Kina vinner det teknologi relaterade försörjnings kriget

obama o kina

De fleråriga viktiga geopolitiska och geoekonomiska frågorna i konflikten mellan nationalstaterna om tilldelning av knappa kritiska naturresurser har åtminstone under de senaste 30 åren påverkats dramatiskt av den nuvarande vågen av globalisering av ägandet och av naturresurser, främst i Afrika och Sydamerika. Vilket har gynnat Kina. Kinas mål om självförsörjning av naturresurser, teknik och industriell tillverkning, med det uttalade syftet att uppnå totalt oberoende från resten av världen, är på god väg till framgång.

Kina har kombinerat en sammanhängande industripolitik, baserad på det ovan angivna målet, och har gett den politiken en drivkraft som man kallar ”kapitalism med kinesiska särdrag”, som visar sig att inte vara vinstcentrerad utan en nationell målcentrerad kapitalism.

Ett resultat av det kinesiska målet har inneburit nedgången för Nordamerikas och Västeuropas dominans som världens industriella tillverknings- och tekniska innovationscentrum. Samma kinesiska konsumentmarknad för tillverkade varor, som orsakade en högkonjunktur för västerländska OEM – tillverkare (Original Equipment Manufacturer) har nu omdirigerats för att gynna den kinesiska inhemska OEM – tillverkningen, genom att flytta produktionen till Kina så att den inhemska konsumtionen gradvis kan ersättas av behovet på exportmarknaderna.

Västerländska politiker saknar nödvändig förståelse för försörjningsekonomi. Det bästa exemplet på misslyckandet i det västerländska tillvägagångssättet är den hotande och onödiga energi- och effektfattigdomen som skapar ett politiskt tema för en stor fara som kallas klimatförändringar. En ”kris” som används för att försöka manipulera konsumenternas efterfrågan genom begrepp som bland annat kallas ”ren förnybar energi”, ”grön förnybar energi” och ”grön ekonomi”.

Ingenstans finns det ett bättre exempel på detta än den nuvarande politiska manin för till exempel elektrifieringen av transportsektorn. Självutnämnda ”experter” och ”analytiker” förutspår trygg marknadspenetration för elbilar och elfordon under det kommande decenniet och långt därefter. Men dessa förutsägelser kommer inte att kunna uppfyllas när de analyseras genom förstoringsglas av vad som är känt om tillgången, tillgängligheten, volymerna och ekonomin för avlagringar av de kritiska teknologimineralerna och metallerna som skulle behövas finnas för att sådana förutsägelser ska kunna genomföras varaktigt och hållbart. Ytterligare riskanalys och riskvärdering åtminstone av elproduktionen, eldistributionens sårbarhet samt elanvändningen är en absolut nödvändighet.

Cirka nittionioprocent av världens transporter går nu på oljebaserade bränslen, vars distribution är universell och välbeprövad. Detsamma kan absolut inte sägas om den oerhört sårbara eldistributionen.

De senaste erfarenheterna efter de ”extrema” väderhändelser, som bränderna i Kalifornien, orkanen Ida i Louisiana med efterföljande översvämningar i New York och New Jersy har två saker gemensamt; en är att de skylls på ”klimatförändringar”; och en andra sak, som inga medier tycks ha märkt, är nämligen att alla dessa händelser dramatiskt har minskat eller eliminerat elkrafts flödet till konsumenterna i de drabbade regionerna, inte bara genom att minska produktionen utan främst genom att påtagligt störa distributionen av elkraft.  Hur skulle till exempel ”gröna” räddningstjänster med eldrivna brandbilar och ambulanser på ett helt säkert sätt kunnat fullgöra sin uppgifter utan tillgång till tillförlitlig och kontinuerlig elproduktion? Svaret är helt kort, att de kommer att tvingas förlita sig och alltid måste förlita sig på fossilt drivna fordon. Föreställ dig ytterligare att sådana bränslen och fordon sannolikt blir betydligt dyrare på grund av de ökade kostnaderna (på grund av minskning av utbudet av minskad efterfrågan).

Varför är de människor, främst i rika västländer, som är mest alarmistiska om koldioxidutsläpp och klimatförändringar så emot nödvändig gruvverksamhet samt användningen av den bästa möjliga teknik för elproduktion, som har största möjlighet att bidra till en varaktigt hållbar utveckling?

Hur kommer nödvändiga mineraler för metaller som ex. vis stål, aluminium, kobolt, koppar, nickel m. fl. att brytas, raffineras kontinuerligt utan tillgång till pålitlig elektrisk baskraft? Sådana elkrafts flöden kan inte skapas eller upprätthållas av solpaneler och vindkraftverk. Paradoxalt och ironiskt nog måste gruvdrift mångdubblas samt baskraftsproduktion av kärnkraft måste ökas dramatiskt för att upprätthålla och säkerställa elkrafts behovet för produktionen av bland annat kritiska teknologimineraler- och metaller vilket erfordras för att kunna förverkliga det ”gröna” samhället. Notera även att utan en stadig ökning av koppar produktionen, som förädlas elektrokemiskt och smälts i elektriska ugnar, inte kan bidra till någon ren eller grön energiomvandling.

Kina producerade bl.a. 85% av världens raffinerade REE-produkter år 2020 och levererar 90% av den globala marknadens REE-magneter (för motorer) samt kontrollerar nu 72% av den globala koboltraffinerings produktionen. Kinas globala produktion av litiumjonbatteriers katod material 2019 var 61 % och 86% av naturlig och/eller syntetisk anod material medan 100% av naturlig grafit anoder gjordes i Kina.

Men det finns naturligtvis ett alternativ! Elektricitet för värme, luftkonditionering, hushållsmaskiner, belysning och transport mm. kan tilldelas genom privilegium, det vill säga ekonomisk samhällsklass. De rika och deras tjänare kommer att ha allt som de behöver och resten kommer helt enkelt att existera i en torr, het värld av vatten- och matransonering. Politiker kommer förresten att betygsättas som de rikas ”tjänare”. Det måste vara vad de västerländska politikerna tycker, för det är den värld de skapar. Den verkliga frågan är: Kommer klimatförändringens ”kris” att kollapsa i ömtåliga demokratier i väst innan någon kommer till insikt utanför Kina.

