Vetenskapliga artiklar som bekräftar att klimatmodellerna överskattar uppvärmningen

Det har kommit (åtminstone) två stycken granskade (peer-review) vetenskapliga artiklar som visar att klimatmodellerna kraftigt överskattar uppvärmningen och att de inte heller förutser förutser den vertikala profilen (höjdled) i atmosfären korrekt. Dessa två artiklar är:

En mer detaljerad sammanfattning på engelska av dessa två artiklar kan man hitta på Judith Currys blogg.

Båda artiklarna har studerat hur olika klimatmodeller har simulerat temperaturen i det tropiska bältet runt jorden för historisk tid. Den andra artikeln har även studerat motsvarande för hela jorden. Med historisk tid menas då tid som redan har förflutit och gemensamt för många av dessa modeller är att de anser att historisk tid är fram till 2014. Detta är anledningen till att dessa två artiklar använder data fram till 2014 för att validera hur väl klimatmodellerna har simulerat den uppmätta temperaturen.

Den första artikeln visar bla följande bild för trenden i temperaturen:

erlab9af7f1 lr

De röda intervallen visar medel av 48 olika klimatmodeller som har simulerat båda hav och atmosfär och de blå intervallen visar medel av 28 olika modeller som har använt uppmätta havstemperatur men simulerat atmosfären. De svarta linjerna är uppmätta temperaturer.

Anledningen till att man har delat upp perioden i två delar, före 1998 och efter 1998, är att ozon-halten minskade före 1998 och ökade efteråt. Ozon-halten har en kraftig påverkan på den stratosfäriska temperaturen (dvs den övre delen av figurerna).

Man kan tydligt se att de modeller som använt uppmätta havstemperaturer ligger närmare uppmätta data. Men man kan också se att klimatmodellerna kraftigt överskattar uppvärmningen i troposfären (nedre delen) och överskattar nedkylningen av stratosfären (övre delen) främst från 1998 och framåt.

Den andra artikeln har inte på samma sätt studerat höjdprofilen utan istället fokuserat på lägre troposfären och mittre delen av troposfären. Nedanstående figur finns i den artikeln:

ess2617 fig 0003 m

De fyra figurerna visar olika klimatmodellers trend i rött och uppmätta temperaturer i blått för hela jorden (global) och tropiska bältet (tropics) med nedre troposfären (Lower Troposphere – LT) och mittre troposfären (Mid Troposphere – MT). Tidsintervallet är 1979 till 2014. Även här är det tydligt att klimatmodellerna överskattar uppvärmningen kraftigt både för det tropiska bältet och även globalt.

Sammanfattning

De flesta klimatmodeller kan inte korrekt beräkna den uppvärmning vi hittills har sett utan modellerna överskattar uppvärmningen kraftigt. De klimatmodeller som kan använda sig av uppmätta temperaturer för haven lyckas bättre än de som simulerar även haven. Därför är det troligt att klimatmodellerna är minst lika dåliga på att förutse framtiden som de har varit att simulera historien. Speciellt som de då inte har tillgång till uppmätta värden att korrigera modellerna med.

Man kan också fråga sig varför det behövs så många klimatmodeller. Man borde kunna utse en modell som simulerar klimatet bäst. Men i de flesta vetenskapliga sammanhang inom klimatvetenskapen brukar man använda sig av ett medel av ett stort antal modeller. Om alla klimatmodeller har samma systematiska fel blir medelvärdet fortfarande lika fel.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  ”Om alla klimatmodeller har samma systematiska fel blir medelvärdet fortfarande lika fel.”

  Just precis Magnus!

  Två fel blir ju inte ett rätt.

  Annat med riktiga data – där fler mätningar ger bättre medelvärden. Klimatmodellerarna kanske har läst pek som baserats på riktiga uppmätta data och kopierat det där med att beräkna medelvärden? lite grand som Feynman beskrev så målande i sitt utlägg om ”Cargo-cult science”

 2. Slabadang

  Foliehatt!

  Med andra ord verkligheten är markerad med blått eller svart medan SVTs och politikernas vanföreställningar är markerad med rött?

 3. Slabadang

  Magnus C!
  Ska vi uppskatta sannolikheten för att dessa studier tas upp i nästa Aktuellt eller Rapport? Jag hävdar att sannolikheten ligger i nivå med Al Gores uppskattning av havsnivåhöjningarna .. var det typ 10 m eller 30m?

 4. Slabadang

  Happer måste nicka förnöjt?

 5. Simon

  Som jag förstår saken så använder alla IPCCs modeller Bernmodellen. Är den modellen felaktig så kommer alla klimatmodeller att visa fel. Det var ju bland annat just det här som Elsa ville framföra i det youtube-avsnitt som SVT felaktigt påstod hade plockats ner.

  https://www.youtube.com/watch?v=O43yGtWQP9c

  Jag kan inte undgå att få intrycket att Bernmodellen är skapad för att påvisa det man önskar. IPCCs uppdrag var ju inte att ta reda på vad som orsakade klimatförändringar, utan att ta reda på hur människan orsakar klimatförändringar. I det avseendet passar ju Bernmodellen som hand i handske. Det är svårt att komma ifrån.

  Varför inte köra några klimatmodeller och använda Salbys modell i stället? Den tycks ju korrelera betydligt bättre mot verkligheten.

 6. Lennart Bengtsson

  De artiklar som Magnus Cederlöf refererar till berör endast verifikation av klimatmodellberäkningar. De har därför inget att göra med eventuella framtida resultat. Följaktligen har man använt OBSERVERADE värden av växthusgaskoncentrationen. Bernmodellen berör kolcykeln i klimatsystemet och fördelningen av koldioxid mellan atmosfär och hav och används vid simuleringar av den FRAMTIDA koncentrationen av koldioxid i atmosfären. Det kritik som i vissa kretsar förs fram mot Bernmodellen i Sverige beror på att man inte beaktat de naturliga koldioxidflödena.
  Därtill är det ingalunda så att alla klimatmodeller har samma fel av det slag som John Christy publicerat.

