Den Globala Statskuppen och hoten mot det fria ordet och – vår frihet

den globala statskuppen haftad 2

Jacob Nordangårds senaste bok Den Globala Statkuppen är en fortsättning på Rockefeller en klimatsmart historia, (1). Han beskriver här hur Rockefeller/FN-nätverket, hydran ständigt växer och blir alltmer skrämmande i sin ambition att skapa global makt och kontroll. Fokus ligger nu på Agenda 30.

Bilden på omslaget sammanfattar väl innehållet. Nätverkets mål är att planeten ska styras, övervakas och kontrolleras av de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 30, som i sin tur är ligger under Agenda 21. De små stjärnorna är Coronavirus, vilka får symbolisera användbara hot för att kunna genomföra Den Stora Transformationen, då inte bara världen utan även människan ska förändras. Nätverket ämnar överlämna oss till Big Tech, allt för en mer ”jämlik och resilient” (uthållig) värld. Människan, en gång benämnd Homo sapiens, den visa eller kloka, kan därmed se fram emot att omvandlas till Homo universalis, en styrbar enhet i världshjärnan.

Man frågar sig verkligen om detta var något som männen bakom Rockefellers Foundation (1913) tänkte sig med ”storskalig planering för mänsklighetens och planetens framtid”.

¤¤¤

World Economic Forum (WEF), G20, ”journalistik” – och Greta.

COP21 i Paris (december 2015) följdes av stort intresse från media och avslutades med buller och bång, världen var räddad. Vid närmare betraktande var resultatet en kraftlös överenskommelse, men vad spelade det för roll när det Globala Ramverket Agenda 2030 redan hade undertecknats i FN (25 september 2015).

Dagen efter det att COP21 avslutats kunde därför WECs Klaus Schwab tillkännage att den fjärde industriella revolutionen hade inletts. Allt var då klappat och klart för att visa upp vad otaliga arbetsgrupper, ett oöverskådligt antal medvetna ledare och troligen än fler idogt och blint arbetande underlydande, efter många års noggranna förberedelser hade kommit fram till.

Sveriges ledning var som vanligt tidigt ute för att inordna oss under den nya verkligheten och Anders Wijkman från Romklubben kände sitt ansvar för att säkra vårt klimatpolitiska ramverk. Detta beslutades av Riksdagen 15 juni 2017 – utan någon som helst diskussion! Samtliga medlemsländer i FN är förpliktade att anpassa sig till de tolkningar av hållbarhetsmålen, som ”dikteras av icke folkvalda tjänstemän inom FN, G20, WEF och EU”, vilket innebär att det klimatpolitiska ramverket står över regeringen.

Regeringens, regionernas och kommunernas ”demokratiska” uppgift är nu att implementera dekret uppifrån, kontrollera att de efterföljs och rapportera tillbaka till FN/EU.

Var fanns de grävande journalisterna som värnar ”det fria ordet” och vår frihet under den här processen?

Förutom WEF lyfter J.N. fram en annan av hydrans storspelare G20, som M. Gorbatjov har benämnt den globala politbyrån. Organisationen har den uttalade policyn att påverka G20-ledarna att skapa en ny internationell ekonomisk ordning.

En talande bild i boken visar hur FN står över oss alla med WEF på ena sidan och G20 på den andra. De styr över hur de 17 globala målen ska tolkas och sedan är det upp till oss alla, EU och Sverige med sina regioner och kommuner att verkställa den globala treenighetens dekret.

¤¤¤

J.N. lyfter även fram konferensen, Covering Climate Change (30 april 2019). Den har vi intressant nog inte hört något om från svensk media. I panelen ingick en mängd kända miljöaktivister och journalister inte minst Naomi Klein, författaren till klimatbibeln, This changes everything – capitalism vs the climate. Denna bok, översattes till svenska och hyllades av dåvarande utbildningsminister G. Fridolin vid invigningen av 2015-års bokmässa, (2).

En session handlade om hur The Green New Deal skulle kunna framställas på ett positivt sätt i media. Enligt Naomi Klein var det dags för reportrarna att överge journalistikens fundamentala objektivitetsprincip. J.N. skriver ”uppmaningen mottogs häpnadsväckande nog med entusiasm från både panel och publiken … 220 tidningar, TV-kanaler, utbildningscentra och journalister förband sig att rapportera intensivt om klimatet under veckan före FNs klimatmöte i N.Y. 23 september 2019”. (Jfr när BBC övergav det fria ordet i klimatfrågan, (3)).

¤¤¤

Klimathotet måste marknadsföras och vår svenska Greta fick överraskande snabbt en huvudroll. Men, hur gick det till? När hon gjorde entré den 20 augusti 2018 var hon långt ifrån den ensamma lilla skolflicka, som i sin förtvivlan satte sig utanför riksdagshuset i Stockholm för att klimatstrejka.

Gretas framgång kan spåras tillbaka till maj 2015. Under en ungdomskonferens diskuterades hur barn och ungdomar bäst skulle kunna sprida ”medvetenhet om klimatkrisen”. Det ledde fram till idén om klimatstrejker, vilket prövades redan samma höst och även 2016 och 2017. Detta gick tämligen obemärkt förbi, det saknades ett ansikte utåt.

Greta hade den rätta tron och kunde framträda med övertygelsens hetta, snäva perspektiv och den pondus det kan ge. Med stöd av sina föräldrar och inte minst hela hydran gjorde hon entré. Premiären föll väl ut, media med sin världsbild var med på noterna och Greta fick snart framträda både under COP24 i Katowice och WEF 2019 i Davos.

¤¤¤

Den 29 november 2019 deklarerade EU-parlamentet klimatnödläge. Den eventuellt vetenskapliga bakgrunden har ännu inte redovisats, men klimataktivister och våra politiker verkar inte heller efterlysa den. Tanken på nödläget har tagits väl emot av våra aktivister, politiker och inte minst media.

Vid WEF i Davos 2020 talade både president Trump och Greta. Större motpoler är svårt att finna. Greta talade om ”vårt hus som står i brand”, medan Trump påminde om tidigare hot vars mål inte uppfyllts. Hans budskap löd: ”Dessa alarmister kräver alltid samma sak: absolut makt att dominera, förvalta och kontrollera alla aspekter av våra liv. Vi kommer aldrig att låta radikala socialister förstöra vår ekonomi, förstöra vårt land eller utplåna vår frihet”.

Klimatnödläge kontra realism! Vem av dem var det som fick mest positiv uppmärksamhet av media!?

Coronavirus 1

Hälsan, pandemier och Bill Gates.

2015 varnade WEF i New York Times för en ny pandemi. Bill Gates ”upptäckte” att det saknades ett globalt hälsosystem. Det tänkte han råda bot på. Otaliga initiativ skapades, nygamla konstellationer återuppstod och 20 september 2019 släppte WEF rapporten den fjärde industriella revolutionens hälsoregim, ett system där människan skulle kopplas ihop med tekniken. I oktober 2019 hölls en livesimulering av en pandemi där stora delar av hydran och även näringslivet deltog – övningen blev snart verklighet.

När epidemin bröt ut diskuterades det livligt kring hur den skulle hanteras så att åtgärderna skulle ge större nytta än skada. J.N. skriver under rubriken kriser och möjligheter:

pandemin skapade nya möjligheter att rulla ut och testa den fjärde industriella revolutionens teknologier”.

Frågorna kring pandemin är fler än svaren.

