskattar du att den Globala medeltemperaturen för år 2100 blir? Jag kommer fram till att tempen ökat med ca 0,8 grader till 2100 fr.o.m. nu. Det är inget att oroa sig för.
  Det som är bekymmersamt är befolkningsökningen och urbaniseringen och att nästan tre miljarder människor lagar mat över öppna eldar som drivs av trä, dynga, kol eller träkol. Denna energifattigdom utgör ett betydande hinder för att uppnå utvecklingsmål för hälsa, välstånd och en hållbar miljö. De måste också få möjlighet att möta sina energibehov med adekvat elkraft för att bli mer motståndskraftiga och bättre i stånd att navigera i sociala och miljömässiga faror som krig och fattigdom.
  Du bör därför lägga större energi på att påtala de vansinniga beslut och konsekvenser som tas i klimatförändringarnas namn av myndigheter i Sverige och västvärlden och mindre energi på att torgföra CO2 och temperatur som ett klimathot. I annat fall kan vi snart befinna oss i samma energifattigdom som i u-länderna eller som i delstaten Texas där man fick elda upp möblerna för att inte frysa ihjäl. De som dog där p.g.a. energifattigdom var 100 gånger fler än de olycksfall som orsakats av världens alla kärnkraftsolyckor tillsammans. Som bekant baserade Texas sina energibehov på vindkraft.

 68. Sigge

  Jensen #56

  IPCC-prognoserna från 80-talet stämmer väl med utfallet i verkligheten för de tre decennier som varit.

  Det har däremot inte varit några klimatskeptiker som haft prognoser som stämt överens med det verkliga utfallet. Men de har en massa bortförklaringar om varför temperaturmätningarna visar att klimatet blivit varmare.

 69. Sigge

  Mats Klävemark #58

  Det är helt enkelt inte sant det du påstår.

  ”Det finns inget historiskt, kausalt samband under den senaste miljonen av år som visar att ökande koldioxidhalt driver temperatur. Det är det omvända som är verkligheten.
  Inga problem för mänskligheten att hantera de 0,15 gr/decennium av naturliga orsaker som är verkligheten.”

  Teorin om växthusgaser är inte svår att förstå och det är heller inte svårt att förstå att klimatet blir varmare av ökad mängd växthusgaser.

 70. tty

  #66

  Din omhuldade globala temperatur är inget annat än en samling lokala värden, före satellitmätningarna började 1979 t o m ett mycket glest nät av lokala värden med enorma luckor.

  En förändring av (mindre än) 2 grader per 100 år är inget ovanligt historiskt sett.

  En gång till: kan du visa upp någon någorlunda väl upplöst proxydata någonstans i världen som inte visar upp mycket högre förändringstakt under stora
  delar av den aktuella tiden 20 000 till 10 000 år sedan?

  ”Data från en iskärna är naturligtvis lokal tom extremt lokal”

  Detta är f ö helt fel och visar din brist på reella kunskaper. Isotopsammansättningen avspeglar klimatet i det område där vattnet avdunstat och där vattenångan frusit, vilket är ett ganska stort område.

  ”den genomsnittliga globala förändring som sker när den globala genomsnittliga temperaturen ändras ca 5 grader C.”

  Och varifrån tror du att den siffran kommer då? Har den nedsänkts från himmelen eller kommer den från lokala värden? Den är f ö troligen i underkant, det är rätt svårt att hitta lokala värden som inte pekar på större temperaturskillnnad.

  ”vem som helst kan gå in på den aktuella hemsidan och återskapa mina rullande medelvärden”

  Visst. Vem som helst kan ljuga med statistik. Tyvärr.

  Något att tänka på: i den verkliga världen lever vi och alla levande organismer i verkligt väder med verkliga temperaturer, inte i rullande medelvärden, och så har det alltid varit.

 71. tty

  #69

  ”Teorin om växthusgaser är inte svår att förstå och det är heller inte svårt att förstå att klimatet blir varmare av ökad mängd växthusgaser.”

  Kan du i så fall ge fysikaliskt korrekt, beskrivning (som inte enbart inskränker sig till strålningsfysiken) och som innefattar viktigare återkopplingseffekter i atmosfären och havet. Min uppfattning är nämligen att det blir allt annat än enkelt när någon av de aktuella växthusgaserna är kondenserande.

 72. Adepten #67

  jag instämmer helt. Det snabbaste sättet att höja levnadsstandarden i byar ute på landet (i varma länder) är solceller för kommunikation, belysning och antagligen kylning, samt leverans av gastuber för matlagning och eventuellt kylskåp.

  Vi som läst Hans Rosling tror ju på att höjd levnadsstandard är det effektivaste sättet att hejda befolkningsökningen.

  Men vid sidan av överskott på människor är brist på vatten det andra riktigt stora hotet mot mänskligheten och därmed naturen som vi känner den.

  Det vi behöver är avsaltning av havsvatten något som i viss utsträckning kan göras med solenergi. (Om jag räknar rätt kan man på 1kvadratmeter solpanel avsalta ungefär en kubikmeter vatten per dag. Om det är mycket eller lite vet jag inte.)

 73. Sigge

  tty #71

  Jag tror inte jag kan förklara så att du förstår hur det fungerar med växthusgaser.

 74. Sigge

  Adepten #67

  Det var gasbrist som orsakade elavbrotten i Texas till att börja med. Igår verkade strömavbrotten mest bero på trasiga elledningar som skadads av ovädret.

  c:a 20 000 MW gaskraft stängdes ner.
  c:a 4000 MW vindkraft stängdes ner
  c.a 1500 MW kärn- och kolkraft stängdes ner.