 7. Lars Thorén

  Mycket intressant, Magnus! På samma sätt som klimatet modellerades ozonhålets utveckling av Molina 1974. Utan några uppmätta data eller experiment. Genom teorin som la grunden till ett Nobelpris låste man alla andra förklaringar till påverkan av ozonlagrets täthet. Genom att avveckla det av människan tillverkade freonet (har Kina gjort det?) skulle ozon”hålet” snart täppas till. Vilket det inte har gjort sedan avtalet slöts 1987. I själva verket har det inte påverkats ett enda dugg! Nu menar forskarna att rester av freon finns kvar i luftlagren och att det kan dröja till 2060 innan minskad påverkan sker. Plus minus ett decennium. Solvindar, vulkaner och andra naturliga utsläppskällor räknades inte in i modellerna. Vilket känns igen från klimatmodellerna.
  https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/monthly/climatology_09_SH.html

 8. Lasse

  Tack Magnus Cederlöf

  Dessa grafer visar det som CERES data kan visa.
  Willis E har lekt länge med dessa dataserier och fått en intressant inblick som han gärna sprider på ett lättillgängligt sätt här:
  https://wattsupwiththat.com/2021/09/12/surface-radiation-balance/
  Negativ temperaturrespons på ökad instrålning-en perfekt termostat!

 9. Magnus Cederlof

  #6 Lennart Bengtsson
  Jag förstår inte riktigt din kommentar. Om man använder observerade värden för koldioxidhalten i de historiska simuleringarna och man naturligtvis inte kan använda dessa värden för att simulera framtiden, så är väl klimatmodellerna sannolikt ännu sämre än vad dessa data har visat?

 10. Lennart Bengtsson

  Thoren 7

  Här kan Du se att CFC har minskat år för år sedan 1997!

  https://gml.noaa.gov/aggi/aggi.html (tabell 2)

  Varför inte kolla fakta först.

 11. JonasW

  Tack Magnus,

  Jag tycker att poängen i ditt inlägg är att du visar att modellerna de facto räknar fel.

  Hörde ett uttryck som jag gillar:

  ” När man presenterar en mätning så tror ingen på det, utom den som gjorde mätningen.
  När man presenterar en beräkning så tror alla på det, utom den som gjorde beräkningen”

  Förstår absolut att det finns många som inte tror på beräkningar, men innebörden i uttrycket är ju att den som gjort datorberäkningar vet hur instabilt det är. Speciellt i en modell med många parametrar och ekvationer.

 12. Lars Thorén

  #10
  Storleken på ozon”hålet” var det jag beskrev.

 13. foliehatt

  Lennart Bengtsson, #10
  jag tror snarare det var ozonhål som Lars Thorén avsåg. Dvs den här länken t.ex. https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/
  vilken – om det var det LT menade – stöder hans argument.

 14. Magnus Cederlof

  #11 JonasW:
  Mycket träffande uttryck. Det ligger mycket sanning i det!

 15. Sten Kaijser

  Tack Magnus,

  du gör ett ovärderligt jobb när du tar fram vetenskapliga artiklar. Dels visar du därmed att det fortfarande går att få ”klimatrealistiska artiklar” publicerade i vetenskapliga tidskrifter,
  dels ger du klimatrealister här underlag för privata samtal.

 16. Lennart Bengtsson

  foliehatt 13

  Jag förstår inte din argumentation. Vad jag hänvisar till är de fakto regelbundna mätningar av CFC!

  Magnus 9

  Kommentaren var specifikt riktat mot inlägg som hänvisade till Bernmodellen (se 5)

  När det gäller John Christys artiklar så kan man inte utgå från att dessa är korrekta. Det stora skillnaden som idag finns mellan UAH och RSS gör mig något tveksam. Ett problem är interpolationen mellan ett antal olika satellitmätningar. Personligen anser jag nog att ERA5, speciellt efter 2000, är mer tillförlitligt fastän även ERA5 kräver utförlig utvärdering . Däremot utesluter jag inte att flertalet modeller kan ha systematiska fel i övre atmosfären och att tropisk konvektion kan ge för hög uppvärmning.
  Hur som helst alla observationssystem visar en markant global uppvärmning de senaste 40 åren och nästan alla skillnader faller inom mätnoggrannheten. Se vidare mina figurer 24 och 25 i ”Vad händer med klimatet”

 17. Torbjörn

  Tack Magnus för ett utmärkt inlägg
  Tyvärr är det inte bara klimatmodeller som överskattar uppvärmningen, det gör även de satellitmätningar som görs.

  Finns det ett inbyggt fel i beräkningen av temperaturen också?
  Kanske något att titta närmare på?

  NOAA gör en sammanställning över klimatet varje år sedan 1997 ”Global Climate Report”

  Jag vet att de ändrat modell genom åren senast 2009 tror jag, men det borde inte finnas någon anledning att justera historiska data 5-10 gånger på 20år.

  När 2005 års rapport kom ut så var 2005 och 1998 lika varma, dock finns det två olika modeller, en som visar en anamoli på 0,58C och en på 0,62C (som de även anger som anamoli för 1998).

  Vid 2010 års rapport är 2010 och 2005 de varmaste åren med samma anamoli 0,62C

  Vid 2015 års rapport är 2015 varmast med 0,9C och 2010 är 0,2 kallare

  År 2020 är 0,05C varmare är 2015 står det i senaste rapporten

  Om man skulle se till skillnaden mellan åren borde 2020 endast vara 0,25C varmare än 1998 års värde 0,62 (samma värde som 2010 f.ö.)= 0,87, men den anges till 0,98 i rapporten.

  Lite justeringar gör susen om man alltid söker högre temperaturer

 18. Sten Kaijser

  Hean j Lennart,

  när det gäller mätningar med satellit är det nog bra om det finns oberoende system. Til viss del kan de väl avstämmas mot ballongmätningar eller andra direkta mätningar direkt i troposfären.