¤¤¤

Dessa rader täcker naturligtvis endast ett litet axplock av Jacob Nordangårds angelägna, faktaspäckade och förhållandevis lättlästa bok. Boken trycktes i slutet av november. Det innebär att den senaste tidens utveckling, som visat vad Big Tech förmår, inte har belysts.

¤¤¤

Något nödläge när det gäller klimatet är svårt att se, däremot är pandemihotet oerhört skrämmande, (4) och vad som verkligen är i fara är det fria ordet och vår frihet, (5).

Förhoppningsvis kommer resultaten av Jacob Nordangårds journalistiska arbete att uppmärksammas och förmedlas av de delar i journalistkåren, som inte övergett journalistikens fundamentala objektivitetsprincip. Om det kan väcka våra lättrogna politiker, ledarskribenter och andra makthavare återstår att se.

Ann Löfving-Henriksson

Länkar:

 1. https://klimatupplysningen.se/rockefeller-en-klimatsmart-historia/
 2. https://klimatupplysningen.se/pa-spaning-efter-den-problematiska-klimatfragan-bokmassan/
 3. https://klimatupplysningen.se/klimatfragan-och-bbcs-trefaldiga-svek/
 4. https://rogerpielkejr.substack.com/p/scientific-integrity-and-the-origins
 5. https://www.gp.se/ledare/det-fria-ordet-%C3%A4r-i-fara-1.39855132

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter+Stilbs

  Tack, Ann. Jag har ett ex, men inte haft tid att läsa denna faktaspäckade bok. Mycket imponerande av Jacob att producera den på så kort tid.

 2. Lasse

  Tack Ann
  Konspirationsteorier har väl devalverats en del på senare tid, tack vare , eller på grund av, de öppna dörrarna på Capitol Hill den 6 jan 2012.

  Vetenskapsradion tar också upp ett av de problem som bristen på breda angreppssätt i klimatfrågan skapar.
  Konformations bias!
  Svårt att upprepa de experiment som sägs vara allmängiltiga.
  https://sverigesradio.se/artikel/7647634

 3. Bim

  Bra Ann.
  Du har lagt pusslet färdigt och bilden är tydlig.
  Alla kommer inte att läsa J Nordandårds bok, tyvärr, därför är denna sammanfattning väldigt viktig. Jag länkar ofta inläggen här på KU till mina bekanta och då är tydligheten väldigt viktig.
  Klimathotet kan man glömma, tiden det hållit på visar tydligt att det är väldigt överdrivet.
  Men här framgår det politiska bedrägeriet så tydligt att människor förstår vad det handlar om, som alltid. Pengar och makt.
  Det verkar som politiker vill ha en mänsklighet som liknar Frankensteins Monster.

 4. T Back

  Jag har köpt och läst denna angelägna bok. Den stora frågan jag ser nu är hur vi ska få våra media att uppmärksamma boken.

 5. Bim

  T Back #4
  Journalister och politiker har säkert läst J N s böcker.
  Precis som vi läser och hör andra sidans påhitt.
  De VILL inte ta till sig sanningen, det gagnar inte dem. Hur skall de kunna styra världen om de tar till sig den kunskap som drar undan mattan under sina egna fötter?
  Det kommer bli allmänheten, väljarna som får göra jobbet. Det är orsaken till att de vill tysta Alternativmedia och mötes-yttrandefriheten.

 6. Ann+Löfving-Henriksson

  #3 T Back, samma fråga har ringt i min skalle när jag kämpat med att få ner innehållet till den verkliga kärnan.
  En sak är att få media att uppmärksamma boken, men på vad sätt skulle deras sjukliga beroende av Grupptänkandet begränsa deras möjlighet att ta till sig vad boken förmedlar?

 7. Tack, utmärkt.
  Det blir spännande att se hur man från centralkommittén kommer att hantera och ändra sina strategier efter en ev kommande mindre eller större avkylning i klimatet, och hur folk som är vana att tänka själva , och dessutom agera, i ex Frankrike, USA m.fl. kommer att bete sig. Kanske kommer jag inte själv få uppleva kalabaliken men intressant är väl bara förnamnet.

 8. Eva Li

  6 Ann L-H
  TACK, TACK, TACK Ann för din krönika. Skrev några kommentarer här för några dagar sedan och blev rejält ”tilltufsad” och ledsen faktiskt av i mitt tycke okunniga kommentarer och att jag blev censurerad. Fick dock visst stöd av några. Håller dock med om att en del var utanför just klimatområdet. Tillvaron består ju dock inte bara om delfrågan klimatet. Jag ville bara varna och väcka. De flesta jag känner har ingen aning om vad som pågår… Har dock en hel del vakna människor att tala med annars skulle jag nog bli tokig. Angående media – vem äger de stora media-företagen? Svaret finns där. Alternativ-media är otroligt viktig idag. Om dessa stängs ned bit för bit måste vi PROTESTERA ÄNNU MERA! Alternativet är MYCKET FARLIGT! Känner till Nordangård – har inte läst senaste boken än – ligger i pipeline… Åter igen TACK Ann!!!

 9. Ann+Löfving-Henriksson

  # 8 Eva Li, håll Dej till vad källorna säger så som Jacob N. gör. Visst behöver vi varnas, men är sprängstoff.

 10. Eva Li

  9 Ann L-H
  OK!

 11. Ingemar Säfbom

  Tack Ann , vill även upplysa om denna dokumentär som handlar The Great Reset. Ny sen några dagar och som skrämmer mig ordentligt.
  https://www.youtube.com/watch?v=E0cbIzJy-R0&feature=youtu.be

 12. Daniel Wiklund8

  Tack för ännu en läsvärd krönika. Alldeles för många verkar ha drabbats av hybris. Kary Mullis skriver i sin bok ett kapitel med rubriken Hybris ”Hade alla glömt att vi bara var stora myror. Var det någon som övertygade oss om att vi själva plötsligt hade blivit gudar bara för att de flesta religioner mist sin charm.”

 13. Ann+Löfving-Henriksson

  # 12 Daniel, tack för ännu en påminnelse om ännu en Karly Mullis!

 14. Jan Norlin

  #11

  Videon var så pass skrämmande att Youtube plockade bort den!

 15. Rolf Mellberg

  11 Ingemar Säfbom

  Kan du berätta lite om innehållet?
  Nu när den är censurerad.

  Eller ännu hellre, försöka se om den kan finnas på någon alternativ kanal?
  Någon här som kan berätta på vilken kanal man har störst chans att hitta en sån!

  DET ÄR EN GOD REBELLISK HANDLING ATT LETA UPP DEN!!! (sen må den vara hur dålig den än vill…)

  https://buzz.swarmify.com/top-6-youtube-competitors/

 16. Lasse Forss

  Det värsta är att ”vanliga människor” kallar vetenskapliga fakta, dvs att vi inte har någon klimatförändring, för ”konspiration”. Att inget klimatlarm stämt med verkligheten bryr man sig inte om. Som att vi nu har det största massutdöendet på 65 miljoner år, då en meteorit slog ned i Mexikanska golfen och bland annat dödade dinosaurierna. Dagens klimat skulle alltså förorsaka mer död än de 22 istider med upp till 3 km is över våra huvuden de senaste två årmiljonerna. Eller att ökad koldioxidhalt från 400 till 500 ppm i inandningsluften försämrar det mänskliga intellektet trots att förbränningen i lungorna gör att utandningsluftens koldioxidhalt uppgår till 40000.
  Medias upprepade lögner har gjort att ”den vanliga människan” inte vågar tänka själv. Och det är ju det Jacob Nordangård skriver om.

