Klimatpopulism

isbjorn

Populism kan försvaras i politikens värld som ett uttryck för demokrati, folkstyre – det som folk gillar helt enkelt. Men den negativa innebörden står i motsats till sanning och hederlighet där man menar och lever efter vad man säger, och att de saker som påstås om världen och samhället stämmer med fakta. I stället framträder ljugandet, överdrivandet och ett appellerande till människors rädslor eller drömmar som det karaktäristiska för negativ populism. Det är den negativa innebörden som jag vill ta upp i detta inlägg.

För några veckor sedan publicerades en intressant artikel i International Journal of Global Warming.  Ett pressmeddelande kom ut på EurtekAlert/AAAS . I artikeln har man samlat ihop 79 förutsägelser om klimatrelaterade katastrofer sedan 1970. Hela 48 (61%) av dem hade visat sig vara falska. Resterande förutsägs slå in 2030 eller senare. Ingen har slagit in ännu. Här nämns bl.a. forskare/aktivister som Al Gore, Paul Ehrlich, Tim Flannery, James Hansen och Michael Mann. Och det finns många svenska exempel på samma sorts alarmistiska forskare. Ingen nämnd, ingen glömd. Även IPCC har producerat några domedagsscenarier: En apokalyptisk prognos som missat målet, och ytterligare tre som påstås skall inträffa 2030 eller 2050.

Det här är ren populism i dess negativa bemärkelse. Det är inte svårt att räkna ut varför dessa forskare och aktivister utför sina spådomskonster gång på gång, och oftast utan att låtsas om misslyckandena eller att skämmas för dem. Det obegripliga är att det finns politiker, journalister, företagare och allmänhet som tror på dessa ständigt återkommande katastrofprognoser utan att reagera på att de inte stämmer.

Vi kan dela in populisterna i olika kategorier:

Klimatpopulistiska forskare: Detta är ”forskare” och ”klimatexperter” som ständigt framträder i tidningar och media och förklarar för oss mindre vetande att nu, minsann, så har vi bara tio år på oss att göra något åt det. Detta har de som sagt hållit på med sedan början på 70-talet. Vetenskap har för dem bara en roll som auktoritetsgivare. Sanningen är oväsentlig och de flesta klimatpopulister är inte ens intresserade av att ta del av den vetenskapliga utvecklingen inom fältet som sådant. De flesta har fått sina akademiska titlar och status i kraft av att vara ja-sägare och att säga de rätta sakerna till politiker, forskningsråd och universitetsledningar. Mycket av deras tid ägnas också åt att förhindra en öppen och ärlig debatt om klimatet.

Klimatpopulistiska journalister: Detta är en kategori ”journalister” som gått i journalisthögskolan och som följaktligen inte lärt sig något om natur- eller klimatvetenskap. De skriver självsäkert och utan förståelse om det som klimatpopulistiska forskare har sagt om kommande katastrofer och om hur skrämmande det är när allt ”går så mycket fortare än vad forskarna trott”. Deras reportage präglas av körsbärsplockning, vinkling och ibland av rena lögner. De matas med nyheterna från TT och från amerikanska och engelska källor som New York Times, CNN, BBC och The Guardian. Att själva med några knapptryckningar kolla källor och vetenskapliga fakta är dom helt främmande. Man kopierar rutinmässigt för att sno ihop något publikknipande.

Klimatpopulistiska politiker: Detta är den beslutsfattande skara som utformar våra klimat- och energipolitiska lagar. De är också de klimatpopulistiska politikerna som delar ut subventioner och förmåner som gör att dyr och opålitlig energiproduktion som vind- och solkraft överhuvudtaget byggs i vårt land. Samtidigt innebär deras huvudlösa och okunniga beslut att pålitliga energikällor som fossil- och kärnkraft avvecklas. De hänvisar, precis som journalisterna, inte till egen faktasökande utan till vad olika klimatpopulistiska forskare påstår i media. De är sanna populister som endast vill fatta sådana beslut som de tror fungerar bland väljarna. Tyvärr känner de inget som helst ansvar för att gå före i opinionsbildningen och leda landet på vägar som även fungerar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Klimatpopulistiska myndigheter: Dessa myndighetspersoner gömmer sig bakom politikernas lagar och direktiv. Under många år så har det odlats fram en stock av miljö- och klimataktivister i ledningarna för statens myndigheter. De bedriver inte bara sin verksamhet rakt av utan utgör numera egna plattformar för klimathotspropagandan. De saknar ofta egna meriter på området men är skickliga på att följsamt mjölka ut så mycket skattepengar som möjligt från statsbudgeten. Olika initiativ tas ivrigt emot med öppna famnen och implementeras med stor frenesi över hela myndighetens verksamhetsområde. De finansierar t.ex. egen forskning, egna utredningar och föreslår nya koldioxidhämmande åtgärder som, naturligtvis, kräver särskilda nya satsningar på myndigheten i fråga. Anställda som argumenterar annorlunda göre sig icke besvär, och kan i värsta fall helt enkelt sparkas.