  När det gäller Lars Thoréns påstående om ozonhålet så anger du att halten ”freoner har minskat”, men det var nog precis det LT menade Gaserna minskar men ozonhålet finns kvar — eller med andra ord, var det verkligen freonerna som orsakade ozonhålet?

 19. Magnus Cederlof

  #16 Lennart Bengtsson
  Mitchell använder sig av just ERA5 i sin validering och även där stämmer modellerna väldigt dåligt.
  Det är ingen som ifrågasätter att temperaturen har stigit de senaste 40 åren precis som de gjorde i början av 1900-talet. Men däremot finns det ingen accepterad teori om varför landområdena har värmts upp så mycket mer än troposfären i övrigt. En del av förklaringen tror jag ligger i att alla temperatur-rekonstruktioner använder sig av GHCN-databasen för landmätningar. Och denna databas är av mycket tveksam kvalitet.

 20. Torbjörn

  #10 Lennart Bengtsson
  Kan vi lita på dessa siffror, eller har de också ett systematiskt fel inbyggt?

  https://gml.noaa.gov/aggi/aggi.html

  Har väldigt svårt att tro att ”Global Radiative Forcing (W m-2)” ökat från 1,7 år 1979 till 3,183 år 2020

 21. Lasse

  Denna figur är värd en betraktelse.

  https://149366104.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2021/08/longterm-change-surf-absorb-emission-II-720×592.png

  Den borde väl vara central i modellbyggarnas verkstad?

 22. johannes

  #13
  Det ser ut som om ozonätarna har en förkärlek till bara sydpolen.
  Vad vet vi om ozonets historia där? Nada, Vi har ju precis börjat mäta och har ingen historia.
  Men det är väl som med temp och pH i haven på 1700-talet. Man bara helt enkelt vet tvärsäkert.

 23. Bernt O

  Vad IPCCs modeller med hockeyklubba och allt stämmer bra med i verkligheten är den tilltagande klimathysteri som drabbat en stor del av världens folk.
  Inte så mycket mer. Besvärligast har man det i rika, bortskämda länder som Sverige där varje ovanlig väderhändelse är början till slutet. T.o.m. ALLA värmeböljor tas numera med i statistiken över de ”femfaldigade naturkatastroferna”!

 24. Björn

  Sten Kaijser [18]; Ja, precis som att man kan ifrågasätta freonernas orsak till ozonhålet, kan man ifrågasätta om antropogen CO2 är orsak till den globala uppvärmning som har varit. Det handlar om olika hypoteser om orsak och verkan, vilket nuvarande klimatforskning inte objektivt vill diskutera.

 25. jensen

  SVT är bra konstigt. Riktigt bakvänt egentligen.
  Koncentrerar sig på att baktala skeptiker till hypotesen i stället för att som bas för diskussion ägna sig just åt hypotesen, med intervjuer med olika företrädare för orsaker till klimatförändringar.

  I programmet ägnades stor del till direktintervjuer med alarmistiska s.k. klimatexperter, men inga direktintervjuer med vetenskapliga klimathots-skeptiker.

  Man undrar hur stor del av åskådarna, som insåg SVT´s bedrägliga hantering. Och framför allt hur programansvariga seriöst försvarar verksamheten.
  Var finns drivkraften till att följa SVT´s sändnings-stadgar.

 26. johannes

  #23
  Vem har skämt bort oss?
  Vi har inte stuligt vår tillvaro från naturbarn någonstans.
  Så vitt jag vet är det egenprestation.

 27. Håkan Bergman

  Det måste finnas en orsak till den här paniken. Det är mycket som står på spel, varmt och gott runt köttgrytorna, tänk om dom börjar ana att dom inte får sitta kvar där så värst länge till? Många ekonomier klarar inte en covid-vinter till, vad gör man då?

 28. foliehatt

  Lennart, #16,
  se inlägg #18

 29. #23
  ..”Man undrar hur stor del av åskådarna, som insåg SVT´s bedrägliga hantering.”…

  Jag hoppas och tror att många av aktörerna underskattar vanligt folks förmåga och vilja till att ta till sig fakta. Fler och fler genomskådar MP och SVT/SR. Inte minst då elräkningen dimper ner alltmer betungande med en accelererande takt i ökningen:
  https://elen.nu/

 30. foliehatt

  Alvar Nyrén, #29
  ja, om man kunde beställa väder så vore en svinkall vinter med snorhöga elpriser i SE3 och 4 det absolut bästa som kunde ske i landet – vintern innan det stundande riksdagsvalet.

  Ibland behöver verkligheten påminna sig med lite åtföljande smärta för att folk ska inse att sagor och utopidrömmar inte utgör hållfasta grunder att bygga ett välfungerande samhälle på.

  Jag tar gärna en smäll i plånboken i vinter – om det kan leda till att Mp åker ur riksdagen så att landet kan påbörja ett återtåg mot den devis som vårt elsystem tidigare hade – Effekt enligt behov, stabilt och relativt billigt.

  Vi får dessutom en del bonus vad gäller andra frågor, om vattenmelonerna inte klarar 4%-spärren.

 31. Bernt O

  #26 #27
  Allt är relativt. En covid-vinter är ändå inget bredvid en vulkanisk vinter och vi är lite bortskämda på det området – som med så mycket annat. Tänk om Laki på Island smäller av igen riktigt ordentlig, vissa tecken tyder ju på att det snart är dags igen.
  Vissa länder har det FÖR bra. Vid senaste farsot dog folk som flugor, försvagade av ett långt krig.
  Nu, med covid 19 dör folk försvagade av ”vällevnad”!
  Bortom hörnet lurar ännu större faror. Häromkvällen såg jag den svenska filmen SISTA SKÖRDEN – SVT PLAY – den vore något för agronom Rockström och Greta och andra planetskötare!