 17. Lasse

  Det finns så många olika konspirationer att studera.
  Med lite fantasi kan allt verka vara styrt och tillrättalagt.
  Sociala medier gör sitt till för att polarisera.
  De som idag fördömer har tidigare blivit fördömda.
  I våra medier tävlar de om att klanka ner på USAs president för att han hade mage att ifrågasätta valresultatet.
  Samme president fick en dålig start eftersom valresultatet ifrågasattes. Vem behöver konspirationsteorier i den verkligheten!

 18. Carbomontanus

  Jeg tror ikke det frie ordet er så farlig som hva ”klimatupplysningen” holder det for.

  Hva som er farlig er når presumtivt åpne nettsteder der alle er invitert på like fot, begynner å amputere og sensurere og etnisk utrenske hva som måtte stille spørsmål overfor og opponere mot KADRENE, som er særlig inviterte fra Partiets side, og som skal ha rangen og føre ”saken!”

  ”Til Saken.- til Saken…. Applaus.. Applaus…!”

  Når kritiske vitere og spørrere ut- esker KADRENE!, da vanker her på ”klimkatuppslysning”! etnisk utrensking og ut- kastelse og IT- sperre.

  Forklaringen til dette står skrevet i Moskva-tesene §2,

  Se ”the 21conditions”, LENIN- ordenen om Partiarbeidet,..

  … og kravet til alle som skal ha nøkkelrollene, den faaaaaglig viten- skaaaaa- pelig ord- førende rollen.

  De må være prøvet og av blodet!

  Vel, det holder så lenge det rekker, men nå er denne statsreligion ute igjen av Det Hvite Hus.

 19. Göran J

  Glädjande är att J.N. senaste bok är slutsåld och kommer i nytryck, hoppas jag.
  Jag har uppmanat de bibliotek som jag har i min region att köpa boken och fick då besked att den var slutsåld?

 20. Ingemar Säfbom

  15 # Rolf .
  Här finns den att se.
  https://lbry.tv/@vanessabeeley:6/new-normal:8

 21. Ingemar S #19,

  Det är ju bara ännu en propagandafilm som är gjord av reklammakare som inte kan något om vare sig ekonomi eller teknik. Jag tittade bara ett par minuter.

 22. Anders

  #11/15 På grund av Youtubes föga övertygande och allt annat än trösterika meddelande ”Den här videon har tagits bort eftersom den strider mot YouTubes användarvillkor.” lockades jag att se filmen på lbry-länken (#15). Jag kanske inte är konspiratorisk nog, men jag har faktiskt svårt att förstå vilka de bakomliggande motiven är. Man säger att ”fear/rädsla” är ett effektivt sätt att skapa lydiga undersåtar – men sen använder man samma medicin själv… Säger nog som de gode Sauken – Nja, jag är skeptisk… – men tar gärna emot argument som visar att jag har har fel!

 23. Håkan Bergman

  Ingemar N. #20
  Tror inte dom fixar nån egen videosnutt heller, klarade nån minut och det såg ut att vara enbart copyrightat nyhetsmaterial. Och sen anklagar man google för censur. Om inte marknaden vore mättad skulle dom kanske klara att göra en dokumentär om andra världskriget på hopklipp, riskfritt upphovsrättsligt.

 24. Fredrik S

  Tack Ann!

  Det är ju rätt självklart att det handlar om socialism i grön form.

  Det som visar på att det är självklart är ju att alla experter med meriter som vågar ta ställning i media säger att visst har temperaturen stigit med, tja 0,5- lite över ett, på 150 år men alla de jag sett uttala sig i media säger att det är ingen fara, vi löser detta på sikt.

  Sen är det fullt av charlataner och pajasar som får kontot fullt ju mer de larmar men det är ju som det alltid har varit.

  Men om nu temperaturen här i tex Sverige har ökat betydligt mer än det globala och vi fått varmare somrar och blaskiga vintrar i söder, är det sämre än förut?

  Var det bättre de åren när Vättern la sig full ut?

  Jag minns och det var så j*la kallt så mor fick skjutsa mig till skolan nästan varje dag i säkert en månad. Men det var tjock is på Vättern med vallar.

  Många här är oroliga över att inte Vättern lägger sig längre.

  De har med största sannolikhet blivit hjärntvättade av SVT och deras race med DN och deras utvecklande av Greta- grejen!

  Helt galet enligt mig, mest för att det kostat oss skattebetalare här och i hela världen mer än förståligt.

 25. Fredrik S

  Angående Youtube, deras ägare och alla liknande så vill det styra över oss, inte för sakens skull, utan för att tjäna pengar.

  De är lysande bra på detta och deras ev politiska vinkel styrs just av att de är lysande bra på detta. I alla fall just nu.

  Vi får göra en lysande bra video om att FN och deras västerländska klimatpolitik är rena skiten, på kinesiska, thai, ja alla språk där österut, så kommer den bli lika poppis som kinesiska muren och höga hus i Shanghai.

 26. Rolf Mellberg

  Ingemar, Ingemar, Håkan

  Jag tycker filmen var ytterst intressant och välgjord även om jag givetvis inte kan bedöma den i alla detaljer.

  Här har globala maktspelare hållit på med klimathotet i decennier och sakta tagit sig framåt….

  Men vad gäller Corona blir det ett mycket högre tryck, ett mycket snabbare förlopp och en väldigt mycket starkare motreaktion mot de enormt snabba förändringar som världen är mitt uppe i.

  SE HELA FILMEN!!!

  Men ta den för vad den är, ett uttryck för och av frustrerade människor.

 27. Ann+Löfving-Henriksson

  O.T.
  Fredrik S.
  Vättern och isläggningen! En gång i ”hedenhös” gick jag i Samrealskolan i Hjo. Den låg nere vid hamnen och en muntration, absolut förbjuden, var när modiga kamrater jumpade på isflaken i hamnen. Det var alltid spännande när lärarna dök upp och när flaken närmade sig hamninloppet. Det var då det!

 28. Fredrik S #23,

  ”Var det bättre de åren när Vättern la sig full ut?”

  Jag bodde i Linköping i 30 år. Och då sade man att Vättern frös till vart 7:e år. Har det ändrats?

 29. Rolf Mellberg

  #27 Ingemar

  Jag tror att det har blivit mer sällan.

  För nästan precis 10 år sen lade sig Vättern riktigt fint, somliga kunde då göra DST i månadsskiftet Februari – Mars.
  Vilket på skridskonördspråk betyder Den Stora Turen, d.v.s. Jönköping – Askersund i ett svep på samma dag, ca 130 km.

  Tyvärr är jag lite pessimistisk inför framtiden. Och då inte bara att jag passerat 70.

 30. Fredrik S

  Ann Lh, Ingemar N #26,27

  2010-2011 la den sig vil jag minnas, ett par ggr på 90-talet samt tre fyra gånger på mitten av 80-talet om jag minns rätt. Men inte fasen var det speciellt skönt de vintrarna. Vet ingen som längtar dit.

  Och vart 7:e år är ju vad som brukar sägas. Det som oftast krävs är isande kyla i hela december för att sjön ska börja ryka.

  Bättre den är isfri för alla som vill ha en skön vår i närheten.

  Men den lägger sig nog inom några år igen är mitt tips.
  Fast det är ingen skön vinter som krävs för de frusna.

  Ingen vinter för cyklande Södermalmare, tex.

  Dock en hisnande känsla att åka långfärdsskridskor på den över det klara rena vattnet.