Observera att Kina, som ända stat, redan har säkrat tillräckliga leveranser av metaller, som behövs för den ”gröna revolutionen” och för att undvika den försörjningskris som nu drabbar industrialiserade västländer.

 

Claes-Erik Simonsbacka, BUREÅ

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Denna information kan inte förmedlas nog ofta! TACK!
  Förhoppningsvis når den en dag igenom den till synes ogenomträngliga censurbubblan, som media och politiker lever och verkar i här i det ”fria” väst.
  En enkel fråga till alla gröna vindkraftsförespråkare. Varför är kineserna intresserade av att bland annat investera i svensk vindkraft?
  Och, varför har Angela Merkel sett till att göra Tyskland beroende av rysk gas och tittar vi väster ut
  – hur i hela friden kan Joe Biden tillåtas att rasera USAs självförsörjning på energisidan.
  Striden om COP26 rasar 😡 i detta nu. BASIC-länderna är oerhört mycket starkare idag än 2009 när de kraschade Köpenhamnsmötet och de leker nu med fallet Boris Johnson.
  Obama sökte ”Change”, fick åtta år, hans träskmedlemmar hade säkrat segern för att kunna fortsätta omställningen. Men, den hejdades av deras hatade överman. Han ”förlorade” dock striden om ytterligare fyra år.
  Västvärldens frihet är hotad, men förlorad?
  Tack än en gång C-E Simonsbacka!

 2. Lars Cornell

  Bra att du tar upp det ämnet Claes-Erik. Johan Rockström och många Mp-partister har ju pekat ut Kina som ett föredöme och att vi måste göra oss av med vår demokrati och i stället införa Global Kommandoekonomi under FN. Kanske de har rätt?

 3. Mats Kälvemark

  Tack Claes-Erik för en väldigt bra analys.
  Kina står vid sidan av och ler medlidsamt åt vårt självskadebeteende i Europa och f.n. också i USA under Bidens presidentskap. På alla områden strävar de extremt målmedvetet mot global dominans med målet att nå dit senast 2049 då de firar 100 år för PRC.
  Nuvarande brist på halvledare som tvingar stora delar av den globala bilindustrin att dra ner på produktionstakten visar tydligt på störningskänsligheten globalt i vårt moderna, komplicerade samhälle. Kina sitter på kontrollknapparna och det är inte CO2-knappen jag menar. Den vrider EU och USA på desperat, men det påverkar inte klimatet eller flödet. Kina svarade 2020 för 31% av de globala utsläppen.

  https://klimatupplysningen.se/den-nya-sidenvagen/

 4. Simon

  Mycket bra beskrivet. Tack!

  Ur gårdagens artikel på KU

  ”När forskarna har sagt sitt får politikerna sista ordet. Ett exempel från arbetet med den senaste rapporten, forskarna skrev: ”många av de mest bekymmersamma effekterna av konsekvenserna av klimatförändringar är i själva verket exempel på dålig förvaltning och underutveckling”, vilket ströks av politikerna.”

  Eftersom man misslyckats med precis allting och nedmonterat välfärden och gjort landet otryggt så förstår man att politiker ville stryka det stycket. Det ger dem fritt spelrum att i stället kunna skylla alla sina tillkortakommanden på klimatet. Följden blir att de praktiskt taget ger sig själva ansvarsfrihet. Rena önskedrömmen för en politiker. Vi ser ju att redan idag är allting annat underordnat klimatet. Medan vi har bombdåd och skottlossningar, mord och klanstrider, åldringsrån och överfallsvåldtäkter runt knutarna så vad gör politikerna?

  I en normal värld skulle detta snarast debatterats, åtgärdats och kommits till rätta med genom kraftfulla åtgärder. I stället sätter sig våra politiker ner i sin sandlåda och har en klimatdebatt. Allt medan Kina samtidigt seglar upp som världens nya supermakt och lägger under sig det som krävs för att vidmakthålla den positionen.

 5. Tack, jätteviktiga rader ingen av etablissemanget förstår och kan eller vill greppa. Det är bara toppen på ett isberg av kritiska problem, och kommer att accentueras illa kvickt om/när vi går in i en verkligt kall period. Tillfälligt eller accelererande. Då blir pandemin vi upplevt bara en västanfläkt av den större stormen och ödesdiger för miljoner/miljarder.

 6. Claes-Erik Simonsbacka

  Kina en stor världsekonomisk makt för bland annat övergången till eldrivna fordon men vad kan konsekvenserna tänkas bli för den sektorn, om Kina skulle upphöra med sin export av kritiska mineraler och kritiska metallprodukter?

  Mvh,

 7. Lasse

  Tack för denna text.
  Kina har allvarliga problem med sin närmiljö , en enorm underutveckling när det gäller luftmiljön.
  Att då satsa på CO2 reduktion förefaller orimligt.

 8. JonasW

  ”Varför är de människor, främst i rika västländer, som är mest alarmistiska om koldioxidutsläpp och klimatförändringar så emot nödvändig gruvverksamhet samt användningen av den bästa möjliga teknik för elproduktion, som har största möjlighet att bidra till en varaktigt hållbar utveckling?”

  Jag tycker det är karakteristiskt för alarmisters sätt att tänka. De tror att de skapar ett bra samhälle genom att säga nej till allt som de uppfattar som dåligt.
  Problemet är att de säger nej till verkligheten, och ja till önskedrömmar (fossilfritt stål, vindkraft, …).

  Det går att göra så ett tag, men inte hur länge som helst.

 9. Rolf Mellberg

  Tack för denna intressanta redogörelse.