Klimatpopulistiska företagare: Detta är en förhållandevis ny kategori som på senare år blivit alltmer entusiastiska och förment osjälviska förespråkare för att ”rädda planeten”. Statens tentakler når naturligtvis ut till näringslivet. Smarta företagsledare har insett att det finns pengar att tjäna i form av subventioner och bidrag. Dessa pengar väger uppenbarligen tyngre än konsumenternas åsikter och preferenser. Kan man bara få till en lagstiftning som hindrar konsumenter från att inhandla icke önskvärda saker såsom bilar och fossilt el, och som försvårar konkurrens, så blir det intressant för företagen att anpassa sig till de klimatpopulistiska politikernas önskemål. Statliga forskningspengar och bidrag haglar. Detta är något som MP och det Klimatpolitiska Rådet länge eftersträvat och nu verkar de ha lyckats att inlemma näringslivet i den gröna agendan. Några protester mot den ökande planekonomin från Näringslivets organisationer hörs inte.

Denna typ av populism uppmärksammas tyvärr mycket sällan i den offentliga debatten, trots att dess konsekvenser kan vara förödande för den västerländska välfärden och för demokratins överlevnad. Det är dags att ställa alla dessa klimatpopulister till svars för sina ständigt återkommande påhittade domedagsprofetior i vetenskapens namn.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Enough

  Ja, det är ett stort och tätspunnet komplex som byggts upp kring klimatfrågan, det är möjligt tack vare det stabila ”Välfärdsindustriella Komplexet”, som Patrik E. identifierat i Det Goda Samhället.

  Mönstret går igen, om man försöker, tom. på vetenskapliga grunder, ifrågasätta eller utmana alla ”sanningar”, blir man genast stämplade som ”klimatförnekare”, eller vad gäller t.ex. massmigration ”rasist/nazist”, i båda fallen mycket tarvliga och irrelevanta stämplingar.

  Men huvudfrågan; hur bryta igenom denna kompakta djupa stat som tom. dragit med sig privata företag med lockande villkor och statliga subventioner?

  Jag har kommit till slutsatsen att det bara finns en lösning; VERKLIGHETEN

  Vad gäller t.ex. massmigrationens grava långsiktiga effekter på välfärdssamhället, är det bara skjutningar på den egna gatan och en synligt mindre plånbok som kommer att väcka svennebanan, och vad det gäller klimathotet är det på samma sätt, verkligt utfall av klimat/väder…..

 2. Stefan Eriksson

  ”Klimatpopulism” leder till ett ökat förekommande inslag av ”klimatkorruption” och traditionell ”beskyddarverksamhet”.
  Det gäller att medverka och följsamt efterleva ”familjens” affärsidé som bygger på utpressning och hot om din nära förestående hädanfärd, för att inte drabbas av ”olägenheter”.
  Systemet är väl utbyggt världen över, och har till delar visat sig vara den enda framkomliga vägen till välstånd för vissa utvalda.
  ”Vi” som ännu inte förstått upplägget, brukar kalla detta förhållande som symptom på ett sjukt samhällsskick, en så kallad ”bananrepublik”.
  Vill ”vi” hamna i den kategorin länder?

 3. Lennart Bengtsson

  Mycket av alla tokigheter beror på att man tagit extrema klimatsimuleringar som trovärdiga som RCP8.5 vilket knappast har varit fallet utan endast som ett sätt att testa dagens klimatmodeller i ett slags Gedankenspiel där man fortsätter med business as usual för åtskilliga århundraden.

  Det är jämförbart med att simulera vad som skulle hända vid ett supervulkanutbrott som drabbar en hel kontinent eller att jorden träffas av en jätteasteroid. Detta är på samma nivå som att planera sitt eget liv efter döden.

 4. Harry

  Jag har i snart 30 år skrivit till klimatjournalister, klimatpolitiska talespersoner, politiker och diverse debattörer, och vänligt påpekat rena faktafel och felaktigheten i därav dragna slutsatser om kommande klimatkatastrofer. Jag har fått sammanlagt noll svar. Mina välutbildade vänner har fått kopior på mina skrivelser genom åren. Ingen har tagit upp och kommenterat det jag skrivit. Med stigande ålder har jag blivit mindre rädd att vid olika sammankomster ta upp kontroversiella samtalsämnen. Det har då visat sig att jag inte på något vis har lyckats påverka vänner, som annars respekterar mina kunskaper inom olika områden. Det gjorde ont att få veta att flera nära vänner funderat på att säga upp bekantskapen med mig, på grund av mina åsikter i klimatfrågan.
  Jag har nu accepterat att det inte går att omvända någon. Trettio års massiv klimatpropaganda har lyckats. Politikerna kommer att genomföra the great reset och agenda 2030. Jag slipper vara med och betala priset pga ålder, men mina barn slipper inte undan.
  Och klimatet bryr sig inte.
  Mvh
  Harry

 5. Johan, Uppsala

  Exempel från verkligheten:

  Jag fick nyligen veta att den person som konstruerat frågorna inom ämnet geografi för de nationella proven för åk 9 de senaste åren själv har varit engagerad klimataktivist i över 5 år, har en Youtubekanal om klimatkrisen och även ett eget företag där hen säljer föreläsningar och kurser om klimathotet. Att med den bakgrunden ha så pass stor integritet att de egna värderingarna eller synen på ”klimathotet” inte återspeglas vid utformningen av provfrågorna tror jag är svårt.