 31. Fredrik S

  #29

  2003 och 2006 nästan helt lagt fick jag höra av skrinnande experter här.

 32. Mats M

  Rolf #28
  Nog slut med DST om Guterres har rätt i dagens artikel i Expressen om att vi står inför ”en katastrofal uppvärmning under detta århundrade”. Ytterligare 3-5 graders uppvärmning och total katastrof är på väg.
  Inget riktigt trovärdigt vetenskapligt underlag för detta påstående presenteras förstås.
  Men det behövs ju inte i dessa kretsar. Om de mot förmodan får mothugg i sådan omfattning att det blir problem med trovärdigheten tar de till ord som ”klimatförnekare” så att de befrias från krav på saklighet.
  Men det finns ju tecken på att möjligheten till DST snart
  kan bli mer frekvent.

 33. Robert Norling

  # 26 Ann+Löfving-Henriksson

  Jumpade på isflak gjorde jag också. Men det var på isen i Årstaviken, mellan Södermalm och Årsta i Stockholm.
  Fraktbåtarna som gick mellan Saltsjön och Mälaren ToR gick genom Skanstull.
  I kanten vid rännan efter båtarna var det alltid fina flack att springa på.
  Totalt livsfarligt för gummistövelklädda smågrabbar på 9-10 år. Men det konstiga var att aldrig någon vuxen som såg oss, sa ifrån. Tänk så väsensskilt mot dagens barnuppfostran.
  Detta var i slutet av femtiotalet och då fanns det is.

 34. Fredrik S

  Mats M, #31

  Han är ju en tvättäkta socialist som är ordförande för en IGO, intergovernmental organization, som är enligt han själv nästan bakrutt.

  Varför folk tror på ett ord av vad han säger, oavsett om han är röd som en kokt hummer eller blåare än en republikan från Texas, är en gåta.

  De flesta människorna, typ 99 procent(?) skiter i klimatet. Men detta är absurt nog det som våra pengar, lokalt och globalt, går mest till.

  I alla fall i väst. Österut bränner de så mycket kol de kan just nu. Men det ska vi helst inte få veta.

 35. Ingemar Säfbom

  # 20 Ingemar Nordin
  Förstår inte vad du menar , vadå reklammakare och ekonomi. Har du sett på samma film. Den tar ju upp samma saker som detta huvudinlägg som Ann har skrivit om.

 36. Mats M

  Fredrik #33
  Jag fokuserar på klimatfrågan. Om man möter den vetenskapligt så är det oväsentligt med vilken politisk hemvist man har. Men den blir konstigt nog en politisk fråga när vetenskapen överges och någon sorts ”ideologi” introduceras istället för kunskap baserad på vetenskap.
  Låt oss föra diskussionen på vetenskapliga grunder och möta politiken med vetenskapliga argument.
  Det kommer att räcka långt med tanke på politikernas naturvetenskapliga bildning.
  Sedan har vi ju dom som använder klimatfrågan för sin karriär och/eller sina begär efter makt. Men ju bättre underbyggda våra vetenskapliga argument är ju sämre möjligheter blir det för dessa som försöker att parasitera på situationen.

 37. Rolf M #25

  ”SE HELA FILMEN!!!”

  Jag vet inte men jag får alltid stora obehagskänslor när jag ser sådana här ensidiga propagandafilmer där syftet är att övertyga. Det spelar ingen roll vad ämnet är. Jag reagerar alltid tvärt om. Nu har jag sett hela filmen och det blev inte bättre.

 38. Mats M

  Vad säger Ni andra om att Expressen publicerar vad Guterres säger?
  Utan att sakligt granska vad makthavaren säger!

 39. Anders

  #37 CCN? Som beskriver sig själv som: ”Covering Climate Now is a global journalism initiative committed to more and better coverage of the defining story of our time”

 40. Fredrik S

  Mats M #37

  Jo, men som jag skrev så handlar det om pengar.

  Sedan om generalen(er) är socialister eller från Texas kan ju variera. Det handlar ju om att fortsätta existera som man vant sig vid.

  Fast tanken om globalt styre och bestämma över våra liv ligger nog mer åt det röda hållet.

  Snart får kan/får vi inte köpa en bil som funkar på landsbygden om de får som de vill.

  Expressen är bara toapapper av typen sandpapper p40 och under i de flesta frågor.

  En del prenumererar tom på det.

 41. Paul+Håkansson

  bara 17% som dött AV covid-19 som är smittade enligt pcr-test

  https://swebbtv.se/videos/watch/7f4db41d-b2b6-4dcc-a5da-fd61d710a68f

 42. Fredrik S

  Paul #40

  Nja, varför jämföra hela tiden med asiaten? Nu har vi helt annan sjukvård och hamnar du på IVA och är i riskgruppen så är det ett lotteri. Klarar du syrgasbehandling så grattis, annars sorry.

  Här hemma är är sjukhuset fullt (över) av patienter med covid. Läkarna säger att den i kombination med andra tillstånd är ett lotteri.

  Har de fel?

 43. Ulf

  Svar 37

  Jag säger att inte mycket har förändrats på över 30 år.
  https://apnews.com/article/bd45c372caf118ec99964ea547880cd0

  Lycka till att vinna denna debatt med vetenskapliga argument. Kan inte komma ihåg när en politisk debatt vanns senast, med vetenskapliga argument. Och att han är vänster är högst relevant.

 44. Rolf Mellberg

  Fredrik S m.fl.

  Angående Covid och medicinen IVERMECTIN

  BIG PHARMA har nu ett jätteproblem. De har nu ENEROMA förtjänstmöjligheter framför näsan men så dyker det upp ett billigt läkemedel som kan förstöra mycket av fötjänstmöjligheterna.

  Av alla länder blir nog Sverige DET SISTA att inse att man kan spara massor med liv genom att börja använda IVERMECTIN.

  Det finns många filmer, här är kanske den senaste:
  https://www.youtube.com/watch?v=Q6pm5T_E4rw

  Tänka sig att måste gå till domstolen för att TVINGA sjukhuset fotsätta en behandling som konstaterats funka. BIG PHARMA – dödens hantlangare – håller Sverige i ett fast grepp.

 45. Paul+Håkansson

  Fredrik S

  Detta styrs av BP och vaccinbolagen. Det Rolf Mellberg nämner ovan om IVERMECTIN är bara en av många saker som hade kunnat göras på ett mkt bättre sätt. Jag blev själv smittad i april men med egenbehandling försvann det på ett par dagar.

 46. jax

  #40 Paul #41 Fredrik
  Dagens DN har en intressant artikel om riskminimering, av Roland Poulsen, som handlar om barnens rätt att möta den riskfyllda världen som den är. Där nämner han just asiaten och hur ingen då den var aktuell var oroad över huvud taget när den tömde klassrummen på insjuknande elever, medan Corona får hela länder att stänga ner. Han konstaterar också att Corona inte kommer att komma i närheten av asiatens dödssiffror globalt tack vare de extrema åtgärderna. Trots detta menar han att riskminimeringen gått för långt och att:
  ”Huruvida boten är värre än soten är dock sällan lika enkelt att avgöra, och när den ena risken ska vägas mot den andra avslöjar sig ofta en mekanistisk världsbild i vilken sorger och oförrätter låter sig inlemmas i ekvationssystem”
  Vilket precis är vad alarmisterna gör med klimatet.