  Bristen efter nedstängningarna var mindre än 10 000 MW.

 75. Lasse

  Sigge
  I Texas så fanns det en prissättning som ersatte KWh utan en tanke på KW garantier.
  Dvs vind fick bra ersättning utan att ansvara för uthållig produktion.
  På samma sätt fungerar det i Sverige.
  Detta leder till bristande uthållighet.
  Sen var vädret ovanligt kallt och uppvärmningen skedde med el.
  Då tillämpades bortkoppling för att klara av försörjningen.
  En lärdom vi bör göra.
  Priset styr inte på så kort sikt per automatik, 74 SEK per KWh räckte inte.

 76. tty

  #74

  ”c:a 20 000 MW gaskraft stängdes ner.
  c:a 4000 MW vindkraft stängdes ner
  c.a 1500 MW kärn- och kolkraft stängdes ner.”

  Den mesta vindkraften (och solkraften) hade nämligen redan klappat ihop flera dagar tidigare den 8-9 februari. Gaskraften klarade detta, men inte när temperaturen dessutom sjönk ytterligare 14-15 februari:

  https://debunkhouse.files.wordpress.com/2021/02/2021-central-time-3-1.png?w=1110

 77. Munin

  # 74
  Det som hände var detta enligt norsk källa:

  TEXAS BEKRÄFTAR ATT DET VAR FÖRLUSTEN AV VIND & SOLKRAFT SOM SKAPADE DE MASSIVA PROBLEMEN!
  Man hade då i sin tur underdimensionerat den traditionella krafttillskotten nu när Vind & Solkraft skulle stå för minst 20%.
  Men snö och kyla förstörde den kalkylen
  Det faktum att några av vindkraftverken frös var inte den främsta anledningen till att denna väderbaserade kraft försvann.
  Det blev vindlöst, vindkraften stannade och snö satte sig över solpanelerna. Sedan försvann nästan all den gröna energin – som nu förresten går under namnet ”opålitliga” (kraft som inte är tillförlitlig).
  Eftersom de traditionella kraftverken inte längre var dimensionerade för att klara förlusten av dessa ”opålitliga”, samtidigt som den totala efterfrågan ökade på grund av kallvåg, var elleverantörerna tvungna att använda rullande frånkopplingar för att inte ha en nedbrytning av elförsörjningen.
  Så här går det när du låter politiker och ekonomer manipulera processer som kräver planerare med teknisk/vetenskaplig insikt. Istället använder politiker aktivistorganisationer och subventionerade ”gamar” som rådgivare, vilket resulterar i otillräcklig beredskap när problem uppstår.

  Hur nära var vi ett sammanbrott i elförsörjningen i Sverige? SVTs vädjan om att inte dammsuga och Holmens nedstängning av produktionslinjer=frånkoppling. Hur nära var Sverige en blackout?

 78. tty

  #73

  ”Jag tror inte jag kan förklara så att du förstår hur det fungerar med växthusgaser. ”

  Nej, det kan du nog inte. Och inte så någon annan förstår heller.

  Jag skall själv göra ett litet försök:

  Jorden tillförs värme genom solstrålning som absorberas av jordytan, i synnerhet av havet. Denna absorberade energi strålar ut som svartkroppsstrålning inom IR-bandet. Om det finns molekyler med tre eller flera atomer eller två olika atomer i atmosfären så kommer dessa att absorbera IR kraftigt inom ett eller flera frekvensband. Denna IR-strålning kommer därmed att termaliseras nära jordytan och aldrig nå rymden. Utstrålningen mot rymden inom dessa frekvensband kommer därför att ske på större höjd där den aktuella växthusgasens partialtryck är lägre och absorptionen därmed svagare, men där är även temperaturen lägre eftersom temperaturen sjunker med höjden. Därför blir strålningstemperaturen inom dessa band lägre och därmed även utstrålningen, vilket leder till en högre temperatur på markytan. Effekten brukar ofta sägas vara ca 33 grader, vilket dock är en mycket tvivelaktig siffra, eftersom det förutsätter att jordens albedo skulle vara densamma utan växthusgaser. Transporten av värme upp till den höjd där utstrålningen inträffar sker genom både strålning och konvektion, där konvektion dominerar.

  Ökar mängden växthusgaser så kommer därför atmosfärens temperatur att stiga så mycket som behövs för att strålningstemperaturen på aktuella utstrålningshöjder inom absorptionsbanden skall öka så att ny jämvikt uppnås. En komplikation här är att i mitten av koldioxidens viktigaste absorptionsband ligger utstrålningshöjden faktiskt ovanför tropopausen. I detta frekvensområden kyler därför mera koldioxid eftersom strålningstemperaturen blir högre i stället för lägre när utstrålningshöjden ökar.
  En annan komplikation är ozon, som är en mycket stark växthusgas, men som är extremt ojämnt fördelad i höjdled. Marknära ozon fungerar som en ”vanlig” växthusgas, medan ozonet i stratosfären istället absorberar främst UV-strålning och utstrålar hälften av IR-strålningen nedåt, vilket är orsaken till att stratosfären ovanför tropopausen blir varmare med höjden.

  Detta var den enkla delen av växthuseffekten. Den är med aktuella halter rätt svagt beroende av mängden CO2, ca 1 grad per fördubbling av CO2-halten.