 32. Simon

  Eftersom IPCC numera anser RCP8.5 vara orealistiskt så borde väl detta samtidigt innebära att alla Bjerströms inslag på SVT nu kan anses såväl förlegade som irrelevanta även enligt IPCC själva. För jag tror inte det varit något inslag som inte varit baserat på det alarmistiska RCP8.5 scenariot.

 33. Argus

  #32

  Javisst. Det var väl en av de mer intressanta punkterna i AR6. Någon (Ingmar?) hade synpunkten att det faktiskt var en ’pudel’.

  Jag tror inte SvT går ut med att göra en pudel, inte i första taget i alla fall.

 34. Lasse

  #32 Simon
  Även här lyckades SVT missförstå .
  Påståendet att IPCC tonade ner de värsta riskerna(RCP8,5) bemöttes med att IPCC nu är mer säkra på sin sak.
  Det var märkbart svagt bemötande av Erika.
  Häftiga väderbilder men påhittade påstående bemöttes.
  -Inte högre CO2 på miljoner år
  och frågan om grönare värld tack vare CO2 bemöttes med ”men stora områden blir obrukbara på grund av torka och skyfall”
  Sen en krystad jämförelse mellan århundradens och senaste årtiondets temperatur.

  Detta med temperaturdata kan vara svårt att komma överens om:
  https://wattsupwiththat.com/2021/09/15/all-5-global-temperature-measurement-systems-reject-noaas-july-2021-hottest-month-ever-alarmist-hype/

 35. #29
  1,63 i södra Sverige just nu + alla påslag som INGEN begriper. På räkningen blir det över 2,50 minst.

  Det blir 8000 för el i stället för brukligt 2500 för änkan faster Agda i sitt 70-tals hus i januari.
  Elpriset kommer driva de mindre välbeställda ur huset, bokstavligt talat.
  Mem,men, Svensken vill visst bara lära sig den hårda vägen.

 36. Simon

  #34 Lasse
  Hon binder verkligen ris åt egen rygg. Man kunde ju tycka att någon ur ensemblen hon hade lyckats skramla ihop kunde varit hygglig och upplyst henne om detta. Det här börjar mer likna en cirkusföreställning än något annat.

  Sorry för OT. Får vänta till lördagens öppna tråd.

 37. Bert Nilsson

  Björn 24

  I Tv4 Nyheterna igår sa Michael Tjernström att de ökande temperaturerna beror på antropogena utsläpp ”och det vet vi för det finns inget annat som det kan bero på.”

  Lysande bevisföring! Science is settled!

 38. Ivar Andersson

  #30 foliehatt
  Det norska Miljöpartiet, MDG, som inte nådde spärrgränsen på fyra procent åkte ur Stortinget. Vi kan hoppas.

 39. Bert Nilsson

  # 38 Ivar A.

  Tyvärr tycks MDG ha ökat från 1 till 3 mandat och sitter kvar. 4% gränsen gäller bara rätten att få del av utjämningsmandaten.

 40. Ulf

  https://www.di.se/nyheter/energikris-hotar-europa-lagren-kan-ta-slut/

  Nu rusar naturgaspriserna i Europa. Vi har det för kallt i Europa. Notera att i många länder har de betydligt mindre acceptans för detta. Nu vill EU ordförande bilda en fond för att dela ut subventioner till de drabbade. Det blir bara dummare och dummare.

  ”Bakom de rusande priserna och de sinande lagren ligger flera faktorer. Förra vintern blev lång och kall på många håll i Europa vilket sänkte lagren. Under sommaren har de inte byggts upp igen i normal takt samtidigt som utbredda värmeböljor i USA hållit den globala efterfrågan hög.”

 41. tty

  #40

  De glömmer en anledning. Mot slutet av Trumps presidenttid var USA självförsörjande på olja och hade ett avsevärt exportöverskott av naturgas.
  Biden-administrationen har gjort allt den kan för att försvåra prospektering och utvinning och produktionen har mycket riktigt sjunkit. Givetvis skenar då priserna eftersom man fortfarande är lika totalt beroende av olja och gas.

 42. Brutus

  Det kvinnliga språkröret för MP, Stenevi, hävdade i dagens partiledardebatt att Sveriges elöverskott räckte för att försörja Baltikum med el. Jag vill minnas att det också skulle motsvara den kärnkraft som skulle läggas ner. Har Sverige då positivt värde på exportnettot. Jag menar att när det är överskott i Sverige så blåser det ordentligt. Det gör det sannolikt då även i Danmark o Nordtyskland. Behovet och därmed priset torde då bli lågt. Därmed lågt exportvärde. Om vi däremot vill importera blir det väsentligt dyrare pga att det sannolikt blåser dåligt även på andra ställen. Den el som vi då importerar blir dyr. Om problemet idag är litet torde det öka väsentligt när kärnkraften är borta. Tillskottet från norr torde även minska pga ökad energiefterfrågan där uppe. Det hjälper inte att utöka överföringskapaciteten om inte mer kan överföras. Bäst att investera i långkalsonger.

 43. Sören+G

  Danmark har just invägt en jättestor havsbaserad vindindustri. Fler ska byggas. Det hävdades på nyheterna att Danmark då kommer att få 100 % av sin el från vindkraftverk. 100 % när det blåser och 0 % när det inte blåser då.

 44. Lars Thorén

  # 24
  Idag september 2021 är ozonhålet större än Antarktis. Större än 75% av tidigare hål sedan 1979 (magiskt år). Skulle man inte använda försiktighetsprincipen och införa ozonhålsnödläge? Tillsätta alla resurser för att ta reda på vad som är orsaken? Om vi inte upptäckt detta ”hål” på 70-talet. Skulle alla Australiens får vara blinda idag och skulle hudcancerfrekvensen vara katastrofalt stor? Skulle även norr halvklotet vara utsatt för hålets fasor (de flesta freonutsläppen kommer iofs från norra halvklotet)? Varför fokuseras så mycket på koldioxiden jämfört med ozonskiktets utsläckande?

  https://www.newscientist.com/article/2290435-the-ozone-hole-over-the-south-pole-is-now-bigger-than-antarctica/

 45. tty

  #45

  Det är ovanligt kallt i Antarktis med en stabil polarvirvel. Det är idealiska förhållanden för ozonnedbrytning som bara inträffar då temperaturen i stratosfären är under -75.