  Poulsen slutar med ett citat av Lars Svendsen:
  ” Det kan visst vara av nöden att undvika risker, säger Svendsen, men ibland måste vi även lära oss att ta risker”

  https://www.dn.se/kultur/roland-paulsen-barnen-har-ratt-att-mota-den-riskfyllda-varlden-som-den-ar/

 47. mattias

  #44
  Anekdotisk bevisföring är ingen bra vetenskaplig metod.

 48. mattias

  OT. Nu verkar SMHI ha bytt normalperiod: https://www.smhi.se/data/meteorologi/kartor/dagliga/temperatur/

 49. Rolf Mellberg

  #46 Mattias

  Om du menar att IVERMECTIN enbart stöds av anektdoter är du INTE påläst!!!

  Ja, så var det för några månader sen men nu har 18 kvalificerade undersökningar omfattande 2100 patienter bevisat effekten!

  ICKE anekdotiskt.

  Men i det här landet är nästan varenda människa så hjärntvättad ända ner i reptilhjärnan vare sig det gäller klimatet eller Covid-19.

  Vid 2 minuter i filmen hämtar jag stöd för mitt påstående.

  Tacka vet jag FLCCC – den samling läkare som INTE SKITER I ATT FOLK DÖR!

  https://www.youtube.com/watch?v=9R7IBAnFLV4&t=10s

 50. Thomas P

  jax #45 Det är dock en avsevärd skillnad mellan att göra val som utsätter en själv för risker och frågor där det handlar om att man utsätter andra för risker.

 51. Ann+Löfving-Henriksson

  # 43 Rolf M. Du skriver om ett läkemedel IVERVICTIM, som tydligen används mer i lönndom vid behandling av Covidpatienter här i landet.
  Vet Du varför det kan lindra/bota?
  Jag har inte gett upp tankarna på HCQ. Det finns ju intressant information både om varför det kan fungera om det sätts in tidigt och dessutom klara belägg för att det verkligen fungerar.
  Till och med Judith Curry funderade över det medlets öde nyss.
  Vet Du hur dessa två läkemedel liknar varandra eller eventuellt skiljer sig från varandra.

 52. Lasse

  #49
  Håller med och detta gör att både nedsläckning pga Covid och klimatfrågan blir en moralisk fråga.
  Vi har råd vi kan avstå-men det drabbar dem som inte har råd och kan avstå, de som idag lever på marginalen eller är beroende av stöd.

  Vi påminns dagligen om att naturens krafter inte kan tyglas.(Etnas utbrott igår är bara ett av många bevis på att jorden nu utsätts för seismisk aktivitetsökning)
  Vi får leva med risker vare sig vi vill eller ej.
  Minska konsekvenserna och lev vidare!

 53. jax

  #49 Thomas P
  Självklart, men min poäng är det han skriver om ”i vilken sorger och oförätter låter sig inlemmas i ekvationssystem”. Det är det jag menar att alarmisterna gör när de förlitar sig på klimatmodeller. Dessa modeller kan omöjligen uppnå den noggrannhet som krävs för att uttala sig om globala medeltemperaturskillnader på en till två grader.

 54. Rolf M #48,

  Varför är du så upphetsad? Allteftersom olika mediciner testas och får godkänt för biverkningar så läggs de upp på Läkemedelsverkets hemsida. Till dags dato har de godkänt två läkemedel mot Covid -19. https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronamediciner

 55. Sören Gustafsson

  Ivermectin är ett antiparasitmedel som även har en antiinflammatorisk effekt och det är sannolikt denna som kan hjälpa Covid-19 patienter. HCQ verkar ha en snarlik effekt. Cortison som man till slut kom på kunde hjälpa Covid-19 patienter är det kanske mest potenta antiinflammatoriska preparatet och torde vara förstaval för att begränsa inflammationen vid dessa infektioner. En baksida med att använda till exempel cortison vid en infektion är att kroppens försvar mot själva infektionen minskar. Men insatt vid rätt tidpunkt kan den hjälpa människor smittade med Covid-19. Men insatt vid fel tidpunkt kan den stjälpa istället.

 56. Thomas P

  jax #52 Det är din uppfattning att modeller, paleoklimatologiska studier m m som man använder inte har tillräcklig noggrannhet för att vara användbara. Visst har de brister, men är ändå långt bättre än de ekonomiska modeller vi har för att styra hela vårt samhälle. T o m Happer fick ju i sitt senaste alster ett snarlikt resultat hur gärna han än velat få fram att effekten av mer CO2 var försumbar.

  P.S. Så länge du och andra talar om ”alarmister”, bli inte upprörda om ni själva blir kallade ”förnekare”.

 57. Christer Eriksson

  Thomas P#55
  Vi alarmistet är härdade vid det här laget.
  Vana vid att bli smutskastade.
  Vi förstår att sanningen är svår att smälta, då behöver ni ta till sådana uttryck.
  Hur var det nu Rockström sa,inga mer Vasalopp. Blir nog ett I år,eller vad tror du?

 58. Ann+Löfving-Henriksson

  # 54 Sören, tack!

 59. Elof H

  Re. Sören

  Ivermectin och Hydroxiklorokin har störst effekt profylaktiskt eller tidigt i infektion. Cortison använder man vad jag förstår när patienten hamnat på sjukhus. Tyvärr har intresset för profylax och tidig behandling för att förebygga ett allvarligt förlopp varit i praktiken noll i Sverige.

 60. Sören Gustafsson

  Helt riktigt att antiinflammatorisk medicin i dessa sammanhang skall sättas in tidigt men det kan vara lämpligt att det får gå en kort tid innan man sätter in medicinen så att kroppen hinner skapa litet skydd mot den aktuella infektionen.

 61. Elof H

  Re. #53

  Klart han blir upprörd när det finns mängder av studier med extremt positiva resultat och det är en beprövad medicin men mycket välkända (och milda) biverkningar. I de länder om områden som Ivermectin och Hydroxiklorokin använts har man sett stora effekter på minskad spridning och dödlighet. Det handlar alltså inte om några nya substanser där försiktighet krävs pga av okända biverkningar.

 62. Elof H

  Re #59 Sören
  Min poäng var också att Ivermectin och Hydroxiklorokin har direkt antiviral effekt och alltså inte kan jämföras med kortison. Ivermectin har i många studier gett nära 100% skydd när det tas profylaktiskt.

 63. Lasse

  #55 Thomas P
  Där har vi en riktig sensation. Ekonomiska modeller som styr samhället.
  Passar bra under denna konspirationsrubrik.
  Kan vi få en lite kort beskrivning om hur du uppfattar att dessa styr världen?
  Är Kina med i din värld och hur ser du i så fall på deras medverkan.

 64. Daniel Wiklund8

  # 56 Christer E. Rockström kanske åkte långloppet La Diagonela som gick i Schweiz i söndags. I så fall fick han känna på motsatsen till uppvärmning. Det var mellan 25-30 minusgrader. En fransman fick köldskador så att hans säsong är över. Flera hamnade på sjukhus pga köldskador. Britta Norgren fick också köldskador. Vet inte om denna köldknäpp är orsakad av människan. I så fall måste åtgärder vidtas. Kan vara bra att förbereda sig för olika väder. Nån vet säkert vilket koldioxidavtryck skidåkarna står för. Det gäller att ha koll på koldioxidekvivalenterna. Den som vann på tjejsidan (Jennie Larsson) är från Luleå, har haft Jennie som elev i idrott. Vi från Luleå är vana vid kyla.