  För att bli konkret är personen jag pratar om Kajsa Kramming, kulturgeograf vid Uppsala Universitet. Organisationen hon varit klimataktivist och språkrör i 2013-2019 hette Föräldravrålet, numera heter de Våra barns klimat och hennes företag som säljer föredrag m.m. är Future Generations Geography. I hennes egen beskrivning på LinkedIn beskriver hon att i sitt arbete som provkonstruktör åt Skolverket ”ingår att konstruera, granska och analysera provfrågor inom ämnet geografi”.
  Inget ont om Kajsa Kramming, hon är säkert en underbar människa, och det är inte det som är poängen här. Poängen är att Skolverket anlitat en känd klimataktivist att utforma frågor för det Nationella provet i Geografi för åk 9. Varför då? De måste ju känt till bakgrunden på den person de anlitade för uppdraget. Om nu Kajsa själv inte såg några problem med detta, var det verkligen ingen på Skolverket som tyckte det fanns risk för att frågorna skulle vinklas åt det som vi kan kalla ”klimatalarmistiska” hållet?

  Hur som helst: det borde väl vara lika tokig av Skolverket att anlita en klimataktivist för att konstruera de betygsgrundande frågorna om klimat och miljö till landets niondeklassare som att anlita en miljöaktivist och trädkramare som objektiv reporter på Sveriges Radio inom just klimat och miljö? Det var dock precis det som P4 Dalarna gjorde när de 2018 anställde Alva Snis Sigtryggsson som bara några år tidigare intervjuats av P4 Gotland när hon ledde protesterna mot Nordkalks planerade skogsavverkning vid Slite kalkbrott 2012. Att hon plötsligt skulle bli en objektiv förmedlare av fakta känns kanske inte helt sannolikt och måste vägts in vid rekryteringen. Var det kanske rent av så att det var därför just hon fick jobbet?

  Att Sveriges Television har skrivit på ett internationellt samarbete för att aktivt verka för att lyfta fram klimathotet i så många sammanhang som möjligt, och inte släppa fram ”klimatförnekarna”, är kanske inte så allmänt känt (coveringclimatenow.org), men det kan kanske åtminstone förklara agerandet inom SVT i klimatfrågan. Sveriges Radio har ännu inte skrivit på samma åtagande, men det känns inte helt främmande att så skulle ske med tanke på hur rekrytering av nya reportrar verkar gå till. För mig går det här inte riktigt ihop med Sveriges Radios eller Sveriges Televisions budskap om att de ska vara en oberoende och objektiv förmedlare av nyheter och fakta.

 6. SatSapiente

  #1
  Instämmer. Det är nog bara verkligheten som kan få svenska folket att vakna. Elförsörjningen i södra Sverige, SE4, kan liknas vid att cykla med fötterna fastsurrade vid tramporna. Så länge det rullar går det bra, men cyklar du omkull kommer du inte upp igen.
  https://second-opinion.se/sakerhetsmarginalen-i-sodra-sverige-nu-nara-noll/
  Få kan föreställa sig ett samhälle utan el i flera dagar. Tele- och mobilnät slocknar efter c:a 2 dygn, när batteribackuperna har laddats ur. Bensin och diesel går inte att få ut ur mackarnas tankar, bara sk farmartankar där man med handpump kan få ut bränsle kommer att fungera, elbilsladdarna går inte att använda, osv. Ja, det är enklare att räkna upp det lilla som kommer att fungera vid sådana scenarier.

 7. Lasse

  Tack Ingemar för denna påminnelse om hur falska profetior bygger en klimatkrismedvetenhet.
  Verkligheten kommer ibland som en tillbaka som en påminnelse.
  I Tyskland tvingades kolkraftverken åter i tjänst-efter 8 dagars kolfritt (Notrickszone)
  Att det finns pengar att tjäna på klimathysterin är klart. Speciellt när gröna kapitalister gör nya investeringar. Mix, Stenbeck och Ek satsar på grönt stål. (SVD)

  Att meteorologer har svårt med att i närtid bestämma framtida väder men säger sig med säkerhet veta vilken kolmängd som tolereras i Atmosfären om 80 år är bara hybris.
  (https://realclimatescience.com/2021/04/predicting-the-climate-in-100-years-3/)
  Samtidigt har de svårt att medge att solen värmer! 😉

 8. Ulf

  Jag skulle säga att klimathotandet har nått sin tipping point.
  Det satsas nu oerhörda summor även ifrån näringslivet på koldioxidfritt stål mm.

  I praktiken innebär det att, om det kommer fram bevis för att klimathotet är kraftigt överdrivet, så kommer propagandan och hatet mot de, som framför dessa fakta att bli enormt.
  Tipping point är nämligen passerat. Det finns ingen återvändo för politiker, näringslivet, diverse ngo’s.
  Räkna därför med att även mycket tydliga bevis kommer att förkastas. Ju tydligare desto mer aggressivt. Jag tror t o m att tillvaron för en del som hävdar vetenskapen kan bli extremt besvärlig. Utesluter inte internering mm.
  Kan låta överdrivet men detta är en helt annan situation än istidshotandet på 1970 talet. Idag är investeringarna långt förbi tipping point. Både ekonomiskt och politiskt. De är så stora att de hotar demokratin så som vi känner den idag.

 9. Kaj+Wahlberg

  Ja, det är bara verkligheten som kan förändra människors uppfattningar. I Tyskland kan den verkligheten komma att visa sig när kärnkraftverken är avställda och landet beroende av vindkraft och rysk gas. Jag var själv i Litauen på 90-talet när ryssarna stängde av naturgasen på vintern. Det var inte roligt. Tack vare att Ignalina då fortfarande var i drift kunde man klara av situationen.
  Hos oss kommer verkligheten att visa sig kalla vinterdagar, då det inte blåser och det inte går att importera el från grannländerna. För företagarna kommer verkligheten att bli uppenbar då man ska försöka sälja produkter tillverkade på grönt vis, som t ex hybritstålet. Ingen kommer att köpa denna dyra produkt.
  Istället för att försöka övertyga med fakta och argument är nog den bästa metoden att ständigt visa på verkligheten, som här har framhållits.

