Öppen Tråd

galileo

Galileo Galilei visste hur det var att köra huvudet mot en överlägsen religiös makt. När makten har fått för sig något om hur världen fungerar så kan inget rubba den övertygelsen. Drygt hundra år efter att Galileos förargelseväckande bok om jordens rörelse lättade dock bannbullorna något, men tilläts publikation endast i ett censurerat skick. Inte förrän 1992 erkände påve John Paul den II att kyrkan hade felat mot Galileo. Det gäller att ha tålamod!

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  En bild som genast för tankarna till vad både solen och atmosfären har berätta för dem som haft möjlighet att utnyttja de för dagen mest aktuella vetenskapliga källorna.
  Länken till Galileo Galilei var mastig. Det vore verkligen intressant att få skåda in i framtiden och uppleva vad den tidens Wikipedia skriver om dagens ”stjärnforskare”.

 2. Gabriel Oxenstierna

  Kan kanske nämna det även här, hade en krönika publicerad igår på Det goda samhället, inspirerad av Lomborgs artikel i SvD om hur klimatisterna larmar om domedagen. Önskar god läsning!

  https://detgodasamhallet.com/2021/12/17/gastskribent-gabriel-oxenstierna-domedagen-ar-lagom-nara/

 3. Gabriel Oxenstierna

  Patrik Engellau hade f.ö. en klarsynt artikel med klimatrealistiskt anslag häromdagen på DGS:

  https://detgodasamhallet.com/2021/12/13/patrik-engellau-lyssna-pa-vetenskapen/

 4. Rolf Mellberg

  Johan Montelius hade ett utmärkt inlägg om kärnkraft nyligen. Jag vill dock komplettera lite här.

  Thorcon jobbar hårt med att bygga Molten Salt för Indonesien. D.v.s bygga kraftverk i Sydkorea på pråmar och bogsera dom till Site. Grafit modererade d.v.s. termiska. Lars Jorgenson (norsk ättling) är deras talesman.
  https://youtu.be/azzp0i0BnQ8

  Seaborg Technologies i Köpenhamn kör samma koncept med den enda större skillnaden att även moderatorn är i flytande form, smält NaOH.

 5. Mats Rosengren

  Jag tittade på Tony Hellers

  https://newtube.app/TonyHeller/B3AQ2Zn

  där den höga sommartemperaturen 38 deg C i den Sibiriska staden Verkhoyansk vid latitude 67.5 N diskuteras. Tony kommenterar att Fort Yukon i Alaska vid latitude 66.6 deg N hade det ungefär lika varmt den 6 Augusti 1922! Vid minut 1:20 visar Tony ett diagram som visar att det är den arktiska regionen som erhåller den mesta solenergin vid midsommar. Det gjorde mig intresserad och jag skrev snabbt ett datorprogram för att kolla detta mer i detalj. Och visst stämmer det, solen står visserligen lågt men detta kompenseras mer än väl av midnattssolen.

  Inflödet av solenergi per ytenhet på jordytan är cos(ang) * 1.3608 kW/m**2 där ”ang” är vinkeln mellan riktningen till solen och lokala zenit, givetvis under förutsättning att denna vinkel inte är större än 90 deg och solen är nedanför horisonten. Solens energiintensitet på avståndet 1 AU (avståndet mellan jorden och solen) är1.3608 kW/m**2 .

  Vid midsommar har solen elevationen 23.4 deg relative jordens ekvatorplan. För en ort vid latitude 23.4 står solen precis i zenit vid middag och solen är över horisonten under 13 timmar och 26 minuter. För en ort vid latitude 67 är ”ang” vid middag 67 – 23.4 deg = 43.6 deg och vid midnatt 113 – 23.4 deg = 89.6. Energitillförseln per ytenhet under ett dygn är alltså tidsintegralen av cos(ang) under ett dygn multiplicerat med 1.3608 kW/m**2 .
  För en ort med latitude 23.4 deg är denna tidsintegral över 24 timmar (alltså under de 13 timmar och 26 minuter för vilka ”ang” är mindre än 90 deg) 0.35 * 24 timmar. För en ort vid latitude 67 är denna tidsintegral över 24 timmar 0.37 * 24 timmar. Vid nordpolen där man har en konstant ”ang” av 90-23.4 deg blir motsvarande värde cos(66.6) * 24 timmar = 0.40 * 24 timmar.