  Nu kommer vi till den svåra delen, vattenångan. Detta är en kondenserande växthusgas. Det vill säga den uppträder både som gas, vätska och i fast form i atmosfären och som vätska och i fast form på markytan. Dessa har helt olika egenskaper. Gasen vattenånga är den i särklass starkaste växthusgasen med en mängd absorptionsband. Vatten och is (= moln när de uppträder i atmosfären) är däremot svartkroppsstrålare som absorberar och avger IR-strålning inom hela spektrat med en intensitet som styrs av temperaturen. Övergångarna mellan gas och vätska, mellan vätska och fast form och mellan gas och fast form frigör/absorberar dessutom stora energimängder.
  Eftersom vattenånga fryser vid noll grader är den starkt koncentrerad till den lägre troposfären. Luften på högre höjd är därför torr, men kan även innehålla iskristaller.
  Halten vattenånga varierar också starkt geografiskt och över tiden, och halten påverkar även luftens fysikaliska egenskaper. Vattens stora specifika värme innebär att luftens temperatur bara sjunker drygt hälften så snabbt med höjden i våt luft som i torr luft. Mer vattenånga förstärker därför den konvektiva upptransporten av värme.
  När fuktig luft kyls av kondenseras den till vattendroppar och/eller iskristaller vilket frigör den värme som åtgick för att avdunsta vattnet. Dessa vattendroppar/iskristaller bildar moln i atmosfären som kraftigt påverkar växthuseffekten. Molnens ovansida reflekterar en stor del av inkommande solljus och fungerar samtidigt som en svartkroppsstrålande ”jordyta”, dock i regel betydligt kallare än den underliggande ytan, och därmed med mindre utstrålning. Molnens undersida absorberar en stor del av uppåtriktad strålning från markytan, reflekterar en del tillbaka och fungerar även som en svartkroppsstrålande yta, som regel kallare än marken men varmare än molnöversidan. Om ett moln fungerar netto värmande eller kylande vid markytan kommer därför att bero både på dess höjd, tjocklek, opacitet, temperatur, inkommande solstrålning, uppåtgående strålning från underliggande mark, eventuella ytterligare molnskikt och konvektiva rörelser i molnet.
  De stora energimängder som binds respektive frigörs vid avdunstning och kondensation driver dessutom till stor del klimatsystemet som förflyttar stora mängder energi horisontellt, så att absorption och utstrålning kan ske tusentals kilometer från varandra.

  Allt detta gör att det är extremt svårt, i praktiken omöjligt, att teoretiskt beräkna nettoeffekten av den ökning av mängden vattenånga som en höjd temperatur medför och därmed den slutliga växthuseffekten av en ökad koldioxidhalt. Dock har ju koldioxidhalten nu ökat från 280 till 410 ppm, och det är därmed möjligt att grovt mäta effekten, dock med osäkerheten att temperaturhöjningen bara är ungefärligt känd, och att vi egentligen inte förstår andra faktorer som påverkar klimatet särskilt väl. Resultatet blir att vattenångan troligen förstärker koldioxidens effekt en aning, men osäkerheten är så stor att en försvagning inte helt kan uteslutas.

  Ovanstående är givetvis starkt förenklat, och utesluter t ex helt oceanernas inverkan, aerosoler, stoft, vulkaner, albedoförändringar av markytan, variationer i solarkonstanten/solspektrat etc etc.

 79. tty

  #77

  ”Hur nära var Sverige en blackout?”

  Troligen inte extremt nära. Vi har några gasturbinverk som yttersta resurs för att klara frekvenshållningen (och för en svartstart, men det säger man inte). Såvitt jag vet startades de inte. Men de är dyra att köra och lagrar bara olja för några dagars drift lokalt, så man startar dem inte förrän det är verklig kris.

  Vi klarade oss på att nästan alla vattenmagasin i både Sverige och Norge var nästan helt fulla, och att det visserligen blev kallt, men inte extremkallt. Hade det blivit en vinter som 2010/11 hade det nog gått åt skogen. Jag råkar via en vän veta att man har uppdaterat planerna för rullande urkopplingar och övat det under fjolåret.

 80. Sigge

  tty #79
  Nu skall jag svara på något som jag verkligen kan.

  Hur nära var Sverige en blackout?

  I år var det långt ifrån. Karlshamnsverket startade och gick på lägsta effekt i ungefär ett dygn för att kunna starta upp snabbt om det skulle behövas. Inga gasturbiner drogs heller igång.

  De gånger då elbehovet var som högst, runt 25 000, MW i Sverige så var det bra vindkraftsproduktion i Sverige. När det gick åt som mest exkl vindkraft så det strax under 23 000 MW.

  Sverige har inte varit nära en blackout p g a elproduktionsbrist sedan 70-talet. De gånger det varit stora strömavbrott så har det berott på fel i eldistributionssystemet. Vintern 2010 när många kärnreaktorer stod stilla så var man heller inte nära en blackout p g a elproduktionsbrist. Men då var marginalerna mindre än de var nu.

 81. #78 TTY
  Tack TTY! I en ordräknare 769 ord och 5366 tecken. Kan väl få gälla som världsrekord i att med minsta antal ord och tecken förklara klimatmodellerarnas utsatta situation.

 82. Sigge

  tty #78

  Du krånglar till det. Om man inte skall göra beräkningar så går det att förenkla resonemanget.