 10. mattias

  #5
  Som en liten motvikt till denna dystra iakttagelse. Såg just denna länk från SR: https://sverigesradio.se/artikel/ny-karnkraft-kan-bli-lonsam-spar-energimyndigheten?fbclid=IwAR0raT1e-ChqbAbv33t9fMetF6v28ciVLkNAwVmXTpZIJgYp8y60s1wgVMQ
  Intressant att notera vem som skrivit om detta.
  Den som skrivit är vetenskapsjournalisten Gustaf Klarin. Jag har för mig att det är en person som fortfarande har lite integritet och inte bara rapporterar ”medhårs”. Finns det flera exempel?

 11. Benny

  Kaj Wahlberg, javisst stängde Ryssland av gasen till Litauen men det berodde på att Litauen inte kunde betala…Och det var inte ryska staten utan bolaget som levererade gasen som stängde av för att man inte fick betalt! Man ser av detta att det är problematiskt att vara beroende av andra länder för sin energi särskilt om man inte kan betala och Sverige är på väg ditåt, alltså bankrutt! Vansinnet med att avveckla den svenska kärnkraften kommer att stå oss dyrt en dag men då har de ansvarslösa politikerna som tog besluten redan gått i pension med feta inkomster eller låtsasjobb i utlandet i mystiska FN-organ eller andra korrumperade NGO:s!

 12. Lasse

  Tony Heller kämpar på för att avslöja alla tokigheter.
  Denna video innehåller lite av allt.
  Kritik av väder/klimatgissningar.
  Kinas utsläppsökningar.
  Metan och CO2 som växthusgas jämförs med vatten som växthusgas i ett intressant diagram där beroendet av vatten framgår tydligt. Metan överskuggas helt av vatten!

  Visa inte denna för högstadium ungdomar de kan missa betyget!
  https://www.youtube.com/watch?v=J0GOjIYsTHo

 13. Rolf Mellberg

  Stort tack Ingemar, mycket klokt och tankeväckande.

  Jag vill likna alarmismen med dess klimatindustriella komplex vid en lavin. Den började röra sig lite smått för ca 30 år sen och fick upp farten rejält 2006 med Al Gores insatser. Den krossar allt i sin väg men någon gång tar det till slut stopp. Abrupt eller mer utdraget kan man undra.

  En annan lavin som blir mer kortlivad gäller Covid-19. Jag hyser visst hopp att den kan spilla över på den förstnämnda lavinen på ett positivt sätt.

  I detta drama agerar inte IPCC utan WHO, med dess långa svans av nationella organ som alla har en hejdundrande högkonjunktur just nu. De gnuggar händerna varje dag.

  Den politiska konformismen inom denna lavin liknar den inom klimatalarmismen. Den mediala snedvridingen och (själv?)-censuren likaså.

  I SydAfrika framträdde nyligen en synnerligen framstående samhällsdebattör vid namn Nick Hudson, men han framförde – gud förbjude – samhällskritik mot WHO (men beröm vad gäller Sverige faktiskt). Jag såg en synnerligen bra föreläsning på Youtube men kort därefter var den borta.

  Det här är RIKTIGT SKRÄMMANDE.

  Du kan läsa med här:
  https://www.biznews.com/undictated/2021/03/31/panda-covid-19-lockdown-2?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
  (filmen på youtube ligger kvar som synes)
  ¨
  Den som vill få klart för sig vilken sorts debattörer som Youtube/Google/WHO-fascisterna vill tysta kan kolla den här filmen:
  https://vimeo.com/532172876

  Nu går rykten om att Trump håller på att skapa en ny mediaplattform, men jag kan inte säga att jag är entusiastisk att just han ska (troligen) göra det mediala lanskapet ännu mer stormigt.
  Vad kan det få för konsekvenser för klimatdebatten kan man stilla undra???
  Här kommer en röst som gör tummen ner.
  https://www.businessinsider.com/donald-trump-return-to-social-media-doomed-to-fail-experts-2021-4?r=US&IR=T

 14. Gunnar Strandell

  Jag menar att politiker, media och näringsliv har hittat flera win-win-win situationer i skuggan av klimathotet.

  Förbud och skatter riktade mot fossila produkter och subventioner till icke-fossila ger höga skatteintäkter och höga vinstmarginaler för alternativen.

  Möjligen kan det bildas sprickor när länder i EU ska enas om vad som bör bannas eller stödjas, men den sammanlagda vinsten är nog för stor för att det hela ska krackelera.

  Det är också OK att låna sig fram och köpa från Kina till 2030-40. Efter det kommer vinsten när Kina ska följa efter i spåren och tvingas köpa teknik och produkter från EU.

  Och om det hela spricker får vi per automatik den cirkulära ekonomi som också står högt på önskelistan.

  Att ha avvikande uppfattning är ju att försöka stoppa en utveckling där alla blir rikare och allt blir bättre.

 15. Ann+Löfving-Henriksson

  Tack Ingemar! Lärorikt.

 16. Bofredrik

  I DN kunde man i helgen läsa att Bangladesh var värst drabbat av Klimatkrisen. Vi fick möte en stakars bond som drabbats av översvämning. Klimatkris i Bangladesh? Det har varit några fler översvämningar de sista åren. Översvämningarna är en de av ekosystemet som göder jorden och ökar skördarna. All statistisk för Bangladesh pekar uppåt: BPN/capital, barnadödligheten minskar, fattigdomen minskar och skördarna ökar osv. Det finns inget spår av klimatkris i den verkliga värden.