  Vilket också innebär att, nej, ozonhålet kan inte sprida sig norrut ohämmat och, nej, det inträffar inte i alls samma utsträckning i Arktis.

 46. Ulf

  Man kan fundera på hur länge det har varit aktuellt att fasa ut RCP 8,5 som huvudalternativ? Det mest logiska är nog att det har varit aktuellt ända sedan glidningen började ifrån global uppvärmning till klimatförändringar.

 47. tty

  Den här idén att flera körningar av samma modell eller körningar av flera olika modeller skulle minska osäkerheten i resultaten visar bara på hur statistiskt okunniga klimatforskare är.

  I princip kan man minska osäkerheten i ett värde genom upprepade mätningar, osäkerheten minskar då med roten av antalet mätningar, t ex hundra mätningar minskar osäkerheten till en tiondel.

  Men detta gäller endast för slumpmässiga fel och oberoende mätningar.

  Flera körningar av samma modell är inte oberoende, och felen är inte slumpmässiga.

  Och olika modeller är knappast helt oberoende heller.

  Det finns alltså ingen anledning att tro att flera modeller eller flera körningar av modeller skall ge säkrare resultat. Det enda de visar är hur mycket modellerna skiljer sig åt och hur stabil de olika modellernas kod är.

 48. JonasW

  #tty

  Undrar om klimatforskarna verkligen är så statistiskt okunniga.

  Min bild är att det finns någon slags gruppering på alarmistsidan som jobbar med att paketera ett budskap så att det ska gå hem hos politiker och allmänhet (och kanske framförallt hos SVT och andra media).

  Tycker att det syns i den väldigt förenklade kommunikation runt klimatfrågor.
  Typ – ”jordens temperatur har ökat 1.2 grader sen förindustriell tid”.
  Man undrar +/- vaddå? 1.2 C +/- 1.2 C eller ..?

  Det finns en genomgående tendens att ange exakta siffror trots att de i verkligheten är behäftade med stor osäkerhet.

  Att medelvärdesbilda över ett antal olika modellresultat är ett propaganda-trick.
  Man lurar läsaren/åhöraren att medelvärdet är säkrare.

  Man skapar en förenklad bild där allt är klart och tydligt. Allt hänger ihop och bilden är entydigt att vi är på väg mot en klimatkatastrof.

  Tyvärr verkar den kommunikationen fungera.

  Tror att det inte är forskarna som driver denna kommunikation. Det är någon annan gruppering.

 49. Kikade just in på WUWT där man hade en liknande diskussion om svagheten i värden som bildats genom ”flera körningar av samma modell” (tty #47). Diskussionen baseras på NOAA’s utsaga att ”july was the hottest month ever” och jämför två satellitserier och två landbaserade serier som visar på att deras tes inte ens stämmer för de senaste 40 åren (0,6-0,7 graders ökning på 40 år enligt alla fyras rätt eniga resultat, dvs runt 0,15 grader per decennium). Rolig diskussion som alltid på WUWT (liksom här på KU) https://wattsupwiththat.com/2021/09/15/all-5-global-temperature-measurement-systems-reject-noaas-july-2021-hottest-month-ever-alarmist-hype/

 50. Lennart Bengtsson

  Magnus

  Det bekymmersamma är att även ERA5 och UAH skiljer sig mer än jag hade förväntat mig. Dessutom är skillnaden mellan RSS och UAH ännu större. Det är ännu inte möjligt att reda ut orsaken till skillnaderna. Låt oss avvakta ytterligare undersökningar och glädja oss åt att inte Stockholm Environmental Institut eller SVT gör utvärderingen.

 51. Lennart Bengtsson

  Foliehatt, Kaiser och övriga.

  Jag påpekade endast fakta. En enkel förklaring kan väl vara att det är andra freonbaserade gaser med annan bakgrund som ökat vilket också framgår av NOAA:S sammanställning. Därtill kommer slumpartade variationer i atmosfärcirkulationen. Under de senaste 20 åren har dock ozonhålet minskat långsiktigt.
  För de som betvivlar den framräknade strålningseffekten bör hänvisa till avvikande och professionella beräkningar och inte bara tycka till ungefär som numera är vanligt i SR och SVT.

 52. Ulf

  Svar 48

  Här kommer också in diskrepensen mellan dessa ”forskare” och klimatmötet i Glasgow. Där kommer finnas många länder som utgår ifrån verkligheten. Resultatet kommer bli därefter. Våra aktivister, vilket tycks innefatta vår media, kommer då att utropa att det inte görs tillräckligt. Många blir besvikna och får ännu mer klimatångest. Men i själva verket beror ångesten bara på att de är felinformerade. Problemet är media, diverse politikeroch en del tendentiösa personer som kallar sig forskare. Men läser man IPCC så blir bilden betydligt mer balanserad.

 53. Lasse

  Vad sägs om denna:
  https://notrickszone.com/2021/09/15/veteran-chemical-engineer-recent-warming-likely-caused-by-relative-humidity-decrease-not-co2-ghg/

  Kanske kunde Mikael Tjernström göra en analys på den minskande vattenhalten i atmosfären och kan detta vara SMHIs efterlängtade svar på den ökande solstrålningen på grund av minskat molntäcke?

 54. Bim

  OT eller inte. Jag ror att det är väldigt viktigt att verkligen dra fram SVTs och Erika Bjerströms försök till ”bakhåll mot Elsa Wdding. Detta är ju en dundertabbe av SVT som borde uppmärksammas efter som det står i bjärt kontrast mot SVTs uppdrag att vara sanningsenliga och neutrala, och en kanal att lita på.