 6. Sten Kaijser

  Hej Mats #5

  det är naturligtvis rätt att ”vid den tiden på året” får höga latituder mer solenergi om himlen är klar.

  Det brukar påpekas att jorden är längre från solen just efter midsommar än andra tider på året, jag noterar dock att det är under en ”längre tid” eftersom sommarhalvåret är längre. En fråga är om södra eller norra halvklotet får ”mera solenergi”.

 7. Ivar Andersson

  Från dagens tidning:
  Det blåsiga dygnet medförde även pressade elpriser på den svenska marknaden, åtminstone jämfört med vad som varit normalt den senaste tiden. I Sydsverige, elområde 4, kostade elen i torsdag 117 öre per kWh.
  6 december producerade svensk vindkraft bara knappt 36 000 MWh. Då kostade elen i syd rekordhöga 300 öre i snitt över dygnet.

  Med vindkraft är numera 117 öre per kWh billigt när man satsar på den billiga vindkraften. 🙂

 8. Lars Thorén

  #7
  Det konstiga är att svenskar är så fogliga och trogna överhet. När skatter, avgifter och byråkrater står för hälften av bränsle-och elpriser och när elproducenter påstås konkurrera på marknaden lägger de flesta sig uppgivet platta. Föreningen Svenskt Landskapsskydd remissvar till Energimarknadsinspektionens rapport visar att det inte är fri marknad som råder när det gäller elproduktion:
  Ett elcertifikatssystem som ger verksägarna ca 1.000.000 kr per vindkraftverk per år i 15 år
  • Den lägsta fastighetsskatten
  • En kvotplikt som tvingar konkurrenterna att avstå från produktion
  • Vindkraftsel har alltid företräde i nätet och kan alltid säljas
  • Staten tar inte ut moms på den arrenderade marken
  • Extra pengar för att skynda på ansökningsprocesserna
  • Stöd till kommunerna för att göra planer för vindkraftsutbyggnad
  • Fyra vindkraftssamordnare vilka arbetar över hela landet
  m.m m.m

  Men svensket verkar tycka detta är ok eller totalt hjärntvättad. Citat ur artikeln: ” Fredrik är även han orolig över hur framtiden ska te sig. Men så tänker han till.

  – Allt det här kanske bara är bra! Det är dags för en förändring. Om vi ska göra en omställning till förnybar el tycker jag att den delen som går till skatt på de här pengarna ska gå till bidrag för till exempel solcellsinstallationer nästa år. Då skulle det i alla fall kännas bättre att lätta på plånboken, säger han.”
  Arma folk!
  https://nt.se/nyheter/artikel/r2p7gwvj

 9. Joachim Andersson

  Journalistkåren visade åter igen sin ”partitillhörighet ” förra helgen. Nästan alla partier hade utspel om det höga elpriset. S var som vanligt oförstående för vanligt folks umbärande. V,L,SD,M och och lite hos C såg bekymmer men MP slapp självklart några frågor från MSM. Det gäller att inte ge avgrundspartiet någon negativ publicitet nu när valet närmar sig.

 10. Rolf Mellberg

  #5 Mats

  Intressant kommentar men jag anser att större delen av alla s.k. extremväder som vi ideligen bombarderas med, bör – mer än något annat – relateras till att stabilare (låsta) jetströmmar verkar vara vanligare nu än tidigare. Detta kopplat till en försvagad polar vortex.
  Om det antagandet är sant så ser jag två huvudmisstänkta orsaker.
  1) Global uppvärmning ( som i oklar omfattning kan vara orsakad av CO2) Denna uppvärmning leder bevisligen till svagare temperaturgradient mellan polerna och varmare breddgrader vilket rimligen borde kunna inverka på jetströmmarna.
  2) Att solen har blivit mer passiv vilket via en mängd tänkbara/okända mekanismer kan tänkas påverka jetströmmarna.