  I SVT visas i söndagens Dokument utifrån en s.k. dokumentär av en (marxistisk) Dr i sociologi som påstod att Wall Street styrde över livsmedelspriserna och oljepriserna i världen så att de fattigare blev fattigare och orsakade att Venezuelas ekonomi kraschade. Vetenskap och statistik visar att detta är ren lögn.

  Enligt sociologen var det östra Afrika som var värst drabbat av (en skenade) klimatkris som skulle ta sig uttryck i mera torka i Kenya. Detta påstående illustrerades med att åka till två stammar i nordvästra Kenya.

  Här påstods att torkan gjorde att stammarna stal varandras boskap och även dödade varandra. Men dessa stammar har legat i fejd med varandra, stulit boskap och mördat varandra i århundraden. Inget nytt under solen.

  Fakta i frågan är att nederbörden i Kenya har varit oförändrad i 80 år! All nödvändig data finns på Trading economics och Our World in Data.

  Klimatlögnerna vet inga gränser. Dessa människor är utan skam.

 17. Jan

  Vi har det klimatindustriella komplexet där allt flera är beroende av ständigt eskalerande klimatlarm för sina karriärer och försörjning. Det enda vi kan göra är att avvakta tiden och hoppas att då gemene man handgripligen blir medveten om priset de får betala för det klimatindustriella komplexets expansion kommer att protestera och ifrågasätta klimatlarmen.

  PS
  Jag ifrågasätter inte att utsläppen av växthusgaser har en klimatpåverkan utan jag ifrågasätter de domedagsberättelser som vi dagligen blir matade med av det klimatindustriella komplexet.
  DS

 18. Roland Salomonsson

  Tyvärr OT, men . . .
  Hittar ingen bra sida där liknande kan tipsas om. Emellertid, så bör ni kolla på Electroverse och sätta er in i hur vädret ser ut runt jorden, i synnerhet aktuellt vad gäller hösten inför södra halvklotets vinter, Förmodligen kommer klimatfascisterna i Sverige fortsätta att publicera hot om ”global Warming”, medan verkligheten är den omvända. Och har så varit de 2 tidigare vintrarna.
  Tillkommer nu om några månade effekten av över 50 pågående vulkaneruptioner, där ett antal sprider skit upp till eller över 10000 m, vilket ger global effekt – avkylning (normalt pågår någonstans ca 20 eruptioner, varav INGEN når över 10000). Tänk om idioten Bill Gates hade hunnit sprida sin kalk i nuvarande läge?
  https://electroverse.net/winter-returns-to-america-songhua-river-freezes-spring-snow-hits-hawaii/

 19. Sören+G

  #17 Jan
  ”Jag ifrågasätter inte att utsläppen av växthusgaser har en klimatpåverkan”
  Bra eller dåig? Är ett kallare klimat bra?
  Forntida kulturer blomstarde under de varmare prioderna och kollapsade når det blev kallare igen. Kallare och torrare klimat hör ihop. Varmare betyder mer avdunstning från haven och rikligare växtlighet.
  Dessutom ökar koldiocxidhalten när det blir varmare vilket ger en exttra skjuts åt växtligheten.

 20. Simon

  SVT kunde ju lägga lite av all denna tid man lägger på klimatsvammel åt att vi exempelvis får följa D Eliasson en vecka på jobbet. Jag menar med lönen på dryga 160.000 kr i månaden skulle det vara intressant att vi skattebetalare fick insyn i vad vi egentligen får ut av de pengarna. Karln måste ju vara en veritabel arbetsmaskin och prestera 5 mans arbete med tanke på lönen.

  Lär ju inte hända dessvärre då SVT:s uppgift uppenbarligen inte längre är att granska makten och förmedla relevant och faktagrundade reportage utan i stället bedriva propaganda i bästa DDR-stil. Frågan är hur vi ska slippa betala för denna smörja.

 21. Rolf Mellberg

  #16 Bofredrik

  DN:s lutherska syndapredikningar kan vara i hästväg.
  Man har i Bangladesh byggt en massa stora poldrar dit massor med folk flyttat. Flodens våldsamma sedimenterning och erosion blir inte lätt att hantera. En totalt verklighetsfrånvänd berättelse finns här (låst)
  https://www.dn.se/nyheter/varlden/klimatet-klimatflyktingar-bangladesh/

 22. Simon #20,

  Jag önskar att SVT hade lagt lite mer tid på att granska alla de felaktiga klimatlarm som klimatpopulisterna har kommit med under 50 år. Men de vågar väl inte eftersom de är medskyldiga.

 23. Lasse

  #16 Bofredrik
  ”Det är människor utan skam”
  Syftet med CO2 som roten till allt ont är att skambelägga stora utsläppare av CO2 så medel kan föras över från dem till länder med lägre CO2 avtryck.
  På så sätt skapas en konflikt och en fatalism inför naturliga utmaningar.
  Bangladesh är ett utmärkt exempel där en fatalistisk inställning inte lönat sig. De var ofta drabbade av översvämningar där många dog. Med enkla medel undviks dessa katastrofer och de kan dra nytta av de växande landet. För sedimenten fortsätter bygga land i deltat!

 24. Peter Svensson

  Klimatpopulistiska företag och företagare har mer eller mindre tagit över ansvaret för propagandan.