  Jag vill dock komplettera och nämna att det område där Kina kan få möjlighet att totalt utklassa resten av världen är kärnkraft generation 4, särskilt med Molten Salt Reactors som kan nyttja Thorium (eller för vissa reaktorvarianter – gammalt avfall från dagens reaktorer) Här kan man se mer om detta:
  https://www.youtube.com/watch?v=1EFfxMx6WJs&t=18s

 10. Lennart Svanberg

  Stort tack Claes-Erik för denna gedigna riskanalys.

 11. Roland Salomonsson

  Inte nog! Kina köper samtidigt upp brytningsrättigheter och t ex livsmedelsresurser de eg inte behöver. Sannolikt för att hindra resten av världen att använda detta för sin försörjning.

  Ett exempel är att världsmarknaden för livsmedelsråvaror noterat att världen för 4:e året i rad (denna gång märkbart) har avkylts och att skördarna slår fel i massor av länder med normal överskottsproduktion av livsmedel. För ett par månader sedan gick priserna upp med i genomsnitt 40%. Och om några månader är risken hög att priserna ökar ännu mer.
  I detta läge dammsuger redan Kina världen på all livsmedel de kan komma över. Resten av världen får svälta eller underställa sig Kina´s politiska krav.

  Sverige tillhör de länder som är mest utsatt! Här finns ingen beredskap eller tankeförmåga för att hantera någon som helst typ av kris (eller krig).

 12. Ivar Andersson

  Den gröna illusionen om förnybar energi tål inte granskning. Det blåser alltid någonstans och solen lyser alltid någonstans är populära påstående. Men om sol och vind ska vara allenarådande så måste ett världsomspännande elnät byggas upp vilket är helt orimligt. Sunt förnuft är inte den klimathotsreligiösa sektens starka sida.

 13. Robert Norling

  Vi blir alla fattigare – till ingen nytta

  EU-PARLAMENTET POSITIVT TILL KLIMATPAKET, ORO FÖR PRISER

  De stora partigrupperna i mitten av Europaparlamentet gav på tisdagen i stort sitt stöd för kommissionens förslag till klimatpaket, ”Fit for 55”.
  Det framgick vid parlamentets debatt.
  – Allt blir dyrare. Vår ekonomiska existens i Europa kommer att förstöras till ingen nytta. Vi kommer inte att stoppa klimatförändringen, sade Roman Haider från Österrikes frihetliga parti i ID-gruppen.
  Den kristdemokratiska EPP-gruppen och socialdemokratiska S&D välkomnade förslaget från den 14 juli som ska sänka utsläppen av växthusgaser med 55 procent till 2030 jämfört med 1990.
  Liberala Renewgruppen är i stort positiv, men är skeptisk till att utöka handelssystemet för utsläppsrätter (ETS) till transporter och byggnader, sade den franske gruppledaren Pascal Canfin.
  De Gröna ansåg att förändringarna går för långsamt, som utfasningen av gratis utsläppsrätter och av nya fossildrivna bilar, sade den tyska gruppledaren Ska Keller.
  Kommissionens vice ordförande för klimatet Frans Timmermans uppmanade EU-länderna att se till att bördan för klimatomställningen delas jämt i samhället.
  ”Vi kan inte tillåta att den sociala sidan ställs mot miljösidan. Klagomål höjs nu mot att energipriserna stiger. Men bara en femtedel beror på koldioxidåtgärder. Resten beror på brister på marknaden”, sade han.
  EU-länderna kunde ge stöd genom sänkt moms eller direkta stöd till hushåll, sade han.
  Den svenska socialdemokraten Jytte Guteland välkomnade klimatpaketet men sade att inget hindrar parlamentet och ministerrådet från att gå längre.
  Moderaten Jessica Polfjärd sade att det inte räcker med höga ambitioner. Ambitionerna måste också vara genomförbara för företag och människor, där marknadsbaserade lösningar fungerar bäst.
  Ytterkanterspartierna i parlamentet ifrågasatte förslaget under debatten. Dit hörde vänstergruppen, nationalistiska ID-gruppen och konservativa ECR-gruppen.
  De varnade för kraftiga prisökningar för fattiga och försämrad internationell konkurrenskraft för EU-företag.
  De 13 lagförslagen i klimatpaketet ska nu behandlas i vanlig ordning av parlamentet och av EU-länderna i ministerrådet.
  Bland annat skärper förslagen utsläppshandelssystemet ETS för industri- och energibolag skärps. Utsläppen ska minska med 60 procent i stället för 40 procent jämfört med 2005.
  Tilldelningen av gratis utsläppsrätter för stål, aluminium, cement och gödningsmedel fasas ut under tio år från 2026 med en tiondel om året. Även dessa sektorer får köpa utsläppsrätter på auktion.
  Samtidigt fasas en gränsavgift in på koldioxidtung import inom dessa fyra sektorer under tio år. Gränsavgiften behövs för att undvika koldioxidläckage – att produktion flyttar ut ur EU till länder med lägre krav.
  Exportländers koldioxidskatter och system för utsläppshandel ska tas med i beräkningen.
  BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) idag.

 14. Paul Håkansson

  The great reset
  World Economic Forum med Klaus Schwab i spetsen har orkestrerat allt detta. Helt sjukligt att några personer i den översta eliten ska bestämma över alla andra

 15. Claes-Erik Simonsbacka

  Bacanora Lithium accepts Ganfeng’s $391 million takeover offer
  August 27, 2021

  https://www.mining.com/bacanora-lithium-accepts-ganfengs-391-million-takeover-offer/

  Chinese bid for Bacanora ’fails the smell test’
  14 September 2021

  The proposed take-out of Bacanora Lithium by Ganfeng, China’s largest lithium producer, should be blocked, according to UK-based mining executives, politicians and some of Bacanora smaller investors.

  https://www.mining-journal.com/london-to-a-brick/opinion/1417682/chinese-bid-for-bacanora-fails-the-smell-test

  Mvh

 16. Ulf

  Kina satte sig i förarsätet genom lyckas förhandla bort restriktioner för koldioxid fram till 2030. Samtidigt var de väldigt positiva till destruktiva restriktioner på västländer.
  Hur de ställer sig till restriktioner 2030 får vi se. Men troligen behövs det inga för då har vi förhoppningsvis fått in lite mer verklighet i debatten. Men Kina är en vinnare på många sätt.