  SVT borde läggas ner och startas om från grunden.

 55. Argus

  OT

  ’Vill ni se en stjärna….’

  https://www.mynewsdesk.com/se/uu/pressreleases/pressinbjudan-dag-hammarskjoeldfoerelaesningar-med-christiana-figueres-och-agnes-callamard-3125751

  För de som är i Uppsala imorgon fredag verkar det vara ett tillfälle att se Christiana IRL. Japp, just DEN Christiana!

 56. Adepten

  ”De röda intervallen visar medel av 48 olika klimatmodeller som har simulerat båda hav och atmosfär och de blå intervallen visar medel av 28 olika modeller som har använt uppmätta havstemperatur men simulerat atmosfären. De svarta linjerna är uppmätta temperaturer.”

  Är det någon som vet varför det inte finns några felstaplar i de uppmätta temperaturkurvorna (svarta linjerna)? Hur stor är mätosäkerheten egentligen på den globala uppmätta temperaturen?

 57. Anders

  #47 tty. Där slog Du nog huvudet på spiken! Hur står det i verkligheten till med de matematiska grundvalarna bakom klimatmodelleringen?

  Såsom högskoleutbildad i traditionell regressionsanalys och matematisk statistik, går mina tankar till vår professors hårda kritisk av den typ av analys som (då) benämndes principalkomponentanalys (PCA). Han pratade mycket om risken för ”nonsensamband”. Är det måhända någon här som vet om dagens modellerare nyttjar något som liknar denna typ av analys?

 58. Ivar Andersson

  #50 Lennart B
  Stockholm Environmental Institut eller SVT gör inte utvärderingen men kommer att beskriva hur resultatet ska tolkas. Vi har samma förfarande med IPCC AR6. Först tolkar ländernas politiker vad som står i AR6 och resultatet presenteras i SPM. Sedan tolkar MSM och PS vad som står i SPM. En höna blir till en höna.

 59. Ivar Andersson

  #54 Bim
  Jan Ericsson: Jag anmäler SVT till Medieombudsmannen samt begär rättelse av SVT.
  http://www.ericsoniubbhult.se/

 60. Torbjörn

  #51 Lennart
  Eftersom det är mig du syftar på med denna uttalande
  ”För de som betvivlar den framräknade strålningseffekten bör hänvisa till avvikande och professionella beräkningar och inte bara tycka till ungefär som numera är vanligt i SR och SVT.”

  Så är min följdfråga: får man ifrågasätta någon forskning, eller är ”science settled”?

  Eftersom jag inte själv är en pensionär (jobbar heltid) och definitivt inte en professor, ställer jag frågor här på Klimatupplysningen där det finns skibenter med djupare kunskaper än mina egna.

  Jag förstår också att man måste komma med egna beräkningar om man vill peka på felaktigheter, men som sagt jag har kanske inte varken kunskap eller tid just nu, men det kan ju finnas andra som har.

  Som kan kontrollera om justeringar på temperaturerserier är berättigade, om skillnader i albedo, om skillnader i PH-värde i haven, skillnader på havsisen, skillnader på havsnivåer och temperatur mm.

  D.V.S. det som IPCC egentligen ska göra, finna en rimlig förklaring, i stället för att handplocka rapporter som passar deras agenda.
  Roger Pielke JR beskiver hur det finns 54 rapporter varav en har avvikande resultat, men det är denna avvikande som använts av IPCC, varför?

  Eller rapporter om det Globala klimatet från NOAA som de ger ut årligen, och vad jag vet använder samma modell sedan 2009.
  De ändrar anamolin för 2005 åtta gånger under en 15-årsperiod, från 0,62C ner till 0,60C år 2007 och upp till 0,67C år 2020.
  Ska man inte ifrågasätta?

  Jag får inte ihop växande havsisar och glaciärer med ökande temperaturer, det är något som skaver och jag lär fortsätta undersöka på egen hand och vem vet, när jag är pensionär kanske jag också har tid att skriva något

 61. Gunnar Strandell

  Anders #57
  Hockeyklubban från 1998 togs fram med hjälp av PCA.
  En del i det är att PC-1 är variansen, vilket gör att det inte spelar någon roll om man tar med resultat som pekar åt motsatt håll.

  Michael Mann införde också begreppet skev PC-1 genom att byta ut medelvärdet i variansberäkningen mot eget valt värde.
  Frågor om hur han valde det värdet vill han inte svara på.

  Vi kanske ska komma ihåg att kraftfulla statistikpaket för arbetsstationer lanserades vid den här tiden. 😉

  Professionella statistiker gick igenom Mann’s data med standardmetoder och hittade ingen hockeyklubba, så när det nu hävdas att Mann hade rätt är det ett misstroende mot matematisk statistik.

  Länk:
  https://projecteuclid.org/journals/annals-of-applied-statistics/volume-5/issue-1/A-statistical-analysis-of-multiple-temperature-proxies–Are-reconstructions/10.1214/10-AOAS398.full

 62. Ann Löfving-Henriksson

  SVTs uppvisning av hur de ser på objektivitet och auktoriteter i tisdagens Aktuellt var avslöjande och tragikomisk.
  Med citatet från Morten Jödals Miljömytene ”er det autoriteten som er sannhet, eller sannheten autoritet”, ringande i öronen blev det plågsamt att se att SVT trots alla varningsklockor släpper fram den ur semestern (?) återuppståndna ”auktoriteten” Erika Bjerström, som inte ens kunde erkänna att koldioxidökningen bidragit till ökad matproduktionen på jorden. Nej, klimatförändringarna kommer ju (!) att förorsaka torka och andra bekymmer var hennes budskap.
  Sedan kan man undra vilka klimatvetenskapliga insikter Chalmers Martin Hultman har eftersom han utan någon diskussion kunde avfärda William Happers forskning som medförda besvärande tvivel.
  Nej, dags för omtag SVT! Börja med grunden,
  hur skapades UNFCCC och vilket uppdrag har denna FN-koloss? Och vad har inte IPCC/SPM och dess megafoner som till exempel SVTs auktoriteter ställt till med under sina tre decennier.
  Dags att låta ”sannheten” bli auktoritet även på SVT.
  För övrigt anser jag att Jan Ericson i Ubbhult blir en alltmer beundransvärd auktoritet!