  I stort sett varenda reklaminslag på TV handlar numera om att sälja hållbara och klimatsmarta tjänster och produkter för att rädda våra barns framtid. Exempelvis Volvo och Vattenfall har gått in stenhårt på detta.

  Det blir ju hjärntvätt. Inte konstigt att folk tror att vi har en klimatkris när de matas med budskapet dag ut och dag in.

 25. Ivar Andersson

  #8 Ulf
  Sverige och EU kommer kanske att följa i Kinas spår och bygga omskolningsläger för klimathotsskeptiker.

 26. jax

  #7 Lasse
  Att likställa förmågan att spå väder med förmågan att spå klimat är iofs samma som att hävda att man inte kan spå temperaturen längre än att man kan spåra alla gasatomer/molekyler i ett kärl som värms upp. Atomernas/molekylernas rörelse är kaotiskt men ändå kommer temperaturen att vara predikterbar efter att man tappat kontrollen över deras rörelse, om tillförd mängd energi är känd.

 27. Lasse

  #26 jax
  Intressant bemötande.
  Är inte väder och klimat kopplade? Summan av 30*365 dagars väder ger klimat under en period.
  Solen ger oss den grundläggande variationen, haven och strömmarna en stabilitet och lufthavet ger oss variationer, Vår plats på globen bestämmer säsongsmönstret.

  Att spå väder kan kanske likställas med att spå lufthavets rörelser medan klimatspåmän tvingas se djupare ner i strömmarna i haven?
  Det kan vara här de snubblar?
  Även haven har en cirkulation med begränsningar. Isfria polområden och ekvatorområde där det skapas åskmoln och nederbörd på em och orkaner bildas när vattnet blir för varmt. Allt tenderar att kyla vid överhettning.
  Det har du inte i en kastrull!

 28. Jag kan inte släppa frågan hur folk tänker när de ser samma domedagsprofetia upprepas gång på gång utan att inträffa. Hur är det möjligt att tro på dem?

  Har det att göra med att journalister, forskare, politiker och företagare VILL bli lurade, eller är deras förmåga att tänka verkligen så låg?

  Det är ju en sak där befolkningen helt enkelt hålls helt isolerade, som i Nordkorea. Men här i Sverige?

 29. jax

  #27 Lasse
  Det är ju precis det jag säger. Summan av atomerna/molekylernas rörelse ger temperaturen. Vi kan prediktera temperaturen trots att vi inte kan beskriva de enskilda atomernas/molekylernas rörelse.
  Problemet är, som du skriver i det andra stycket, att beskriva de interna och externa värmeflödena, och inte att vädret är kaotiskt. Att tro att man ska kunna göra det med så litet fel att en skillnad på en grad är signifikant är en utopi. Till och med Thomas P höll med mig om detta!

 30. Lasse

  #28 Ingemar N
  Nordkorea har vissa likheter med Sverige och andra delar av världen.
  Om man får resurser endast om man följer systemets regler så följer man systemets regler!
  Bröd på bordet eller pengar i banken!

  Men det uppkommer ibland spännande kontraster.
  Hörde Åsa Domej MP kritisera cirkulär ekonomi i radion idag! Det måste vara rimliga krav annars kan det bli orimligt!

 31. jax

  #27 Lasse
  Precis vad jag menar. Temperaturen är summan av atomernas/molekylernas rörelse. Utan att ha en beskrivning av deras kaotiska beteende kan vi prediktera temperaturen i en behållare som innesluter dem, om vi känner tillförd energi.
  Problemet är, som du nämner i ditt andra stycke, att vi inte känner det interna värmeflödet, och bara kan uppskatta det externa flödet. Att vi skulle kunna beskriva dessa flöden med ett fel så litet att en grads temperaturskillnad blir signifikant är ju bara en utopi.
  Därför menar jag att klimatet inte kommer att kunna förutsägas med en precision som är tillräckligt hög för att fatta beslut om CO2-haltens tänkta effekter.

 32. Gunnar Strandell

  Lasse #29
  Kul!
  Jag hörde också Åsa idag och blev först glad av att hon insett att cirkulation av äldre teknik med högre utsläpp eller högre giftinnehåll inte är av godo. Eller att skatta bort fullt fungerande bilar eller traktorer.

  Men jag blir skrämd när hon vill att det hon vet nu ska styra beskattning och lagstiftning.

  Jag påstår att Åsa Domeij aldrig haft, inte har och aldrig kommer att få den kunskap som krävs för att leda mig och mina efterkommande in i framtiden.

  Den storstads- och Stockholmsbild hon baserar sig på har ingen bäring när det gäller lokala företeelser.

  Det räcker med att komma 120 km bortanför Sergels Torg för att ta in det.

 33. Ulf

  Ingemar 28

  Detta är så djupt rotat. Det är som att säga till en människa på 1600 talet att gud inte finns.
  Det sitter faktiskt benhårt i skallen på folk. Säger man något annat anses man vara galen.
  Sen kanske inte alla tror på domedagen men de flesta tror att det är ett problem som måste lösas så snabbt som möjligt.
  Om folk är säkra på att gud existerar så behövs det mycket för att övertyga om motsatsen.

 34. foliehatt

  jax, ##26, 29

  Gaser beter sig kaotiskt vad gäller partiklarnas rörelse, men deras hastigheter är nära nog normalfördelade, bättre ju högre temperaturen är.