 17. Claes-Erik Simonsbacka

  Vilka är riskerna för bl.a. världshandel om länder på politisk grund blockerar kinesiska företagsförvärv, i ljuset av Kinas växande globala inflytande?

  Mvh,

 18. Ulf #16,

  Kina hade ett utmärkt förhandlingsläge. Antingen så struntade man i Obamas och EUs tjat, eller också lovade man att börja fundera på saken kring 2030. Väst blev alldeles förtjusta över detta ”resultat” och skrev genast på och stiftade egna lagar som band dem vid masten Detta resulterar i dag i en lång rad stämningar från olika gröna organisationer som pekar på att dessa väststater inte lever upp till sina egna lagar.

  Den omhuldade klimathysterin i Väst har verkligen lyckats binda ris till egen rygg. Och vi röstar på dem gång på gång. Även gamla högerpartier får pisk i valurnorna: Angela Merkel i Tyskland, Boris Jonsson i UK, och nu senast Erna Solberg i Norge. I sann kamizatestil går nu även de svenska M ut med att dom också vill förlora val genom att klä svenskarna i den gröna offerkoftan. Suck!

 19. Sören+G

  Hörde Lövens programförklaring vid Riksdagens öppnande. Klimatet hör till de största utmaningarna som han (vi) står inför sa han. ”Det ser vi när det gäller bränder, extremvärme och översvämningar”. Det är en kommentar som hela tiden reptilhjärnemässigt uttalas i medierna och från politiker.
  Om det blivit fler varma dagar och större nederbördsmängder på enskilda platser så är det så fall osannolikt att det beror koldioxidhalten i atmosfären. Då måste man förklara vilken mekanism som ligger bakom. En mycket sannolikare förklaring handlar om låsta väderlägen, vilka styrs av jetströmmarna. Hur skulle koldioxiden kunna påverka jetströmmarna?
  Jag såg en intervju med en skogsexpert i Kalifornien om skogsbränderna. Intervjuaren försökte med: ”De blir väl vanligare med den globala uppvärmningen?”. Men fick svaret att det absolut inte berodde på det. Det brinner inte mer i varmare klimat. Det handlar om misskötsel av skogarna.

 20. Claes-Erik Simonsbacka

  The Role of Critical World Energy Outlook Special Report Minerals in Clean Energy Transitions : World Energy Outlook Special Report, May 2021

  https://iea.blob.core.windows.net/assets/278ae0c8-28b8-402b-b9ab-6e45463c273f/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf

  Mvh,

 21. TB

  Sören+G: Precis: Det handlar om misskötsel av skogarna. Läs vad Michael Schellenberger, som svängt från av vara klimatalarmist till att nu vara klimatrealist, skriver i sin nya bok INSTÄLLD APOKALYPS med underrubriken Därför skadar miljöalarmismen oss alla.

 22. Adepten

  #17 Claes-Erik Simonsbacka
  Kinas styrka ligger i att ta efter västerländsk teknologi för att sedan förbättra och sälja till underpris.
  Kinas mål är att bli en ledande industrination år 2045. EU, Japan och USA anser dock att Kina använder sig av metoder som missgynnar dem, till exempel företagssubventioner, uppköp av strategiska resurser och påtvingad överföring av utländsk teknologi.
  Instrumenten som ska täppa igen luckor i både WTO:s och EU:s eget regelverk när det gäller kinesiska företagssubventioner, uppköp av strategiska resurser och påtvingad överföring av utländsk teknologi inte fungerar.
  Ju snabbare man river av plåstret, i mening av att snabbt komma till kärnan i budskapet och dess konsekvenser om avtal inte följs, ju mindre blir riskerna för vår världshandeln.
  Väntar vi för länge med det är risken uppenbar att vi blir ett semesterparadis och lydstat till Kina.
  Sverige och EU:s möjligheter ligger istället i att samverka med Japan, USA och andra Västvänliga Nationer.

 23. sibbe

  Nå, ja allt är relativt.
  Så också i Kina. Enligt en hel del av den västerländska ekonomiska pressen så beror bristen på t.ex. halvledare för våra industrier på, att Kina inte längre kan producera för dumpade priser. Fastän de kinesiska anställda får en hungerlön för sitt arbete, så tillverkas det mesta i Kina med förlust. Både för eget bruk, såsom också för exporten .Kinesiska företag kan inte längre leverera eftersom de inte kan betala råvarorna. 10000 tals pråmar väntar utanför hamnarna för att få sin frakt, men -enligt kinesiska meddelanden så kan man inte lasta dessa fartyg på grund av att ett fåtal hamnarbetare är sjuka i Corona. – Att man inte hittar bland miljarder kinesiska jobbare några som kan överta de sjukas jobb låter nog märkligt.
  Det pågår dessutom någotslags räfts och rättegång mot ett stort antal bolagsledare, som förde förut försäljningsintäkter direkt till Hongkong, Singapore och Taiwan. Och det var just därför attKina tog över styret i Hongkong. Alibaba må här räcka som exempel, vars chef Jack Ma och flera Alibaba chefer antagligen häktades. På grund av något Mee Too – ganska osannolikt i Kina. Att Alibaba nu tar bort sin betalnings-app, som styrde förut pengarna via Hongkong, visar att det tydligen finns en omfattande korruption. Ett antal höga utlandskinesiska chefer flydde från Hongkong till Singapore och sen vidare till Taiwan, eftersom de singaporianska myndigheter inte ville vara inblandade.
  Dessutom håller Kina på att överta kontrollen över flera företag som etablerade sig in Kina, eftersom dessa företag ägs enligt lag av nån kines som har 50 + 1 % av aktierna. Än sålänge små företag som ville tillverka för kineser i Kina, men som nu kommer att tillverka i Kina för export till oss.
  Dessutom har Kinas största fastighetsbolag, som byggde de flesta molnskrapare i storstäderna längs med kusten, jättestora finansiella problem. De flesta av dessa byggnader byggdes med lån upp till 100 %, och försäljnings samt hyres intäkterna räcker inte till räntorna längre. Bolaget heter Evergrade och tycks ha byggt upp ett snöbollssystem. Ett stort antal byggen är halvfärdiga, och arbetet är inställt. Bolaget har 3,8 miljoner anställda som inte fick lön sen en tid tillbaka. Vem räddar bolaget? Dess ägare Xu Jiayin har inte setts på en tid.
  Så, Xi har nog en hel del problem. Det ryktas dessutom om tendenser från lägre partimedlemmar om att få i gång en ny kulturrevolution. Kanske igång satt av Xi själv?