 63. Gunnar Strandell

  Ann Löfving-Henriksson #62
  Jag har gått tillbaka till grunderna och håller med dig.

  Bra att du tar upp begreppet auktoritet som jag gillar, till skillnad från auktoritär som jag ogillar.

  Har Erika Bjerström en annan syn?

 64. tty

  #57

  Jodå, PCA har använts relativt frekvent inom klimatforskningen, t ex av Steig et al. 2009 för Antarktis, i en artikel i Nature som var ett veritabelt statistiskt ormbo:

  http://www.climateaudit.info/pdf/odonnell/1/Antarctica%20Submission.pdf

  Där är problemet att man inte har klart för sig att PCA är en rent explorativ teknik, som i sig inte förklarar någonting. Däremot kan den visa mönster som man därigenom lättare kan hitta en kausal förklaring till. Som du påpekar kan man mycket väl göra PCA på rena slumpdata och få ut ett resultat som för den okunnige ser signifikant ut.

 65. pa

  #40

  Det är precis det som är syftet med agendan, att ruinera vanligt folk och ta ifrån dem allt de äger.
  Det är ett steg i G20 planen ”Great Reset” som aktiverats. Det som sker har inget med klimatet att göra.
  Politiker jagar en position i den nya världsordningen där vi ”vanliga” bara ses som boskap.
  Inlägget behöver inga referenser eftersom allt är offentliga uppgifter från inblandade organisationers egna sidor på nätet.
  Tolkningen av den offentliga informationen kan vem som helst göra och komma fram till samma slutsats.

 66. Sören+G

  i P1 i morse var man bekymrad över koldioxidutsläppen med privatpersoners rymdresor med anledning av att 4 betalande passagerare startat en 3 dagar lång rymdresa. En kvinna som presenterades som professor i historisk teknik (tror jag att det var) hade argumentet ”nu när planeten brinner”. – Hur nu koldioxid kan få planeten att brinna.
  I Vetenskapsradion var det om en ny rapport som menade att ett varmare klimat kommer att orsaka massvält p.g.a. missväxt. I för-rapporteringen om inslaget sas det att orsaken är att den globala uppvärmningen kommer att orsaka mer torka och mer översvämningar. I inslaget handlade det om att ett varmare klimat kan orsaka mer växtsjukdomar och svampangrepp enligt datorsimuleringar. Men en person som blev intervjuad sa att det är osäkert och att man inte kan spå om framtiden.

 67. Dags att citera Kary Mullis igen. ”Forskarna skulle kunna underhålla oss och hitta på trevligheter åt oss. De behöver inte rättfärdiga sin existens genom att skrämma vettet ur oss. Kan de inte vara lite lugnande. Det är vi som bestämmer inte de, för de är beroende av oss för sin försörjning…..Utan vetenskapliga bevis har vi godtagit som ett faktum trosuppfattning att vi bär ansvaret för den globala uppvärmningen och växande hål i ozonskiktet. Vi tror på katastrof….Det här med mellanstatliga paneler som studerar klimatförändringar är inte bara pinsamt. Det är vansinnigt…..folk får nästan en chock en gång i månaden av nya yttranden av talesman för diverse statliga myndigheter och forskningsinstitut som får statliga anslag. De säger att vi bidrar till växthuseffekten varje gång vi startar bilen….i ljuset av världens klimathistoria är det meningslöst att prata om katastrofala förändringar i vädret orsakas av människans aktiviteter”. Det här skrev Mullis för snart 25 år sen. Det är fortfarande som han säger, bara lite värre. Hans egen uppfinning PCR gjorde han inte för att skrämma vettet ur oss människor.

 68. Ulf

  Svar 65

  Tror inte det är speciellt komplicerat. Det är några som drog igång det som har så många diagnoser att de helt enkelt är svårräknade. Ett problem är en enorm självöverskattning ( grandios självbild) och även sjukligt kontrollbehov. Inte en tillfällighet att många av dem drev på barnbegränsningsprojekten.
  Efter ett tag har frågan kommit i självsvängning. Numera är det väldigt många vars inkomst och prestige hänger på det här.
  De flesta politiker är inte särskilt intelligenta men många är street smarta. De vet naturligtvis att om de just nu går ut och säger att de icke tillhör klimatreligionen, då får de flesta stora problem, alltså sparken.
  Inte många som vill överge sina välbetalda jobb för triviala saker som sanningen.

 69. Anders

  #61 Gunnar Strandell, #64 tty. Tack för Era bekräftande svar på mina misstankar! Passar på att dela en annan devis som jag tog med mig från mina högskolekurser i matematisk statistik. Nämligen den att ju otydligare trend eller skillnad man ska testa, desto mer komplicerade och därmed tveksamma metoder måste man använda.

  Tyvärr tror jag att många, även mycket meriterade, forskare – för att inte tala om journalister – inte kan genomskåda när mindre nogräknade analytiker med ”höga ideal” aktivt vilseleder läsarna genom att komplicera såväl metodval som presentationen av densamma. Och hur var det nu med referees? Förstår de alltid vad de läser??

  Som jag skrev nyligen i en annan tråd, blir det inte bättre när modellerare påstår att de gör ”experiment” när de skruvar lite i parameterkoderna! Eller att de ”upprepar” dessa ”experiment” genom att köra dem i datorn flera gånger. Hur kan så skilda definitioner av viktiga termer få figurera?