  Det som vi kallar för temperatur motsvarar medelhastigheten av alla partiklar i gasen. Kopplingen mellan energiinnehåll och gasens temperatur är linjär och förutsägbar.

  Detta är väsensskilt från sant kaotiska system, där samma förändringar av parametrar kan ge olika utvärden.

 35. Lennart Svanberg

  En oerhört kompetent artikel med så mycket kloka kommentarer. Den här webbplatsen representerar det Sverige jag älskar: fri debatt, respekt för meningsmotståndare och sökande efter sanningen. Vi får komma ihåg att de okunniga alltid verkar tvärsäkra på ytan men min erfarenhet av vardagssnack med människor visar mig att för varje dag så kryper verkligheten närmare.

  Vilken Svensk person som levt ett långt liv kan ärligt säga att ’Jo, april år 1976 var totalt annorlunda än april år 2021’?

  Det hysteriska tonläget från alla dessa som vill påstå att undergången är nära indikerar att om inte undergången sker snart så faller alla förutsägelser ihop som det korthus det är..

 36. Jonas

  Undrar om det inte finns två grupperingar

  1-en lite gruppering som är absolut övertygad om att vi är på väg mot undergång om inte vi snabbt ändrar vår syndfulla levnadsstil
  2- en stor gruppering som egentligen inte tror speciellt mycket på klimathotet, men som insett att det är fördelaktigt för dem att ”lalla med”.

  Helt övertygad om att grupp2 är medveten om felaktigheten i alla larm.

  Om man tittar på vad som i realiteten händer beträffande åtgärder, så finns ju en uppenbar mismatch. Om det vore så att folk verkligen på riktigt trodde att vi ”har 10 år på oss” så skulle nog åtgärderna vara helt annorlunda.

  ”Klimat och miljö” skulle inte komma på plats 4-8 bland väljarnas viktiga frågor. Det är något absurt med dessa listor – jordens snara undergång ligger på plats 4 ?? Före det kommer vård, skola, integration ? Först ska vi ta tag i problemen inom vården, sen ska vi lösa problemet med att jorden håller på att gå under ?

  Helt övertygad om att majoriteten inte tror på klimatkatastrofen. Alla felaktiga profetior har helt eroderat alarmisternas trovärdighet.
  Dock föredrar de flesta att inte diskutera frågan. Det blir bara dålig stämning.

  Problemet nu verkar mer vara att det är PK att säga att klimatfrågan är viktig och att vi måste ställa om. Det är mer en ”lojalitetssignal” som betyder att man kommer att lyda, och att man inte kommer att ifrågasätta direktiv uppifrån. Det visar också att man inte kommer göra konstiga uttalanden utan hålla sig till den officiella versionen (oavsett hur korkad den är). Man visar helt enkelt att man är lämplig att inneha högre befattningar.

  Kanske ett samhälle behöver någon slags dogmatisk tro för att fungera ? Det verkar ju nästan så. Förut spenderade vi ju stora delar av samhällets resurser på att bygga stora kyrkor. Idag bygger vi vindsnurror.

 37. jax

  #34 Foliehatt
  Det var ju det jag skrev. Deras rörelse är kaotisk, därför kan vi inte prediktera deras läge. På liknande sätt fungerar vädret. Vi kan inte på lång sikt prediktera var regnet faller, eller när. Detta medför ju teoretiskt sett inte att vi inte kan ha koll på energiflödena. Men jag menar att det är en utopi att vi skulle kunna det med så stor noggrannhet att årsmedeltemperaturen kommer att kunna predikteras med ett så litet fel att en grads skillnad är signifikant.

 38. Lennart Svanberg

  #36 Jonas

  Tror du har helt rätt i din analys och vi behöver nå ut till grupp 2. Om vi dessutom lyckas få dem att förstå att det är ännu bättre att tillhöra vinnande sidan, det vill säga verkligheten, då kan vi sakta börja vända debatten. Det här är verkligen ett maraton, tack alla ni som kommenterar och publicerar – gör att livet blir uthärdligt.

 39. foliehatt

  Dubbelspråk.

  Jag läser på Energirådgivningen.se :s hemsida;
  ”När Sveriges elbehov är större än utbudet importeras el från våra grannländer. Där produceras elen tidvis av fossila bränslen, vilka ger stora utsläpp av koldioxid. Att minska elanvändningen är därför en bra åtgärd för att minska utsläppen av koldioxid.”

  Detta är precis diametralt omvänt vad som påstås när det argumenteras för varför det är en god idé att lägga ned kärnkraft som en konsekvens av insubvetionerad intermittent kraftproduktion.

  Men nu handlade argumentet om varför man ska konvertera sitt eluppvärmda hem till någon annan uppvärmningsform – och då går det tydligen bra att argumentera totalt omvänt.

  Elrådgivningen.se finansieras enligt vad de själva påstår av Energimyndigheten och Storstockholms kommuner.

  Att våra politiker står och drar skrönor, ljug och totalt felaktiga argument för eller mot det ena eller andra – förväntar jag mig mer eller mindre. Men, det är en styggelse att förment opolitiska tjänstemän lånar sig till sådant omoraliskt beteende.

  jax, #37
  jag antar att jag helt enkelt inte förstår analogin som du presenterade

 40. Ann+lh

  Slabadang kommenterade ett inlägg för några dagar sedan. Ha avslutade det med ett tips om Swebbtv 4:e statsamakten nr 89 med Lars Bern
  En fullödig timma som sammanfattar det mest kring klimatfrågan, MSM, västvärldens självmord och problemet med Erika Bjerström:
  https://swebbtv.se/videos/watch/09122c65-1364-4a88-af75-f6b6c6d564f9
  Som alltid suveränt.