 24. JonasW

  Jag kan rekommendera boken:

  ”Dragons at your door”, skriven av Zeng och Williamsson.

  Den handlar om hur Kina (kinesiska staten?) tänker beträffande marknadsstrategier. Målet är tydligt – man vill vara marknadsdominerande i de segment man valt ut. Boken beskriver vilka strategier man använder (bl.a. uttrycket ”cost innovation” = samma pryl men billigare).

  Boken trycker på att Kina inte alls är nöjda med att massproducera billiga varor. De vill vara teknikledande på avancerade varor.

  Vet inte om detta är ett problem eller något positivt. Det är i och för sig positivt om ett land vill driva teknikutveckling.

  Däremot verkar Svenska regeringen inte speciellt intresserad av hur vi ska utveckla vår konkurrenskraft genom teknik.
  De är fullt upptagna med att minska den globala koldioxidhalten … samtidigt som Kina bygger kolkraftverk.

 25. En annan

  Kan varmt rekomendera denna bok om Kina och dess utveckling fram till idag;
  https://bookis.com/se/books/clive-hamilton-den-dolda-handen-hur-kinas-kommunistiska-parti-underminerar-2020?campaignid=11143187195&adgroupid=106521053702&adid=465904646543&gclid=EAIaIQobChMIs73l-un-8gIVpkaRBR04eA0GEAQYASABEgI0M_D_BwE
  Lånade den på bibblan för ett tag sedan, mycket upplysande om deras strategi att underminera västs ekonomi!

 26. PatrikK

  Ikväll ska Erica Bjerström sabla ner Elsa Widding i Aktuellt. Jag orkar inte titta på eländet (har inte tillräckligt med blodtrycksmedicin hemma).

 27. Brutus

  OT : SVT har kommit med nytt nyhetsbrev ”Granskning: Så sprider klimatskeptiker falska uppgifter på nätet.” Experter : Erik Kjellström, Gustav Strandberg, Line Gordon, Rickard Gyllencreutz, Markku Rummukainen. Oneliners och halvminutsvideos. Folkupplysning?

 28. Karl Eider

  #26

  Ja, här kan man läsa om eländet. Erika bygger halmgubbar och körsbärsplockar vilt. Man skulle kunna tro att det är henne själv som hon beskriver.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-sprider-klimatskeptikerna-osanningar-pa-natet

  De farhågor, som här på bloggen diskuterats, om Erikas och Svt:s avskyvärda arbetsmetoder har med all tydlighet bekräftats.

 29. Simon

  OT #28 Bra, ju mer tid och energi dom lägger på en fråga som Svenska folket prioriterat ned till förmån för verkliga och upplevda problem i samhället, desto snabbare gör dom sig själva irrelevanta. Det är bara att tacka och ta emot. 🙂

  Det lär bli många arbetslösa från SVT vid regeringsskiftet 2022.

 30. Lars Cornell

  OT men viktigt och just nu.
  Erika Bjerström svarar Elsa Widding,
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-sprider-klimatskeptikerna-osanningar-pa-natet

  Det är dags med en JO-anmälan av SVT som inte följer sitt uppdrag om opartiskhet, allsidighet och saklighet, eller hur?
  Jag klarar inte av det ensam, men vi är många som kan hjälpas åt.

  Här visas ensidigheten i att författaren Maths Nilsson tillåts framträda. Men åtta författare som nämns av Klimatuppkysningen.se har inte tillåtits framträda.

  Public Service VD Hanna Stjärne ansåg i en SvT debatt att en gräns var överskriden när politiker granskar Public Service. Så kan man givetvis se det. Men kan också se situationen från andra hållet att det är politikers skyldighet att ingripa när Public Service inte följer sina föreskrifter och när vi har en Granskningsnämnd som inte fungerar.

  ”Även kulturminister Amanda Lind (MP) har reagerat mot SD:s krav. Medierna ska granska politikerna – inte tvärtom! Det är en av grundstenarna i en demokrati”, skriver hon på sin Facebooksida.

  Men SVT granskar inte politikerna inklusive FN utan har blivit politikernas megafoner. När Public Service inte följer sina föreskrifter och när vi har en Granskningsnämnd som inte fungerar är det politikers skyldighet att ingripa.

  SVT:s vd Hanna Stjärne reagerar starkt mot att Sverigedemokraterna krävt att cheferna för SVT och SR ska kallas till kulturutskottet.
  ”Det är en gräns som har passerats, när man vill kalla publicister direkt till riksdagen för att stå till svars för en enskild publicering. Det är anmärkningsvärt och jag har inte hört talas om något liknande i Sverige”, skriver hon i ett uttalande, rapporterar Dagens Nyheter.

  Men Hanna Stjärne, SVT följer inte sitt uppdrag om opartiskhet och allsidighet. Hur anser du H. Stjärne att ett sådant brott mot SVTs uppdrag skall hanteras?

  SVT och dess journalister har inte rätten att uppträda hur som helst. Prioritet har deras skyldighet om allsidighet och opartiskhet och den delen av uppdraget uppfylls inte.

  Med dagens inslag har Erika Bjerström manifesterat sig som Sveriges värsta ljugtrut och just henne har du H. Stjärne utsett till chief. klimatreporter. Det är ett brott mot Public Service uppdrag som saknar motstycke.