 11. Mats Rosengren

  #6 Sten Kaiser
  ”om himlen är klar”.
  Jordens atmosfär utgör bara ”ett ytterst tunt skikt” i jämförelse med jordklotets dimension. Vad som händer med solenergin i detta skikt är komplicerat, detta är ”atmosfärens fysik” som ju utgör hela ”meterologi-vetenskapen”. Vad jag diskuterar är solenergin som TILLFÖRS en region, INKLUSIVE DESS ATMOSFÄR, från världsrymden. Soleffekten vid markytan är en annan sak, den dämpas av atmosfär och moln etc. Vad man dock säkert kan säga är att ju mer solenergi som tillförs en region (med tillhörande atmosfär) ju varmare blir det. Att sedan beräkna ett ”brake even” tillstånd där det utgående energiflödet matchar det ingående är en annan sak! Detta är alldeles för komplicerat för att teoretiskt kunna beskrivas i detalj, det är denna olösliga uppgift som har givits till IPCC. Eftersom det är en myt att männikan kan kontrollera klimatet med sina CO2 utsläpp är det inte så allvarligt att denna mekanism inte kan förstås i detalj.. Det är bara att anpassa sig till de klimatförändringar som alltid pågått under flydda tider och som vi också kommer att ha i fortsättningen!

 12. BENNY Wiktorsson

  Alla vägar leder till Wallenberg oavsett vilken idioti man pratar och de profiterar alltid med några av sina företag och speciellt bankerna då. Det är Wallenberg (tillsammans med andra närbesläktade finansfamiljer) som ställer ut de räntebelastade skulder som finansierar all hysteri i världen. Man vet dessutom oftast vad som kommer hända i.o.m att man har kontroll inom så många brancher men viktigast är informationsteknologin/nätverken. De är spindeln i nätet punkt slut.

 13. Håkan Bergman

  #6, 11
  Vad jag förstår så är det väl nästan aldrig klar himmel över polerna sommartid så det mesta av solenergin hamnar i atmosfären. Till råga på allt kan det vara klar himmel sett rakt upp men molnighet som ökar mot horisonten, där solen står, eftersom moln också har utbredning i höjdled. Man kan jämföra med våra moderna bildskärmar där betraktningsvinkeln bestäms av hur tunn man kan göra matrisen som tänder och släcker pixlarna.

 14. Simon

  #12 Benny
  Helt korrekt!

 15. Eskil Kjelkerud

  Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta
  Grön vätgas betyder inte att vätgasen har grön färg utan något annat oklart vad.
  Förnybar energi betyder något annat oklart vad. (med förnybar energi kan man bygga en evighetsmaskin, perpetuum mobile)
  Klimatutsläpp betyder inte utsläpp av klimat utan något annat oklart vad.
  Fler floskler finns.
  Är detta ett nyspråk, särskilt framtaget för att minska individens förmåga att tänka fritt och kritiskt?

 16. Mats Kälvemark

  OT
  I nedanstående blogginlägg presenterade Evert A. och jag ett informationsunderlag på tema Klimat respektive Energi. Sammanlagt 66 bilder.

  https://klimatupplysningen.se/hur-sprider-vi-kunskap-om-klimat-och-energi/

  Vi tog till oss synpunkter från kommentarerna och har nu uppdaterat de berörda bilderna. I nedanstående länk når ni dem.

  https://klimatupplysningen.se/foredrag-mtr/

 17. Rolf Mellberg

  Fy va orättvist, från Ö-vik kunde man se ovanliga och vackra stratosfärsmoln nyligen, men inte här från Östergötland.
  https://spaceweather.com/

 18. Mats Rosengren

  Ett intressant bidrag från Jim Steel om hur de politiska intrigerna med all kraft förhindrar att information som kan avslöja ”Klimatbluffen” blir bekant. Att detta praktiseras i ”Social Media” vet vi ju alla men att dessa kriminella påtryckningar med samma kraft riktas mot professionella vetenskapliga tidskrifter som utsätts för ren utpressning hade jag inte klart för mig

  https://www.youtube.com/watch?v=p_ihQsyq0jc

  Jim Steel har bara 629 abonnenter (om inte också detta är ett falsarium?) Jag har nu abonnerat och jag uppmanar alla att sprida information om hans kanal!