 65. jax

  E#55 Thomas P
  Efter att ha jobbat med modellering av högtemperaturprocesser i mer än trettio år och har en doktorstitel inom området från KTH så vet jag hur svårt det är att få ner felet i beräkningen så långt att en skillnad på en grad är signifikant. Och då gäller det mer eller mindre slutna system med kanske fyrtio mer eller mindre beroende variabler. Att man skulle kunna konstruera fungerande modeller a seende jordens klimat som är mindre komplicerade än så håller jag för osannolikt. Att använda empiriska modeller som har tillräckligt litet fel är också osannolikt.
  Däremot kan de ju fungera för ”what if”-modellering, men det är ju inte samma sak! Problemet är att gemena man inte förstår skillnaden, och det ger grogrund för alarmismen.
  Modeller kan spela en viktig roll, men då måste de användas på rätt sätt. Jämför med Coronasimuleringarna i våras. De var utmärkta för att öka förståelsen för hur ett ökat avstånd mellan människor minskar smittorisken. Men när de användes för att prediktera antalet döda så gick det rätt illa.
  Du kan kalla mig förnekare om du vill men beroende på ovanstående är jag en skeptiker.

 66. jax

  #55 Thomas P
  Att världen styrs efter ekonomiska modeller är det nog bara ekonomer som tror och du är ju knappast ekonom, med tanke på dina kunskaper inom vetenskap och teknik. Dessa modeller är ju i bästa fall deskriptiva, men att förutsäga framtiden är de tämligen värdelösa på.

 67. Rolf Mellberg

  #50 Ann LH

  Angående Ivermectin och HCL

  Min främsta källa till kunskap är Paul Marik vid EVMS och den FLCCC Alliance som han har initierat. Mina främsta lärare är Roger Sehault (Medcram) och John Campbell. På sistone även TrialSite News.

  HCL har marginell effekt och enbart i tidigt skede, kanske främst i kombination med andra preparat. Betydelsen av detta är nog ringa nu när man bättre bemästrar sjukdomens sena och livshotande fas.
  IVERMECTIN har effekt hela vägen från profylax till dess att döden inträder. Se filmen nedan vid 28:30 (men gärna hela)

  Somliga menar att BIG PHARMA ägnar sig åt konspirationer för att driva fram vaccinationer som ENDA metod. Jag menar i stället att hela vårt system inom vården har stelnat så att det saknas rutiner och erfarenhet av hur man gör när en ”gammal” medicin ska sättas in på ett nytt område. Att ”smöjmedlet” pengar saknas blir förödande.

  I detta unika läge krävs en folklig opinion tror jag.

  https://www.youtube.com/watch?v=Srw-Lg5pH48&t=349s

  Att HCL har släpats i smutsen i media medan Remdesevir höjts till skyarna visar bara hur sjukt hela vårt polito-mediala etablissemang är. Båda har föga värde, särskilt jämfört med Ivermectin.

 68. Thomas P

  Jax, det man är intresserad av är hur stor förändringen blir om man dubblar CO2-halten, inte om man kan få absoluta temperaturen helt rätt. Som du säkert vet är osäkerheten i klimatkänsligheten betydande, men att bara rycka på axlarna och säga att om vi inte har perfekt information kan vi strunta i problemet är inte direkt konstruktivt.

  Ekonomiska modeller används överallt. När riksbanken sätter räntan, av alla investerare på börsen, när företag beslutar sig för om det är lönsamt att satsa på en ny produkt eller fabrik osv. I ingendera fallet är modellerna speciellt bra, men likafullt måste man på något sätt komma fram till hur man skall göra så man tar det bästa man har.

 69. Ann+Löfving-Henriksson

  # Rolf M. Tack! Det finns mycket att rota i när det gäller covid-19. Jag vet inte riktigt om det renodlat egentligen hör hemma här på bloggen, men jag är riktigt intresserad av vad till ex Roger Pielke Jr har tittat på i länk 4 t.ex.
  Dessutom läste jag igenom inlägget om HCQ med länkar och kommentarer från september. Kommentarerna här visar att fler och fler söker insikt sedan dess. Tack för alla kommentarer!
  Den fråga jag idag skulle vilja ställa till FMH och regeringen är skulle det ha varit bättre att ha satsat hårt på alla SÄBOs i landet från början? I dag minst 6600 döda.
  Det skulle innebära att ge de dem som sköter boendena allt de kunde behöva för att hantera de sjukdomsfall som uppkom och att inte få in viruset på sina boenden. Spridda lockdowns!
  Sedan kunde livet löpa vidare som en allvarlig influensa för resten av befolkningen, medan vi 70+ fick lite extra hjälp med att hantera, t.ex. matkassar osv, att sköta våra avstånd under personligt ansvar.

 70. Ulf

  Svar 67 Thomas P

  Det beror helt på vad du menar med ekonomiska modeller säger jag som ekonom.

  Vi använder prognoser, investeringberäkningar etc i en rätt stor mängd och variation.
  Vad vi däremot är väldigt medvetna om är att dessa är inte sannare än det vi laddat dem med. Men framförallt lever vi i en föränderlig värld som gör att saker ständigt kullkastar antaganden och måste byggas om.
  Sen har vi ekonomiska teorier som bevisats genom empiri. Exempelvis att marknadsekonomi är överlägset planekonomi.
  Modellerna rörande klimatet skulle aldrig accepteras som bevisade inom ekonomin. Ingen skulle lita på de prognoserna. Frågan är om de skulle det inom någon annan vetenskap? Det låter inte så. Prognoser är prognoser de är aldrig sanning, det gäller nog allting.

 71. jax

  #67 Thomas P
  Visst, man kan testa vad som händer när man dubblar koldioxidhalten förutsatt att man vet klimatkänsligheten. Men modellerna används av alarmisterna idag, och då räknar inte dig till dem, du är snarare skeptisk till skeptikerna, för att visa hur en uppvärmning på 1,5 grader är så mycket bättre än 2 grader. Detta genom att modellera hur mycket koldioxid vi kan släppa ut för att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader. Detta är precis det jag inväder emot. Osäkerheten är så stor så att boten blir här värre än hoten för att citera Roland Poulsen.

 72. Lasse

  #70 Vi kan väl vara konkreta.
  Vad blir Globala BNP 2100 om vi håller alla länders ränta mellan 0-1% 😉
  Hur maximerar vi globala lyckan 2100 med ekonomernas modell.

  Vi har en samsyn om hur stor klimatkänsligheten är frågan är bara om +1,5 eller +4,5 är mer trolig.
  Alarmisterna går ett steg vidare och bedömer utsläppsmängden som kan tolereras för 1,5 grader och försöker styra klimatet med denna bedömning som grund-jag är skeptisk!

 73. Fredrik S

  Jag var mest inne på att sjuvården är mycket bättre idag, på många ställen dvs.

  Hur många syrgaskoncentratorer fanns det på mitten av 50-talet?

  Vad jag förstått så har de på sjukhusen blivit bättre på att använda cortison med framgång under behandlingen.

  Lite trixigt bara eftersom många patienter har diabetes och man är tvungen att ta bort diabetesmedicinen under cortisonbehandlingen.

  Ett spel, men med bättre odds på cortisonet i detta fall vad jag förstått.

 74. Thomas P

  Ulf #69 Som sagt, ni använder ekonomiska modeller trots att de inte är perfekta. Samma med klimatmodeller, man får använda det man har även om det inte är perfekt och justera efterhand om något förändras.