  Erik Kjellström, Gustav Strandberg, Line Gordon mfl som anlitas av SVT representerar inte vetenskapen utan är charlataner och domedagsprofeter i politikerns tjänst. SPM som SVTs journalister regerar till är inte ett dokument grundat på vetenskap utan på FN-politikers agendor. Det getnskapliga materialet finns på
  IPCC-AR5 och AR6
  clintel.org
  klimatuppkysningen.se
  https://klimatupplysningen.se/vetenskap-2/vetenskapligt-rad/
  https://klimatupplysningen.se/lank-lastips/litteratur/
  mm.

 31. jensen

  Författaren Maths Nilsson och andra klimatexperter ser att klimathotsskeptiker vinner mark och deras påståenden letar sig in på ledarsidor och etablerade medier.
  Dessutom: statistisk säkerställd ökning av antalet klimathotsskeptiker

  Fortsätt så!

 32. Simon

  Elsas video nr 40 uppe.

  https://www.youtube.com/watch?v=O43yGtWQP9c

  Än en gång har SVT fel när dom påstår att den är bortplockad.

  Många självmål på SVT nu.

 33. Björn

  Det märkliga är att inga av våra politiker tycks förstå vad dimension och kvantitet innebär. Sveriges 0.12% emission av CO2 jämfört med Kinas nästan 30% och världens i övrigt, borde få våra egna politiker att fundera kring vad jämförelsen kvantitativt innebär. Hur vi än anstränger oss att få ned den antropogena emissionen, märks det inte globalt. Men det som märks och kommer att märkas, är att vår transportsektor och elproduktion kommer att sluta fungera och därmed hela vår välfärd. Det är ju politisk inkompetens i kubik!!!

 34. Brutus

  #33 Björn ; Visst är det märkligt. Är det Sveriges minko? Sverige som humanitär stormakt, Sverige skall leda utvecklingen etc. Landet börjar nu bli en visa i omvärlden. Integrationskris, klanutveckling, begynnande energikris, landskapsförstörelse genom stora vindkraftverk etc. Politikereliten ser det som att de skall gynna världen, men bjuder t ex sina gamla armbågen. Perverst. Nuvarande ansats med att avveckla kärnkraft, bygga väderberoende kraftgeneratorer av tveksamt värde och samtidigt öka på efterfrågan på elenergi genom hybris, Northvolt, subventionerade datahallar etc är en ekvation som haltar och ej går att lösa. Så visst, Björn, inkompetens av hög dignitet samt högmod.

 35. En annan

  Vissa människor som är trygga och har det bra gillar skräckfilmer, andra som kämpar för att överleva förbigår sådant trams. Att jorden bara skulle gå under om 10 år om vi inte lyssnar på SVT och deras sk. experter, dessutom i en gigantisk uppvärmning, snälla ge dess omedelbar psykoterapi, eller spärra in dom, för här i landet har vi större problem med handeldvapen och annan koldioxidbelastande verksamhet, missade SVT den belastningen på samhället? Eller försöker ni dribbla bort korten, SVT?

 36. En annan

  Om en sådan kulturgigant som Jörn Donner hade medverkat i SVT-studion hade han frågat vem som sytt deras kläder, vad dom hade för bilar samt frågat varför dom inte bodde i utanförskapsområdena själva…Därefter hade han tänt en cigarett och blåst röken rakt i huvudet på programledaren samt kallat denne inkompetent och kommit undan med det !

 37. Paul Håkansson

  Detta är alldeles utmärkt. Jag har tidigare föreslagit att varje uttalande från SVT och Erika bjerström skall komma upp som en artikel här. Hennes uttalanden och påståenden skall sedan nagelfaras i kommentatorsfältet. Detta kommer att vara en väldigt uppskattad tilldragelse för gemene man.

 38. Simon

  Med tanke på vad avsnitt 40 handlar om. Varför tycks SVT inriktat sig på just det avsnittet? Programmet handlar om att Bern-modellen kan vara fel och att Salby-modellen är den korrekta. Det är nog här som skon klämmer ordentligt för SVT. Som i all hast kallar in rödstrump…förlåt stödtrupperna.

  Inte undra på att SvT nu är nervösa. Dom har ju gått all in och satt hela sin trovärdighet, ja kanske till och med sitt existensberättigande (kom ihåg, ”sakliga och opartiska var det”) på spel genom att satsa hela förtroendekapitalet om tillhopa 8 miljarder kr på att Bern-modellen är korrekt. Korthuset svajar nu betänkligt.

  Slutklämmen av Elsa är direkt lysande. Varför påstår man ibland att haven försuras av våra fossila utsläpp om man samtidigt bygger sitt resonemang på en modell som menar på att all fossil koldioxid stannar i atmosfären?

 39. foliehatt

  Hahaa – kvinnan är ju debil. Har hon inte ens läst de svar som Elsa lämnade???
  Textversionen på Svt avslutas med en emaillänk och den uppmanande texten – ”Hittat språk- eller faktafel i texten? Skriv och berätta.” Fast det är enklare att berätta för dem vad de fick rätt

  Seriöst – så utgör det som publiceras på sidan rena lögner, eller om man vill vara snäll – total felrepresentation av vad ett interviewobjekt har svarat på frågor. I och med att Elsa har publicerat konversationen så framgår detta klart och tydligt. EB har avlossat ett helt magasin i sina egna fötter. Några kulor träffar också hennes chefer. Det här kommer att bita dem på deras rumpor.

  TIlltaget är så urbota korkat självdestruktivt att det blir till humor.

  EDIT: Elsa – de råd du fick om att inte ta några inspelade interviewer var mycket insikts-, och värdefulla, Denna kvinna är kapabel till allt möjligt fantasifullt och verkar helt gränslös. Sådana människor är bäst att hålla på armlängds avstånd.
  BONUS – nu har du fått fullt med gratismaterial till ytterligare ett avsnitt.