 19. Sören G

  Uttrycket ”klimatutsläpp” som synonym till utsläpp av koldioxid har valts som ett sätt att demonisera gasen koldioxid. Folk ska tro att den är farlig, rentav giftig.
  Då kan man attackera företag som inte tillräckligt snabbt sänker sina koldioxidutsläpp. Att åtgärderna får förödande konsekvenser för både energi-försörjning och ekonomi bortser man ifrån, eller är okunniga om.
  Det är i vilket fall som helst gott om tid att få fram tekniska lösningar innan halten blir för hög, eller att de fossila bränslena tar slut.

 20. tolou

  Min syn på den globala temperaturen grundar sig på strålningsbalansen och främst den värme som lämnar jorden via polerna. Alltså inte primärt uppvärmning utan egentligen avsaknad av avkylning. Denna balansgång är ju helt avgörande och var den s.k växthuseffekten bör ha allra störst påverkan.

  Jag tänker mig att luftmassorna i de övre delarna av atmosfären bestämmer hur mycket energi som överförs till övre atmosfären för att sedan lämna jorden, i likhet med att lyfta locket på en kastrull eller behålla locket på.

  När t.ex en Sudden Stratospheric Warming (SSW) då ersätter den kallare luften högt upp i stratosfären blir det samtidigt kallare vid markytan. Liknande en process som i en ”lava-lampa” där bubblor av varmare vätska sakta stiger samtidigt som kallare vätska sjunker till botten, lite kaotiskt slumpmässigt liksom.

  Men om man kan öka förståelsen för dessa processer kan man nog förstå jordens energibudget och utvecklingen av den globala temperaturen bättre.

  Det kan då kanske handla om molnbildningen vid polerna eftersom utstrålningen hindras effektivt av moln och helt dominerar effekten av solinstrålningen på högre breddgrader, eller vindar i de övre luftlagren som hindrar varmare luft att stiga.
  Och ju varmare polerna är desto större blir ju energiförlusten ut från jorden så det borde ju vara självreglerande ändå.

  ”Lava-lampan” (Arktis) eller SSW kan följas här:
  https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/stratosphere/temperature/70mb9065.png

 21. Sören G

  Apropå Annie Lööfs okunskap om Gustav II Adolf skriver man på ledarplats i Gotlands Allehanda (M) att politiker hela tiden måste tolka erfarenheter från det förflutna för att kunna hantera de dagsaktuella vägvalen.
  Många av problemen som Sverige har hamnat i kan få sin förklaring i bristen på historia: Misshandeln av skolan och av lärarprofessionen, avvecklingen av stabil energiförsörjning, nedläggning av det civila försvaret, avvecklingen av jordbruket och därmed av självförsörjningen. Listan på hur svenska politiker fatta beslut utan hänsyn till historiska erfarenheter kan göras lång.

 22. L

  Nu har vi ett nytt värmerekord på Island enl SMHI.

 23. stig morling

  Jo, Sören G #21 Den gode Alf Ahlberg varnade för två människotyper: ”Den historielösa människan” och ”Massmänniskan”, ja hon som sjunger ”We following the leader”!
  Salve
  Stig

 24. Göran S

  Kan starkt rekommendera att se Björn Gillbergs video han är mycket bra och sågar vind och MP jäms med fotknölarna och han kärnkraftsmotståndaren har vänt och slår numera ett slag för kärnkraften.
  Hans beräknade antal snurror där han bara räknar på effekt bör multipliceras med tre när man talar om erhållen energi. Då blir siffrorna ännu mer groteska för denna intermittenta kraft.
  Vind levererar 15-30% av installerad effekt medan ett kärnkraftverk levererar c:a 90%
  (7500-8000 timmar/år)
  Gillberg ett kändisansikte utåt att ta höjd bakom! Se den!
  Även alla seglare bör se den, i mitten, med havsbaserade snurror runt hela kusten!
  29. Björn Gillberg – Vindkraften, elhysterin och elbristen hotar välfärd…
  https://youtu.be/CJcIXznbsV4

 25. Marocko planerar en massiv solenergisatsning som skall försörja Europa med el. Kommentarer?

 26. sibbe

  Stig:
  ju,enkelt, min kära Watson.
  Här vankas det EU pengar, och framförallt tyska sådana.
  För sådär15 år sen så startade Tyskland ett program som kostade åtminstone 10 miljarder €. En del av pengarna försvann med Gadaffi, en annan i ett svart hål, antagligen i ett tysk sådant. Det var förrän Kina övertog solpanelproduktionen. – O)ch det han de fortfarande momnopol på. Ytterliggare ett exempel för hur sdumma våra politiker är…

