Deutsche Bank: Green deal kräver eko-diktatur

deutsche bank

I en föga uppmärksammad rapport från Deutsche Bank konstateras det nyktert att EUs grandiosa plan för en grön omställning kräver mycket stora ingrepp i ekonomin, för att inte tala om EU-medborgarnas friheter och rättigheter. GWPF tar upp den här

Till skillnad från EU-ledningens och diverse medlemsländers hurtfriska tillrop och skjutande från höften så har Deutsche Bank gjort en analys om vilka konsekvenser EUs klimatpolitik har. Det är ovanligt – och kanske inte så särskilt välkommet bland toppolitikerna som slagit fast planen i lag.

I korthet:

Eric Heymann, seniorekonom vid Deutsche Bank Research, varnar för att med Europas Green Deal och dess mål om klimatneutralitet 2050 hotar en europeisk megakris, vilket leder till ”märkbar förlust av välfärd och arbetstillfällen”. Och han varnar: Det fungerar inte utan ”en viss grad av ekodiktatur”.

Det är i högsta grad tveksamt om man sanningsenligt kan påstå, som EU gör, att den gröna agendan är ”en ny tillväxtstrategi”. Detta är en oärlig debatt, menar rapportförfattarna.

För närvarande är de revolutionerande konsekvenserna av EU: s klimatagenda för vardagslivet ”fortfarande relativt abstrakta” och för de flesta hushåll ”fortfarande acceptabla”. Men snart kommer vägen mot klimatneutralitet att kräva drastiska ingripanden i valet av transportmedel, bostadsstorlek, uppvärmningsmedel, innehav av elektroniska konsumtionsvaror samt begränsningar i konsumtionen av kött och tropiska frukter.

Detta skulle trigga ett ”signifikant” motstånd hos befolkningen, menar man.

koldioxidtullar

En omställning för att få ett noll-nettoutsläpp måste också med nödvändighet innebära att europeisk industri hamnar i ett konkurrensmässigt underläge. För att kompensera för detta krävs både stora statliga subventioner och att man belägger importerade varor från tredje land med koldioxidavgifter. Och det skulle i sin tur komma att medföra motåtgärder från de exporterande länderna. I praktiken innebär ju detta ett slut på frihandeln. Men kanske är denna uppoffring av ett fritt flöde av varor och tjänster över landsgränserna värt att ta? För klimatets skull?

Men låt oss inte hymla, även om våra gröna påtryckarorganisationer lovar skog och gröna ängar. Konsumtionen och EU-medlemmarnas köpkraft kommer att minska. El- och drivmedelpriserna kommer att öka. Både u-länder och i-länder förlorar. Vi måste vara ärliga om detta och acceptera en lägre levnadsstandard för oss och att världens fattiga blir ännu fattigare, säger Deutsche Bank.

Om vi inte accepterar då? Tänk om folk kommer att protestera när de går upp för dem vad de fina planerna har för konsekvenser? Ja, då måste vi tyvärr införa lite eko-diktatur.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kjell Lindmark

  Ytterligare ett misslyckat projekt hämtat från USA.

  https://www.youtube.com/watch?v=VWzE9ALROgo&feature=push-u-sub&attr_tag=c9T65K5jZEawKdve:6

  Det är klart när det går upp för gemene man vad jakten på Co2 får för konsekvenser då lär det bli fan så roligt och då lär protesterna komma. För det första blir vår frihet beskuren i att förflytta oss pga fördyringen. Vår frihet att äta kött och exotiska frukter. Och en allmän fördyring av boende, uppvärmning och elanvändning. Denna omställning, läs svältkur för en hypotes som ännu inte är fastlagd.

  Vi är på väg bakåt i utvecklingen inte framåt, till en tid när endast ett fåtal hade råd att resa, hade råd med ett anständigt boende och hade råd att äta sig mätta och ha värme.

 2. Dan

  ”Om vi inte accepterar då? Tänk om folk kommer att protestera när de går upp för dem vad de fina planerna har för konsekvenser? Ja, då måste vi tyvärr införa lite eko-diktatur.”

  Se er omkring, det har redan börjat. Men det kallas Covid-åtgärder.