  Sen är slutsatsen snarare att blandekonomi är bättre än både ren planekonomi och ren marknadsekonomi.

  jax #70 jag kan väl hålla med om att det är lite löjligt med sådana där exakta siffermål, men det är så politiker gillar att tänka. Ett konkret mål är något man kan skriva in i ett avtal. Det är i alla fall bättre än motsatsen, att inget göra.

  ” Osäkerheten är så stor så att boten blir här värre än hoten för att citera Roland Poulsen.”

  Och hur kommer du fram till det? Du inser att osäkerhet kan slå åt båda hållen?

 75. Gunnar Strandell

  Thomas P, Ulf och Jax

  Jag anser att alarmismen får sin näring från IPCC WG II: ”Working Group II assesses the vulnerability of socio-economic and natural systems to climate change, negative and positive consequences of climate change and options for adapting to it.”

  Och det är olyckligt att de i stor utsträckning baserar sina prognoser på RPC8.5 som är ett onödigt dystert scenario.

 76. jax

  #70 Thomas P
  Jag kommer inte fram till det att sker utan jag är orolig att det blir så när man baserar sitt tyckande på ovaliderade modeller.

 77. Håkan Bergman

  Gunnar S #74
  Men det är väl hela syftet med RCP8.5.

 78. Mats Kälvemark

  #68 Ann+L-H
  Det allt annat överskuggande problemet har ju varit total brist på ”ledarskap i krisläge”. Regeringen duckade ju initialt under lång tid. FHM tog ledartröjan men borrade sig fast vi strategin att ”nå flockimmunitet” och att till varje pris försvara den och ta alla tillfällen i akt att skylla på att felen låg hos andra. Tegnells uppförande vad gäller prestigebundenhet, revirhävande och att alltid skylla ifrån sig har ju tagit helt förödande och orimliga proportioner. Munskyddstjafset ger ju situationen i ett nötskal. I Agenda i söndags fick Tegnell frågan av Gunilla Qvarfordt: ”Finns det exempel på länder som lyckats bättre än Sverige som INTE har stängt ner mer än Sverige har gjort” Tegnells första svar: ”Ehhhh….jag hänger inte riktigt med?! Var lite för många negationer samtidigt”
  Gunilla Q: ”Du kommer inte på något sådant land??” Tegnell: ”Det är ganska svårt att svara på eftersom så många länder har stängt ner mer.” Ordagrant från textad video på SvT Play.
  Ridå.

 79. Thomas P

  jax #75 Jag är också orolig, men då för att världen gör för lite. Inte bara åt AGW utan åt summan av alla miljöproblem.

 80. jax

  #78 Thomas P
  Äntligen kom du ut som miljöaktivist! Jag är också orolig att man glömmer de akuta miljöproblemen för de påstådda klimatproblemen.

 81. Ann+Löfving-Henriksson

  # 77 Mats K. Jag såg den här utfrågningen och vad som blev mitt bestående minne av den var att utfrågarna inte tog upp elefanten i bakgrunden, de hittills 6600 dödsfallen bland de riktigt sköra som också var under vård och beskydd av ”omsorgen”. Det var efter det som jag började fundera på en fråga till både FHM och regeringen. ”Lockdowns” för dem på särskilt boende
  Se # 68

 82. Ivar+Andersson

  #78 Thomas P
  Jag är orolig för att man gör fel saker dvs tror att koldioxiden är vårt största miljöproblem. Idag är det relativt färre som svälter trots att befolkningen ökat markant. Så värme och högre koldioxidhalt (precis som i växthus) har en positiv effekt på matförsörjningen. Sunt förnuft är en bristvara.

 83. Fredrik S

  Håkan Bergman #76

  Exakt!

 84. Ulf

  Svar 73

  Nej en ekonomisk prognos är mycket mer som en väderprognos än en klimatmodell.

  Det där med blandekonomins lov försvann abrupt med Berlinmuren och har aldrig kommit tillbaka bland riktiga ekonomer. Det finns lite vönsterekonomer som håller på med hittepå. Men de får så att säga inga nobelpris.

 85. Fredrik S

  Nä, precis, blandekonomi är ju socialisters och frihetsinkräkares sätt att hitta nya vägar.

  Alla marknadsekonomier har ju någon form av styrning. Det sista de flesta tänkande vill ha , inte TP och andra troll, är ju socialism men det är ju inget som går att kombinera marknadsekonomi.

  De som säger det är inga att lita på. Inte på vad de säger om kommande väder- och klimatrelaterade händelser i atmosfären heller.

 86. Thomas P

  Ulf&Fredrik Sverige och andra utvecklade ekonomier är alla blandekonomier. Både rena marknads- och planekonomier är idealiserade skrivbordsprodukter, inget som fungerar i verkligheten.

  Sen finns inget nobelpris i ekonomi.

 87. Andersson

  #83 Riktiga ekonomer anser väl då att Kina är en ekonomisk katastrof, ett totalt misslyckande?

  För övrigt är jag mycket skeptisk till både klimatalarmister och ekonomer.

 88. Paul+Håkansson

  mattias
  09:11, 2021-01-19
  46

  Den egenbehandling jag använder är vetenskaplig så förstår inte varför du förutsätter ngt annat. Efter haft svininfluensan som var väldigt jobbig så har detta recept fungerat alldeles utmärkt.

 89. Fredrik S

  TP

  Nä fel, det finns ingen framgångsrik marknadsekonomin som vill ha, eller behöver, socialism eller kommunism inblandad i systemet. Men regleringar är ju självklart nödvändiga.

 90. Fredrik S

  Vilken egenbehandling använde du som skiljde sig mot min som jag fått tilltalat mig.

  Dessa råd har jag fått från kontakter via från läkare i Sverige, Schweiz och Tyskland.

  Ät c-vitamin, zink och framförallt d-vitamin!

  Så, efter en totalkörning av kroppen ändå, vilken egenbehandling tror du hade hjälpt!

  Sen när du väl ha

 91. Fredrik S

  # 89

  Var meningen som svar på #87!

  Vi får låta ev influensasjukdomar ta mindre plats i debatten och fråga oss hur vi ska bemöta socialister och andra rätt otrevliga socialister som TP’s plötsliga uppdykande här.

  Härligt med nya kombattanter, men TP är ett välutvecklat troll. Aldrig fokus ofta med adhominem i slutändan! Skit i de som har gröt i håret och välkomna nya alarmister som har förstått att debattera är att diskutera!

 92. Thomas P

  Fredrik, det var i alla fall så jag läste i den lärobok i nationalekonomi de använde på Handelshögskolan, men vad vet en så socialistisk institution…

  Det finns förvisso fundamentalister på båda sidor som anser kompromisser är omöjliga, men det är en annan sak.

 93. mattias

  #87,91
  Precis som koldioxid och temperatur så har D-vitamin haft svårt att visa på kausalitet. Det finns dock alldeles för mycket som indikerar att D-vitamin kan ha en roll i att åtminstone inte bli svårt sjuk i Covid-19. Zink tror jag också är viktigt för ett bra immunförsvar. Trump fick ju båda dessa och tillfrisknade ganska snabbt (anekdotisk bevisföring igen, men jag noterar att han blev rekommenderad dessa tillskott). Också av läkare rekommenderad kur är att skölja näsan med koksalt ett par gånger om dagen för att reducera mängden virus – detta har påvisats fungera för andra luftburna virus. Alla dessa åtgärder är billiga och framförallt ofarliga. Även om de inte skulle fungera så kan det innebära en billig livförsäkring. Tänk om dessa enklar åtgärder kunde diskuteras istället för munskyddsfrågan. Istället varnar svenska livsmedelsverket för överdosering av D-vitamin (>150 µg/dag) medan motsvarande myndighet i Schweiz rekommenderar 100 µg/dag (10 ggr högre en rekommenderad daglig dos i Sverige).