  Solstrålningen mot jorden är konstant.
  Mängden växthusgaser påverkar solinstrålningen väldigt lite då det mest är den långvågiga strålningen som stoppas av växthusgaser. Solinstrålningen är mest kortvågig.
  Når solstrålningen träffar jorden så värms jorden upp och det strålar tillbaka ut mot atmosfären.
  Det är mest långvågig värmestrålning som strålar ut från jorden. En del av den strålningen absorberas av molekylerna i växthusgaserna. Då blir molekylerna varmare och strålar i sin tur ut värmestrålning och en del av den strålningen riktas mot jorden som då värms upp lite till.

  Det här är en enkel förklaring som många förstår. Du krånglar till det för att det inte skall gå att förstå för att du vill att ingen skall förstå.

  Det mest påtagliga beviset på att den stämmer är att klimatforskarna som verkligen är experter på området redan för 35-40 år sedan räknade ut och gjorde prognoser för hur mycket varmare det skulle bli de närmaste decennierna har haft rätt. Globalt c:a 0,2 grader per decennium.

  Klimatskeptikerna som har påstått en massa andra saker och sagt att temperaturen snart vänder neråt har ju uppenbarligen haft fel.

 83. # 80 Sigge
  Så var det säkert. Jag tycker att hos oss finns det för mycket tro på skurkar, banditer och korkskallar överallt. Nåt så enkelt som att räkna på Sveriges behov av fossilreserv för kalla perioder fixar folk på fältet. Och räknar rätt. Och i det sammanhanget, om nu fossilreserven går in och fixar x procent av Sveriges elproduktion där x<2 eller nåt sånt så finns inga stora poänger för oss vindkraftsskeptiker i det. De finns på annat håll.

 84. Daniel Wiklund8

  # 82 Sigge. Dessa hemska klimatskeptiker. Minns att miljöpartiets förra språkrör Romson sa att medelålders heterosexuella män som kör bensinslukande jeep ar och äter rött kött orsakar allt elände i världen. Martin H borde kanske börja samarbeta med Åsa Romson för att verkligen gå till botten i klimatskeptikernas psyken. Vilka trauman ska inte dessa testosteronstinna män ha varit med om.

 85. #82 Sigge
  I ett goda samtalet tar man sin motparts starkaste argument, här vatten i olika former och konvektion. Och konvektionens stora andel av värmetransporten. Diskvalifisering. Annars världsrekord, 150 ord och 933 tecken.

 86. tty #78
  Tack för en ”strålande” förklaring till hur de olika växthusgaserna fungerar på olika höjder i atmosfären och vid olika temperaturer. Spar den i mitt arkiv.
  Som Du tillade så är förklaringen egentligen förenklad. Effekten beror ju också av var på jorden man befinner sig och på vilken årstid/lokalklimat det är.
  När man sen ska bedöma effekter på klimatet så måste man ju ta in andra variabler som avdunstning, kondensation och konvektion. Sen har vi ju utbytet mellan hav och atmosfär och mellan olika djup i havet och havströmmarnas transport av värmeenergi. Sen Milankovic cykler och Mörners ”the Gulfstream Beat” m m. Fascinerande ämne! Lär mig mer hela tiden
  Det märkliga är ju att man vill koka ner allt till kontrollknappen ”koldioxidens halt”!

 87. Munin

  # 83

  Att fossilreserven går in är en mycket bra beskrivning. Det var polsk och tysk brunkolskraft som försörjde bl.a. Sverige. Dock kostar det! Elpriset rusade och SVT fann anledning att bistå staten med inslag om att nu måste det sparas på el, sluta dammsug och ät kall smörgåsmat förvarad i en byrålåda!

  Nu var det den här gången inte minus 40 grader och vindstilla i Norrland, vilket vi får vara tacksamma för.

 88. Munin

  # tty 78

  Du öppnar ögonen hos många med ditt inlägg! Det är med största nöje man läser om vattnets roll för att kunna förstå vad som skapar jordens klimat.

  Samtidigt blir man nyfiken på vilken forskning, som finns om detta bland s.k. klimatforskare och olika slag av vetenskapliga institutioner.

  Konvektionens dominerande del i jordens värmeutbyte kände i alla fall inte jag till innan du konkret visade hur den bild som brukar visas upp är en blandning av netto- och bruttoflöden.

 89. Lars Kamel

  Sigge #82: Solstrålningen är inte alls konstant. Det är osäkert hur mycket solstrålningen till toppen av atmosfären har varierat, men varierat har den genom årtusenden.
  Framför allt varierar det viktigaste, den mängd solstrålning som når jordytan. Den varierar för att molnigheten varierar och för att mängden luftföroreningar varierar. Luftföroreningar som kan komma från mänsklig aktivitet, eller från naturliga källor som vulkanutbrott.
  Den viktigaste växthusgasen, vattenånga, absorberar faktiskt en del visuellt ljus också, och inte bara i infrarött. Molnen är i vägen för både visuellt och infrarött ljus, olika för olika typer av moln.
  Klimatforskarnas prognoser för 35-40 år sedan var fel och spådde mer uppvärmning än vad som har uppmätts. Ändå ändrar de sina modeller så att de ska spå en ännu snabbare uppvärmning.

 90. tty

  #82

  ”En del av den strålningen absorberas av molekylerna i växthusgaserna. Då blir molekylerna varmare och strålar i sin tur ut värmestrålning och en del av den strålningen riktas mot jorden som då värms upp lite till.
  Det här är en enkel förklaring som många förstår. Du krånglar till det för att det inte skall gå att förstå för att du vill att ingen skall förstå.”