 27. sibbe

  -Jag utgår att ni förstår att elen skall dras ända till Luleå och Uleåborg och skall betalas av oss, och ingen annan…

 28. Lasse

  Inget att häpna över:
  https://notrickszone.com/2021/12/17/sweden-mean-autumn-temperatures-show-nothing-alarming-is-happening-climatewise/

  SR visade en rapport som SMHI tagit fram för Jämtland:
  https://catalog.lansstyrelsen.se/store/35/resource/11
  Ca 1 grad varmare i snitt, främst mindre kallt.
  Tidigare sommar i alla fall.
  Vad kan det bero på? Ingen som anar? 😉
  Klimatnödläge??

 29. #25 Stig Rosenlund

  kommer i morgon 🙂

 30. Fredrik S

  stig rosenlund, #25

  Vore det inte bättre att förse sig själva och övriga Afrika med el?

  Men det finns nog ingen som vill stå för denna kostnad.

 31. tty

  #17

  Det svenska namnet är ”pärlemormoln”. De kräver både mycket låga temperaturer i stratosfären och stående vågor bakom t ex fjällkedjan för att uppstå.

  De består av vatten eller av en blandning av vatten och svavelsyra, och det kanske intressantaste med dem är att vattenångan inte anses vara upptransporterad från troposfären, utan uppstå genom oxidation av metangas till vattenånga och koldioxid.

 32. #4 Rolf Mellberg

  Mycket intressant, visste att de arbetade med Indonesien men inte att de kommit så långt som till att faktiskt bygga reaktorer. När de väl visar alla att det fungerar så kommer länder stå i kö.

 33. tty

  #26, 27, 29

  Det knepiga med solenergi är att det bara fungerar på dagen, och i synnerhet vid middagstid. Det innebär att för storskalig användning måste en avsevärd del av energin lagras för senare användning. Det gäller inte bara natten, utan även sena eftermiddagar då elbehovet är som störst.

  Den enda lagringsmetod som hittills visat sig fungera i praktiken, åtminstone i liten skala, är smältsaltlagring, d v s att man hettar upp salt till en temperatur av ca 300 grader och sedan använder smältan för att generera ånga till en ångturbin. Nackdelarna är att det blir dyrt och ger låg verkningsgrad (med så låg ångtemperatur kommer man inte över ca 30%). Dessutom har det som sagt bara provats i rätt liten skala och bara med termisk solenergi, alltså modell speglar som koncentrerar solljuset för att smälta saltet. Och det har varit långtifrån problemfritt.

  Det skulle i och för sig kunna fungera även med fotovoltaisk solenergi, men verkningsgraden blir ännu lägre eftersom det blir ännu en energiomvandling i kedjan.

  Med högre temperaturer, om man t ex använder flytande aluminium eller smält kisel som värmelagrare kan verkningsgraden förbättras, men det är tekniker som på sin höjd befinner sig på laboratoriestadiet idag.

  Dygnslagring av energi fungerar däremot alldeles utmärkt för varmvatten och fjärrvärme, och det används i stor skala i många svenska kommuner. Dock torde behovet av fjärrvärme i Sahara vara begränsat och att transportera varmvatten från Marocko till Sverige inte problemfritt.

  Om EU absolut skall satsa på solenergi i Marocko vore nog det vettigaste att använda den för framställning av ammoniak/konstgödsel. Marocko har ju dessutom en mycket stor del av världens fosforittillgångar.

 34. Paul Håkansson

  Azelio med 32 425 ägare bara hos Avanza så finns det en enorm övertro på att det ska fungera. Jag är själv ytterst tveksam men vore intressant med input från kunniga på forumet.

  ”The game-changer in renewable energy storage

  Combining an innovative storage design with well-established power production technology, Azelio has developed a renewable energy storage solution providing around-the-clock clean power. Our cutting-edge engineering is transforming the future of clean energy.”

  https://www.azelio.com

 35. Lars-Eric Bjerke

  #8 Lars Thorén
  ”Ett elcertifikatssystem som ger verksägarna ca 1.000.000 kr per vindkraftverk per år i 15 år.”