 3. Evert+Andersson

  Det arbete som utförs här på bloggen kan inte överskattas! Det här är ett exempel. Gösta Petterssons perspektiv på CO2-halten i atmosfären ett annat. Egentligen går inte en dag utan värdefull kunskap förmedlas.

  Polarisering är ett modeord. Visst kan man väl skönja viss förändring i medielandskapet. DN kör rakt in i okunskapens mörker medan SvD låter ifrågasättande skymta. Till exempel.

  Tänk om de som bäst skulle behöva en daglig dos kunde förmås att ta del av artiklarna här på bloggen.

  Man kan väl få ha även orealistiska önskningar?

 4. Ann+Löfving-Henriksson

  Både EU med Storbritannien och morgondagens USA kommer för en tid att förbli och bli de förlorarna på den stora scenen. När verkligheten kommer ikapp och folk lägger ihop ett och ett och till slut räknar rätt, får vi vara tacksamma om omställningen från Den Stora Omställningen blir någorlunda fredlig.

 5. Daniel Wiklund8

  Dags att damma av den gamla kampsågen, med lite ändrad text. Upp till kamp emot koldioxiden, ty IPCC till alla lycka bär….. Från ljuset stiga vi mot mörkret….. Upp till kamp emot klimatet…..störtas skall det gamla snart i gruset…

 6. Lasse

  Denna diktatur är i full swing redan.
  EUs angrepp på privatbilismen pågår.
  Diesel”skandalen” var ett försök att tillfredsställa de krav som bilindustrin ställts inför.
  Dagens elbilsutveckling är också ett resultat av en diktamen från EU.
  Böter och regler som är svåra att tillfredsställa kommer att kväva den för många så viktiga bilvärlden.
  MP velande mellan Etanol, diesel och gas till el på ett tiotal år är en indikation på hur de gör oss konsumenter till offer för deras vilja att påverka framtiden i deras riktning.
  #5 Upp till kramp.. kräver minskning av livets gas.
  Enfalden ökar i alla fall mångfalden eftersom människans villkor blir sämre och fattiga går under!

 7. Claes-Erik Simonsbacka

  Real Conversations: The New Great Depression w/ Jim Rickards
  15 jan. 2021

  https://www.youtube.com/watch?v=JZVPNmgbwho

  Mvh,

 8. Ivar+Andersson

  Den gröna agendan är en ny tillväxtstrategi för byråkrater och skattehöjningar eftersom alla gröna omställningar kräver ständiga subventioner.
  Mobiltelefoner och platt-TV behövde inga subventioner utan tog över marknaden på egen hand.
  Även i det superrika Norge börjar det här bli ett bekymmer, då subventionerna (av elbilar) kostar uppemot åtta och en halv miljard kronor per år.
  https://www.svd.se/slosaktiga-subventioner-till-elbilar

 9. Per I

  U-länderna kommer öka sin handel med Kina och övriga Asien när Europa avskaffar sitt välstånd. Den processen pågår redan. Kina håller på skaffa sig ekonomiskt världsherravälde. Samtidigt pågår den här omställningen som kommer att göra Europa fattigt och utan inflytande. Man har tydligen redan glömt ekonomiska krisen 2008, då handlade det inte om nån grön omställning. Då gällde det att rädda länder från konkurs. Och nu kastar de in Europa i ett nytt vågspel trots att problemen inte är lösta.

 10. Anders

  Mycket av eländet vi upplever och diskuterar här på KU menar jag bygger på folks kunskapsbrister i ren och skär matematik och logik. Samt sinne för proportioner. Folk itutas från dagisåren och genom hela skolväsendet inkl universitet och högskolor att ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något”. Nja, nu är det ju så att vi aldrig har kunnat och aldrig kommer att kunna rå på klimatet. Det är bara att tugga i sig. Och anpassa oss. Utan att för den skull bli miljöbovar.

 11. Lasse

  #10
  Kanske skulle vi kunna unna oss lite ändå:
  En hund eller en häst på landet.
  För vi tror ju inte att Greta gör fel!