 40. foliehatt

  Chefskapet på Svt/SR lämnar uppenbarligen mycket att önska. Journalister som bedriver åsiktsjournalistik tillåts att propagera för sina hjärtefrågor helt utan att ifrågasättas – vad det verkar.

  Antingen har EB aldrig redovisat underlaget från Elsa – deras kommunikation – och cheferna aldrig begärt att få se det. Eller så har hon redovisat kommunikationen och cheferna blundar för de lögner som EB kokar ihop utifrån dessa.

  För två år sedan var den en kvinna på ekot som publicerade ett femtontal inlägg om hur orättfärdigt hennes islamistiska pojkvän behandlades av svensk säkerhetspolis. Hon glömde i farten att nämna att han var hennes pojkvän….
  Samma flata chefskap utövades då som nu.

  Ge mig tillbaka rätten att rösta med fötterna.

 41. OT Nyss på aktuellt fick Hultman spy galla över ”klimatförnekarna” och dom som sprider tvivel. Och att vi är sponsrade av oljebolagen. Vill säga till Hultman, jag kan tänka själv. Läste Gunnar Fredrikssons recension av Brunos bok (i aftonbladet) Askonsdagsmåltiden 1999, for direkt till LTU och lånade boken, vilket jag gjort många ggr, det inspirerade mig till fortsatt läsning i klimatfrågan. Samtidigt läste jag Mullis bok som öppnade mina ögon om vad IPCC var. Började läsa den här bloggen för 13 år sen. Plus en massa böcker och vetenskapliga artiklar. Hultman ska alltså representera vetenskapen. Han är patetisk, men fick vara i aktuellt i nästan 10 minuter. Direkt efter inslaget med Hultman så visade man bilder från årets första snöfall i Övertorneå och Kiruna. Hade velar höra Hultmans syn på den tidiga snön kopplat till global uppvärmning.

 42. jax

  #41 Daniel Wiklund
  Snö i september går ju numera under beteckningen extremväder. Såg idag i DN hur de beskrev att meteorologerna nu skulle börja berätta om hur vi orsakar extremväder.
  Mitt minne av den tidigaste dan som det snöat här i Luleå kommer från sextiotalet. Jag ramlade med cykeln i snömodden och skrapade fotknölen. Än idag har jag ärret kvar. Kommer ihåg datum för att det var på min systers födelsedag den 14/9, alltså idag. Då var det väder nu är det extremväder 🙂

 43. Matsa

  Lite surrealistiskt att höra Erika B lista påståenden som klimatskeptiker brukar dra fram. Listan toppas av att koldioxidhalten i atmosfären inte ökar. Vem är det som driver den tesen? Ingen vad jag vet. Jag kan inte ens påminna mig om att jag någonsin hört någon använda det ”argumentet”.

 44. Magma

  Man brukar sig att all publicitet är positiv … skulle inte förvåna mig om fler besökare hittar till Elsa, Klimatupplysningen och liknande webbsidor, efter Erikas bidrag med att marknadsföra och visa vägen …

 45. Staffan Lindström

  42

  31/8 2003 21:30-tiden Botkyrka, Södertörn, söder om Stockholm: Ett smalt band av regnskurar har passerat och sedan uppklarning och ishalka!!!! I augusti i Sörmland. En polisman konstaterade lakoniskt att det väl var ”ovanligt tidigt”……

  9/9 1977 Mitt på em 15-16 kanske Jag far med buss mot station i fvb mmot Sthlm Blöta snöflingor slår mot vindrutan… Från tåget sedan norr om Sundsvall såg snö på stugan halvannan timme senare (=1,5)
  Sommaren 1977 var ju mkt kall ibland
  Mitten av juli en dag Sthlm 5-
  10.
  Grader..,.mobil kass FN…

  jag gjorde vapenfri tjänst på Sandö

 46. Simon

  Erika Bjerström medger ju själv i nedanstående intervju att ”fakta är inte så viktigt när det gäller klimatförändringar”

  https://www.hn.se/nyheter/hemma-är-också-bra-1.3655963

 47. Ulf

  Angående Kina så är de ett stort hot mest pga krav på andra länders underkastelse, främst deras närmaste grannar.
  Hotet är väl snarare att många i västländerna vill göra oss alla till övervakade kineser.
  https://www.dn.se/insidan/hur-stora-uppoffringar-kravs-for-ett-fossilfritt-sverige/

 48. Ulf

  Jag förutsåg Bjerströms drag till 100 procent. Det beror inte på att jag är synsk utan på att hon är så extremt förutsägbar.

  Så vad kan göras? Ja det bästa är förstås om man kan få en hedervärd journalist att granska Bjerström och resten av nedsvärtningsjuntan, Nilsson, Hultman mm.
  Detta vore förstås ett jätteskop för en journalist, men kräver ett osedvanligt starkt mod för att genomföra. Att få det publicerat kan nog bara ske i en tidning med enormt mod, kanske Svd.

  Det andra är att publicera hela utbytet mellan Bjerström och Elsa. Detaljerna i en bilaga. Ingen orkar alls läsa de långa svaren.
  Istället en proffsig sammanställning med tonvikt på alla Bjerströms överdrifter som hon inte svarat på.

  Det tredje skulle kunna vara en anmälan. Samtidigt handlar det väl mest om att Bjerström utelämnar fakta och kokar soppa på en spik i artikeln. Programmet gitter jag inte se. Blir för mycket av dumheter att smälta.

  Det fjärde är om man kan få opinionsbildare som t ex Lena Andersson eller andra modiga personer att kommentera fusket.

 49. Katarina

  Ericson i ubbhult ”Jag anmäler SVT till Medieombudsmannen samt begär rättelse av SVT”

  https://www.ericsoniubbhult.se/

 50. Claes-Erik Simonsbacka

  Dr. Stephen Leeb: Beginning of a New Age of Currencies
  15 sep. 2021

  Utdrag:
  ”Tom Welcomes Dr. Stephen Leeb, financial author, wealth manager, and newsletter publisher, back to the show. Stephen discusses China’s imminent plans to launch a digital currency. Initially, it will be used domestically but they plan on taking it international by basing it on a basket of currencies. He believes there will also be a gold backing. It should be simpler to use than the existing monetary system and he expects a lot of countries to adopt this system. A gold backing to this currency will be crucial as the world is tired of the existing US dollar system.”