  Kanske en enkel förklaring men tyvärr felaktig. En molekyl blir inte ”varmare” för att den absorberar ett kvantum som för upp den till en högre energinivå (i regel en rotations/vibrationsnivå). Den blir varmare när den rör sig fortare. Värme är rörelse. Om molekylen är isolerad kommer den så småningom att avge kvantat igen och återgå till det ursprungliga tillståndet. I praktiken händer detta sällan eftersom molekylerna i en gas hela tiden kolliderar, och i samband med sådana kollisioner utjämnas energin mellan molekylerna (statistiskt sett, inte i varje enskilt fall). Då kan energi övergå till rörelseenergi för den ena eller båda molekylerna. Detta kallas termalisering, och det är detta som värmer upp gasen.

  Jag medger att jag borde ha förklarat den termen.

  Men jag har faktiskt försökt att så enkelt som möjligt men ändå på ett fysikaliskt korrekt sätt förklara växthuseffekten. Den är faktiskt inte så enkel som det ofta påstås, och det är förvånansvärt svårt att hitta en ordentlig beskrivning av den.

 91. Sigge

  tty #90

  Nu tänker du fel.
  Nu krånglar du till det igen och dessutom utelämnar en viktig detalj. När gasen blir varmare så avger den mer strålning än innan den blev uppvärmd och en del av den strålningen riktas mot jorden. Det gör att din förklaring är felaktig.

  Min förklaring var förenklad men den var inte fel.

 92. Sigge

  Daniel WWiklund8 #84

  Jag måste medge att också har lite svårt att förstå mig på klimatskeptikerna numera. Påståenden som de gjort för 10 och 20 år sedan om att globala temperaturen tillfälligt var hög och det snart skulle bli svalare har ju visat sig felaktiga. Bortförklaringarna om varför klimatet fortsätter att bli varmare vet jag inte vad jag skall säga om. Men inte ökar det förtroendet för klimatskeptikerna snarare motsatsen.

 93. Sigge

  Lars Kamel #89

  Prognoserna som har redovisats i IPCC:s rapporter stämmer väl överens med hur den verkliga temperaturökningen har varit. Det här sättet som klimatskeptikerna gör halmgubbar är ju långt ifrån förtroendeingivande.

  Klart är att klimatskeptikerna har haft fel när det gäller temperaturutvecklingen.

  Sedan 70-talet så finns det satelliter som mäter solstrålningen och det är ju efter 70-talet som det varit kraftig temperaturökning. Solstrålningen har i princip varit konstant sedan dess. Det finns en 11-årig cykel som varierar solstrålningen lite. Men det är inget som på längre sikt påverkar solstrålningen.

 94. Daniel Wiklund8

  # 93 Sigge. Du kämpar bra på dom godas sida. Ge inte upp, snart får ni det väder och klimat som ni vill ha, på hela jorden samtidigt, eller i varje fall i hela Sverige samtidigt, eller i varje fall på den ort där du bor. För första gången i jordens historia så får människorna dominans. Vad kan gå fel om miljöpartiet får råda.

 95. LBt

  tty #70,
  nu blev det spretigt minst sagt men låt mig ta upp några saker:

  ”En förändring av (mindre än) 2 grader per 100 år är inget ovanligt historiskt sett.”
  Du menar antagligen lokalt eller regionalt. Globalt bör man fråga sig vad man då menar med ovanligt.

  ”… kan du visa upp någon någorlunda väl upplöst proxydata någonstans i världen som inte visar upp mycket högre förändringstakt under stora
  delar av den aktuella tiden 20 000 till 10 000 år sedan?”
  Vad tror du om de 70% som är öppet hav? Fast det blir ju knepigt förstås. Men kanske kan man förstå att öppet hav har en viss påverkan, att det globala medelvärdet, som för perioden är ca 0,05 grader C per 100 år, inte far omkring hur som helst vilket ju faktiskt ett typiskt lokalt värde gör helt naturligt.

  ”Något att tänka på: i den verkliga världen lever vi och alla levande organismer i verkligt väder med verkliga temperaturer, inte i rullande medelvärden, och så har det alltid varit.”

  Kanske borde du noterat att jag i #52 inleder med en länk till den verklighet du tycker du bör upplysa mig om. Jag tycker också att jag ganska tydligt beskriver hur jag därefter ur data eliminerar 2 typiskt cykliska överlagringar. Kanske borde jag även sammanfattat verkligheten, den utan solaktiviteter och den utan såväl solaktiviteter som 60-årscykeln.
  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:720/plot/hadcrut4gl/mean:132/plot/hadcrut4gl/mean:1

  Att ni blir upprörda över dessa tydliga grafer förstår jag, det är ju viktigt för er att utvecklingen 1910-1940 blir obefläckad och kan framstå som en följd av någon okänd naturkraft och inte bara blir en naturlig del i det förlopp vi startade med den industriella revolutionen.

  ”Vår vän LBt har nog fifflat till den kurvan själv.”
  och om någon vill försöka verifiera mina grafers äkthet då ”ljuger de med statistik”.
  Har du helt tappat greppet?

 96. Daniel Wiklund8

  Synd att inte IPCC, Al Gore och Miljöpartiet fanns på 1800-talet. Då hade kanske den senaste klimatkatastrofen, nödåren på 1860-talet, kunnat undvikas. Kanske synd att det inte fanns bilar och flyg då. Just nu har vi en liten lokal klimatkris i Luleå, har nu skottat snö sju dagar på raken. Förmodligen beror det på att vi som bor i nordöstra Sverige har syndat mycket.