 12. Sören+G

  Bjørn Lomborg som har räknat enligt IPCC:s scenarior har kommit fram till att den minskade uppvärmningen om alla följer Paris-övernskommelsen skulle vara mindre än 0,1 grad C.
  Förresten borde det inte heta förmildring i stället för uppvärmning? Det verkar inte som om välrden blivit varmare, bara mindre kall.

 13. OBS, länken till Deutsche Bank blev fel. Nu är den uppdaterad till det åsyftade dokumentet.

 14. Arild Fuglerud

  En strategi som under lång tid bygger på subventioner kommer inte att leda till tillväxt – snarare tvärtemot.
  Kombinerat med lägre konsumtion och minskad handel samt ett EU som överför pengar från rika länder till länder i ständig kris, är riktningen given!

 15. Stefan+Eriksson

  Hej!
  Den här har Ni väl sett förut idag, men jag länkar in den ändå, då ämnet sammanfaller.
  Stora ”svarta hål”:
  https://detgodasamhallet.com/2021/01/17/gastskribent-staffan-wennberg-parisavtalet-och-nodlage-for-klimatet/

 16. Jan

  Borde inte Deutsche Banks rapport leda till braskande rubriker i MSM som dammsuger världen på larmrapporter?

 17. Peter Hallberg

  Jag är intresserad av odling och uppskattar att kunna få äta mig mätt.
  CO2-halten får gärna gå upp till 1000 ppm.
  CO2-halten i atmosfären har antagligen nära noll inverkan på jordens klimat.
  CO2 är livets gas

 18. Bengt Abelsson

  Vindkraftens futilitet visas skarpt och obarmhärtigt i de pågående AmericasCup seglingarna. Antingen blåser det för lite, eller för mycket.
  Som sport är det mycket underhållning, men att använd vindkraft när det behövs pålitlighet ocg förutsägbarhet är bara dumt.

 19. Paul+Håkansson

  Aj aj aj detta måste genast motarbetas och tystas genom propaganda innan det sprider sig i den allmänna debatten och att ev fler storbanker kommer med liknande rapporter. DB ska läxas upp så nu kommer det att jobbas för fullt för att ta fram en rapport som går i helt motsatt riktning och debunkar DB. För ni tror väl inte att politiker och andra som livnär sig på klimathysterin ger sig förrän hela korthuset rasar, deras prestige står ju på spel. Så klimatpsykopatin kommer att köras ända in i kaklet.

  Det intressanta är dock att detta kommer från pudelns kärna Tyskland där idiotin kommit längst.

 20. Jano

  # 3 Evert

  Jag ber att få hålla med. Gösta Petterssons gästinlägg här på bloggen 2021-01-14 var sannerligen en ögonöppnare. Att CO2-halterna historiskt (geologiskt) varit så höga, hade jag som icke naturvetenskapligt utbildad, ingen aning om. Flera lärda herrar har kommenterat inlägget, men ingen ifrågasätter själva nivåerna. Just nu pågår en intensiv jakt på CO2 över Västvärlden, som förmodligen kommer att betalas dyrt av oss alla. Samtidigt vet alltså alla de som borde veta och som styr oss, att när dagens 400 ppm låg kanske fyra gånger högre var den tropiska regnskogen på våra breddgrader ofantlig, och har gett Norge dess oljerikedomar. Och nu är det klimatnödläge för att världen går under om vi får 100 ppm till!

 21. Stefan+Eriksson

  #19 Paul Håkansson
  DB är väl omhuldat också i denna fas av Eus kamp för berättigande. DB har i sin portfölj med kreditåtaganden en inte helt oansenlig del av ”osäkra” ”tillgångar” i bland annat Italien.
  ”Tveksamma” till Eus ”green new deal” gör gällande att bidragspaketet i själva verket är ett skydd för Tyska fordringar som då luktar lite unket där de ligger.

 22. Stefan E #21,

  Jo, DB har en hel del investerat i många av EUs osäkra projekt. Men som alltid är det bättre att betrakta en del av dem som ”sunk costs” och gå vidare än att sitta och hoppas på bättre tider för sin investering. Beträffande EUs green deal så är det en säker förlust på sikt, vilket även DB tycks inse.