  Källkritik? Spotpriset i år för elcerifikat är nära noll. ”Forwardpriset” till 2024 ligger mellan 1,5 och 1,9 SEK/MWh. Ett 3 MW vindkraftverk får därför en elcertifikatsubvention av max 3 * 0,4 * 8760 * 1,9 = 20 000 SEK/år
  https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/statistik/kraftlaget/aktuellt-kraftlage-sverige-veckorapport.pdf

 36. Lars-Eric Bjerke, jo, så är det. Det viktigaste för bloggen är att vi kastar oss över fel, oklarheter och trams. Tack!

 37. tty

  #34

  Det är inget orimligt koncept. Smält aluminium som värmelager och en Stirlingmotor som driver generatorn.

  Men det är verkligen inte någon enkel teknik. Kom ihåg att det tog United Stirling och Kockums 20 år att utveckla den 75 kW Stirlingmotor som driver de svenska ubåtarna.

  Och att ett så mekaniskt och termiskt belastat system skulle gå 30 år utan underhåll är naturligtvis nonsens. Jag skulle också vilja veta mer om hur värmen överförs från värmelagret till Stirlingmotorn.

  Kockums har visst utvecklat en mindre Stirlingmotor om 25 kW för just denna typ av tillämpningar. Kanske är det den som skall användas?

 38. Gabriel Oxenstierna

  34,37
  Ja, man undrar vad den totala verkningsgraden är i detta system, finns något utsagt om det? Hittade inget på deras hemsida…

  Får intrycket att detta kan fungera i småskaliga tillämpningar, men att det kan bli problematiskt att skala upp för att serva t ex en stor vindkraftspark.

 39. # 36 Eilif. # 35 Lars-Eric B Jag anser att elcertifikat är fullständigt meningslösa. Det tar jag mig rätten till. Jag vill definitivt inte betala ett korvöre till vindkraftverk. Jag kastar mig gärna över alla idiotiska saker som miljöpartiet ligger bakom. Det är en av bloggens viktigaste uppgifter. Eftersom dom fram till för några veckor hade regeringsmakten ( trots att dom med nöd och näppe kravlade sig över fyra procent) att genomföra alla sina idiotiska förslag.

 40. Paul Håkansson

  37,38

  Ja tanken är alldeles utmärkt och ur den synvinkeln är det jätteintressant, problemet är precis som ni säger verkningsgrad, underhålls- och driftskostnader samt andra kostnader vid installationsprocessen mm.

 41. Hans H

  #37 tty

  Idén med saltsmälta respektive aluminium bygger väl på konceptet att handskas med små volymer av vätska.

  Är det orimligt att istället räkna på ett medium med måttlig ”värmekapacitet per temperaturstegring per volymsenhet” men stora flöden ner till ett stort – mycket stort – välisolerat värmelager på marken där ånggenerering äger rum?

  Dowtherm tål 400 grader. Ett operationsområdet mellan 300 och 400 grader är väl ok nog för ånggenereringen – och kommer naturligtvis kräva stora flöden/stora pumpar. Men blir de ogörligt stora? Känd och beräkningsbar teknik ur underhållssynpunkt åtminstone

 42. Jonas

  Ny artikel:

  ”Little Ice Age abruptly triggered by intrusion of Atlantic waters into the Nordic Seas”

  https://www.sciencedaily.com/releases/2021/12/211215142052.htm

  https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abi8230

 43. Håkan Bergman

  Paul Håkansson #40
  Men varför använda solel för att lagra värme när man kan lagra solvärmen direkt, med betydligt högre verkningsgrad?

 44. Håkan Bergman

  Snapshot av vinden när elen i södra Sverige kosta över 5 kronor:
  Sverige 1061 MW
  Danmark 440 MW
  UK 774 MW
  Tyskland land 2171 MW hav 111 MW
  Och det lär väl inte se bättre ut för holländarna.
  Britternas vindkraft är till 40 % havsbaserad och nu vill våra vindkraftskramare bygga havsbaserad vindkraft i samma vindbälte som våra grannar i söder, vad är det för fel på dom?