 97. Adepten

  #74 Sigge och #95 LBt

  Tack för underhållningen som nu skapar med era förenklade och förvillande förklaringar om växthuseffekt och klimathot.
  Sigge läs här hur eländet i Texas började och vad det berodde på: https://wattsupwiththat.com/2021/02/20/the-texas-energy-disaster/

  LBt det jag egentligen önskade ett svar på är vad ni tyckte om att lägga mer energi på att påtala de vansinniga beslut och konsekvenser som tas i klimatförändringarnas namn av myndigheter i Sverige och västvärlden och mindre energi på att torgföra CO2 och temperatur som ett klimathot.

 98. tty

  #95

  ”Vad tror du om de 70% som är öppet hav? Fast det blir ju knepigt förstås. Men kanske kan man förstå att öppet hav har en viss påverkan, att det globala medelvärdet, som för perioden är ca 0,05 grader C per 100 år, inte far omkring hur som helst vilket ju faktiskt ett typiskt lokalt värde gör helt naturligt.”

  Du fortsätter att avslöja hur litet du faktiskt vet om klimathistoria. Det finns mycket fler temperaturproxyserier från hav än från land tack vare borrkärnor och tämligen ostörd sedimentation. Upplösningen blir visserligen sämre än för iskärnor p g a bioturbation (d v s att bottenlevande djur rör om ytlagret) och glesare sampling men det finns gott om serier som visar att havstemperaturen visserligen inte ”far omkring hur som helst”, men att den varierar mycket snabbare än dina drömda 0,05 grader.

  I tropiska vatten stämmer faktiskt din uppgift om 5 graders temperaturskillnad (det är nog det enda ställe den gör det), men även där är temperaturförändringen allt annat än jämn. Här har du ytterligare ett gäng proxyserier denna gång havsytetemperaturer:

  https://journals.openedition.org/quaternaire/8034

  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2012PA002365

  https://www.researchgate.net/publication/344362991_Multiproxy_paleoceanographic_study_from_the_western_Barents_Sea_reveals_dramatic_Younger_Dryas_onset_followed_by_oscillatory_warming_trend/figures?lo=1

  https://www.researchgate.net/publication/226849414_Biomarker_Records_from_Core_GH02-1030_off_Tokachi_in_the_Northwestern_Pacific_over_the_Last_23000_Years_Environmental_Changes_during_the_Last_Deglaciation/figures?lo=1

  https://www.researchgate.net/publication/286231792_Deglacial_Indian_monsoon_failure_and_North_Atlantic_stadials_linked_by_Indian_Ocean_surface_cooling

  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/e22a8487-c89d-4c6a-915f-3e6f464fcc44/palo20496-fig-0007-m.jpg

  Alla är lokala, men det finns som sagt många, från alla hav. Här är ett bra ställe att botanisera:

  https://pangaea.de/

  Sök på t ex ”SST LGM” (Sea Surface Temperature, Last Glacial Maximum)

 99. LBt

  tty,
  med tanke på allt det du säger dig ha borde du kunna presentera ett bra värde på den genomsnittliga förändringstakten under övergången från sträng istid till vår mellanistid. Var landar du, 0,06 per århundrade kanske eller något annat.
  Motsvarande uppgift för perioden medeltid till mitten av 1800-talet är fallande ca 0,03 grader C per århundrade om du frågar mig.
  0,05 och 0,03 då naturens krafter verkar som häftigast och 2 grader under vår påverkan.
  Hittar du någon historisk motsvarighet till 2 grader? Globalt alltså.

 100. Sigge

  Adepten #97

  Det framgår tydligt av diagrammen att gasen bara räckte till att producera c:a 30 000 MW av de 52 000 MW som finns installerat.

  Det var egentligen inget fel på elnätet i Texas, det hade räckt till om gasnätet varit kraftigare dimensionerat. Att gasen inte räckte till beror på att många hus har gasvärme som de använder när det blir kallt.

  Att kärnkraften och kolkraften också minskade i effekt berodde på att det blev is som satte igen kylkondensorerna.

  Det är inte LBt och jag som förvillar. Även om det är förenklat så är det korrekt. Däremot så snurrar tty till det så det blir helgalet.

  Klimatet som blivit 0,2 grader varmare per decennium sedan 80-talet kommer att fortsätta att bli varmare om inte utsläppen av växthusgaser minskar. Om utsläppen ökar så kommer uppvärmningen att bli snabbare de kommande tre decennierna och om den minskar så kommer klimatet fortsätta att bli varmare men i en långsammare takt.

  Klimatskeptikerna som predikade för 20 år sedan att klimatforskarna har fel som påstår att klimatet blir varmare har ju haft fel. Jag förstår inte att du litar på deras påståenden.

 101. Daniel Wiklund8

  Sigge Jag har just varit ut på en cykeltur i det fantastiskt vackra vädret. Strålande sol och flera plusgrader. Träffat många glada människor. Du Sigge kanske är rädd för värmen, det är inte jag. Och det delar jag med alla som bor här uppe. Vilket väder vill du ha för att du ska vara nöjd.

 102. Håkan Bergman

  Sigge #91
  Din förklaring brukar användas av folk som vill bevisa att växthuseffekten inte finns. Dom fyller en petflaska med CO₂ och försöker värma den med IR, och se ingen uppvärmning! Vill du verkligen ge dom vatten på kvarnen?