 41. #16
  The winner is Bangladesh. Landet, som ligger på 6 eroderade Himalaya, får sediment från floderna motsvarande en lastbilskaravan på led från jorden till månen och halvvägs tillbaka årligen. Vad får vi? Långsamt vittrar Sverige ut via åarna.

  #0 Ingemar. Bra skrivet.

 42. Ivar Andersson

  #39
  ”Att minska elanvändningen är därför en bra åtgärd för att minska utsläppen av koldioxid.”
  Därför ska vi behålla våra bensin- och dieselbilar och vänta med att köpa subventionerad elbil 🙂

 43. Det är rätt så kört. Vi slåss mot en religion. Det var ett tag sedan Darwin men se hur det gick? Jag vet religiösa som forskar med DNA, själva grundblocket för utveckling, helt utan eftertanke. De vanföreställande har anammat genteknik för att säga: ja precis så gjorde gud.

  Det är skrämmande att ta del av mina barns skolböcker. En i 8:an och två på gymnasiet med skilda inriktningar. På min tid (80-talet) var det rätt svar utan krusiduller som gällde. Idag utgör hälften av poängen på proven av kommunikationspoäng innebärande att även ett fel svar får rätt bara man snackar för det. Varje (!) skolbok genomsyras i var kapitel om klimathets. För mig är det självklart att tänka fritt, inhämta data och dra slutsatser, något som inte lärs ut. Skolan producerar snackepellar, vilket även efterfrågas inom arbetssektorn. Någon som varit på en anställningsintervju senaste tiden? Munläder med tycke och inte hjärna gäller. Hela avkomman idag är indoktrinerad och förlorad.
  Att det inte går att få något som helst stöd för universitetsforskning fall man inte tar med klimat eller gender, oavsett vad man skall skriva om är redan avhandlat om på bloggen.

  Vi diskuterar aldrig klimat med våra akademiska vänner som mestadels har naturvetenskaplig utbildning. Flera forskar. Dock märker vi att det finns en svag tvivlan men den ges upp inför stora massans tryck. Alla dessa 5 grupper nämnda ovan kan väl ändå inte ha fel, verkar de flesta känna.
  Klimatrealister är mestadels män över 40. Vi är de mest avskydda och löjliggjorda ända sedan sosseTVs barnprogram på 70-talet. Vi står för förtryck, patriarkat och kolonisation. Pappor är papphammare i all litteratur.
  Klimatrealister kan fortsätta att blogga men förvänta inget. Det är kört.

 44. BG

  På Supermiljöbloggen vet man hur det ska vara.

  ”En svensk sådan klimatskeptisk facebooksida är Klimatbalans som studerades i en studentuppsats 2019. I uppsatsen beskrivs sidan som mycket klimatskeptisk. Sidan följs i skrivande stund av 17 tusen personer.

  Klimatbalans använder sig ofta av en diskursiv praktik som ytterligare belyser den här världsbilden, med en klar uppdelning mellan etablissemangets och “folkets” intressen. Genom att dela en viss typ av artiklar, information och skapa memes av motståndare som Greta Thunberg så spär det på den här bilden och polariseringen av att det finns ett “vi och dem” ökar, skriver studenterna i uppsatsens slutsats.

  Att den här typen av felaktig klimatinformation sprids snabbt i sociala medier är ett problem. En av Bloombergs slutsatser är dock att om Facebook nu istället skulle börja hantera den här typen av felinformation och låta korrekt klimatinformation spridas på plattformen skulle det helt kunna förändra nuvarande bekämpning av klimatkrisen då fler skulle få kunskap om de enorma hot som klimatförändringarna innebär.”

  https://supermiljobloggen.se/nyheter/falsk-klimatinformation-sprids-snabbt-pa-facebook-utan-att-foretaget-hanterar-problemet/

 45. foliehatt

  BG, ”44
  Hahaha – Anna Nyquist som har skrivit artikeln som du länkar till, har kokat soppa på en osmaklig röra av ingredienser.
  Bland annat skriver hon:

  ”Det är ett omedelbart hot, och det faktum att de inte ser det gör mig arg. […] Vi har enorma bevis nu för att många stormar, översvämningar, orkaner, cykloner har förvärrats av klimatförändringarna, säger Naomi Oreskes, professor i vetenskapshistoria vid Harvard och medförfattare till Merchants of Doubt, en bok om klimatvetenskap”

  Utan att presentera de ”enorma bevisen”, så klart, som vanligt.

  Hon skriver också att till och med Greenpeace har kommit med klagomål till Facebook angående deras brist på censur av CAGW-kättare. Som om Greenpeace var något sanningsvittne och inte den rabbiata, effektsökande, narcissistiska, och våldsförhärligande sammanslutning av omogna ungdomar som den verkligen är.

  Kul läsning. Tack för länken. Obetalbart!!

 46. #35 Lennart Svanberg
  Du skriver ”Den här webbplatsen representerar det Sverige jag älskar: fri debatt, respekt för meningsmotståndare och sökande efter sanningen. ”
  Kan bara hålla med! och vi hjälps åt att hålla fanan högt!

 47. Wojciech Waligórski

  Mycket bra och genomskådande analys.

  Allt detta visar att Maurice Strong’s önskan att avveckla västerlandet ”genom att täppa till avgasröret” pågår i full fart.