  Det vore snyggt om media kunde undervisas om dessa förhållanden. Samt om att IPCC har ett SYFTE att: ”to provide governments at all levels with scientific information that they can use to develop climate policies. IPCC reports are also a key input into international climate change negotiations. ” [https://www.ipcc.ch/about/]

  De söker alltså INTE sanningen bakom klimatet! De söker bara sådana resultat som går att använda i politiken – som kan få folk fogliga och beredda att göra uppoffringar. Men vi luras att tro att de går in förutsättningslöst. När sedan kritiker av IPCC:s SPM negligeras eller rent av förlöjligas i media uppstår det verkligt stora hotet mot demokratin och själva naturvetenskapen!

 70. Simon

  #69 Anders
  Mycket bra beskrivet. Jag delar din uppfattning. De som söker sanningen blir därmed oönskade eftersom de upplevs som ett hot mot gällande narrativ.

 71. foliehatt

  Sören G, #66.
  Kvinnan på radion var Nina Cyrén Wormbs

  https://www.kth.se/profile/nina

  Sånt håller de på med på gamla Kungliga Tekniska Högskolan nu för tiden. Läs i länken och förundras.

 72. Sören+G

  foliehatt #71
  Om Nina Wormbs: ”Just nu arbetar jag i två projekt med extern finansiering. Det ena är finansierat av Riksbankens jubileumsfond och heter Legitimeringsprocesser för ickehandling i klimatfrågan. Tillsammans med retorikern Maria Wolrath Söderberg på Södertörns högskola ska jag studera hur människor rationaliserar sitt handlande för att kunna leva med sig själva när de gör (eller ibland inte gör) saker som strider mot deras övertygelse och kunskap i klimatfrågan.”

 73. Anders #69,

  ”Som jag skrev nyligen i en annan tråd, blir det inte bättre när modellerare påstår att de gör “experiment” när de skruvar lite i parameterkoderna! Eller att de “upprepar” dessa “experiment” genom att köra dem i datorn flera gånger.”

  Jag tror att den korrekta termen för detta är ”räkneövningar”, inte ”experiment”.

 74. Bim

  Tack Ivar Andersson # 59

  Kul att det finns någon i riksdagen som har rätt inställning. Får se vad det kan komma utav detta i slutändan.

 75. Paul Håkansson

  Ulf! Jag uppskattar verkligen dina klockrena analyser väl värda att läsa varje gång. Cheers.

 76. jax

  #73 Ingemar Nordin
  Att köra en datorsimulering flera gånger för att få något slags medelvärde är ju meningslöst. Datorn är ju fullständigt deterministisk så flera körningar med samma indata ger samma resultat, om inte det är nåt fel på hårdvaran. Om klimatmodellerarna påstår att de gör så för att förbättra noggrannheten säger det mig bara att de inte vet vad de håller på med!

 77. johannes

  #71 72
  Det finns en enkät där, Fyll i den allihopa

 78. Erik A.

  #76 jax:
  Nej de ekvationer som beskriver klimatsystemet är turbulenta. Flera identiska körningar ger olika resultat. Likaså räcker det med en liten störning för att få ett annat slutresultat. Det är därför man kör en ”ensemble” och tar ett medelvärde.

 79. foliehatt

  Johannes, #77
  vilken utmärkt start på morgonen.
  Den enkäten var ju minst lika bra som den som ex-jobbsstudenterna i Umeå hade satt samman för något år sedan.

 80. foliehatt

  Mig själv, #79
  De som inte inser det magiskt fantastiska med sådan forskning är antingen riktigt imbecilla eller på annat vis olämpliga för anställning hos Kejsaren – ooh förlåt – i staten menar jag.

 81. jax

  #78 ErikA
  Om ekvationerna är turbulenta förändrar ju inte datordeterninismen, turbulensen i sig är slumpartad men ekvationerna som beskriver den är det inte, inte de jag använt i alla fall. Att de lägger in små störningar däremot ger ju ett annat resultat men de är ju inte heller slumpmässigt inlagda,. Har aldrig sett en modell som ger olika resultat vid två olika körningar även om den innehåller ekvationer som beskriver turbulensen.

 82. Erik A.

  #78 jax: Så är det i alla fall. Det blir olika resultat även om alla startvillkor är identiska mellan körningar.
  Det räcker med avrundningarna som görs pga begränsningar i antalet decimaler som datorerna har. Dessa små skillnader från körning till körning fortplantar sig genom alla iterationer.
  Klimatsystemet är genom de matematiska beskrivningarna icke-deterministiskt.
  Sen, att man tror att man kan beskriva hela den komplicerade verkligheten i några ekvationer i en dator är för övrigt bara dumt och kvasivetenskapligt. Det blir som att bygga ett luftslott.

 83. Adepten

  #80 foliehatt
  Med en sådan diger utbildning förstår jag att enkäten överträffade min kompetensnivå för att ge vettiga svar, men jag tror att jag lyckades till slut. Lär väl få epitetet klimatomedveten. Den gick ut på att man skulle känna sig dum och okunnig om den egna rollen i klimatet om man svarade ”fel”. Finns det inga lektorer eller professorer som synar, innan enkäter släpps ut. Är det inte dags att KU hjälper till att utforma en enkät de kan använda i sin forskning?

 84. jax

  # 82 Erik A
  Som sagt, har inte sett detta själv trots att jag jobbat 25 år med simulering av turbulenta system. Avrundningarna har ju inte heller något med turbulensens slumpmässighet att göra. De flesta turbulensmodellerna som använts är ju inte heller en beskrivning av turbulensen i sig, utan dess effekter.
  Du menar alltså att avrundningarna är slumpmässiga? Och i så fall skulle en simulering som konvergerar vid en första körning kunna divergera vid nästa? I princip alltså.

 85. Anders

  Direkt länk till KTH-enkät om klimatmedvetenhet: https://www.kth.se/sv/philhist/historia/forskning/environmental-humani/understanding-justification-of-climate-change-nonaction-1.883728