 103. Uffe H

  Sigge #91

  Din förklaring på växthus effekten hos koldioxid är lite konstig.
  Vad jag vet så måste det tillföras energi för att värma något föremål eller molekyl och molekylen eller föremålet kan aldrig avge mer energi än vad vi tillfört det gäller även koldioxid.
  Om molekylen tar upp x mängd energi så kan den bara avge x mängd energi, den tillför alltså ingen energi till systemet, för att till exempel koldioxid ska ”värma” så måste energin öka mer än vad som tagits upp, det kan ske genom någon typ av kärnreaktion eller kemisk reaktion där värme avges inte bara genom upptag och avgång av samma mängd energi.
  Vad CO2 gör är att öka uppehållstiden av värmeenergi innan den försvinner ut i rymden igen, den ökar inte mängden av energi i systemet, mängden energi som finns i systemet jorden är helt avhängigt solen det är den enda källa som tillför energi till systemet jorden.
  Så atmosfären bromsar bara den solenergi som träffat jorden så att det tar lite längre tid för den att återgå till rymden, inget i atmosfären skapar energi.

 104. Adepten

  #100 Sigge
  Ja du gör det lätt för dig som kan skylla på naturgasens otillräcklig produktion.
  Hur skulle du vilja att lösningen på det problemet ska se ut? Du kan ju inte föreslå att de ska bygga fler vind- och solkraftsparker.
  En av orsakerna är att tillsammans med 16 andra stater har Texas, som idag är USA:s ledande vindkraftsstat, avreglerat sin kraftproduktionsmarknad samtidigt som man subventionerade förnybar energi på bekostnad av robusta elnät, naturgas, kol och kärnkraft som skulle balansera när inte vind och sol förmådde leverera. Det är en läxa man kan lära sig om man ska kunna leva ett gott liv.
  När det gäller din kommentar om tty så kan jag inte hålla med dig. Hans kommentarer visar däremot på en kunskapsnivå om ligger mycket över genomsnittet för vad som skulle kunna krävas av det akademiska etablissemanget här i Sverige.
  Så mycket vet jag om människans natur att vi aldrig kommer att kunna minska CO2 i så stor omfattning att vi ska kunna minska eller påverka den globala uppvärmningen. De krafter som styr klimatet har vi bara att anpassa oss och leva efter.

 105. Anders

  Första ett stort tack till vår kunskapsbank Nr 1, ”tty”. Din erfarenhet av riktig vetenskap flödar så fint ut genom Dina, alltid ödmjukt och respektfullt formulerade långa men fängslande inlägg! Tänk ändå om Du vore statsminister eller åtm energi- miljöminister eller bara användes i vårt stressade ytliga samhälle! Vill fråga LBt och Sigge, som verkar vars rejält uppe i smöret i denna tråd, några saker. 1) Varför tror Ni att det skulle finnas en eller flera enkla modell/er för Jordens klimat och energi? 2) Förnekar Ni det faktum att (skattade) stigande CO2-halter släpar EFTER (skattade) stigande temperaturer i t ex tiotusenåriga iskärnor? 3) Vill Ni medverka till en försämring av samhället och förhastade gigantiska politiska beslut på Era (och mobbens) förenklade modeller? 4) Ryter Ni till när Rockström et al. gapar om Tipping points? 5) Tror Ni på fullt allvar att vi människor verkligen kan styra eller ändra Jordens klimat? Bygger även Ni på 2000-talets Babels torn denna fåfänga hybris?? TACK igen tty för att Du sakligt och saktmodigt undervisar oss som här på KU vågar använda vår åsiktsfrihet och stillar vår nyfikenhet för att bidra till ett kunskapsorienterat Sverige men många fina resurser kvar! Trevlig helg!

 106. LBt

  Anders,
  jag tycker du bör få ett svar och skall för egen räkning försöka ge ett även om en del redan finns ovan.

  . 1) Varför tror Ni att det skulle finnas en eller flera enkla modell/er för Jordens klimat och energi?

  . Vi vet att just växthusgaser naturligt ger jorden dess klimat. CO2 är en växthusgas vars koncentration vi direkt påverkar genom successivt stigande utsläpp med början i 16-1700-talets värld, ett välkänt förhållande då tom benämningen ”den industriella revolutionen” knutits till perioden. Känd global temperaturutveckling kan först knytas till ett mycket tydligt trendbrott i mitten av 1800-talet där en sen medeltiden fallande temperatur om ca 0,03 grader C först upphör för att under ca 50 år stå i det närmaste still och sedan sakta successivt stiga i anmärkningsvärt god korrelation med just våra tilltagande utsläpp. Det finns ingen trovärdig av forskare stödd alternativ förklaring vare sig till nämnda mycket tydliga trendbrott eller efterföljande temperaturuppgång som nu nått den osannolika förändringshastigheten 2 grader C per århundrade, en historiskt unik nivå.
  .
  . 2) Förnekar Ni det faktum att (skattade) stigande CO2-halter släpar EFTER (skattade) stigande temperaturer i t ex tiotusenåriga iskärnor?
  .
  . I klimatsystemets naturliga övergång från sträng istid till nuvarande mellanistid startas processen av att jorden när en särskild närhet till solen med kraftig avsmälting och påverkan av jordens albedo. Detta leder efter några hundra år till signifikant förhöjd ytvattentemperatur som medför CO2-utgasning som i sin tur ger ytterligare temperaturuppgång. Här föregår temperaturuppgång ökande CO2-halt.
  .
  . I den process som nu pågår saknas jordens minimiavstånd till solen och den naturliga temperaturuppgång det medför. Istället är det våra utsläpp som inleder processen dvs utsläpp föregår temperaturuppgången. Men detta leder också till ökande ytvattentemperatur och utgasning som ytterligare förstärker temperaturuppgången och denna senare del är då en följd av en tidigare temperaturuppgång men också en följd av vår påverkan.
  .
  . 3) Vill Ni medverka till en försämring av samhället och förhastade gigantiska politiska beslut på Era (och mobbens) förenklade modeller?
  .
  . Naturligtvis inte.
  .
  . 4) Ryter Ni till när Rockström et al. gapar om Tipping points?
  .
  . Nej det finns en uppenbar risk att vi genom vår påverkan driver klimatsystemet därhän att en helt ny klimatcykel uppstår vars form vi inte har en aning om. Detta inträffade för ca 500000 år sen och vi vet just inte varför. Kanske var det att halten CO2 föll under ett kritiskt värde.
  . Men jag tycker också att Rockström ibland går lite för långt.