 94. Anders

  Hatten av för Thomas P! Jag ger dig min respekt, men inte min röst. Det senare misstroendet gäller även vårt nuvarande vetenskapssamhälle där ”resultat” från modeller – av vad slag de vara må – anses likvärdiga med empiriska och/eller data från kontrollerade experiment. Och där erfarna vetenskapare förlöjligas och tonåringar avgudas.

 95. Fredrik S

  Thomas P #91

  Gick du på Handels!

  Strunt samma, ni fattar precis vad jag och andra talar om.

  Sen kan ni smyga och pröva bäst ni vill!

 96. Ulf

  Svar 85

  Visst kan man syssla med att märka ord men vi pratar trots allt i dagligt tal om Nobelpris i ekonomi.
  En klassisk blandekonomi som vi benämnde den för 30-40 år sedan var en ekonomi med stora inslag av planekonomi.
  En del kallar idag ekonomier med inslag av statlig konjunkturpolitik för blandekonomier. Det är dock ett felaktigt historielöst synsätt.
  Här är ett mer rimligt resonemang som tar in en historisk betraktelse av svensk ekonomisk utveckling och vad som egentligen är en s k blandekonomi.
  https://www.fplus.se/lange-sedan-sverige-var-en-blandekonomi-pa-riktigt/a/QlzndQ

  Men oavsett beteckning är den stora omvandlingen ifrån planekonomi till marknadsekonomi i världen under de senaste 40 år det som är intressant. Utvecklingen i världen har varit fenomenal. En utveckling som kan omintetgöras av klimathumbug. Släpper man lös detta monster på allvar så kan framförallt Västra Europa drabbas av ”det stora språnget” som Mao kallade det. I USA lär folket slå bakut och i större delen av resten av världen har man upplevt vansinnet för inte så längesedan. Man kommer aldrig företa stora ogenomförbara omställningar under överskådlig framtid.

 97. Fredrik S

  Ulf #95

  Ja, tack.

 98. Håkan Bergman

  Ingemar N. #36 och tidigare.
  Även jag har tagit ett djupt andetag och skummat igenom videon. Inget nytt under solen, ett gäng historielösa pojkrumsmarxister tycker att dom har kommit på nåt smart, man ska omforma samhället uppifrån. Som om såna försök inte gjorts tidigare och spårat ur. Hur kan man utgå från korkade axiom som att vi skulle vara klavbundna till 40 timmars arbetsvecka eller 5 veckors semester eller att vi kan gå i pension vid 65, ja i det senare fallet har ju politikerna visat prov på osedvanlig flexibilitet. Det normala borde vara att med ekonomisk tillväxt grundad på ökad produktivitet så skulle arbetstiden sänkas, både genom kortare veckoarbetstid och längre semester. Har vi haft det så? 40-timmarsveckan kom nån gång 72-73 väl och 5-veckorssemestern strax efteråt och ständigt får vi höra att vi måste jobba längre upp i åldrarna. Vart tar pengarna vägen? I stället får vi höra att vi ska leva på bidrag när robotar och AI gjort oss alla arbetslösa, hallelulja! AI är nog det minsta hotet, mycket värre är II (Inbillad Intelligens).

 99. Thomas P

  Fredrik #94 Du får läsa lite noggrannare, hade jag gått på handels hade jag skrivit det. Nu lånade jag bara en bok från en som gått där för att läsa på egen hand. Däremot har jag läst lite geovetenskap på Stockholms universitet, något som fler borde göra på denna blogg.

 100. Mats Rosengren

  Här är ännu en genial video från Tony Heller! En otroligt otäck utveckling som vi står inför! Har världens ”ledning”, politisk, medial och kommersiell, sammangaddat sig för att avsiktligt förstöra vår frihet och välstånd? Med uppenbara lögner och absurditeter av Orwellsk natur. Är dessa individer utsatta för utpressning eller är det bara ren opportunism?
  Ett samhälle organiserat som Kina eller Nordkorea verkar vara stabilt! Sovjetunionen föll ihop av sig själv efter 70 år men det är nog ingen naturlag att så alltid blir fallet

  Insurgents In The Capital
  https://newtube.app/TonyHeller/HtqaBVG?__cf_chl_jschl_tk__

 101. Ann+lh

  # 99 Mats R.
  I går gav Senatens snart f.d. talman Trump en oförglömlig ”avskedsgåva”. McConnell tog ställning för att det var Trump som orsakade stormningen av kongressen. En sista spark i baken!
  Men, betänker man att denne McConnell är gift med en kinesiska som dels är djupt innästlad i Kinas inre kretsar och dels till helt nyligen varit transportminister i USA börjar det mesta snurra.
  Jacob har inte tagit upp särskilt mycket om Kinas roll i Rockefeller/FN – monstret, men när det gäller Covid-19 finns det sannerligen mycket att utreda kring Kina.

  https://www.lawenforcementtoday.com/schweizer-mcconnell-and-wife-financially-connected-to-china-government/

 102. Daniel Wiklund8

  Idag är det enligt text-tv glädje i EU. Biden tillträder och kommer att ge koldioxidjägarna fritt fram. Då skålar man i EU. EU kan fortsätta att satsa biljoner (av våra skattepengar) på den meningslösa jakten på koldioxidutsläppen. Eftersom dom har ett uppdrag att rädda planeten kommer dom säkert att höja sina redan höga arvoden. (kanske lite tröst för Federley som ju mår så dåligt)

 103. BENNY Wiktorsson

  Vilka är de stora kassakorna idag?
  Jo.
  1. Läkemedindustrin. Behöver inte utveckla mycket mer!
  2. Energiförsörjning. Kol, Olja, Gas (under utfasning?) Annan eltillverkning. Vindkraft, Kärnkraft, Solenergi + en del alt teknik under utveckling. Behov för detta? Stål, Koppar samt en hel del ädelmetaller,mineraler (gruvindustri).
  3 El/Tele/IT infrastruktur. Behov för detta? Metaller och mineraler samt mycket energi (tänk serverhallar). Högteknologilicenser.
  4 Stater, kommuner och länders infrastruktur.
  5. Högteknologi inom flyg/krigsindustrin.
  Vad behöver alla dessa? KAPITAL Uställda räntebärande krediter. Alltså bankverksamhet.
  Vem i Sverige sitter på alla dessa verksamheter? förutom punkt 4 ”Politikerna” Wallenberg kanske!!
  Vad behöver Wallenberg för att tjäna så mycket som möjligt? Rätt politiska beslut. Hur får man det? Det gäller att påverka politiker på ett eller ”annat” sätt. Där är inte att kontrollera media att förringa men även forskning och utbildning, med alla dessa högteknologiska verksamheter är det inte lätt för politiker och vanligt folk att vara insatta man blir lättmanipulerade (baktalade ”klimatskeptiker t.ex)
  Sedan befinner man sig på en global världsmarknad där enskilda stater har lite att sätta emot dessa internationella jättar.
  När man dessutom börjar censurera oliktänkande ej PK då är det inte konstigt att det blir som i USA nu, det kommer bara att sprida sig, vi lever i en mycket farlig värld om vi inte får kontroll på de multinationella jätteföretagen de har allt för stor intigritet.
  Sedan kan INTE kapitalskapandet ligga i enskilda privata vinstmaximerande intressen det måste ligga hos alla gemensamt.