  ”Commodities are increasingly crucial for society and a lot more copper is going to be needed. Energy will continue to be incredibly important to the world. The world isn’t going to accomplish what is needed under the US dollar system.”

  ”Climate change has become a religion and there are severe risks with limiting the oil and gas business. We will need to use a lot of fossil fuel energy to build out renewables. He has serious concerns about the policies surrounding climate change. These policies will have dramatic impacts on the population and the economy. We are creating an economic crisis via flawed policies.”

  https://www.youtube.com/watch?v=p-bcJwoXf5s

  Mvh,

 51. Lars Kamél

  Kina kommer då i alla fall inte att vidta några klimatåtgärder. Klimatforskare och makthavare i det landet vet mycket väl att det inte pågår några ovanliga, onormal och oroande klimatförändringar. Kinas ledare kanske låtsas planera klimatåtgärder, men det är bara ett spel för gallerierna. Och kanske för att lura de fakta- och vetenskapsförnekande klimatorganisationerna i väst. Organisationer som Kina kanske finansierar i hemlighet? Det är ju bra för Kina om västländer föröder sin ekonomi för att åtgärda ett inbillat klimathot.
  Inslaget i Aktuellt förmådde jag inte titta på. Jag får ta och tänka på mitt blodtryck. Det gick ändå att förutspå vilken ton, och vilken brist på saklighet och opartiskhet, det skulle ha. Om Granskningsnämnden hade varit oberoende, i stället för kontrollerad av miljö- och klimataktivister, borde det anmälas dit. Men nu är det ingen mening, utom som en markering.

 52. Claes-Erik Simonsbacka

  The Resilience of the Rare Earth Supply Chain
  16 September, 2021

  ”Last week the Global Rare Earth Industry Association hosted one of the most meaningful and important webinars on rare earths in recent memory: How resilient is the Rare Earth Supply Chain?”

  ”First Leslie Liang of Wood-MacKenzie (previously known as Roskill) presented the current state of the physical market in rare earth.”

  ”In essence, the situation is, that China could provide all the permanent magnets the world will need on its quest to go carbon neutral. The challenge for China would be access to sufficient quantities of rare earth raw materials.”

  ”However, this is our view, the current political situation denies China access to rare earth raw materials. This inevitably leads to a rare earth raw material squeeze, which ultimately will disable sufficient global output of permanent magnets.”

  ”Then Gaius King of Fox-Davies shared the results of years of diligent, excellent research, evidencing that neither in rare earth or permanent magnets the world can produce even remotely enough rare earths to meet agreed climate goals, which are enshrined in international agreements and relevant national regulation.”

  ”The current raw material squeeze on China would develop into a full-blown crisis in the near term.”

  ”No current junior miner project could fill the yawning gap, it would be simply too late already.”

  Mvh,

 53. Claes-Erik Simonsbacka

  Energy transition could see mineral demand run ahead of supply by end of decade
  17 Sept 2021

  ”The IEA said in a May report that by 2030, global lithium and cobalt supply could meet only half of their forecast demands, and copper production could fall 25% short of consumption.”

  ”Lithium, nickel, cobalt and manganese are vital for batteries, as are rare earths for wind turbines and electric vehicle motors. Large amounts of copper and aluminum are required for electricity networks and transmission lines. Solar panels are not mineral intensive, but the sheer scale of their future capacity means plenty of additional demand for copper, silicon and silver, according to Kim.”

  ”An electric car takes six times the mineral inputs of a conventional car — 210 kg/vehicle (463 lb) versus under 50 kg. An offshore wind plant requires 13 times more mineral resources than a gas-fired power plant — 15.5 mt versus 1.2 mt.”

  ”Where processing goes, the level of concentration is even more visible with China’s strong presence across the board: the country processes 40% of all copper, 35% of nickel, just under 60% of lithium, almost 65% of cobalt and 85% of all rare earths, according to the IEA.”

  https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/metals/091721-energy-transition-could-see-mineral-demand-run-ahead-of-supply-by-end-of-decade

  Mvh,

 54. Claes-Erik Simonsbacka

  Kinesiska exportprodukter av t.ex. sällsynta jordartsmetaller har en momssats (VAT en typ av konsumtionsskatt) på 13%. Kinesiska exportpriser är alltså ett riktmärket för utländska producenter av bl.a. sällsynta jordartsmetall produkter och faktiska även icke-kinesiska tillverkare, vilket i själva verket gör inköpskostnader för sällsynta jordartsmetaller 13% högre utanför Kina, jämfört med inuti Kina.

  Detta är Kinas politik, som gäller för all kinesisk export av vad som helst. Produkter med lågt mervärde har inte momsåterbetalning vid export och produkter med högt mervärde får 13% momsåterbetalning vid export.

  Denna Kina politik är själva anledningen till att de västerländska ekonomierna urholkas, det är alltså roten till handelsfriktionerna och till de importerade ländernas industriers minskade konkurrenskraft.

  Mvh,

 55. Claes-Erik Simonsbacka

  The China Effect on Metals, and, on Metals related, Share Prices
  SEPTEMBER 22, 2021

  ”Perspective is the key to objective valuation. There are three global Metals’ market classes; base metals, such as iron and aluminum; precious metals, such as gold, silver, and the platinum group metals; and critical technology metals, such as copper, lithium, cobalt, and the rare earths, in descending order of value to society. Today the majority demand for the physical metals in all three classes comes from China, which now accounts for nearly 60% of the physical demand for all metals!”

  https://investorintel.com/market-analysis/market-analysis-intel/the-china-effect-on-metals-and-on-metals-related-share-prices/?print=print

  Mvh,