  . 5) Tror Ni på fullt allvar att vi människor verkligen kan styra eller ändra Jordens klimat? Bygger även Ni på 2000-talets Babels torn denna fåfänga hybris??
  .
  . Jag är övertygad om att jordens temperaturuppgång är en följd av våra utsläpp och tror att vi genom att minska utsläppen kan påverka utvecklingen och undvika en katastrof. Men det hastar och det kan faktiskt redan vara för sent.


 107. Simon

  #106 LBt
  Nja, utan solens inverkan skulle det nog vara tämligen knapert med något klimat att tala om.

  Bara för diskussionens skull, vad är din lösning? Att vi alla begår kollektivt självmord?

 108. Anders

  #106 LBt. Tack för utförligt svar! Återkommer, när jag har haft möjlighet att grubbla och analysera lite. Du lyfte några intressanta aspekter, f f a detta med att vi nu skulle ha en uppvärmning trots att vi inte är lika nära energikällan Solen som skulle varit fallet för slutet av förra istiden. Råkar Du ha en vetenskaplig referens bakom detta, så skulle det påskynda mitt grubblande? Likaså skulle en källa uppskattas till detta med förändrad klimatcykel för 500000 år sedan. Tack på förhand.

 109. Anders,
  detta med närheten till solen är intressant. Du vet kanske att jorden är 3% närmare solen i början av januari än i början av juli. Å andra sidan är vårt sommarhalvår 6 dagar längre än vinterhalvåret.

 110. LBt

  Anders,
  Sten K berör enbart de förändringar i avstånd som är aktuella just nu och i huvudsak var det även i mitten av 1800-talet. Jag talar även om de förändringar som är aktuella för hela klimatperioden om ca 120000 år de så kallade Milankovich-cyklerna med periodiciteter om ca 500000, 100000, 40000 och 20000 år. När dessa samverkar till att ge jorden ett nära avstånd till solen blir solinstrålningen särskilt stor vilket senast inträffade för ca 20000 år sen. Här föregår temperaturtillväxten koldioxidens tillväxt. I mitten av 1800-talet fanns inget liknande, tvärtom var då den naturliga utvecklingen en fallande temperatur.

 111. Anders

  #110 LBt. Tack, men för att köpa det resonemanget önskar jag en eller flera referenser eller länkar där metod (även statistisk osäkerhet i dess skattning) beskrivs samt som seriöst diskuterar konkurrerande förklaringar till istidens avslutning.

 112. Göran S

  #78 tty
  ”En komplikation här är att i mitten av koldioxidens viktigaste absorptionsband ligger utstrålningshöjden faktiskt ovanför tropopausen. I detta frekvensområden kyler därför mera koldioxid eftersom strålningstemperaturen blir högre i stället för lägre när utstrålningshöjden ökar.”

  Tankar – undran
  Då temperaturen från Tropopausen stiger från c:a -56C till -1C vid Stratopausen och lufttrycket fortsätter att minska exponentiellt med 13% per km, kommer väl till slut den ökande mängden koldioxid, med ökande utstrålningshöjd att i stället sänka jordens temperatur vid ytan och sålunda får vi en omvänd process med mer upptag av CO2 till haven på grund av avkylningen osv.
  Vi får då jorden som en självreglerande process. Sådana svängningar ser vi ju historiskt.
  Tänkbart?

 113. LBt

  Anders,
  du har fått mina svar på dina frågor, det mesta är välkänt som tex att värme föregår koldioxidens tillväxt i atmosfären under övergången från sträng istid till mellanistid. Det är också välkänt att jordens klimatutveckling i mitten av 1800-talet var mot ett kallare då trendbrottet mot vårt varmare avbröt den lilla istiden samt att den industriella revolutionen då redan hade ca 100 år på nacken.

  Du behöver inte köpa detta men du får gärna komplettera med länkar eller annat som motsäger mina uppgifter, jag köper gärna trovärdigt resonemang.

  Du tillför något förvånande en fråga om istidens avslut som du knappast berörde tidigare men du skall få ett svar utan länkar dvs vad som är min personliga uppfattning.

  Till en början minskade jordens albedo kraftigt århundrade för århundrade men ju mindre reflekterande yta som fanns kvar desto mindre drivande förändring i albedo blev det. Samtidigt minskade solinstrålningen efter sitt maximum ca 10000 år tidigare.

  Men eftersom du saknar länkar, jag har några utestående:
  Den värme som förorsakade trendbrottet i mitten av 1800-talet och som sedan är tänkt att föregå koldioxidens tillväxt var kom den ifrån?
  Och vad förorsakar känd temperaturuppgång om det inte är våra utsläpp.
  Samt 2 grader globalt per århundrade, länkar till historiska liknande förlopp!!